Dagens andagter


torsdag d. 18-10-2018


"Min sjæl skal juble i min Gud", Es. 61:10

Ofte hører vi ordene: Jeg glæder mig! Og vist har vi lov at glæde os over alt det, Gud giver os lov at opleve. Men ofte mangler der noget. Den glæde, der fylder os, har mange gange sin rod i noget forgængeligt, som det så rigtigt siges i en salme: Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke, ulykke de gange på rad, medgang og modgang hinanden tilråbe, solskin og skyer de følges og ad; jorderigs guld er prægtigt muld, Himlen er ene af salighed fuld! Den glæde, vi har i Gud, er ikke vekslende som solskin og skyer; thi Guds nådes sol skinner uafbrudt,
Min sjæl skal juble, siger salmisten, ”thi han klædte mig i frelsens klæder, hylled mig i retfærds kappe. "Hvem vil da anklage os, når vi er omgivne af Guds retfærd, og vor snavsede, syndens dragt er udskiftet med frelsens klæder? Jeg glæder mig, både over Guds mange timelige velsignelser, men mest over, at han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærds kappe. - Sjæl, kom i hu, at Guds pris du forkynder - - Glæd dig, min sjæl! til for evigt at synge Skaberens pris, hvor han troner i glans.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Jesu Hilsen.


Joh. Kap. 14 v. 27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver

Jesus samler sin Gave til os i det Ord Fred. Og Fred var dengang Folks sædvanlige Hilsen, ligesom naar vi siger Goddag. Men jeg siger det ikke, som Verden siger, tilføjer Jesus. Verden siger Goddag og mener ikke stort med det, Farvel siger vi, og ingen tænker paa, at det betyder far vel: d. v. s. en god Rejse, vi kan jo sige det til dem, der bliver i Stuen. Alle disse tomme Hilsener og Ønsker, som Verden bruger: velkommen, og Tanken er: Jeg er da ligeglad med dig! Men vi har en Frelser, han tager disse tommme Ønsker og Hilsener op, og saa siger han et Goddag, som aldrig glemmes. Saa bliver der en Dag, som en kan huske saa længe han lever, som staar med gylden Skrift i hans Kalender, den Dag, da Jesus tog mig og drog ind hos mig for at blive der, som han lover i Dag: vi skal tage Bolig hos ham. Saa siger han en Dag et Farvel, et rejs nu vel, den Rejse, som ingen kommer tilbage fra, som Syndere gruer for: Far vel, siger vor Frelser, og saa farer vi vel. Velkommen, siger han, saa er vi velkomne, saa er der beredt os Plads, købt dyrt, aldrig fortrudt. Hav det godt, siger Verden, og saa har den det saa inderlig skidt. Men naar Jesus siger det, saa faar en Synder det godt, Fred med Gud, Synen forladt.

Derfor er Kristendom Oplevelse. I hvert Menneske, som frelses, er der en hellig Historie. Jesus korsfæstet, ogsaa af mig, men opstanden for at leve ogsaa i mig.