Dagens andagter


søndag d. 16-12-2018


Er vi åbne?

Vi må være åbne overfor Guds ord, eftersom "ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning", 2.Tim. 3:16-17. Jesus sagde, at når han var gået bort, ville han sende rådgiveren, hjælperen, talsmanden og forbederen til os <alle disse ord er indeholdt i den græske grundtekst>. Derfor er Gud ikke blot oppe i Himlen men også hernede. Helligånden er hos os og vil lære os Jesus at kende. Og vi vokser skridt for skridt, dersom vi er åbne for det, Gud gennem Helligånden har at sige os.
Vi må ikke bedrøve Guds Helligånd <Ef. 4:30>. Vi bedrøver ham, dersom vi ikke tager hele Skriften til os som det, den er, Guds inspirerede ord. Vi har behov for at sidde på Guds skolebænk, for at vi kan blive udrustet til al god gerning. Gør vi så noget ved denne, åndelige oplæring? Mange går i stå og er tilsyneladende tilfredse med det stade, de har nået. Men det er ikke en menneskeopfunden regel men Guds påbud, at så længe vi drager ånde og har vor forstand, skal vi hver dag vokse. Og vi må lægge vægt på, at vi lader os lede af Helligånden som rådgiver, hjælper, talsmand og forbeder. Er vi åbne, lukker vi ham ind i vort liv og prøver at være lydhøre, når vi under hans vejledning læser de gudinspirerede skrifter.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt