Dagens andagter


søndag d. 24-06-2018


Djævelens vej til menneskene <1.Moseb. 3:15>

Som Djævelen listigt narrede de første mennesker, således svøber han i dag sine løgne så godt ind i nye, moderne klæder, at vi skal være yderst påpasselige for ikke at blive overlistet. Han kan iklæde den sorteste synd et forherliget skær. Han foregiver at tænke på vort bedste, men han er en løgner og tænker kun på, hvorledes han kan narre os til gennem synden at blive bundet til ham, så vi sammen med ham må ende i den dybeste fortabelse.
Djævelens angreb går først og fremmest ud på at svække vor tro på Guds ord, eftersom det er vort skjold. Vi skal være på vagt, thi hans angreb kan komme fra alle sider på en gang, både indefra og udefra gennem medier, bøger og blade, ja, endog gennem nogle teologer, der gennem bibelkritik går så langt, at de taler hans sag.
Vi kommer aldrig helt til at forstå, hvor omfattende og listige Satans angreb er, derfor lykkes det ham at tænde tvivlens fortærende ild i os, så der kan være tider, hvor vi slet ikke synes, vejen til himlen er sigtbar. Men Gud har givet os et våben, som Djævelen frygter. Bibelen, viser os, at han har mistet sin magt, dersom vi står ham imod i troen på Jesus. Derfor kunne Luther skrive: Lad rase mørkets drot med løgn og mord og spot, han har dog få¢t sin dom, da Krist til jorden kom. Et ord ham nu kan fælde.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt