Dagens andagter


søndag d. 22-09-2019


"Slet omgang fordærver gode sæder", 1.Kor. 15:33

For at illustrere disse ord fortalte Moody engang følgende: Jeg besøgte engang en mand, der havde en smuk kanariefugl, og jeg beundrede dens skønhed. Ejeren oplyste beklagende, at engang havde den sunget så smukt, men så havde han hængt dens bur udenfor vinduet. Der havde den hørt spurvenes kvidren og havde indflettet denne i sin egen sang! Moody fortæller, at han drog lære deraf, fordi mange kristne ligeså i deres lovsang har indflette noget, der er tillært fra verden.
Mulighederne er mange for at vi som kanariefuglen lærer noget dårligt. Der kan være så meget, som ikke ser alvorligt ud i vore øjne, men som bedrøver Guds Ånd. Og derved kan det ende med, at vi mister troen. Vi præges let af verdens synspunkter, enten vi vil eller ikke. Vi er ikke selv herre over fristelserne, de bliver herrer over os, dersom vi ikke afviser dem. Paulus¢ advarsel var tydelig. Han sagde ikke, at slet omgang kan fordærve, men at den gør det. Lader vi os da advare? Det kommer an på, hvad vi elsker mest, den slette omgang og påvirkning fra verden, eller Gud. Gud bød os træffe et afgørende valg og sagde, at vi ikke kan tjene to herrer.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt