Dagens andagter


torsdag d. 21-02-2019


Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige" Ap.g. 14:22

Der findes intet skønnere end at vælge Jesus som Frelser og Herre, thi alle hans veje er fulde af nåde og sandhed. Hvor andre kun finder tomhed, der møder vi, som følger Jesus, liv og glæde. Men livet med Jesus er ikke uden kamp, Jesus taler om, at hans efterfølgere for hans skyld må gennem mange vanskeligheder <Matt, 10:18>. Vi må ikke tro, som nogle forkynder, at vi kan byde over vanskelighederne, hvorefter de vil forsvinde.
Jesus mødte vanskelighederne og gik sejrrig igennem dem - ikke udenom. Den samme vej må vi gå, dersom vi skal komme ind i Guds rige. Bibelen siger tydeligt: "Så sandt vi lider med ham <skal vi> også... herliggøres med ham", Rom. 8:17. Sådanne trængsler er af dobbelt art. Der kommer fristelser fra vor gamle natur, som i sig selv er vantro, hård og trodsig og stadig har lyst til synden. Og der er trængsler fra den verden, der korsfæstede Jesus og siden har stillet sig uvillig overfor Jesu efterfølgere. Bekender vi vor tro på Jesus, er verdens spot og forhånelse aldrig langt borte.
Skulle vi da ønske, der ingen trængsler var? Nej! Paulus skriver: "Vi priser os... lykkelige over vore trængsler, da vi véd, at trængselen virker udholdenhed.", Rom. 5:3. - Uden trængsel ingen krone. Lovet være Gud for hvert menneske, der vandrer i Jesu fodspor!

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Talsmanden.


Joh. Kap. 14 v. 16
Jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig.

Guds Naade er, at han har sat et Ord ind i denne Verden, et Ord, som er en Velsignelse, som skænker, hvad det nævner. Men for at vi ikke skal bilde os ind, at det er os, der regerer, har Gud gjort Ordets Virkning afhængig af, om han vil føje sin Aand til det. Præsten kan staa og prædike, og der sker intet. For Gud holder sin Aand tilbage. Du kan vidne, og der sker intet, for Gud holder sin Aand tilbage. Du kan sidde og læse i Bibelen, men der sker intet, for Gud holder sin Aand tilbage. Og Aanden er jo en Del af ham selv. Hans Ord er ikke hans Ord, hvis ikke han vil. Helligaanden d. v. s. Gud er fri, den blæser, hvorhen den vil, ikke hvorhen vi vil. Helligaanden d. v. s. Gud er Herre, vi har ham ikke i Lommen, selvom vi har Bibel og Præst og Kirke og Daab og Nadver. Gud kan tage sin Aand fra os, og saa er det tomt og dødt altsammen. Derfor bad David saa mindelig: Herre, forkast mig ikke fra dit Ansigt, tag ikke din hellige Aand fra mig. Du er et troende Menneske, du er et omvendt Menneske, du ved, at Gud engang imellem har brugt dig til Velsignelse. Har du saa Gud i Lommen? Nej, han er Herre, for han kan tage sin Aand fra dig, og saa er du kun en tom Skal.

Det kommer saa klart til Orde i Jesu sidste Samtale med sine Venner. Guds Aand er den anden Talsmand. Talsmand d. v. s. Sagfører, hvad udretter han? Han udretter det forunderlige, at en Synder bliver frikendt hos Gud. Den første Talsmand betalte for os med sit Blod, den anden Talsmand bringer os det Ord, der frikender os. Mon du har faaet det Ord? Naar fik du det? hvor fik du det? Det er godt at prøve sig selv overfor det. Prøve, om du har det Ord endnu. For Talsmanden Vil være hos os evindelig. At være Guds Barn det er ikke at have været et glad Menneske engang. Her skifter det, Tiderne bliver onde. Men Aanden vil komme paa Besøg bestandig.