Dagens andagter


søndag d. 19-08-2018


Gud elsker menneskene og har sin glæde i dem <Ordspr. 8:31

Ved syndefaldet lykkedes det Slangen at fordreje opfattelsen af Gud, så mange endnu i dag ikke ser ham som den kærlige hjælper og frelser, men som en streng dommer, der stiller fordringer. Men fra den allerførste begyndelse har Gud stået menneskene nær og villet, vi skulle stå ham nær. Alle andre skabninger kom til eksistens gennem et skabende ord, men menneskenes legeme formede Gud og indblæste deri sin egen, hellige livsånde. Og Bibelen tilføjer det ærefulde: Og Gud skabte mennesket i sit billede!
Dersom vi kunne foretage en vandring gennem den gamle pagts tid, ville vi se, hvorledes Jesus også der var at finde for at komme den faldne menneskehed til hjælp. Han besøgte Hagar fra Abrahams hus og talte trøst til hende. Han kom til Mamres lund. Til Bethel. Og var i den brændende tornebusk. Gideon så ham sidde under et egetræ. Og ikke mindst var han tilstede i sky- og ildstøtten, da israelitterne drog ud af Ægypten. I dag véd vi alle, hvorledes Jesus kom til os som Menneskesøn og var Faderens tolk og oprettede den nye pagt. Derfor kan vi synge lovsangen: Vær glad, min sjæl, og syng hans pris, som åbned dig det paradis, hvis port din synd har lukket! Vær glad, at Gud forbarmer sig og helt fornye vil med dig sin pagt og standse sukket! Selv om det er en gammel sang, kan vi med glæde tage dens ord til os. Fra jordens første begyndelse har Guds gode hånd våget over os. Og han slipper os ikke i hverken liv eller død, dersom vi vil holde os til ham.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt