Der er tre, som vidner

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 28/07-02


Udskriv
Oversigt


Oversat fra Svenska Reformations-bibelsälskapet, af Bo Hagstedt (Sommer 2002)

”Der er tre, som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én. Og der er tre, som vidner på jorden: Ånden, vandet og blodet. Og disse tre er et.” 1.Joh 5:7-8.

Således lyder teksten i de korrekte Bibler, der holder sig til de gamle håndskrifter. Og det er kun et af mange steder, hvor bibeloversættelsen er tilpasset vor tids manglende respekt for Skrifterne. HSS.

En af mine gode venner lånte mig for en tid siden tre bind af Russel, der grundlagde Jehovas Vidner i 1800 tallet, for at jeg skulle kunne påvise for de Jehovas Vidner, der banker på døren, at deres ledere gjorde grove fejltagelser.

I bindet Tiden er nær, udgivet 1881, kan man bl.a. læse om Russels fejlagtige forudsigelser om 1914. Han skrev: ”På grund af et stærkt bibelbevis angående hedningernes tider anser vi det for en konstateret sandhed, at denne verdens rige fuldstændig skal ophøre og Guds rigets fulde oprettelse vil ske, når år 1914 er slut.” Og i bindet Forsoningen mellem Gud og mennesket, side 52, skriver han følgende: ”Der findes et skriftsted, og blot dette ene (1.Joh 5:8) , som synes at støtte læren om Gud i tre personer; og dette vers erkendes nu af alle fagmænd at være et tillæg. Det er derfor i de forbedrede (læs forvrængede, HSS) oversættelser af NT blevet udeladt, selvom oversætterne har været tilhængere af treenighedslæren.”

Russel citerer flere kilder som vidner om, at dette vers ikke er ægte og er af nyere dato Men den, som har lært at granske forskellige teologiske fremstillinger, mærker snart, at bevisførelsen er farvet. Han citerer forskellige tekstkritikere, som til dels hævder, at ingen græsk eller latinsk kirkefader har citeret 1. Joh 5:8. Men straks derefter indrømmer han, at en anden tekstkritikker hævder, at få latinske kirkefædre citerer det. Hvem har ret. Den, der hævder, at ingen kirkefader har citeret dette vers, eller dem, der siger, at der er nogle , som har gjort det? Allerede i Russels bevisførelse ser vi, at oplysningerne strider mod hinanden.

Andre tekstkilder hævder, at Tertullian omkring 200 også citerede vers 8. Biskoppen i Kartago skrev omkring år 250 følgende: ”…angående Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er der skrevet: disse tre er Een.” Listen over kirkefædre, der citerer verset, skulle kunne være længere.

Der findes teorier om, at Origenes (virksom på 200 tallet) skulle kunne være en af dem, som såede tvivl om dette vers, fordi verset ikke stemte med den platoniske gudsbillede, som Origenes havde. Origenes anså, at Sønnen var ringere end Faderen, og at Faderen gennem Sønnen havde skabt Helligånden.

Vi ser, at Russel havde problemer med 1.Joh 5:8 , som han gerne så udeladt. Han udgår fra, at tekstforskerne var tilhængere af treenighedslæren, og at de således anså, at Jesus er Gud. Men vi ved, at Westcott (en katolsk bibeloversætter) skrev:Om kommissionen accepterer kravet, at ingen, som fornægter Kristi guddom, skal få lov at arbejde med bibeloversættelsen, da ”må mit arbejde slutte.” Westcott havde ligesom mange andre teologer i slutningen af 1800-tallet problemer med at anerkende Kristi guddom. Samme problem som Jehovas Vidner har.

Jeg citerer igen Russel: ”Når disse falske ord udelukkes, bliver teksten let at forstå samt i fuld overensstemmelse med hele den øvrige Skrift, men så længe disse ord har fået lov at være med, som den har gjort i århundreder, har verset bragt stor forvirring - ja til urimelighed.

Russel oplevede, at verset skabte forvirring. Og Jehovas Vid­ner har meget svært ved at forstå det. Forvirringen øges ved, at verset ikke stemmer med den lære, de har om Jesus. Dersom nogen ville lægge noget til som støtte for treenighedslæren, hvorfor står der da ikke: ”Faderen; Sønnen og Helligånden? Hvorfor skrev han Ordet?” spørger de.

Vi ser, at vers 8 i Textus Receptus (98 % af de gamle håndskrifter) er af stor betydning men skaber stor forvirring for en falsk lære som Jehovas Vidner. Når teologer som Westcott, Hort m.fl. fik lov at vælge den tekst, som skulle tages med i nye oversættelser af Bibelen, hvad fik vi da for en Bibel? Interessant at notere er, at Jehovas Vidners egen bibeloversættelse præcis som de fleste andre moderne oversættelser netop bygger på Westcott og Horts fremstilling.

Det er oprørende, at sådanne mænd som Westcott og Hort fik lov at forandre Bibelens grundtekst. Vi ser, hvilke konsekvenser, det har fået. Må Guds ord stå urørt. Ingen har lov at forandre Guds ord, for at få det til at passe til en vis teologi. Lad i stedet Guds ord forandre os.

Vers 8, der som nævnt står i Tekstus Receptus, findes bl.a. i Vulgatabibelen, Luthers Bibel, King James Version, norske KJV, Karl XII´ Bibel samt Reformationsbibelen.

Oversat juli 2002 af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Der er tre, som vidner

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Om Bibelen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation