Om Bibelen


- Bibelens Historie

Jeg har længe - længere end jeg selv har været klar over - været vidne til at Guds Ord er blevet revet i stykker. Troen er blevet svækket markant og tvivl om stort set alle Bibelske læresætninger betvivles. Med påstanden om ny information om Bibelens grundtekst (eks. Judas Evangeliet), kan snart al Bibelens indhold formes og bøjes efter behag. Det betynger bogstaveligt min sjæl, som en gråd i hjertet, når jeg læser hvordan ”kristne” organisationer sårer Ordets troværdighed, og jeg længes efter at Guds Ord må finde samme respekt og ærbødighed hos andre, som det har fået i mit liv...
af Kim Andersen, d. 25-08-06

- Bibelens modsigelser og fejltagelser

Der kommer jævnligt angreb på Bibelens troværdighed, at den er selvmodsigende og kommer med ukorrekte oplysninger. Mennesket lærer aldrig at forstå hverken Gud eller Bibelen til fulde på denne jord. Paulus siger: ”nu kender jeg stykkevis, men da (når vi står ansigt til ansigt med Jesus) skal jeg kende fuldt ud” (1. Kor. 13:12). Nogle gange tages ord ud af sin sammenhæng, og bruges imod hinanden...
af Kim Andersen, d. 26-10-06

- Bibelens troværdighed

”Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. ” (Es 46:10) Bibelen, bøgernes bog, er en fantastisk samling af bøger, skrevet af forskellige mennesker, som tilsammen forkynder et enstemmigt budskab. Ved et grundigere studium, udviskes enhver tvivl om, at Gud er hovedtaleren i denne bog...
af Kim Andersen, d. 12-04-03

- Den smalle vej er blevet gjort ukendelig

Lyt med et åbent sind til det, jeg her fortæller. Der er en voldsom krig i gang imod Bibelen, som er tiltaget i årene efter det Nye Testamente blev samlet. Først kom gnosticismen, som kristne tidligt tog stilning imod. Allerede i Kol. 2:8 kan man se, hvorledes Paulus går imod gnosticerende strømninger. En del af de idéer, som gnosticismen repræsenterer, for eks. deres mening om legemets mindreværd, kom lidt efter lidt ind i de kristnes menigheder...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-05

- Der er tre, som vidner

Oversat fra Svenska Reformations-bibelsälskapet, af Bo Hagstedt (Sommer 2002) ”Der er tre, som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én. Og der er tre, som vidner på jorden: Ånden, vandet og blodet. Og disse tre er et.” 1.Joh 5:7-8. Således lyder teksten i de korrekte Bibler, der holder sig til de gamle håndskrifter. Og det er kun et af mange steder, hvor bibeloversættelsen er tilpasset vor tids manglende respekt for Skrifterne...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-07-02

- Hele skriften er indåndet af Gud

Der har gennem tiderne været vanskeligheder med at forstå visse afsnit af de bibelske skrifter, fordi der har været mangel på viden og tro på den hjælp, Bibelen selv giver. Vi læser i Luk. 24:25: ”Da sagde Jesus til dem: ” Hvor uforstandige I er og træge af hjertet til at tro alt det, som profeterne har talt!” Fejlen ligger ikke i Bibelen men skyldes vor egen uforstand. Og fordi vi er langsomme til at forstå og tro det, som profeterne har talt, mener mange, at når vi ikke kan forstå det vi læser, er det uden betydning, og så springer vi disse ord over...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-04-07

- Hvad står der i bibelen - om bibelen?

Lad os som indledning se på et vers fra Johannes evangeliet, kap. 1:"Filip finder Nataniel og siger til ham: Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn fra Nazaret", John. 1:45. Som teksten fortæller, er bibelen skrevet af mennesker, som vidner om det, Gud har sagt. Disse består af lærde og ulærde, profeter, konger, fårehyrder, fiskere, teltmager, osv...
af Eskild Skov Særkjær, d. 03-11-13

- Jesuitpræster bag NIV bibeloversættelsen

Alle dem, der kender til New International Version af Bibelen (NIV) kan ikke undgå at mærke, at der helt klart er en katolsk ånd i den med det formål at lede bibellæserne tilbage til den åndelige moderskøge, Den romersk katolske Kirke (DrkK), og at bedrage os på passende steder Oversætterne kalder da heller ikke deres arbejde for en oversættelse, men for en tænkt oversættelse De kalder den for en dynamisk ligeværdighed af ord Men Gud vil kalde det at ”lægge til” og ”trække fra” Jf Åb 22:18-19 Vi må konstatere, at det ikke er en god ide at sættte den romerske skøge til at værne om de hellige skrifter, idet formålet klart er at vildlede i stedet for at vejlede...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-07-02

- Krig mod Bibelen

Satan hader Bibelen og især, at Jesus deri ophøjes, æres og tilbedes som Guds Søn og verdens frelser. Derfor har han altid forsøg at skjule eller fjerne visse steder i og fra Bibelen. Og desværre er det på mange områder lykkedes for ham. Ikke blot i Danmark men også i andre lande skiftede man ca 90 % af de gamle, værdifulde håndskrifter (kaldet Textus Receptus) ud og begyndte at oversætte fra to håndskrifter, der beskrives som værende ældre Men som vi skal se, er netop disse to håndskrifter i høj grad tvivlsomme I Sanningen bakom 1917 års Kyrkebibel, står: ”På trods af, at Textus Receptus lagdes til grund (for 1917 oversættelsen), følte vor bibelkommission sig tvunget til på nogle steder ikke at følge Textus Receptus, eftersom flere… bla Viktor Rydberg, havde opfordret dem til det” ”Rydberg retter skarp kritik mod bibelkommissionens prøveoversættelse af NT, fordi den ikke havde fjernet følgende vers fra deres oversættelse: ”Thi der er tre, der vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den hellige Ånd”, 1 Joh 5:7 ” Rydberg havde allerede i 1862 skrevet en bog om Kristus, hvor han søgte at påvise, at der ikke fandtes støtte for Jesu guddom i bibelteksterne...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-09-98