Den Ny Verdensorden

af Kim Andersen
Lagt på d. 26/11-04


Udskriv
Oversigt


Jeg har før skrevet om konspiration og Den Ny Verdensorden. I artiklerne angående den katolske kirke og dens overstående jesuitiske soldater (”Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!”), ser du hvordan jesuitterne igennem århundrede har bekæmpet samfundene, bygget på Guds Ord, for at overtage denne verden. Du ser også hvordan kirken har ændret sin strategi i det nye regelsæt ”Vatikankoncil 2”, der ”på en mere fredelig måde”, forklædt som godheden selv, bekæmper verdens samfund igennem kærlighed og kys.

Forberedelserne for denne tankegang og disse regelsæt, startede nogen tid før 1965, hvor disse bestemmelser trådte i kraft.

Åb. 13, fortæller os om et verdenssystem, som skal regeres af Antikrist, besående af en verdensregering (Åb. 13:7) et verdensmilitær (Åb. 13:7) en verdensreligion (Åb. 13:12-15) en verdensøkonomi (Åb. 13:16-18).

Vi ser tydeligt at disse fire dele er blevet opbygget og bliver til stadighed opbygget i dag. Med flotte og håbefulde ord som æra af fred, velstand, retfærdighed og harmoni (”A Constitution for the Federation of Earth, World Constitution and Parliament Association, 8800 W. 14th Ave., Lakewood, Colorado”) er et maskineri skabt til at bringe Antikrists tusindårsrige frem i denne verden. Dette billede af Satans rige, er naturligvis ikke sandt, og for at finde det sande billede må vi læse Ordet der siger: ”For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme” (Matt. 24:21). Endvidere siger Bibelen om Satans kommende fred og fordragelighed at: ”hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet” (Matt. 24:22).

Bibelen fortæller, at lovløshedens hemmelighed altid har virket (2. Tess. 2:7), og prøvede allerede for ca. 4.400 år siden at gøre menneskeheden til slave under sig, da Satan endnu engang prøvede at drive mennesket imod Gud, ved at drive folket til at indvie et tårn til ham og sine dæmoner (1. Mos. 11:1-4). Gud greb ind, men har forudsagt at det i endetiden vil blive ham tilladt at bygge det sidste tempel i Jerusalem (Dan. 11:31), når Guds folk, der holder igen, er fjernet (2. Tess. 2:6-7).

Bibelen fortæller, at: ”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere” (2. Tess. 2:9), og derfor skal vi ikke undre os over utrolige planer og konspirationer fra løgnens fader. Min erfaring er, at folk ikke har andet end latter tilovers for det faktum, at verdens ledere, mange gange ubevidst og af og til med fejltrin der åbenbarer planerne, arbejder enstemmigt for dette verdenssystem. Bibelen siger: ”For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført” (Åb. 17:1 7) og Åb. 16:14 fortæller: ”For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag”. Ofte støder jeg på, at de jeg taler med afviser dette, da de mener det er umuligt for en elite bestående af mennesker, at dreje en verden i en og samme retning. Men som Bibelen siger, sagt med andre ord, så har Gud i denne tid tilladt dæmonerne at gennemføre hvad Han stoppede for 4.400 år siden.

Verdens ledere i dag, taler åbent om dette rige kaldt ”Den Ny Verdensorden”. Tidligere præsident George Bush brugte denne titel over 200 gange i sin tjeneste (”The Mark of the New World Order”, s. 9, af Terry Cook). Han definerede den Ny Verdensordens detaljer i en tale ved ”the National Religious Broadcasters Convention” i Washington, D.C., hvor han til en forsamling på 4.000 mennesker underforstået spurgte: ”Ved I hvad der kommer til at løse alle vore problemer? Der er noget der kaldes den Ny Verdensorden. Når den træder til, vil den bringe fred vi aldrig har set. Vi vil blive i stand til at nedlægge alle vore våben. Den ny Verdensorden er løsningen på alle vore problemer” (”Can You Really Know Your Future?”, s. 53, af Rob Lindsted). I 1991, ved starten af Golfkrigen udtalte han til verden: ”Dette er et historisk øjeblik. Det er mit håb, at kampen ikke vil blive lang. Vi har i det sidste år gjort store fremskridt i at afslutte den lange periode med konflikter og kold krig. Foran os har vi muligheden for at skabe en ny verdensorden for os selv og kommende generationer, hvor retssikkerheden bestemmer ledelsen af nationerne.”

Man kan mene at Bush tror på denne udtalelse. Men det fakta at han deltager i elitens okkulte sammenkomster og ser Satans ondskabsfulde virke, kan han næppe være så uvidende. Bibelen fortæller os klart hvad denne fredstale vil ende med: ”Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe” (1. Tess. 5:3).

Midt i 90’erne, forsamledes hundredvis af verdens ledere og tusinder af forretningsmænd i San Francisco, Californien, for at fremme den Ny Verdensorden. En artikel fra 3. februar 1995, i en af Californiens største aviser, ”the San Francisco Chronicle”, oplyste at tidligere Sovjet præsident Mikhail Gorbachev, har spurgt hundredvis af verdens ledere og tusinder af forretningsfolk om, at tilslutte sig ham i San Francisco, næste efterår, for at diskutere verdenens tilstand. Ideen bag forummet, fra d. 27. september til 1. oktober, var at se på fundamentale prioriteter og værdier, som verden skulle tage op. Håbet for en ny verdensorden er falmet, ”og der er en længsel efter nye retningslinier”, sagde tidligere senator Alan Cranston, formand for Gorbachev Foundation, USA.

Der bør også nævnes deltagere som vicepræsident Al Gore, præsident Nelson Mandela og af forretningsmænd kan interessant nok direktør for Microsoft, William Gates fremhæves iblandt de 8.000 inviterede, fra 75 lande, der i modsætning til verdenslederne, måtte betale den nette sum af 5.000 dollars.

Artiklen nævner til sidst, at Gorbachev ønskede at udveksle ideer, til at lede hen mod skabelsen af en informativ tanke sammenslutning, som vil mødes løbende igennem de næste adskillige år. Projekter som måtte blive løftet, inkluderer et såkaldt Jord Dokument, beskrevet som en miljømæssig lov og et forsøg på at eliminere alle atomvåben i år 2010. Gorbachev beskrev hans nye Jord Dokument, som ”et nyt regelsæt til at guide menneskeheden”, og udtalte endvidere, at ”mit håb er at dette dokument vil blive en slags ti bud, en bjergprædiken, som tilvejebringer en guide til menneskets adfærd, i forhold til miljøet, det næste årti, og fremefter.” (Gorbachev ”Environment: Act Globally, Not Nationally”, interview med the Los Angeles Times).

Hvis dette regelsæt for planeten jorden implementeres, vil det give miljøet langt større rettigheder, end ”os, folket”. Menneskeheden vil bogstaveligt talt blive planetens slaver.

Årstallet 2010 er meget interessant, for det sammenfalder med de planer diktatoren for ”the House of Theosophy”, Bill Lambert, åbenbarede på et Newage seminar kaldt: ”MULIGE OG SANDSYNLIGE HÆNDELSER I FREMTIDEN” – planer om at producere Antikrist. Et projekt kaldt ”Ny Jerusalem pagts project”, ventes færdig i år 2010 og vil skabe den ”Ny Verdens Religon” (Åb. 13:12-15). Læs mere i artiklen: ”Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden” (http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=263).

Her sammenfalder verdensregeringen og verdensreligionen på et og samme årstal. Satan har arbejdet på dette projekt i omkring 4.400 år, og da Gud har fortalt at Han vil tillade og give Satan magten til denne gang at gennemføre sin verdensorden, kan vi forvente os det ganske godt planlagt.

Det er ingen hemmelighed, at magthaverne ønsker at forny denne planets sociale tilbøjeligheder og styre. Den 4. marts 1993 meddelte Bill Clinton: ”Vi har til hensigt at omskitsere, at genopfinde, at genoplive hele den nationale regering” (”The United Nations Global Straitjacjet”, af Joan Veon, s. 85). Visepræsident Al Gore (også tilstedeværende ved mødet i San Francisco i 1995) meddelte at: ”Det der blev nedskrevet med en fjerpen er forældet og vi må omskitsere regeringen”.

Clinton lavede 300 eksekutive ordrer, som giver den aktuelle præsident (læs Illuminati, da ingen tager præsident eden, uden det er bestemt af Illuminati) magten til at handle som en diktator, der ikke kan drages til ansvar. En af disse ordrer 12919 (http://www.archives.gov/federal_register/executive_orders/pdf/12919.pdf) giver præsidenten fuldstændig magt, igennem en erklæret ”national nødstilstand” (virkelig eller produceret), over fødevareressourcer, fødevareressource faciliteter, landbrug og landbrugsudstyr, gødningsstoffer, alle energikilder inklusiv gas og elektricitet, al transport inklusiv din bil, motorveje, lastbiler, busser, tog, lufthavne, fly, havne, alle helbredsressourcer inklusiv hospitaler, helbredsforsyninger og udstyr, al metal og mineraler og vandressourcer. De fleste af de andre ordre, er ikke andet end magterhvervelse for at komme udenom kongressen og gå direkte til FEMA – Federal Emergency Management Agency.

Lydløse våben, til stille krige.


Alt hvad der forventes af et almindeligt våben, forventes fra skaberne af dette lydløse våben, men bare på sin egen måde. I stedet for patroner skyder det med situationer. Drivstoffet er ikke krudt, men databehandling. Det efterlader datastumper, i stedet for krudtslam og patronhylstre og det er fra en computer i stedet for et gevær. Det opereres af en programmør i stedet for en skarpskytte, under ordre fra en bank magnat i stedet for en militærgeneral. Det giver ingen åbenbar eksplosionslarm, forårsager ingen fysiske eller mentale skader, og det griber ikke åbenlyst ind, i nogens daglige sociale liv.

Alligevel laver det en umiskendelig ”larm”, forårsager umiskendelig fysisk og mental skade, og griber umiskendelig ind i dagligdagens sociale liv – dvs. umiskendelig for en trænet observatør, som ved hvad man skal holde øje med. Samfundet kan ikke forstå dette våben, og kan af den grund ikke tro på, at de er under angreb og undertrykt af et våben.

Når et lydløst våben anvendes gradvist, så tilpasser / justerer samfundet sig til dets nærvær og lærer at tolerere dets indgreb i deres liv, indtil presset (psykologisk igennem økonomien) bliver for stort og de lider sammenbrud.

Jeg vil her vise dig hvordan teknologien i dag muliggør kontrol af et samfund. Det er ikke et dybdegående studie, men giver nok til at forstå virkeligheden i dagens verdensledelse.

”VELKOMMEN OM BORD
Denne udgivelse kendetegner 25 årsdagen for den Tredje Verdenskrig, kaldt ’Stille Krig’ som føres ved brugen af subjektiv biologisk krigsførelse, kæmpet med ’lydløse våben’. Denne bog indeholder en indledende beskrivelse af denne krig, dens strategier og våben”.

Sådan lød starten på et tophemmeligt dokument, dateret maj, 1979, som blev fundet i en IBM kopimaskine d. 7. juli 1986, som var blevet solgt ved et overskudssalg. En teknisk manual for ”Operations Research”, der som en strategisk og taktisk metodologi, udvikledes under militærdirektionen (Eisenhower) i England igennem Anden Verdenskrig. Denne Tredje Verdenskrig startede 25 år før 1979, dvs. 1954, hvor Bilderberg gruppen holdte sit første kendte møde.

”Det er vitterligt umuligt at diskutere social manipulation eller automatisering af samfundet, dvs. design af sociale automatiseringssystemer (lydløse våben) på national og verdensvid basis, uden at antyde omfattende mål af social kontrol og ødelæggelse af menneskelivet, dvs. slaveri og folkedrab.

Denne manual er i sig selv en analog hensigtserklæring. Sådanne en skrivelse, må sikres imod offentlig undersøgelse. Ellers kunne det blive anerkendt som en teknisk formel erklæring om indlandskrig. Endvidere, uanset hvornår en person eller gruppe af personer i en position med stor magt, og uden fuld kendskab og samtykke fra offentligheden bruger sådanne kendskab og metodologi for økonomisk erobring – så må det forstås at en tilstand af indlandskrig eksisterer imellem omtalte person eller gruppe af personer, og offentligheden” (samme dokument).

Her er det vigtigt at pointere, at i krigssituationer træder ekstraordinære regelsæt i kraft, hvorfor det er tilladt at bruge ”beskidte kneb” imod modstanderen – her dig om mig.

”Løsningen på dagens problemer, kræver en metode som er skånselsløs uforbeholden uden nogen anstrengelse i forhold til de religiøse, moralske og kulturelle værdier.

Du er kvalificeret til dette projekt, på grund af din evne til at se på det menneskelige samfund med kold objektivitet, og alligevel analysere og diskutere dine observationer og konklusioner med andre, med lignende intellektuel kapacitet uden tab af diskretion eller ydmyghed. Sådanne fortrin udføres i din egen bedste interesse. Vig ikke fra dem” (samme dokument).

Historien bag den ”Stille Krig”
Det oprindelige formål med Operations Research var, at studere de strategiske og taktiske problemer i forhold til luft og land forsvar, med målet om effektiv brug af begrænset militære ressourcer, imod udenlandske fjender – dvs. logistik (troppernes beklædning, bespisning, transport og indkvartering).

Men snart så the Council on Foreign Relations at de samme metoder kunne bruges til totalkontrol af samfundet, men at der var brug for bedre redskaber. På baggrund af Operations Research, udviklede denne ”Stille Krig” teknologi sig. Social manipulation kræver et indbyrdes forhold mellem en stor mængde konstant ændrende økonomisk information (data), hvilket krævede et computeriseret databehandlingssystem, som kunne løbe forud for samfundet og forudse hvornår det ville nå til overgivelse.

Relæcomputere var for langsomme, men den elektroniske computer opfundet i 1946 af J. Presper Eckert og John W. Mauchly, opfyldte kravet. Det næste gennembrud var matematikeren George B. Dantzig’s udvikling af lineær programmering i 1947. I 1948 lovede transistoren, opfundet af J. Bardeen, W. H. Brattain og W. Shockley, stor udvidelse på computerområdet, ved at reducere størrelse og strømkrav.

Med disse tre opfindelser under sin kontrol, anede magthaverne at det var muligt for dem at kontrollere hele verden, ved et tryk på en knap. Straks kom the Rockefeller Foundation med, ved at lave en fireårs bevilling til Howard College, der grundlagde the Howard Economic Research Project, til undersøgelse af den økonomiske struktur i USA – og senere verdensøkonomien. Et år senere i 1949, føjede USA’s luftvåben sig til.

I 1952, da den oprindelige bevilling ophørte, blev et højniveau møde med eliten Illuminati holdt, for at afgøre den næste fase af Operations Research. Howard projektet havde været meget frugtbart, i den tilstand som nogle af dets resultater blev publiceret, i 1953, som foreslog muligheden for økonomisk (social) manipulation. (”Studies in the Structure of the American Economy”, copyright 1953 af Wassily Leontief, International Sciences Press Inc., White Plains, New York). Det blev opdaget, at økonomi adlød samme love som elektricitet, og at al matematisk teori og praksis og computer knowhow, som var udviklet til det elektroniske område, kunne anvendes direkte i økonomistudierne. Opdagelsernes spidsfindige indblanding afsløres ikke åbent, og holdes som en tæt bevogtet hemmelighed – f.eks. det, at en økonomisk model måler et menneskeliv i dollars (hvorfor de kan udregne hvor mange menneskeliv der skal tages, før det perfekte samfund kan leve) og at den gnist der dannes, ved at tænde en kontakt, hvortil der er sluttet en aktiv forbrugsgenstand, matematisk set, er tilsvarende begyndelsen af en krig.

Den Stille Krig, blev erklæret af den internationale elite, den mest magtfulde hemmelige organisation, Bilderberggruppen, ved mødet i 1954, hvor danske personer som Mogens Lykketoft, Anders Fogh Rasmussen, Nationalbank direktør Bodil Nyboe Andersen og Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Dagbladet Politiken også er deltagere (”Den Skjulte Agenda”, Berlingske Tidende, 16. januar 2000). D. 3-6. juni, 2004, fejrede Bilderberggruppen sin officielle 50 års fødselsdag, med en konference hvor 25 lande var repræsenteret. Fra Danmark var Bilderbergmedlem, direktør Anders Eldrup hos DONG (Dansk Olie og Naturgas) og ambassadør ved USA’s ambassade, Ulrik Federspiel tilstede (http://www.bilderberg.org/2004.htm#participants).

Tidligere satanist, Bill Schnoebelen har fortalt, at Illuminati mødtes i 1952 og besluttede at Amerika skulle lede invasionen af Irak, som er planlagt til at være oprindelsen af det muslimske had mod Vesten. Når gnisten tændes, vil den ophidse muslimerne til at gå i krig, da deres had igennem denne invasion er blevet stærkere og dybere. Læs mere om Bilderberg under ”Hemmelige Ordenssamfund”.

Samfundskontrol og overvågning
Naturvidenskab er studie af kilderne og kontrol af naturenergierne, og socialvidenskab teoretisk forklaret som økonomi, er studiet af kilderne og kontrol af social energi. Begge er matematiske bogføringssystemer, og matematik er derfor den primære energividenskab. Bogføreren kan blive konge, hvis offentligheden kan holdes uvidende om bogføringens metodologi.

I 1954, var emnet for den primære bekymring, hvem der ville drage nytte af alt dette. Selvom de såkaldte ”moralske problemstillinger” blev taget op i lyset af naturlig udvælgelse, blev der enighed om at en nation, eller en verden af folk, som ikke vil bruge deres intelligens, ikke er bedre end dyr der ikke har nogen intelligens. Sådanne folk er bebyrdede folk (slaver) og er igennem valg og samtykke, bøffer på bordet.

Således har vi allerede verden opdelt i to. Der er dem der har fået et begunstiget liv, med gode muligheder for uddannelse, og mulighed for som sagt, at bruge deres intelligens. Andre er født under trange kår, og defineres således som kvæg, slaver og laverestående, og vil blive ofret ”for planetens bedste”, og efterlade eliten udvalgt gennem såkaldt naturlig udvælgelse – Antikrists ønskede tusindårsrige, som du vil få et lille glimt af, igennem denne artikel.

En ny konstitution i USA, kaldt ”Newstates of America” (”Harper and Row”, Rexford G. Tungwell, 1974), indeholder en indledning og tolv artikler. Ifølge indledningen kaldes staterne ikke længere ”the United States of America”, men ”Newstates of America” (Amerikas Nystater), hvilket går hånd i hånd med den Ny Verdensorden. Artikel 1, sektion 2 oplyser: ”Uddannelse skal gives på offentlig bekostning til de som imødekommer passende fortrinlige prøver”. Passende prøver… Fortrin… Hvilke fortrin? Der er ingen tvivl om at Antikrists rige vil være mere diktatorisk og moralnedbrydende end under Hitlers statsstyre. Der er heller ingen tvivl om, at livsstil og overbevisning spiller en stor rolle, i den naturlige udvælgelse. Newstates of Amerika, artikel 1, sektion 8 oplyser: ”Religionsudøvelsen skal privilegeres”. Dvs. at retten til overbevisning kan tages fra en person, som et kørekort til en bil. Det vi så under Hitlers ledelse, at størstedelen om ikke alle under ham var homoseksuelle, sammenfattet med denne religionskontrol som artiklen beskriver (Hitler, Mussolini og Franco var alle katolikker), kan fortrinene meget vel være livsstil – homoseksuel/heteroseksuel, evangelisk/katolsk osv.

Alt efter seksuel/religionsmæssig overbevisning, kategoriseres mennesket således om det er villigt til at bruge sin intelligens - om det er berettiget til at leve…

For at opnå fuldstændig forudsigelig økonomi, må disse lav-klasse elementer i samfundet, bringes under total kontrol. Dvs. de skal afrettes, trænes, spændes i åg og have langsigtede sociale pligter, i en meget tidlig alder, før de får en mulighed for at stille spørgsmål, ved sagens hensigtsmæssighed. For at opnå sådanne konformitet, må lav-klasse familieenheden opløses, igennem en proces af øgende beskæftigelse af forældrene, og etablissementet, regeringsstyret dagpleje centre, til de opbevarede forældreløse børn.

Ti andre artikler i ”Newstates of America”, indretter USA til en politistat under en diktator, i den Ny Verdenorden.

Internetavisen Jyllands-Posten bragte d. 10. oktober 2004, en artikel der i overskriften sagde: ”Juraprofessor: Danmark på kurs mod politistat”. Professor Vagn Greve udtaler: ”Jeg siger ikke, at vi lever i en politistat, men udviklingen er faretruende. Igennem de seneste 10 år har vi med stigende hast bevæget os bort fra retsstaten og hen imod politistaten. Nu må vi spørge, hvor meget vi er villige til at give køb på respekten for det enkelte individ i bekæmpelsen af kriminalitet”. Et godt eksempel på vore politikere, som ikke lever i sandhedens erkendelse, er Justitsminister Lene Espersen (K), som ikke mener ”at frihedsrettighederne er blevet udhulet” (http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=2661014/). Hun har tydeligvis ikke forstået hvad tiden op til Antikrist bringer.

Kontrollen med børn og unge, og fratagelsen af både lysten og evnen til at stille spørgsmål, er en realitet, mere end nogensinde i dag. Børn og unge vokser op med en teknologi, som tilsyneladende giver mennesket mere frihed og en bekvemmelig hverdag, som de ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Dels da de afholdes fra at lære, hvilke spørgsmål der burde stilles, og dels fordi kontrollen, uomtvisteligt, har en positiv side, hvor resultatet tilsyneladende retfærdiggør midlet.

I det forenede Kongerige – Storbritannien og Nordirland, har 750.000 katte og hunde fået implementeret en mikrochip i kroppen (”PA News”, 10. august 2004, af Ben Pindar, http://216.239.59.104/search?q=cache:u0A5WyvPre0J:
www.dog.com/news/13917+%22Ben+Pindar%22+750,000&hl=da
). VeriChip har udviklet en ny enhed, som er i sin afsluttende fase, for godkendelse af den føderale medicinadministration. Enheden er en 11 mm RFID (radiofrekvent identifikation) chip, som implementeres i fedtvævet under højre arm (tricep), og er designet til brug på hospitaler. Når chippen kommer i nærheden af en skanner, ”vågner den op” og identificerer personen, med alle relevante informationer (”Medical News Today”, 9. august, 2004, www.medicalnewstoday.com).

Næste år vil mange mobiltelefoner være udstyret med teknologi, til transaktioner, næsten overalt. Casio, ur producenten, har et nyt armbåndsur der kan det samme, og vil også være tilgængeligt næste år. (”Business 2.0 Magazine”, August, 2004).

Selv i biler, overvåges vi, ikke kun igennem den eskalerede brug af GPS teknologi, men den nationale transportsikkerheds kommission i USA, vil have en optager, en så kaldt ”black box” (sort boks), som fly har, så samtaler i alle biler kan optages. Det er et faktum at 90% af bilerne produceret i 2004, allerede har sådan en optagerenhed installeret. (”Associated Press”, 1. juli, 2004, Washington, D.C.).

Sociale input
Der er lagt op til, at dette våben skal have nogle input, nogle data at arbejde med. Data fra alle områder i samfundet er nødvendige, for at justere sigtekornet på dette lydløse våben – groft skitseret, ressourcer, forbrug og services.

Den største forhindring og udfordring, de teoretiske økonomer stod over for, var den præcise beskrivelse af husholdningen som en industri, da den er meget kompleks og ikke-lineær. Det var en udfordring fordi forbrugerens indkøb er et spørgsmål om valg, som samtidig er påvirket af indkomst, pris og andre økonomiske faktorer.

For at komme dette problem til livs, adopterede man en alternativ, indirekte tilgangsvej, kendt som økonomisk chokundersøgelse. Denne metode kan forklares ud fra metoden der bliver brugt under fremstilling af fly. Et fly sendes i luften, og fra landjorden affyres et projektil. Lydbølgerne fra dette optages igennem censorer på flyskroget, og kan senere studeres. Ved at studere disse impulser, kan kritiske vibrationer i flyets struktur opdages, og forstærkes.

Chokbølgerne brugt i samfundet består af prisstigninger på råvarer – eks. bøf, kaffe, brændstof eller sukker. Under en sådan prisstigning ”optages” reklamer og priser, og salgene af den aktuelle og andre varer.

Chokbølger inden for forskellige arbejdsområder – transport, kommunikation og offentlige værker (kraft, vand, renovation osv.), har også vist gode og nyttige resultater.

Igennem sådanne choktests har man opdaget, at der er direkte forbindelse mellem tilgængeligheden til penge, og den psykologiske livsanskuelse. For eksempel er der et målbart forhold mellem prisen på brændstof, og sandsynligheden for at en person vil opleve hovedpine, behov for at se en voldelig film, ryge en cigaret eller at købe et krus øl, på et værtshus.

Disse reaktioner matematikeres igennem dette system, og kan bruges som data i en computer, til at finjustere sigtekornet, på det lydløse våben. Således kan man spørge systemet hvordan man får et ønsket udfald, og derved på få sekunder stå med en plan, for endnu et angreb i den Tredje Verdenskrig.

Husker du alle de strømafbrydelser, landende oplevede verden over i 2003, i løbet af nogle få måneder?

Man kunne tro, at det var et uheld eller en tilfældighed. Men når man hører Bush’s udtalelse: ”folket reagerede godt og gjorde præcis som de skulle” (New York Times, 16. august, 2003, pictorial, New York, NY.), forsvinder tvivlen om, at dette var nogle choktests, udført af verdens magthavere, for at fodre det lydløse våben med flere data, og præcisere sigtekornet, med endnu en millimeter.

Mere detaljerede inputs om dig, til dette våben, kunne være:

Generelt:Levestandart:Sociale kontakter:Indkøbsvaner:Aktiver:Passiver:Regeringskilder:Styrke og svagheder:Betalings modus operandi – (betalinger bagud) – betalinger til tiden:Listen fortsætter nærmest i det uendelige. Enhver person i et teknologisk land, kan komme i sigtekornet på dette system, og endevendes i alle aspekter af dagliglivet. Nemmere bliver det, når hospitaler og andre serviceenheder sammenkører deres journaler. Det er klart at der er fordele ved de forskellige systemer. Men det er et faktum, at vi med disse systemer er under angreb.

En tre siders artikel i Ekstra Bladet (EB) ”De holder øje med dig”, d. 18. juli, 2004, fortæller om en tilfældig mor med 2 børn, der på indkøb i København, filmes 35 gange på to timer: Super-Brugsen med kamera over døren, og kiosk afdelingen med tre af slagsen. I Metroen hvor der for nyligt (juni 2004) er installeret kameraer i alle vognene – seks i hver – hvor optagelserne, hvorigennem alle passagerer kan identificeres, gemmes i syv dage. Frederiksberg Centeret bød på nitten kameraer på familiens rute, og derudover har mobiltelefonen og dankortet afsløret hendes rute og indkøb. I Danmark er der opsat omkring 100.000 overvågningskameraer i butikker, indkøbscentre, institutioner, rådhuse, på statsveje, fodboldstadioner, tankstationer, togperronner, i tog og visse busruter, oplyser forbrugerrådet til EB. Alene i 2002 blev 9.000 kameraer solgt, oplyser brancheforeningen Sikkerheds Branchen til EB. Datatilsynet har givet tilladelse til at opsætte kameraer i de Århusianske busser. Til at starte med, bliver der i år (2004) sat overvågningskameraer i 100 busser, men planen er at alle 240 skal videoovervåges.

D. 28. oktober 2004, havde Ekstra Bladet igen en artikel om emnet, der fortalte at DSB i 2006, ville have 3823 kameraer, til fireogtredive millioner kroner, skruet fast i togets loft, så de dækker 90% af toget. ”Formålet med at installere kameraer i S-togene er at skabe større tryghed og forebygge hærværk” siger DSB S-togs administrerende direktør, Benny Würtz. (http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=268148)

Næste år, 2005, igangsættes regeringens terrorpakke, der af div. udbydere kræver overvågning af al kommunikation. Overvågningen af fastnettelefonen indebærer optagelse af telefonnumre og samtale dato, tidspunkt og varighed, for både udgående og indgående opkald. Det samme gælder for mobiltelefoni*. Men derudover også oplysninger om SMS og MMS. Surfer du på Internettet, bliver din IP-adresse, dato og tidspunkt for samtlige hjemmesider du besøger, optaget. Det samme gælder e-mailen, hvor der som telefonen, også gemmes til hvem du sender og fra hvem du modtager e-mails. Chatter du på nettet, optages din IP-adresse og din identitet i det aktuelle chatrum. I alt svarer disse forskellige optagelser til noget der ligner 60 milliarder logninger om året. Disse oplysninger skal udleveres når en såkaldt ”efterforskende myndighed” kræver det.

* For at kunne tale i mobiltelefon, må den have kontakt med en af de utallige mobil-master, der optager alle numre der har været i kontakt med dem, på de aktuelle tidspunkter. DVS. når du transporterer din telefon igennem byen, eller på tværs af landet, hvad enten den er i brug eller ikke, optages telefonens rute. Disse masteoplysninger som de hedder, er tilgængelig for hvem der måtte kræve det.

Allerede i 1995 skete den første succesfulde retsforfølgelse, baseret på mobiltelefonovervågning. (”EU af Alan Franklin, World Empire”, s. 186)

Man hører ofte mht. overvågning, at hvis man ikke har noget at skjule, så behøver man intet at frygte. Men der er ingen tvivl om, at de der definerer om man har noget at frygte, dømmer ud fra overbevisning og livsstil. Selvsagt vil Kristendommen og div. fundamentale religioner – jødedommen og islam, hvor tilhængerne overbevisningsmæssigt risikerer at modsætte sig Verdens Ordnen, anses for at være destabiliserende. Derfor vil sande kristne, fundamentale jøder og muslimer, anses for at være terrorister, der derfor har noget at frygte, selvom de ikke har noget at skjule.

Alan Franklin fortæller i sin bog ”EU Final World Empire” på side 172, om en skovfoged der fortalte ham, at der i Amerika, dybest inde i skovene er kameraer, som selvfølgelig, på nuværende tidspunkt, bruges til at holde øje med evt. skovbrænde. På side 174 fortæller han, at der i London er systemer, hvor du kan skanne eftersøgte personer ind, lagre billedet i en database, og når et kamera får øje på personerne, kan de genkendes, uanset vinklen personen ses ud fra, eller om der bæres solbriller eller makeup, uanset lys tilstande, ansigtsudtryk, eller om personen er blevet 30 år ældre, end det indskannede billede.

Samme plan ønskes for overvågning af stjålne biler. The Times havde d. 2. april 1998, en overskrift der sagde “Kameraer til at skanne for stjålne biler. Historien fortalte om kameraer på broer, i tunneller og på motorveje osv., som i 2003 skal være linket til en stor national politicomputer, lokaliseret i Hendon, Nordlondon. Millioner af bilers nummerplader kan skannes, og automatisk måles op imod Storbritanniens 45.000.000 nationale registreringer, og 200.000 sager ang. stjålne, eller mistænkelige biler.

I Danmark har vi denne funktion, som måske ikke bruges til dette formål (endnu). Men kommer du ind til København via Hillerødmotorvejen, så er der placeret kameraer der skanner nummerplader ved indgangen til byen, og inde i byen skannes bilerne igen. Formålet i dag er, at der ved indgangen til byen er et lysskilt, som viser hvor lang tid det tager at komme ind til centrum af København. DVS. din nummerplade skannes uden for byen og inde ved centrum, hvorefter en computer måler tidsforskellen mellem første og anden skanning. Sagen er bare den, at kendes afstand og tidsforbrug, kan man udregne hastigheden, og har du overset speedometeret i nogen tid, er både hastighed og nummerplade tilgængelig, og en bøde kunne skrives ud og sendes automatisk, om hastighedsbegrænsningen skulle være overskredet.

I USA er borgernes rettigheder ifølge patriothandlingerne forvandlet i sådan en grad, at ordensmagten uden retskendelse kan bryde ind i et hjem, bortføre manden og fængsle ham et ukendt sted, uden at give familien besked herom. Når Antikrist står frem, kan han få et udtræk fra dette ”Stille Krig” system med alle der bekender sig til Kristendommen – som desuden anset for kriminelle, da de forventer sig at sådanne personer ikke vil bøje sig for systemet. Så kan ransagningen af samfundet foregå.

Som output, resultatet af listen over input, får indehaverne af dette våben følgende muligheder:

En strategisk oversigt for en Ny Verdensorden indeholder bl.a. følgende:

Ved at:

Opnås:

Holde samfundet uvidende
Mindre offentlig organisering
Beskæftige samfundet
Mindre forsvar
Angribe familieenheden
Kontrol over uddannelsen af ungdommen
Give mindre kontanter men mere kredit og understøttelse
Mere tilfredsstillelse og mere data
Angribe kirkens privatliv
Ødelæggelse af tillid til denne styrelsesform.
Oprette social ensartethed
Mere simpelt ”computerprogram”
Minimere skatteoprør
Maksimum økonomisk data og minimum håndhævelsesproblemer
Forøge kontrol
Mindske modstand imod kontrol
Valutasammenbrud
Ødelægge troen på samfundet og befolkningen

Det vil være passende her at nævne, at nyhedsmedierne ikke er til for at oplyse os om begivenhedernes virkelige ansigt, men snarere at kontrollere os. Lyt til hvad David Rockerfeller sagde, ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: ”Vi er taknemmelige til Washington Post, the New York Times, Time magazine og andre store udgivere, hvis direktører har været med på vores møder, og respekteret deres løfter om diskretion, i næsten 40 år. Det ville ikke have været muligt for os, at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været genstand for offentlighedens skarpe lys, igennem de år”.

John Swinton, der var stabschef for the New York Times, da Henry Luce’s magt var toppende i 1953, erklærede i en skåletale foran the New York Press Club: ”Der findes ikke i Amerika, til dags dato i verdenshistorien, en uafhængig presse. Du ved det, og jeg ved det. Der er ikke en af jer som tør skrive jeres ærlige meninger og hvis I gjorde, ved I på forhånd at det aldrig ville nå frem til trykken. Jeg bliver ugentlig betalt for at holde min ærlige mening fra avisen som jeg er forbundet med. Andre af jer bliver betalt lignende beløb for lignende ting, og hvem af jer der måtte være så dumme at skrive jeres ærlige mening, ville blive sat på gaden og måtte se efter andet job. Hvis jeg tillod min ærlige mening at fremstå i en udgave af min avis, ville min stilling være besat til anden side, i løbet af 24 timer. Journalisters opgave er at ødelægge sandheden, direkte at lyve, at pervertere, at bagvaske, at logre ved foden af mammon og at sælge hans land og race for hans daglige brød. Du ved det, og jeg ved det og hvor tåbelig er denne skål for en uafhængig presse? Vi er redskaberne og vasallerne for rige mænd bag scenen. Vi er sprællemænd, de trækker i snoren og vi danser. Vore talenter, vore muligheder og vore liv er alt sammen andre menneskers ejendom. Vi er intellektuelle prostituerede” (”A U.S. Police Action: Operation Vampire Killer”, s. 18-19)

Social kontrol
Jeg vil give dig nogle eksempler på, hvordan magthaverne skaber ”kunstige” trusler, forstået på den måde, at der fysisk er en trussel, men at den skabes og kontrolleres for at få os, ”slaverne” under de ”oplyste”, til at gøre som forventet.

1. Rum-trusler
En af de ting der er foregået for at implementere en trussel, er månelandingen. Kan vi flyve ud til månen og gå på den, for at komme tilbage på jorden, er der i menneskers sind åbnet op for trusler fra rummet. Kan vi bevæge os fra Jorden til rummet, kan andre væsner vel også bevæge sig fra rummet til Jorden? Findes der liv i rummet, kan det dermed være en trussel for os, og sammen med adskillige sindskontrol projekter igennem film (eks. Star Trek og Star Wars, som indeholder dybe lærdomme om den Ny Verdensorden – kaptajnerne i Star Trek, James T. Kirk (JTK - Knight of the Temple of Jerusalem) og Christopher Pike, er en hyldest til Tempelridder Ordnen), radio, tv, reklamer, blad-forlag og ufologi bevægelser, som alle er under Illuminatis kontrol, er en stor procentdel af verdens befolkning, blevet overbevist om virkelige trusler fra rummet. Ufo bevægelserne, hvis ufologer eller ufo forskere primært er Illuminister, Marxister, CIA eller KGB agenter, råbte højt om cirkler i kornmarker og lemlæstelse af kvæg, påført af rumvæsner, og skabte dermed rædsel blandt folket.

Der har aldrig været noget menneske på månen! – Det er umuligt. Jeg vil ikke gennemgå beviserne her, men tag i betragtning, at alle de første astronauter var frimurere. Der findes et billede i frimurernes tempel i Washington DC, som forestiller Neal Armstrong stå på månens overflade i sin rumdragt, hvor han holder sit frimurerforklæde foran lysken. Alle de øverste officerer i NASA, som blev skabt for at gøre rumrejser troværdige, er Illuminister, Marxister eller kommunister - medlemmer af ordner, hvortil de har givet deres liv, igennem en ed, der sætter ordnens bedste, over deres eget liv. Er det underligt at Armstrong ikke fortæller sandheden? Hvis han gjorde det, ville han være en jagtet mand, der med sit liv måtte betale prisen for sin overtrædelse af indvielsen, til det dæmoniske, hemmelige samfund.

Måske er du ikke så let påvirkelig, at du tror på rumvæsner. Men et barn der fra starten og igennem sin ungdom er vokset op med alle disse medier, der underviser og prædiker udefrakommende trusler i form af rumvæsner, vil være programmeret til, i sit dybe sind, at tro på denne religion. Uanset hvad, så er tanken implementeret hos alle mennesker, og hvad enten vi tror på det eller ej, er uvisheden om liv på andre planeter nok til, at når en genmanipuleret skabning vises frem som værende et rumvæsen, vil måske også din tvivl komme verdenseliten til gode.

William Cooper, en sand patriot, der igennem sin tid i flådens efterretningstjeneste, læste og så hemmelige dokumenter, har oplyst os om mange værdifulde sandheder – og har betalt prisen derfor, med sit liv. Han fortalte bl.a. at sovjetunionens astronauter bogstaveligt talt blev stegt, af den ekstreme stråling i rummet, da de kom op over Van Allen bæltet. Hvis de ikke kunne overleve den stråling i Van Allen bæltet, hvordan skulle et menneske da kunne overleve den ekstreme stråling på Månen? USSR forsøgte aldrig igen at sende mennesker ind i, eller over dette bælte, og droppede deres Mand På Månen program.

2. Narko kontrol
En anden måde hvorpå folket kontrolleres, er igennem kontrollen af narkotika, og de der er afhængige af det. Narkomaner vil gøre stort set alt, for et fiks. Med prisen for et sådant, kan kriminalitet øges og mindskes, efter behov. Når prisen forøges og stofferne bliver sværere at få fat i, vil overgreb, indbrud og anden kriminalitet øges, og skræmme uskyldige og lovlydige borgere, der er villige til at opgive dele af deres frihed, for at fjerne kriminaliteten og stofferne fra gaderne.

Brugen af denne kontrol kunne være, at priserne på stoffer, indledningsvis op mod en politisk kampagne, forøges for at få fremtvunget eks. mere politi og overvågning på gaderne. Folket vil da med deres sunde fornuft tage imod disse politiske synspunkter, hvorefter priserne på stoffer falder, hvilket får resultatet til at se lovende ud, da kriminaliteten også falder.

På denne snedige vis, har magteliten drevet kvæget i den ønskede fold, og folket priser eliten for den udsøgte evne, til at arbejde for folkets bedste. Sandheden er, at resultatet, som der er blevet arbejdet på i flere hundrede år, ender med Én Verdensordnen, der med Antikrist på toppen, leder folkene til Megiddos dal, ”for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag” (Åb. 16:14). Et tåbeligt men forudsagt resultat.

3. Krig og rygter om krig (Matt. 24:6)
Det er nøjagtig samme mål der søges hen imod, når magteliten igennem planlagte terrorist angreb, driver folket i denne retning, som synligt startede i begyndelsen af det 20. århundrede med Første Verdenskrig. Vi så World Trade angrebet, der måtte til for at starte en synlig, men fiktiv kamp mod terrorisme. Al Qaeda, en kunstig skabt terror organisation, der kunstigt skal bekæmpes, for at narre folket til at acceptere slavetilstande for at beholde livet, blev for alvor kendt gennem dette angreb. Nu har vi en kunstig krig i Irak, som egentlig er erklæret for slut, men som stadig accelererer – en krig mod tvivl om eksistensen af masseødelæggelsesvåben i Irak, skønt man er velvidende om at Iran de sidste to år, mindst, har haft sådanne våben, hvilket af Russerne blev åbenbaret i avisen Stratfor Intelligence, 4. juni. 2002, under interview med Russisk general, Yuri Baluyevsky.

Hemmelige Ordenssamfund


Der findes utallige hemmelige samfund, som er umulige at liste op fra ende til anden. Men udvælger man sig de største, og de som har et seriøst formål med sin eksistens eks. Frimurerne, Skull and Bones, Knights of Malta, Knights of Columbus osv., ser man en forbindelse mellem disse, som leder til ordnen Illuminati, der igen leder til den Jesuitiske Orden, der i adskillige år har kæmpet for overtagelse af verden. Disse nævnte ordner og mange flere, er afgreninger ud fra Illuminati.

Blandt eks. danske politikere, er der også en god håndfuld ordner at finde, eks. Dannebrogordenen som størstedelen af vore ministre er medlem af (http://myndigheder.danmark.dk/txt/myndregeringen.asp?page=orgenh&objno=91198974). Jeg siger ikke at disse ordner er samfundstruende. Men jeg gør opmærksom på det, for at du skal se, at være medlem af en og anden orden, ikke er unormalt, men en ganske anvendt tilbøjelighed.

Der er tre fortidige hemmelige samfund, der kan forbindes direkte til nutidige efterkommere: Roshaniya, Mithras og the Builders. De har mange ting tilfældes med nutidens Frimurer og mange andre afgreninger af Illuminati, som eks. vis den symbolske på ny fødsel, referencen til ”Løven” og ”Løvepotens greb” i Frimurernes Mestergrad, de tre grader som er de samme som de fortidige frimureriske ritualer, før de adskillige andre grader blev tilføjet, stigen med de syv ringe, ingen kvinder og det ”alt seende øje”.

Af disse tre ordner er det Afghanske samfund Roshaniya – de oplyste, interessant. Der er referencer fra denne mystiske kult, som går tilbage gennem historien til ”Visdommens Hus” (The House of Wisdom) ved Cairo. De største grundsætninger i denne kult var: afskaffelsen af privat ejendom (bid fast i denne sætning); bortskaffelsen af religion; afskaffelsen af nationalstater; troen på at illuminering strømmede ud fra det højeste væsen, der ønskede en klasse af perfekte mænd og kvinder (Hitlers bestræbelse – som lavede fødeklinikker med specielt udvalgte kvinder og mænd), til at bygge organisationen og ledelsen af verden; en tro på planen at omforme det sociale system, ved først at tage kontrol over de individuelle lande, et efter et, og troen på at efter at have opnået den fjerde grad, kunne en person kommunikere direkte med de ukendte tilsynsførere, som havde tildelt kendskab til de indviede igennem tiderne. ”The Watchers”, eller tilsynsførerne, finder vi bl.a. reference til i Dan. 4:13 og Jer. 4:16, hvilket er åndevæsner – engle, som i Enoks bog, der bruges blandt okkultister, beskrives som de dæmoner – faldne engle, som gik ind til menneskedøtrene, i 1. Mos. 6:2. Ifølge Enoks bog, var det via kommunikation med disse tilsynsførere, mennesket lærte at smede våben og bruge dem.

Verdens ledere, underledere og højtstående mænd: Clinton, Bush, Bush Jr., Kerry, Sadam Hussein og mange, mange flere, er medlemmer af sådanne hemmelige samfund. De kan have været, eller være aktuelle medlemmer af Kristendommen eller Jødedommen, som eks. Bush Jr., der er anerkendt som en fundamental kristen. Men i virkeligheden er de luciferanske og sataniske internationalister, der prøver at fremme deres eget, eller rettere, Illuminatis mål.

Der er ingen tvivl om, at Bush Jr. ikke er sand Bibeltroende og frelst kristen, da han (blev medlem i 1968) (og hans far, George Herbert Walker Bush, medlem i 1948 – og farfar, Prescott S. Bush, medlem i 1917) er medlem af Skull and Bones, som blev grundlagt ved Yale University i 1833, et medlemskab du kan se både han og Kerry indrømmer her:


Af hensyn til de der ikke kan se disse klip, vil jeg oversætte hvad der bliver sagt.

Interview med Bush:
Interviewer:
I er begge (Bush og Kerry) i Skull and Bones, det hemmelige samfund.

Bush:
Det er så hemmeligt vi ikke kan tale om det.

Interviewer:
Hvad betyder det for Amerika? – Konspirations teoretikerne kommer til at gå amok.

Bush:
(Han griner) – Ja, det ved jeg de gør, jeg ved ikke - jeg har set det på websiderne.

Interviewer:
Nummer 322?

Bush:
(Griner) – Jeg…

Interviewer:
Forlader emnet og spørger ”Taber du?”


Interview med Kerry
Interviewer:
I er begge medlemmer af Skull and Bones, det hemmelige samfund ved Yale. Hvad fortæller det os?

Kerry:
Eerhh, ikke meget, for det er en hemmelighed (han griner)

Interviewer:
Er der et hemmeligt håndtryk, en hemmelig kode?

Kerry:
Jeg ville ønske der var noget hemmeligt jeg kunne røbe.

Interviewer:
322, et hemmeligt nummer?

Kerry:
Der er alle mulige slags hemmeligheder, men en ting er ikke en hemmelighed: jeg er uenig i denne præsidents (Bush) ledelse…


Det hemmelige nummer 322, refererer til flere ting. Deriblandt Skull and Bones inderste tempel, rum nummer 322, det mest hemmelige rum for Skull and Bones hemmelighedsfulde ed, og indvielses undervisning. 322 bliver endvidere æret blandt medlemmerne, fordi den græske taler Demosthenes, døde i år 322 f.Kr. og blev erstattet af Eulogia i gudekredsen, veltalenhedens prinsesse. Endvidere er 322 også en påmindelse til Bonesmændene, at de skal holde munden lukket, ellers… - Måske er det derfor at interviewet med Bush og Kerry stopper begge gange, efter dette tal bringes på banen?

Bush arbejder som medlem af the Order og Council on Foreign Relations, mod enden af det demokratiske samfund. Bush trak sig tilbage som medlem af den Trilaterale Kommission, af den ene grund, at blive valgt. Han er stadig enig i udtalelserne i bogen ”Crises In Democracy”, hvor Harvard Professor, Samuel P. Huntington som medforfatter skrev: ”Vi har anerkendt at der er potentielle ønskelige begrænsninger for økonomisk vækst. Der er også potentielle ønskelige begrænsninger til den ubegrænsede udvidelse af politisk demokrati. En regering som mangler autoritet, vil have liden mulighed, med manglende voldsomme omvæltninger, til at påtvinge sit folk ofrene, som kan være nødvendige”.

Udover klippene med Bush og Kerry, kunne Jyllands-Posten d. 3. maj - 2004, offentliggøre en artikel der fortæller samme sag: ”Stort set det eneste, der ikke er hemmeligt, er, at Kerry var medlem, inden han tog sin eksamen i 1966, og Bush to år senere”. Artiklen fortæller at ”Hvert forår udpeger de 15 medlemmer i afgangsklassen (på Yale University) 15 medlemmer fra klassen under dem. Der er således aldrig mere end 15 medlemmer og kun omkring 600 nuværende og tidligere Bonesmen er i live”. Men broderskabet stopper ikke selvom det måtte være sandt, at der kun er 15 medlemmer af gangen. Artiklen fortæller efterfølgende: ”Efter at være blevet præsident har Bush således udpeget mindst 10 Bonesmen til fremtrædende poster i regeringen. Han har også haft næste alle fra sin egen årgang på besøg i Det Hvide Hus og 11 af de 14 brødre har været i Camp David. Kerry samlede sin årgang, da han ønskede at markere 25 års dagen for en nær vens død”.

Under et afsnit ”Ubrydelige bånd”, fortæller artiklen at: ”Der er ingen tvivl om, at George W. Bush har fået mange håndsrækninger fra Bonesmen. De gav ham hans første job, investerede i hans olieselskab og skrabede penge sammen, så han kunne få andel i baseball klubben Texas Rangers. De har også givet millioner til hans politiske kampagner og det samme gælder for John Kerry”.

Således ser vi, at det er fuldstændig ligegyldigt om man stemmer Bush eller Kerry, da man stemmer på en Bonesman, medlem af en hemmelig orden, hvor der drikkes ”af skåle formet som kranier, og knogler udsmykker lokalet” (samme artikel), som er en afgrening af Illuminati, der sammen med løgnens fader leder, og ledes, i en og samme retning – mod Antikrists trængselstid. Demokrati kaldes det, på trods af at Illuminati stiller sine mænd op og efterlader reelt set ikke vælgerne noget valg. Var Al Gore sat i det hvide Hus i 2000, var d. 11/9-2001 alligevel sat til tiden, og Gore havde ført samme politik som Bush – og brugt den samme løgn, for at retfærdiggøre invasionen af Irak. Det samme gælder Kerry - samme sag, samme historie.

Roshaniya
Roshaniya kaldte også sig selv Ordnen, og de indviede tog en ed om troskab til Ordnen og erklærede: ”Jeg binder mig til evig tavshed og urokkelig loyalitet, og lydighed til Ordnen…Al menneskehed som ikke kan identificere sig med vore hemmelige tegn, er vort retsmæssige bytte” (”Behold a Pale Horse”, s. 74). Denne ed er indholdsmæssigt den samme i dag. Ordnen tog rejsende til sig, indviede dem og sendte dem videre, hvor de på deres vej, grundlage nye afdelinger af Ordnen. Overbevisningen var, ingen himmel, intet helvede. Kun en åndelig tilstand, fuldstændig forskellig for livet, som vi kender det. Ånden kunne fortsætte med at være magtfuld på jorden, igennem et medlem af Ordnen, men kun hvis ånden selv havde været medlem af Ordnen, før sin død. Således vandt Ordnens medlemmer kraft fra døde medlemmers ånder.

Illuminati
Afgreninger af de oplyste Roshaniyaer, eller Illuminati, fandtes og findes overalt. Første gang verden hører navnet Illuminati, er ved den Tyske Orden, startet i 1776 af Adam Weishaupt, en ung jesuit og professor i den Kanoniske lov, ved Ingolstadt University i Tyskland, indviet til Illuminati. Før 1776, i 1500 tallet, grundlagde Ignatius Loyola the Alumbrados i Spanien, som var den samme Orden som de illuminerede Guerinetter af Frankrig også kendt som Jacobin Clubs i USA.

Researchers er enige om, at Weishaupt blev sponsoreret af the House of Rothschild, dengang med Mayer Amschel Rothschild i lederstolen, som på hans tid (1743 - 1812) udtalte: ”Giv mig kontrol over en nations penge, og jeg bekymrer mig ikke om hvem der laver lovene” (”Behold A Pale Horse”, s. 41). Samme familie har sponsoreret oprettelsen af staten Israel, for i nærmeste fremtid at få opbygget Salomons tredje tempel, til sin messias, Satans søn, Antikrist.

Rothschild har opnået kontrollen over nationernes penge, og har i USA sat sin sponsorerede Ordens kendetegn, det alt seende øje, som er kendetegnet, Broderskabet imellem, ned igennem tiderne, på verdens styrende kurs, dollarsedlen.

Weishaupt var fortaler for, i lige linie med grundsætningerne i Roshaniya Ordnen: ”afskaffelse af alle bekendtgjorde nationale regeringer; afskaffelse af arv; afskaffelse af privat ejendom; afskaffelse af nationalisme; afskaffelse af individuelle hjemme og familie liv, som cellen hvorfra alle civilisationer stammer, og afskaffelse af alle etablerede og eksisterende religioner, så Luciferansk totalitær ideologi kan påtvinges menneskeheden”.

Frimurer og Knights Templar
The Knights Templar, en højere grad af Frimureriet i Tempelherre Ordnen, og en afgrening af Illuminati, eksisterer i dag, fordi Frimurerne indlemmede og beskyttede de der undslap forfølgelsen af kirken, og Europas monarker – på samme måde som Frimurerne indlemmede Weishaupts Illuminati århundrede senere. Dette viser, at Frimureriet ikke bare er en simpel broderlig organisation, da de risikerede alt, deriblandt deres liv, ved at skjule disse lovløse. Det var primært Frimurerne der bevarede myten, at Adam Weishaupt var grundlæggeren af Illuminati, og at Illuminati blev tilintetgjort, for aldrig at se jordens overflade igen.

Desuden har den mest berygtede frimurerloge P2 i Italien, hvis medlemmer i et overvældende flertal er praktiserende katolikker og hvorigennem grundlæggeren af P2, Licio Gelli, en bedragerisk spion, fik tilgang til Vatikanet og hyppig audiens hos paven, tætte forbindelser til mafiaen, som er ansvarlig for produktion, smugling og handel med heroin, kokain og marihuana, prostitution, spil, pornografi, åger, ”beskyttelse”, fysiske overgreb, bedrageri og storstilede tyverier fra banker og pensionskasser. Pave Paul Johannes II har, styret af jesuitterne, fjernet forbudet mod frimureri, og mange højniveau medlemmer i Vatikanet, er nu frimurer. Kendte prædikanter, deriblandt Billy Graham, er også medlem af frimurerlogen. På grund af ramaskriget det gav, da det blev opdaget, bliver kritiske medlemmer fjernet fra tilgængelige medlemslister, og det er i dag svært at finde kilder på Grahams medlemskab.

P2 er indblandet i alt, fra bestikkelse, til likvideringer, og er som vist direkte forbundet med Vatikanet, men også the Knights of Malta og USA’s centrale efterretningstjeneste. Bill Cooper fortæller, at alle efterretningsofficererne han havde arbejdet for, da han var i flådens efterretningstjeneste, var frimurer (”Behold a Pale Horse”, s. 78).

Der findes mange flere link mellem de forskellige ordner, organisationer og efterretningstjenester, og frimurerne. Bl.a. blev den Britiske frimurerorganisation brugt af KGB, den Russiske efterretningstjeneste, til at infiltrere og overtage den Britiske efterretningstjeneste.

Om the Knights Templar, florerer mange myter. En af de største hemmeligheder igennem tiderne, er den sande historie om den Hellige Gral, Jesu kappe, korsets levninger og om Jesus faktisk døde, eller overlevede og fik et barn. The Knights Templar vogter i dag disse levn, som er skjult et sted som kun de ved. Ifølge medlemmer af efterretningssamfundet, vil disse levn tages ud, når den Ny Verdensorden har fået fast form, og blive forenet med Skæbnens Sværd (The Spear of Destiny), og vil, ifølge legenden, give verdens leder absolut magt (”Behold A Pale Horser”, s. 75). Dette kan forklare Hitlers desperate søgen efter deres skjulested, igennem Anden Verdenskrig, da disse levn, forenet i hånden på en mand, giver almagt. Skæbnens Sværd (Longinus Spyd), lokaliseret på Museet Hapsburg Dynasty, tog Hitler i besiddelse, før Anden Verdenskrig, og gjorde forberedelserne for Anden Verdenskrig, i tro på, at dette spyd gav ham denne almagt i krig.

Tåbelige myter som disse - overtro og satanisme, omringer denne Ny Verdensorden og viser os tydeligt, at det er løgnens fader der står bag. At der oven i købet sættes tvivl ved Jesu død – og dermed også opstandelse, viser det tydeligt, jf. 1. Joh. 2:22.

Bilderberg
”Gruppen tog sit navn efter hotellet, hvor de første gang holdte møde i 1954. Manden som organiserede Bilderberggruppen, prins Bernhard fra Holland, har vetomagt over Vatikanets pavevalg. Prins Bernhard har denne vetomagt, fordi hans familie, Hapsburg, nedstammer fra den romerske kejser. Han er leder af de Sorte Familier. Han påstår at han nedstammer fra Davids Hus, og kan således sige, at han er beslægtet med Jesus. Han bragte, med hjælp fra CIA, den skjulte ledende enhed af Illuminati frem i offentlighedens kendskab, som Bilderberggruppen. Det er den officielle alliance, som udgør verdensregeringens organ.

Kærnen af organisationen består af tre komitéer, udgjort af tretten medlemmer hver. Hjertet af Bilderberggruppen består af i alt 39 Illuminati medlemmer. De tretten komitéer er eksklusivt udgjort af medlemmer, af alle de forskellige hemmelige grupper, som udgør Illuminati, Frimurerne, Vatikanet, og det Sorte Adelskab. Komitéen arbejder året rundt i kontorer i Schweiz. Den bestemmer hvem der inviteres til årsmødet, og hvilke taktikker og planer, der skal diskuteres. Ethvert forslag, eller enhver plan, som nogensinde er blevet diskuteret ved Bilderberggruppens årsmøde, er sket, sædvanligvis i løbet af et eller to år efter mødet. Bilderberggruppen leder den ”Stille Krig” som føres imod os. Hvordan kan de gøre det? Disse er mændene, som virkelig regerer verden” (”Behold a Pale Horse”, s. 92)

Lad dig ikke narre af de forskellige ordenstitler. En af reglerne indenfor Illuminati, som stadig er virksom i dag, var aldrig at bruge det samme navn og aldrig nævne ”Illuminati”, hvilket højest sandsynligt blev Weishaupts undergang, da han brød denne regel. Weishaupt sagde: ”Vor Ordens store styrke, findes i dens hemmeligholdelse. Lad den aldrig fremstå i sit eget navn, men altid skjult under et andet navn, og en anden beskæftigelse”.

Du kan kalde samfundene hvad du vil: the Order of the Quest, the JASON Society, the Roshaniya, the Qabbalah, the Knights Templar, the Knights of Malta, the Knights of Columbus, Jesuitterne, Frimurerne, the Ancient and Mystical Order of Rosae Crucis, Illuminati, Nazipartiet, Kommunistpartiet, the Executive Members of the Council on Foreign Relations, the Group, the Brotherhood of the Dragon, the Rosicrucians, the Royal institute of International Affairs, den Trilaterale Kommission, Bilderberggruppen, the Russell Trust, Skull and Bones, Scroll & Keys eller the Order. De er alle ens, og arbejder hen imod det samme ultimative mål, Den Ny Verdensorden.

Som du har set, er der nogle stærke bånd der knytter disse samfund sammen, og således bliver verden meget lille, når det kommer til kontrol og verdensmagt. Med tilstrækkelig forskning, kan alle trådene muligvis væves sammen, så det færdige tæppe kan vise det virkelige net, af sammensværgede organisationer, der kommer til at gennemføre den sidste inkvisition, 3½ år før Jesus kommer igen.

Dog adskilles de forskellige samfund ved deres ønske, om præcis hvem der skal regere denne Verdensorden, og det forårsager af og til, at de trækker i forskellige retninger – men alligevel i retning af samme mål.

Måske undrer du dig over eks. Council on Foreign Relations, hvor man ikke behøver at blive indviet, og hvor der ikke synligt er indvielsesgrader, som ellers kendetegner sådanne ordner. Størstedelen af ”medlemmerne” i CFR, tjener for det første ikke i de udøvende udvalg. De er i virkeligheden ikke medlemmer, men narres til at tro, og føle de er det. I virkeligheden bliver de bare udnyttet, og er ikke villige eller i stand til at forstå det. Det udøvende udvalg, eller the Executive Committee, er en indre kærne af fortrolige medlemmer, af et hemmeligt samfund, kaldt the Order of the Quest, også kendt som the JASON Society, som er helliget et fælles formål.

Den virkelige magt er folk som Bush og Kerry, der er rekrutteret fra de hemmelige samfund ved Harvard og Yale, kendt som the Scroll & Keys og the Skull and Bones. Begge samfund er hemmelige afgreninger (også kaldet the Brotherhood of Death), af Illuminati. De er forbundet til forældreorganisationer i England - the Group of Oxford University og specielt All Souls College. I Tyskland er de forbundet med the Thule Society, som også kaldes the Brotherhood of Death.

Det er vigtigt at vide, at Ordnens medlemmer tager en ed, som frigør dem fra enhver troskab mod nogen nation, konge, regering eller konstitution, og inkluderer benægtelsen af nogen efterfølgende ed om troskab, som de senere kan blive krævet at tage. De sværger troskab mod Ordnen og dens mål, om en Ny Verdensorden. Således er Bush ikke nogen loyal borger af USA, men derimod loyal mod destruktionen af USA, og dannelsen af den Ny Verdensorden. Hans embedes ed som USA’s præsident, betyder derfor intet, da han ifølge magteliten er frigjort fra andre eder, i og med han gav sit liv til Satan og hans rige i 1968, igennem Skull and Bones.

Én verdens militæret


Når der tales om et forenet verdens militær, er det svært at adskille EU og FN. De begge har deres indgang til verdenskontrollen og jeg vil kort gennemgå nogle af facetterne.

FN – en verdensmilitærisk ”fredsstyrke”
Jeg bad dig tidligere bide fast i sætningen: ”afskaffelsen af privat ejendom”, for den har en speciel effekt i FN’s globalplaner.

FN blev født i 1945, i San Francisco, oprindeligt som et forum for 50 nationer, til at diskutere sine forskelligheder i fredens navn. FN’s første generalsekretær, Alger Hiss, en U.S. statsministeriums embedsmand, og yderst indflydelsesrig rådgiver til Franklin D. Roosevelt og hans udenrigsministerium, blev afsløret og dømt til fængselsstraf, som en sovjetisk spion (”Global Straitjacket”, af Joan Veon, s. 105). Faktisk alle generalsekretærer siden, har også været sovjetiske (”Global Straitjacket”, s. 106) og således har FN fra start ikke været andet, end en trojansk hest.

FN har de sidste 50 år, udviklet sig til meget mere end et sådant forum, og holder 5.000 konferencer om året (”The United Nations Global Straitjacket”, s. 107), med et budget på 15 milliarder dollars (næsten 100 milliarder kroner) om året (”The United Nations Global Straitjacket”, s. 112). Man kan se en klar regeringsstruktur i organisationens grundsætningsorganer, hvilket inkluderer den Internationale Domstol (”Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice”), eller Verdens Retssystem, som er lokaliseret ved Hauge i Holland.

Newage bevægelsen, har igennem utallige former arbejdet for planeten Jordens bedste. Newage har altid ønsket at tage kontrol over vand og fødevare forsyninger, og det er præcis denne religion FN følger. I et dokument vi skal se mere på senere, kaldt ”Global Biodiversity Assessment”, oplyser i sektion 12.2.3 at:

”Kristendommen er gået længst for skille mennesket og naturen fra hinanden…og at før kristendommens traditioner, anså folket sig som en del af et samfund – levende og ikke-levende, så som planter, dyr, klipper, kilder, søer, træer, fugle og bjergtopper. Således må floder anses som mødre, dyr behandles som slægtninge, således er antiloper brødre for tilhængerne i Indien…Da kulturerne begyndte at konvertere til kristendommen…begyndte de at nedskære de hellige lunde, for at dyrke landet” (”Global Biodiversity Assessment”, s. 839).

Det lyder jo godt, og jeg er enig i, at vi skal behandle naturen og dyrene med respekt. Men at anse naturen for værende ligesindet, dyrene som vore slægtninge, er ikke andet
end hedensk overtro, der leder mennesket væk fra Ham, der satte os i Hans skabte univers. Flere af Walt Disneys tegnefilm, deriblandt filmen ”Bjørnebrødre”, underviser vores børn i denne lære, og opdrager dem dermed til denne livsanskuelse – med mindre forældrene tager ansvar, og lærer sine børn Bibelens Sande Ord at kende.

Disse ”hellige” lunde, som citatet fra Global Biodiversity Assessment fortæller, kan vi læse om 23 gange i det Gamle Testamente. Nogle få af stederne finder du i 2. Mos. 34:13, 5. Mos. 12:3, Dom. 3:7, 1. Kong. 18:19, 2. Krøn. 33:3 og Es. 17:8. I virkeligheden handlede kristendommens handlinger ikke om at skille mennesket og naturen, men at fjerne de steder der blev brugt til alskens afskyeligheder - menneskeofringer og afgudstilbedelse, under ledelse af satanisk inspirerede ledere. I stedet for at gøre Guds vilje, opretter Antikrists FN disse steder igen, og kalder dem i stedet ”sikrede skove” (samme dokument, s. 839).

Over 2000 generalforsamlingssæder, diskuterer emner ang. krig og fred, og laver forslag i forhold til alle sager inden for verdenshandelsorganisationens, den internationale valutafond og verdensbankens rammer. De sidste få årtier, har FN’s imperium lagt fundamentet for globale værdier, global sikkerhed, global udvikling og global ledelse. Disse globale fremgangsmåder udspiller sig igennem overenskomster og internationale love, som er blevet optegnet ved FN topmøder, programmer, kongresser og konferencer.

For eksempel blev indgangsskilte til nationalparker og monumenter, midt i 1980’erne pludselig ændret over hele verden, og meddelte at disse områder var udpeget af FN som ”Menneske og Biosfære reservat” (Man and the Biosphere Reserves), eller ”Verdens Arvs steder” (World Heritage Sites). Efter megen protest, blev ”United Nations” fjernet fra nogle af skiltene. Disse reservater og beliggenheder, er FN’s uddannelses, videnskabelige og kulturelle organisations ide.

Her kommer ejendomsafskaffelsen ind. I juni 1995, var der 324 FN biosfære reservater, i 82 lande, rundt omkring jorden (”Global Biodiversity Assessment”, s. 534), hvoraf 47 FN biosfære reservater og 20 FN verdens arvs steder er lokaliseret i USA. Se mere her: http://www2.unesco.org/mab/bios1-2.htm

Logoet for denne organisation, ser ud som dette, og har en ganske bestemt betydning. Symbolet, eller korset mellem M og a, kaldes ankh, og defineres i Dictionary for Mysticism som ”Ægyptisk kors, formet som et stort t (T), med en oval løkke øverst, et symbol på liv i okkult tradition”. Det blev ”brugt af guderne, som et redskab til at vække de døde til et nyt liv…Crux Ansata (eller ankh) blev jævnligt set i hænderne på de gamle konger, og ægyptiske guder…et emblem, til at identificere bæreren, som en tilbeder af solguden Ra, en søger af de sataniske overbevisninger, og en som praktiserer tilbedelsen af de ukendte, overnaturlige guder. Bæreren anerkender solguden Ra, som udfører woodoo i den usynlige verden, igennem denne heksekraft” (”Masonic and Occult Symbols Illustrated”, af Dr. Cathy Burns, s. 328-329).

Ifølge National Park Service, symboliserer Verdens Arvs symbolet, placeret på toppen af Verdens Arvs skiltene ”den indbyrdes afhængighed, af kulturel og naturlig ejendom. Den centrale firkant, er en form som er skabt af mennesket, og cirklen repræsenterer naturen, og de begge er nøje forbundet. Emblemet er rundt som jorden, men samtidig er det et symbol for beskyttelse” (National Service løbeseddel, 1997)

I august 1995, materialiseredes en præsident-bestemmelse i forbunds registret (Federal Register), der mere en firdoblede de berørte arealer (”The New American”, 18. august 1997, s.16). 76.000 km2 område skulle erklæres for forbudt område til mineadgang, i hvad der kaldes ”Greater Yellowstole Ecosystem”. Miljø fuldmægtig William Pendley advarede: ”Hvis der gives FN magt til at sætte regler for Yellowstone og omkringliggende regioner, vil ejendomsrettighederne være i fare udover det vestlige USA.” (”The New American”, 18. august 1997, s.16). Den virkelige og fremtidige dagsorden for Biosfære Reservaterne, og alle større økosystemer inden for Verdens Arvs stederne, afsløres i et 1.140 siders dokument med titlen ”Global Biodiversity Assessment” (Global Biodiversitets* Vurdering) (”Global Biodiversity Assessment”, 1995) *Den variation af dyre- og plantearter der er inden for et nærmere afgrænset område.

Denne vurdering, som kom ud af Forenede Nationers Konvention om Biologisk Variation, underskrev Bill Clinton i 1994, skønt senatet ikke stadfæste det, hvor dokumentet kun var på 18 sider (”The New American”, 18. august 1997, s. 17). Sektion 13.4.2.2.3 henviser til ”Wildlands Project”, som ifølge Science magazine, d. 25 juni, 1993, forlanger at 23,4% af Amerikas land, skal gøres til vildmark. Derudover kræves der 26,2% til korridorer, og menneskelige afstandszoner (”The McAlvany Intelligence Advisor”, oktober 1997, s. 9). Dvs. at næsten 50% af Amerikas ejendomsland forventes reserveret, for at få landet tilbage til den stand det var, før europæerne flyttede ind.Wildlands projektet er stortset Dave Foremans værk, der som grundlægger af ”Earth First”, summerer projektet som et frimodigt forsøg på, at famle sig vej tilbage til 1492 (”The New American”, 18. august, 1997, s. 12).

Indikationer om, hvor lukkede disse områder ønskes, kan man bl.a. se igennem en forsideartikel fra Washington Times, fra d. 7. marts 2000, som fortalte:

”At gå igennem skoven er skadende for miljøet, ifølge en fremsat regel fra Forrest Service…Kritikere siger, at det brede sprog kunne stoppe alle fremtidige etableringer af veje. Disse folk ønsker at bringe skoven tilbage, til før europæerne landede på kontinentet, sagde senator Frank H. Murkowski, republikaner i Alaska, og direktør i energi og naturressourcer komitéen. Det kontroversielle forslag vil strengt begrænse den rekreationelle brug, så som at cykle i bjergene, køre på snescooter, ski, alle terræn køretøjer og bjergklatring”.

En artikel i Bio Science (Vol. 46) af Elizabeth Losos, tilføjer yderligere forbud mod at svømme i naturen og ”Global Biodiversity Assessment” oplister endvidere emner som kreatur græsning, indhegning af græsgange, moderne landbrug, brolagte og asfalterede veje, jernbaner, moderne jagt, træfældning, skovarbejde, fossilt brændstof til at drive forskellige maskiner, dæmninger, vandreservoirer, elforsynings opførsel, privat ejendom, befolkningsvækst, kloaker, rørledninger, golf baner og svømmedykning (s. 337, 350-351, 728, 730, 738, 749, 755, 757, 771, 774, 782 og 970).

Newage og dermed også den Ny Verdensorden, har altid set befolkningstallet som en trussel, imod det perfekte verdenssamfund. Dokumentet siger på s. 773 at:

”En fornuftig vurdering om et industrialiseret verdens samfund, på den nuværende nord amerikanske levestandard, ville være en milliard (mennesker). Med den mere sparsommelige europæiske levestandard, ville to-tre milliarder være muligt”.

Det betyder at bortskaffelsen af tre til fem milliarder mennesker, er nødvendig. De mere end 1500 videnskabsmænd og eksperter, som lavede grundridset til dokumentet, er ikke de eneste som påberåber en radikal befolkningsreduktion.

Et udpluk af andre er:

1. Dr. Sam Keen, en Newage forfatter, som udtalte følgende ved et ”State of the World Forum” (Verdenstilstands Forum), afholdt i San Francisco af Gorbachev Stiftelsen USA i 1996 at:

”Skær folkemængden ned med 90% og der er ikke nok mennesker tilbage til påføre økologisk skade” (”The Population Control Agenda”, s. 6, af Stanley Monteith).

Omregnet betyder det at 5,5 milliarder mennesker skal udryddes, af de 6 milliarder mennesker der lever på jordens overflade.

2. Den seneste Jacques Cousteau skrev i november 1991 udgaven af ”the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” at:

“…det er en frygtelig ting at sige. For at stabilisere verdensbefolkningen, må vi udrydde 350.000 mennesker om dagen. Det er en grufuld ting at sige, men det er lige så slemt ikke at sige det” (”The Population Control Agenda”, s. 5).

3. På en af de højeste bjergtoppe i Elberton i Georgia, står der fire kæmpe granit sten, refereret til som Georgias Guidesten (”The Population Control Agenda”, s. 5), eller det amerikanske Stonehenge. Siden 1979, er disse blevet brugt i okkulte ceremonier og lovprisning af mystik. Ti vejledninger eller befalinger er indgraveret i de fire sten, på otte sprog. Den første vejledning på det druide lignende monument siger:

”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen”

Endnu engang påberåbes der udslettelse af 5,5 milliarder mennesker. De andre ni befalinger, fremmer verdens regering, miljø, og åndelighed.

Som du kan se, er FN en omfattende organisation, som ikke blot arbejder for forenet militær, som vi skal se på herefter, men også for omfattende naturbeskyttelse, som ikke kan fuldføres uden mord på op til 5,5 milliarder mennesker, dvs. elleve ud af tolv mennesker.

Der har desuden været et massivt præs på abort, at kvinder måtte gøre ved deres krop, som de ville, for det er deres. Abort er i Guds øjne mord, og er ikke bare et klinisk indgreb, men et oldgammelt ritual, der advares imod i Bibelen der siger: ”Du må ikke give nogen af dine børn som offer til Molok; du må ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren!” (3. Mos. 18:21). I USA ofres hvert fjerde barn, hvilket er godkendt af den føderale regering (”AFP News Service”, 8. august, 2003). I Danmark, i 1981, var tallet oppe på 43% - næsten halvdelen af alle børn der fødtes. I 2001 er raten faldet til 24% - næsten hvert fjerede barn! (http://www.rettentilliv.dk/abort_i_tal.htm). Fra fri abort trådte i kraft, i 1973, er der på tyve år ofret over 500.000 børn! Du vil senere se, at FN er en okkult, satanisk organisation, og abort er således vital for FN, da abort bringer dobbelt kraft, da det involverer både utilladelig sex, og blodet af rituelt menneskemord. I USA er ”Planned Parenthood” (Planlagt Forældreskab) gået så langt for at retfærdiggøre og normalisere abort, at de har lavet kaffe kopper, klistermærker til bilerne og T-shirts hvorpå der står ”Jeg har fået abort”. Selv deres julekort vælger jorden frem for mennesket, som siger ”Valg på Jorden” (”Life Site News”, 23. juli, 2003)

”Undersøgelse af befolkningsreduktion, som forhindrer fremtidige fødsler, bliver nu udført i hemmelighed af bioteknologiske firmaer. Dr. Ignacio Chapela, en mikrobiologist fra University of California, opdagede at vildkorn, i afsides områder af Mexico, er besmittet med laboratorieændret DNA. Denne opdagelse gjorde ham til en trussel for den bioteknologiske industri…Chapela afslørede, at et sæddræbende korn, udviklet af et U.S. firma, nu bliver testet i Mexico. Mænd som uvidende spiser dette korn, producerer ikke-levedygtigt sæd, og er ude af stand til at reproducere” (http://www.sfbayview.com/110304/ucregents110304.shtml).

Ved FN’s sekstende generalforsamling, introducerede USA et ”Program for Generel og Fuldstændig Afvæbning i en Fredfyldt Verden” (http://www.freerepublic.com/forum/a391fbed3023a.htm). Dette nittensiders dokument bar titlen ”Frihed fra Krig”. På side tre oplyses der:

”Det generelle mål for USA, er en fri, sikker, og fredfyldt verden…en verden som har opnået almen og fuldstændig afvæbning, under effektiv international kontrol…i samhørighed med FN’s principper.”

Programmet fortsætter med tre faser til at afvæbne USA, og alle nationer. Første og anden fase, vil etablere en permanent, international fredsstyrke i USA, og reducere verdens hære, samtidig med at styrke FN’s fredsstyrke. Det inkluderer bortskaffelsen af masseødelæggelsesvåben, og ”nedlæggelsen eller omdannelsen af visse militær baser og faciliteter, til fredelig brug”, hvilket betyder lukning af mange amerikanske militærbaser, så som Presidio i San Francisco – hvor de Forenede Religioner, Gorbachev Stiftelsen og FN’s Ressource Center, er lokaliseret (”Hope for the World Update”, efteråret 1999, s. 5).

Den tredje fase påberåber, at staterne stiller aftalte mandstyrker til rådighed for FN’s fredsstyrke, og opløser således alle nationale bevæbnede styrker. Formodningen er, at hvis der ikke er nogen stat der har militærstyrke nok til at gå imod FN’s fredsstyrke, så vil det bringe fred på jorden. Denne fredsstyrke vil opfylde profetien i Åb. 13:4: ”Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?”, og vil endelig ”føre krig mod de hellige og besejre dem” (Åb. 13:7).

Bibelen fortæller, at der ikke vil blive fred på jord før Jesus kommer tilbage, da den forestående tid vil blive givet i Satans hænder. FN’s globale fredsplaner, involverer ikke Jesus Kristus, kongernes Konge og Fredsfyrsten.

EU’s ”Hurtige udrykningsstyrke” (Rapid Reaction Force)
EU’s styrke er designet til, i løbet af tres dage, at være opstillet i op til et år, hvor som helst i verden, støttet af fire hundrede luftfartøjer, inkl. tooghalvfjerds fra Storbritannien, og en flådestyrke inkl. atten store krigsskibe fra ”Royal Navy”. Når styrken sættes i gang, vil engagementet indbefatte op til en kvart million soldater, søfolk og piloter. Den skulle være fuld operationel i år 2003.

Denne styrke er ifølge udsagnet, skabt til at udføre humanitære og rednings aktioner, håndtere krise behandling, være fredsbevarende og fredsudøvende (effektiv militærisk indgriben) (http://news.bbc.co.uk/vote2001/hi/english/main_issues/sections/facts/newsid_1122000/1122259.stm)

Men det der skabes, er ikke kun en europæisk ”Hurtig udrykningsstyrke” til afvikling af verdens problempunkter nu, men en styrke som kan rumme uro i Europa, hvor Antikrists rige nu bygges. Den franske premiere minister, Lionel Jospin, sagde d. 5. juli, 2000: ”Ved at samle sine hære, vil Europa være i stand til at opretholde intern sikkerhed, og at hjælpe med at forhindre konflikter, udover verden. Hvis vi magter at opnå dette i 2000, vil vi have nået en milepæl, mod skabelsen af et forenet politisk Europa” (http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/jospin_version2/GB/PM/DGB090500.HTM).

Det er vigtigt at definere, hvad uro er, i Antikrists rige? Ét ord talt imod riget, som voldtager Europa, som tilsidesætter god moral til fordel for homoseksualitet, pædofili, rituelle børnemord - ét ord talt imod riget, som ønsker forbandelse over tilbedelse af Yahshuah Messias, Jesus Kristus, vil opfattes som stafværdigt oprør. Som Daniel der nægtede at tilbede kong Darius og forvist til løvekulen. Johannes som blev forvist til Patmos, en fange Ø, der af det første EU blev brugt til deponering af kriminelle, fordi han prædikede Guds Ord, og vidnede om Jesus Kristus.

Global religion


FN har indrettet et meditations rum i generalforsamlingsbygningen, i FN’s hovedkvarter, i New York City. Udenfor dette rum, er der et stort glasmalerivindue med titlen ”Fred og Mennesket”. Billedet skildrer al menneskeheden over hele jorden, og chokerende er det, at der i midten af menneskeheden, er en stor slange, som den der første gang forrådte mennesket, i Edens have. Flere steder ser man vægmalerier, som afbilleder samme fred, og i Nord Haven er der en statue som bærer titlen ”De skal smede deres sværd om til plovjern”, taget fra Es. 2:4. Når FN siger at ”De skal”, er det klart ikke dem selv, men du og jeg og verdens lande, der skal afvæbnes. Var det omvendt, ville en befolkningsreduktion af den kaliber FN påberåber, være umulig.

En anden statue af en ridder, med en bue lignende genstand, på en hest, er skiltet ”Fred”. Ridderen holder verden i den ene hånd, som repræsenterer verdensfred, og der skal ikke megen indsigt til at gennemskue, at symbolet er en skildring af Åb. 6:2, der som en modsætning til Åb. 19:11, taler om Antikrist der drager ud ”fra sejr til sejr”.

Meditationsrummet har ti kurver, som bøjes mod korridor væggen (”United Nations Meditation Room”, s. 7, af Robert Keith) og med Dan. 7:24 i mente, som påberåber ti verdensledere eller konger, så er der ingen tvivl tilbage om, at det er Satan selv, med sine dæmoner, der har etableret denne organisation – de Forenede Nationer. Robert Muller, en katolik og økonomijurist, startede sit arbejde ved FN i 1948, og var assisterende generalsekretær indtil 1984. I en bog med titlen ”My Testament to the U.N.”, citerer han en hinduistisk mystiker, som leder FN’s meditationsgruppe, Chinmoy Kumar Ghose’s profeti, for FN’s ultimative skæbne:

”Ingen menneskestyrke vil nogensinde være i stand til at ødelægge de Forenede Nationer (husk på, at det er Jesus selv, der kommer tilbage og overvinder FN - Åb. 19:19-21), for de Forenede Nationer er ikke kun en bygning, eller en ide. Det er ikke en menneskegjort skabning. De Forenede Nationer er visions lyset, af det Absolutte Højeste (Satan), som langsomt, stødt og sikkert, oplyser ignorancen, natten af vort menneskeliv. De Forenede Nationers guddommelige succes, og højeste fremgang, er bundet til at blive en realitet. Ved hans (Satans) udvalgte tid, vil det Absolutte Højeste (Satan) ringe med sin egen sejrs-klokke, her på jorden, igennem det kærlige og tjenende hjerte af de Forenede Nationer” (”Hope for the World Update” af Gary Kah, s. 4) – (http://www.garykah.org/html/hftwec.html)

Robert Muller har i sin bog ”New Genesis, Shaping a Global Spirituality”, et helt kapitel omhandlende ”Bøn og Meditation ved de Forenede Nationer”, hvor han udtaler at nogle har fundet Gud i FN, og refererer til den svenske generalsekretær (1953-1961) og mystiker, Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, der døde i et flystyrt mens han var på fredsmission i Congo (http://www.un.org/Overview/SG/sg2bio.html).

I samme kapitel, omtaler han U Thant, den efterfølgende generalsekretær (1961-1971) (http://www.un.org/Overview/SG/sg3bio.html), at han ”var en buddhist, hvis religion ikke tror på Gud, og alligevel var han en af de mest spirituelle personer, jeg nogensinde har kendt”.

Derudover har Muller refereret til FN som værende Kristi Legeme (”New Genesis, Shaping a Global Spirituality” af Robert Muller, s. 127), et synspunkt som også deles af Chinmoy, der beskriver organisationen som ”Guds udvalgte redskab…en guddommelig budbringer som bærer banneret af Guds indre vision, og ydre manifestation”. Samme sted siger han at han gerne ”ville se en Bibel udgivet en dag, som viser hvordan de Forenede Nationer er en moderne, bibelsk institution”.

Selv regel nr. 62 i ”Regler og Procedurer for Generalforsamlingen”, inviteres tilstedeværende til at holde et minuts stilhed, helliget bøn og meditation.

Muller har været involveret i 32 specialiserede organer inden for FN, i mere end 30 år, og fortæller i sin bog ”New Genesis”, s. XIII at: ”Min største personlige drøm er, at få en mægtig alliance mellem alle de store religioner og FN”.

Forbindelsen mellem FN og Newage, men ikke Kristendommen, er tydelig, da man i midten af meditationsrummet ser et 1,2 meter højt stenalter, som er en blok af krystallisk jernmalm, som vejer 6,5 ton, og kommer fra en svensk mine (”United Nations Meditation Room”, s. 8), og er derved den største krystal af sin art, der nogensinde er udvundet. På dette alter lyser et meditations lys, som uden tvivl repræsenterer lyset fra det Aller Højeste, Satan, der igennem meditation oplyser menneskeheden.

Meditation bliver desuden en mere og mere eftertragtet teknik, i kristne kredse. René Ottesen ”præst” i Pinsekirken København, fandt ”efter en renæssance i sit eget bønneliv… inspiration til opbyggelsen af Sakristiet i Pinsekirken København…hvor mennesker i stilhed kan søge Gud, meditere og reflektere over Guds ord og bruge de gamle kristne symboler - korset, alteret, lyset, landet - som vej ind i Guds nærvær… I Sakristiet kan man knæle ved korset, tænde et lys, lytte til meditationsmusik, naturlyde, rislende vand fra en fontæne, indtage nadver og få forbøn…Der bliver også mulighed for at skrifte.” (http://www.udfordringen.dk/print.php?ID=2799).

Krystaller er meget populære, og ikke mindst vigtige, i Newage bevægelsen. Hammarskjöld beordrede en folder skrevet, om dette meditations rum, og udtalte følgende om alteret: ”…det er helliget til guden, som mennesket tilbeder under mange navne, og i mange former” (”United Nations Meditation Room”, s. 9).

Newage er en ond organisation, der har sine fangarme langt ind i alle områder af samfundet - religiøst, militært, politisk og økonomisk. Meditation og andre lignende teknikker som Yoga, er igennem vedvarende pres, trængt ind igennem kirkedørene, og har sammen med økumeni (verdensomspændende religion) muliggjort en forbindelse mellem østens mystik, katolicisme, muhamedanisme og jødedom, da man kikker på ligheder frem for forskelle - hvilket jo er, at man tilbeder en gud, som igennem snedige dæmoniske lærdomme, bliver gjort til en og samme gud. Som Satan sagde til den så kaldte største nulevende profet, Vassula Ryden, da hun spurgte hvem han ville der skulle forenes: ”Min Gud (Satan), jeg er selv døbt græsk ortodoks. Hvem mener Du, Herre? Katolikker eller protestanter eller sekter eller andre religioner? Hvis jeg vover at spørge Dig om det, er det, fordi de findes”. Satan svarer hende og siger: ”O, Vassula, Vassula, Jeg er kun Een, Jeg, Gud er Een. Mine børn er blevet skabt ved Min Hånd. Hvorfor er alle Mine børn spredte? Jeg ønsker Enhed. Jeg ønsker, at Mine børn forener sig” (http://www.vassula.dk/sider/budskabssider/1987/april/04apr.html).

Der er enormt pres, selv på danskere, som ikke er religiøse, for at de må blive det. Alpha er et pengestærkt og New Ageligt produkt, som ikke er skabt til at føre folket til overbevisning om synd, dom og retfærdighed, men til at give religiøs tankegang og verdens syn, så menneskenes sind harmoniseres, med den kommende religiøse verdensleder, Antikrist, og ånden i vandmandens tidsalder.

I 1988 blev en speciel komite dannet, til at organisere fejringen af hundredårsdagen, for verdensreligionens parlament, hvor den største samling af religiøse ledere i parlamentets historie, skulle samles. I 1993, blev hundredårsdagen fejret i Chicago, hvor af speciel interesse repræsentanter fra Lucis Trust, og Blavatskys teosofiske samfund, deltog (”New Age Bible Versions”, s. 461, af G. A. Riplinger). Andre deltagere var fra de store religioner, sammen med voodoo- og druidepræster, wiccanere (hekse), satanister, slangetæmmere, sol tilbedere, frimurere, keltere, okkultister, ny-hedninge og andre assorterede religioner (”The New World Religion”, s. 209, af Gary Kah).

Det mest betydningsfulde udfald af dette ni dags lange parlament, med over 500 seminarer, foredrag og workshops, var godkendelsen af et dokument med titlen ”Toward a Global Ethic” (Mod en Global Etik) (”The New World Religion”, s. 212-215). Dette dokument påberåber en global og bæredygtig verdensorden, igennem en almen samling af kærneværdier, som findes i alle religioner. Hele verdens religiøse embedsmænd underskrev og godkendte, at ”Global Etik” erklærede begyndelsen af en sand én-verdensreligion.

I 1999 fyldte den gamle hebræiske kalender 6.000 år, og det er også året hvor vandmandens tidsalder begyndte. Et par år før, d. 25. juni 1997, blev endnu et møde holdt ved Stanford University, i San Francisco, kaldt ”United Religions Initative 2000”, koordineret af Robert Muller. Her sad igen hundredvis fuldmægtige og ledere fra alle verdens religioner, og spirituelle traditioner – lige fra australnegere og californiske hedninge, til kristne økumeniske ledere. Hovedformålet for denne globale bevægelse var, at forene verdens religioner til et alment bord, og at skabe et FN religions dokument (United Religions Initiative 2000 løbeseddel).

Alle disse dokumenter, chartre, forsamlinger, konferencer og overenskomster, er alle et røgslør til at indlede den Ny Verdensorden. For at fæstne sammensmeltningen af verdens religioner, har den Internationale Religiøse Stiftelse publiceret ”World Scripture: A Comparative Anthology of Sacred Texts” (Verdensskrift: En Sammenlignende Antologi (en bog med et udvalg af tekster som har samme tema el. stammer fra samme periode, og som er skrevet af forskellige forfattere) af Hellige Skrifter) (”World Scripture”, International Religious Foundation, Paragon House, Minnesota, 1995). Grundlæggeren og forfatteren af dette 882 siders skrift, er selveste Pastor Sun Myung Moon, fra Korea.

Sun Myung Moon
Hans navn var oprindeligt Young Myung Moon og han blev født i Nordkorea i 1920. Hans forældre var medlemmer af den presbyterianske kirke, i Korea. Han fortæller om hvordan han ofte trak sig tilbage i bøn, og påstår at Jesus Kristus viste sig for ham påske morgen 1936, og bad ham ”at udføre min ufuldendte opgave”. En stemme fra himmelen sagde: ”Du vil blive den der fuldender menneskets frelse, ved at være Kristi andet komme” (”New Growth on Burnt-Over Ground III: The Unification Church” af Jane D. Mook, s. 33)

Han blev udvist fra den presbyterianske kirke, på grund af sin kætterske lære. Han grundlagde i 1946 Broad Sea Church. Han koblede sig på et samfund i Sydkorea, ”Israel Monastery” (Israel kloster) i et halvt år, og ”lærte det som skulle blive grundvolden, for hans egen teologi, ’Divine Principle’” (Samme kilde).

I 1954 grundlagde han Helligånds Forbundet for Ensretning af Verdens Kristendom – som i realiteten er en radikal afvigelse, fra Bibelsk Kristendom.

Moon er, med hjælp fra Rockerfellers, grundlæggeren af denne okkulte kult ”Unification Church” (sammensmeltnings eller ensretnings kirken) bedre kendt som ”The Moonies”. Fremstående politikere som er knyttet til den Ny Verdensorden, godkender Moon og inkluderer senator Ted Kennedy, senator og frimurer Mark O. Harfield, senator og frimurer Jesse Helms og Illuminatis redaktør William F. Buckley (”Billy Graham and His Friends”, s. 103-104, af Dr. Cathy Burns).

Således har Moon både økonomisk og politisk støtte og politisk set fra begge sider af det politiske spektrum - Ted Kennedy, ekstrem liberaldemokrat - Mark Hatfield, liberal venstre republikaner - Jesse Helms, konservativ republikaner.

I 1961, efter et demokratisk regerings militærkup i Sydkorea, som bragte Park (General Park Chung Hee) til magten (efter præsident Syngman Rhee efter tolv år i tjeneste, blev tvunget til at gå af), bestemte det koreanske centralefterretningsbureau sig for at organisere og udnytte en kirke kaldt ”Unification Church”, som et politisk redskab af den højreorienterede militærregering. De bad Pastor Bill Bright om at hjælpe med at organisere den og udvælge en leder til den. Han valgte Pastor Sun Myung Moon til at lede den (”Christian Right and the Moonies”, http://www.angelfire.com/tn/bizarrotom/) (Parenteserne er tilføjet).

Èn ting er sikkert. Var Moon en sand kristen, levede sit liv og ledte sin kirke efter Bibelens retningslinier, så havde han aldrig opnået at komme på podiet, som du senere vil se.

Hans lære og tro, er tydeligt imod Bibelen, og gør som antikrists ånd nu engang gør, underkender og fornægter Jesus Kristus, som kongernes Konge og herrernes Herre, verdens lys og den eneste vej til Gud. Moon hævder at Jesus ”forfejlede” sin tjeneste, og at han selv er messias, og at hans mission er at forene verden igennem forenende religiøse kræfter (”Billy Graham and His Friends”, s. 208).

Der har med tiden været mange beskyldninger om, at Moons mange organisationer og hans ensretningskirke, har styret folket med snu tanke manipulation – tanke kontrol, som er Illuminatis højt elskede færdighed. Vi skal derfor ikke undre os, om Illuminati fører Moon frem i højere grad, her i endetiden.

Vi kender måden hvorpå Satan ofte kan få kontrol over mennesket. Penge er en kendt lidenskab hos mange af nutidens prædikanter, og det er indlysende at det er her Satan kan bruge sine evner til at binde folk og organisationer. Kan han på nogen måde få os i gæld til ham, så har han et krav på vores tid, gerninger og hvad vi kan sige og ikke. Det er netop penge der i første instans, leder Moon til scenen, hvor afgørende begivenheder for verdensreligionen, finder sted.

Jerry Falwell (http://www.falwell.com) indrømmer velvilligt, at han modtog 2,5 millioner dollars fra Moon i 1994, for at redde hans Liberty University i Lynchburg, Virginia, ud af økonomisk knibe. Pengene blev kanaliseret igennem Moons organisation ”Womens Federation for World Peace” (Kvindernes Forbund for Verdensfred), i hvilken Beverly LaHaye har været formand. Hun er gift med Tim LaHaye, som er verdenskendt som medforfatter af serien ”Ladt Tilbage”.

Denne organisation har givet yderligere 3,5 millioner dollars til ”the Christian Heritage Foundation” (den Kristne Arvs Stiftelse), som til gengæld købte Falwell fri, for sin 73 milliondollars gæld.

Resultatet er nu, at Falwell har talt ved mange af Moons arrangementer, og omfavnet kultlederen med skamløs ærbødighed og venskab. Selv skrifter fra Moons kirke bekræfter Falwells kammeratskab, med den ”nye messias” og hans Kult.

Tim LaHayes fællesskab med Moon, går mindst sytten år tilbage. I 1985 talte han til flere hundrede evangeliske kristne, flokken som han påstår at lede og give føde, og tilskyndede dem til frivilligt, at gå i fængsel med Moon, i demonstration mod hans fængsling for skattesnyd (”Unholy Alliances”, del 1, www.rense.com).

Moons højrehånd Bo Hi Pak, fortæller om LaHayes besøg hos Moon i fængslet, og skriver: ”Et godt eksempel er Dr. Tim LaHaye’s besøg i Danbury…Undervejs sagde Dr. LaHaye, ’Det er utroligt hvad vores regering gjorde ved pastor Moon, for at fængsle pastor Moon sådanne et sted.’ Da vi kom til Danbury, mødte han fader, som var iklædt ydmyge fængselsklæder. Han tog faders hånd og de første ord Dr. LaHaye sagde, var ’Pastor Moon, jeg undskylder på vegne af min regering’. Moder så at Dr. LaHayes øjne var røde og han græd. Sikke en smuk forening, en smuk forening af brødre, som Esau og Jakob. Fader og Dr. LaHaye omfavnede hinanden.” (”Truth is My Sword”, Volume II, Kapitel 45 Mount Danbury, http://www.tparents.org/library/unification/books/tims2/tims2-45.htm)

Ingen Kristen leder, ville nogensinde tilslutte sign en hedensk okkultist som Moon, og tillade sig selv at kaldes han bror. Bibelen forbyder os at handle sådan: ”Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger” (2. Joh. 1:10-11), ”Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?” (2. Kor. 6:14).

Jesus sagde: ”I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer”, så lad os stræbe efter at gøre hvad Bibelen tilsiger os.

Derudover grundlagde LaHaye ”the Council For National Policy” (CNP) (Rådet for National Interesse) i 1981. Der er ”klare bånd mellem denne ’kristne’ organisation og pastor Moons indlysende antikristelige organisationer…denne gruppe er også stærkt associeret med den kontroversielle og kultiske Scientology Kirke” (”Unholy Alliance” del 1)

Davis Wegener, hos Hope For America, udtaler eftertrykkeligt at CNP er et ”Kristent svar på det Illuministiske Council on Foreign Relations”. Ying og Yang, tese og antitese, to specielle grupper til at fremme Illuminatis plan – CFR og CNP.

Det gør mig ondt at måtte sige, at denne handling viser, at LaHaye er den giftige rajgræs mellem hveden (Matt. 13:25) og er en forfalsket kristen. Alligevel er han en meget respekteret mand og æret, som en meget indflydelsesrig evangelist.

”American Coalition for Traditional Values (ACTV) (Amerkansk Forbund for Traditionelle Værdier) begyndte i 1983, med Tim LaHaye, Falwell, Robertson, Bakker, Bobinson og Humbard. Pengene som startede det, kom fra the Moonies” (”This is a Bizarre World”, http://www.angelfire.com/tn/bizarrotom)

Gary Bauer
”Gary Bauer’s Family Research Council (rådet for familieundersøgelse)…har også draget nytte af Moons organisationer og penge. Alt sammen under paraplyen af sociale forandringer, og ’kristne familie værdier’ i Amerika”. Der rapporteres at Bauer er en del af en gruppe af kristne ledere, som har modtaget op til 150.000$ af Moons penge (”Unholy Alliance”, rense.com)

Bill Bright
Grundlægger og hoved for det internationale evangeliske forening ”Campus Crusades for Christ”, og medlem af CNP ”the Council For National Policy”. I 1975 grundlagde han en Moonie gruppe kaldt ”Christian Freedom Foundation” (Kristent frihedsfundament). Alle pengene kom fra Moon (”This is a Bizarre World”, http://www.angelfire.com/tn/bizarrotom).

Et udpluk af andre der er knyttet til Moons organisationer og Illuminati:
Paul Crouch, James Dobson, Billy Graham, D. James Kennedy, Ralph Reed, Pat Robertson, Robert Schuller og mange flere.

D. 23. marts 2004, blev Moon, i Dirksen Senate bygningen, Washington, D.C., kronet med flere titler, hvoraf en tilhører Jesus Kristus, der som herrernes Herre og kongernes Konge vil regere jorden, når Han kommer tilbage.

Titlerne var foruden den sidste, også møntet på Moons kone, og var som følger:
Denne kronings ceremoni, blev indledt af baptist forkynder, Walter E. Fauntroy. Det er meget interessant at det lige var ham, der åbnede denne ceremoni. Han er en respekteret mand i kristne kredse, og blev efter uddannelse på Yale University (Skull and Bones) Divinity School, pastor for ”New Bethel Baptist Church” (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKfauntroy.htm).

Intet menneske på denne jord, som elsker Jesus Kristus og har givet sit liv i Hans hænder, ville være i stand til at udføre en så blasfemisk handling, som at deltage i sådanne en ceremoni.

Repræsentanter for kristendommen (protestantisk og katolsk), jødedommen og islam, hyldede Moon. En jødisk rabbi stod frem og profeterede, at engle iler til Guds hellige trone og siger, at det er ”tid for den sande messias at komme”. Han blæser endvidere i shofarhorn, som en hyldest til det mirakel, at alle disse trosretninger er samlet for fred.

En anden stod frem og sagde om Moon: ”Han er en mand af Gud eget hjerte…Det er tid for Amerika til at åbne op sit hjerte, for denne gave fra Gud, som er kommet iblandt os, som står i Jesu Kristi ånd, for at lede os alle i genoprettelsens arbejde. Hvis du åbner dit hjerte og modtager ham, vil dit sind følge med.”

Jesus ansås for værende jødernes Konge alene, og ”Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus?” (1. Joh. 2:22).

I 2003, demonstrerede Moons gruppe ”Heart to Heart” (hjerte til hjerte) i Jerusalem og Ramallah. I Jerusalem blev der holdt en monoteistisk ceremoni, hvor ledere fra jødedommen, kristendommen og islam, overleverede en krone til Jesus, symboliseret ved at lægge kronen i en tom stol. Ordstyreren sagde, at det første skridt for at slutte den mellemøstlige konflikt, var at proklamere Jesus som jødernes konge.

Dette er blot en ud af at ukendt antal forsøg, på at fjerne sand kristendom, ved at indblande verdens religioner. Det er vemodigt at se, at Bibelen også på dette område har ret. Frafaldet fra, og ødelæggelsen af kristendommen, er enorm. Jesus sagde: ”når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk. 18:8) og Paulus sagde: ”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn” (2. Tess. 2:3). Det vi ser, er mørke skygger der varsler verdens sidste og største trængsel, hvor ”modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom… sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud” (2. Tess. 2:4).

Det er ikke kun i “ledernes lag”, der findes en kamp for ”verdensfreden”, ved forening af verdens religioner. I Danmark er der også mange ihærdige forsøg, som jeg kort vil gøre opmærksom på.

”Kristent Informations Center”, udgav op til New Agelig fredsbegivenhed, denne flyer:

”Den 3. september kl. 11.57-12.00 er der et specielt indslag i arrangementerne ved Århus Festuge. Det hedder ”Et Århus i kærlighed” og er et initiativ fra en mand ved navn Jan Thygesen Poulsen.

Biler og busser standser, folk holder pause fra deres arbejde, og alle går ud af deres huse, hvorefter de holder hinanden i hånden i tre minutter. Imens skal de fokusere indad og kontakte den kærlighed, vi alle har indeni os, siger Jan Thygesen Poulsen.

Der er 50 kendte århusianere - kærlighedsambassadører - som af Jan Thygesen Poulsen vil blive guidet ind i kærligheden. Blandt de kendte er Århus borgmester Louise Gade, professor ved Handelshøjskolen Steen Hildebrandt og entertainer Finn Nørbygård.

Alt bliver sendt direkte på lokalradio og TV.

Jan Thygesen Poulsen har udtalt, at arrangementet er lagt på en fredag, fordi den dag er kærlighedsgudinden Venus dag. Han regner med støtte fra hele verden, idet han har skrevet til 500 betydningsfulde mennesker og bedt dem deltage i kærlighedsmødet. Blandt andet har han spurgt Dalai Lama, paven, Paul McCartney og Nelson Mandela.”

I Kristeligt Dagblad, kunne man d. 27. september 2004, læse en artikel om fredsmøde mellem tretten religioner på Christiania.

”Buddhister, kristne, hinduer og muslimer bad en bød om fred i verden, da de mødtes til fredsbøn på Christiania i lørdags. Men ikke kun verdensreligionerne var inviterede. Hara Krishna og Scientology havde også sendt repræsentanter, der fik tale- og bedetid på linje med de store religioner…Lalitanatha Das fra Hara Krishna guidede genert forsamlingen gennem bevægelsens kendteste mantra - Gentag efter mig. Altså hvis det er okay? Hara, hara, hara, hara, indledte han, og forsamlingen stemte i…Sorte præstekjoler gik rundt mellem tibetanske buddhister i lilla gevanter og sikhernes karakteristiske hovedbeklædninger. Der var små indiske søstre fra Moder Teresas hvid-blå nonneorden, og Hara Krishna-folk foldet ind i hvidt tøj…- Flot, smukt. Utroligt at høre muslimer synge ”hara krishna” og buddhister messe, som man gør i folkekirken.” (http://www.kristeligt-dagblad.dk/forside/artikel:aid=228704)

På Christianias egen hjemme kan man læse følgende, om nogle af hovedattraktionerne i begivenheden:

”Kl. 13.30
Nyskrevet musikstykke af Simon Andersen, ”Spiralen” (akkustisk trancemusik) opføres samtidigt med Tai Chi opvisning v. Skolen for Tai Chi Chuan fra Christiania. Musikken går over i overtonesang v. Elise Guldagger - og dette er starten på:
Bøn for Verdensfred med forskellige trosretninger - hver for sig og sammen - v. Nina Destani-Sajin (Apostolske Sigøjnere), Erik Bock (præst), John Andersen (Frikirken på Havnen), Lalitanatha Das (Hare Krishna Bevægelsen), Rashmi Singla + Mangat Shama (Hindu), Babar Baig + Abdul Wahid Pedersen (Islam), Jan Møller (Japansk Buddhisme), Robin May Schott + Lene Andersen (Reform Jødisk Menighed), Sister Rose (Katolik, Moder Theresa Ordenen), Ulla Moltved (Kvæker), Gun Lanciai (Scientology), Mandeep Singh Rathour (Sikh), Tarab Tulko + Laka Lama + Ngavang (Tibetanske Buddhister)


Herefter samles de forskellige trosretninger i en fælles bøn for fred v. Lissi Rasmussen (Stiftspræst for etniske minoriteter)” (http://www.christiania.org/33/fredfest/infoff.htm)

Jesus sagde: “Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham” (Joh. 5:43). Den anden Jesus taler om, er Antikrist, og som du kan se, tilskyndes hele verden, uanset religion, til at tage imod ham, som kongernes Konge, fredens mester – som ”med fred” ifølge Bibelen, ”skal ødelægge mange” (KJV. Dan. 8:25 ). Hvilket djævelsk bedrag!

Én verdensøkonomien og verdenskontrollen


Vi har set, at Bibelen fortæller om denne verdensøkonomi (Åb. 13:16 -17), der forårsager at ingen kan købe eller sælge uden om dette system.

For at forstå den ca. 4000 år gamle plan om en forenet verden, må vi tilbage til Nimrod efter syndfloden, som ”var den første, der blev hersker på jorden” (1. Mos. 10:8). Jeg vil ikke gå i dybden med Nimrod her, men et studium af de hebræiske ord brugt om Nimrod, åbenbarer at han var en magtfuld kriger, en tyran og en forkæmper for al Babylons afgudsdyrkelse: ”Udgangspunkt for hans kongedømme var Babylon” (1. Mos. 10:10). I og med han var kongen i Babylon, kan vi formode at han var den der sagde: ”Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden” (1. Mos. 11:4).

Nimrod forfejlede sit forsøg, på at opnå et verdensherredømme. Siden har det været en utæmmelig drift, at skabe dette verdensrige, og Gud fortæller Nebukadnesar, som var konge i Babylon i det sjette og syvende århundrede før Kristus, ca. 2700 år siden, om de kommende verdensriger. I Daniels bog, kapitel 2, ser vi fire riger 1. Babylon (608-538 f. Kr.), 2. Medo-Persien (538-333 f. Kr.), 3. Grækenland (333-160 f. Kr.)og 4. Rom ( 160 f. Kr. – 500 e. Kr.).

Rom blev aldrig overvundet, men begyndte at smuldre omkring 476-500 e. Kr. Da Rom skulle være det sidste rige, kan vi forvente os, at det er et genoplivet Rom, som Jesus Kristus kommer til at ødelægge (Dan. 2:34).

Senere ser Daniel disse fire riger, og ser endvidere, at det sidste, det fjerde rige, til forskel fra de andre, ville have ti horn som er kongeriger, hvoraf tre skal falde, til fordel for et elvte horn, Antikrist (Dan. 7:24).

EU
Med disse oplysninger, kan opmærksomheden næsten ikke undgå at falde På EU. Charlemagne, Napoleon, Bismarck og Hitler, prøvede at nå dette mål, men uden held, da Guds tid ikke var endnu.

Der bør nævnes i forbindelse med Charlemagne, at Bill Clinton i 2000 modtog Charlemagne prisen for sit arbejde, for promovering af europæisk enhed. Han modtog prisen ved katedralen i Aarchen i tyskland (hvor Charlemagne sandsynligvis blev født i 742), hvor den første hellige romerske kejser ligger begravet. Ydermere, har Clinton påberåbt en udvidelse af EU, indbefattet det tidligere Jugoslavien og Rusland (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/774290.stm). En anden entusiast for den europæiske superstat, Tony Blair, den britiske premiere minister, vandt også denne Charlemagne pris i 1999 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/342861.stm). Af flere betydningsfulde (bedrageriske) mænd som har modtaget denne pris kan nævnes ”Winston Churchill (1955), Walter Scheel (1977), Henry A. Kissinger (1987), François Mitterand and Helmut Kohl (1988), Václav Havel (1991), Roman Herzog (1997)” (http://www.aachen.de/FR/Tourisme_Informations_municipales/90_festivals_manifestations/90_60/)

I 1992, blev det gamle romerske imperium genoprettet, igennem dannelsen af det Europæiske Økonomiske Fællesmarked. Hovedoverskriften for ”European Magazine” i 1992 lød: ”Sammen igen”, da disse nationer for førstegang var sammen i det gamle romerske imperium. Den originale overenskomst, kaldt Roms overenskomst (Treaty of Rome), underskrevet i Rom 1957, etablerede dette Europæiske Fællesmarked.

Nimrod forfejlede forsøget på etableringen af verdensriget. Men denne plakat, publiceret og distribueret af Europarådet i Bruxelles, som er en af de tre hoveddivisioner af det Europæiske Økonomiske Fællesmarked, forestiller det gamle Babelstårn, som ikke blev færdigt. Det viser en moderne kran, som illustrerer at EU vil bygge dette tårn færdigt. Endvidere siger teksten ”Europa, mange sprog, en stemme”, der ganske tydeligt fortæller at hvad Gud skilte, vil EU samle.

Det virvar det giver – det ”maskineri” der skal igangsættes, for med menneskelige anstrengelser, at skulle gennemføre konceptet ”mange sprog, en stemme”, er en historie for sig selv. Allan Franklin, der har skrevet bogen ”EU Final World Empire”, har som journalist været i Bruxelles og Strasbourg som deltager i debatter m.m. På side 151-152 fortæller han: ”Det første der rammer enhver er, at du ikke kan debattere med folk du ikke kan forstå. Det er ganske simpelt. For at løse dette problem er der rækker af rum, med front-glas omkring debat rummene. Her sidder hundredvis af højt betalte oversættere, som udfører øjeblikkelig oversættelse, til de forskellige europæiske sprog. Fransk til Tysk, Tysk til Engelsk, osv. Det er ikke engang begyndt at virke. Forestil dig en MEP (Medlem af det Europæiske Parlament) der fortæller en vittighed på italiensk. Det kan tage nogle få sekunder at oversætte dette til Spansk. Italieneren bliver da alvorlig og starter med at tale om begravelser. I mellemtiden har spanieren lige hørt vittigheden i sine høretelefoner, og leer. Du ser billedet.” Søg på nettet med ordene ”EU translation” og du vil finde mange artikler der beskriver dette kaos.

Franklin citerer i bogen, på side 47, et parlament medlem han kender, som var tilstede, og overværede åbningen af Eurobabel i Strassburg. Han kommenterede hændelsen ganske sigende og sagde: ”Hvis de ikke kan styre en bygning, skulle vi da betro dem et kontinent?”.

På side 46 fortæller Franklin at der er (tilbage i 2002) 1900 oversættere. Nu er der kommet flere lande til, og antallet er stigende. Tænk over hvilke astronomiske summer det koster, at lønne alle disse oversættere i Eurobabelstårnet, til en værdi af noget der ligner 3.190.650.000 kr.

Det er også værd, på plakaten, at lægge mærke til de elleve stjerner, hvor den tolvte skjules af tårnets top. Nimrod sagde ”Lad os bygge…et tårn, som når op til himlen” og iøjnefaldende er det, at stjernerne er vendt med spidsen ned ad, i modsætning til stjernerne på EU logoet, der vender spidsen op ad. For mennesker der kender til satanisme, har denne stjerne en tydelig symbolik, og jeg vil illustrere det, med følgende billeder.

I Matt. 25:31-41, fortælles om fårene der skilles fra bukkene. Denne stjerne, vendt på hovedet, kaldes for ”Mendes Geden” (Goat of Mendes), fordi den har samme form som et geddehoved. Når den øverste spids vender ned af, symboliserer det faldet af Morgenstjernen - Satan (Es. 14:12)

En frimurerisk pjece ”Short Talk Bulletin”, som kan læses i nogle loger siger ”Den fempunktede stjerne, med spidsen op, er et oldtidigt symbol på mennesket, og blev brugt af gamle vismænd til at betegne det absolutte tegn, af menneskelig visdom…Den samme figur, med to punkter opad, refererer til Mendes Geden – eller at dyret er ved magten” (http://ncmason.org/book2/1925/stb1925mar.htm). Dyret ved magten, beskrives i Bibelen: ”Hele jorden fulgte dyret med undren” (Åb. 13:3).

Når vi taler om dyret, kan vi ikke komme uden om Antikrist. I Strassburg er auditoriet udstyret med 750 sæder, på trods af at EU har et loft på 700 medlemmer. Franklin fortæller på side 47, at sædet med Dyrets tal, 666, altid står tomt. Det kan næppe være et sammenfald, men nærmere nøje planlægning, og ikke mindst en stor signalværdi. Men der er mere hvor det kommer fra!

Før vi går videre vil jeg spørge dig: Er en gulerod en grønsag eller en frugt? – Svar: ”Guleroden er den af vore grønsager, der indeholder mest A-vitamin”. Nu undrer du dig sikkert over jeg spørger om dette. I tilfælde af – eller når vi opsluges af Euroland, så må du for efterdags opdrage dine børn til at forstå, at en gulerod er en frugt. Det siger EU!

Voldtægten af Europa
Berlingske tidende havde d. 30. maj 2003, en artikel med overskriften ”Gud røg ud af EUs forfatning”. Den fortalte om, at forfatningen bygger på inspiration fra ”Europas kulturelle, religiøse og humanitære arv”. Under et punkt ”Arven fra Athen”, fortæller artiklen ”at den europæiske tanke især bygger på arven fra det gamle Grækenland og Romerriget, samt oplysningstiden” (https://www.berlingske.dk/internationalt/gud-roeg-ud-af-eus-forfatning).

Vi kan med denne udtalelse fra EU-konventets formand Valery Giscard dEstaing, med rette vende ansigtet mod den græske mytologi, der bl.a. indeholder myten om Europas voldtægt, som kan variere i forskellige fortællinger. Men overordnet er historien som følger.

Europa var en smuk kvinde, datter af Kong Agenor af Phoenicia. Zeus ”gudernes fader”, den herskende gud fra den græsk-romerske kultur (Baal – i sidste ende Satan), så Europa samle blomster ved Middelhavet og begærede hende. Han forklædte sig som en tyr med halvmåneformede horn, et symbol for måneguden, som i Babylon og mellemøsten var fremstillet som denne tyr. Den samme halvmåne er også Islams universelle symbol, oven i købet sammen med en stjerne, hvilket EU har tolv af. Det var denne Gud, Muhammed valgte at tilbede som Allah, og det er denne måne vi ser overalt, på moskeer og flag, tilhørende Islam. Tyren (Zeus) viste sig for Europa ved strandbredden og knælede ved hendes fødder. Hun strøede blomster over tyrens nakke og horn, og kravlede op på dens ryg. Zeus svømmede ud i Middelhavet, og bortførte Europa til øen Kreta. Da de nåede strandkanten på Kreta, voldtog han hende under et cypres træ.

Europa blev Kretas første dronning, og fik tre sønner med Zeus, hvoraf den ene, Minos, blev Kretas konge. Børnene blev adopteret af Asterius, Kretas konge, som blev Europas ægtemand. Til minde om hans kærlighed til Europa, placerede Zeus formen af en tyr på himmelen, som Taurus konstellationen. Efter sin død modtog Europa den guddommelige ære, som ”Himmelens Dronning” – i øvrigt en af romerkirkens titler for deres ”medforløser” – deres afgud, Maria.

EU har adopteret denne myte, og gjort voldtægten af Europa til et af sine symboler. Her er bl.a. deres udvalgte skulptur af myten, ved Europarådet i Strasbourg, Frankrig.


Europarådet siger om sig selv at: ”Europarådet blev oprettet i 1949 med det formål, at sikre Europas sikkerhed, baseret på demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og den fælles kulturarv” (http://dk.nanoq.gl/tema.asp?page=tema&objno=56257). Denne skulptur og historien bag den, viser tydeligt at denne udtalelse er endnu en floskel, og et bedrag der smider blår i øjnene på verdens befolkning.

Myten, vederstyggeligheden, voldtægten af Europa skildres adskillige andre steder:

Den græske to-Euro
En Tysk ECU mønt fra 1992
Britisk frimærke
Tysk fem mark seddel fra 1948
Tysk telefonkort
Maj, 2000 udgaven af ”Der Spiegel” havde en artikel forside som så således ud. Kvinden på tyren (Zeus) er den populære franske supermodel Laetitia Casta.
Time Magazine havde i sin august 1991 udgave, denne skildring af det forenede Europa.
Jyllands-Posten havde d. 30. april 2004 en artikel med titlen ”EU har vokseværk - men uro i maskinrummet”, der fortalte om EU’s fejring af forøgelsen med ti lande. ”Med et gigantisk banner på Erzsebet-broen i Budapest fejrer Ungarn EU-medlemskabet. Foto: AP” (Se artiklen). Læg mærke til kvinden Europa, som står i vand til hofterne, ifølge myten på vej til at blive voldtaget.

Det er ikke med stolthed, jeg i Jyllands-Posten læser, at vores statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller, d. 29/10 2004, satte ”deres historiske underskrifter på den nye EU-forfatning, ved en storstilet og pompøs ceremoni i Rom” (http://www.jp.dk/login?url=indland/artikel:aid=2694448). Artiklen fortæller videre at: ”Bevæbnet med specielt designede kuglepenne af platin, som alle ministre fik udleveret som gave, undertegnede Danmark uden at ryste på hånden Unionens grundlov”. Det minder mig om Guds beskrivelse af det ulydige Israel: ”Judas synd er skrevet med en pen af stål, og med spidsen af en diamant: den er indpræget på deres hjerters tavle og på deres altres horn” (Jer. 17:1, King James).

Før vi går videre vil jeg spørge dig: Er en snegl et bløddyr eller en fisk? – Svar: ”En snegl er et bløddyr”. Grunden til jeg spørger om dette, er for at gøre opmærksom på, at EU prøvede på at få sneglen omklassificeret til en fisk, så sneglebønder kunne få bedre statstilskud under den fælles fiskerpolice.

På den ene side, er dette system en hån mod det menneskelige intellekt. At føre politik på områder hvor naturen har sine forskelligheder – eks. agurkens formation, der inden for EU, rent politisk, har fået angivet den rene kurve, er et skræmmende og barnligt signal, der burde få verdens europæere til at råbe op over dårlig prioritering, og ressource spild. På den anden side, er EU som vist ind til nu, men også videre i denne artikel, en trussel imod dig og mig, da vi bliver fanget, ikke blot i disse tilsyneladende harmløse love og regler, men også i et større fangstnet, der med tiden gør krav på din frihed om ikke dit liv.

At sætte regler på sådanne områder - guleroden, sneglen og agurken viser os, at EU er en rablende vandvittig organisation, hvorfra vi kan vente alt hvad der rækker ud over vores egen fantasi. Det er et skræmmende udtryk for ukontrollerbart vanvid.

Steven Thoburn, en engelsk frugthandler, tillod sig at sælge bananer vægtet i pund, og ikke EU’s metriske målestok, kilogram. D. 4. juli 2000, udførte en kvindelig undercover forbrugerrådsrepræsentant, som det nok ville hedde på Dansk, et test køb af hans bananer, reklameret for som 25 penny pr. pund, som Thoburn afvejede i pund gram.

Kort efter ankom to handelsstandards officerer, og gjorde ham opmærksom på, at han overtrådte loven, og at de var nødt til at beslaglægge de ulovlige vægte. Da Thoburn modsatte sig, kom to politifolk og advarede imod hans opførsel, som kunne lede til arrestation.

To måneder senere, d. 6. september, sagde en talsmand for Sunderland byret, at ”Efterfulgt af nøjsom overvejelse, har byrådet besluttet at retsforfølge Steven Thoburn for at bruge ikke-metriske måleenheder i hans forretning”. (http://www.bwmaonline.com/Legal%20Campaign%20-%20Thoburn%20charged.htm)

Thuburns vægte, blev efter retssagen konfiskeret, og hans advokat Michael Shrimpton sagde at Thuburn var ”den mest kontroversielle” forfølgelse i England, siden de syttende århundredes heksejagt. Han sagde at Europakommissionen var besluttet på at gøre Storbritannien metrisk, ved tvang.

I virkeligheden handlede det ikke om bananer, men en magtkamp om, hvem der styrer Storbritannien. England er solgt til Euroland, ved det engelske folks ja-stemme.

På trods af, at Thoburn havde en kg vægt, er den kun blevet brugt få gange, da folk ønsker at få afvejet i det forhold de kender. Efterfølgende har der været flere sager. Mr. Harman, endnu en grønthandler, er under beskyldning. Han sagde at han afvejede i kg i en uge, og mistede 300 pund, da folk troede hans varer var for dyre. ”Jeg er en lille forhandler – jeg har ikke råd til at miste 300 pund om ugen”, sagde han.

I dag, har vi snart kun Pia Kjærsgaard som, som stadig kæmper for det frie land, Danmark. Selv Holger K. og konen, er blevet for unionen!

Man undrer sig ikke, når man i Jyllands-Posten læser: ”Strasbourgdomstol truet af sammenbrud”. Det kræver et enormt maskineri, at penetrere sine fangarme ind i alle verdens samfund. Jyllands-Posten fortæller videre at: ” I øjeblikket står flere end 75.000 sager på ventelisten, og hver måned kommer der 1.100 flere sager ind, end domstolen afgør” (http://www.jp.dk/login?url=indland/artikel:aid=2721788). Euroland er ikke andet, end et vulgær og satanisk påfund, til at påtvinge verden diktatur, iklædt frihedens kappe.

Den store skøge og dyret (Åb. 17)
I Bibelen viser Jesus Johannes den store skøge og dyret, som parallelt med Myten om Zeus og Europa skildres som kvinden på dyret. Bibelen omtaler hende som ”den store skøge, som sidder ved de vældige vande” (Åb. 17:1). ”Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn…På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.«… De syv hoveder er syv bjerge (Rom er som det eneste i verden, geografisk bygget på syv bjerge), som kvinden sidder på…»De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål…de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende…kvinden, du har set, er den store by (Vatikanstaten / et forenet Europa?), som har herredømmet over jordens konger.

Dyret, Antikrists system - EU, FN, verdenskirken m.m., vil have ti konger, som en kort stund (sikkert 3½ år) vil regere med Antikrist, hvorefter tre falder (ifølge Dan. 7:24) og resten giver deres magt til Antikrist (Åb. 17:13).

Euronet, alias Dyret.
Stort set alle politikere verden over, påberåber et forenet Europa. Et forenet Europa er essentiel for en forenet verden. Et europakongresmøde ved Haag i Holland, vedtog i 1948 syv resolutioner, om en politisk union, hvoraf den syvende lød: ”Skabelsen af et forenet Europa må anses for et fundamentalt skridt imod skabelsen af en forenet verden” (”EU: Final World Empire”, s.51).

Har man forenet verden religiøst, militærisk, økonomisk, og gennemtrumfet en og samme mønt, har man god mulighed for at kontrollere verdens mennesker og begivenheder. Dertil skal et system, som kan gøre verden mere overskuelig oprettes, hvilket vi, som tidligere vist, har fået teknologien til, igennem computere.

Jeg er ikke i stand til at fastslå, om nedenstående er samme system som systemet brugt under afsnittet Lydløse våben, til stille krig. Men det kan meget vel være det. Mange gange har vi hørt om Dyret, et stort computersystem i Bruxelles, og historien er for mange blevet en god historie. Men systemet eksisterer og har egentlig navnet ”Euronet”.

I 1976 skabte Cray Research i Minneapolis, Minnesota supercomputeren Cray-I (http://www.ucar.edu/educ_outreach/vtour/cray.html), som kostede femten millioner dollars. Den kunne spænde over 133 Mega FLOPS (FLoating point OPerations per Second) til 160 millioner kalkuleringer i sekundet og måtte køles med freon. Der blev produceret 16 eksemplarer og som du kan læse på ovenstående link, er denne computer i dag anset for at være et skvat og en dinosaurus.

Derefter kom Cray-II supercomputeren. Den genererede så meget varme, at den måtte nedsænkes i flydende kvælstof for at forhindre dens processorer i at smelte. Den var ikke hurtigere, men fyldte og vejede halvdelen af Cray-I. Cray-II kostede tyve millioner dollars, af hvilke der blev solgt 29 og den bruge lige så meget strøm som 200 husstande. (http://www.trueamericareunion.com/Usa/Cray/Cray.htm).

Som ovenstående link fortæller, var Seymour Cray ikke tilfreds, før en trillion kalkulationer i sekundet var nået. I dag er dette mål nået, godt og vel. ”Blue Mountain” supercomputeren lokaliseret i Los Alamos National Laboratorium, i New Mexico kan afvikle 1.608 trillioner kalkulationer i sekundet (http://www.lanl.gov/orgs/pa/News/blue111298.html).


Hastigheden stiger hurtigt, og snart vil en kvadrillion kalkuleringer i sekundet, være en realitet.


Videnskabsmanden Dr. Jas Mercer-Smith, en femtenårs veteran inden for design af våben og leder af Los Alamos Laboratorium, hvor ikke kun denne computer blev udviklet, men også atombomben, kom med denne chokerende udtalelse: ”Jeg er her for at frelse verden. Vi skabte de mest forfærdelige våben man kan forestille sig, og resultatet er enestående fred” (”Forbes Magazine”, 22. februar, 1999)

Senator Frank Church, tidligere direktør af Senate Intelligence Comittee, angående NSA opsyns evner, udtalte for mere end 25 år siden at: ”På samme tid, kunne den evne, til hver en tid vendes mod det amerikanske folk, og ingen amerikaner ville have noget privatliv tilbage, så som evnen til at overvåge alt: telefon samtaler, telegrammer, lige meget hvad. Der ville intet sted være at gemme sig. Hvis denne regering nogensinde blev tyrannisk, hvis en diktator nogensinde tog kontrol i dette land, så kunne den teknologiske evne som intelligenssamfundet har givet regeringen, gøre den i stand til at påtvinge totalt tyranni. Der ville ikke være nogen måde at bekæmpe tilbage, fordi det mest nøjsomme forsøg på at samles i modstand mod regeringen, lige meget hvor privat det blev gjort, så er det inden for regeringens rækkevidde at vide. Sådan er evnen af denne teknologi.

Jeg ønsker ikke nogensinde at dette land overskrider den bro. Jeg kender evnen som er der, til at gøre tyranniet total i Amerika, og vi må se til at dette bureau (NSA) og andre bureauer som besidder denne teknologi, opererer inden for loven og under passende opsyn, så vi aldrig kommer over den afgrund. Det er afgrunden fra hvor der ingen vej er tilbage” (National Broadcasting Company, “Meet the Press” (Washington D.C.: Merkle Press, 1975) – citeret i “Puzzle Palace”, s. 477).

Allerede i 1975, kunne man uden at være profet, se ind i fremtiden og vide, at komplet overvågning kunne blive en realitet. Forestil dig hvad et netværk af computere, som hver især kan udregne flere kvadrillioner kalkuleringer i sekundet, ville kunne gøre for verdenseliten i forhold til genkendelser af ansigt, øjne, fingeraftryk, stemmegenkendelse osv. De vil kunne følge med overalt. Vender vi tilbage til artiklen fra Ekstra Bladet, hvor en moder blev filmet 35 gange på to timer igennem byen, ser vi, at vi allerede er nået længere end godt er.

Echelon
En pensioneret efterretningsofficer, Mike Frost, som i 19 år samlede top hemmelige informationer ved Canadas ”Communications Security Establishment”(CSE), siger om Echelon, før det havde et navn, at det var et ”koncept hvor fem lande samlede alt der var radioaktivt på denne planet, og rapporterede til en central base hvorfra de fem lande kan trække information. Konceptet var der, og eksperimentalt arbejde blev gjort på det tidspunkt”. Han fortæller om en teknik kaldt ”Tempest”, som ganske enkelt virker på den måde, at der rettes en antenne ind på din computerskærm, som kan opfange strålingen fra computerskærmen og derved genskabe billederne fra din skærm. Der er ikke tale om hacking, men en simpel metode, der afslører hvad der er på din skærm.

Søg på nettet efter ordene ”Tempest Protected” (Tempest beskyttet) og du vil se at det ikke er opspind.

Man spurgte Frost om, hvor dybt man kunne grave ned i en persons liv: ”Så langt som man ønsker. Echelon kan gå i dybden med dit privat liv – det inkluderer dit privatliv hos doktoren, din præst, din advokat, din vekselerer, din kone, din kæreste, dine børn, dine forretningspartnere, dine forretningsfjender – så langt som de ønsker at gå”.

Overvågning er ikke kommet for at stagnere eller forsvinde. Der vil løbende foregå en oprustning til Antikrists hær, og om du bevæger dig på Internettet, går på gaden, kører i bilen eller taler i telefon – eller hvem ved, måske bare taler på gaden, så vil du kunne blive stillet til ansvar for hver en handling eller udtalelse.

Det har intet med paranoia at gøre. Det handler ikke om menneskefrygt. Det handler ikke om længsel efter spænding eller et tilfælde af sindssyge. Det her er dagens realitet. Det er tørre fakta, som kun tåben vover at lukke øjnene for, og leve videre i troen på et borgerligt samfund, med privatlivet som vi kender det. En sammensmeltning af alle samfundets forskelligheder, om det er økonomi eller religion, er en realitet. Den teknologiske magt ikke alene omfavner os, men grebet strammes og har gjort Antikrists tilsynekomst mulig, hvornår end Gud tillader ham at stå frem!

Dyrets mærke
Endnu mangler blot implementeringen af et system, som kan garantere sikker personidentifikation, og der har været og er flere metoder til dette.

Håndskannings systemer, hvor personen placerer hånden på håndaggregatet, som har indbygget kamera der tager et billede af håndfladen. Det tager ca. 1½ sekund, og fælles for alle systemerne er, at de er beregnet til højre hånd – ”Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande” (Åb. 13:16). Allerede her følges Bibelens rettesnor.

Termisk ansigtsaftryk er også populært. Et infrarødt kamera, tager et termisk billede af personens ansigt – et termogram, som hverken udklædningsmaske eller kirurgi kan ændre på.

Nethinde identifikationsteknologi, læser det unikke og uforanderlige nethindemønster i en persons øje, og er en skudsikker metode.

Firmaet Sprint kom frem med et telefonkort, som genkender dit ”stemme aftryk” som sikkerhedsbeskyttelse. Dave Schmeig, som er leder for Sprints kundeservicegruppe sagde ”’Stemme telefonkortet’ (Voice Fonecard – fone, en leg med ordene phony ”fup” og phone ”telefon”) (http://www.haas.com/doc/sprint1.htm) blev skabt for at forhindre bedrageri”. En talsmand tilføjede senere, at kortet ville virke selv hvis personen var træt eller syg, så stemmen var en smule anderledes end normal, fordi stemmeaftrykket er lagret af Sprints computer.

Jeg tror ikke disse firmaer laver disse produkter, for bevidst at vænne os til Dyrets mærke. Jeg tror ikke de har lavet produkterne for at tjene Antikrists verdensorden. Selvom flere af producenterne er opmærksomme på produktets misbrug til tyranni, så har de et ganske uskyldigt formål med personidentifikationen. Jeg arbejdede engang i et firma, hvor jeg af sikkerhedsårsager måtte lade mit fingeraftryk læse, før jeg kunne få adgang til visse lokaliteter. Det var ikke for at tyrannisere eller trælbinde mig, men ganske uskyldig og fornuftig sikkerhedspolitik.

Men at Jesus forudså i Åbenbaringsbogen, at denne teknologi ville lede til slaveri under Antikrist, giver os en naturlig mådeholden entusiasme for tidens gang.

Når Bibelen taler om mærket, bruger den det græske ord ”charagma”, som betyder en rift - det samme ord som ”charax” der betyder ”at spidse til en prik”, et ord der kommer fra ”charasso”, der betyder at skrabe eller gravere, at skrive. Beskrivelsen af dette ord, peger på noget der ligner en tatovør, som sprøjter farve ind under huden. Men det kunne måske også være mikrochippen, som også placeres under huden via en nål.

Hvis vi tilføjer denne information til Åb. 13:16, så vil det vise at mærket ikke sættes på, men i hånd eller pande.

Der bliver gjort meget for at indføre mikrochippen, og altid fremhæves den positive side, så som ”Det vil gøre tingene sværere for mordere, voldtægtsforbrydere, ægteskabsbrydere, og overtrædere generelt” (”Forbes Magazine”, 22. september 1997, artiklen ”No Place to Hide”). Vi bliver fri for at bære identifikations kort, som skal vises adskillige steder, fri for at bære nøgler eller pung. Ingen penge eller kreditkort der kan stjæles. Ikke nogle kodeord eller pinkoder der skal huskes. Børnene bliver ikke væk i Bilka. Forestil dig lyset i entreen tænde af sig selv, eller bilen låse op, nå du er en meter fra den. På tankstationen kan du køre uden at skulle stå i kø for at betale. Der er flere fordele, end fantasien kan opdrømme.

En artikel i Time Magazine, 9. august 1999, beretter en historie om forbytningen af to spædbørn ved fødslen, på Maryland Medical Center. Efter dette uheld, indførte centeret mave-klips mikrochips på nyfødte. Maryland Medical Center er statsejet og højest sandsynligt er det et spørgsmål om tid, før en korrekt implementering af en chip ønskes i spædbørn, som følger dem fra vugge til grav.

Når vi læser Åbenbaringsbogen 13:16, ser det ikke ud som om at en sådan implementering kan ske ved tvang, hvilket det ville være med sådanne spædbørn. Det græske ord ”poieo” antyder, at det er en tilskyndelse til at tage mærket på. DVS. at det er med fuld overlæg man tager mærket på sig. King James oversætter ordet ”causeth” – ”forårsager, bevirker, lader” – han forårsager, bevirker at de sætter et mærke på, han gør det ikke selv.

Bibelen fortæller at de der tager mærket – chippen, tatoveringen eller hvad det nu bliver – jeg tror personligt på det første, vil blive dømt til at drikke, ”drikke Guds harmes vin” (Åb. 14:10-11).

De der ikke tager imod dette mærke, vil ifølge Bibelen blive halshugget: ”jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget… som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd” (Åb. 20:4).

De syv Noadiske (Noahide) love
Der er ingen tvivl om, at der findes korrupte jøder, som har en større magt i denne verden, end hvad godt er. I den jødiske Talmud finder man referencer til nogle love, som få kender til. At visse jødiske mennesker og dermed også Talmuden - og givet vis andre jødiske traditioner har stor vægtning i Den Ny Verdensorden, bevises tydeligt i og med, at USA’s tidligere præsident, George Herbert Walker Bush, d. 26. marts, 1991, underskrev en ”Public Law 102-14” (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:H.J.RES.104.ENR:), en kongres-resolution bygget på disse syv Noadiske love – eller Noas syv love. Dette lovsæt udtrykker at civilisationen fra starten af, er grundlagt på disse syv love.

Beskrivelsen af lovene varierer en smule fra kilde til kilde, men følgende er taget fra Chabad versionen.

Disse syv love siger:
Den sidste af de syv love (læs evt. mere her: http://www.truthbeknown.com/theocracy.htm), er ganske interessant i forhold til Bibelens udsagn om halshugning af dem, som ikke vil tilbede Antikrist og tage Hans mærke. ”Encyclopedia Judaica” fortæller på side 1192 at: ”overtrædelse af en af de syv love i de Noadiske Love, afstraffes med døden, ved halshugning”.

Bibelen har aldrig taget fejl. Som tiden vinder frem, ser vi ganske tydeligt at skitsen som Bibelen har vist, tegnes op og udvikler sig til en trængsel som aldrig er set før, og aldrig igen skal komme på denne jord.

Afslutning


Vi anser i Danmark vor frihed for værende en rettighed. Andre steder på kontinentet er opfattelsen mere, at det er statens bevilling. Der er ingen tvivl om, at vores statsministers anstrengelser med møder og underskrifter i Rom, ikke leder til andet end nedbrydning af det, vore forfædre døde for – friheden som størstedelen af de nulevende danskere er vokset op med. Som en sommerfugl, der frit kan flyve i omgivelserne, men ender i et edderkoppespind, og frarøves retten til at bevæge vingerne og endog at trække vejret, sådan er det også med Danmark, om vi fortsætter ind i Antikrists netværk af diktatur, kontrol og frihedsberøvelse.

Jeg vil minde dig om Albert Pikes dæmoniske vision om de tre verdenskrige, i 1870. Den tredje og sidste verdenskrig ville starte mellem Jødedommen og Islam. Der er ingen tvivl om at det er situationen i mellemøsten der styrer verden i dag.

Gud har vidst dette fra jordens grundlæggelse af, og Han fortalte til Daniel, i det sjette århundrede før Kristus, om dette. Han fortalte bl.a. at Antikrist ville lave en pagt med Israel, en fredspagt der bygger på falsk fred. Jeg citerer fra ”The Living Bible” der har oversat Dan. 8:25 således: ”Han (Antikrist)vil være en mester i bedrag, besejre mange ved at overrumple dem mens de varmer sig i falsk sikkerhed. Uden advarsel vil han tilintetgøre dem.

Det er interessant at den efterfølgende siger at ”Han vil have så store tanker om sig selv, at han endog vil gå imod prinsernes Prins (Jesus Kristus)i kamp; men ved at gøre det, vil han forsegle sin egen dom, for han skal knækkes ved Guds egen hånd, da ingen menneskelige midler kunne overmande ham”.

Gud fortæller parallelt med dette i Zak. 14:2-5, at ”Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd, v5 og I skal flygte ind i min bjergdal — dalen når indtil Asal — ja, flygte, som I flygtede for jordskælvet, dengang Uzzija var konge i Juda”.

Der er ingen tvivl om, at FN har gjort sit til, at denne hær som Gud nævner, kan blive en realitet. Måske bliver det ikke under fanen FN, men EU’s Hurtige udrykningsstyrke, som tegner grimme tendenser til at overtage både FN’s og USA’s militærstyrker. Jeg gennemgår ikke det yderligere her, men læs bogen af Alan Franklin ”EU Final World Empire” for mere bevis for dette.

Denne artikel er blot et lille hjørne af et enormt maleri, som ikke kan overskues af noget menneske alene. Alt jeg viser dig er skygger på nogle få områder, der kastes af en udefinerlig genstand, som Bibelen fortæller vil komme. Intet menneske har kunnet opdrømme dette verdensomspændende komplot. Men ledt af syndens natur og grådighedens væsen, har menneskeheden vendt sig fra Gud og i fællesskab, som folket i Babylon der byggede Babelstårnet, arbejdet hen imod den forestående vredens dag. Nogle aktivt og størstedelen passivt, ved at lade stå til og lade sig rive med uden modstand. De fleste har siddet i årtier, med lukkede øjne, læst Billedbladet og set lykkehjulet, og valgt at tro på, at konspirationsteorier og advarende stemmer, var røsten af mindre begavede, paranoide og eventyrlystne digtere, der tog vanviddet med sig i graven.

Du kan sove videre og ignorere denne artikel. Du kan vælge at tro det hele er løgn. Men kære læser, uanset hvad du tror og håber, så ændrer det intet ved planen om denne verdens skæbne. Uanset hvor meget du kniber øjnene sammen og håber på at ungdommen vender tilbage, så ændrer det ikke at du går mod afslutningen af dette liv. Det samme gælder denne verden som vi kender den.

Dog findes der et håb for de der kender Jesus Kristus. For de der ikke kender Ham, er der også håb, for der er endnu en kort stund for omvendelse og frelse. Jesus har fortalt os hvad der vil ske, og vi kan se at Han havde ret. Han har også ret når Han siger at ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh. 14:6).


Derfor vil jeg tilskynde dig til at give dit liv i Jesu hænder og lade Ham gøre med dig hvad der skal til, for at gå fra liv til Livet, når Han kalder sine hjem. Han kommer snart tilbage for at oprette Sit kongerige her på jorden. Snart kommer Han tilbage på Oliebjerget, som Bibelverset i Zakarias bog fortæller, og udrydder verdensmilitæret for at oprette sand fred, i stedet for den ”fred” verdensmilitæret påtvang os, med pistolen for tindingen.

forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder »i dag«, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag” (Hebr. 3:13). Det bliver sværere og sværere at omvende sig til Gud. Snart er der ikke mere ”i dag” og chancen er forspildt. Gud sagde til Amos at: ”Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke” (Am. 8:11-12).

Sådan er det blevet i dag, fordi at kærligheden er blevet kold, som Jesus sagde den ville blive, i de sidste dage (Matt. 24:12). Vores samfund har forhærdet sig imod Guds Ord og vil ikke ”finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører” (2. Tim. 4:3), og det er det som jeg i denne artikel har beskrevet under afsnittet ”Global religion”. Men du kære læser, i dag, når du hører Herrens røst, så forhærd ikke dit hjerte (Hebr. 3:7-8), men kend din besøgelsestid (1. Pet. 2:12, Luk. 19:44), for Gud tvinger dig ikke til at lytte. Om du ikke tager vare på Hans røst i dag, er det ikke sikkert Han kalder i morgen.

Måske griner du og siger, at man altid har snakket om Jesu genkomst, men hvor bliver Han af? – Der er kun én grund til, at Han ikke allerede nu har gjort det af med synden, og det er dig - og alle de der får endnu en dag, til at omvende sig, og give sit liv til Jesus. Tiden ebber ud og jeg nøder dig, omvend dig og fat kærlighed til din Skaber. Bogstaveligt talt er det ikke sikkert, at i morgen kommer. Måske er det for sent i næste øjeblik. Skæbnen er ikke at gamble med!


Debat: Den Ny Verdensorden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation