Den smalle vej er blevet gjort ukendelig

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 10/08-05Lyt med et åbent sind til det, jeg her fortæller. Der er en voldsom krig i gang imod Bibelen, som er tiltaget i årene efter det Nye Testamente blev samlet. Først kom gnosticismen, som kristne tidligt tog stilning imod. Allerede i Kol. 2:8 kan man se, hvorledes Paulus går imod gnosticerende strømninger.

En del af de idéer, som gnosticismen repræsenterer, for eks. deres mening om legemets mindreværd, kom lidt efter lidt ind i de kristnes menigheder. Endog gnostiske meninger om Gud og Jesus vandt indpas i visse menigheder. En del af disse idéer levede i Europa frem til middelalderen og nåede igen et højdepunkt i 1800 tallet.

Dertil kom den græske kirkefader Origenes (184- 254) ubibelske lærdomme. Han havde ikke som hebræerne ærbødighed for Skrifterne. Josefus skrev, at disse var nøje med at intet blev tillagt og intet fjernet, og var endog rede til at dø frem for at ændre i de ord, Gud havde givet dem. Kong David sagde i Sal. 119:11: ”I mit hjerte har jeg gemt dit ord for at jeg ikke skal synde mod dig.”

Men en sådan ærefrygt havde Origenes ikke. Han troede ikke på de undere, der er beskrevet i Det gamle Testamente. Og heller ikke på meget af det, Jesus fortalte. Han troede heller ikke på, at Helligånden var evig eller at Jesus Kristus er almægtig Gud. Han fjernede alle de steder i Det nye Testamente (NT) hvor der står, at Jesus Kristus er Gud.

Origenes lavede sin egen, græske Bibel, og indsatte vers fra NT, som han syntes passede godt ind.

Satan brugte den vantro Origenes til at fremstille den første efterlignende bibel, Den Alexandrinske Bibel, som på ingen måde var det ord, Gud havde givet til sit folk. Origenes perverse bibel har via Westcott og Hort fået en meget stor indflydelse i vor tid, idet de fleste bibeloversættelser i dag er oversat fra denne bibel.

Origenes skrev over 2.000 bøger (http://catholicinsight.com/online/church/biographies/origen.shtml) fulde af hans forkerte lærdomme. Origenes kendte ikke hebræisk ret godt og brugte derfor græsk (”A Handbook of Patrology”, s. 90, af Pastor J. Tixeront). Han troede ikke på, at Jesus var Gud (”Final Authority”, s. 191-195, af Grady). Alligevel mente han, at hans Gamle Testamente + Apokryferne var perfekte – bedre end det hebræiske (”A Handbook of Patrology”, s. 92.) Han mente, at Gud med overlæg havde lagt fejl ind i Bibelen. (”De Principles”, Bog 4, Sektion 8-19, af Origenes.)
Læs mere om Origenes senere i artiklen.

Og værre blev det, da kejser Konstantin, som var en soltilbeder, der i krig med en søn af en tidligere hersker kom i vanskeligheder og spurgte solguden om et tegn. Pludselig så han et ankh-kors i skyerne sammen med ordene En Hoc Signo Vinces (Ved dette tegn skal du sejre.)

Anhk er af ægyptisk oprindelse. De gamle guder i Ægypten er afbilledet med et ankh kors. Som for eks: Ptah, Satet, Sobek, Tefnut, Osiris, Ra, Isis, Hathor, Anibus og mange andre guder bar dette kors, som ofte blev anbragt over kongernes grave for at symbolisere evigt liv.

Efter at have set dette syn erklærede Alexander i år 325 eft. Kr., at han gik over til kristendommen. Men han beholdt de gamle, romerske guder.

Alexander fik titlen Pontifex Maximus (chef brobygger). Pontifex Maximus havde stor magt over de hedenske religioner. Og han gjorde sig desuden til hoved for ”kirken” og befalede, at alle skulle kende ham som biskoppernes biskop. (Paverne kalder sig i dag for Pontifex Maximus og mener dermed, at de også er biskoppernes biskop.)

De fleste kristne tror, at deres tro på Yahshua som Messias er baseret på Ny Testamentes sandheder, som den er videregivet os fra Konstantins tid. I år 321 eft. Kr. erklærede Konstantin, at det romerske rige ville blive et “kristent” rige. En af hans første opgaver var fjerne alt jødisk. Han befalede derfor at alle, der troede på Yahshua (Jesus) skulle fejre påskefesten på samme tid som festen for Ishtar (gudinden for sex og frugtbarhed) afholdtes. Også mange andre ting ændrede han, så hans tilbedelsessystem blev det samme som kong Jeroboams fra det nordlige rige satte op som et modstykke til tilbedelsen af YJWH (Yahwe) i Jerusalem.

Denne form for kristendom blev kendt som romersk katolicisme. Denne ”katolske” tro var anti Torah og antijødisk. Konstantin ville kun have én kirke. Og i år 325 beordrede han som biskoppernes biskop, at der skulle afholdes et kirkemøde i Nicea hvor 250 biskopper mødte frem. De enedes om at anerkende Konstantin som den øverste biskop. Snart derefter byggede han sig et stort palads og samledes sig store rigdomme. Og han beordrede at et tidligere hedensk tempel på bjerget Vaticanus skulle være et ”kristent” samlingssted. Begyndelsen til den romerske katolske religion var startet.

Efter Alexanders død faldt det romerske rige fra hinanden, medens biskopperne øgede deres magt og indflydelse. Den første biskop i Vaticanus var Sirius (364-399). Han kaldte sig selv for Pontifex Maximus og tillagde sig navnet ”Pape” (fader). Nu blev det hedenske Rom til en ”hellig” by. Pape Sirius ønskede en ny Bibel. Og han fandt munken Jerome (340-420), som var en ”anden Origenes”. Jerome tog Origenes perverse bibel, og ændrede lidt i den, og folket tog godt imod Papes nye bibel.

Augustin var også en af Papes mænd. Og han skrev bogen The City of God (413-426). Og han erklærede, at den romerske katolske religion var fra Gud. Den første af en række løgne. Augustin erklærede desuden, at den romerske katolske religion var det sande åndelige Israel. At Guds løfter til Israel kun kunne opfyldes gennem ”kirken” ikke gennem det bogstavelige Israel.

Den næste pave, Celestine I (422-432), kaldte sammen til et kirkemøde i Efesus, hvor Rådet nu kaldte jomfru Maria for ”Guds moder”. De såkaldte kirkefædre, der samledes til disse kirkemøder, var ikke kirkens fædre men den katolske kirkes fædre. De sande fædre er dem, vi læser om i Bibelen. Mattæus, Markus, Lukas, Johannes og Paulus med flere.

Paverne var glade for deres bibel og forbød, at nogen måtte bruge en anden, eller at nogen oversatte fra de oprindelige håndskrifter. Snart satte paverne magt bag deres vilje og begyndte at sende sande troende i døden, fordi de ikke brugte pavernes bibel - ofte ved brænding.

Snart efter at Alexander var blevet en ”kristen” og havde gjort kristendommen til statsreligion, blev den iblandet de gamle afgudslærdomme. De romerske legende-figurer fik alle plads i denne, nye religion.

Kirkemødet i Nicea


Ved kirkemødet i Nicea år 325, som Konstantin indkaldte til, blev det fastslået, at påsken (Easter) skulle falde første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgnet. Påsken blev ikke mere fejret efter den rette jødiske tid men efter den nye vedtagelse. Og Easter kunne derefter falde mellem 21. marts til 25. april.

Canon XVII. If any one saith, that the grace of Justification is only attained to by those who are predestined unto life; but that all others who are called, are called indeed, but receive not grace, as being, by the divine power, predestined unto evil; let him be anathema!

Canon XXIV. If any one saith, that the justice received is not preserved and also increased before God through good works; but that the said works are merely the fruits and signs of Justification obtained, but not a cause of the increase thereof; let him be anathema!

Canon XXX. In any one saith, that, after the grace of Justification has been received, to every penitent sinner guilt is remitted, and the debt of eternal punishment is blotted out in such wise, that there remains not any debt of temporal punishment to be discharged either in this world, or in the next in Purgatory, before entrance to the kingdom of heaven can be opened (to him); let him be anathema!

Canon XXXII. If any one saith, that the good works of one that is justified are in such a manner the gifts of God, as that they are not also the good merits of him that is justified; or, that the said justified, by the good works which he performs through the grace of God and the merit of Jesus Christ, whose living member he is, does not truly merit increase of grace, eternal life, and the attainment of that eternal life,--if so be, however, that he depart in grace,--and also an increase of glory; let him be anathema!

Canon XXXIII. If any one saith, that, by the Catholic doctrine touching Justification, by this holy Synod set forth in this present decree, the glory of God, or the merits of our Lord Jesus Christ are in any way derogated from, and not rather that the truth of our faith, and the glory in fine of God and of Jesus Christ are rendered (more) illustrious; let him be anathema!

THE THIRTEENTH SESSION: THE EUCHARIST
Canon I. If any one denieth that, in the sacrament of the most holy Eucharist, are contained truly, really, and substantially, the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ; but saith that He is only therein as in a sign, or in figure, or virtue; let him be anathema!

Canon VI. If any one saith, that, in the holy sacrament of the Eucharist, Christ, the only-begotten Son of God, is not to be adored with the worship, even external of latria; and is, consequently, neither to be venerated with a special festive solemnity, nor to be solemnly borne about in processions, according to the laudable and universal rite and custom of holy church; or, is not to be proposed publicly to the people to be adored, and that the adorers thereof are idolaters; let him be anathema!

Canon VIII. If any one saith, that Christ, given in the Eucharist, is eaten spiritually only, and not also sacramentally and really; let him be anathema!

Canon IX. If any one denieth, that all and each of Christs faithful of both sexes are bound, when they have attained to years of discretion, to communicate every year, at least at Easter, in accordance with the precept of holy Mother Church; let him be anathema!

THE FOURTEENTH SESSION: PENANCE
Canon III. If any one saith, that those words of the Lord the Saviour, Receive ye the Holy Ghost, whose sins you shall forgive, they are forgiven them, and whose sins you shall retain, they are retained, are not to be understood of the power of forgiving and of retaining sins in the Sacrament of penance, as the Catholic Church has always from the beginning understood them; but wrests them, contrary to the institution of this sacrament, to the power of the preaching of the gospel; let him be anathema!

Canon VI. If any one denieth, either that sacramental confession was instituted, or is necessary to salvation, of divine right; or saith, that the manner of confessing secretly to a priest alone, which the Church hath ever observed from the beginning, and doth observe, is alien from the institution and command of Christ, and is a human invention; let him be anathema!

Canon VIII. If any one saith, that the confession of all sins, such as it is observed in the Church, is impossible, and is a human tradition to be abolished by the godly; or that all and each of the faithful of Christ, of either sex, are not obliged thereunto once a year, conformably to the constitution of the great Council of Lateran, and that, for this cause, the faithful of Christ are to be persuaded not to confess during Lent; let him be anathema!

Canon XIV. If any one saith, that the satisfaction, by which penitents redeem their sins through Jesus Christ, are not a worship of God, but traditions of men, which obscure the doctrine of grace, and the true worship of God, and the benefit itself of the death of Christ; let him be anathema!

Ordene Let him be anathema,som hver sektion afsluttes med,betyder ordret: Lad ham være/blive forbandet!

Ved kirkemødet i Trent år 325 besluttedes det at tegnet på den nye religion skulle være et kors. Hvilket ikke før var brugt. I Bibelen finder vi ikke ordet kors men stauros, der betyder træ, stage eller pæl. Jesus døde på Golgata. Bibelen skriver: ”Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for os, thi der er skrevet: Forbandet er hver den, som hænger på et træ”. Gal. 3:13. Det er et af de få steder, hvor stauros er rigtigt oversat. Men om det er et træ eller et kors er ikke vigtigt, idet det er Jesu død og opstandelse, der har den afgørende betydning.

Dem, som hørte til vejen


Ordet kristen var oprindeligt et øgenavn, som henviste til de troendes megen tale og stadige vidnesbyrd om Kristus (græsk Messias, som betyder den salvede eller Kongen, nemlig den frelser i kong Davids slægt, som profeterne havde talt om). Ifølge Lukas var det i Antiokia, at disciplene første gang blev kaldt kristne. (Apg. 11:26.)

De kaldte sig selv de troende eller dem, som kom til troen, menigheden, brødrene, disciplene eller det meget dynamiske udtryk dem, som hørte til vejen eller Herrens vej eller slet og ret vejen (Apg. 9:2 ; 18:25-26; 19:9.23; 22:4; 24 og 14.22). Disse selvbetegnelser bar præg af disciplenes nære tilhørsforhold til Jesus Kristus som deres Herre og frelser. Deres liv vidnede om, at de troede på Kristus og havde tillid til, at han var den, der havde vist dem vejen og givet dem den rette orientering og vejledning. De kom fra det gamle pagtsfolk og fra hedningefolket. Et fællesskab, hvor alle var lige som brødre og søstre i kraft af, at de alle havde samme Herre og frelser.

Sand discipelskab


Vel var ordet kristen et øgenavn men blev hurtigt en benævnelse, som satte skel mellem menneskene.

De første kristne var meget optaget af Jesus Kristus. De var virkelige disciple, og det var Herren Jesus, som betød noget og ikke, hvad disciplene mente om ham. De var optaget af at fortælle om Messias og leve et liv, hvor hans måde at være på satte normen. Jesus Kristus havde ikke befalet sine disciple at indlemme sig i en fasttømret organisation under et hierarki af embedsindehavere, som magtfuldt formidlede og definerede deres meninger om ham. Hans befaling var tværtimod, at disciplene skulle kalde mennesker til omvendelse, hvorefter de skulle leve som disciple af Kristus i fællesskab med Jesu øvrige disciple.

Forudsætningen for at blive og være en discipel af Jesus Kristus, er villigheden til at leve et helt nyt liv. En sådan omvendelse ser vi ved kaldelsen af de tolv disciple, som også omtales som apostle. Tolderen Mattæus sad ved toldboden, da Jesus kom forbi. Jesus sagde til ham: Følg mig! Og han rejste sig og fulgte ham. (Matt. 9:9). Så enkelt! Og derefter fulgte en helt ny livsstil. Før: tolder og rig - formentlig på andres bekostning. En der samarbejdede med den romerske besættelsesmagt. Og nu: Ven med Jesus og i lære hos ham. Et liv i nøjsomhed, i opbrud og stadig på vej.

Nogle af folkene så det som forargeligt, at en synder (f.eks. en tolder) blev discipel af en, der gav sig ud for at være Messias. Men Jesus sagde: De raske har ikke brug for læge, men de syge... Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Matt. 9:12-13.

Også Peter, Andreas, Jakob og Johannes brød op fra deres arbejde som fiskere og forlod deres både, fiskegrej og deres hjem og fulgte Jesus. (Matt. 4:18-22, Luk. 5:1-11.)

Helligånden er Guds gave til den enkelte discipel: Når vi modtager troen på Jesus Kristus i hjertet, har vi begyndt på Vejen. Helligånden lader os genkende enheden mellem Guds Ord i Jesus Kristus, Guds Ord i Bibelen og Guds Ord i hjertet og bringer et kærlighedens gensvar på Ordet. Og vi får lyst og kraft til at holde Jesu bud: at elske hverandre, at tjene andre i Åndens kraft og at vidne om Jesus Kristus.

Til det, at Jesus Kristus er disciplenes identitet, hører også en faktisk efterfølgelse. Et liv, hvor disciplene må forvente at møde samme sorger og glæder som Jesus.

Jesus sagde: Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig! For den, som vil frelse sit liv, skal miste det; men den, som mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Thi hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give i vederlag for sin sjæl? Thi den, som skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, ham skal Menneskesønnen også skamme sig ved, når han kommer i sin Faders herlighed sammen med de hellige engle. Mark. 8:34-38.

Disciplenes vej er en vidnesbyrdets vej. Kristus pålagde disciplene at prædike evangeliet; og det gjorde de ved at fortælle videre, hvad de havde hørt ham sige. Fortælle om, hvad de selv havde hørt, set og erfaret. Og endelig ved at gøre, hvad han havde gjort. Ved Helligånden var Jesus nemlig selv hos dem og brugte dem som sine hænder og fødder og mund. At følge Jesus som en discipel kan være en lidelsens og smertens vej. Ved at følge ham går vi helliggørelsens vej, som personer, der ikke kender Jesus, afskyr. Og som fremkalder modstand fra mennesker, som endnu ikke vil opgive at leve deres eget liv. Det var det, Jesus sigtede til, da han sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Johs. 14:6-7.

Alle kneb gælder for at hindre den sande kristendom


Afgudskirken, Den romersk katolske Kirke, har gjort alt for at hindre mennesker i at finde frem til den sande frelse ved tro på Jesus Kristus. Den har som Origenes ændret i de håndskrifter, der var fra begyndelsen og tillagt mange ubibelske lærdomme, som for eks., at Jesu moder, jomfru Maria, er medforløser og er faret til Himmelen, hvorfra hun nu hjælper mennesker, der beder til hende. Listen over denne kirkes falske lære er så stor, at jeg må henvise til artiklerne, der er om dette, på www.tagryggen.dk

Kun en lille skare har holdt fast ved den sande lære. Mange lejesvende, især i de sidste årtier, er kommet til, som ikke ser på ”hjorden” men mere på en god løn og behagelige vilkår. Kan vi forestille os nogen af apostlene gå rundt og forkynde om frelsen ved tro med brystpartiet overhængt med diverse verdsligt pynt? Kan vi forestille os dem med en stor cigar i munden eller at leve i modstrid med det, Bibelen lærer?

Pave Johannes Paulus II opfordrede alle religioner til at slutte sig sammen til én enhed inkluderet folk fra katolsk ortodokse, hinduer, muslimer, buddhister, shintoister, bahai, jøder og Dalai Lama.

Den 28. juli 1999 udtalte pave Johannes Paulus II, at han ikke troede på et bogstaveligt helvede med ild og pine. Han er dermed på linje med Billy Graham, som for nogle år tilbage udtalte, at den eneste ting, han kunne sige med sikkerhed, var at helvede ikke betød fuldkommen adskillelse fra Gud. (Timemagazine, 1 1-1 5-93.)

Gennem hele Bibelen er det en klar lære, at der findes en ildsø, der brænder i al evighed, som er beredt for Djævelen og alle dem, der har afvist at tro på Yahshua Messias. Både B. Graham og Joh. Paulus II afviser denne klare lære. Judas skriver i vers 3: ”I kære! Samtidig med, at jeg var meget optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, fandt jeg det nødvendig at skrive til jer for at formane jer til at stride alvorlig for den tro, som én gang for alle blev overgivet til de hellige.”

Apostlen Paulus forkyndte, at alle, der ikke tog imod Guds frelse ved tro, var dømt til en evig dom. (2. Tess. 1:8-9). Apost­­len Johannes så, at helvede var et virkeligt sted. (Åb. 14:10, 20:10-15 og 21:8.) Og Jesus Kristus lærte, at alle, der afviste at blive frelst, i al evighed vil findes i helvede.(Matt. 13:41-42, 18:8-9, 25:41-46 og Luk. 16:19-31.) Afvisningen af den bibelske lære om helvede, som Graham og paven og mange flere gør sig skyldig i, er vildledning af stor grad. ”Det står fast, at Gud er sandfærdig, men hvert menneske er en løgner”. Romerne. 3:3-4.

Trosbevægelsen


I nyere tid er den såkaldte trosbevægelse blevet en stor forfører og afgudslære. Deres lære er byget op på en række af løgne i stærk modstrid med Bibelen. Personerne, der går ind for denne vildfarelse, er især Paul Crouch, John Avinzini, R. W.Schambach, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Ulf Ekman m.flere.

De har en forkert opfattelse af, hvad frelsen ved tro betyder, men er dygtige vildledere, der kan fastholde en skare i løgnens greb. De forstår slet ikke dette budskab: ”Men nu er Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden nogen lov, den retfærdighed som er bevidnet af loven og profeterne. Det er Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle, som tror. For der er ingen forskel, alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen, som er i Kristus Jesus. Ham stillede Gud frem som nådestol, ved troen, i hans blod, for at vise sin retfærdighed, fordi Gud i sin langmodighed havde båret over med de synder, som var gjort tidligere. Sådan ville han vise sin retfærdighed i den tid, som er nu, så han kunne være retfærdig og retfærdiggøre den, som har troen på Jesus Kristus.” Romerne. 3:21-26 (Se også Ef. 2:8,9, 2. Tim. 1:8-11 og Tit. 3:4-7.)

Det kan siges kort og klart, at Herren Jesus, der er fra evigheds dage, kom til jorden for at dø i vort sted. I Mark. 10:45 står: ”Menneskesønnen kom ikke for at blive tjent, men for selv at tjene, og for at give sit liv som løsepenge for mange.” (Se også Joh. 10:14-18.)

Vi kan være mere end sikker på, at Kristi sjæl efter at være adskilt fra legemet, ikke gik til helvede, som Trosforkyndelsen lærer. Kristus befalede sin sjæl og ånd i Faderens hænder. Alt, hvad han skulle udføre, var fuldendt. En fuldkommen forløsning var en kendsgerning for alle dem, der ville tage imod frelsen ved tro.

I de sidste årtier er forførelserne steget så meget, at det er vanskeligt ikke at blive ledt vild. Stærke, åndelige kræfter er sat ind på at ødelægge Bibelen og dermed kristendommen. Jeg bringer igen en artikel, jeg for en tid siden skrev om den hårde krig, der er imod Bibelen:

Der er tre, som vidner


Comma Johanum, kaldes skriftstedet 1. Joh. 5:7 ofte, idet det af mange betragtes som en senere tilføjelse til den oprindelige tekst. - Men dette er ikke rigtigt?

”Der er tre, som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én. Og der er tre, som vidner på jorden: Ånden, vandet og blodet. Og disse tre er ét.” 1. Joh. 5:7-8.

Således lyder teksten i de Bibler, der holder sig til de korrekte, gamle håndskrifter. Og det er kun et af mange steder, hvor bibeloversættelsen er tilpasset vor tids manglende respekt for Skrifterne.

Der findes teorier om, at Origenes (virksom på 200 tallet) skulle kunne være en af dem, som såede tvivl om dette vers, fordi verset ikke stemte med den platoniske gudsbillede, som Origenes havde. Origenes anså, at Sønnen var ringere end Faderen, og at Faderen gennem Sønnen havde skabt Helligånden.

Vers 8 i Textus Receptus (der omfatter 98 % af de gamle håndskrifter) skaber stor forvirring for enhver falsk lære. Når teologer som de katolske Westcott og Hort m.fl. fik lov at vælge den tekst, som skulle tages med i nye oversættelser af Bibelen, hvad fik vi da for en Bibel? Interessant at notere er, at Jehovas Vidners egen bibeloversættelse præcis som de fleste andre moderne oversættelser netop bygger på Westcott og Horts fremstilling.

Det fik forfærdelige konsekvenser, at sådanne mænd som Westcott og Hort fik lov at forandre Bibelens grundtekst. Ingen har lov at ændre i Guds ord for at få det til at passe til en vis teologi. Lad i stedet Guds ord forandre os.

Vers 8, som det står i Tekstus Receptus, findes bl.a. i Vulgatabibelen, Luthers Bibel, King James Version, norske KJV, Karl XII´ Bibel samt Reformationsbibelen.

Westcott og Hort er ud over alle grænser vildledere. Og dog er de ”fædre” for moderne oversættelse af de bibelske håndskrifter.

Westcott fejlede ved kun at kalde Djævelen for en “kraft” og ikke en person. Hort undslog ligevis at bekræfte Satans personlighed. Og kaldte ham blot for ”magten”.

Satan/Djævelen er mere end blot en “magt”. I Joh. 8:44 står: “I er af jeres fader, Djævelen, og I vil følge jeres faders lyster. Han var en morder fra begyndelsen og står ikke i sandheden, for der er ingen sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han ud fra sit eget, for han er en løgner og løgnens fader.” Helt klart talte han om Djævelen og Satan som en PERSON, og det samme gjorde Paulus og apostlene.

Westcotts og Horts forståelse af Helligånden var også fuldkommen fordrejet og viste i virkeligheden, at de slet ikke forstod noget af Åndens gerning. De fejlede ved ikke at forstå, at Helligånden bor i den troende og ved kun at kalde Ånden for ”en hellig ånd”. Og ligeledes troede de ikke på Jesu Kristi pre-eksistens. Og benægtede begge, at Jesus Kristus var sand Gud.

Westcott Falsely Stated Christ Was Only IN ABSOLUTE UNION WITH GOD Rater Than Aetually BEING GOD. He wrote:

(John 8:28) (that I am, and that I do nothing of myself)...perceive, that is, that my being alike and my action are raised above all that is limited, and in ABSOLUTE UNION WITH GOD. (W-John, op. cit., p. 132).

Westcott Denied That The Lord Jesus Christ And God The Father Could Be EQUAL IN POWER, Hence Denied Thereby The DEITY Of Christ. He wrote:

(John 10:30) (I and my Father are one) It seems clear that the unity here spoken of cannot fall short of unity of essence. The thought springs from the EQUALITY OF POWER (my hand, the Fathers hand); but infinite power is an essential ATTRIBUTE OF GOD; and it is IMPOSSIBLE TO SUPPOSE THAT TWO BEINGS DISTINCT IN ESSENCE COULD BE EQUAL IN POWER. (W-John, op. cit., p. 159).

Westcott, By Saying Jesus Was Only ONE WITH GOD, Denied That He Was GOD Himself!! He wrote:

(John 10:34) (Jesus answered...) This, they argued, was violated if Jesus, truly man, claimed to be ONE WITH GOD. (W-John, op. cit., p. 160).

You cannot be ONE WITH GOD and be GOD

Westcott Denies That THY THRONE, O GOD In Hebrews 1:8 Refers To Christs DEITY Or That This Is Even The Propor Translation. He wrote:

3.gif - 990 Bytescan be taken as a VOCATIVE in voth cases (Thy throne, O God,...therefore, O God. Thy God...) or it can be taken as the subject (or the predicate) in the first case (God is Thy throne. or Thy throne is God...), and in opposition to 4.gif - 1060 Bytesin the second case (Therefore God, even Thy God...).... Thus on the whole it seems best to adopt in the first clause the rendering: God is Thy throne (or, Thy throne is God).... It is commonly supposed that the force of the quotation lies in the DIVINE TITLE (3.gif - 990 Bytes) which, as it is held, is applied to the SON. It seems however from the whole form of the argument to lie RATHER in the description which is given to the Sons office and endowment. (W-Hebrews, op. cit., pp. 25-26).

What Westcott is saying, in essence, is that the translation of the KJV, THY THRONE, O GOD, applying as it does, directly to the Lord Jesus Christ -- though perfectly good Greek, and within the rules of Greek syntax, taking O GOD in the vocative case -- is rejected completely by him, thus denying that this passage teaches clearly the DEITY of Christ!

i. Hort Denies That LORD In 1. Pet. 1:3 Refers To The DEITY Of Christ, But Merely Means TEACHER. He wrote:

(1. Pet. 1:3) Blessed be the God and Father of our LORD Jesus Christ) In all this early usage 5.gif - 1025 Bytesprobably represents NOT Adon, but the nearly equivalent Aramaic Mar, sometimes applied to TEACHERS BY DISCIPLES...(H-1 Peter, op. cit., p. 31).

Thus, Hort re-defines LORD (5.gif - 1025 Bytes) to mean merely TEACHER instead of LORD and DEITY as a title for the Lord Jesus Christ.

j. Hort Shows That He.Does Not Consider The Lord Jesus Christ As GOD By His Comment On Revelation 1:1. He wrote:

(Revelation 1:1) The conception of the book is NOT that the primary Revealer is CHRIST, though by the will or permission of GOD (...); but that the primary Revealer is GOD, Christ being both that which is revealed and the supreme or immediate instrumental Revealer. (H-Revelation, op. cit., p. 5).

Hort here seems to be denying that CHRIST is GOD since he refers to Him in terms other than that term. He could have said that It was GOD THE FATHER he believed to be the Revealer, rather than GOD THE SON, and hence preserved the DEITY of the Lord Jesus Christ without question.

k. Hort Denied That Christ Was GOD in Revelation 1:2 As Well. He wrote:

...(Revelation 1:2)...Johns conveyance of the revelation to the churches, just as he had received it from the angel, and the angel from Christ, AND CHRIST FROM GOD. (H-Revelation, op. cit., p. 7)

If indeed CHRIST received something from GOD, then Hort did not consider Christ to be Himself GOD.

l. Hort Denied That The Lord Jesus Christ Was Spoken Of As ALPHA AND OMEGA And LORD GOD, And THE ALMIGHTY. He wrote:

(Revelation 1:8) I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord (God), which is, and which was, and which is to come, the Almighty) This verse must stand alone. The SPEAKER CANNOT BE OUR LORD, when we consider 1.4.... and ALL SCRIPTURAL ANALOGY IS AGAINST THE ATTRIBUTION OF 6.gif - 1165 Byteswith or without 7.gif - 1209 BytesTO CHRIST. (H-Revelation, op. cit., p. 13).

What Hort is saying is that LORD GOD cannot refer to the Lord Jesus Christ, because that would clearly give His DEITY, and Hort does not believe that there are any SCRIPTURAL ANALOGIES for this, much less for Christ to be called the ALMIGHTY! How about John 20:28, where Thomas declares that Jesus Christ is MY LORD AND MY GOD?!! This shows how Hort goes to any length to DENY the DEITY of Christ or to say He is GOD! The word in Greek for GOD does not even appear in the text of the Received Text on which the KJV is based, but the Westcott and Hort false text does contain the word GOD at this point. Even so, Hort REJECTS this affirmation of the Lord Jesus Christ, when it seems so clearly to apply to Him!

. Hort Said The ARIAN MEANING Referring To Christ As The FIRST THING CREATED Just MIGHT Be Possible, Thus Denying Hh Deity! He wrote:

(Revelation 3:15) The words MIGHT no doubt bear THE ARIAN MEANING THE FIRST THING CREATED:...(H-Revelation, op. cit., p. 36).

Hort goes on to say these words equally well bear another sense, but the fact remains that Hort could even say these words MIGHT NO DOUBT BEAR THE ARIAN MEANING that the Lord Jesus Christ was THE FIRST THING CREATED, really means that Christ could not have been GOD or DEITY, since He was but a CREATED BEING of God! This is the purest of HERESIES on the Person of Christ!

Westcott Questions Or Denies The lmpeccability Or SINLESSNESS Of The Lord Jesus Christ.

a. Westcott Seemed To Imply That The Lord Jesus Christ Had SIN Just Like EVERY INDIVIDUAL IN THE WHOLE RACE. He wrote:

(John 1:51) ALL that TRULY BELONGS TO HUMANITY, ALL therefore that TRULY BELONGS TO EVERY INDIVIDUAL IN THE WHOLE RACE, BELONGS ALSO TO HIM. (W-John, op. cit., p. 35).

This statement would indicate that Westcott wrongly thought that SIN also belonged to the Lord Jesus Christ, since SIN TRULY BELONGS TO EVERY INDIVIDUAL IN THE WHOLE RACE. This is a denial of the IMPECCABILITY and SINLESSNESS of Christ!

b. Westcott Wrongly Thought Christs PERFECTION Was Not Reached TILL AFTER DEATH, And Therefore Denies His SINLESSNESS. He wrote:

(Hebrews 2: 10) The conception of 8.gif - 1121 Bytesis that of bringing Christ to the FULL MORAL PERFECTION OF HIS HUMANITY (cf. Luke xiii. 32), which carries with it the completeness of POWER AND DIGNITY.... This PERFECTION WAS NOT REACHED TILL AFTER DEATH:... (W-Hebrews, op. cit., p. 49).

If indeed the Lord Jesus Christ did not reach this PERFECTION until AFTER DEATH, this would mean that He was IMPERFECT and therefore SINFUL throughout His earthly life. Such is the gravest of HERESIES! He was PERFECT and SINLESS and IMPECCABLE from the moment of His birth in Bethlehem!
1. Westcott EXPLAINED AWAY Some Of The MIRACLES Of The Lord Jesus Christ By Down-Playing Or Omitting The Literal Phase Of The MIRACLE

2. Westcott And Hort Deny Or Have A False Meaning To The LITERAL, BODILY RESURRECTION Of The Lord Jesus Christ, And Resurrection General

a. Westcott Falsely Thought The RESURRECTION OF CHRIST Was The RESTORATION Of The TABERNACLE OF GODS PRESENCE TO MEN
b. Westcott Falsely Thought Christs Body Passed Through EARTHLY DISSOLUTION In His Wrong View Of The RESURRECTION
c. Hort Wrongly SP1RITUALIZED The RESURRECTION From The Dead In I Peter 1:3.

Westcott And Hort Had A False And HERETICAL View Of The Vicarious, Substitutionary Sacrifice Of The Lord Jesus Christ

a. Westcott Believed The HERESY That The REDEMPTIVE EFFICACY Of CHRISTS WORK Was Found IN HIS WHOLE LIFE, Rather Than In His Death
b. Westcott Wrongly Thought John 6:51 Did NOT Speak Of Christs ATONEMENT
c. Westcott Wrongly Took Christs FLESH In John 6:51 To Be THE VIRTUE OF HIS HUMANITY
d. Westcott HERETICALLY Declared That Throughout Christs LAST DISCOURSES The REDEMPTIVE WORK OF CHRIST WAS ESSENTIALLY COMPLETED
e. Westcott Gave PLAUSIBILITY And AUTHORITY To The False CAUSE OF DEATH OF CHRIST As A RUPTURE OF THE HEART Rather Than The Biblical Cause
f. Westcott Wrongly Said That DEATH Rather Than The SHEDDING OF THE BLOOD ls The SEAL Of The Validity Of A Covenant
g. Westcott Had A Wrong View Of BLOOD As The IDEA OF LIFE Rather Than DEATH
h. Westcott Wrongly Believed The OFFERING OF THE BODY OF JESUS CHRIST ONCE FOR ALL Somehow SLOWLY MATURED THROUGH LIFE
i. Westcott Wrongly Taught That REDEMPTION, FORGIVENESS, ATONEMENT And RECONCILIATION Came Through Christs INCARNATION, LIFE, PASSION, And RESURRECTION, Rather Than Just Through His SACRIFICE AT CALVARY!
j. Hort Denies That In I Peter l:2, There Is No REFERENCE To The Idea Of RANSOM In The Words, SPRINKLING OF THE BLOOD OF JESUS CHRIST
k. Hort Failed To Find The Reference To The BLOOD OF AN UNBLEMISHED AND UNSPOTTED LAMB As A Reference To The LORD JESUS CHRIST, THE LAMB OF GOD!
l. Hort Stated That Christs PRECIOUS BLOOD In I Peter 1:19 Is Only FIGURATIVE LANGUAGE As A RANSOM.

Westcott And Hort Deny Or Have A False Meaning To The LITERAL, BODILY RESURRECTION Of The Lord Jesus Christ, And Remain in General.

a. Westcott Falsely Thought The RESURRECTION OF CHRIST Was The RESTORATION Of The TABERNACLE OF GODS PRESENCE TO MEN. He wrote:

(John 2:19) Destroy this temple, and in three days I will raise it up) On the other hand the RESURRECTION OF CHRIST was the raising again of the Temple, the complete RESTORATION OF THE TABERNACLE OF GODS PRESENCE TO MEN, perpetuated in the CHURCH, WHICH IS CHRISTS BODY. (W-John, op. cat., p. 42).

All Westcott the APOSTATE and HERETIC has for the bodily RESURRECTION OF OUR Lord Jesus Christ is the RESTORATION OF...GODS PRESENCE TO MEN which is PERPETUATED IN THE CHURCH, WHICH IS CHRISTS BODY. Just so there is a VISIBLE CHURCH, for Westcott, there is a RESURRECTION!! HERESY, pure and simple, and UGLY!!

b. Westcott Falsely Thought Christs Body Passed Through EARTHLY DISSOLUTION in His Wrong View Of The RESURRECTION. He wrote:

(Hebrews 7:16) The LIFE OF CHRIST was not endless or eternal only. It was essentially INDISSOLUBLE (11.gif - 1125 Bytes). Although the form of its manifestation was changed and in the earthly sense He died, yet His life endured unchanged even through EARTHLY DISSOLUTION.... (W-Hebrews, op. cat., p. 185).

There was NO EARTHLY DISSOLUTION of the body of the Lord Jesus Christ, because He SAW NO CORRUPTION! His body was literally and physically RESURRECTED from the dead, and He is still at the Fathers right hand to this very hour, as the MAN, CHRIST JESUS, raised bodily, ascended bodily, seated bodily at the Right Hand of God the Father, and coming one day BODILY as He promised!

c. Hort Wrongly SPIRITUALIZED The RESURRECTION From The Dead in 1. Pet. 1:3. He wrote:

(1. Pet. 1:3) (by the RESURRECTION OF JESUS CHRIST FROM THE DEAD) How our Lords Resurrection was the INSTRUMENT BY which a new life of hope was brought into mankind may be read in many places of the Acts and the Epistles. It reversed every doom of every kind of death, and thus annulled the hopelessness which must settle down on every one who thinks out seriously what is involved in the universal empire of death. It was by the faith in the Resurrection that MANKIND WAS ENABLED TO RENEW ITS YOUTH. (H-1 Peter, op. cat., p. 34).

This is a SPIRITUALIZATION of the Resurrection. It doesnt ENABLE MANKIND to RENEW ITS YOUTH, it teaches that every born-again believer will one day receive a NEW BODY, physically raised from the dead or transformed instantaneously from a MORTAL body to an IMMORTAL body at His Coming! Hort knows NOTHING of this glorious HOPE, but spiritualizes it away to NOTHINGNESS!

Westcott Had A Wrong View Of BLOOD As The IDEA OF LIFE Rather Than DEATH. He wrote:

(Hebrews 9: 12) I have endeavoured to shew elsewhere (Addit. Note on 1 John i.7) that the Scriptural idea of BLOOD is ESSENTIALLY an IDEA OF LIFE and NOT OF DEATH. (W-Hebrews, op, cit., p. 293).

This is foreign to the Bibles usage! BLOOD is ever used in sacrifices, and is ever spoken of as being SHED. This SHEDDING OF BLOOD can hardly speak of LIFE, but is a picture of the DEATH of the sacriflce!

h. Westcott Wrongly Believed The OFFERING OF THE BODY OF JESUS CHRIST ONCE FOR ALL Somehow SLOWLY MATURED THROUGH LIFE. He wrote:

(Hebrews 10:10) (through the offering of the body of Jesus Christ once for all) Through the offering of the body divinely prepared, WHICH OFFERING, SLOWLY MATURED THROUGH LIFE, was consummated on the cross. (W-Hebrews, op. cit., p. 312)

If this OFFERING was indeed ONCE FOR ALL, [and it WAS, at the Cross], how could it be SLOWLY MATURED THROUGH LIFE?! This again is pure APOSTATE HERESY!!

i. Westcott Wrongly Taught That REDEMPTION, FORGIVENESS, ATONEMENT And RECONCILIATION Came Through Christs INCARNATION, LIFE, PASSION, And RESURRECTION, Rather Than Just Through His SACRIFICE AT CALVARY! He wrote:

(Hebrews 10:10) He requires REDEMPTION, FORGIVENESS, ATONEMENT, RECONCILIATION. All these blessings Christ has brought to humanity by His INCARNATION, His LIFE, His PASSION, His ASCENSION. (W-Hebrews, op. cit., p. 344).

All of these great spiritual gifts and benefits -- REDEMPTION, FORGIVENESS, ATONEMENT, and RECONCILIATION came from the sacrifice of the Lord Jesus Christ at Calvary, and not a single one came from His LIFE, or INCARNATION only, or even ASCENSION!! Here is Westcotts down-playing once more the sacrifice of Christ at the Cross! It is HERESY!

j. Hort Denies That In 1 Peter l:2, There Is No REFERENCE To The idea Of RANSOM In The Words, SPRINKLING OF THE BLOOD OF JESUS CHRIST. He wrote:

(1. Pet. 1:2) In the N.T. the BLOOD OF CHRIST is associated with various images which need to be clearly distinguished. There is here NO DIRECT REFERENCE to the idea of PURCHASE OR RANSOM, as in vv. 18. 19...or to the ideal of SACRIFICIAL ATONEMENT, as in several other books of the N.T. (H-1 Peter, op. cit., p. 23).

Hort is HERETICAL here again! There is no reference to the BLOOD OF JESUS CHRIST in the New Testament which does not refer and relate directly to PURCHASE, or RANSOM or SACRIFICIAL ATONEMENT!!

k. Hort Failed To Find The Reference To The BLOOD OF UNBLEMISHED AND UNSPOTTED LAMB As A Reference To The LORD JESUS CHRIST, the LAMB OF GOD! He wrote:

(1. Pet. 1:19) (But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot) In this allusion to the BLOOD OF AN UNBLEMISHED AND UNSPOTTED LAMB, what had St Peter in mind? Chiefly, I think, and perhaps SOLELY the paschal lamb. (H-1- Peter, op. cit., p. 77).

There is no mystery nor wonder as to the reference to this LAMB to the simplest believer -- and it is NOT to the PASCHAL or PASSOVER lamb of Exodus 12! It is to the LAMB OF GOD who taketh away the sin of the world (John 1:29)! What a pity that the HERESIES of HORT preclude his discernment of spiritual verities in this!! Hort holds that the paschal lamb is in view later in the discussion as well (Cf. 1 Peter, op. cit., p. 79) in connection with the same verse.

i. Hort Sated That Christs PRECIOUS BLOOD In 1 Peter l:19 Is Only FIGURATIVE LANGUAGE As A RANSOM He wrote:

(1. Pet. 1:19) The true lesson is that the LANGUAGE which speaks of a RANSOM IS BUT FIGURATIVE LANGUAGE;...(B-1 Peter, op. cit., p. 80).

In other words, Hort holds to the HERESY that the blood atonement of the Lord Jesus Christ really didnt take place LITERALLY, but the whole idea of redemption through Christs PRECIOUS BLOOD is all FIGURATIVE. If such be the case, then HORT is in HELL today!

ooo0ooo

Dersom du læser disse udsnit om det, Westcott og Hort virkelig lærte, kan du da fortsat have tillid til, at det er deres forståelse af Bibelen, som Danmark og en lang række andre lande har brugt ved deres oversættelser af Bibelen, for GTs vedkommende efter 1871?

Westcott Says:My Father Was a Spiritualist. Here are the opening two paragraphs

Writing that his father had a lifelong faith in what for lack of a better name, one must call Spiritualism, the son of famed biblical Greek text editor B. F. Westcott admits to considerable public alarm at his fathers activity. Westcott & his famed partner, Hort, were among the founders of the Ghost Society in the 1850s. Fascinated by the spirit world, their club was dedicated to pursuing knowledge of ghostly encounters with spirits.

Både Westcott og Hort var hengivne katolikker og troede desuden, at det var muligt at tale med de døde og stiftede et samfund, hvor man gjorde de bedste forsøg derpå.

Westcott accepterede at man kunne bede for afdøde. Begge var tilhængere af jomfru Marias virke. Og især Hort var ivrigt optaget af Darwins lære.

Der er meget, der endnu burde siges om disse to vantro mænd, som har været redskaber til, at store skarer mennesker ikke har nået målet at blive frelst. Men dette må være tilstrækkelig til, at den, der vil se, kan se, hvor vigtigt det er at holde sig til en uforfalsket Bibel. Vi kan stole på King James Version, som er fra 1611. Behersker du ikke engelsk, må du gå til det næstbedste, den let læselige Bibel på norsk: BIBELEN GUDS ORD.

Bibelen, en aktuel bog


Westcott og Hort var Djævelens tjenere, som gjorde alt for at du skulle blive ledt vild og ikke komme til at forstå sandheden, så du kunne blive frelst.

Hvor alvorlig krigen mod Bibelen er, ved du ikke, førend du har læst om de tusindvis af ændringer, udeladelse og steder, hvor der står det modsatte af det, der står i de oprindelige håndskrifter.

Dårlige oversættelser af Bibelen har sin store skyld i at vi har et globalt frafald fra troen på den sande Gud. Og at bringe løgnen om, at Bibelen er en bog fuld af fejl, og at den kun er menneskeværk, har gjort sit til, at den i dag kun er regnet for en bog uden betydning. Sandheden er, at Bibelen er verdens mest betydningsfulde og aktuelle bog, som kan lede ethvert menneske til frelse.

At det er en aktuel bog ser vi deraf, at Yahwe Elohim (Herren) siger: “Jeg forkynder afslutningen fra begyndelsen, fra den første tid, det, som endnu ikke er sket. Jeg siger: Mit råd skal stå fast, og jeg vil gøre alt som jeg vil. Es. 46:10.

I en tid, hvor alt, selv jorden, rystes, er Bibelen bogen, der kan fortælle om, hvad der sker nu og vil ske. Men de forvrængede udgaver, vi har i dag, klarer ofte ikke denne opgave.

Frafald fra Herren breder sig med uhørt fart. Og dæmoniske lærdomme spreder sig. Vi er nået til de tider, som Paulus skriver om i 1. Tim. 4:1: “Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogle forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger.”

Westcott og Hort har været gode læremestre til at lede mennesker frem til dæmoners lærdomme. Og denne kurs vil fortsætte og kulminere med en verdensomspændende Satan tilbedelse. (Åb. 13:4 og 8.)

Kun en her og to der vil slippe ud af forførelsens snare og holde ud indtil enden. Enhver af os kan være en af disse ”enere” eller ”toere”, der når frelst frem til enden. Men det gælder kæmpe, ja trænge sig frem, ellers ej frelsen du vinder..

New Age lærdomme, spiritisme og trolddom har allerede i dag nået at komme ind i kirke og menighed. Vejen til disse løgne lærdomme skyldes ikke mindst Origines, Westcott og Hort. Krigen mod Bibelen har været og er virkelig effektiv og har forårsaget, at millioner af mennesker ikke har nået målet. Lad ikke denne krig bevirke, at du bliver eller allerede er en lunken kristen. Det er endnu ikke for sent at vende om til årvågen at søge sandheden om Guds frelse. Og at glæde dig ved at god bibeloversættelse, der ikke skjuler sandheder for dig.


Debat: Den smalle vej er blevet gjort ukendelig

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Om Bibelen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation