Coronakrisens psykologiske ofre

af Kim Andersen
Lagt på d. 07/10-21


Udskriv
Oversigt


Jeg har det sidste 1½ år skrevet meget om coronakrisen. Og årsagen er fra min side at jeg bekymrer mig for mit samfund og mine medmennesker. SARS-CoV-2 er ikke mere farlig end andre influenzaer. Det siger jeg ikke for at underkende at der er mennesker der bliver alvorligt syge eller dør af Covid-19, men det er ikke flere ofre, nærmere færre1, end hvad vi normalt kender fra de andre kendte influenzaer.

Jeg har forsøgt at vise hvordan coronakrisen er et redskab til at transformere verden over i den nye verdensorden, Antikrists rige, som Gud har advaret os om vil blive en realitet i vores tid2. I denne artikel vil jeg vise hvordan krisen er af psykologisk karakter, nærmere end biologisk. Det blev afsløret i England at et udvalg af forskere anbefalede brugen af frygt for at kontrollere folkets adfærd under coronakrisen, og de har nu indrømmet at udvalgets arbejde var ”uetisk” og ”totalitært”3. Og om der har været direkte psykologiske udvalg i Danmark eller ikke, har de samme frygt og angstprincipper været i brug og er fortsat i brug, for at anspore befolkningen til at tage Regeringens narrativ til sig.

Ganske kort om ordet narrativ i denne kontekst. Et narrativ er en fortælling, der fra Regeringens side udtrykker hvordan den vil befolkningen skal se og forstå virkeligheden. At Regeringen frarøver befolkningen deres private rettigheder, lyder umiskendeligt som en forbrydelse, som et overgreb mod samfundet. Derfor har Regeringen i sit narrativ valgt at kalde det samfundssind. At vise samfundssind, er i Regeringens narrativ blevet til en dyd, en eftertragtet borgerpligt, hvor der forventes af os, at vi frivilligt lader Regeringen forbryde sig mod os. Den Danske Ordbog siger at et narrativ er en ”fortælling eller beretning som del af et fiktionsværk”, det er en ”fortælling der fremstilles og ønskes tolket på en bestemt måde, ofte ud fra ideologiske hensyn4. Med samme psykologiske øvelse har man ændret vaccinering fra at være en personlig sag, til at man har pligt til at tage den, for fællesskabets skyld, for sine forældre og bedsteforældres skyld – det samme med mundbind og social afstand. Et psykologisk overgreb, rettet imod samvittigheden, hvor følelser og ikke fornuft driver reaktionen. Det er præcis samme djævelske teknik der vil blive brugt i nærmeste fremtid, når Antikrist får alle ”både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande” (Åb. 13:16).

På lykkeligste vis, fik jeg denne video mellem hænderne, som er et interview med Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi ved Ghent University i Belgien. Han har en kandidatgrad og ph.d. i klinisk psykologi og en kandidat i statistik, og har været en ofte brugt gæst i mange videointerviews og podcasts.

Jeg har lyttet til interviewet med ham, og finder ham ærlig og vidende, og jeg har siddet med stor glæde og med stor genkendelighed fået sat ord på de ting vi har oplevet igennem de sidste snart 2 år. Det vil jeg gerne dele med dig.

Interviewet kan du se her:Masseformation


Kunsten at påvirke en større mængde mennesker til at tro og gøre hvad et individ eller en lille gruppe ønsker at få masserne til at tro og gøre, har altid været et umætteligt begær hos verdensherskerne. Det er et fænomen der kaldes masseformation, at man former folkemasserne, og det kræver særlige forhold for at lykkes med det. Og her har den nøje planlagte krise lige fra produktionen af SARS-CoV-2 til den politiske og mediemæssige respons, været forholdet der kunne forme verdens befolkning til at tro og gøre alt, hvad regeringerne som dukkeførere forlangede.

Mattias Desmet fortæller om fire betingelser der mindst skal være opfyldt for at lykkes med fænomenet.

Det første punkt er at mange mennesker på én gang skal opleve en mangel på social sammenhængskraft.

Uden at gå for meget i dybden med det, har mange ting der er gået forud i samfundet, lagt kimen til dette.

  1. Bibelen advarede om at der ville komme et frafald før Antikrist står frem (2. Tess. 2:3). Og det frafald fra troen på Gud, har fjernet en stor del af samfundets sammenhængskraft.
  2. Dertil kommer følelsen af økonomisk uafhængighed, at vi kan klare os selv og ikke har brug for hinanden, samtidig med at det lægger yderligere til frafaldet fra Gud. Israel var på dette punkt som folk ikke anderledes end vi er, og Moses beskriver det utroligt godt, ”Men da Jesjurun (som betyder retskaffen, er et poetisk navn for Israel, se også også 5. Mos. 33:5, 5. Mos. 33:26 og Es. 44:2)blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod hånt om sin Frelses Klippe” (5. Mos. 32:15).
  3. En stor blanding af folkeslagene igennem ukontrolleret indvandring. Det er en gammel kendt militærstrategi at svække folkeslag, ved at blande dem, for det svækker samhørigheden og de sociale bånd i befolkningerne. De sidste 50 år har eliten skabt situationer, der intenst har blandet folkeslagene, og vi er blevet mere fragmenterede end nogensinde før.
  4. Forskellige bevægelser som kvindebevægelsen, pride bevægelsen, den grønne bevægelse, har givet stærke, nærmest religiøse spændinger og uenigheder i befolkningerne, verden over.

Så da denne coronakrise ramte var den første forudsætning for masseformation opfyldt til fulde.

Det andet punkt er at mange mennesker skal finde det svært at få situationen til at give mening.

Helt fra begyndelsen har regeringens narrativ skabt stor debat i befolkningen. Lærde som lægman har ikke kunnet finde mening i regeringens håndtering af coronakrisen. De dramatiske nedlukninger tændte irregulære handlemønstre hos borgerne, som hamstrede de mest skøre ting lige fra toiletpapir til spaghetti.

Vanvittige krav om mundbind i særlige situationer men ikke i andre, skabte stor forvirring – ikke blot i Danmark men verden over. Nogle gik med mundbind selv i egne hjem, mens andre modtog prygl af magtmyndighederne for at forbryde sig mod coronakravene. Den ene ekspert talte for narrativet, mens en anden talte imod, og andre igen advarede om de kommende konsekvenser for immunforsvaret på grund af for stor renlighed forårsaget af en sygelig afspritningstendens. Forvirringen var total og punkt to blev opfyldt med stor styrke. Samtidig med at tusinder ikke kunne finde logikken i håndteringen, føjede det yderligere til den manglende sociale sammenhængskraft.

Det tredje punkt er at mange mennesker skal opleve en fritflydende angst

En fritflydende angst, er en angst, som ikke er forbundet til nogen mental repræsentation - hvis en person står over for en fysisk fare, f.eks. et sted hvor der er højt ned, vil angsten være forbundet med forståelsen, den mentale repræsentation, at det højden kan slå ihjel. Hvis der ikke er denne forbindelse, får man en meget ubehagelig følelsesmæssig tilstand, hvori man står med en angst man ikke kan definere eller kontrollere.

Da Danmark i hast pludselig blev lukket ned, forstod ingen hvad det hele ville komme til at betyde. Vi blev vist billeder fra Kina, Italien, Spanien – steder hvor et pludseligt antal mennesker døde af det, vi fik at vide var Corona, men som vi ikke selv kunne se. De færreste i Danmark så fjendens virke omkring sig, ligesom det også var de færreste steder de så det i de lande der blev fremstillet som skrækscenarier. Mange har ikke set den farlige fjenden endnu, omend mange har haft det, der siges at være Corona, og undret sig over hvorfor al den opstand opstod fra det.

Størstedelen af befolkningen stod rådvilde – hvad skal vi gøre og hvorfor, hvordan, hvornår. Mange oplevede denne fritflydende angst – og mange fra yngste til ældste fik direkte konstateret angst.

Det tredje punkt var også opfyldt med største omhu.

Det fjerde punkt er at mange på én gang skal opleve en mental frustration og aggression, der ikke kan rettes mod en bestemt ting eller årsag.

Dette punkt er tæt forbundet med det forrige, for den fritflydende angst fordrer frustration og aggression. Det oplevede de fleste som ikke fulgte myndighedernes krav og restriktioner til punkt og prikke. Afstand, mundbind og afspritning gjorde de angste til coronakrisens lokale politibetjente, og de var ikke sene til at udgyde vreden over afvigerne.

Når disse betingelser opfyldes, sker der typisk det, at et narrativ spredes igennem nyhedsmedierne, som giver angsten et objekt at knytte sig til, samtidig med de giver en strategi til at håndtere dette objekt, som angsten knyttes til. Det skaber en stor villighed i befolkningen til at følge med, til at deltage i strategien. Fordi al denne fritflydende angst, som er meget svær at kontrollere, forbindes til dette objekt, til denne mentale repræsentation af faren, kan deltagelse i strategien kontrollere angsten.

F.eks. hvis narrativet spredes, at der som i coronatilfældet er en meget farlig virus i omløb, og vi derfor skal indføre nedlukninger, så vil der, hvis de fire betingelser er opfyldt, skabes en stor ekstraordinær villighed til at deltage i strategien, i nedlukningerne – uanset hvor absurd narrativet måtte være.

Når alle begynder at deltage sammen i strategien om at håndtere angstobjektet, skabes et nyt socialt bånd, en solidaritet - det begynder at give mening igen, og det bevirker at folk skifter fra en højest frustrerende, negativ mental tilstand af social, personlig isolation, til en stik modsat social forbundethed som kan eksistere i en større forsamling eller masse. Så står folket sammen i en heltekamp mod angstobjektet, hvilket fører til en form for mental forgiftning af den mentale forbundethed, hvilket er den virkelige årsag til at folk fortsætter med at købe ind på narrativet - selv hvis det er yderst absurd eller åbenlyst forkert.

Det har præcis samme funktion som et ritual, en adfærd som danner en gruppe, en solidaritet som folk deltager i for at vise at de tilhører gruppen. Jo mere absurd et ritual er fra et praktisk perspektiv, jo bedre fungerer det, for jo mere tydeligt viser deltagerne at de tilhører denne gruppe. Ritualer som afspritning, testning, mundbind, overholdelse af social afstand, er alle udtryk, hvorigennem en person viser sit tilhørsforhold til bevægelsen eller sekten, der kæmper imod årsagen til angsten.

Hvor fører masseformation hen?


Én af de største konsekvenser ved masseformation er at de mennesker der er ofre for den, bliver ude af stand til at se det større billede. Deres fokusområde - både mentalt og følelsesmæssigt – begrænses til et meget lille område af virkeligheden.

At det narrativ de nu tror på, der med nedlukninger forårsager at børn sulter, at volden stiger i hjemmene, at folk med afhængigheder bukker under, at folk med psykiske lidelser skubbes ud over kanten, at mange oplever en voldsomt stigende ensomhed, at folk mister deres arbejde, mennesker der ikke får den fornødne behandling eller operation osv., det kan de ikke fokusere på, og de kan ikke følelsesmæssigt mærke medlidenheden med den slags ofre. Kun ofre for coronavirussen har deres fokus.

Mennesker under masseformation er som hypnotiserede – virkningen er ens. Under hypnose er fokusområdet så snævert, at folk ikke engang er opmærksomme på det, der normalt er ekstremt vigtigt for dem selv i en normal tilstand - f.eks. deres velvære, deres psykiske og fysiske helbred, deres velfærd m.v. I en tilstand af masseformation eller hypnose, kan man tage alt det fra folk, og de bemærker det ikke. Med simple hypnotiske virkemidler kan man gøre en person totalt uresponsiv over for smerte - man kan skære og operere i dem, uden de bemærker det. Det samme gælder for følelsesmæssig smerte, hvor folk her fokuserer på solidariteten og det delte narrativ, så de bekymrer sig ikke om at regeringerne tager deres velvære fra hverken dem selv eller deres børn. Regeringerne kan tage alt fra dem, uden de reagerer på det.

Vi har igennem de sidste 1½ været vidner til at personlige friheder fjernes, at der er indført medicinsk tvang, tvangsfjernelse og behandling af mistænkte smittede, beslaglæggelse af ejendom, øgede straffe og bøder for ikke at følge narrativet, og de fleste følger umælende med.

De hypnotiserede viser en voldsom reaktion mod stemmer der taler imod narrativet – f.eks. mennesker der er imod tvungen vaccine, om det er direkte eller indirekte. Denne følelsesmæssige afstumpethed kan synes egoistisk, men det handler ikke om almindelig egoisme. Folk er ikke egoistiske, tværtimod, de er villige til at ofre alle deres friheder og fordele, til fordel for den kollektive velfærd i denne nye slags ekstreme solidaritet. De er endog villige til at lade sig og sine børn indsprøjte med en vaccine de ikke aner hvad gør ved dem, selvom ingen af dem har gavn af den, alene for fællesskabets skyld.

Det er en enorm farlig situation samfundene er i, for bliver denne masseformation eller hypnose for dyb, ender samfundene i en totalitær tilstand, hvor mennesker degraderes i et biologisk reduktionistisk menneskesyn. Vi er i det verdenssyn bare ånds- og sjæleløse biologiske kødklumper, der tankeløst skal følge landets ledere.

Tre grundlæggende reaktioner på masseformation


Der er tre typer mennesker under masseformation:

  1. 30% af folket er meget hypnotiseret. De er 100% totalitære og følger Regeringens narrativ systematisk og hengivent.
  2. 40% går almindeligvis ikke imod narrativet og masserne - de følger systemet, følger masserne. På den måde er der egentlig 70% der følger masseformationen.
  3. De sidste 30% forsøger at råbe op og gøre noget, og det er en utrolig uensartet gruppe, folk fra alle samfundslag - politisk, socialt, etnisk - det er repræsentanter fra den ene ende af samfundet til den anden.

Denne tredje gruppe har en meget vigtig rolle, i frihedens overlevelse i samfundene. Hvis de formår at finde sammen og blive ét, give hinanden håb, mod og indsigt til at gå imod Regeringen narrativ, så er krisen forbi, så stopper masseformationen. For så er der alle steder, i alle samfundslag stemmer, der kan bryde det narrativ Regeringen kontinuerligt hypnotiserer befolkningen med.

Derfor er det så vigtigt for politikerne at kontrollere denne gruppe, at forhinde at de finder sammen og blokere deres informationskilder. Derfor har vi set facebookgrupper og konti, youtubekanaler og koni, twitterkonti osv. blive lukket – sågar fagfolk på det faglige forum Linked In får deres faglige opslag slettet, så snart de taler imod narrativet.

Det mest vigtige vi kan gøre i kampen mod narrativet, er fortsat at sige højt at vi er uenige, at vi mener narrativet er falskt. Hypnose er et fænomen der er provokeret af vibrationen fra en stemme - bogstaveligt talt - og det ved totalitære ledere. I kommunistiske lande er der daglig propaganda, hvor diktatorens stemme penetrerer befolkningens bevidsthed. Uden massemedierne til igen og igen at konfrontere befolkningen med ledernes stemmer, vil masseformationen ikke fortsætte. Det er ét af de vigtige årsager til at regeringen så ofte har holdt pressemøder og at medierne konstant gentager narrativet hvorved de nærer angsten i befolkningen.

Ligeledes vil andre stemmer påvirke den hypnotiserede befolkning, de vil blive forstyrret og hypnosen forhindres i at blive for dyb. Vi der ikke er ofre for masseformationen, må hjælpe hinanden med at blive ved med at råbe op.

Det verdens ledere har formået at gøre, er skabe et ophedet miljø, hvorigennem de har formået at sammentømre deres narrativ med befolkningens angst. På samme måde kan man med modargumenter skabe et ophedet miljø, hvor det kan lykkes at adskille angsten fra narrativet og pege den over på et andet objekt, i denne situation fortællingen om totalitarismen, som regeringens narrativ fører os ind i.

Modstand imod narrativet


På grund af at folk under masseformation har dette meget snævre fokusområde, er det næsten umuligt at fremføre argumenter der er imod narrativet, for alle argumenter der rejses, vil falde udenfor det begrænsede fokusområde. Forsøger man alligevel at konfrontere dem med information der modsiger narrativet, sker der typisk to ting.

  1. Der vises ingen tolerance over for uenigheden - over for de mennesker der ikke følger narrativet og masserne, for de vil ikke risikere at skulle tilbage til situationen før, hvor de oplevede den fritflydende angst og manglen på det sociale bånd de nu har fået følelsen af.
  2. Den angst og aggression - de ubehagelige følelser de havde før masseformationen, dirigerer de mod alle modsigende stemmer.

Det bevirker at folk under masseformation kan udføre alverdens grusomheder, og føle at det er deres hellige pligt at gøre det. Ved at forsøge at ødelægge modsigende stemmer, føler de at de beskytter fællesskabet. Må det koste dem dyrebare relationer med familie og venner, er det ikke for dyrt – intet er for dyrt. Så Samtidig med at de ikke tolererer modstanden, har de brug for fjender, for fjender er også objekter hvorimod frustration og aggression kan rettes.

Totalitære systemer er nødt til hele tiden at opfinde nye fjender, nye objekter hvortil angsten kan dirigeres, ellers har masserne ikke et eksistensgrundlag, så ville de ”vågne op” og gå imod deres ledere, og da vil de opdage de hvad deres ledere har taget fra dem.

Regeringen er nødt til at vedblive i narrativet at Corona er farlig – uanset hvor tungtvejende videnskaben og erfaringen er mod deres narrativ, og restriktionerne og nu vaccinerne er et fysisk udtryk, til at lade masserne se og forstå at der fortsat er liv i narrativet. Fortællingen om nye varianter, nye fjender der kræver fortsatte genvaccinationer, er vigtig for at holde fast i hypnosen af masserne – ikke mindst for at få etableret en ny virkelighed, en ny normal hvor befolkningen er tvangsunderlagt magthavernes narrativ og dominans.

Den nye normal


Den moralisering af politik som kommer sammen med radikal eller fundamental kollektivisme, som vi har oplevet igennem krisen med f.eks. fænomenet samfundssind, er dels forgængeren til totalitarisme, men giver også folk en følelse af et højere formål. De er villige til at ofre deres friheder, deres uddannelser, deres behandlinger og operationer, deres job og hjem af hensyn til denne kollektive interesse, at beskytte hinanden. Og denne følelse af mening og højere formål, gør at folk ikke ønsker at komme tilbage til den almindelige hverdag igen.

Det gælder også politikere, der igennem krisen har følt et stærkt virke, et højere formål, og de vil personligt gerne vedblive i denne krisetilstand, holde krisen i gang for at beholde følelsen af kontrol og følelsen af at have dette højere formål – de vil ikke tilbage til deres almindelige daglige gænge med agurketid og politiske forhandlinger. De har mærket egenrådigheden og magten og det trives de rigtig godt med. De færreste vil tilbage til den gamle normal, og ser frem mod denne nye normal, der lover en ny og bedre verden. Politikerne var ved at miste grebet om befolkningen før krisen, men nu har de fået et narrativ der giver dem mulighed for at føle, at de er sande ledere igen.

Derfor - vil vi vække folk op af deres mentale tilstand, skal det ikke være med ønsket om at ændre den nye normal, men at der er andre måde at ændre de ting vi var utilfredse med under den gamle normal.

De masseformations resistente


Der er mange der har forsøgt at svare på spørgsmålet, hvem der ikke falder for masseformationen og hvorfor – men uden held. Om man køber ind på narrativet eller ej, om man lader sig hypnotisere eller ej, har meget at gøre med en persons bredere ideologiske præferencer. De fleste der går med i narrativet, og virkelig identificerer sig med narrativet, har intet problem med det mekaniske, biologisk reduktionistiske syn på mennesket i verden og heller ikke med den transhumanistiske ideologi.

Mennesket er mere og andet end alene gener. At degradere mennesket til en samling gener kaldes biologisk reduktionisme. Den hypnotiserede gruppe har ingen problemer med f.eks. tvungen vaccine, eller tvangsfjernelse og behandling og det er et udtryk for denne degradering af mennesket. Der er ikke plads til personlighed, meninger og følelser – det er underordnet hvad individualisterne mener, de skal underordne sig og tage den vaccine, acceptere magthavernes indgreb.

Man kan undre sig at professorer, læger, eksperter af den ene og anden slags, ender som ofre for masseformationen. Men der er ofte en relation imellem højere uddannelse og modtageligheden for masseformation. Højtuddannede og intelligente mennesker bliver ofte lige intelligente, de følges ad i det samme uddannelsessystem og den følelse der ofte følger med viden, er en ophøjethed, en ophøjet stolthed, der tilsiger dem at følge politisk korrekthed. Derfor er de lette ofre for masseformation indgydt af deres ledere. Når de gribes af masseformation mister de, og alle andre, kapaciteten til kritisk og rationel tænkning. Det er en udtalelse mange vil blive stødt over og være protesterende uenige i – jeg kan ikke tage æren for udtalelsen, men jeg genkendte det så snart jeg hørte Mattias Desmet sige det. Er du en bibeltroende person, så har du med garanti også oplevet det mange gange.

Jeg har haft mange samtaler med ateistiske akademikere, og det er umuligt at tale rationelt med dem, når man modgår ”videnskabens” narrativ om tilblivelse. Der er en stålsat stolthed der aldrig vil gå imod ”videnskaben” og erkende at man f.eks. afviger årsag/virkning princippet, der gennemsyrer alt i universet og i hvert individs liv. Alt har en årsag og intet i universet har kunnet forårsage tilblivelsen af universet, for det eksisterede ikke før det blev til. Kun én der ikke er en del af universet, kan være årsagen til universet. Det er ofte – ikke altid, men ofte – lettere at tale med folk der ikke læner sig op ad en højere uddannelse, for de har lettere til at erkende at der er ting de ikke har tænkt over eller indsigt i – de har ikke denne dominerende stolthed.

Afslutning


Hvis denne proces vi er i fortsætter, fortæller Mattias Desmet, vil vi ende i et transhumanistisk samfund, lederne vil forsøge at reorganisere samfundet efter idealerne og principperne i transhumanisme.

Det er ét af de emner, som the Great Reset har på agendaen - at blande teknologi med biologi. Klaus Shwab skriver i sin bog ”Covid-19: The Great Reset” om hvordan den fjerde industrielle revolution vil indebære at teknologien bliver implementeret i vores kroppe og med neuroteknologi i vores hjerner, vil vores kognitive evner forstærkes, ligesom manipulation af vores gener og eksoskeletter vil forbedre vores fysik5.

Dyrets mærke, som hele vaccinesituationen er en forsmag på, mistænker nogle vil indebære en ændring af menneskets DNA der gør, at det ikke længere er menneske. Den DNA Gud har bygget os med, vil forandres så meget, som den blev i Noas dage, hvor englene gik ind til menneskedøtrene. Enoks Bog elaborerer på det emne og fortæller at kæmperne fra fortiden, lærte mennesket at blande skabningens DNA i en sådan grad, at Noa bliver kaldt ustraffelig blandt sine samtidige (1. Mos. 6:9), og kun Noa og hans familie blev reddet. Det Hebræiske ord for ustraffelig er tamiym, som betyder ”hel, udelt, fuldstændig, komplet, intakt, fuldkommen, oprigtig, uden fejl, pletter eller skavanker”. Tamiym bruges i Mosebøgerne 37 gange ud af 44 om offerdyr, som skal være perfekte – lydefrie, dvs. uden fysiske skavanker eller defekter. En Aramæisk oversættelse af Victor N. Alexander siger: ”Noa var en retfærdig mand, og hans afkom var sundt, og Noa tilbad Gud”.

Det skal blive som i Noas dage ved tiden for Jesu genkomst (Matt. 24:37 ; Luk. 17:26), og det er det, vi ser ske omkring os og som den Store Nulstilling vil medføre. Hvis du vil vide mere om transhumanismen, kan jeg anbefale Billy Crones dokumentar, ”Hybrider, supersoldater og den kommende genetiske apokalypse6.

Referencer


4Narrativ”, Den Danske Ordbog


Debat: Coronakrisens psykologiske ofre

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Psykologi

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation