Dagens andagter


søndag d. 25-03-2018


Arbejdet for Herrens sag er ikke forgæves <1.Kor. 15:58>

Vi synes måske, at en arbejdsindsats for Gud ikke har været til nogen nytte, og spørger trætte og modløse: Hvorfor? Men vi må tænke på løftet i Es. 55:11, at Guds ord ikke skal vende tomt tilbage. Gud giver ikke sin ære til andre, men hvor ofte sker det ikke, at vi gør en gerning i Guds navn med den bagtanke dybt i os, at vi gerne selv vil have ros og anerkendelse? Eller vi træder frem med så megen menneskevisdom, at det, vi siger, peger mere på os selv end på Gud. Er det derfor, vi ser så få frugter?
Paulus siger, at det er arbejdet for Herren, der ikke er forgæves. Vi læser i 1.Kor. 3:12, at i Guds tid skal Herrens ild prøve, hvordan enhvers arbejde er. "Hvis ens arbejde bliver opbrændt, da skal han miste lønnen; men selv skal han blive frelst, dog som gennem ild", v. 15. Meget af vort arbejde kan vise sig at brænde op som hø og strå i Guds prøvende ild. Og da bliver der ingen løn til os. Og selv om vi bliver frelst, vil vi da stå som uduelige tjenere, der ikke har brugt de evner, Gud betroede os.
Der er så mange ting, der venter på at blive gjort, og vi er utvivlsomt ivrige efter at være med men synes ofte, det ikke nytter. Vi må i den forbindelse huske, at bøn er en vigtig del af arbejdet i Guds rige. Så kan vi ikke andet, må vi være flittige til at bede for Guds riges arbejde. - Arbejd, til natten kommer; bliv i Guds gerning ved. Går du med bøn i kaldet, går din Herre med.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt