Antikristelig propaganda

af Kim Andersen
Lagt på d. 28/02-07


Udskriv
Oversigt


Det profane samfund har gyldne tider. Såkaldte videnskabsmænd, der bygger stor bevisførelse på en gennemhullet platform af formodede teorier om livets oprindelse, er blevet samfundets ypperstepræster, der som alle hidtil kendte sekter, forholder sig til fragmenter af information, for at underbygge sine formodede teorier som værende faktum. Helheden kan ikke omfavnes og begribes, og derfor famles der i videnskabens navn efter beviser for at underbygge fragmenter, som er udvalgt til bevisførelse af en religiøs anskuelse, uden Gud.

Historien har også fået sine ypperstepræster. Her er det ikke videnskabsmænd med egne forudsætninger, men arkæologer, som ud fra gamle fund bestemmer historiens fortælling. Resultatet får i den profane verden, som evolutionsteorien, en position over Guds Ord. Skabelsesberetningen er forkert, for det beviser evolutionen, og at Jesus blev født i Judæas Betlehem er nu også forkert, for det beviser arkæologien.

Yderligere har arkæologien nu også bevist, at Jesus ikke opstod, men blev begravet. Jesu gravhule er fundet og Han blev begravet i en kiste som står blandt ti andre kister, hvori bl.a. Hans moder Maria og Maria Magdalene og ikke mindst Hans søn er begravet, ifølge indgraveringer på kisterne.

Lad os se nærmere på disse to påstande, som i bund og grund er endetidens antikristelige propaganda, formet for at tage troen fra mennesker som ikke er funderet i Bibelen, og som ikke er velsignet med en levende tro, styrket og bevaret af Guds Ånd, igennem Hans Ord. Bibelen har i mange år været fraværende i menighederne, for at gøre plads til hele følelsesspektrummet, vækket af tegn, undere og mirakler, rockmusik og kærlighedssange, med fornemmelsen af at være midt i en vækkelse, at være midt i det, Gud Han gør i dag.

Hvorfor overhovedet give disse påstande en bemærkning? Det der sker i denne tid, er at der lægges en grund, hvor ”beviser” vil kunne sparke benene væk under alle, der ikke har fulgt med. Selvom de måske i dag tror på Bibelens budskab, så vil en række ”beviser” kunne overbevise mange, som ikke har været årvågne, om at det hele omkring Jesus er løgn.

Tiden er nu!


Før vi gennemgår punkterne, vil jeg vise dig dette. Disse punkter er et led i en større agenda, hvor Da Vinci Mysteriet har åbnet en dør til tvivlen, som med alle midler skal underbygges og fremstå som den endelige sandhed.

Los Angeles Times, havde d. 21. maj, 2006 en artikel, som fortalte noget skræmmende:

Carrie Carter fra Fenton, Michigan, er iblandt dem som er tvunget til at råbe op, sammen med filmens (Da Vinci Mysteriet)udgivelse. Hun er et selv-beskrevet ’åndeligt medium’, og fortalte at en speciel kilde fortalte hende at ’tiden er nu’ til at sprede de gode nyheder: ’Da Vinci Koden’ vil ændre vores fremtid. Englene fortalte mig ’Da Vinci Koden’ vil ryste denne verden. De sagde at den ville få folk til at se ind i sig selv og begynde at sætte spørgsmålstegn ved ting, fortalte Carter, og tilføjede at hun også har kanaliseret Maria Magdalene. Englene fortalte mig at dette kun er begyndelsen af en stor opvågning - der vil komme flere bøger og film, tilføjede hun.[1]

Ifølge den dæmoniske verden, er tiden nu gunstig til at forberede verden for Antikrist. Vi skal senere se på nogle fund af gamle kister, som har ventet i 30 år, på at komme frem i mediet. Hvorfor? - fordi tiden, som dæmonerne forkyndte Carrie Carter, er moden nu? Da Vinci Mysteriet, sammen med mange andre ting, der i blandt de to vi gennemgår her, og kommende nye ”fund” i løbet af den nærmeste fremtid, vil tale så stærkt til den profane verden, og til de bekendende kristne som ikke er funderet stærkt i Ordet, og ikke har fået den levende tro, at de vil få al intellektuel grund til at fornægte Jesus.

Når verden har sluppet Jesus af syne, og opgivet håbet om Hans genkomst for at genoprette alt, da vil Antikrist være en kærkommen ”frelser”, som både kristendom, jødedom og islam er enige om skal komme ud af kaos. Faktum er, at verden har brug for en frelser. Men da den altid har hadet Jesus, vil den ikke frelses af Ham, men af en af sine egne - af denne verden (se Joh. 8:23 ; Joh. 18:38 Jesus er ikke af denne verden, men oppe fra) - og derfor vil bedraget vokse tiltagende, indtil Gud som på Noas dage, og som i Lots dage, siger stop.

Kender du de forskellige billeder, som snyder øjet? På billedet kan du se nogle rækker med linier, som med en lineal under er lige, men uden det holdepunkt, ser de alle linierne vind og skæve ud.[2] Min pointe er, at Da Vinci Mysteriet kastede en masse brikker på bordet, som i samlet form vil danne dette billede. Alt der behøves er nu, at brikkerne sættes sammen, så man kan se det færdige billede. Der er behov for fysisk og intellektuel bekræftelse på Da Vinci Mysteriets påstande. Det er det, vi i denne tid får, så alle med god grund, og med god samvittighed kan fornægte Jesus. Så kan folket tage dyrets mærke på sig og gå ind i en ny tid, hvor fred og glæde skal være rammerne om et nyt og bedre samfund, uden Gud. Billedet der vises, når brikkerne er samlet, vil som dette billede ”snyde øjet”. Man tror man ser ét, men sandheden er noget andet.

Lad os nu se på et par af de forsøg der er kommet, for at bevise Bibelens og kristendommens løgne.

Mattæus og Lukas løj – Jesus var ikke fra Judæa!?


Teologer betvivler bibelske beretninger om fødslen. Nu gør arkæologer det samme[3] - fortæller seniorarkæolog Aviram Oshri fra ”Israel Antiquities Authority” i magasinet ”Archaeologi”, fra Amerikas arkæologiske institut, om dette bibelske falsum. Videre fortæller han:

Betlehems by på Vestbreden, omkring 10 kilometer syd for Jerusalem, bliver holdt i ære af millioner, som værende Jesu fødselssted…Begge apostle (Mattæus og Lukas)er enige om, at Jesus blev født i Betlehem i Judæa, byen hvor Kong David var blevet født tusinde år tidligere. Den kristne Messias kunne derved regnes for en efterkommer af Davids hus – en forudsætning for tilhængerne af den jødisk-kristne tradition…Men der er fuldstændig udeblivelse af information om fortidsminder fra den Herodianske periode – dvs. fra tiden omkring Jesu fødsel…Nysgerrig, undersøgte jeg arkæologisk bevis for Betlehem i Judæa på Jesu tid og fandt intet. Det var meget overraskende, eftersom Herodianske levninger burde være det første man skulle finde. Det som var endnu mere overraskende, er hvad arkæologer allerede havde afsløret og som jeg måtte opleve igennem de næste 11 års udgravning ved den lille landlige side – Galilæas Betlehem (kendt helt tilbage i Josuas tid (ca. 1.400 år f.Kr.): Jos. 19:15).

Se dette videoklip: http://www.bethlehem-of-galilee.org/images/movie.wmv

Hvis du har set videoklippet, har du hørt Oshri fortælle om murene han har fundet i Galilæa. Han kalder dem fæstningsvolde og påstår at det er et bevis for, at dette var det befæstede Betlehem. Hvad kunne de kristne forsøge at beskytte? Så lille en by, med så stor en fæstningsvold måtte have betydet meget for de kristne. Men tænk over at byen på Jesu tid, havde eksisteret 1.400 år, hvor kontinuerlige krige med omkringliggende lande blev kæmpet. Det er klart at der var bygget en fæstningsvold! Men det var lang tid før Jesus og har intet med Ham eller kristendommen at gøre. Alligevel drejer Oshri beviset således, at de kristne - på trods af at byen ifølge hans teori har betydet så meget for dem - bytter om på de to Betlehembyer, for at forcere historien om Jesus ind i de gamle profetier. Latterlig tanke i og med, at der er 300 andre profetier, hvorigennem Jesus beviser at Han er Messias.

Det er ingen nyhed, at verden altid har hadet og søgt at ødelægge det faktum, at Jesus er Gud, himmelen og jordens Skaber, som døde og opstod på overnaturlig vis, for at frelse verden fra synden - som lige siden sin indtræden i denne verden, har bragt død og ødelæggelse med sig.
Som Aviram Oshri siger, så er det, at Jesus blev født i Judæas Betlehem, en forudsætning for den kristne tro. Hvis ikke Jesus blev født i Judæas Betlehem, så er Bibelen ikke korrekt, og kan den bombes i sænk, er der heller ingen sikkerhed for at Jesus var den, Han sagde Han var. Derfor er dette spørgsmål en del af det afgørende angreb på kristendommen, med hvilken den verdslige religion uden Gud, håber at kunne eliminere sin ultimative fjende, Skaberen.

En anden kilde – ”Biblical Archaeology Society”, stemmer i samme kor, og har lavet en dokumentarserie i fem dele, kaldt ”An Archaeological Search for Jesus”[4]. Del 1, kaldt ”Galilæa” handler om Jesu rødder.

Følg Jesu rødder og se hvorfor nogle lærere mener at han blev født i Nazaret, ikke Betlehem. Forså Nazarets arkæologi og de andre galilæiske byer i Jesu tidlige liv.[5]

Selvom der ikke direkte står, at Jesus ikke blev født i Judæa, så må man antage at når der henvises til de arkæologiske fund i Nazaret og andre galilæiske byer, frem for byer i Judæa, så er det de nye fund der får lov til at tale, og ikke datidens historikere, som inspireret af Guds Ånd, fortalte os i Bibelen hvordan det hele foregik.

Lad os kort gennemgå Bibelens fortælling om Jesu fødsel. Bibelen kommer ofte med små nøgleord, som ofte vil gå forbi kritikerens øje, og derved afsløres kritikerens manglende vilje til at forstå det, der læses. Men lad os prøve at lytte til Gud, og få dannet os et billede af hvad Han fortæller os.

Lad os starte med Luk. 1:26-27: ”I den sjette måned derefter blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, som hedder Nazaret, til en jomfru, som var trolovet med en mand ved navn Josef, af Davids hus; og jomfruens navn var Maria.

Vi ser altså, at Maria boede i Nazaret i Galilæa, Israel (nordriget), og Josef er fra Davids hus, som er Betlehem (1. Sam. 17:12, 15; Joh. 7:42), Judæa (sydriget) - ca. 109 km i fugleflugtslinie fra Nazaret. Vi er altså i den egn, hvor arkæologer nu ud fra deres fund søger at bevise, at det var her Jesus blev født.

Josef giftede sig med Maria, og efterfølgende (”i de samme dage”, Luk. 1:39 dvs. mens Elisabet var 6 måneder henne med Johannes, Luk. 1:26, 36) tog Maria til Judæa, i bjerglandet, og besøgte Elisabeth (Luk. 1:39-40), og der var hun i 3 måneder, hvorefter hun vendte hjem igen (Luk. 1:56).

Tiden kom, 4-5 måneder senere (da Maria lige havde fundet ud af at hun var gravid, tog hun til Elisabeth og var der i 3 måneder, og var ved sin hjemkomst derfor ca. 4 måneder henne) hvor Kejser Augustus ville holde mandtal, og da Josef var fra Davids hus, drog han med Maria (Luk. 2:5) oppe fra Nazaret ned til Betlehem, der som sagt var en rejse på ca. 109 km. Kritikernes respons, som her er tidligere kristne, er ”Hvilken mand ville tage sin 9 måneders gravide kvinde på sådan en tur fra Nazaret…[6]

Før vi går videre, vil jeg lige fortælle kort om Lukas. Lukas var læge, hvilket hans historie bærer stærkt præg af. Selv siger Han: ”så har også jeg besluttet nøje at gennemgå det alt sammen forfra og derefter nedskrive det for dig i rækkefølge, højædle Teofilus!”. Lukas har detaljer med, som ingen af de andre har. Eks. fortæller Mattæus og Markus om den spedalske der kommer til Jesus og beder om at blive renset (Matt. 8:2, Mark. 1:40). Lukas bemærker at manden ikke blot var spedalsk, men var ”fuld afspedalskhed” (Luk. 5:12). Om ham som Mattæus (Matt. 12:10) og Markus (Mark. 3:1) fortæller har en vissen hånd, siger Lukas: ”Dér var der en mand, hvis højre hånd var vissen” (Luk. 6:6). Da synagogeforstanderens datter var død, fortæller Mattæus (Matt. 9:25) og Markus (Mark. 5:41) at Jesus tog hende ved hånden og rejste hende op, men Lukas tilføjer: ”Da vendte hendes ånd tilbage”. Det er også Lukas der fortæller at en kraft gik ud fra Jesus, da Han helbredte alle (Luk. 6:19), at Jesus svedte blod (Luk. 22:44), og at Jesus helbredte Malkus’ øre (Joh. 18:10), som Simon Peter havde hugget af (Luk. 22:50-51).

Lukas var grundig, hvilket hans uddannelse som læge uden tvivl havde lært ham. Det var derfor med stor visdom og omhyggelighed at Jesus valgte (kaldte) Ham som den ene historiker, til at fortælle dig og mig om begivenhederne, i Jesu jordiske liv.

Egentlig var det ikke nødvendigt (men unormalt) for Maria at tage med Josef til Judæas Betlehem, hvor Herodes var indsat af Cæsar som konge (Luk. 1:5). Som regel var det manden i huset der påtog sig at nævne antallet af medlemmer i hans familie. Men netop at det var unormalt, og at det netop er Lukas der tilføjer denne detalje, giver det en særlig troværdighed. Lukas gennemgik som sagt det hele nøje, fra begyndelsen, og uden tvivl har Lukas talt med Maria, Jesu moder, som også var sammen med alle apostlene i ovensalen (Apg. 1:14 også skrevet af Lukas til samme Teofilus, v.1), om hvordan det gik til med Jesu fødsel. Mon ikke Maria vidste hvor og hvornår hun fødte? - Enhver ville finde det som en naturlig selvfølge, at tale med barnets moder om fødslen... Men kritikerne siger:

Lukas’ historie er historisk umulig og internt usammenhængende…Lukas’ fejl og modsigelser kan let forklares. Den tidlige kristne tradition, kunne ikke huske, eller vidste aldrig, præcis hvor og hvornår Jesus var blevet født. Folk var meget mere interesserede i hans død og betydning...Betlehem, Kong Davids hjem, var et naturligt valg for den nye messias. Der var endda en profeti til støtte for påstanden at den ’lille by’ er vedholdt så profitabelt til denne dag…En større sandhed tjente til en umulig fiktion.[7]

Kritikerne af Bibelen har ingen ide om, hvor alvorligt det menes, det, der er skrevet. Intet ord er en tilfældighed, men er med et specifikt formål placeret hvor det står. Gud har det med at bekræfte talens ægthed, ved at gøre noget usædvanligt. Maria gik med Josef til Betlehem for at føde, som et tegn for det Jødiske folk, at de profetier folket igennem århundrede havde gransket, skulle opfyldes til punkt og prikke (eks. Matt. 1:22-23 ; Matt. 2:15, 23; Matt. 4:14-16 osv.), så de kunne kende, at Jesus var den ventede Messias. De kloge mennesker har det så med at finde ud af hvad normen har været, og bruger så Guds afvigelser til at bevise, at det ikke kan være rigtigt, det Bibelen siger. Det er derfor ”historisk umuligt…en umulig fiktion”.

Lad os tage et eksempel mere, på Guds ”små” afvigelser. Vi ved f.eks. at Solen er lysets kilde på denne jord. Men Gud fortæller noget usædvanligt for vores forståelse - noget som Moses aldrig kunne have fundet på selv. Moses voksede op med den ægyptiske lære og kendte solens virke. Når den nåede Moses’ land, blev der lyst og når den var rejst forbi, blev der helt mørkt. Men Gud sætter sit autentiske præg på beretningen ved at sige: ”Der blive Lys! Og der blev Lys. Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket, og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.” (1. Mos. 1:3-5). Lad mig forklare. Hvordan kan der være dag og nat, uden en sol? Solen og månen blev skabt 3 dage senere (1. Mos. 1:13-18). Det er en lille krølle på historien, som er så usædvanlig og uforståelig, at Moses ikke selv ville kunne have fundet på at placeret dag og nat, før sol og måne. Gud er forfatteren, og den der har ører han hører!

At arkæologer og teologer mener at kunne se historiens gang i jordiske rester, er direkte latterligt. Jeg siger ikke at man ikke kan bekræfte sandheden igennem arkæologien. Men når man tager i betragtning at det område de udforsker, har været genstand for uendelig krig, hvor genstande er blevet beslaglagt og det bjergede gods befordret på kryds og tværs af områderne, så kræver det mere end skovl, hakke, pensel og kost, at kortlægge historiens gang!

Kompetente historikere har i detaljer fortalt os hvordan det gik til. Men fordi det står i Bibelens bog, vil den profane verden ikke acceptere den historiske korrekthed. Det er sørgeligt med al den information der går spildt, fordi folket bruger den afsondret fra sandheden, til at skabe en anden historie, uden Gud, uden håb og uden bevis.

For at gøre historien her færdig, så fortæller Bibelen at Herodes blev bange, fordi han troede at jøderne havde fået en ”rivalkonge” og blev forfærdet. Han slog alle børn på 2 år og derunder ihjel, og derfor flygtede Josef med sin familie til Ægypten (Matt. 2:13-15). Efter Herodes død, vendte de tilbage til Israels land, men ikke til Judæa, fordi Josef frygtede for Herodes’ søn, Arkelaus, som var blevet konge, og derfor tog de ”tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret”.

Læg mærke til Lukas’ tilføjelse her. De tog tilbage til Galilæa. Lukas udelader beretningen om Herodes og flugten til Ægypten. Han forholder sig til at de tog fra Nazaret, Galilæa, til Judæa (Luk. 2:4) og derfra tilbage til Nazaret, Galilæa. Hvis det var Betlehem i Galilæa Jesus blev født, hvordan kan de da vende tilbage til samme sted, Galilæa, hvor de i så fald allerede var. Hele vejen er han specifik og der er intet der åbner op for tanken, at Jesus blev født i Galilæa. Arkæologernes forklaring er usandsynlig søgt, at fordi Jesus var født i Galilæa, har Betlehem i Galilæa befæstningsmure. Det er utroligt dumt…

At de ville flytte tilbage til Nazaret, var blevet profeteret flere hundrede år før, og som Mattæus siger, så bosatte de sig der: ”for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.” (Matt. 2:23). Men kritikerne er igen på drejeskiven:

Mange andre steder læser vi om at folket på hans tid kaldte ham ’Jesus fra Nazaret’ (Matt.26:70-72; Mark. 1:23-25 ; Mark. 10:46-48 ; Luk. 4:34 ; Luk. 18:37 ; Luk. 24:20 ; Joh. 1:45 ; Joh. 18:6-8 ; Joh. 19:19 ; Apg. 2:22 ; Apg. 6:14 ; Apg. 10:38 ; Apg. 22:9 ; Apg. 26:9), så lærde konkluderer at det er mere sandsynligt at Jesus blev født og opvoksede i Nazaret. Det tror de fordi NT forfatterne citerede GT vers fra Salmerne og andre profeter ude af sammenhæng, for at pege på Jesus. NT forfatterne var opsat på at få Jesu fødsel, liv, natur og mission til at passe med hvad som helst i det Gamle Testamente, som kunne konstrueres til at tale om ham, som bevis for at han var den de påstod han var. En enhver Kristen i dag som burger Bibelen til at argumentere for deres synspunkter uden at tage sammenhængen af passagerne i betragtning, ville blive grint af selv i deres egen akademiske kredse![8]

Den amerikanske teolog og forfatter Bruce Chilton, fra Columbia Universitet er også ganske tilfreds med fundet. Politiken skrev:

Ifølge Det Gamle Testamente vil Messias komme fra Davids slægt og området omkring Betlehem. Men hverken Jesus eller Josef stammer fra Davids slægt, ifølge Bruce Chilton. De er begge født i Galilæas Betlehem. I sin bogRabbi Jesus, der handler om Jesu liv, argumenterer Bruce Chilton, at Josef kom fra Galilæas Betlehem og mødte Maria i Nazaret, der blot ligger 10 kilometer borte, da han kom for at reparere familiens hus i Nazaret.[9]

Som vi har set, blev Jesus født i Judæas Betlehem, og voksede op i Galilæas Nazaret, og derfor blev Han kaldt Nazaræer, for at opfylde den profeti også.

Jesus og hans families gravkister fundet.


det sidste bedrageri blive værre end det første” (Matt. 27:64)

Det har lige siden Jesu død, været en plage for den sekulære verden, om det skulle ske, at Jesus opstod fra de døde. Siden den tid har røgtet lydt, at Hans disciple stjal ham (se Matt. 28:12-15). De hadede Jesu egne ord om Hans forhold til evigheden, hos Faderen i Himmelen. Så derfor, om Jesus opstod, ville ”det sidste bedrageri blive værre end det første”.

Først vil jeg pointere, at historien om fundet af Jesu grav, ikke anerkendes som Jesu grav af arkæologen, Amos Kloner, som fandt stedet. Men da fundet filmatiseres som en dokumentarfilm[10], og da jeg har erfaret hvor meget de forskellige medier har evne til at danne folkets mening, tager jeg det mere alvorligt, end som så.

Jesu gravsted fundet, påstår film. En ny film dokumenterer fund af hule i Jerusalem, som indeholder ti kister, som man tror indeholder levningerne fra Jesus, Maria, Maria Magdalene og andre...påstår producenter af en ny dokumentarfilm (Emmy pris-vindende dokumentarfilmfabrikant Simcha Jacobovici, og Oskar vindende instruktør James Cameron). Hvis det viser sig at være sandt, vil fundet, som vil åbenbares ved en pressekonference i New York, mandag (d. 26. februar, 2007), kunne ryste den kristne verden som et af de mest betydningsfulde arkæologiske fund i historien. Kisterne som, ifølge filmfabrikanterne, indeholder levningerne fra Jesus fra Nazaret, hans moder Maria og Maria Magdalene, vil blive vist… i New York…Historien begynder i 1980, i Jerusalems Talpiyot nabolag, med fundet af en 2.000 år gammel hule, som indeholder ti kister. Seks af de ti kister var udhugget med indgraveringer, med navnene: Jesua søn af Josef, Maria, Maria, Mattæus, Jofa (Josef, identificeret som Jesu broder), Judah søn af Jesua (Jesu søn - filmproducenternes påstand)…Selvom hulen blev opdaget for næsten 30 år siden, og kisteinskriptionerne afkodet for ti år siden, så er filmproducenterne de første til at fastsætte at hulen som faktum var gravstedet for Jesus og hans familie…Den (filmen) vil blive sendt på den internationale Discovery Channel, Storbritanniens kanal 4, Canadas Vision og Israels kanal 8, som også deltog i filmens produktion. Ifølge filmproducenterne, er filmens påstand baseret på tæt samarbejde med verdensberømte videnskabsmænd, arkæologer, statistikere, DNA specialister og oldtids eksperter.[11]

Det kan næsten ikke slå fejl, når alle de eksperter har givet sit besyv med. Eller hvad?

Hvis vi går tilbage til 2002, dukkede en kiste op, som var købt af en antikvitetshandler i Jerusalem, i ca. 1972. På kisten var, som de 10 omtalte kister, indgraveret en tekst, og på denne kiste stod der på aramæisk: ”Jakob, søn af Josef, broder til Jesus”. Forskere, specialister og statistikere har på alle mulige måder forsøgt at finde ud af, om dette er et troværdigt fund. Nogle siger ja og andre ubetinget nej. I sit blad ”TEL”, konkluderer selskabet ”Bibelsk Arkæologi”, at:

Fuld sikkerhed for, at teksten virkelig refererer til de nytestamentlige personer Jakob, Josef og Jesus, kan vi ikke få. Sandsynligheden er dog meget stor, vurderer flere forskere.[12]

Den 9. februar 2007, bragte Haaretz.com en artikel, hvor der bl.a. fortælles:

I december 2004, efter en længere politiefterforskning, anklagede Stats Anklager Direktoratet Golan (ejeren af kisten)og tre andre israelere for det, de kaldte den mest alvorlige sag i oldtids-falskneri nogensinde, afsløret i Israel. Golan…var tiltalt for angiveligt at stå bag en kreds, som er ansvarlig for fabrikationen af oldsager over en periode af 15 år[13]

Anklagerne mener at Golan har indgraveret skriften i begyndelsen af år 2000, mens forsvareren holder fotografier fra 1970’erne, der viser kisten med teksten, som bevis for at det mindst har været der siden den gang.

TEL citerer Camil Fuchs, som er professor i statistik ved Tel Aviv Universitet. Han har statistisk set udregnet at navne sammentræffet Jakob, Josef og Jesus, vil være 1 ud af 6.400 mulige:

Vi kan sige med 93% sikkerhed, at der ikke var en anden Jakob med en bror ved navn Jesus[14]

Om der nogensinde kommer en afklaring på dette spørgsmål, vides ikke. Formentlig vil der være lige så mange meninger, som metoder til at fastsætte ægtheden. Fremtiden vil sikkert bringe flere metoder og andre meninger.

Sagen er den, at de nyopdagede 10 kister vil gennemgå samme tumult og vil aldrig kunne dementere Bibelens budskab. Men hvis folket ikke gider undersøge sagen selv, vil en såkaldt dokumentarisk filmatisering overbevise mange, og det er informationstidsalderens store fare, at folk drukner i information, og har ingen grund at stå på, hvorfra de kan bedømme det, de hører. Guds Ord er sandhed, og står vi på det, vil vi kunne bedømme der ud fra, og det er bl.a. det, vi har fået Ordet til. Det gælder også arkæologer, videnskabsmænd og psykologer.

Arkæologen som fandt kisterne siger selv:

Fundet af Jesu gravsted er kun et PR stunt…Spændingen over fundet af Jesu gravsted, er forhastet, sagde Israelsk arkæologiprofessor Amos Kloner…Den internationale anerkendte arkæolog, som opdagede fundene af udgravningerne for 10 år siden, kritiserede filmproducenternes markedsførings strategi, og advarede mod at være overentusiastisk over de påståede fund. ’Påstanden at gravstedet er fundet, bygger ikke på noget bevis, og er kun et forsøg på at sælge’, sagde Kloner. ’Jeg tilbageviser alle deres påstande og anstrengelser for at vække en ny interesse for fundene. Med al respekt, så er de ikke arkæologer’, sagde Kloner, og refererede til filmproducenterne. Ifølge ham, så var navnene indgraveret på kisterne meget almindelige navne i det andet tempels tid, og er som sådan ikke tilstrækkeligt bevis for, at hulen var gravstedet for Jesu familie. ’Et gravkammer af Jesu familie, ville være et fund som ville ryste verden, og det er det, filmproducenterne ønsker at gøre’, sagde Kloner.[15]

Selvom indgraveringerne skulle være autentiske, og indhugget efter Jesu død og opstandelse, så er det ingen garanti for, at det ikke har været et modangreb fra Pilatus’ folk, som søgte at dække over sagen, for at beskytte sig selv (se Matt. 28:12-15). Selvom det ikke skulle være dem, så ligger det lige til højrebenet, som man siger, for Jesu modstandere at lave dette nummer. Det ville være tåbeligt ikke at forsøge…

Det er utroligt, at vi har øjenvidner som har videregivet det, de så til os, for at fortælle at Jesus genopstod og tog til himmelen, som Han havde sagt. Paulus siger at ”er Kristus ikke opstået, så er vort budskab jo tomt, og jeres tro også tom” (1. Kor. 15:14) og derfor vil der fortsat komme rigtig mange forsøg på at dementere denne sandhed. Jeg kan anbefale at læse artiklen Bedraget af Da Vinci mysteriet, for den gennemgår også mange interessante synspunkter, som ville kunne styrke dig til den kommende tid.

Afslutning


Som sagt, vil der komme mange flere forsøg på at bortforklare Bibelens budskab. Men Bibelen vil altid vinde til sidst. Videnskaben og arkæologien ændrer konstant mening, og nye fund og forsøg vil konstant ændre professorernes synspunkter og forståelse.

Bibelen har ikke ændret sig, og gør det ikke - selvom der også på denne front er gjort mange ihærdige forsøg (læs evt. Bibelens Historie), for Gud mener hvad Han har sagt, og historien ændrer sig ikke, fordi verden ændrer forståelse.

D. 6. april, 2006, havde TV2 Nyhederne en artikel, som fortalte om professor Doron Nof fra Amerika, som har en fantastisk forklaring på, hvordan Jesus kunne gå på vandet:

Højst sandsynligt har Jesus gået på det tilfrosne vand - altså på isen i stedet for på vandet[16]

Hans forskning afslører nemlig, at Israel for mellem 1500-0g 2600 år tilbage var udsat for meget kraftige kuldegrader

Endnu et fantastisk professorisk forsøg, på at dementere Bibelens historie. Der er et par problemer i teorien, da der skal ca. 30 cm. tyk is til, før det kan bære en mand. For det første var der bølger på vandet (Matt. 14:29), som de kæmpede med i båden (Matt.14:24). Det må have givet nogle enorme indhug i bådens træ, om ikke isflagerne ville have knust båden. Dernæst begyndte Peter at synke (Matt. 14:30), da han trådte ud på ”isen”. Kan man se de brækkede lårknogler for sig? For det tredje skal der tages i betragtning at det ikke var isbryderen Thorbjørn de sejlede med, så hvordan de formåede at sejle til Genezaret (Matt. 14:34), er uforklarligt. Endeligt. Det skulle have været mærkeligt, om 5.000 mænd foruden kvinder og børn, som Jesus havde brødfødt inden Han gik på vandet, ville have siddet - vel at mærke i græsset, i ”meget kraftige kuldegrader”…

Uanset hvad mennesker kommer og siger til dig, og uanset hvad de fremfører som bevis, så kan de ikke få ret, når de går imod Bibelens Ord. Selvom de ikke selv ser den, så er forklaringen der, som viser at Bibelens har ret. De fleste af verdens kloge mennesker vil ikke se den forklaring i øjnene, men vil hellere fremlægge 100 andre, for at bortforklare. Men uanset hvor mange de finder på, så er der kun én sandfærdig forklaring, og den har Gud selv givet os.

Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig”, sagde Jesus (Joh. 14:1).

Referencer


[1] http://pqasb.pqarchiver.com/latimes/results.html? st=advanced& QryTxt=Carrie+Carter+of+Fenton&x=73& y=18&type=current&sortby=REVERSE_CHRON& datetype=0&frommonth=01&fromday=01& fromyear=1985&tomonth=02&today=25& toyear=2007&By=&Title=&at=ALL&Sect=ALL
[2] http://www.kaagaard.dk/illusion.php
[3] Archaeology: “Where was Jesus Born?”, Volume 58 Number 6, November/December 2005; http://www.archaeology.org/0511/abstracts/jesus.html
[4] Biblical Archaeology Society: “An Archaeological Search for Jesus”; http://www.bib-arch.org/ArchaeologicalSearch.html
[5] An Archaeological Search for Jesus, Press Kit; http://www.bib-arch.org/AnArchaeologicalSearchforJesusPressKit.pdf
[6] Debunking Christianity: “Was Jesus Born in Bethlehem?”, 16. December, 2006; http://debunkingchristianity.blogspot.com/2006/12/was-jesus-born-in-bethlehem.html. Bemærk at denne kritiske side er lavet af frafaldne kristne - endda præster, som er blevet ”Fritænkere, skeptikere, agnostikere og ateister”.
[7] Samme steds
[8] Samme steds
[9] Politiken: ”Ny debat om Jesu fødested”, 23. december 2006; http://politiken.dk/udland/article217644.ece; http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel:aid=315709
[10] Discovery Channel: ”The Lost Tomb of Jesus”; http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/tomb.html
[11] Israel Culture: ”Jesus’ burial site found - film claims“, d. 23. februar 2007; http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3368731,00.html. Se også de danske aviser som fortæller om fundet: http://www.jp.dk/udland/artikel:aid=4267718/; http://www.berlingske.dk/udland/artikel:aid=867362; http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-6235620.html?rss; http://www.berlingske.dk/viden/artikel:aid=867628
[12] TEL, Nr. 1, marts 2003, side 7; http://www.bibelskarkaeologi.dk/telpdf/mar_2003.pdf
[13]Collector accused of forgingJames ossuary says old photos prove authenticity”, http://www.haaretz.com/hasen/spages/823215.html
[14] TEL, Nr. 1, marts 2003, side 7.
[15] Israel Culture: “‘Jesus’ burial site discovery is just PR spin”, 25. februar 2007; http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3369346,00.html
[16] TV2 Nyhederne: “Jesus gik på isen - ikke vandet”, 6. april, 2006; http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-3941426.html?rss


Debat: Antikristelig propaganda

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Antikristendom

 

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation