Sidste nyheder


- Rusland-Ukrainekrigen er ikke hvad vi bliver fortalt

Ofte hører vi om at Ukraine klarer det godt og genindtager byer og områder okkuperet af russiske styrker. Men tal, der ikke var for offentlighedens ører, blev af præsidenten for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, for en kort stund åbenbaret, for at blive censureret væk igen. 30. november 2022 informerede Leyen om dødstallet på den ukrainske side: Det anslås, at mere end 20.000 civile og mere end 100...
D. 04-12-22

- Bespottelsen af Gud øges, som antikrist nærmer sig

Daniel profeterede om Antikrist, at han vil tale store ord imod den Højeste (Dan. 7:25) og Johannes at han vil åbne sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig (Åb. 13:6)...
D. 03-12-22

- Ny forskning: Beretningen om vaccineskader, forårsager vaccineskader

Vi tog alle en chance. Nogle tog chancen med coronasmitten, og nogle tog chancen med både vaccinen og coronasmitten. Eller sagt på en anden måde, nogle tog chancen at de ville overleve uden vaccine, og andre at de ville overleve med...
D. 25-11-22

- Globalt, åndeligt opråb for klimaretfærdighed

Der er en tendens i verden, hvor følelser og ikke fornuft er roret der styrer samfundenes retning. Og det gør sig også gældende i klimaaktivismen. Længe har man talt om at religiøse ledere skal tages med på klimakrigsskibet, for religiøse mennesker følger kollektivt, frem for at tænke individuelt...
D. 20-11-22

- Den jødiske messiasforventning

Der er ikke noget nyt eller sensationelt ved den jødiske messiasforventning. Det bunder i dyb okkultisme og dukker af og til op i medierne, og nu igen - ikke med ny indsigt eller nye oplysninger, bare det, at messias er et sted lige fra snart at komme og at være her...
D. 20-10-22

- Hvorfor går Magog i døden?

Hvordan kan verden udfolde sig efter Bibelens forudsigelser, når svære ødelæggelser på forhånd er profeteret? Hvordan kan Rusland gå imod Israel, når profetier der forkynder deres undergang har været nedskrevet i 2...
D. 04-10-22

- De rige og de mægtige køber sig forspring med luksushuler

Douglas Rushkoff, en marxistisk teoretiker, har med et ordspil til evolutionens motto De stærkeste overlever skrevet bogen De rigestes overlevelse: Tech-milliardærernes flugtfantasier (Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires)...
D. 07-09-22

- Smart-elmåler, endnu et klimakontrolredskab - forskere siger stop

Igennem 30 år er verdensbefolkningen kontinuerligt og øgende blevet bedraget med løgnen om klimakrise. Det er så stærk en løgn, der truer med at ødelægge planeten og alt liv herpå, at befolkningen accepterer at deres lønnede magthavere tager beslutninger imod deres eget bedste...
D. 29-08-22

- Børn skal bestemme sit eget køn

Børn helt ned til nul år, skønt man ikke forventer at nogle nulårige vil gøre brug af det, skal kunne skifte juridisk køn. Og kan de ikke beslutte hvilket køn de er, eller hvis de ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, skal de kunne få et X i passet...
D. 21-08-22

- Finpudsning af Supernation #2

Mens Supernation 5 fortsat formes, hvor Ukraine skal sluttes sammen med Rusland (se ), så ønskes grænselandet mod Tyskland, nemlig Polen, trimmet. Polen tog under Anden Verdenskrig land, der førhen hørte til Tyskland og Polen anklager nu Tyskland for at øjne en mulighed for at få det land tilbage...
D. 21-08-22

- Den Europæiske Meteorologiske Tjeneste: Uvejr

Der er på alle områder i samfundet, en tendens til globalisering, hvilket Gud afslørede ville komme i den sidste tid (en verdensøkonomi, Åb. 13:16-18, en verdensregering, Åb. 13:7, et verdensmilitær, Åb...
D. 14-08-22

- Vejret og skræmmekampagner

Når man fodres med frygt, over 30 graders sommer, så bør man stoppe op og undre sig over hvorfor og til hvad det skal bruges. Lyt engang til dette fra TV-avisen fra 8. august i 1975: Det var i august måned 1975...
D. 13-08-22

- Du må ikke eje en bil, og du er glad

Det har længe været kendt at World Economic Forum vil afskaffe al ejendomsret - om ikke andet siden 2016, da Ida Auken klart og tydeligt udtrykte at Du ejer intet. Og du vil være glad. Det du ønsker, lejer du, og det bliver leveret med drone...
D. 27-07-22

- WHO: Abekopper er en global sundhedskrise

Abekoppekrisen er ikke en glemt kanin i hatten. Der er stadig liv i forhåbningerne. 1. maj begyndte Our World In Data at overvåge smittetallet, og det er siden da (dags dato) steget til 16.313 tilfælde, væsentligt mere end planen ifølge abekoppeøvelsen som jeg fortæller om i , hvor der pr...
D. 25-07-22

- EU - Fossilt brændsel og atomkraft er 'grønt'

Hykleriet når nye højder i den globale politik. Olie, kul og gas, er alle det, den grønne dødskult kalder fossile brændstoffer, fordi verden, narret af den evolutionære liturgi, tror på at det oprinder fra kemiske rester af forhistoriske planter og dyr...
D. 22-07-22

- Danmark i forfald - hvorfor bryder nationer sammen?

På alle mulige måder, igennem adskillige år, har vi og jeg på Tagryggen udtrykt bekymring og advarsel om at ikke blot vores, men alle verdens samfund er i fald mod opløsning. En reference til A Study of History, af den britiske historiker Arnold Toynbee, gav mig eftertænksomhed til at skrive dette stykke...
D. 15-07-22

- Elitens ledesten er sønderslået

Flere af artiklerne på denne side, refererer til elitens ledesten, eller Amerikas Stonehenge / Georgia Guidestones i Elberton, USA, da de siden 22. marts 1980 har stået som en skændsel for verden med 10 vederstyggelige, menneskefjendske bud...
D. 14-07-22

- Bill Gates opkøber endnu mere jord

Jeg tænker at mange efterhånden har blot en lille ide om at der lurer en fødevarekrise ude i horisonten. Under mottoet for den nye verdensorden Du ejer intet. Og du vil være glad, som er nedfældet af Danmarks socialist Ida Auken, opkøber elitære og moralske undermåler Bill Gates endnu mere jord - for det du ikke ejer, det ejer de...
D. 26-06-22

- Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord

Jane Roe mod Henry Wade, er en 50 år gammel retssag hvor Jane Roe med sine advokater gik imod abortloven i Texas og vandt mod hendes lokale distriktsadvokat, Henry Wade, så hun med den amerikanske føderale domstol på sin side, fik det man indtil nu troede var en grundlovssikret ret, til frit at myrde sit ufødte barn - ikke blot Jane men alle kvinder fra da af, begynde at tale om deres frie ret til at bestemme om deres ufødte barn skal leve eller dø...
D. 26-06-22

- Den skyldige vaccineregering

Søren Brostrøm erkender Vi er blevet klogere, og vi ville ikke gøre det samme i dag, lyder det fra Søren Brostrøm mens Mette Frederiksen i sin uvidende magtrus udtrykker, børnene har ikke taget skade af at få vaccinen...
D. 24-06-22

Hent flere

Hent alle