Kim Andersen


2024

- Progressiv Kristendom

Rødderne til progressiv kristendom kan spores tilbage til Social Gospel-bevægelsen i 1800tallets USA og Storbritannien, og kan kategoriseres som en protestantisk kristen intellektuel bevægelse, der har fokus på sociale og etiske aspekter af kristendommen. Der er, set med kødelige, verdslige øjne, gode moralske hensigter i bevægelsen, men det er også begrænset dertil – det åndelige bedrag i deres anskuelser, er diabolske...
af Kim Andersen, d. 05-05-24

- Nyateisme mod Gud

Nyateister som Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens og Daniel Dennett, der kollektivt kaldes ”De fire ryttere af den nye ateisme”, er frontfigurer for en bevægelse der karakteriseres ved en stærk kritik af religion og aktivt at fremme ateisme. Nyateismen blev populær gennem værker af forfattere som Richard Dawkins (”The God Delusion”), (afdøde) Christopher Hitchens (”God is Not Great”), Sam Harris (”The End of Faith”) og Daniel Dennett (”Breaking the Spell”)...
af Kim Andersen, d. 10-02-24

- Forkert igen: De varmeste klimaløgne

Der har været en del løgneriske påstande om klimasituationen i 2023 - også fra Al Gore, den notorisk rablende klima-aktivist, som uddanner andre rablende aktivister som Greta Thunberg, der alle burde have en stor, foret gummistøvle i munden, for de aner ikke hvor meget ødelæggelse der følger hvis deres opråb efterleves - mens vejret fortsætter som Gud har besluttet det. Heartland Institute har gennemgået 13 af løgnene i en rapport , bl...
af Kim Andersen, d. 24-01-24

- Verden konspirerer mod Israel

Verden svirer med anklager imod Israel, fra alle sider – fra øverste sted til den forbipasserende på gaden – alle synes at samle sig imod Israel. Selv kristne, der jf. Bibelen burde kende Guds planer med Israel, forsøger at balancere mellem ønsket om Israels ophør som stat og respekten for Guds vilje. Der er ingen tvivl om at der er korrupte, onde og indflydelsesrige jøder i verden. De var der på Jesu tid, som jeg fortæller om i ”Hemmelige samfund og Antikrists komme”, farisæerne – de kabbalistiske okkultister...
af Kim Andersen, d. 13-01-24

2023

- Partskonference 28 (COP28)

Under et logo, der symboliserer ”En Verden” (en Ny Verdensorden), gav Kong Charles III sin åbningstale og slog fast at: ”Vi er alle forbundne, ikke kun som mennesker, men med alt levende og alt, der opretholder liv. Som en del af dette store og hellige system, skal harmoni med naturen opnås. Jorden tilhører ikke os. Vi tilhører Jorden.” Det er New Age læren fra højeste niveau, hvilken fjerner menneskets særlige plads i skabelsen...
af Kim Andersen, d. 16-12-23

- Walk-ins, trængslens dæmonbesættelse

Der er et kendt fænomen, jeg tror de færreste kender under navnet, walk-ins. New Agere vil kalde det ”sjæleudskiftelse”, eller ”indtrædende sjæle”, hvilket beskriver at en anden ikke-fysisk person overtager en jordisk krop. En menneskekrop er i denne forståelse blot et hylster, som ånder – også såkaldte sjæle / rumfolk / rumvenner / rumbrødre og søstre– kan træde ind og ud af som et hotelværelse...
af Kim Andersen, d. 26-11-23

- Salme 83, Israels råb om udfrielse

I denne salme af Asaf, beder han Gud om ikke at forblive tavs over for den ødelæggelse, som Israels fjender har skabt. Disse fjender har konspireret for at udviske Israels eksistens og slette dets minde som en nation. De er forenede i deres modstand mod Gud og inkluderer forskellige grupper såsom edomitterne, ismaelitterne og filistrene. Asaf beder om, at Gud skal behandle disse fjender, som han gjorde med midianitterne og andre i fortiden, at reducere dem til intethed og skam...
af Kim Andersen, d. 01-11-23

- Obadias’ Bog, Edoms fald og Israels genoprettelse

Obadias’ Bog taler om Herrens dom over Edom for dets stolthed og handlinger mod sin brodernation, Israel. På trods af Edoms høje position og sikkerhed, lover Herren at bringe dem ned. Edoms allierede vil vende sig imod dem, og selv dem, der engang var venlige, vil bedrage og skade dem. Herrens vrede er især rettet mod Edom for den måde, de behandlede Israel på da de blev taget i fangenskab til Babylon...
af Kim Andersen, d. 19-10-23

- Hemmelige samfund og Antikrists komme

Da tiden for Antikrists komme er mere moden end nogensinde før, giver det mening at erhverve sig forståelse for Satans hemmelige samfund – hvad er formålet og målet for disse hemmelige kulter, som siden tidernes morgen har forsøgt at erhverve sig verdensdominans? Siden syndefaldet, fra tidernes begyndelse, har mennesker samlet sig i hemmelige selskaber, hemmelige ordener, hvorigennem de har følt sig eksklusive og overlegne...
af Kim Andersen, d. 14-09-23

- En pagt med (de) mange, Dan. 9:27

Der er en ny fortolkning som spreder sig, der siger at trængslen ikke begynder med bekræftelsen, eller bestyrkelsen af en pagt med Israel, men med hele verden. Det, der får denne nye fortolkning til at fænge som en steppebrand er FN’s kommende topmøde for bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) d. 18-19 september 2023 , det er de 17 verdensmål det handler om, som skal indføre totalkontrol over hele kloden...
af Kim Andersen, d. 23-07-23

- Perversitetens ånd

En bevægelse, der får magt til at tage et samfund som gidsel, som får ”held” med at gennemtvinge sig adgang til befolkningen og udstille sine perversiteter for ikke-initierede medborgere der ikke er med i bevægelsen, det kræver mere end arbejde fra reklamører og promotorer. Presset på store satte virksomheder for at være deltagende, som Maersk og Chr. Hansen, tillige med adskillige kommunale samarbejdspartnere, kommer ikke fra bevægelsen, men fra en dæmonisk ånd der gennemsyrer befolkningerne...
af Kim Andersen, d. 05-07-23

2022

- Nutidens klima er en velsignelse for kloden og dens indbyggere!

Efter et valg hvor klimaprogrammet igen er sat til at dominere, er det tid til at skrive endnu en artikel der kan oplyse hvor der er villighed til at se og høre. Jeg har for år tilbage skrevet om det, og de artikler er lige så gyldige og aktuelle nu, som de var da de blev skrevet. Narrativet fortæller i alle menneskers bevidsthed, at dyster undergang venter os alle, hvis ikke vi som vores evolutionære primate forfædre kommer tilbage til den primitive omgang med naturen, hvor vi lever og dør med græs mellem tænderne og bark under neglene...
af Kim Andersen, d. 13-11-22

- Israel i Rusland og Europas energikrise

Ulærde i verdenshistorie, og i særdeleshed bibelhistorie, har skødesløse politikere gjort Europa afhængige af Rusland. Før de havde styr på nye vedvarende energikilder, lukkede de i den grønne religions navn kul og olie ned, og lod til nøds gas undslippe deres brændstofskorstog, hvilket efterlod Europa knælende ved fødderne af Rusland. Før krigen mellem Rusland og Ukraine, var afhængigheden dækket af 40% Russisk gas, mens det efter krigens begyndelse faldt til 9% ...
af Kim Andersen, d. 01-10-22

- Normkritik – et oprør mod logik og natur

Fra begyndelsen af menneskehedens historie, blev vi givet nogle normer, normer der har udspring i det naturlige. Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde, en orden der gør at hvert eneste menneske kan identificere sig med et køn, og sætte sig ind i hvordan deres krop fungerer. Ca. 4.000 år senere, bekræfter Gud i menneskelig form at Han ”fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde” (Matt...
af Kim Andersen, d. 09-08-22

- Sundhedsbevægelsens New Age bedrag

Dette er ikke en artikel om Corona eller vaccine. Ikke direkte i hvert fald. Den handler om et snedigt bedrag, der uanset hvad vi gør og hvordan vi gør det, fører verden i favnen på Antikrist. Igennem hele Coronakrisen, har specifikke personer givet os vigtig og afgørende information igennem alternative medier, da de blev censureret og slettet på elitens platforme. De har oplyst os om farerne ved elitens vaccineprogram, som blev præsenteret for os igennem de almindelige medier, med kontinuerlige og vanvittige vekslinger mellem oplysninger om skadeligheden og sundheden i vaccinerne...
af Kim Andersen, d. 13-05-22

- Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring

De sidste to år, har World Economic Forum (WEF), igennem sine vasaller som er indsat i verdens regeringer, fået indført en systematisk frihedskontrol, hvor de kan, når de vil, iværksætte en global indsprøjtningsprocedure, der om ikke længe med tvang, som vi har set det med Covid-19 “vaccinen”, underlægger verdens befolkning dyrets mærke – tag mærket frivilligt, eller du kan ikke være borger på planeten Jorden...
af Kim Andersen, d. 06-03-22

2021

- En ny verdensorden af knaphed

Aldrig før er Åb. 13:16-17 blevet citeret så ivrigt som i dag, hvor et sygeligt, ubegrundet pres lægger over verden for at modtage en vaccine, der er aldeles virkningsløs. Situationen er så synligt et forbillede på situationen i den nærmeste fremtid, hvor den falske profet vil få alle til at tage Antikrists mærke på sig, at et utal med løftede øjenbryn har kikket på den passage. Men rundt om i verden er der mennesker der har luret at noget er galt, og der skal andre tilstande til, for at de indvilliger sig i at lade den diktatoriske stemning tvinge dem til føje sig...
af Kim Andersen, d. 17-10-21

- Coronakrisens psykologiske ofre

Jeg har det sidste 1½ år skrevet meget om coronakrisen. Og årsagen er fra min side at jeg bekymrer mig for mit samfund og mine medmennesker. SARS-CoV-2 er ikke mere farlig end andre influenzaer. Det siger jeg ikke for at underkende at der er mennesker der bliver alvorligt syge eller dør af Covid-19, men det er ikke flere ofre, nærmere færre1, end hvad vi normalt kender fra de andre kendte influenzaer...
af Kim Andersen, d. 07-10-21

- Sejr over verden, igennem okkult medicin

Der er mange aspekter af medicinindustrien, som er blevet og fortsat bliver undersøgt og afsløret, hvor magt og økonomi oftest får fokus. Jeg vil i denne artikel vise nogle af de åndelige aspekter der er i det, for medicin er igennem hele menneskets historie blevet brugt og misbrugt, og der er et åndeligt aspekt i det, som jeg her sætter fokus på. Og jeg begynder med ikonet, der kendetegner medicinalindustrien...
af Kim Andersen, d. 09-08-21

- Berisheet - "der er ingen som jeg, der forud forkyndte Enden"

Et helt unikt fingeraftryk som Gud har sat på sit Ord er, at alene Han kan forudsige enden fra begyndelsen, og det er fra første ord i Bibelen, ”Berisheet”, der på Dansk er oversat, ”I begyndelsen”. På Hebræisk er ordet på 6 bogstaver: bet, resh, aleph, shin, yod og tav. Hvert bogstav i det Hebræiske alfabet er et piktogram, en billedskrift, og har i sig selv, både en betydning i sit navn og en talværdi...
af Kim Andersen, d. 22-07-21

- Covid-19 ”vaccine”

Der er titusindvis artikler derude på nettet, der fortæller om sygdom og vaccine, og man skal være ualmindelig heldig for at finde artikler af de almindelige veje – søgemaskinerne, for snart alle søgemaskiner får deres resultater fra Google, som har beruset sig i løgne og bekæmpelse af sandheden. Jeg vil afholde mig fra at fortælle uddybende om vaccine generelt, dens historie og ødelæggelse igennem tiden, for der er mange af de historier...
af Kim Andersen, d. 29-03-21

2020

- Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling
- den store trængsel

Igennem de sidste knap 2000 år, har verden haft Bibelen, der forkynder fremtiden fra fortiden - ja fra evigheden, for ingen anden end Gud, der er uden for skabelsen og ikke underlagt tidsdomænet som vi er det, kan se frem i tiden. Han lod os vide hvordan verdens gang ville blive, og det Han har ladet os se, er en fremtid hvor et diktatorisk, globalt styre, underlægger sig Jorden - og vi begynder nu at se hvordan det lader sig gøre...
af Kim Andersen, d. 28-12-20

- Corona, når eliten tester verdenssamfundet

Vil man gøre sig selv til grin, er overskriften på artiklen her en sikker opskrift. Hvem tør sige det? Jeg ville egentlig have navngivet artiklen ”når eliten overtager verden”, som i ”det her tilrettelægger begyndelsen af trængslen” - men jeg ved jo ikke om det udmunder sig i det, så derfor den forsigtige titel. Hvorfor overhovedet skrive denne artikel - der er rigeligt med materiale derude, der kan skræmme og gøre enhver utryg for den umiddelbare fremtid...
af Kim Andersen, d. 21-05-20

2019

- Kurderne rejser sig mod Irak

Det kurdiske folk har en lang historie, og er et folk, der i dag primært er spredt ud over 4 nationer - Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, et område der for ca 2.600 år siden hed Medien. Grunden til jeg skriver denne artikel er fordi, det ligner at endnu en profeti der fra fortiden peger frem i vores tid, er ved at gå i opfyldelse. Vi har i dag det enorme privilegium at stå i historiens afsluttende fase, og kan åbne Bibelen for at se hvad der for tusinder af år siden er sagt om vores tid, og vi kan se det gå i opfyldelse...
af Kim Andersen, d. 16-11-19

2017

- Mattæus kapitel 24

Mattæus 24 er blandt de mest diskuterede kapitler i Bibelen, fordi det som Daniels Bog og Åbenbaringsbogen omhandler profeti der af nogle anses for være opfyldt, og af andre for at vente sin snarlige opfyldelse. Jeg er af den helt faste overbevisning, at fortiden - den første tid af menighedens liv - har vist forbilleder af det, som den sidste tid af menigheden vil opleve. Der er ingen tvivl om at der er ligheder, men der er i profetierne også elementer, der ikke fandt sin opfyldelse i menighedens begyndelse...
af Kim Andersen, d. 26-11-17

- Er Jorden en globe eller en flad skive?

Det er ikke det spørgsmål, man forventede skulle vinde tilhængere i denne tid, hvor det er almindeligt accepteret og noget man kan erfare uden laboratorium og virkemidler, at Jorden er en kugle. Men iderige mennesker har alverdens alternative forklaringer på observationerne - halve forklaringer og uvidenskabelige påstande, fylder den ene video efter den anden, og flere og flere falder for argumentationen...
af Kim Andersen, d. 05-09-17

- Frugtsommelig kvinde på himmelen 23. september, 2017

Der er i kristne kredse særlig fokus på det Bibelen kalder "tegn i sol og måne og stjerner" (Luk. 21:25), og d. 23. september 2017 vil stjernernes budskab forkynde det Johannes beskriver, i Åb. 12:1-5. I omkring 2011, begyndte det for alvor at blive talt om at vi havde denne konstellation i vente, og et væld af artikler og videoer, er siden da fremkommet, og er kommet dybere og dybere ned i emnet for at forklare, at dette tegn er himmelens budskab om at trængslen snart begynder, og at menigheden snart skal bortrykkes...
af Kim Andersen, d. 11-05-17

- Mediekrig mellem to verdensordener

I 2016 blev årets ord post-sandhed. Post betyder "senere hen, siden, siden efter, sidenhen", og ordet beskriver forholdet til sandhed - at sandhed er sekundær til følelse og overbevisning, frem for objektivitet. Når det kommer til formidling af begivenheder, er det nødvendigt med objektivitet - nødvendigt at tilsidesætte følelser og overbevisninger for nøgternt at videregive oplysninger. Samtidig er det vigtigt at være frygtløs og skildre sandheden som den er...
af Kim Andersen, d. 16-02-17

2015

- En verden fuld af vidnesbyrd

Verdenen er ikke som det bliver fortalt os. Vores verdensbillede er stykket sammen af de oplysninger vi har fået igennem livet, og er på den måde begrænset. Vi har fået at vide, helt siden vi var børn - igennem flere generationer - at Jorden er mere end 6.000 år gammel - og i disse dage er loddet faldet på 4,54 milliarder år. Universet har vi lært, er 13,7 milliarder år gammel. Vi har lært at fossiler, bedømt ud fra den holocæne periode, er mindst 10...
af Kim Andersen, d. 05-08-15

2014

- Bilderberg 2014

Som de fleste sikkert ved, blev Bilderberg mødet afholdt på Hotel Merriott i København. Jeg var forbi for at se hvad der skete, og synet der mødte mig, var horribelt. Jeg ved der er saglige og gode rapportere på stedet, men det svømmer også med fulde aktivister som synger platte protestsange, som går rundt og strinter rundt omkring som dyr, og gør alt hvad de kan for at provokere politiet i håb om at producere en scene på video, hvormed de kan bevise at Bilderberg er ond, og at Danmark er en politistat...
af Kim Andersen, d. 13-06-14

- Den Sorte Vækkelse

Min hensigt med denne artikel, er at vise dig hvor alvorlig en tid vi er i. Der sker mange åndeligt degraderende ting i menighederne omkring i verden, inklusiv vort lille land, Danmark, og mens vi igennem de sidste hundrede år gradvist er blevet separeret fra Guds Ord, og vor åndelige forståelse dermed er falmet, ser vi ikke længere hvilken åndelig kamp vi er inde i. Forståelsen af den åndelige verden er efterhånden en støvet, lukket og falmet bog, og det er blevet en byrde på mit hjerte at skrive denne artikel, for at minde dig om hvor vigtigt det er ikke at glemme den åndelige verden - den er i høj grad en del af vores virkelighed, i samme grad som alverdens politik, der griber ind og påvirker vores hverdag...
af Kim Andersen, d. 29-03-14

- Ariel Sharon, Kaduri og trængslens start i 2015?

Jeg kan ikke forudsige fremtiden, men jeg venter med iver, og studerer tiden vi lever i, for at få øje på min Frelsers snarlige komme, hvilket er essensen af det, Peter siger i 2. Pet. 3:11-12: ”Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme…”. Følgende kan være noget, men det kan også være intet i forhold til trængslen...
af Kim Andersen, d. 13-01-14

2013

- Tiende og menigheden

Jeg er blevet ansporet til at skrive en artikel om tiende i menigheden, da jeg igennem tiden har modtaget mange mails fra bekymrede folk der ikke kan finde en anstændig menighed at komme i, og dermed et sted at betale tiende - det er vel vigtigt at betale tiende? Det er lige kommet frem at Pat Robertson, den usmagelige skiderik, røver penge fra gamle mennesker, ved misbrug af deres oprigtighed i troen...
af Kim Andersen, d. 10-10-13

- Faderhusets Djarling; sekter og parallelle samfund

For ikke mange dage siden, var navnet Djarling ukendt for mig - indtil en ven af mig viste mig nogle musikvideoer med Kristina Djarling, som fik mig til at se nærmere på denne energiske unge dame. Jeg er egentlig blevet så træt af at beskæftige mig med outrerede sekter der kalder sig frikirker, så som Københavns Bibeltrænings Center (KBC), Faderhuset, Evangelist og des lige. Men jeg bliver provokeret til at skrive, når jeg oplever at Bibelens alvorlige budskaber præsenteres så aggressivt og fjendsk, som Kristina Djarling buldrer frem med...
af Kim Andersen, d. 29-06-13

- Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden

Kristi legeme har til alle tider været en hindring, for at Satan og hans hær har kunnet udføre deres planer til fulde. Flere gange, viser historien, har Satan haft sine topmænd som har forsøgt at skabe det rige, som den okkulte verden endnu venter på - Charlemagne, Napoleon, Bismarck og Hitler er eksempler på sådanne imperialister. En plan om at bruge menigheden som uddannelsescenter for det kommende imperium, er godt i gang! New Ageren, Jeremy Rifkin skrev i 1979 i sin bog ”The Emerging Order”, at den kristne menighed ville blive brugt til at forberede den nye tid - den nye verdensorden...
af Kim Andersen, d. 25-01-13

2012

- Noas ark

Når Bibelens mirakler og historier dissekeres af ”videnskaben”, der har kapret logik og intellekt som sine fanger, så vil der uundgåeligt fremkomme problemstillinger, som kan være svære om ikke umulige at svare på. Som et gammelt ordsprog så rigtigt siger, så kan én tåbe spørge om mere end hundrede vise kan svare på. Som når et barn bliver ved med at spørge ”hvorfor det” til alle svar man kommer med, så når man til sidst til svaret - ”fordi sådan er det bare”...
af Kim Andersen, d. 31-10-12

- Illuminati på Olympen 2012

Når noget så oldtidigt som OL overlever en tid hvor fornyelse og forandring som modeord presser sig på fra alle sider, så må man stille spørgsmålet: hvorfor? Svaret vil for langt størstedelen lyde i nabolaget af, at sport og konkurrence altid har haft folkets interesse, og det er rigtigt. Men lad os hurtigt gennemgå OL’s oprindelse. Olympus bjerget Når vi ser på verden i dag, er der to verdensordner der kæmper imod hinanden...
af Kim Andersen, d. 08-08-12

- Big Bang hvad?

Jeg kan ikke tælle længere, hvor mange gange jeg har diskuteret evolution og Big Bang med bedrevidende, eller som nogle vil sige merevidende mennesker (de ved ikke mere om sandheden, men mere om ”videnskabelige” teorier). Der er flere definitioner af hvad Big Bang er, og derfor er titlen på denne artikel ”Big Bang hvad?” for hvilken definition holder man sig til? Videnskaben spiller hasard med skabelsen og laver nye spillekort i form af definitioner og ændrede tilstande for universets begyndelse, efterhånden som modellerne kommer til kort - men som de selv ville sige - de bliver blot klogere...
af Kim Andersen, d. 27-07-12

2011

- Menighedens bortrykkelse og Herrens dag

Igennem de sidste mange år, har jeg forsøgt at forstå emnet bortrykkelsen. Det er ét af elementerne i det håb jeg har fået i frelsen, og jeg er igennem mine studier blevet overbevist om, at jeg som en del af Kristi legeme er under Guds nåde og kærlighed, som Gud gav til kende i Jesus, og jeg tror af hele mit hjerte, at en dag vil jeg høre Hans stemme der siger ”Kom herop”. Det var sådan Johannes hørte det (Åb...
af Kim Andersen, d. 22-09-11

- Vær altid rede til forsvar (om loven efter Jesus)

Her er en lidt anden artikel, end jeg har skrevet før. Den vil nok ikke have interesse for ret mange, men jeg tænker at jeg bør skrive den alligevel. Der er begyndt at være flere skriverier imod mig på nogle hjemmesider, og det synes jeg er ganske interessant. Jeg føler ikke jeg skal forsvare mig selv, men at jeg skal forsvare det, jeg tror på, og med titlen på denne artikel, som er taget fra Peters Første Brev, vil jeg forsvare hvorfor jeg siger som jeg gør, ud fra Bibelen...
af Kim Andersen, d. 10-09-11

- Dømt og forhekset i Nyt Håb

Jeg har valgt at skrive denne korte artikel, fordi jeg tror det kan hjælpe de mange andre troende i Jesus der pines som jeg gør, over den manglende Jesus i menighederne. Jesus nævnes selvfølgelig, men Ordet behandles overfladisk, og med ringe forståelse, og Jesus fremstår ikke som den, Bibelen forkynder. Jesus er Ordet der blev kød og derfor er det vigtigt at behandle Bibelens budskab med samme kærlighed som vi har til Jesus - med respekt og nøjagtighed...
af Kim Andersen, d. 26-08-11

- Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord

Jeg har før talt om programmering af samfundet, hvor man igennem medier af hver en slags, knytter sit budskab til følelser - ofte frygt. Det kan også være velvære - eks. seksuelle ting, der serveres med glamour, oprigtige følelser og glæde, selvom der i den verden findes en afgrund, uden bund, af sorg og smerte. Man associerer emner til følelser og kan ad den vej promovere selv synd som noget helligt...
af Kim Andersen, d. 12-05-11

- ”Den Nye Aftale”, udgave 2

Så har sprogkyndige igen dissekeret Guds Ord, og med undskyldningen ”Man taler ikke det samme sprog i Danmark, som man gjorde i 1800-tallet” har de, fortolket med samme lemfældighed som de fortolker Guds Ord, sagt, at danskerne ikke længere kan forstå dansk. I 1948 udkom Bibelselskabet også med en oversættelse af det Nye Testamente, som er markant bedre, og det er ikke skrevet i 1800-tals sprog...
af Kim Andersen, d. 25-04-11

- Påsken, verdensordnen og Lady Gaga

Kristeligt Dagblad havde d. 24-02-2011 en artikel der handlede om et påskeæg, som havde til formål at få Jesus ind i påsken igen. Jeg rystede på hovedet, men mærkede en trang til at skrive imod sådan et tåbeligt tiltag, af grunde som denne artikel vil belyse. Efterhånden som jeg skrev mig frem i nyhedsbloggen, begyndte jeg at kunne forbinde flere ting som greb om sig, og ville kræve mere plads end en nyhedsblog, som jeg forsøger at holde så korte som muligt...
af Kim Andersen, d. 04-03-11

2010

- Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt

D. 3-7. juni 2010, samledes verdensordnens håndlangere igen, på det tophemmelige Bilderberg møde. Denne gang i Spanien, på hotel Dolce i Sitges, det østlige Spanien ved grænsen op til Frankrig. Som altid kommer der ikke megen information ud om hvad der forgår på dette møde, på trods af at flere af deltagerne er journalister. Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: ”Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år...
af Kim Andersen, d. 16-12-10

- 2010 og tidens ende

Jeg har siden 2006 haft 2010 for øje, som en mulig begyndelse af trængslen. Hvorfor kan du læse i artiklerne ”Bortrykkelsen 2006?” og ”Trængslen i 2010?”. Nu står vi ved enden af 2010, og da jeg mener at vi ikke skal igennem trængslen, da den er et udtryk for Guds vrede, og vi ikke er bestemt til at rammes af Guds vrede (1. Tess. 5:9), så er vores tilstedeværelse her på jorden et bevis for, at trængslen endnu ikke er startet...
af Kim Andersen, d. 14-12-10

- Jesu ligklæde og forførelsen af hele verden

Der synes at komme mere og mere fokus på Jesu ligklæde, og iveren for at bevise klædet som værende ægte, er enorm. Videnskabelige værktøjer, som radioaktive og kemiske prøver, bruges for at bevise klædets ægthed. F.eks. det, at man igennem metoder brugt til at behandle satellitbilleder, for at se topografiske niveauforskelle, nu kan se Jesus i 3D. Sider både på Dansk og Engelsk fortæller om dette yderst opsigtsvækkende fænomen, en videnskab der endda kan bevise Jesu opstandelse - og tilmed Big Bang! Mere om det senere...
af Kim Andersen, d. 26-04-10

- Synd, frelse og perfektion

Denne artikel er skrevet til mennesker der kender Jesus, som er blevet frelst og renset for synd. Er du en person der hårdhjertet lever i vedvarende synd, da må du omvende dig og få din sag i orden med Gud, før artiklen kan tale til dig. Der findes mange bud på, hvordan læren om frelse skal forstås. Én lære siger, at når man er blevet frelst, så kan man på ingen måde undslå sig. En anden lære tager den tanke endnu videre, og siger at nåden er uimodståelig, og alle der frelses, er fra verdens grundvold blevet udvalgt af Gud til frelse, og undgår ikke frelsen...
af Kim Andersen, d. 26-03-10

2009

- Jehovas Vidner, den Levende Gud og Jesus

Jeg har flere gange mødt repræsentanter for Jehovas Vidner (JV) på gaden, hvor jeg kort har talt med dem, om hovedemnet i Kristendommen, nemlig Jesus. JV lærer at Jesus ikke er Gud, men blot en gud, der som alt andet er skabt. Jesus er egentlig Mikael, som da tiden kom, fik navneforandring og blev ofret for os. Når jeg fremlagde bevis for at det ikke er sådan, så døde samtalen hurtigt, for det handler for mange, måske de fleste af JV repræsentanter, ikke om at være tro mod Bibelen, men mod Vagttårnets lære...
af Kim Andersen, d. 22-12-09

- Svineinfluenza og befolkningskontrol

Der synes konstant at være en trussel om global epidemi, en såkaldt pandemi. I 2002 opstod SARS, som blev overtaget af Fugleinfluenza i 2005 (hvis det da ikke var et gammelt navn for SARS) og nu svineinfluenzaen, en understamme (H1N1) af influenza A virussen. Jeg har mange gange påpeget, at der i det nye rige som i disse dage formes i hast, et rige som er ”frygteligt, skrækkeligt og umådelig stærkt” (Dan...
af Kim Andersen, d. 16-08-09

- Konfirmation

Mennesker har igennem tiderne gjort sig mange traditioner, der skulle kunne gøre dem af med hele menneskehedens sygdom, nemlig synden. Den simple frelse, hvor troen på Jesus, dvs. troen på hvem Han er og på alt Han sagde og gjorde, har, for alt for mange mennesker igennem tiderne, været for simpel. Det skal helst være svært, før man kan tro på det - som eks. troen på evolution - det er en umulig tro, men den vinder frem...
af Kim Andersen, d. 16-05-09

- Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden

Da jeg hørte Rick Warrens indsættelsesbøn, og efterfølgende Barack Obama’s tale, var jeg udmærket klar over, at jeg måtte vente og få deres taler på skrift, for at kunne forstå, hvad det var der egentlig blev sagt. Jeg har før skrevet kort om, hvordan jeg igennem fem år, var en yderst aktiv deltager i sekten Københavns Bibeltrænings Center, hvor jeg oplevede hvordan stemning og følelser kan fratage mennesker evnen til både at tænke, og bedømme rationelt...
af Kim Andersen, d. 29-01-09

- Krigen i Gaza, 2008/2009

Det kontinuerligt tilbagevendende problem i mellemøsten, har så lang en historie, at de færreste kan huske og sammenholde den virkelighed der må kendes, for at kunne bedømme retfærdigt i den uendelige krig mellem arabere og jøder. Lettere gør det ikke sagen, at verdens journalister er lige så glemsomme (og ofte forudindtaget imod Israel), som folk der ikke betales for at dække begivenhederne...
af Kim Andersen, d. 03-01-09

2008

- Todd Bentley

Jeg tror ikke der findes den historiker, der har tal på alle de åndsudgydelser som verden påståeligt har set, siden Helligånden på pinsedagen blev udgydt over alt kød (Apg. 2:17). Alle de efterfølgende udgydelser, er en hånlig latterliggørelse af den sande åndsudgydelse. Én ting er at Gud arbejder i mennesker og føjer dem til Hans familie. Noget andet er at kalde det en åndsudgydelse...
af Kim Andersen, d. 12-09-08

- Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm

Jeg har efterhånden skrevet en del om global opvarmning. Men der bliver ved med at dukke ting op, som alarmerer mig, og senest er det en artikel fra Politiken, som jeg bl.a. vil skrive om her. Mere og mere råber til alle der vil høre, at klodens klima er og bliver et politisk teaterstykke. Denne artikel burde egentlig sammensættes med de to foregående artikler ”Global opvarmning og tarvelige tricks”, og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, men jeg holder dem hver for sig, så dem der har læst de andre artikler ikke skal lede efter det nye materiale...
af Kim Andersen, d. 08-08-08

- Den evige frelse

Jeg har tidligere skrevet om Calvinisme, hvor læren om den evige frelse, sammen med forudbestemmelse, indgår som element. Hvis forudbestemmelsen, der lærer at Gud i sin retfærdighed fra evighed af, har bestemt sig for hvem, Han vil frelse og hvem, Han vil kaste ud i evig adskillelse fra Ham, trækkes ud af ligningen, står man med en lære som ganskevidst kommer tættere Kristi evangelium, end Calvinismen...
af Kim Andersen, d. 02-08-08

- Koranen eller Bibelen?

Hvad er Koranen for en bog, og hvorfor ærer Islam den som en himmelsk bog? Er der noget der tyder på at Koranen er Bibelens fuldendelse, og Muhammed den sidste kronede profet? Jeg siger nej, og det er med begrundelsen i denne artikel. Jeg har valgt primært at bruge to koranoversættelser. Den ene er den danske af Ellen Wulff, som blev udgivet i 2006. Forlaget Vandkunsten har købt rettigheden til oversættelsen, som kan læses på nettet...
af Kim Andersen, d. 20-06-08

- Zeitgeist, Bloodline - er Guds Søn en myte?

I artiklen Antikristelig propaganda, citerer jeg Los Angeles Times, fra den 21. maj, 2006, hvor en kvinde ”Carrie Carter” der er et såkaldt åndeligt medium, dvs. en person der er under indflydelse af den dæmoniske verden og dens budskaber, har fået et budskab fra nogle engle. Hun siger: ”’tiden er nu’ til at sprede de gode nyheder: ’Da Vinci Koden’ vil ændre vores fremtid. Englene fortalte mig ’Da Vinci Koden’ vil ryste denne verden...
af Kim Andersen, d. 24-04-08

- Global opvarmning og tarvelige tricks

I sommers skrev jeg om global opvarmning, hvor jeg på mange måder viser, at den politik der i dag udvindes af klodens cyklus, er fup og bedrag. Jeg vil her komme med en lille opfølgning, da der går ikke mange dage imellem at der bankes på gong gongen for klodens snarlige timeout, hvis ikke vi handler nu. Men uanset hvordan vi handler for at få den kulde tilbage, som vi ud fra observeringer de sidste 150 år, mener er normalt, så kan vi ikke forhindre at jorden gør som den altid har gjort...
af Kim Andersen, d. 05-02-08

- Ateisme - ingen, stor eller enorm tro?

En lullevise lyder omkring os, som får verdens belæste til at falde i søvn. Visen er ganske kort, og går nogenlunde sådan her: ”Sov mit barn i verden, sov med alle de lærde. Vi er for kloge til at tænke, og troen på Gud er en lænke.” Når denne vise er lært indenad, igennem en længerevarig eller videregående uddannelse, har akademikeren lært at skolebøger, lærer og tutor, er alt der behøves for at klare livet med rejst pande...
af Kim Andersen, d. 01-02-08

2007

- Glædelig jul?

Julen har en historie, som de færreste kender. Dog går det op for flere og flere, at julen ikke er det, vi er blevet lært. Traditionen har lært os, at vi med julen fejrer Frelserens fødsel. Men forkynder alle julesangene og juleprædikerne sandheden, og har Bibelen på nogen mulig måde givet os det i hænderne, at fejre Jesu fødsel? Vores ord tradition, kommer af det latinske traditio, som betyder: ”overgive sig, overgivelse, afgive, afgivelse, aflevere, udlevere, give fra sig”...
af Kim Andersen, d. 28-12-07

- Annapolis og opfyldelse af bibelprofeti

Den korteste bog i det gamle testamente, Obadias’ Bog, fortæller om dommen over Edom, dvs. det område Esau, Jakobs broder, boede i (1. Mos. 25:29-31). Edomitterne er i dag bl.a. det palæstinensiske folk, og det, der forgår i Annapolis disse dage, er et forløb i den endelige opfyldelse af Obadias’ Bog. Talen havde sin delvise opfyldelse, da Babylon indtog Juda i 606-587, men v.8 og 10 taler på en måde, der for den der har sat sig ind i Guds Ord, klart og tydeligt taler om afslutningen af endens tid...
af Kim Andersen, d. 01-12-07

- Komet P17 / Holmes

Da Gud havde skabt stjernerne, sagde Han: ”Der komme Lys på Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År” (1. Mos. 1:14). Højtider er det hebræiske mow`ed, som betyder fastsatte, forudbestemte tider. Det betyder også aftale, og det var sådanne højtider som Gud stiftede med Israel - fastsatte aftaler, som forkynder det, som skal komme (Kol...
af Kim Andersen, d. 25-11-07

- ”Den Nye Aftale” – NT på nudansk

Så er der snart en ny oversættelse af det Nye Testamente - ”Den Nye Aftale” - på markedet igen. Det Danske Bibelselskab forsøger at holde Bibelen på et nudansk sprog, og kommer nu med en version, som skal gøre uvante læsere i stand til at forstå det, de læser. Derfor har Bibelselskabet valgt at lave endnu en oversættelse i nudansk form, en såkaldt meningsbaseret oversættelse, hvor man forsøger at få den egentlige mening frem i passagerne, frem for at præsentere teksten ord for ord...
af Kim Andersen, d. 22-10-07

- Den globale opvarmning, og sammensmeltning.

Søndag d. 10. juni 2007, havde Politiken under sektionen ”Videnskab & Debat” en artikel med navnet ”En håndsrækning til klimakampen fra Gud”. Her blev der fortalt hvordan religiøse ledere nu blander sig i debatten om den globale opvarmning, og jeg vil også jeg give mine ord tilkende. Jeg vil først citere Skaberen af vores klode, som fortæller: ”Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort! Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!” (1...
af Kim Andersen, d. 29-08-07

- Den inkvisitoriske profet.

Med alle de ting som sker verden over, kan der ikke findes nogen troende person, som ikke ser afslutningen af endetiden være på sit yderste. Opfyldelsen af Bibelens sidste profetier i vores tid, har adskillige muligheder for at gå i opfyldelse. Der er mange scenarier som kan udløse det, som Gud har advaret os om – så mange, at det er umuligt på nuværende tidspunkt, at gennemskue hvilken af lunterne der skal tændes...
af Kim Andersen, d. 17-07-07

- Ben, kød og blod

Det er et svært men interessant emne at prøve at forstå. Der er noget særligt ved blodet, som jeg vil prøve at fremhæve i denne artikel. Blev mennesket skabt som vi er i dag, eller blev vi forvandlet, da vi syndede – og i så fald hvornår og hvordan? Vi ved at naturen ændrede sig på grund af synden, for da Adam fik sin dom, siger Gud: ”torn og tidsel skal den (jorden) bære dig”, og det fortæller os at en ændring, noget nyt som Adam ikke hidtil havde kendt, var trådt i kraft...
af Kim Andersen, d. 26-04-07

- At tilbede og prise Gud

Hvad vil det sige at tilbede og prise Gud? Hvordan gør man? I flere år har jeg sammen med mange andre, lovprist og tilbedt Gud igennem lovsang. Jeg har spillet og sunget og haft en inderlig fornemmelse af at være tæt ved Gud, igennem min tilbedelse. Nogle sange førte mig lettere ind foran tronen, som vi kaldte det, end andre. Det var som om at de sange jeg selv bedst kunne lide, drog mig nærmere til Gud...
af Kim Andersen, d. 09-04-07

- Antikristelig propaganda

Det profane samfund har gyldne tider. Såkaldte videnskabsmænd, der bygger stor bevisførelse på en gennemhullet platform af formodede teorier om livets oprindelse, er blevet samfundets ypperstepræster, der som alle hidtil kendte sekter, forholder sig til fragmenter af information, for at underbygge sine formodede teorier som værende faktum. Helheden kan ikke omfavnes og begribes, og derfor famles der i videnskabens navn efter beviser for at underbygge fragmenter, som er udvalgt til bevisførelse af en religiøs anskuelse, uden Gud...
af Kim Andersen, d. 28-02-07

- Gud Moder Maria tilbedelsen

En folkevandring finder sted. Flere og flere etablerede menigheder, gradbøjer sin teologi, så den skridt for skridt tilpasses ”vores tid”. I adskillige år har stemmen lydt, at kristendommen må gennemgå en reformation, for ikke at blive tabt på gulvet. Hvis kristendommen skal overleve, skal der fornyelse til, og denne fornyelse har adskillige ansigter. Men gennemgående for denne fornyelse, er tegn og undere...
af Kim Andersen, d. 11-01-07

2006

- Bibelens modsigelser og fejltagelser

Der kommer jævnligt angreb på Bibelens troværdighed, at den er selvmodsigende og kommer med ukorrekte oplysninger. Mennesket lærer aldrig at forstå hverken Gud eller Bibelen til fulde på denne jord. Paulus siger: ”nu kender jeg stykkevis, men da (når vi står ansigt til ansigt med Jesus) skal jeg kende fuldt ud” (1. Kor. 13:12). Nogle gange tages ord ud af sin sammenhæng, og bruges imod hinanden...
af Kim Andersen, d. 26-10-06

- 1. Kor. 15:29 - Dåben for de døde

Jeg har læst dette vers mange gange, uden at tage mig tid til at forstå hvad Paulus egentlig siger her. Først vil jeg slå fast, at Paulus ikke omfavner dåb for de døde. Dette vers kan ikke bruges til at retfærdiggøre eks. mormonernes stedfortrædende dåb for de døde. Bibelen er helt klar på dette område. For det første har dåben ingen frelsende værdi (læs evt. ”Dåben i vand”), og for det andet, når et menneske dør, er sagen afgjort...
af Kim Andersen, d. 03-09-06

- Bibelens Historie

Jeg har længe - længere end jeg selv har været klar over - været vidne til at Guds Ord er blevet revet i stykker. Troen er blevet svækket markant og tvivl om stort set alle Bibelske læresætninger betvivles. Med påstanden om ny information om Bibelens grundtekst (eks. Judas Evangeliet), kan snart al Bibelens indhold formes og bøjes efter behag. Det betynger bogstaveligt min sjæl, som en gråd i hjertet, når jeg læser hvordan ”kristne” organisationer sårer Ordets troværdighed, og jeg længes efter at Guds Ord må finde samme respekt og ærbødighed hos andre, som det har fået i mit liv...
af Kim Andersen, d. 25-08-06

- Guds rige består ikke i ord, men i kraft

Ofte får jeg tilsendt denne sætning ”Guds rige består ikke i ord, men i kraft”, som man vil bruge til at irettesætte mig når jeg siger, at mirakler, tegn og undere, har overtaget kernen i Evangeliet, frem for frelsen. Synlige udtryk bliver fremført som bevis for kristendommens ægthed, og holdningen er, at ser folket blot ”Guds kraft” i funktion, så har Gud rørt dem, og så er troen, og dermed døren ind til frelsen, åbnet...
af Kim Andersen, d. 08-06-06

- Bortrykkelsen i 2006?

For opdatering ang. den udeblivende bortrykkelse 2006, se venligst artiklen, . Se også . Jeg har før skrevet om bortrykkelsen, og har altid været af den tro, at dagen når bortrykkelsen sker, ikke er muligt at kende. Før har jeg vovet at skrive at: ”Jesus fortæller os om Sin genkomst, at ikke engang Han kender timen eller dagen, men kun Faderen i Himmelen kender den: ”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen” (Matt...
af Kim Andersen, d. 08-05-06

- Kontemplativ bøn

Endnu en oldgammel teknik er nu blevet tilføjet menighedernes redskaber, der kan hjælpe det enkelte menneske til at nærme sig Gud. Ordet og teknikken meditation er blevet accepteret langt ind i de ellers så standhaftige kredse, og menighederne hungrer efter noget mere, i samme tempo som de skubber Guds Ord til side. Grunden til jeg nævner meditation, er fordi kontemplativ bøn er i samme familie...
af Kim Andersen, d. 02-04-06

- UFO’er

Det kan virke lidt mærkeligt at tage et sådan emne op, på denne side. Men jeg tror at dette fænomen vil kunne spille en stor rolle i forbindelse med bortrykkelsen af den kristne menighed, som snart vil ske. Jeg vil her i indledningen sige, at fænomenet et ”Uidentificeret Flyvende Objekt”, som ofte er forbundet med væsner fra det ydre rum, ikke er et fysisk fænomen, men et åndeligt, et dæmonisk fænomen, som kan komme til at spille en særlig rolle i Antikrists hænder...
af Kim Andersen, d. 14-03-06

- 1. Kor. 11:10 – kvindens hovedbeklædning

Jeg blev for nogen tid siden spurgt om, hvad dette vers skulle betyde: ”Derfor bør kvinden have et myndighedstegn på hovedet for englenes skyld” (1. Kor. 11:10) Jeg har selv læst verset flere gange, uden at gå grundigere til værks for at forstå hvad det handler om – og har derfor aldrig forstået det. Men da spørgsmålet konkret blev stillet, søgte jeg at finde et tilfredsstillende svar...
af Kim Andersen, d. 10-02-06

- Narnia

C.S. Lewis’ Narnia kronik - Løven, heksen og garderobeskabet, er med tiden blevet gjort til en allegori for Bibelens Evangelium. Løven Aslan skal være legemliggørelsen af Jesus Kristus, der døde for hele verden, fordi ingen anden havde magten og kraften til at fuldbyrde dette forsonende værk. Lewis mente selv, at hans syv Narnia bøger ikke var en Kristen punkt for punkt sammenligning. Og Time Magazine, som gennemgår filmen for at vise om den er Kristen, skriver: ”Meget af Løven, Heksen skylder mere til Engelsk folkesagn eller Nordisk og klassisk myte, end til det Nye Testamente” (http://www...
af Kim Andersen, d. 07-02-06

2005

- Evangelist og tiende

Da trosbevægelsen og i stor grad også Evangelist, fokuserer på penge som en vital del af deres evangelium, vil jeg gennemgå Evangelists lære om tiendeprincippet. Det økonomiske aspekt – jordisk rigdom – er en så integreret del af trosbevægelsens lære, at f.eks. verset der siger: ”I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skulle blive rige” (2...
af Kim Andersen, d. 20-11-05

- Evangelist og Åndens dåb

Eftersom jeg ser, at endetidens frafald fortsat breder sig i hast, og da jeg ser at Christian Hedegaards antibibelske organisation Evangelist derfor vokser, har jeg fået en byrde på mit hjerte, endnu engang at skrive et stykke, til vejledning og oplysning, for de der stadig har ører at høre med, og øjne at se med. Jeg har taget Evangelists undervisning som findes på deres hjemmeside, og vil ud fra det vise dig grunde til, at holde sig fra denne organisation...
af Kim Andersen, d. 06-11-05

- Tungetale

Denne artikel har til hensigt, at vise formålet og brugen af tungetale, efter Bibelens anvisninger. I årevis har jeg og mange andre, læst ud fra 1. Kor. kap. 14, hvordan og hvad tungetale er. Imidlertid blev jeg stoppet midt i en artikel jeg havde fået på hjertet at skrive, og blev tilskyndet til at undersøge dette emne. Det har taget nogen tid, og har været hårdt, for mange af mine formodninger og holdninger er blevet endevendt mens jeg har læst Bibelens udsagn og historiske kilder om dette emne...
af Kim Andersen, d. 12-10-05

- Situationen i Guds land, Israel.

Der er mange der taler om situationen i Israel, og håber på, om ikke forventer, at Gud griber ind og forsvarer sit folk. Jeg læste om en jødisk familie, der kort før rømningen var ved at installere nyt komfur i deres hjem, med en forventning om, at Gud ville kæmpe for dem, da Han har lovet dem landet – at de aldrig skal fordrives igen. Mange kristne forventer også at se Guds hånd komme til undsætning, og beder at det må ske...
af Kim Andersen, d. 11-09-05

- Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord

Aldrig før, har Guds menighed, bygget med levende stene – du og jeg, været under så voldsomt og snedigt et angreb, som i dag. Den Sandhed som Gud har givet os, som vi finder i Hans evige Ord, lider større angreb, end da romerne i år halvfjerds og frem, søgte at udrydde alle troende i Kristus, sammen med deres kopier af Bibelens breve og bøger. Heller ikke da Origenes og andre græske filosofer fik fat i de originale kopier af Bibelens Skrifter fra Antiokia, og bragte dem til Alexandria for at ”forbedre” dem igennem deres græske filosofi, led Guds Ord samme angreb...
af Kim Andersen, d. 25-07-05

- Personlig forudbestemmelse (Calvinisme) vs. Guds nåde

Jeg bliver for tiden ved med at støde på denne lære, at Gud fra verdens grundvold har valgt at elske og frelse nogle, mens andre, som Gud ikke fra verdens grundvold har forudbestemt, må gå fortabt. Det er en modbydelig tanke, og jeg finder stor afsky for den ækle løgn, forkyndt ved mange store prædikanter. Derfor har jeg skrevet denne artikel imod calvinismens løgnereligion. Kort fortalt, handler hele spørgsmålet om, at Gud alene skal have æren for frelsen...
af Kim Andersen, d. 14-06-05

- Jesus kommer virkelig snart [2]

Da tiden for Jesu genkomst nærmer sig, og alt omkring os råber så højt at ingen burde kunne overhøre det, vil jeg igen skrive for at du der læser det, må blive tilskyndet til at berede dig på at bryde op. Vi lever i en tid, hvor Bibelens profetiske Ord går i opfyldelse for vore øjne verden over. Jesus fortæller os at vi kan vide at sommeren er nær (Matt. 24:32-33) (læs evt. ”I kender hverken dagen eller timen – men tiden”), og vi må minde hinanden om hvor vigtigt det er at blive regnet for værdige (Luk...
af Kim Andersen, d. 23-05-05

- Frikirkenet, et samarbejde om frafald

Jesus tilskyndede sine disciple ”Se til, at I tager jer i vare for farisæernes og saddukæernes surdej!” (Matt. 16:6) og disciplene blev klar over, at det var ”farisæernes og saddukæernes lære” Jesus talte om (Matt. 16:12). Jesus gjorde det også klart, at surdejen indbefattede hykleri (Luk. 12:1) og Paulus gør det klart, at det også handler om synd (1. Kor. 5:4-7). Vogt jer for den, siger Jesus og rens den ud, siger Paulus: ”En smule surdej gennemsyrer hele dejen” (Gal...
af Kim Andersen, d. 18-04-05

- Bedraget af Da Vinci mysteriet

En roman med faktuelle oplysninger om: Priory of Sion, en hemmelig europæisk loge, etableret i 1099. Opus Dei, en religiøs, yderligtgående katolsk bevægelse. Beskrivelser af kunstværker, arkitekturer, dokumenter og hemmelige ritualer. Med disse påstande indledes bogen og vækker en vis skepsis blandt flere, der mener at der er antagelser og fejlslutninger som ikke kan stå mål for nøjagtighed...
af Kim Andersen, d. 11-04-05

- Det Målrettede Liv (The Purpose Driven Life)

Endnu engang har vi fået en bog, der på nærmest overnaturlig vis, er havnet i hænderne på læseren. Rick Warren, som er forfatter til denne bog skriver: ”Denne bog er tilegnet dig. Inden du blev født, planlagde Gud Dette øjeblik i dit liv. Det er ingen tilfældighed, at du holder denne bog i hånden.” Gud havde simpelthen set og planlagt, at jeg, Kim Andersen, skulle sidde her med denne bog i mine hænder i dag, helt tilbage fra før min fødsel...
af Kim Andersen, d. 23-02-05

- Det katolske indtog blandt Guds folk, Sakristiet, Pinsekirken København

Det sidste årti, har budt de sande menigheder megen fald ”fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme”. ”Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme” (Hebr. 13:9) sagde Paulus, og ordet ”lærdomme”, er det græske ord ”didache”, som betyder instruktion og doktrin, som igen betyder vejledning, anvisning(er), forskrift(er), instruks, besked, pålæg, m...
af Kim Andersen, d. 31-01-05

- Endetiden og Jerusalems ødelæggelse, i evangelierne

Jeg oplever, at der blandt mange, er nogen forvirring omkring skildringen af de sidste tider i evangelierne, og skriver derfor denne artikel og gør rede for, hvad der hørte til ødelæggelsen af Jerusalem og hvad der hører til vores tid, endetiden. For at få det rette billede af Jesu tale i Mattæus kap. 24, som de fleste henholder sig til ang. dette emne, så er man nød til at lytte til hvad de andre har at fortælle...
af Kim Andersen, d. 23-01-05

- Det glemte Evangelium

Når man lytter til prædikanter i dag, som prædiker et budskab der er rettet mod synderen som endnu ikke er frelst, så hører man et tomt og overfladisk budskab, der bringer det Glædelige Budskab i en forkvaklet og splittet form. Det flyver hen over hovedet på synderen, der har behov for logik i Frelsebudskabet om Jesu Kristi død og opstandelse, for at betale prisen for dine og mine overtrædelser...
af Kim Andersen, d. 12-01-05

2004

- Julen og Jesu fødsel

Store dele af verden fejrer Jesu fødselsdag d. 24/25. december. De færreste ved, at Jesus blev født d. 15 Tishri, som i år 2004, faldt d. 30. september, næsten tre måneder før vores jul. Lad mig vise dig, hvordan vi når til denne dato. Tempeltjenesten Kong Salomo, havde på Guds befaling opdelt Arons sønner, så de vidste hvilken uge deres tjeneste begyndte, således (1. Krøn. 24:7-19): 1...
af Kim Andersen, d. 15-12-04

- Den Ny Verdensorden

Jeg har før skrevet om konspiration og Den Ny Verdensorden. I artiklerne angående den katolske kirke og dens overstående jesuitiske soldater (”Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!”), ser du hvordan jesuitterne igennem århundrede har bekæmpet samfundene, bygget på Guds Ord, for at overtage denne verden. Du ser også hvordan kirken har ændret sin strategi i det nye regelsæt ”Vatikankoncil 2”, der ”på en mere fredelig måde”, forklædt som godheden selv, bekæmper verdens samfund igennem kærlighed og kys...
af Kim Andersen, d. 26-11-04

- Født på ny

Jeg har siddet og funderet over, hvad vil det sige at være født på ny? – Hvilken virkning har på ny fødslen på os og hvordan mærker vi om vi er født på ny? Efter at have grundet over det, har jeg fundet det så vigtigt – altafgørende for forståelsen af Guds rige og dermed også Bibelens skrevne Ord. Er vi ikke født på ny, kan vi ”ikke se Guds rige” (Joh. 3:3). Det vil sige vi ikke forstår eller ser Bibelens alvor, Guds veje og Hans vilje...
af Kim Andersen, d. 25-10-04

- Harry Potter, et omfattende kursus i heksekraft

Der er skrevet op og ned om Harry Potter bøgerne og filmene. Men jeg kan ikke lade være med at bringe denne artikel, da jeg til stadighed hører og ser begejstringen over materialet. Du vil igennem denne artikel se, at bøgerne befordrer direkte undervisning i heksekraft, i en forførende og tilsyneladende uskyldig form. Det burde ikke være nødvendigt at skrive denne artikel. De kristne ledere burde have råbt op i tide, alene ved at læse bøgernes titler...
af Kim Andersen, d. 26-09-04

- Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!

Den romersk katolske kirke, er for de fleste mennesker i dag et symbol på kristendommen. Kirken tilkendegiver sig selv som en kristelig kirke, der med Paven på toppen, indeholder Jesu repræsentant på jorden. Kirken lader sig kende som fredsskabende og omsorgsfuld for mennesker i nød. Der er imidlertid mange andre ansigter der viser sig i organisationen, som ikke når mediernes opmærksomhed, med moderkirkens velsignelse...
af Kim Andersen, d. 10-07-04

- I kender hverken dagen eller timen – men tiden

Jesus fortæller os om Sin genkomst, at ikke engang Han kender timen eller dagen, men kun Faderen i Himmelen kender den: ”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen” (Matt. 24:36, Mark. 13:32). Dermed har mange sagt, at vi intet ved om hvornår Jesus kommer igen. Men det er ikke rigtigt. Til eftertanke Vi plejer på tagryggen at levere håndfaste og faktiske oplysninger og lære...
af Kim Andersen, d. 06-06-04

- Foredrag ved Niels Christian Hvidt

Efter at have været til foredrag med Niels Christian Hvidt (NCH), føler jeg mig tilskyndet til at gå imod hans virke. Det er ikke ham jeg går imod eller ham som person jeg har noget imod. Men hans forførelse af de danske folkekirker og frikirker, stikker dybere end man lige ser. Hans foredrag der handler om mirakler, anerkender mysticisme og dæmoniske kræfter som rene og hellige manifestationer fra Bibelens Gud, skønt der er mange ting der viser, at det endnu engang er tusindkunstneren Satan, der gør ”tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild” (Mark...
af Kim Andersen, d. 15-05-04

- Dåben i vand

Dåben har altid været et spørgsmål man har været uenige om. Er der nogen konsekvens ved at blive døbt eller ikke? Er dåben et krav for frelse? Går dåben i vand forud for dåben i Ånden – eller omvendt? Modtages Ånden ved dåben i vand eller er det tilgivelse vi modtager? Har vand dåben indflydelse på Åndens gaver og virke igennem os? Tilkendegiver dåben hvilken forsamling man tilhører? Der er mange spørgsmål til dette emne...
af Kim Andersen, d. 17-04-04

- Christian Hedegaard / Evangelist

Christian Hedegaard, der omtaler sig selv bl.a. som evangelist, arbejder ihærdigt for sit evangelium og når ud til mange menigheder - helt ud til landets ydre grænser, Bornholm og Grønland. Hedegaard er engageret i trosbevægelsens evangelium, med hvilket jeg er godt bekendt. Det differerer fra Bibelens evangelium på mange områder. Jeg har efter korrespondance med nogle mennesker fra Grønland, igen set hvordan dette evangelium ødelægger menighederne, nu også i Grønland og skriver derfor denne artikel...
af Kim Andersen, d. 07-04-04

- Elskede Jesus, ingen er som du!

Denne artikel er knyttet til ”” artiklen, som jeg kan anbefale dig at læse, hvis du ikke har læst den endnu. Det smerter mit hjerte at se, at størstedelen af Danmarks både får og ledere, med nidkærhed kommer ud fra biografen efter at have set the Passion of the Christ. Mit hjerte græder over at må konstatere, at filmen er en målestok til at se, hvem der ikke kender deres Herre og Frelser...
af Kim Andersen, d. 06-04-04

- The Passion of the Christ

Kristi lidelse, en film af Mel Gibson, en overbevist, hengiven katolik, som skulle skildre de sidste tolv timer af Jesu liv. I løbet af tre uger, er denne film set af over 40 mill. mennesker, hvilket placerer den på tredjepladsen, efter Ringenes Herre og Harry Potter. Mel Gibson fortæller at af alle film, var han tvunget til at lave denne – hvilket han gjorde for egne penge (25-30 millioner dollars) og brugte 12 år af sit liv, hvor det første frø blev sået for tretten år siden, i hans personlige kamp imod selvudslettelse og fortvivlelse...
af Kim Andersen, d. 31-03-04

- Formastelige profeter

Jeg ser mange steder hvor det bliver mere og mere brugt, at oprette skoler eller kurser, der skulle lære mennesker at bruge forskellige nådegaver. Metoder der oplærer mennesker til helbredere og profeter. Der er behov for irettesættelse og formaning på disse områder, for Gud forventer sig ufejlbarlighed fra sine profetiske tjenester, for det er Ham der taler og Han tillader ikke, at vi blander vore meninger og fantasier ind i Hans tale...
af Kim Andersen, d. 16-03-04

- Evolution, falsum eller fakta?

Efterhånden er der et hav af beviser for, at videnskaben har valgt at tro en løgn. Jordens alder og evolutionen, er i historiebøger, tv udsendelser, videnskabelige blade m.m., formidlet i en form der gang på gang bedrager folk til at tro, at vi stammer fra aberne og at jorden som vi kender den i dag er 4,5 milliard år gammel. Videnskabsmænd har i årevis haft tunge beviser for, at det ikke er sandt, men er blevet overhørt af den videnskabelige kontrol elite, der i sin blinde, lidenskabelige tro på evolution vælger, at ignorere videnskabelige formodninger og føre dem som fejlmarginer i deres udregning...
af Kim Andersen, d. 04-03-04

- Universalisme

Jeg er igen stødt på et evangelium, som ”ikke er et evangelium; det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium” (Gal 1:7). Paulus advarede om dette og jeg er blevet gjort opmærksom på endnu et. Jeg er bange for, om dette evangelium skulle vinde forum og opmærksomhed og derfor vil jeg advare dig som vil høre. Jeg kom engang i en ”kristen” sekt, hvor man plukkede bibelvers fra hinanden, så det nye ”billede”, den ønskede forståelse var indlysende og forførende tillokkende...
af Kim Andersen, d. 06-02-04

- Hvordan bør vi prædike?

Jeg er blevet spurgt nogle gange, hvorfor der i Bibelen er historier om mange som bliver frelst, når vi i dag ikke ser den type omvendelser. Mange vil sige, at der er vækkelse da masser bliver frelst igennem Toronto, Pensacola, Willow Creek, Alpha m.m. Sandheden er, hvilken får mange til at rase, at denne vækkelse ikke er af Gud, men en vækkelse af Satans evangelium, der ikke bringer sand omvendelse og sand frelse...
af Kim Andersen, d. 23-01-04

- Satans evangelium

Jeg har flere gange prøvet på at forklare, at Satan har nogle snedige efterligninger af Guds gaver og ikke mindst Kristi evangelium. Jeg læste et stykke af Arthur W. Pink, som jeg blev så begejstret over at høre, så jeg valgte at give det videre til dig. Som Pink skriver: ”dette tyvende århundredes ’gud’ ligner ikke den Højest Ophøjede i den Hellige Skrift, mere end et svagt flakkende stearinlys ligner middagssolens glans...
af Kim Andersen, d. 03-01-04

2003

- Kan troen helbrede os?

Jeg hører igen og igen, at vi må have tro, for at få helbredelse eller for den sags skyld andre ønskede ting. Det er tro ang. helbredelse jeg vil beskæftige mig med i denne artikel. Div. helbredelsesprædikanter underviser, at vi må tro og udtale denne helbredelse til eksistens, ligesom Gud der i tro sagde, der blive lys. Andre tyer til mere håndfaste, om ikke atletiske metoder, hvor den syge, for at stadfæste sin tro, skal gøre sig fysiske anstrengelser, som personen ikke før, med sin lidelse, formåede at gøre...
af Kim Andersen, d. 29-12-03

- Fakta om Wicca

Jeg skriver ikke denne artikel, fordi jeg vil give opfattelsen af jeg er bedre vidende, men fordi jeg dybest set, med al respekt og kærlighed til det menneske der er involveret i Wicca, ønsker at åbne deres øjne og vise, at Wicca er en motorvej direkte ind i satanisme og menneskelig undergang. Wicca er et af de mere forførende bedrag Satan har fundet på. Det er det nutidige navn for ”hvid” heksekraft eller Neohedenskab...
af Kim Andersen, d. 06-12-03

- Jesus kommer virkelig snart

I lang tid, har jeg undret mig, hvor stærke skyggerne skal være, før man kan se genstanden der kaster skyggen. Vi ved jo større genstanden er, desto længere bliver skyggen. I mange år, har vi kunnet se skyggerne af Antikrist og trængselstiden der venter forude. Eftersom skyggerne har været stærkt optegnet i mange år, må vi drage den konklusion at Bibelen må tale sandt når den siger at ”de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme...
af Kim Andersen, d. 04-12-03

- G12, endnu en guddommelig formel?

Jeg bliver overrasket hver gang! Kristenheden i dag, finder igen og igen på nye formularer eller metoder, der med garanti skulle bringe Herrens vingård i fuld flor. De har f.eks. lavet et koncept - en manual, der med garanti - sammen med de rigtige følelsesmæssige omstændigheder, kan skabe troen på Jesus Kristus i et menneske. Man bliver ”herlig” fri for at søge Gud først, men kan med denne manual kaldt Alpha, gå udenom Guds Hellige Ånd og Hans vejledning...
af Kim Andersen, d. 28-11-03

- Profeterne der satte hjul på Kristi kors.

”Så tog landshøvdingens soldater Jesus med sig ind i paladset og samlede hele vagtmandskabet omkring ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød kappe om ham. Og de flettede en krone af torne og satte den på hans hoved og gav ham et rør i højre hånd; og de faldt på knæ for ham, drev spot med ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!« Så spyttede de på ham og tog røret og slog ham i hovedet med det...
af Kim Andersen, d. 17-11-03

- Herren er min Hyrde – for hvem jeg vil være dåre.

Hvorfor er der aldrig nogen der siger noget? Selvom Guds folk og verdens mennesker går til grunde, har menneskene i dag mere travlt med at skabe sig et ry i denne verden, end at risikere deres gode navns omtale for Guds skyld. Om så mennesker beriger sig på evangeliet igennem løgn så som ”jo flere penge du giver, desto flere får du”, så vælger man i dag at se udelukkende på de gode ting der er blevet sagt...
af Kim Andersen, d. 15-11-03

- Kræfterne bag Alpha kurset.

Flere og flere, bliver ude af stand til at se det djævelske bedrag i Alpha. Vi modtager jævnligt mails, hvor folk er meget vrede over at vi, som de siger ”går imod Gud”. Jeg faldt over og oversatte denne artikel fra bladet Vanguard, skrevet af Elizabeth McDonald og Dusty Peterson. Elizabeth McDonald Elizabeth McDonald blev omvendt som tiårig. Hun studerede kirkehistorie på King’s College i London, og har efterforsket Alpha siden 1995...
af Kim Andersen, d. 08-11-03

- Bill Hybels’ udsagn om Willow Creek

Forord Efter at have læst Bill Hybels seminar i Stavanger i Norge, sidder jeg med et sørgmodigt hjerte, og vil prøve, om jeg kan udtrykke hvorfor. Bill Hybels vil sælge en vare. Når man hører Hybels tale, er det nøjagtigt som at høre en salgsleder tale til sine sælgere. Dette gør han bevidst, hvilket han selv fortæller, da han som dreng så, hvordan hans menighed var død og hvordan forretningsmændene i menigheden havde fremgang...
af Kim Andersen, d. 29-10-03

- New Age kristendom

New Age kristendom, er så enormt udbredt, at alle kirker, jeg tror endda uden undtagelse, er i besiddelse af læresætninger som er en kristeniseret New Age talemåde, der forvrænger den sunde Bibelforståelse, så mennesker farer vildt. Jeg har taget nogle af de læresætninger med i denne artikel, som jeg selv har hørt igennem min kirkegang. Jeg har markeret New Age kristendommens læresætninger med rødt – en alarm farve for at du skal vide, det er tale direkte fra løgnens fader, Satan, den gamle slange, bedrageren – den første oprører mod Gud den Almægtige, verdens gud, Lucifer, der stræber dig efter livet, ved at vende din tro fra Guds Sande ord, som er Guds kraft til frelse, for enhver der tror! Først vil jeg gengive et eksempel på et New Age kristendoms budskab...
af Kim Andersen, d. 13-10-03

- Amerika, en kasseret nation.

Jeg har endnu engang oversat et nyhedsbrev, denne gang fra Last Trumpet Ministries. Det er et meget interessant nyhedsbrev, som egentlig bare er plukket ud af mængden. Der ligger flere meget læseværdige nyhedsbreve på deres hjemmeside, som du vil få meget ud af at læse. ”Den, der bliver irettesat, men gør nakken stiv, knuses brat og uhelbredeligt. Når de retfærdige får magt, glæder folket sig, når den uretfærdige bliver hersker, sukker folket...
af Kim Andersen, d. 02-10-03

- Bør kristne evangelisere for jøderne?

Mange mennesker mener, at jøderne ikke skal mødes med evangeliet, for det er Gud der skal vise dem, at Jesus er deres Messias. Nogle mener endda, at de jøder som holder loven, frelses gennem loven. Forkyndelsen Vi ser, hvordan Jesus i mange tilfælde, endda med tegn og undere, prøver at overbevise jøderne om, at Han er deres ventede Messias. Mange kom til tro, men mistede viljen til at følge Jesus, fordi Hans tale var for hård...
af Kim Andersen, d. 28-09-03

- Konspiration - teori eller fakta?

Jeg vil starte med at oplyse, at jeg i bund og grund er overbevist om, at denne verden politisk set, som faktum, er styret af de konspirations teorier mange fornægter og griner af. Når det handler om at bevise disse fakta, er de tit så langt ude, på grænsen til det umulige at tro – selv med ens bedste vilje, at man bliver betragtet som naiv og mindre intelligent med tankespinds tendenser, hvis man alligevel kaster sig ud i, at samle nogle af disse tråde op...
af Kim Andersen, d. 24-09-03

- At stride troens gode strid

Opmuntring til de kæmpende i Kristus Jeg skriver denne artikel som en opmuntring til dig og ikke mindst til mig selv, som strider troens gode strid i denne tid. Jeg oplever den åndelige kamp i dag, som en udmattende kamp, der ved at trække ud, fælder flere og flere mennesker, så de falder væk fra Jesus Kristus og Hans frelsende Død. Her i Danmark, hvor den fysiske fred hviler, kan det virke som om at alt står stille...
af Kim Andersen, d. 14-09-03

- Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

Jeg er stødt på denne artikel, som er så interessant, at jeg bestemte mig for at oversætte den, så også du blev opmærksom, på de oplysninger den viser. Det er oplysninger fra et New Age seminar, som fortæller meget om, hvad New Age har i tankerne for fremtiden. Man kan så mene, at New Age er uinteressant for os kristne. Men er man bare en smule interesseret i verdens gang, er det utroligt oplysende at følge med i, hvad New Agere siger...
af Kim Andersen, d. 14-08-03

- Karimatisk Kaos

For at give flere detaljer og vise at det ikke kun er mig der har set bedraget i den karismatiske bevægelse, har jeg oversat denne artikel, fra www.cuttingedge.org, som kan give dig mere at tænke over. Læs evt. artiklen "" ”Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige… spottere… brutale, fjender af det gode… hovmodige… i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft… som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende...
af Kim Andersen, d. 31-07-03

- Islam, en storslået løgn

Da jeg kan se og høre, at der er stor forvirring om de kristnes Gud er den samme som muslimernes gud, vil jeg give dig en mulighed for at bedømme dette, igennem denne artikel. Jeg vil vise dig, at Islam er en religion, der er dannet for at udnytte muslimerne, en ondskabsfuld jesuitisk plan, som til dels er fejlet, men ikke helt uden held. Omkring 1,2 milliarder mennesker, er bedraget af dette påfund, endda så godt, at det næsten er umuligt at nå dem med sandheden omkring deres profet, og de kristnes Herre og Frelser, Jesus Kristus...
af Kim Andersen, d. 29-07-03

- Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.

Man kan blive træt og irriteret, af at igen og igen skulle høre advarende ord, se løftede pegefingre og alvorlige blikke. Men kære læser, af hele mit hjerte, vil jeg fortælle dig, at bedraget i denne tid, stikker så enormt dybt, at det er umuligt at tro, hvis man ikke kender og anerkender historiens hændelser, som har bragt os her til i kristendommens navn. Gud har igennem længere tid, ladet mig se og høre ting, som har gjort mig så bedrøvet, at jeg ikke har været i stand til at sætte ord på...
af Kim Andersen, d. 13-07-03

- Blasfemi, danskernes humor

Når jeg læser i min Bibel, eller er sammen med Gud i mit lønkammer, gribes jeg gang på gang af dyb respekt, inderlig kærlighed og dyb uforklarlig undren over, hvor stor og mægtig Jesus Kristus, vor Fader i himmelen, og den vidunderlige Helligånd er. Mit hjerte er ved at eksplodere af længsel efter Gud den almægtiges nærvær. Mine øjne fyldes med tårer og mit hjerte råber ”KOM SNART JESUS”...
af Kim Andersen, d. 16-05-03

- Benny Hinn, Satans forkælede løgnhals

Endnu engang vil jeg skrive om Benny Hinn, da jeg føler mig meget tilskyndet til, kraftigt at understrege hans anti-bibelske virke. Jeg ved jeg ikke formår at sige det kraftigt nok, og jeg ønsker heller ikke at piske en stemning op. Men jeg vil lade ånden tale og sige tingene lige ud. Svensk TV4 havde onsdag den 19/03 2003, en dokumentarudsendelse kaldt ”Mirakel eller bluff”, hvor Benny Hinn og Reinhard Bonnke havde ladet sig interviewe og følge på et af deres ”crusades”, hver især...
af Kim Andersen, d. 13-04-03

- Bibelens troværdighed

”Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. ” (Es 46:10) Bibelen, bøgernes bog, er en fantastisk samling af bøger, skrevet af forskellige mennesker, som tilsammen forkynder et enstemmigt budskab. Ved et grundigere studium, udviskes enhver tvivl om, at Gud er hovedtaleren i denne bog...
af Kim Andersen, d. 12-04-03

- En gang frelst - altid frelst?

Guds forunderlige frelsesplan. Frelsen er den største gave af alle, et menneske kan tage imod. En gave over alle andre gaver. En gave som må vogtes og holdes fast på, indtil enden, hvor frelsens pris vil være fritagelse fra Guds dom. Gud sendte sin Søn til sit folk Israel, som Han på forhånd vidste, ville afvise Ham. Bibelen fortæller at Gud forhærdede Israels hjerte, for at frelsen skulle nå ud i hele verden...
af Kim Andersen, d. 22-02-03

- Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan?

Når jeg taler med folk, læser hvad de skriver og hører hvad de siger, omkring helbredelse, dæmonuddrivelser og i det hele taget åndelige ting, kan jeg se at der er stor forvirring om hvordan mennesker kan blive helbredt hvis det ikke er ved Guds hånd. Det er et stort emne, at afsløre alle metoder, hvorved Satan bedrager og efterligner Helligåndens værk, og jeg kender vel kun selv nogle få...
af Kim Andersen, d. 21-01-03

2002

- Menighedens konger

Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans førstefødte hed Joel, den næste Abija; de var dommere i Be'ersheba. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen fordel; de tog imod bestikkelse og bøjede retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i Rama og sagde til ham: »Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk...
af Kim Andersen, d. 29-12-02

- Formaning til Kristi legeme

Der findes mange meninger og der findes mange veje at gå. Men Gud, jordens Skaber ved hvem alting kom til, den eneste som frelser, den eneste Gud som er, har kun en vej og vi må lære Ham og Hans vej at kende og holde os tæt til Ham for ikke at gå evig fortabt. Gud sagde til jøderne i Jer 6:16 ”Dette siger Herren: »Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle!« Men de svarer: »Det vil vi ikke!«” Vi hedninger som er kommet til tro på den levende Gud, på Jesus Kristus, at Han døde for vor skyld, at Hans Blod har skaffet forsoning for vore synder og bragt os frelse ved troen på Ham, er ved Guds nåde blevet podet ind på det træ – blevet en del af det folk som Gud har udvalgt og hører Ham til...
af Kim Andersen, d. 03-11-02

- Reinhard Bonnke og den 3. bølge

Jeg har forståelsen at mange ikke kan forene sig med Reinhard Bonnke og alligevel ikke kan sætte en finger på ham, hans lære og virke. Jeg vil med det samme pointere at Bonnke er vranglærer og ”bærer den forkerte ild” på lige fod med Benny Hinn og hele den 3. bølge bevægelse (Pensacola, Toronto, trosbevægelsen m.fl.) Bonnke kan være svær at finde ud af, da man ikke ved så meget om ham, og fordi han ikke opholder sig så frygtelig meget i den vestlige del af verden...
af Kim Andersen, d. 01-10-02

- Charles Ndifon - Guds eller åndernes magt?

Hvem er Charles Ndifon? – den officielle historie. Charles Ndifon har i længere tid rejst og rejser rundt omkring i verden og prædiker og helbreder mennesker i Jesu navn. Folk over hele verden inklusiv folk i Danmark, er blevet helbredt ved Ndifons møder. Charles Ndifon er født i 1969 og kommer ud af en familie med 14 børn hvoraf han er den yngste. Han er født og opvokset i Afrika - Ikom, Cross River State i det sydlige Nigeria...
af Kim Andersen, d. 06-08-02

- Arbejde i Herrens vingård

At arbejde i Herrens vingård, er en velsignelse for alle der elsker Ham. Gud søger og kalder mennesker til at arbejde for ham. Mennesker som nidkært vil tage sig af Hans vinstokke, beskære dem og hjælpe til med at de må bære rig frugt. Et folk der stiller sig tilfreds med den løn, som Herren giver. Den løn Herren giver, er ikke til umiddelbar udbetaling, men vi vil modtage den når dette liv er slut...
af Kim Andersen, d. 05-08-02

- Dæmoniske bøger

Der er flere der løbende har advaret forældre, børn eller mennesker i almindelighed om Harry Potter, Pokémon og andre okkulte bøger, spil og film. Selv har jeg stor respekt for disse medier, som er af okkult indhold, og vil ikke have med det at gøre. Jeg har dog tendensen til at se på humoren, spændingen og de gode effekter, frem for det faktum at det i virkeligheden er visualisering af den okkulte verden, såvel i vores fantasi og bevidsthed som lysende klart for vore øjne Man siger til sig selv, at bogen eller filmen osv...
af Kim Andersen, d. 21-06-02

- Teknologisk bortrykkelse

I det 19. århundrede, har teknologien udviklet sig utrolig kraftigt, i forhold til de forgående århundrede i verdenshistorien. Der er næsten ikke noget som er umuligt inden for teknologien. I starten havde man en rytter og en hest, der drog af sted med et brev, hvor leveringstiden kunne være flere uger. Der kommer tog, skibe, biler, fly, som gør det muligt at kommunikere lande imellem...
af Kim Andersen, d. 05-04-02

- At tro på Gud

Det at tro er ikke bare noget vi bestemmer, at vi vil, men er en gudgiven gave som ingen kan tage af selv. Jesus siger: ”Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham.” Joh. 6:44. At tage imod denne gave, er det bedste der kan ske for et menneske her på jorden. Jeg taler om den eneste sande Gud. Gud Herren, Gud, som var, som er og som altid vil være. Gud som også hedder ”Jeg er”, den Gud som ER – alle andre guder ER ikke – de er døde...
af Kim Andersen, d. 24-03-02

- Vend om

I denne ”sidste dage” tid, hvor mørket sluger alt hvad det kan få lov til at sluge, er det vigtigt at tage kampen op mod djævelens angreb. Over alt lurer farerne. Og man kan hurtigt komme til at føle sig ekstremistisk, religiøs eller fanatisk, når man skal tage de ting op, som rent faktisk er djævelens taktik, for at trække os og vores børn væk fra Gud, og hindre dem i at forstå Guds rige...
af Kim Andersen, d. 16-02-02

2001

- Jule højtiden

Julen er en hyggelig tid i de mørke vinter måneder. Man mødes med familien, er gode ved hinanden og giver hinanden gaver. Man fejrer Jesu fødselsdag – eller gør man? Lad os gå tilbage i tiden og følge op på denne tradition. De bibelske profetier fortæller os at Gud ville blive kød, blive født på jorden af en jomfru og dø på et kors. Man tror på at Jesus blev født ved juletid, i december...
af Kim Andersen, d. 25-11-01

- Benny Hinn, falsk profet.

TV stjernen / prædikanten Benny Hinn, har utallige gange profeteret falsk. Selvom hans profetier er blevet afsløret som falske, optræder han stadig over for store mængder på stadier verden over. Her er et par af hans profetier, som har vist sig at være falske. I 1989 profeterede han i sin forsamling, Orlando Christian Center, hvad han så for årtiet 1990. ”Herren siger også til mig, at jeg skal fortælle jer, at i midten af 90’erne – omkring 94 eller 95, ikke senere end det, vil Gud destruere det homoseksuelle samfund Amerika...
af Kim Andersen, d. 03-07-01

- Guldstøv - hvad og hvorfor ??

Flere og flere har hørt om og oplevet at guldstøv manifesteres på kristne møder. Nogle får det i hænderne, andre ryster det ud af håret. Der er til og med folk der har fået guld kroner på tænderne. I Danmark, er det sket flere steder – i Brande, Holbæk og på Apostolsk kirkes lands stævne i Kolding 2000. Her dryssede der guldstøv ned fra oven. Damen (Theresa) fra Afrika, som blandt andre har turneret rundt med disse hændelser – og som også var til stede i Kolding, har selv fået analyseret guldet hos en guldsmed i Afrika...
af Kim Andersen, d. 07-03-01