Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 2

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/07-04Første Verdenskrig

Paven bakkede Tyskland op, så da kejseren (en god romersk katolik) spurgte Vatikanet om han kunne udvide Tysklands grænser, gav Pave Pius X og jesuitterne ham deres velsignelse. Lige efter krigen startede, døde Pave Pius X, d. 20. august, 1914, og gjorde plads for den næste gudfader. Pave Benedict XV, erstattede ham i Vatikanet. Han var også venner med Tyskland og således var den endelige krig på vej.

Satan, som ledte jesuitterne og paven, fik Tyske romerske katolikker til at dræbe Franske romerske katolikker. Gudfaderen, kunne ikke bekymre sig mindre om, end hvor mange romerske katolikker der døde. Han var kun ude efter hævn. Tyskland kæmpede mod Frankrig, England og Rusland. Så kom U.S. in i kampen. Krigen varede i fire lange år: 1914-1918. Europa lå i ruiner. Satan havde igennem sit arbejde gennem Vatikanet, bragt millioner til helvede.

Mens mennesker skreg i smerte, døende i mudderet, på pigtråd, flået af kugler og tilintetgjort af giftgasser, havde jesuitterne travlt med at planlægge Anden Verdenskrig. Ukendt for det Tyske folk, havde de allerede ofret det katolske Tyskland, kejseren og hans regering, for at kunne frembringe en ny inkvisition.

Anden Verdenskrig

Lige efter den Første Verdenskrig, lå Tyskland i frygtelig depression. Visse prokatolske jøder blev af Vatikanet beordret til at opkøbe de ruinerede og sultne tyskeres land. Pengene blev forsynet af Vatikanet og de pro-katolske jøder købte landet til spotpris, for tyskerne var desperate. På det rette tidspunkt ville jesuitterne bruge denne episode til at røre op i hadet til de ortodokse jøder. Kampråbet skulle blive, at jøderne ikke havde vist tyskerne nåde, da de stjal deres land, under depressionen. Og nu var det tid til at give dem gengæld. Det var nøje planlagt.

Ved Første Verdenskrigs slutning, da de allierede underskrev traktaten med Versailles i juli, 1919, var de så gale på Vatikanet for at have startet krigen, at de nægtede længere at anerkende dem som en politisk magt, og medtog dem ikke længere ved konferencebordet (”The Secret History of the Jesuits” s. 122). Selvom Europa var en slagmark, var hverken Frankrig eller den ortodokse kirke i Serbien (Jugoslavien) nedbrudt. Unge mennesker i Tyskland og Italien vidste ikke hvilken vej de skulle vende sig. De var oprørske og inflationen florerede i landet. Kommunisterne var i gang med at organisere revolutionsgrupper og jesuitterne var i gang på tre fronter (Italien, Spanien og Tyskland).

Pave Benedict XV døde af forgiftning i 1922, og Pave Pius XI overtog.

Mussolini

Den første front, var Italien. På denne tid dukkede en ukendt mand frem, som spankulerede rundt og sagde at han var den nye Cæsar, bestemt til at genopbygge det romerske imperium. Hans navn var Benito Mussolini. Han var arrogant, ubarmhjertig og umoralsk. Hans lille hær af brunskjorter, var intet andet end en gruppe bøller, som bankede alle modstandere til underkastelse.

Jesuitterne bragte med hjælp fra Mafiaen fascisme til Italien.

Den sorte pave (som på denne tid var ”Halke Von Ledochowski”) udpegede en top jesuit, til at arbejde med Mussolini. Hans præst og overskriftefader, var en jesuit kaldt Venturi. De katolske stemmer, beordret af Vatikanet, rev Mussolini til magten. Pius XI beskrev Mussolini således: ”Manden hvis forudseenhed der tilladte os at mødes” (”Secret History of the Jesuits” af Edmond Paris, s. 126). Han udtalte endvidere: ”Mussolini … vil erobre alt på sin vej, Mussolini er en vidunderlig mand – Hører I mig? – en vidunderlig mand! … Fremtiden er hans”. (”The Vatican Against Europe”)

For at tilbagebetale Vatikanet, underskrev Mussolini et konkordat, som gjorde romersk katolicisme til den eneste tilladte religion i Italien og dets territorier.

Om Mussolinis største forbrydelse mod det italienske folk, læser vi: ”Underskriften skulle foregå i det samme lokale hvori Charlemagne havde været Leo II’s gæst for over tusinde år tidligere … 1929 overenskomsten var egentlig en forening af tre forskellige aftaler: Lateran forbundet, som betingede skabelsen af den nye Vatikanstat; den finansielle konvention, som skænkede betalinger til kirken, for tabet af sin temporale magt og sidst konkordatet … Ifølge Lateran forbundets artikler, blev Vatikanstaten etableret som suverænt eksistentiel … Og Italien accepterede kirkens kanoniske lov (Council of Trent) … Konkordatet betingede også at protestantbiblerne ikke længere kunne udbredes i Italien (som i Stalins Rusland), at evangeliske møder i private hjem var forbudt (som i Stalins Rusland), og at katolicisme skulle være Italiens officielle religion.” (”The Vatican Empire, s. 67-68)

Mussolini reetablerede pavens temporale magt, og gav præsteskabet fuldstændig kontrol over nationens liv. Italien blev en større magt under Mussolini, deres katolske fascistiske diktator. Han byggede en kraftfuld moderne hær, og spillede med musklerne ved at angribe Etiopien. Italien havde brug for mere land.

De fattige forvirrede Etiopiere havde ikke en chance. De kæmpede tappert med deres spyd og skjolde, men Mussolinis luftvåben skar dem i strimler med maskinpistoler bomber og giftgasser. (”The New Illustrated Encyclopedia Of World History”, s. 995)

Paven havde velsignet Mussolinis tropper og Milans kardinal-ærkebiskop, Alfredo Ildefonso Schuster (jesuit), kaldte denne massakre på de sorte i Etiopien for ”Et katolsk korstog” (”The Secret History of the Jesuits” s. 130-131)

I 1923, var Tyskland ude af orden. Inflationen var skyhøj og pengene var værdiløse. En dollar kostede omkring fire trillioner mark. (”The Western World” af Major) Det Tyske folk var led og ked af krig, med al dens død og elendighed. De gav kejseren skylden for det hele og fik ham og hans regering smidt ud af regeringen. Kommunisterne kæmpede for at tage over.

Den nye regering var meget svag. Nogle ville have at det Tyske folk, selv skulle overtage regeringen, som de gjorde i Frankrig, og prøvede på at gøre Tyskland til en republik. Paven var oprørt og republikken var dømt til fiasko. To ting Vatikanet foragter er protestantisme og demokrati. Jesuitterne tog affære for at stoppe denne nye Weimar republik, og to mænd ødelagde den. Den ene var Franz Von Papan og den anden Pacelli, (”The Secret History of the Jesuits” s. 128-129) som senere blev Pave Pius XII.

Adolph Hitler

Jeg lærte meget af jesuitter ordnen. Indtil nu, har der ikke været noget mere storslået på jorden, end den katolske kirkes hierarkiske organisation. Jeg tog meget med mig fra denne organisation, til mit eget parti” (”Adolf Hitler”, s. 171)

Jeg forkaster Rosenbergs bog. Den var skrevet af en protestant. Det er ikke en parti bog… som en katolik føler jeg mig aldrig tilfreds med den evangeliske kirke eller deres struktur… med hensyn til jøderne, så fortsætter jeg med den politik, som den katolske kirke har haft i femten hundrede år” (”The Nazi Persecution of the Churches”, s. 25-26, 62)

Scenen blev sat, for Tysklands nye romersk katolske stjerne. Hans navn var ”Adolph Hitler”. En præst havde travlt med at skrive en bog for Hitler, som hed ”Mein Kampf” og skribenten var jesuitfaderen ”Staempfle”. (”The Secret History of the Jesuits” s. 138) Denne bog var jesuitternes mesterplan, som skulle give Hitlers overtagelse af Tyskland.

Endnu en stor inkvisition var ved at starte. I stedet for at bære dominikanske reb, bar de Nazi uniformer. Hitlers ”brunskjorter” (kaldt Nazier) som Vatikanet bakkede op, brugte samme metoder som Mussolini – slog og tyranniserede alle modstandere til underkastelse, inkluderet romerske katolikker. Blodige gadekampe mellem romerske katolikker som var Nazier, og romerske katolikker som var kommunister fandt sted. Omkostningen var Tyskland.

Tyskland blev jesuitternes anden front. De byggede det jesuitkontrollerede okkulte og homoseksuelle ”Tredje Rige” (Third Reich) – som ironisk nok myrdede tusinder af homoseksuelle, hvilket findes dokumenteret i Kevin Abrams ”The Pink Swastika”. Symbolet for denne kommende nye inkvisition, var svastika (hagekorset), et godt gammelt frimurer symbol.

Jesuitterne finansierede med deres Knights of Malta på Wall Street, sammen med den Føderale Kapitalbank (Federal Reserve Bank), Adolf Hitler og bragte ham til magten. (”Trading with the Enemy”, s. 42 og ”The Federal Reserve Bank”, s. 158)

Hitler var Vatikanets valg. Han var bestemt til at triumfere. Hitler og hans forenede havde alle noget tilfældes. (”Secret History of the Jesuits”, s. 128). De var alle romerske katolikker og Alberto Rivera oplyser at de alle havde jødisk blod i årene, inklusiv Pacelli, manden der senere blev Pave Pius XII. Da det blev kendt at Pave Pius XI støttede Hitler, rev de romersk katolske stemmer Hitler til magten i 1933.

Verden stod nu over for et frygteligt maskineri kaldt det Tredje Rige, i hvilket de romerske katolikker ville blive herskere. (”Secret History of the Jesuits”, s. 128)

Lige som Italien, underskrev Tyskland i 1933 et konkordat med Vatikanet i Rom. Cardinal Pacelli (som senere blev Pave Pius XII) underskrev konkordatet.

Leo H. Lehmann, en amerikansk historiker skriver: ”Hitler regimet internerede i starten katolske præster i koncentrationslejre, fordi de nægtede at adlyde hans befalinger…Forfølgelse af den katolske kirke i Tyskland blev kun rettet imod de elementer som ikke gav sig fuldstændig hen til den konstant-voksende centralisation af autoriteten, i kirke og stat. I denne hensigt hjalp Vatikanet med at presse de katolske folkepartier ud, både i Italien og Tyskland, og centraliserede al politisk anliggende i Rom. Dette sikrede diktatorerne frihed fra folkeforstyrrelse, for den katolske del. Det etablerede et mere komplet diktatorisk regime inden for den katolske kirke. Det gjorde Vatikanet i stand til at indgå hemmelige konkordater med allerede eksisterende fascist lande og med demokratiske lande som Spanien, Frankrig, Belgien og Portugal, efter ødelæggelsen af deres demokratiske regeringer igennem revolution og luftangreb. Endeligt beredte den vejen for fuldstændig harmoni og enhed mellem nazifascismen og jesuitkatolicisme.

Med tilintetgørelse af liberal katolicisme og fængsling af liberale protestantledere, var Vatikan-absolutisme sejrende. Til højeste tilfredsstillelse for den jesuit katolske klike, voksede opløsningen af protestantismen i Tyskland.” (”Behind the Dictators”, s. 44, 49, 55)

Franco

Spanien blev den tredje front. Tre præsidenter af den Spanske republik, Niceto Alcalá Zamera, Manuel Azaña og Juan Negrin (alle jesuit trænede) havde befalet fem love, vedtaget i Spanien, for at blokere for Vatikanets indblanding i den Spanske republik. De befalte:

Al romersk katolsk ejendom, at blive nationaliseret. Alle romersk katolske kirker, at blive beskattet. Ikke flere skoler i præsternes hænder. Alle skoler, munke og nonne klostre, at være under Spansk kontrol. At anerkende den protestantiske religion.
Dette var resultatet af at man fandt barnelig under klostrene. Det udløste en blodig katolsk krig imod Vatikanet. Paven hyrede adskillige divisioner af muslimske lejetropper til at kæmpe under Franco (en god frimurer), og dræbe alle romerske katolikker, jøder og protestanter, som modsatte sig dem.

På grund af en håndfuld kommunister som støttede republikken, blev verden forledt til at tro at det var en kommunistisk revolution – takket være den Vatikan-kontrollerede presse, som dækkede over sandheden.

Paven bandlyste overhovederne for den Spanske republik, og erklærede åndelig krig mellem det hellige sæde (pavestolen) og Madrid. Francos regering blev af Vatikanet anerkendt d. 3. august 1937, kun 20 måneder før den civile krig endte.

Nu havde jesuitterne lederne for deres tre fronter. Disse mænd – Hitler, Mussolini og Franco, blev ”Troens Forsvarer”. Nu var blodet klar til at flyde verden over, i en ny hellig krig. Endeligt var inkvisitionen på vej.

Tyske katolikker, under befaling, begyndte at tilslutte sig protestantiske kirker. Dette var afgørende for at iscenesætte den djævelske sammensværgelse, som skulle resultere i tankeganen omkring jøderne, i de kommende årtier. Disse romersk katolske spioner arbejdede hårdt, for at vinde de protestantiske pastorer og deres kirkemedlemmers accept og tillid. Og da det anti-jødiske oprør begyndte, anklagede disse katolske agenter, som foregav at de var protestanter, offentligt jøderne og sendte dem i hænderne på Gestapo, som eksporterede dem til dødslejrene. Selv i dag, tror jøderne på, at det var protestanterne som angav dem, og at de sande kristne er deres fjender.

Jesuitterne er mestre i at bedrage. Vatikanet tog over 1000 romersk katolske jøder, og gemte dem under Vatikanets syv bjerge, igennem krigens varighed. HVORFOR? – Bare i tilfælde af at Hitler tabte. Vatikanet har altid dækket sig selv ind, i tilfælde af at dets planer skulle slå fejl. På denne måde kunne de erklære over for verden, at de havde beskyttet jøderne mod Hitler.

Mens Tyskland var i gang med at bygge sin krigsmaskine, havde jesuitterne travlt i de lande som var planlagt for Hitlers kommende angreb. Jesuitterne var i gang med at bygge en 5. kolonne i Frankrig, Belgien osv. (En 5. kolonne er en hemmelig hær, i et land som er parat til at nedlægge deres våben og gøre alt hvad de kan for at hjælpe fjenden, med at indtage deres egen nation.) Organisationen i disse lande, kaldt Katolsk Aktion (Catholic Action), var den 5. kolonne.

I Belgien prædikede jesuitterne, Pichar, Arendt og Foucalt et fascistisk Hitlerisk evangelium, kaldt en ”Åndelig Fornyelse” (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 132)

I USA nåede jesuit fader Coughlin (apostel for svastikaerne) over 20 millioner efterfølgere via radio og sagde: ”Den Tyske krig er en kamp for kristenheden” (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 159). Han var også på udkik efter hemmelige ”kommando elementer” i de centrale bycentre, ledt i henhold til Loyolas sønners metoder, og trænet af nazi agenter (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 137). Det var katolikkernes aktioner i USA tilbage i 1936-1942. (”Encyclopedia Britannica”, Vol. III, Micropedia s. 87).

Pius XI døde d. 10. februar 1939, hvilket var en anden mystisk død. Pius kom til magten, bedende for en nazi sejr. Hitler startede hans knusende angreb i Europa, og Anden Verdenskrig eksploderede. Tyskland, Italien og Japan kæmpede mod verden og millioner blev dræbt, såret og lemlæstet. Krigen fortsatte i seks lange, blodige år.

Alberto Rivera tror på at en af Hitlers største militær intelligens kilde, kom gennem Vatikanet, via de romersk katolske skriftestole, verden over.

Den Tyske efterretningstjeneste, eller Gestapo, var af Heinrich Himmler blevet opbygget, i henhold til jesuitter ordenens principper. (”The Psycopathic God Adolph Hiter”, af Waite, 1977, s. 32) Hitler fortalte sine venner: ”Jeg kan se Himmler som vores Ignatius of Loyola” (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 167)

Mange romersk katolske præster, bar efterretningstjenestens sorte uniform. Jesuit faderen Himmler (Heinrich Himmlers onkel), var en af de overordnede officerer. (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 168) Det var hovedsageligt igennem denne organisation, at 6,5 millioner jøder, led tortur og død. Inkvisitionen var i fuldt sving.

Bibel troende protestanter som bad for jøderne og prøvede at hjælpe, blev også ført i koncentrationslejrene. I Jugoslavien blev ”de adskilte brødre”, de græsk ortodokse kirke medlemmer (kaldt Serbere), slagtet af de frygtelige ”Ustachiere” (”The Secret Story of the Jesuits”, s. 143-148), en katolsk gruppe ledt af jesuitterne. De afskyelige torturer og massakre de påførte deres ofre, kan næsten ikke beskrives. Mange præster var medlemmer af den katolske ”Ustachi” dræber trop. Efter krigen blev, Andrija Artukovic (Citeret fra filmen ”Alive and well i the USA”) ført til USA efter at have myrdet næsten en million mennesker, (hovedsageligt ortodokse kirkemedlemmer). Jugoslavien fik næsten Artukovic tilbage for at betale for sine forbrydelser. Men takket være den romersk katolske institution (Cardinal Spellman), blokerede den katolsk kontrollerede U.S. immigrations tjeneste og U.S. efterretningstjeneste hans udlevering til Jugoslavien. Gudfaderen, Pius XII var meget tilfreds. Disse fjender af Vatikanet betalte en frygtelig pris, for ikke at bøje sig for hans hellighed.

Tyskland overgav sig d. 8. maj, 1945. Europa lå i ruiner og Vatikanet havde problemer igen. Dets ene barn (nazi partiet), som Pave Pius XII støttede, var faldet. Dets andet barn (kommunismen), som det hadede, var vinderen. Jesuitterne som altid er forberedt på at planen slår fejl, havde forberedt følgende forholdsregler.

Bild alle ind, at Vatikanet ikke havde noget med krigen at gøre og i når tiden byder sig, overbevis verden om at massakren aldrig har fundet sted. Vær sikker på at oprørske præster, nonner og munke også blev indespærret i koncentrationslejrene, så også de kunne overbevise verden at også de blev forfulgt. De beordrede katolske familier og præster til at beskytte jøder i deres hjem, så det i fremtiden kunne give god reklamemateriale i film, bøger osv. (Disse jøder havde allerede konverteret til katolicisme.) Skab et ny image, ved at etablere 2. Vatikanerkoncil. Etabler en kommunistisk pave indefra den lukkede side af jerntæppet, for at tilfredsstille kommunister og prøve at omvende dem til katolicisme, for at fuldbyrde deres ”Fatima” profeti, i hvilken Pave Pius XII var så dybt involveret.
Den Spanske presse skrev den dag Hitler døde: ”Adolph Hitler, den katolske kirkes søn, døde mens hav forsvarede kristenheden. Det er derfor forståeligt at der ikke findes ord til at klage over hans død, idet der findes så mange der ophøjer hans liv. Over hans jordiske levninger står hans sejrrige dydighedsfigur. Men martyrens hånd, giver gud Hitler hans sejrskrans.” (”The God Fathers” s. 16-25)

Første og Anden Verdenskrig – den Anden Trediveårskrig

I det 20ende år hundrede, under den Anden Verdenskrig, kæmpede hære stadig for Antikrist. Hitler, Mussolini (”The Secret History of the Jesuits”, s. 128) og Franco var hver især en trofast romersk katolik, som tjente paven, idet de prøvede at erobre verden for ham – og oprette hans tusindårige kongedømme.

Det der så ud til bare at være endnu en aggressiv krig, var i virkeligheden en anden brutal romers katolsk inkvisition. Men i stedet for at bære reb, bar de nazi uniformer. For at gøre den pæn og legal, underskrev både Hitler (”Adolph Hitler” s.171, publiceret af Exeter Books, New York.), Mussolini og Franco officielle kontrakter med Vatikanet. De blev kaldt konkordater (en politisk og religiøst kontrakt om gensidig støtte).

I 1934, svor de Tysk væbnede styrker en loyalitets ed til Hitler. Adolph Hitler sagde: ”Jeg afviser Rosenbergs bog. Den blev skrevet af en protestant. Det er ikke en partisk bog. Som en katolik, vil jeg aldrig føle behag i den evangeliske kirke eller dens strukturer. Hvad jøderne gælder, fortsætter jeg med den samme fremgangsmåde som den katolske kirke har brugt i 15 hundrede år, idet den har betragtet jøderne som farlige, og drevet dem ind i ghettoer osv., fordi den vidste hvordan jøderne var. Jeg sætter ikke race over religion, men jeg ser faren i denne races repræsentative for kirken og staten, og måske gør jeg kristendommen en stor tjeneste (”The Nazi Persecution Of The Churches” af J.S. Conway, s. 25, 26, 162). For Hitler, var “kristendom” romersk katolicisme. Han tjente meget trofast, Pius XII (”The Secret History of the Jesuits”, s. 163).

Så tidligt som 1212, blev jøder påbudt af den pavelige forordning, at bære særlige kendetegn og blev forbudt at holde offentlig gudstjeneste. Dette blev fremtvunget af dominikanerne. Ekstra pave bestemmelser forbød jøder, ikke-katolske og sande kristne at have fast ejendom, at sælge nye varer eller at leve med, eller i nærheden af romerske katolikker (Dette blev også gennemtvunget i Jesusalem under korstogene). Slagtningen af jøderne var ifølge det romersk katolske systems love, fuldt ud legalt, fordi ifølge ”Council of Trent”, var de kættere og ansås for Guds fjender.

Intet er ændret! Disse love er stadig virksomme i dag. Vatikanet har aldrig undskyldt for disse grufulde massakre igennem århundrederne, (selvom ifølge de orienteringer Alberto Rivera modtog, har de i fremtiden planer om at gøre det) og indtil i dag har de endnu ikke anerkendt Israel som en nation. (Alligevel var Vatikanet den eneste suveræne regering, som officielt anerkendte forbundsmedlemsstaten som en uafhængig nation.)

Selvom paven ikke har sin egen officielle hær, kæmper hans følgere (lande som har underskrevet konkordaterne med Vatikanet, og i nogle situationer, lejetropper) kampe for ham. Dette ses igennem historien.

Efter Pius XII’s fiasko (Anden Verdenskrig), havde Vatikanet brug for en ansigtsløftning og forberedelser for Vatikanets 2. Vatikanerkoncil, blev sat i gang. Protestantismen blev upopulær og det var tabu at tale om Vatikanet og dets blodige historie. Protestanterne blev og bliver vedvarende slået med pro-katolsk propaganda igennem bøger, uddannelse, film (The Passion of the Christ) og tv. Det var nøje planlagt og det virkede.

Bibel troende kristne blev skyldbetyngede og gjort stumme af Roms psykologi. De var blevet drukket fulde i ”hendes utugts vin” (Åb. 17:2). Paven er blevet den mest respekterede mand på jorden og i dag bliver han kaldt fredens mand.

Jesuitterne anbragte marionetdiktatorer i hele imperiet og det er vel kendt at ”the Order of the Death’s Head” SS’erne, myrdede to tredjedele af Europas jøder – mindst seks millioner. Disse marionetdiktatorer var:

Bayerske Tyskland og de Tredje Rige, Hitler. Italien – Mussolini Frankrig – Petain Spanien – Franko Østrig – Seyss-Inquart Polen – Frank Slovakiet – Priest Tiso Kroatien – Pavelitch Belgien – Degrelle.
Alle disse romerske katolske, jesuitkontrollerede, jøde-hadende diktatorer, var loyale over for de største krigsforbrydere nogensinde, Pave Cæsar Pius XII og han mester, Jesuit general Wlodimir Ledochowski.

Jesuitterne hader den tyske lutheranske kirke og i et forsøg på at ødelægge den protestantiske reformation i kontinentet, gav de den lutheranske kirke skylden for den nazistiske massakre, den katolske inkvisition på europæiske og russiske jøder. Igennem årerne, mens Loyolas sønner (jesuitterne) underviste ved det tyske lutheranske universitet i byen Tübingen, ændrede de nogle af den bibeltroende Martin Luthers skrifter. De søgte og lykkedes med at fremstille den store reformator som en gal, jøde-hadende, religiøs fanatiker, som om han var selveste Ignatius Loyola. (”Vatican Assassins”, s. 491)

Hvorfor skulle Martin Luther overhøre Bibelens lære om at elske det jødiske udvalgte folk og hade dem, når han ved Helligåndens Lys netop opdagede nåden? Skulle Luther, som kæmpede for Bibelens sandhed have sagt følgende, eller minder indholdet ikke nærmere om jesuitisk forfattet sladder:

”Hvad skal vi kristne gøre med dette forkastede og forbandede folk, jøderne? … Jeg vil give dig mit oprigtige råd:

For det første, skal vi sætte ild til deres synagoger og skoler, og begrave og dække med jord alt, som ikke kan brænde, så intet menneske nogensinde igen skal se en sten eller aske fra dem…

For det andet, råder jeg til, at deres huse også bliver udraderet og ødelagt. For de tilstræber det samme mål i dem, som i deres synagoger. I stedet skulle de indlogeres under et tag eller i en lade, som sigøjnerne…

For det tredje, råder jeg til at alle deres bønnebøger og talmudiske skrifter … tages fra dem…

For det fjerte, råder jeg til at deres rabbier forbydes at undervise i fremtiden, med smerte over tabet af liv og lemmer…

For det femte, råder jeg til at frit lejde på motorvejene fuldstændig skal afskaffes for jøderne (det frie lejde som frelste Luthers liv fra de pavelige sendebud, kidnapperne som ville have ham for retten og bødlen i Rom)…

For det Sjette, råder jeg til at alle kontanter og skatte af sølv og guld skal tages fra dem og gemmes væk i forvaring… (var der noget Luther bekymrede sig mindre om end rigdom? Det er tydeligvis den grådige røverkirke i Rom der står bag denne udtalelse)

For det syvende, anbefaler jeg at anbringe en plejl, en økse, en hakke, en spade, en håndten eller spindel i hånden på unge jøder og jødinder, og lade dem tjene til deres brød i deres øjenbryns sved, som det var pålagt Adams børn.” (”Luther’s Works”, s. 268-293)

Jeg tror du efterhånden kender jesuitternes arbejdsmetoder godt nok til både at se og høre, at dette ikke er Luthers skriverier, men jesuitternes. Skulle en mand, opfyldt af Guds Ånds lys over Ordet kunne skrive sådanne ord, sidestillet med Jesu Kristi nådefulde og elskelige Evangelium? Martin Luther skrev ikke disse ord. De er i modstrid med hans stil og bibelske overbevisning.

Tingenes tilstand der blev kaldt ”den Kolde Krig” var et fupnummer. Hvordan kunne den sovjet russiske regering være en sand fjende af USA’s regering og Vesteuropa, hvis the Knights of Malta, der kontrollerer Wall Street i New York og regeringen i Washington, finansierede Bolsjevik revolutionen og opbygningen af den russiske krigsmaskine, før, igennem og efter ”den Kolde Krig”?

Den eneste fornuftige konklusion er at mændene som kontrollerer regeringen i Washington, også kontrollerer regeringen i Moskva. Begge regeringer holdes i snor af Vatikanets efterretningstjenester – CIA og KGB og det forhindrede således denne kunstige ”Kolde Krig” fra at bryde ud i en varm krig.

Jesuitternes regering i Moskva, som kontrollerer den russiske hær, er en sand fjende af det amerikanske folk, men ikke af den amerikanske regering. Begge regeringer er hjertevender, kontrolleret af the Knights of Malta, som er underlagt jesuitterne, der kontrollerer Vatikanet.

Undersøger man formålene for jesuitternes ”Kolde Krig”, hvilke er mange, så er de mest fremstående:

At dræbe ”kættere og liberale” over hele verden, i overensstemmelse med den sidste indsættelses ed og rådet i Trent (Council of Trent) At ødelægge deres store fjende, det protestantiske britiske imperium At ødelægge folkefriheden og national suverænitet og oprejse diktatorer i deres sted, som var loyale over for Rom, ifølge fremgangsmåden i jesuitternes Hellige Forbund At etablere zioniststaten Israel med henblik på fremtidens verdensvide tilbedelse af den genoprejste pave, Antikrist, fra Salomons tempel i Jerusalem. At bygge og gøre det internationale efterretningssamfund færdigt, ifølge jesuitternes hellige inkvisitionstjeneste At forberede det amerikanske imperium på sin ødelæggelse, ved at bruge den internationale narkohandel og ”vedtægtsmæssig” medicin (med lægemidler der producerer andre virkninger end sygdommen selv) – (er det i virkeligheden ikke også et af formålene med Irak krigen, at ødelægge USA økonomisk – og dermed USA’s suverænitet?) At bygge den russiske krigsmaskine og handelsflåde med formål at invadere det amerikanske imperium vest fra, og derved ødelægge det sidste tilflugtssted for verdens protestanter, baptister, jøder og ”liberal” flygtninge.

Vietnam-krigen

Præsident Kennedy begyndte at gøre en ende på Vatikanets fupnummer, kendt som Den Kolde Krig efter hvilken CIA og det russiske KGB siden har arbejdet sammen. Han begyndte også at gøre en ende på jesuit inkvisitionen i Vietnam, hvis fremtidige højdepunkt ville være Operation Fønix (Operation Phoenix), CIAs koldblodige massemord af 60.000 Vietnamesere, ifølge dens instruktør, William Colby. Præsidentens indgriben i Roms Hellige Tjeneste i inkvisitionen, kunne ikke tolereres! Millioner kætterske buddhister skulle tilintetgøres og den internationale narkohandel ville eksplodere. Amerikansk patriotisme og frihed, ville yderligere blive ødelagt og Vietnam ville blive genforenet under en anden kommunist militær diktator, som var loyal overfor paven - ligesom Stalin, som Chairman Mao, som Fidel Castro -, Ho Chi Minh.

I skikkelse som kamp mod ugudelig kommunisme, kæmpede Kardinal Spellman for Amerikas mest katastrofale konflikt. I kampen kendt som Spellys Krig, under opsyn af Spellys general, den romersk katolske og CFR medlem, William Westmoreland. (Husk på, ifølge Col. Fletcher Prouty i sin JFK, var en af hoved grundene til Vietnam krigen, den tvungne flytning af over 600.000 romerske katolikker på U.S. marine transport fartøjer fra nord Vietnam ind i syd Vietnam. Den underfundige katolske sekretær for marinen, som var ansvarlig for at implementere det jesuitiske slag, var over ridderen af Knights of Columbus, Francis Matthews. Ridder Matthews mester var Amerikas Militær Sognepræst, Francis Cardinal Spellman. Senere besøgte Spellman krigsfronten, hvor han kaldte de amerikanske tropper Kristi soldater, som kæmper pavens korstog mod ugudelig jødisk kommunisme!) Resultatet var 58.000 døde, 80.000 krigsselvmord og en 220 milliard dollar gæld til jesuitternes central bank.

Alle disse af præsident Kennedys gerninger, var passende erklæringer om national suverænitet, og derfor krænkende for pavens temporale magt. Som den ufejlbarlige Kristi vikar, og således denne verdens universelle monark, havde paven, gennem jesuitter ordenens religiøse, politiske og finansielle magt, dengang og nu, tiltænkt sig ultimativt at styre alle nationer igennem hans loyale konger og diktatorer, fra Salomons genopbyggede tempel i Jerusalem. For når paven krones, bliver disse ord (hvilke der aldrig er blevet os lært i offentlige skoler) igennem kroningen talt: Tag denne prydende tiara (pavekrone), og vid, at du er fader af prinser og konger og hersker over jorden. (Vatican Assassins s. 27)

Ærkebiskoppen i New Yorks magt, er ikke blevet mindre, men er nærmere vokset. I dag er manden, som udøver Cardinal Spellmans magt, fra magt huset i New York - St. Patricks Cathedral (på den anden side af gaden, over for Rockefeller Center) - og som fortsætter med at undertrykke sandheden om attentatet af Kennedy i kraft af hans ed som kardinal, er ærke-konspiratoren, forræder imod sine amerikanske landsmænd, og mester over den berygtede, jesuit trænede propagandist, højniveau frimurer og CFR medlem, tidligere Præsident Bill Clinton, som nu er mester over Præsident George W. Bush (hvis fader, George H. W. Bush også er en højniveau frimurer, tidligere direktionsmedlem af både CFR og CIA, såvel som deltager i Kennedy attentatet). Over Clinton er hans mester Edward Cardinal Egan ærkebiskop over verdens hovedstad, hvis mester er Pave Johannes Paul II verdens guvernør, hvis mester er Peter-Hans Kolvenbach - jesuit generalen suverænt over paven. (Vatican Assassins s. 29-30)

Fidel Castro

Efter Anden Verdenskrig, nægte Pave Pius XII at omfavne Vatikanets andet ”barn”, kommunismen og blev fjernet. Pave Johannes XXIII kom til magten og etablerede det 2. Vatikankoncil, som med tiden har ødelagt protestantismen i de Forenede Stater og Europa, ved at vinde alle igennem kærlighed og kys.

For at vinde point med kommunismen, støttede og beskyttede pave Johannes XXIII sin favorit dreng på den vestlige halvkugle. Han er Fidel Castro, de underkuedes mester, en trofast katolik og en vel trænet jesuit under ed. Ve dem som piller ved Fidel. Gudfædrene støtter ham 100% - inklusiv den elskede kommunist pave fra Polen. (”The Godfathers” s. 31)

Han studerede ved et jesuitcollege i Bélen og var medlem af det jesuitiske Avellaneda Literary Academy, hvor han lærte at holde taler. (”The Catholic World Report”, februar 1993)


| katolske kirke, del 1 | Assorterede katolske mord(en håndfuld fra havet)


Debat: Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 2

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation