Dagens andagter


torsdag d. 14-11-2019


"Men efter at troen er kommen, er vi ikke mere under tugtemester", Gal. 3:25

Luther sagde: En Kristen er ikke et menneske, som ingen synd har, men et, hvem synd ikke tilregnes! Kristne er under det særlige privilegium, at vi aldrig skal dømmes efter loven. Skulle vi det, opnåede vi aldrig at blive frelst. Men ikke nok med, at vi er friede fra loven, Gud tilregner os retfærdighed. Saligt er det menneske, hvem Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Som retfærdige står vi rene ind for Gud, han ser ikke på vore synder og mangler men på, at vi i troen på Jesus er retfærdige.
Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Satan kan pege på vore synder, men han har ikke ret til at fordømme os, for vi er retfærdiggjort ved troen på Jesus. Det er en så uudsigelig stor nådegave at blive retfærdiggjort af tro og ikke mere er under tugtemesteren <loven>, at vi aldrig kan sige Gud tak nok derfor, om vi så havde tak på vore læber hver vågen stund.
Vi skal lære at stole på Guds løfter. Tro betyder også, at vi har tillid til Gud og lydige, og at vi sætter vor vilje ind på at gå troens vej. Men må ikke glemme den rigtige rækkefølge. Troen først, og det andet som underordnede punkter. Da bliver vi knyttet tættere til Gud og kan sige: Jeg i Jesu Krist er fri, alt det, som han vundet har, det er mig af Gud tilkendt, som jeg selv det havde tjent. - Med den grund under vore fødder kan vi kun i glæde leve vort liv i troen på Gud.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Hvad du skal gøre!


Matt. Kap. 19 v. 21
Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Det Bud, som Jesus her giver, det er et Bud, der blotter Manglen og afhjælper Manglen, det er ikke et lille, ekstra Bud, men det er det ene, der aabner en Synder Himlen. Og vil du have det i et Bud, kort og klart, saa hedder det i vor Tid,, hvor Jesus ikke er at træffe paa vore Landeveje, og hvor vi ikke kommer ham nærmere ved at sælge vore Ejendele og gaa ud at spadsere, det hedder nu: omvend dig! Følg Jesus! Har du levet skikkeligt og ordentligt, men véd, at et mangler dig endnu, saa er det det. Det kan godt være, der er dem, der skal skille sig ved noget af deres Ejendele, for at det kan blive Virkelighed med, at de omvender sig. Er der en, der engang i Skifteretten har gjort Uret mod Broder eller Svoger, saa skal de Penge ud af hans Lomme, hvis han skal faa Fred med Gud og faa sin Frelses Sag i Orden. Har man snydt en i Handel,, Kommunen i Skat, Brugsforeningen for Gæld, der er ingen Vej udenom, hvis man vil have det godt med Gud.

Guds Bud er givet os for at holdes. Man kan ikke snyde sig. til Guds Naade. Mange venter med at omvende sig, til de skal dø. Det er jo, fordi de véd, at der er saa meget, der skal laves om i deres Liv, og det kan de ikke. Men hvis jeg omvender mig,, naar jeg skal dø, saa er det jo for sent, og saa tager Gud jo, nok imod mig uden, tænker de. Som Røveren. Men eet maa du huske paa. Røveren havde aldrig gjort den Beregning. For han havde aldrig troet, der var Naade for saadan en som ham. Det kom til ham som den vældige Overraskelse. Men leve et Liv i Overtrædelse af Guds Bud og beregne at bede om Forladelse for det tilsidst, naar det dog ikke kan gøres om, det er at prøve paa at snyde Gud. Der er Bud, som det er forholdsvis let at holde. Det er ikke paa dem, vi vinder det evige Liv. Det vindes: kun paa det, der er ydmygende og strengt.