Eskild Skov Særkjær


2014

- Salme 119 - 176 guldkorn fra GT.

I denne gennemgang skal vi se på en salme, som'kun' har 176 vers. Det er selvfølgelig salme 119. Vi skal selvfølgelig ikke gennemgå alle vers, selvom det også ville være værdifuldt. I denne gennemgang skal vi nøjes med at se nogle af de hovedpunkter, som salmen er inddelt i og opbygget efter. Salmens opbygning Det første, der er speciel for denne salme, er, at den er opbygget på en ganske bestemt måde, som det da også er nævnt i de fleste bibler...
af Eskild Skov Særkjær, d. 18-02-14

2013

- Hvad står der i bibelen - om bibelen?

Lad os som indledning se på et vers fra Johannes evangeliet, kap. 1:"Filip finder Nataniel og siger til ham: Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn fra Nazaret", John. 1:45. Som teksten fortæller, er bibelen skrevet af mennesker, som vidner om det, Gud har sagt. Disse består af lærde og ulærde, profeter, konger, fårehyrder, fiskere, teltmager, osv...
af Eskild Skov Særkjær, d. 03-11-13

2011

- Udvikling eller skabelse

Første del: Universet og dets begyndelse [før livet kom til] Når vi kommer ind på et emne som ’udvikling eller skabelse’, så vil de fleste kristne nok svare: Vi tror på, at Gud har skabt verden, som han har sagt det i sit ord. For ved Gud Ånd, som bor i os, ved vi, at dette er sandt. Vi behøver ikke at have beviser for at tro. Men alligevel er det trosstyrkende at blive bekræftet i troen...
af Eskild Skov Særkjær, d. 15-10-11

- Nedtælling til menighedens bortrykkelse

de bibelske tegn, set ud fra aktuelle begivenheder Bibelen har givet os mange tegn på, hvad der vil ske i verden, før Jesus kommer for at hente sin menighed hjem til sig. De fleste af disse tegn viser en verden med tiltagende lovløshed, krig, hungersnød, jordskælv, bare for at nævne nogle få. Dertil kommer de tegn, som Jesus kalder ’lignelsen om figentræet og alle de andre træer’, som er et billede på Israel og de øvrige nationer...
af Eskild Skov Særkjær, d. 28-08-11

2009

- Højsangen

Brudens åndelige rejse gennem livet med sin brudgom...et forbillede på Kristus og hans brud Det er kong Salomon, Davids søn, som er forfatter til Højsangen, som ordret betyder ’sangernes sang’ eller ’den ypperste sang’, v. 1. Højsangen er ikke er en almindelig kærlighedsdigt eller -sang, selvom det i første øjekast ser ud til, at den ’kun’ handler om brudgommen Salomons forhold til sin brud Sulamit...
af Eskild Skov Særkjær, d. 12-12-09

2007

- Jesus Kristus er Herrens tjener

Alle bibelens forfattere har ved Helligåndens inspiration beskrevet forskellige sider af Jesu Kristi (Yahshua Ha Massiah)) liv, person og gerning for at give et helhedsbillede ud fra profetierne i GT. Hvis vi fx ser på evangelierne, så · ’beviser’ Mattæus ud fra skrifterne især på, at Jesus er jødernes konge, Matt. 2:2-5, 21:4-5, 25:34. · Markus fokuserer på, at Jesus er Guds tjener som kom for at tjene det jødiske folk...
af Eskild Skov Særkjær, d. 27-03-07

2006

- Torben Søndergaard; Frelst ved Guds nåde alene eller ved lydighed?

Den, som vil undersøge, hvad Torben Søndergaard (TS) står for, vil hurtigt finde ud af, at han hader den lette, behagelige og lunkne kristendom, som præger de fleste kristne menigheder, og hensigten er at råbe disse op, for at de må blive ivrige for at leve i lydighed mod Gud som Jesu disciple. Derfor kaldes der til kamp. Men er metoderne bibelske? Nej! For det fremgår nemlig med al tydelighed, at selvom TS taler om Guds nåde og forkynder ud fra evangeliet, så er drivkraften til den kristne vandring alligevel ikke bygget op på det sande evangelium, som sætter mennesker i frihed...
af Eskild Skov Særkjær, d. 30-07-06

- Kritisk dansk Tv-dokumentar om Benny Hinn

Efter at Benny Hinn har afholdt tre møder i Danmark fra d. 28-30. april 2006, havde ’Magasinet Søndag’ den sidste aften et længere dokumentarisk indslag om Benny Hinn og hans tjeneste. Studieværten var Natasja Crone, som indledte med at sige: ”Vi begynder historien med en mand, som nogle kalder for plattenslager og andre mirakelmager. For i denne weekend er den amerikanske guru Benny Hinn i København...
af Eskild Skov Særkjær, d. 01-05-06

- Benny Hinn afsløret: En præsentation af en storsvindler og bedrager

Mange kristne menigheder i Danmark er begejstret: Benny Hinn kommer til København! Forskellige kristne hjemmesider overgår nærmest hinanden med at anbefale Benny Hinn på det varmeste og beskrive alt det gode, som de mener der vil ske under disse møder. Han omtales endda som ’den største nulevende prædikant’, og som ’den mest populære person indenfor kristendommen efter Jesus’ (for nogle endda endnu mere)...
af Eskild Skov Særkjær, d. 26-02-06

- Djævelens kamp mod Guds frelsesplan

I Gal. 4:4-5 står der således om Jesu fødsel: ”Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår”, Gal. 4:4-5. Guds profetier i GT og NT vil alle blive opfyldt i den rette tid. Utallige profetier blev opfyldt på Jesu fødsel, liv, død og opstandelse. Utallige andre profetier er blevet opfyldt, eller venter stadig på at blive opfyldt, f...
af Eskild Skov Særkjær, d. 09-01-06

2005

- Den katolske kirkes strategi og mål: At forberede alle til Antikrist

Reformationen – en fejltagelse? For blot få år siden mente de evangelisk-lutherske kristne generelt, at et samarbejde med den katolske kirke var udelukket, fordi man så den som ’den store skøge’, som er omtalt i Åbenbaringen. Men i dag har dette syn ændret sig. Nu tales der tværtimod om ’Guds bedrøvelse over den adskillelse, som reformationen forårsagede’. Da den katolske biskop Hans Martensen i Danmark blev interviewet i forbindelsen med ’450 år efter Reformationen’ sagde han, at ”der i grunden ikke er noget i de lutherske bekendelsesskrifter, som den katolske kirke i dag kan være meget uenighed om”...
af Eskild Skov Særkjær, d. 10-07-05

- Den katolske kirkes modreformation … gennem svig og mord!

Siden reformationen kom til Danmark for næsten 500 år siden, har vi tilhørt den evangelisk-lutherske kirke og har ligesom dens stiftere betragtet reformationen som en nødvendighed for at fastholde den sande tro og lære. Men den katolske kirkes klerikale magtfaktor (præstevældes indflydelse og magt over lægfolket og stræben efter politisk magt) har ikke bare stiltiende accepteret, at lyset fik lov til at bryde frem og åbenbare sandheden om Jesus Kristus...
af Eskild Skov Særkjær, d. 09-07-05

- Martin Luther... og reformationens nødvendighed

Hvorfor beskæftige sig med Martin Luther og de bekendelsesskrifter, som ligger til grund for den evangelisk-lutherske kirke? Hvorfor ikke ’bare tro på Bibelen’, som mange siger. Jo! Men man kan jo få Bibelen til at sige hvad som helst! Paulus advarede derfor om, at der efter hans bortgang vil ”fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig”. Og det skete! I dag har vi utallige falske ’kristne’ retninger, og alle påberåber sig af sandheden, som eksempelvis mormoner, Jehovas Vidner, adventister, kristen videnskab, Guds børn, trosbevægelsen osv...
af Eskild Skov Særkjær, d. 08-07-05

- Derfor nej til ´Det målrettede liv´

I år 2002 udkom bogen ’The Purpose-Driven Life’ i USA og blev hurtigt en bestseller. Forfatteren Rick Warren (fremover RW) er pastor i Saddleback Church i Lake Forest i Californien – en af USA’s største og mest kendte kirker. Bogen er oversat til flere sprog. På dansk kom den til at hedde: ’Det målrettede liv’. Efter bogens egne oplysninger er kirken vokset til at have 10 000 medlemmer og har udplantet 26 kirker...
af Eskild Skov Særkjær, d. 11-05-05

- Bøn i sakristiet!

KKR har en udsendelsesrække, hvor pinsekirken inviterer mennesker ind i kulturcentrets ’sakristi, som markedsføres som ’stedet, hvor du kan finde ro, reflektere og søge stilhed’. Men er det også stedet, hvor mennesker kan finde den almægtige Gud? Lad os følge en af udsendelserne med overskriften ’sakristiet – bed om en bøn (5)’, hvor pinsekirkens præst, Rene Ottesen, som sædvanligt introducerer programmet og giver sin udlægning af evangeliet gennem tanker, forskellige indslag og undervisning...
af Eskild Skov Særkjær, d. 26-02-05

2004

- Jesu Kristi Præeksistens

Jesus Kristus er sand Gud fra evighed… Jesu Kristi åbenbaring som sand Gud, før han blev menneske. De fleste kristne kender til mange af de vidunderlige profetier om Jesus Kristi komme i GT – og tror og bekender, at Han sammen med Gud Fader og Helligånd er sand treenig Gud fra evighed til evighed. Men hvad siger skriften egentlig om Jesu Kristus som almægtig Gud, før Han blev menneske...
af Eskild Skov Særkjær, d. 13-12-04

- Den kristne og sabbatten

Hvordan skal den kristne forholde sig i forhold til dem, som mener, at vi pga. Guds lov er forpligtet til at holde sabbatten som helligdag? 1. Sabbatten – et pagtstegn. Intet er tydeligere end dette: Befalingen til at holde sabbatten var givet til Israel. Og denne befaling er aldrig givet til noget andet folk. 2. Mos. 31:13-17 ’Du skal tale til israelitterne og sige: Frem for alt skal I holde mine sabbatter, thi sabbatten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt… I (jøderne) skal holde sabbatten… den, som vanhelliger den, skal lide døden, ja enhver, som udfører noget arbejde på den, det menneske skal udryddes af sin slægt...
af Eskild Skov Særkjær, d. 24-10-04

2003

- Juleevangeliet i stjernerne

Læs Matt 2:1-2 De vise mænd kom fra Østerland (Sinear, nuværende Irak) og havde været på rejse i mange måneder, måske endda 2 år, jfr. v. 7 + 16. Men hvad var årsagen til, at de havde taget af sted? En ting er sikker. Man tager ikke på en så lang rejse, bare fordi man har hørt rygter om en eller anden konge, som skulle fødes så langt væk. Hvis de ikke havde en overbevisning om, at denne konge var en speciel konge, som havde STOR betydning - også for dem, så ville de være blevet hjemme og sagt: Hvad kommer denne fødsel os ved? Men de vidste det...
af Eskild Skov Særkjær, d. 13-12-03

- Er muslimernes Allah en afgud eller identisk med bibelens Gud?

Efterhånden er der rigtig mange, som er overbevist om, at muslimernes gud, Allah, er den samme som bibelens Gud. Aril Edvardsen siger det fx på denne måde: ”På grund af fordomme og ’religiøs racisme’ har mange kristne udvist stor uvidenhed og endog spot og hån mod muslimer. Jeg har set kristne… ’eksperter’ på Islam …(som) kalder Allah, som er alle araberes Gud … for en månegud og en afgud...
af Eskild Skov Særkjær, d. 13-07-03

- Mirakler – Guds kraft eller trosmagi?

Teologi og helbredelsesforståelse i den moderne kristendom. "Mirakler er Guds bevis for evangeliets sandhed" stod der med en stor overskrift i Udfordringen nr. 24/01. Citatet dækker over det nye kristendomssyn, som går ud på, at det ikke er forkyndelsen af Guds ord, som i sig selv får mennesker til at søge Gud, men "når de ser undere og tegn for deres egne øjne, kommer de strømmende" og bliver overbevist om, at "det med Jesus er en virkelighed"...
af Eskild Skov Særkjær, d. 18-02-03

2002

- Jabes’ bøn – en nøgle til velsignelser?

”Jabes’ bøn” er en lille bog, forfattet af Bruce Wilkinson (BW) i år 2000 som hurtigt blev en bestseller i USA, hvor den på et år blev solgt i over 9 mill. eksemplarer. Siden er bogen blevet oversat til dansk såvel som til mange andre sprog, for at kristne verden over kunne komme til at opleve det samme ’gennembrud til et liv i velsignelse’, som BW fortæller, at alle automatisk vil komme ind i, hvis de bare vil tilegne sig Jabes’ bøn og bede den daglig...
af Eskild Skov Særkjær, d. 17-12-02

- kontakt med afdøde

Kan de afdøde komme i kontakt med os og omvendt? Kan man møde Jesus i en ’ud af kroppen’ oplevelse? Jeg var en af de mange, som i 70’erne læste de mange bøger og artikler af f.eks. Dr. Raymond Moody og psykolog Elisabeth Kübler Ross, som handler om ’ud af kroppen’ oplevelser og hvad det vil sige at dø. Kübler Ross beskriver det f.eks. således: ”De fleste mennesker betragter ikke døden som en afslutning, snarere som begyndelsen til noget nyt, og jeg har gang på gang hørt døende tale om det smukke lys, sagte musik, en skøn følelse af lykke og fred – og synet af afdøde slægtninge og venner, der stod og ligesom ville hjælpe dem over på den anden side…” Disse bøger blev fremlagt for at bevise, at da alle ’afdøde’ beretter om, hvor godt de har det, så er der ingen grund er til at være bange for døden...
af Eskild Skov Særkjær, d. 05-10-02

- Alpha: vildledning eller vejledning?

Hvem står bag Alpha-kurserne? Alpha-kurserne (Alpha) blev fra starten kun brugt lokalt i den anglikanske kirke Holy Trinity Brompton i England, men bliver nu markedsført til hele verden som ’et knaldgodt og fornøjeligt introduktionskursus til kristendommen’. Holy Trinity Brompton er også kendt for både at tolerere en umoralsk livsførelse og for at have et liberalt bibelsyn. De har forsvaret homoseksuelles ret til at være præster og accepterer præster, som tvivler på, at Jesus er opstået fra de døde...
af Eskild Skov Særkjær, d. 26-08-02

2001

- Pensacola-vækkelsen - en rapport om dens lære og konsekvenser

Hvad har Toronto- og Pensacolavækkelsen medført? Alle er enige om, at 'ånden' fra disse steder har spredt sig til kristne menigheder og kirker verden over, og har påvirket de kristne til at have et andet kristendomssyn end tidligere. Hvis denne 'ånd' er fra Gud, så må man selvfølgelig forvente, at den vil forårsage en forvandling af hjerterne både til en større hellighed og til en større respekt for det skrevne ord...
af Eskild Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Benny Hinn - en falsk profet

Benny Hinn - en falsk profet Mange har påpeget, at Benny Hinn forkynder 'et anderledes evangelium'. Og det er med stor bekymring, at 'Bibel Højskolen i Brande' er blevet Benny Hinn's kampagnekontor i Danmark, samt at de planlægger en kampagne med ham i år. Er der nu grund til bekymring? Hvordan ved man, at han forkynder falsk? Indhold: Sygdom og falske profetier Læren Den falske salvelse Benny Hinn og baglæns budskaber Begær efter penge Adresse m...
af Eskild Skov Særkjær, d. 07-08-01