Hvad er det der sker med troen?

af Dave Hunt
Lagt på d. 19/06-98


Udskriv
Oversigt


Dave Hunt lader i nedenstående artikel sin advarsel lyde til os om, at vi må gøre det, vi kan, for at sprede lys i mørket. I Danmark er det let at falde åndeligt i søvn, fordi vi ikke som i både England og USA har så mange røster, der i stærke vendinger advarer mod dem, der indfører et anderledes evangelie. I dag går Judas` ord for alvor i opfyldelse: ”Nogle mennesker har sneget sig ind, sådanne, som for længe siden blev opskrevet til denne dom: De er ugudelige, som vender Guds nåde til løsagtighed og fornægter den eneste Herre og Gud og vor Herre Jesus Kristus”, vers 4. HSS

* * * * *

”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finde troen på jorden?” Luk 18:8

Dersom vi tror, at Kristus kommer meget snart, da skal vi i denne tid, om hvilken han har talt – en tid, hvor troen er i fare for at forsvinde - mere end på noget tidligere tidspunkt være rede til at kæmpe for den sande tro, dersom vi har forstået vor tids store betydning og vort individuelle ansvar til at stå fast på Guds ords kendsgerninger uden forbehold.

Judas formaner os til at”stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige”, vers 3. Judas gør det klart i sit ord, at troen (dvs Guds åbenbarede sandhed, evangeliet, som enhver kristen skal tro, adlyde og lære) aldrig forandres. Ordet kan altså ikke revideres. Og kristne skal være rede til at stride for denne tro.

Det mest chokerende i dette brev er måske, at troens fjender ”har indsneget sig” som indflydelsesrige ledere. Kristi advarsel må ses på baggrund af alt det ødelæggende, der sker i vor tid. Eksempler på vildledende lærer synes som uden ende. Ærkebiskop Tutu fra Sydafrika (som har stor indflydelse verden over) har sagt. ”Helligånden er ikke begrænset til den kristne kirke… Helligånden virkede også gennem hinduen, Mahatma Gandhi. Præsidenten for Southern Baptist Mercer universitet, R. Kirby Godsey, støtter Georgia Baptist Convention, der fornægter Bibelens ufejlbarlighed, Guds enestående kraft og autoritet, og værdien af Jesu lære og hans forsoningsoffer som den eneste frelse.

Bill Phipps, fornylig valgt som leder for United Church of Canada (en union af canadiske congregationalister, metodister og størstedelen af canadiske presbyterianere), afviser Kristi guddom, hans opstandelse, hans frelsergerning og en bogstavelig himmel og helvede. Rodney R Romney, præst ved Seattle´s First Baptist Church, lærer, at vi er guder, og modtager New Age budskaber fra en ”højere kilde”. Og både Phipps og Romneys bedrageriske lære vinder genhør i mange menigheder.

Zondervan udsendte fornylig en bog med titlen: More Than One Way? Four Views On Salvation in a Pluralistic World (Mere end en vej? Fire synspunkter om frelsen i en pluralistisk verden) – som om det var et spørgsmål en diskussion værdig. Det er som et ekko af Billy Graham, der siger: ”Jeg medgiver, der er andre veje til Gud!” Leigton Ford siger: ”Forkynd evangeliet, men vær ikke så negativ, at du forkaster, at der kan være ”andre veje til Gud” .

Og der er Jerry Falwell, som vi ser optræde sammen med Sun Myung Moon og har talt ved Moons Christian Ecumenism in the Americas conference in Montevideo, Uruguay. Falwell kalder Moon for en ”hero, der bringer frihed”. Men Moon er en kultleder, der undertrykker frihed. Og hans sindskontrol-metoder leder hans efterfølgere ind i slaveri.

Hvad er det så, Moon står for, som Falwell så trofast støtter? At Jesus mislykkedes i sin gerning? At Moon er den sande Messias? Eller at Jesus Kristus skulle have sagt: Herlighedens konge… vor dyrebare Herre, Sun Myung Moon, og hans elskede brud, Hak Ja Han… regerer som konge og dronning over hele universet… Og jeg, Jesus af Nazaret, kendt som Kristus, bøjer mig ydmygt for dem…? Skulle Moon virkelig være så stor og værdig?

Igennem årene har Norman Vincent Peale publiceret talrige, totale fornægtelser af troen (som det ses i dokumentet Occult Invasion), men bliver alligevel lovpriset af Billy Graham og andre evangeliske ledere. Hans foretrukne elev, Robert Schuller (som kalder Peale sin læremester og den mand, der har haft størst indflydelse på hans teologi og tjeneste) fremhæver ikke blot Peales okkulte og bedrageriske lære, men har stadig den mest sete, kristne TV-udsendelse hver søndag. Og evangeliske ledere som Billy Graham lovpriser ham fortsat. En direkte opfyldelse af profetien i Judas´ brev.

Schuller praler med overfor en begejstret Billy Graham, at ”tusinder pastorer og hundredvis af rabbier og … over en million muslimer hver uge” lytter til hans kraft-time.

Schuller fra Crystal Cathedrals kontor for ”kristne og muslimer for fred” sagde til imam Alfred Mohammed fra den muslimske American Society, at ”dersom han (Schuller) kom tilbage om 100 år og fandt sine efterkommere som muslimer, ville det ikke berøre ham…” Øjensynlig har det ingen betydning for Schuller, at Islam nægter, at Jesus er Gud, og at han døde for vore synder. Døden i jihad er for en muslim den eneste vej til den muslimske himmel, hvor de trofaste belønnes med floder af vin (der ikke er tilladt en muslim her på jorden) og haremer med smukke kvinder.

Schullers flirten med islam møder ingen kritik eller irettesættelse fra talrige af de evangeliske ledere som istedet opmuntrer ham Schuller har endog godkendt alle former for Østens meditation såsom TM, Zen buddisme og yoga som gyldige metoder til at forstå Guds guddommelige lov Hvorledes kan nationale og internationale kristne ledere, som Gud har købt med sit eget blod, gå med til sådant? (Se Apg 20:28)

Vi har igennem alt dette dokumenteret det faktum, at Sir John Templeton fremmer og arbejder for antikrists kommende verdensreligion. At Templeton viakristendommen søger at begunstige okkultismen. At Billy Graham, Charles Colson og Bill Bright roser Templeton, Dobson, Swindoll og Falwel og ikke vil sige et ord imod et sådant forræderi af evangeliet.

Charles Colson og Fr. Richard John Neuhaus (en frafalden lutheraner og omvendt til katolicismen) er med til at udvikle de økumeniske dokumenter (ECT og ECT-2), underskrevet af katolske og evangeliske ledere til gavn for den romerske katolske falske lære med gerninger og ritualer. Colson og Neuhaus blev trin for trin ledet hele vejen af Kardinal Cassidy, præsident for Vatikanets Pontificale råd for fremme af kristen enhed.

Kardial Cassidy, der rapporterer direkte til paven, nyder den tvivlsomme ære at blive lovpriset, ikke blot af Graham og Schuller men af Hayford, Dobson, Van Impe, Benny Hinn, Crouch m. fl. John Wimber sagde: ”Paven er en … rigtig pånyfødt, evangelisk karismastiker…” Pat Robertson siger: ” Pave Johannes Paulus II står fast som en klippe… på fundamentale principper for kristen tro.” Colson og Neuhaus er åbenlyse artitekter for forrådelsen af reformationen, der førte til millioner martyrer, der døde som følge af katolsk overgreb. Og Packer, Bright, Robertson og andre evangeliske ledere følger villigt efter.

Colson og Neuhaus undertegnede i 1997 det famøse dokument ECT-2, og katolske biskopper fra Latinamerika med Kardinal Cassidy i spidsen erklærede, at ”Den katolske Kirke har evangeliseret Latinamerika over en periode af 500 år. Den har påbegyndt den kristne kirke på dette kontinent…og kirken har vist respekt for andre, som senere er kommet til.

I ECT-2 overenskomsten (som er godkendt af Colson, Packer, Bright m. fl) forbydes det evangeliske kristne at evangelisere i 90 % eller mere blandt befolkningen i Latinamerika, som er døbt i Den romerske katolske Kirke, der lærer, at dåb er vejen til frelse, udfrir dem fra originale synder og gør dem til kristne. Denne kirke gentager ofring af ”Kristus i Messen” og anerkender skærsilden som en vej til Himlen. ECT dokumenterne anbringer de vildledte og fortabte sjæle uden for evangeliets grænser. De fleste af medlemmerne i de evangeliske menigheder i det centrale Syd Amerika er omvendte fra romersk katoliscisme. Hvilken evig tragedie for deres sjæle har da ikke denne overenskomst for de mange evangeliske kristne. Men det er blot begyndelsen.

I en tale sagde Kardinal Cassidy: ”En ny ånd af samarbejde imellem katolikker og protestanter i Latinamerika…” Hvilket bevidst hykleri! Sandheden er i stedet, at Den romerske katolske Kirke i Latinamerika i århundreder har forfulgt og dræbt evangeliske kristne og gjort alt for at forhindre, at evangeliets frelsende budskab nåede frem. Sådan taktik har forårsaget strømme af martyrers blod. Men nu leder Roms bedrageri evangeliske kristne til at samstemme i, at katolikker ikke må høre det kristne budskab.

Troen bliver stærkt angrebet, når vi fornægter Guds ords autoritet Og det er ikke nok blot at kunne sige Jesus, Jesus! Vi skal forstå og tro, at Jesus er Gud (”Hvis I ikke tror, at JEG ER den, jeg er, skal I dø i jeres synder… og hvor jeg går hen, kan I ikke komme” Joh 8:24 og 21) Han døde for vore synder, blev begravet og opstod på den tredje dag i henhold til Skrifterne (1 Kor 15:1-4) Frelsen må modtages som en gave (En gave kan ikke fortjenes, Romerne 6:23 , men fås alene ved Guds nåde, helt igennem ufortjent og ikke ved gerninger (Ef 2:8-10) Vi må tro, at Jesus er Gud fra evighed af, men blev et kød-og-blod menneske for at dø i vort sted (”Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer”, Joh 8:24 ”Den, som tror på mig, har evigt liv”, vers 47)

Evangeliet alene er ”Guds kraft til frelse for enhver, som tror”, Romerne 1:16 Sentimentalitet om korset frelser ikke Ingen former for tortur, hvor omfattende og grusom den end måtte være, frelser For at blive frelst må vi forstå og tro, at Jesus på korset blev et offer for vore synder ”Men det behagede Herren at knuse ham (og at) gøre hans sjæl til et skyldoffer”, Es 53:10 Det er kun, fordi Kristus betalte vor skyld, at vi kan opnå tilgivelse og modtage evigt liv

Det er ikke nok at klage og græde og gå på kompromis, når det gælder tro Lad hver af os prøve sit eget hjerte – og da gøre noget ved at formane vore ledere til at kæmpe for den tro, der engang for alle blev overgivet de hellige Må det også kunne siges om os, at vi gjorde, hvad vi kunne (Mark 14:8)

Dave Hunt, The Berean Call, maj 1998.

Oversat af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Hvad er det der sker med troen?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation