Kræfterne bag Alpha kurset.

af Kim Andersen
Lagt på d. 08/11-03


Udskriv
Oversigt


Flere og flere, bliver ude af stand til at se det djævelske bedrag i Alpha. Vi modtager jævnligt mails, hvor folk er meget vrede over at vi, som de siger ”går imod Gud”. Jeg faldt over og oversatte denne artikel fra bladet Vanguard, skrevet af Elizabeth McDonald og Dusty Peterson.

Elizabeth McDonald


Elizabeth McDonald blev omvendt som tiårig. Hun studerede kirkehistorie på King’s College i London, og har efterforsket Alpha siden 1995. Hendes begyndende opdagelser blev udgivet i det vel modtagede SMP hæfte ’Alpha: New Life or New Lifestyle?’ (Nyt Liv eller Ny Livsstil).

Dusty Peterson


Opdraget i en gudfrygtig husstand, blev Dusty Peterson frelst, ved Guds nåde, i 1982. Senere opnåede han en B.A.-grad inden for computervidenskab og blev en professionel software ingeniør, der arbejdede primært med atmosfæren og det ydre rum og forsvarssektorer. I de sene 90’ere, opgav Dusty sin karriere for at efterforske Alpha kurset på fuldtid.

Den kraftfulde Ånd


Dette er hårdt for alle vedkommende. Det er hårdt for os at skrive det følgende materiale, men det vil være særdeles hårdt for visse folk, at acceptere det. Nogle folk har brug for et meget åbent sind mens de læser denne artikel, men vi tror på at de vil blive belønnet stort, hvis de har det – for dette er sikkert det mest afgørende stykke arbejde vi nogensinde har skrevet. Vi beder, at læserne må nærme sig vore argumenter på en voksen måde, og at de omhyggeligt vil tænke over alle vore beviser, før nogle konklusioner bliver draget. Hvis du er overbevist om at vore synspunkter er forkerte, så må du givet vis læse hele artiklen, for at forstå os korrekt.

Overvældende er det, at de åndelige forfædre til det moderne Alpha kursus kan vises tilbage til at være fra ’Vineyard’ bevægelsen.[1] Der bliver ofte argumenteret, at Vineyards rødder, til gengæld, ligger fast i ligheden med Carl Jung, Teilhard de Chardin og E.W. Kenyon – dvs. New Age bevægelsen.[2] Hvis dette er sandt, da må vi på fornuftig vis forvente de samme manifestationer værende til stede ved Alpha, som forekommer i New Age indvielser. Sker det? Det kan læserne selv afgøre, fordi følgende liste er taget, næsten ordret[3], fra El Collies Kundalini Signs and Symptoms[4] – et New Age dokument som identificerer de forskelligt manifestationer som forekommer i New Age Kundalini indvielse. I slutnoterne giver vi kilde referencer for hver af de følgende fysiske eller mentale oplevelser som findes ved Alpha. Ikke alene det, men hver slutnote består af to sådanne referencer – og alle vidneudsagnene stammer fra Holy Trinity Bromptons (HTB) egne publikationer. Vores bog, Alpha – the Unofficial Guide: Overview, giver virkelige citater. Den er tilgængelig hos SMP og andre steder.[5]

[Collie:] ”Kundalini rejsningen kan have dramatisk indvirkning på kroppen … den kan forårsage:”Men klart”, vil nogle svare, ”disse er nærmere de okkulte efterligninger af originale Helligånds manifestationer?” Der er en sandhed i dette, men ikke på den måde de fleste tror. Den Hellige Ånd giver os åndelig lys (dvs. Bibelsk visdom), hvorimod fjenden producerer et fysisk lys inden i hovedet. Gud giver os glæde i vor ånd (igennem kundskaben om, at vi er frelst fra Helvede), hvorimod fjenden bare får mennesker til fysisk at le – og uden grund. Gud giver os kraft i ånden (dvs. Han gør os i stand til at stå faste i troen), hvorimod fjendens ’kraft’ får mennesker til fysisk at gøre ting (f.eks. at spjætte ukontrolleret) eller at føle elektriske chok osv. i deres (fysiske) krop. Og sådan kunne vi fortsætte[28].

Guds Ånd er iboende, og vidner for vor ånd, ikke vor sjæl eller krop (Romerne 8:16, Apg 18:5, Joh 13:21) – således kan de ovenstående desorienterede, fysiologiske sensationer ikke repræsentere Helligånden. Udover dette, kalder Alphas Nicky Gumbel hans ”Hellige Ånd” en ”kontrollerende Ånd”[29], og siger ”vi skulle blive fuldstændig overvældet af” denne Ånd[30], men frugten af Helligånden inkluderer selv-kontrol (Gal 5:22-23). Mangel på legemlig kontrol bliver konsekvent forbundet i skriften med djævle, og dom – f.eks. dyre lyde (Es 5:25-30, Sal 59:1-15), brand (Jer 21:10, Es 47:1, 14), rystelser (Apg 8:7, Sal 69:23-24), tilsyneladende fuldskab (Es 29:9-10, Jer 48:26) og så videre. I modsætning til, da Legion var kastet ud, blev den udfriede fundet ”siddende [snarere end spjættende] ved Jesu fødder, påklædt og ved sin fulde fornuft” (Luk 8:35 – se også 2. Tim 1:7)

Hvis læsere forventede referencer til opførsler som gøende eller gryntende i den ovenstående Kundalini liste, er disse medindbefattet under El Collies afsnit om ”spontaneous vocalizations” (spontan brug af stemmen) og kan bestemt foregå ved Alpha[31], men fjenden er meget snedig og vil åbenbart kun producere manifestationer der ikke er kraftigere end en bestemt gruppe for parat til at tolerere. Ikke desto mindre, uanset hvor ’mild’ den ekstatiske manifestation forekommer, er det den samme fjende der gør den samme skade.

Bare fordi New Age bevægelsen har forledt mange ikke-troende i dag ind i overnaturlige oplevelser, må vi ikke give efter for fristelsen, som denne Alpha leder gjorde: ”Vi indså at vi havde brug for at ofre noget … - specielt i en post-moderne verden – hvor de [deltagerne] kan have en eller anden åndelig oplevelse”[32]. Den ’åndelige oplevelse’ ikke-troende deltagere behøver, er en Ånds arbejdende overbevisning om deres syndefulde natur og fornemmelse af Guds vrede (begge er skræmmende fraværende hos Alpha).

Her er et stort holdepunkt for Alphas succes: de ovenstående manifestationer forgår hyppigt i mennesker der stadig ikke er kristne. Som resultat, tænker kursusledere, er modtageren nu frelst (hvis ikke døbt i den Hellige Ånd) – og fortæller dem det. Alpha forslår deltagerne, at de kan få flere af disse stof-lignende oplevelser, hvis de slutter sig til fællesskabet, der kører deres kursus. Således er deres ønske om at deltage i fællesskabet efter at have afsluttet Alpha ofte af denne svage og usunde årsag – men bliver ofte ydermere antaget som bevis for frelse. Bibelsk set, gør den sande Hellige Ånd os ydmyge og leder os til at herliggøre Gud (Joh 16:7-14), men dette er ganske enkelt ikke reglen i Alpha:

”Jeg vidste nu, at jeg betød noget for Gud … Nicky [Gumbel] opfordrede os alle til at bede en bøn … Det var en der skulle byde Jesus velkommen i vore liv [snarere end at give vore liv til Ham? - DP] … Da jeg bad bønnen, havde jeg en følelse af en guld fyrværkeri sol der ramte mig i brystet og skød ned i mine arme og ben. Da jeg kom hjem, sagde jeg ingenting – men ved slutningen af kurset, inviterede jeg Mark til Alpha kurset”[33].

Virkelig forandring


Det som følger, er Alphas Es kort. På trods af dets brug af formularer og verdslige teknikker i stedet for Ånds-ledet forkyndelse (det sidste er Guds krav hver gang vi bringer evangeliet), til trods for HTBs chokerende forbindelser (f.eks. med Paul Cain, Rodney Howard-Browne og Robert Schuller), på trods af Alphas mange læremæssige fejl (se vores bog) og på trods af de grundlæggende ubibelsk producerede manifestationer, bliver Alpha budt velkommen i kirkesamfund verden over, fordi det forandrer folk på tilsyneladende gode og store måder. En blåøjet kirkes logik i dag siger, at det MÅ betyde, at Alpha bliver velsignet af Gud og er acceptabelt for Ham.

Der er dog en frygtelig brist i dette argument – for New Age indvielse er en velovervejet sataniskefterligning af ægte på ny fødelse. Forandringerne set i Alpha er, mens de næsten aldrig producerer et vidnesbyrd som kommer nær at vise tegn på sand overbevisning, er identiske til dem i Kundalini Rejsningen. Den følgende liste, er taget direkte fra leveringer fra det New Age dokument vi citerede tidligere. Men, fordi Alpha har en kristen ydre glans, lader det til at kirken i dag, er ude af stand til at tilskrive de følgende – udiskutable dybe og ’åndelige’ forandringer fjenden:

”Kundalini rejsningen smækker porte op for al slags mystiske, paranormale og magiske perspektiver. Den leder ofte til:Med andre ord, kan New Age indvielse resultere i dybdegående forandringer. Den kan ’redde’ folk væk fra gaden og ud af mentalinstitutioner, den kan forårsage forhærdede kriminelle at ’komme på rette køl’, den kan få folk til at se meget mere åndelig-orienteret ud, end de var før – men intet af dette betyder at det er af Gud. Det er en hedensk efterligning af sand frelse og producerer ikke overbevisningen om synd, ej heller frygten for helvede eller den mundtlige omvendelse eller den alt-omsluttende påskønnelse af Kristi kors, som ægte genfødsel medfører.

Og således er det med Alpha. Undersøg praktisk talt ethvert vidnesbyrd fra et hvilken som helst Alpha kursus op imod den ovenstående liste, og læseren vil se, at vidnesbyrdet ikke har noget sidestykke i Skriften, men korresponderer i stedet til Satans efterligning. Alpha aviser påstår regelmæssigt, at kurset redder folk fra visse New Age praktikker, men den samme ånd er beviseligt bag begge. Faktisk, så præcis er overensstemmelsen mellem dem, at en Alpha kursist fra HTB nu har udgivet en yoga video og en bog der reklamerer for yoga, uden at give bare et hint om, at dette ikke kunne være foreneligt med den Hellige Ånd[34].

Mere forandring


Lige som med mange bevidsthedsudvidende stoffer, resulterer ’Kundalini rejsningen’ sædvanligvis i større ro og/eller lykkelighed på New Age modtager delen – plus en større følelse af harmoni med verden, og en større tilgivelse over for mennesker omkring dem. Som et resultat, fortæller New Age indviede, om forbedrede forhold. New Agere kan også tit prale af helbredelser, ellers kunne deres ’alternative terapi’ klinikker hurtigt miste alle kunder. Fjenden har magten til at udrette sådanne ting og alligevel er disse præcis de ting der bliver brugt til at ’bevise’ at Alpha er af Gud.

Forståeligt er det, at den ny-fundne ’interesse for åndelige ting’, som sædvanligvis opleves af mennesker der indvies til Kundalini, afspejler de folks værdier, som har guidet dem igennem deres indvielse – således når katolikker modtager denne falske ånd fra katolske karismatikere, er resultatet at de bliver mere katolske[35]. Folk der har gennemgået det (formodede evangeliske) Alpha kursus, kan meget vel derfor have en ægte begærlighed efter at læste Skriften, men dette må ikke snyde os. Satan er snildt snedig nok, til at efterligne en gudgiven hengivelse til den Hellige Skrift. Derfor var farisæerne også meget intense i at læse Skriften. Dog er begge dele en ”interesse” kontrolleret af en falsk ånd, snarere end en overgivelse drevet af den Hellige Ånd, og begge dele manifesteres som et ønske om ikke at tro og adlyde alle de ting vi bliver påbudt i Skriften, men at plukke og vælge ’passende’ vers, som bliver fokus og bliver brugt til at gøre ”vægtningsspørgsmålene” uklare, som vores Herre sagde det (se Matt 23:13-28).

New Age modtagere føler, igen som mennesker der er høje af stoffer, at de ’elsker’ alle. De ’elsker’ specielt hvad de tror, forårsagede deres spændende oplevelser. I Alpha leder dette nogle gange til, at deltagere siger at de ’elsker’ det de tror, er Jesus. Dette sker selvfølgelig ikke efter de har hørt evangeliet, men kun efter de har deltaget på ’Helligånds weekenden’ og moret sig over nogle spændende legemlige manifestationer. Dog ville en stor del af New Agere sige, at de også ’elsker’ Ham[36]. Det er ikke på dette vi kan teste. Testen er lydighed over for ordene fra den sande Jesus, snarere en bare en vammel følelse for den væsentlige anderledes Jesus, undervist i Alpha[37]. Som med New Agere, tilskriver Alpha deltagere deres åndelige oplevelser kraften eller personen som de er blevet lært, er bag disse oplevelser:

”Anne lagde hendes hånd på mig og sagde ’Kom Helligånd’ og det mest fantastiske skete. Jeg følte det som om nogen tog to fakler og stak dem i øjnene på mig. Jeg så dette fantastiske hvide lys og hele min krop, fra mit hoved til mine tæer, var badet i hvidt lys [Husker du fjendens fysiske lys, i stedet for Guds åndelige lys?] … Jeg blev ved med at sige igen og igen ’Jeg har mødt Jesus. Jeg har mødt Jesus.’…”[38].

Konklusion


Lad os gøre status. En Alpha eksaminand, kan sagtens udvikle et ’åndeligt’ verdensbillede, kan opføre sig meget mere moralsk end før, kan sige at de ’elsker Jesus’, kan ønske at tilslutte sig et fællesskab og læse Bibelen. Dog sker alle disse typer af forandringer også i New Age bevægelsen. De betyder ikke at personen er frelst. Man vil altid lede forgæves efter kendetegnene ved sand overbevisning i offentlige Alpha vidnesbyrd – så som ægte ydmyghed, eller ærbødighed og gudsfrygt for den Almægtige, eller et virkeligt ønske om at få tilgivelse af mennesker, de har krænket, eller en dyb skam over deres forhenværende liv, eller en seriøs overbevisning om deres syndefulde natur.

Næste gang læsere kommer forbi et tilsyneladende imponerende Alpha vidnesbyrd (eller en fra Toronto/Pensacola, for Alpha spreder den selv samme ånd), så tilskynder vi dem til at spørge (a) om de ovenstående Bibelske kendetegn er til stede, og (b) om fjenden virkelig er ude af stand til at producere de synlige forandringer, forudsat at New Agere oplever præcis de samme helbredelser, forandringer, genoprettelser osv.

Der er meget mere vi kunne sige, for at bevise vores påstand[39]. Vær venlig at advare så mange ældste som du kan før de accepterer Alpha[40]. De vil lytte meget mere velvillige, hvis de endnu ikke har taget det indenbords. Hvordan kan det være? Dels fordi de vil tabe meget mindre ’ansigt’, hvis de afviser Alpha før de opfordrer deres fællesskab til at involvere sig i Alpha kurser, men også fordi vi har fundet ud af, at den kraftfulde ånd bag Alpha, forblinder mennesker for sandheden, når de har fanget ’den’. Der er stadig tid for mange kirker, specielt uden for UK, til at blive afholdt fra dette mareridt.

Herren gjorde os i stand til at lave denne artikel. Må Han befri mange sjæle igennem den. Dem der allerede har modtaget Alpha ånden, må fuldstændig frasige sig den og indgående omvende sig fra den. Gud velsigne dig.

Reference liste


1 For detaljer, se da de to første artikler i serien The Powers Behind the Alpha Course tilgængelig på vores hjemmeside (www.bayith.org).

2 For detaljer, se artikel nummer to i serien The Powers Behind the Alpha Course tilgængelig på vores hjemmeside (www.bayith.org).

3 Vores håndfuld af mindre modifikationer, bringer blot listen i linie med andre beskrivelser af New Age indvielse, så som Det Klare Hvide Lys, af Master Subramuniya.

4 Se www.users.aol.com/ckress/symptoms.html (April 7th 1999).

5 Se venligst Better Than Rubies sectionen på vores hjemmeside (www.bayith.org), for mere information om denne bog.

6 Telling Others, (Kingsway Publications, 2001), pp 86 & 122.

7 UKFocus, Jan99, pp 4-5; Elsdon-Dew (ed.), The God Who Changes Lives, Vol 2, (Alpha Publications, 2001), p 158. Læg venligst mærke til, at alle referencer til aviser, hvad enten de er verdslige eller andet, refererer til engelske udgaver. Alle eftertryk i citater, er vore egne.

8 Alpha News, Nov98 - Feb99, p 15; UKFocus, Mar99, p 2.

9 Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, p 78; Alpha News, Nov97 - Feb98, p 7.

10 Telling Others, p 152; Alpha News, Jul -Oct 2002, p 9.

11 Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, p 132; Alpha News, Nov98 - Feb99, p 15.

12 UKFocus, Mar99, p 2; Alpha News, Nov98-Feb99, p 15.

13 Telling Others, p 123; Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, pp 223-224.

14 Gumbel reklamerer for den ubibelske ide om fysiske sympati smerter (f.eks. i Telling Others, p 156, og i Talk 13).

15 Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, pp 114-121; Ibid., p 149.

16 Alpha News, Mar - Jun99, p 6; UKFocus, Jan99, p 6.

17 Alpha News, Jun - Oct97, p 9; Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, p 113.

18 Telling Others, p 123; UKFocus, Dec98, p 5.

19 Alpha News, Jun - Oct97, p 9; Telling Others, pp 123-4.

20 Alpha News, Mar- Jun99, p 6; Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, pp 222-223.

21 Alpha News, Mar-Jun98, p 13; Alpha News, Mar - Jun98, p 7.

22 UKFocus, Dec98, p 5 (copyright The Express, 1998), Alpha News,Nov 97-Feb98, pp 12-13.

23 Neil Richardson, A Tale of Two Cities: Nicky Gumbel and the Alpha Course (2000), p 16 (taget fra en HTB publikation); også vidnesbyrd givet af Gumpel i Talk 8, Edn. 2.1.

24 Alpha News, Mar - Jun98, pp 12-13; Alpha News, Jul - Oct 2000, p 36.

25 UK Focus, Mar99, p 2; Elsdon-Dew, op. cif.,Vo!2,p38.

26 Alpha News, Jul - Oct98, p 15; Alpha News, Mar - Jun98, p 13.

27 Elsdon-Dew, op. cit., Vol 2, p 111-2; Alpha News, Nov97-Feb98, pp 12-13.

28 Vi tilbyder adskillige andre eksempler i del 5, i vores bog.

29 Questions of Life (Kingsway Communications, 2001), p 113.

30 Questions of Life, p 123.

31 En kvinde… fortæller at hun ikke kan få sig selv til at ‘grynte som en gris og gø som en hund’ på et Church of England kursus… Angie Golding, 50, hævder at hun blev nægtet konfirmation, med mindre hun skrev sig op til Alpha kurset, hvilket hun siger, er en ’hjernevaskende’ øvelse, hvor deltagerne… siger dyre lyde og falder bagover. Mark Elsdon-Dew i Holy Trinity Brompton, sagde at Alpha kurset… ’påvirker forskellige mennesker på forskellige måder’ (The Times, 11. maj, 1996). Læg mærke til, at Elsdon-Dew ikke fornægtede denne kvindes påstand om bondegårdsmanifestationerne. Læg også mærke til, at alle referencerne til Alpha manifestationerne i artiklen du læser, er dateret mindst et år efter dette stykke, og mange gange 4 eller 5 år – dvs. efter Toronto antageligt sluttede.
32 Alpha News, Mar - Jun 2001, p 20.

33 UKFocus, Jan99, pp 4-5.

34 Den Britiske berømthed og ex-Spice Girl, Geri Halliwell, har udgivet en bog der reklamerer for yoga efter deltagelse i Alpha ved Holy Trinity Brompton. Bogen Just For The Record, (Elbury Press, 2002), indeholder endda Geri’s tak til ”Pippa og Nicky” på den sidste side (Nicky Gumpel’s kone kaldes Pippa). Halliwell’s video som også blev udgivet i 2002, hedder ”Geri Body Yoga”. Annoncen hævder at ”yoga er for alle”.

35 See Part 2 of our book for details.

36 Se f.eks. kapitlet med titlen “God as the Beloved” I New Age bogen, som sigende er navngivet The Alpha Point, (BKISL, 1999), af Anthony Strano.

37 For detaljer af de mange forskelligheder, se da vore serier af tre artikler kaldt ”Chapter and Verse on Alpha’s Jesus” – gratis tilgængeligt ved ’Better Than Rubies’ sektionen på vores hjemmeside (www.bayith.org).

38 Alpha News, Mar - Jun98, pp 12-13. Læg mærke til det endelige selv-centrerede mantra i stedet for den Gud-angivne tilbedelse.

39 Del 5 af vores bog giver en dybere behandling af mange emner som tages op i denne artikel.

40 Elektroniske kopier af artiklen som du læser, kan frit hentes fra Better Than Rubies sectionen på vores hjemmeside (www.bayith.org).


Debat: Kræfterne bag Alpha kurset.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Alpha

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation