Dagens andagter


torsdag d. 02-04-2020


En Bibel-foragter <Jer. 36:10-26>

På Herrens bud havde Jeremias ladet sin skriver, Baruk, nedtegne alle de ord, Herren havde talt til ham, for at folket kunne høre dem og omvende sig, før dommen kom over dem. Baruk læste højt af det skrevne i Templets forgård. Fyrster, kongens ministre og mange af folket hørte på den måde Herrens ord, og det gjorde et dybt indtryk på dem. Selv den ugudelige konge Jojakim sendte bud efter bogrullen og lod en embedsmand læse op derfra. Men der gik ikke lang tid, før han blev såre forbitret, greb sin skrivers penne-kniv og skar rullen i stykker og kastede stumperne i ilden. Og kongen bød, at Jeremias og Baruk skulle gribes. Men Herren skjulte dem.
Mange har i tidens løb brændt Herrens ord og forfulgt Guds folk - også i dag. Og mange har som bibelkritikere skåret i ordene, for at få afsnit bort, der har talt for stærkt til dem. Således er megen vantro kommet ind i manges kristendom. Dem, der ikke nøje holder sig til Gud, kender ikke hans røst og lader sig lede på afveje til død og fordærv. I den velsignelse, Moses udtalte over Israel før sin død, hedder det: " Visselig, han elsker sit folk, alle hans hellige er i hans hænder; og de sætter sig ved din fod og tager mod ord fra dig", 5.Moseb.33:3. - Guds ord det er vort arvegods... Lad dog, mens verden står, det i vor æt nedarves.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Hvordan blive den onde Aand kvit?


Luk. Kap. 11 v. 26
Da gaar den bort og tager syv andre Aander med sig, som ere værre end den selv, og naar de ere komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første.

Kampen er saa haard, at der er Steder, hvor Guds Rige begyndte at komme, det endte dog med, at Satan beholdt det Sted og sikrere end nogensinde. Et Menneske blev talende, men siden blev han stum igen. Han var kommen i. Uniformen, men siden deserterede han og blandede sig igen med Verden. Det er frygteligt, men som vi alle ved, er det virkeligt. Det er det, Jesus taler om med det Træk om den onde Aand, som blev drevet ud, men han fandt tilbage og med syv onde Aander værre end den selv, og saa bor de der, og-det bliver værre med det Menneske end nogensinde. Jeg husker en fra min Ungdom fortælle det om sig selv. Han var op-vokset med Guds Ord, og han anvendte paa sig selv det Træk. Det er fortvivlende, at det kan gaa saadan.

Hvordan skal vi vinde i vor Kamp? Det siger Jesus ogsaa. En Kvinde raabte og priste Jesu Moder salig, Men hvad svarede Jesus? Han priser den salig, som hører Guds Ord og passer paa det, gemmer det, bevarer det. Det er herligt, at jeg maa sige dig, hvem du saa er, fra Gud, at hvis du vil blive ved at høre, og hvis du vil blive ved at overveje, gemme, hvad Gud siger til dig, saa skal du sejre. Saa skal du komme frelst igennem. Du kan maaske slet ikke se, at der er en Vej igennem. Hvordan faa Fred med Gud? Hvordan blive den onde-Aand kvit? en kold og ligegyldig Aand maaske. Bliv ved at gaa i Kirke, bliv ved at holde dig til, hvor Guds Ord lyder, søg Nadverbordet, det er jo ogsaa hans Ord. Saa kalder Jesus dig salig. Er det ikke underligt? Saa skal du en Dag opleve, at Stumheden forlader dig og du skal være med til at prisen og takke ham, som gav sit Liv for os.