New Age, vore medier og de kristne

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 24/07-98


Udskriv
Oversigt


Den rette kurs findes kun i Bibelen

Der har altid været angreb på troen på den Jesus, Bibelen omtaler. Vi ser allerede i de breve, Paulus skrev, at han går stærkt imod gnosticismen, som også Johannes gør i sine breve. Og Judas finder det nødvendig at skrive: ”Mine kære! Samtidig med, at jeg er meget optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, finder jeg det nødvendig at skrive og formane jer til at stride alvorlig for den tro, som én gang for alle blev overgivet de hellige”, Judas v. 3.

Blot i de sidste årtier er angrebene imod kristendommen tiltaget i en grad, vi ikke kunne tro ville ske, da vi havde denne tid foran os. Angrebene på troen, moralen, ægteskabet, Bibelen og alt, hvad et samfund er bygget op på, er voldsomt stigende. Og hverken størstedelen af de kristne eller verden som sådan har kunnet holde stand imod disse angreb.

Dersom vi ikke stoler på Bibelen og er villige til kassere det, der går på tværs af dens lære, kan vi ikke holde os på ret kurs. Da er vi som et skib uden kompas. Og desværre må vi sige, at kristne som flest og verdens børn i dag har mistet kompasset og driver derfor rundt på må og få. Meget af skylden herfor er forårsaget af New Age. Hvorfor og hvorledes det er gået således, vil vi se lidt på.

Hvad er New Age, og hvad lærer denne bevægelse?


New Age betyder Ny tid. Og dermed menes, at kristendommens tid er forbi, og at det ud fra Zodiaks 12 stjernetegn kan bevises. New Age lærer, at fra midt i tresserne begyndte en ny tidsalder, da vi gik ind i Vandmandens tidsalder. (Vandmanden er af de 12 stjernetegn i Zodiak.)

Fra firserne har New Age bevægelsen fulgt en nøje planlagt kurs til at infiltrere alle medier og undergrave den bibelsk prægede moral. Og medierne blev snart i høj grad spredere af disse idéer.

Først måtte alt, hvad der hed kristendom, ryddes af vejen, og til det brugtes og bruges mange former for angreb. Først formåede man at skifte verdensbilledet fra teisme (gudstyret) tilateisme (styre uden gud). New Age lod Østens religioner svømme over Vesten. Dernæst kom ”hippie” kulturen, der banede vej for marihuana, rockkoncerter og politiske demonstrationer. 60´ernes ungdomsoprør åbnede vejen til opstand mod det eksisterende samfund men først og fremmest mod alt, der var udsprunget af kristendommen.

Dernæst kom the Beatless, og porten blev åbnet for rock og med den afgrundens forførelse i en størrelse, som kun kan forstås ved et grundigt studie. Narkomisbrug og satantilbedelse er blot to af alt det samfundsnedbrydende, der fulgte i sporene på the Beatles og andre band. Og dernæst igen er det kun blevet vildere, mere forrående og gudløst.

Vi må slå fast, at New Age´ opkomst og nedbrydningen af samfundsordenen og den kristne tro nøje hører sammen I Vesten har psykologien for en stor del overtaget kristendommens indflydelse på ængstelige mennesker Ordene: ”Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet i beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus”, Fil 4:6-7 , bliver ikke længere værdsat Men følger vi ikke denne opfordring, bliver vore tanker ikke bevarede i Kristus Jesus Og da bliver vi som Martin Gross skrev, den mest ængstelige, følelesmæssigt usikre befolkning i menneskehedens historie; vi er ”borgere i samtidens psykologiske samfund” (Ferguson, Aquarian, side 89) Og Bertram Russell skrev i sin bog Why I Am Not a Christian, side 107: Det psykologiske samfund er det samfund, ”hvor mennesket som aldrig før er optaget af selvet”

Dertil kom Freud med den moderne form for psykologi og ændrede helt vort menneskesyn og selvopfattelse. Hidtil havde det enkelte menneske stort set kunnet erkende sandheden, men nu ødelagde Freuds teorier dette. (Den sandhed, som Jesus lover skal frigøre os.) Freud gik endog sålangt, at han lærte, at tro på Gud var en form for neurose hos svage mennesker. Og Darwins lære var en stor støtte for Freud teorier.

Plan om en verdensregering tager form


Idéen om en verdensregering er ved at blive virkelighed, idet mange organisationer allerede arbejder energisk på at fremme en sådan regering. Planetary Citizens er en organisation, der er dannet med hensigt på at forandre verden gennem politiske handlinger. En af medstifterne af denne organisation var Donald Keys, der gennem lang tid havde været konsulent for delegationer til FN. Og blandt de øvrige medstiftere var der mange fra New Age.

I begyndelsen af 1982 iværksatte Planetary Citizens sammen med flere andre et projekt, kaldet: Det planetariske initiativ for den verden, vi vælger! Og til dette initiativ er tilsluttet hundredvis af store og små grupper og organisationer verden over. (Donald Keys, Earth at Omega: Passage to Planetization.) Bevægelsen holdt en fire dages kongres i Toronto i juni 1983, hvor næsten 500 ledende personer deltog, og hvor alt blev drøftet og nærmere planlagt i detaljer, omfattende økologi, økonomi, politik m.m. Og iagttagere kunne klart se, at alt dette var New Age orienteret.

Alice Bailey har skrevet om disse planer i sine mange bøger.. Og hun hævder, at hun har modtaget store dele af sine bøger ad telepatisk vej fra ”tibetaneren” Djwhal Khul (spiritisme), der forudså en ny verdensorden, der ville fremstå ved ”Kristi genkomst”. Men denne kristus er ikke Bibelens Jesus Kristus, men et højtstående medlem af et åndeligt hierarki.

New Age´ tanker og politik har mange udformninger


Antallet af organisationer indenfor New Age vil det være uoverkommelig at omtale. Men de har det tilfælles: en ny verdensorden, feminisme og indførsel af meditation i skolernes undervisning. New Age´ idéer om én-verden har trængt igennem til statsadmistationerne og er begyndt at få del i vores skattekroner. Og dens idéer og metoder er også ved at infiltrere det statslige uddannelsessystem.

David Sprangler, der er medlem af Planetary Initiative og stærk påvirket af Alice Bailey, taler om Lucifer (et navn, der også bruges om Satan), der ”på en måde er en engel for menneskets indre udvikling.”

I mange af New Age-udkast til en verdensregering spiller FN en fremtrædende rolle. FN er ved at indse, at den ikke kan skabe en verdensomspændende fred og ”arbejder nu i stedet på at opbygge et nyt økonomisk system, hvori FN vil komme til at administrere klodens ressourcer.” (Doug Bandow, The UN Goes for the Moon… Antartica and the Ocean Floor). Og selv om FN ikke kan siges at være en New Age-organiation, er der mange af dens nuværende målsætninger parallelle til New Age?

New Age angriber kristendommen og hele den vestlige kultur


New Age har tilpasset sin talemåde, så selv erfarne kristne kan blive narret af disse. En tidligere leder i New Age skriver, at da han blev kristen og kom i kirkerne, kunne han straks høre, at en ikke lille del af prædikerne var New Age´ lære.

Mange firmaer, der tilbyder kurser og programmer på diverse områder, bruger New Age´ ideer og begrebsverden. Og langsomt og umærkeligt spredes disse begreber blandt alle, der kommer i berøring med New Age. For eks. lærer den, at sandheden er i os, medens Bibelen lærer, at sandheden åbenbares i Bibelen. New Age lærer, at indgangen til et nyt liv er reinkarnation. Medens Bibelen siger, at standpunkter til frelse eller fortabelse tages her i livet. Og New Age lærer, at alle religioner viser hen til den samme gud. Medens Bibelen lærer, at der kun er én vej, én sandhed og én frelser.

New Age er en paraply-organisation med mange underafdelinger


Disse underafdelinger er adskilte men arbejder alligevel i samme retning for at undergrave kristendommen, så den af sig selv nedbrydes og gør de ”frafaldne” kristne klar til at tage imod indvielsen til det system, New Age lærer, der kommer Dette system begyndte sin forførelse helt tilbage, hvor Jesus advarede imod, at mange vil sige: Jeg er Kristus! og som vil føre mange vild (Matt 24:5) Foruden falske kristus´er findes der efterlignende engle (2 Kor 11:14) , falske guder (Gal 4:8) og efterlignende falske ånder (1 Joh 4:1-3) I stedet for at tale om omvendelse fra synd taler New Age om en opvågning af vort eget jeg, hvor vi erstatter bøn med meditation og genopdager vort guddommelige ego

Skal vi sejre over New Age´ falske lære, må vi holde os nøje til Bibelen Vi må slå fast, at Gud hører (2 Mos 2:24) , Gud ser (1 Mos 1:4) , Gud skaber (1:1), Gud kender dem, der hører ham til (2. Tim 2:19) , Gud har en vilje (1 Joh 2:17) , og at Gud siger om sig selv: ”Jeg er den, jeg er” (2 Mos 2:24 , se også 1 Mos 1:4) Således er den Gud, vi som kristne véd er almægtig og allestedsnærværende

New Age musik


New Age mærkes også i dag mange steder på musikkens område Men vi er så tilvænnet den, at vi på det nærmeste tager imod den Vi er på vej til at ligne Jacobs hus, som var ”fuldt af det, der kommer fra Østen” ”Væn jer ikke til hedningernes færd”, Es 2:6 og Jer 10:2 Men får vi af Bibelens faste føde, bliver vore sanser trænet op til at kunne skelne mellem godt og ondt (sml Hebr 5:14) New Age´ psykodeliske musik har til formål at få os til at søge selvets kongerige og dets psykologi Men Jesus siger: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, og da skal alt andet gives jer i tilgift”, Matt 6:33

New Age musik er også farlig derved, at den får os til at åbne dørene for åndsmagter, hvorved vi mister interessen for at høre om Gud eller at læse i Bibelen. Besøger man en musikforretning, ser man en lang række med ene CDere med New Age musik. For eks. har Steven Halpern fået fremstillet over 30 albums, der tydelig har til formål at få os til at falde for Østens mystik. Og hans ”Spectrum Suite” er designet for at få os til at sætte focus på okkultismen.

Bibelen lærer om:New age lærer om:
Guds herlighedMenneskets herlighed
Bibelens autoritetSelvets og ånders autoritet.
At Bibelen er inspireret af HelligåndenOkkultisme og falske ånder
At Gud skabte alle tingAt alt er et resultat af vore egne hænder.
At vort håb er Jesu genkomstAt det endelige håb er selv-realiseret menneskehed


Gammel hedenskab genopstår


Bibelen forbyder enhver form for troldom Men i Joh Åb ser vi, at gammel hedenskab med troldom kommer på mode igen i tiden op til Kristi 2komme (Åb 9:21 , 18:23, 21:8 og 22:15) Det græske ord for troldom er pharmakia Herunder hører mange former af narko, som har været brugt i tusinder af år i hedenske religioner til at komme i kontakt med åndeverdenen (narko er bevidstheds-udvidenden) I Personal interview, with Brad Green, læser vi, hvorledes han gennem narko kom i forbindelse med ånder I en LSD trip lærte ånde-guider ham om hinduisme, som han aldrig tidligere havde kendt til Og ånder lærte ham at nå frem til enhøjere oplysning Han beretter om den indsigt i Østens religioner, han fik ved at lytte til the Beatless Han begyndte snart at kunne høre stemmer (ganske som the Beatless havde beskrevet), der lærte og forklarede det okkulte Og han kom til at tro på det, ånderne lærte ham

Ethvert menneske har evne til at finde og kende sandheden


Ved en sådan gennemgang af sataniske bedragerier er der sikkert nogle der mener, at de mange, der mangler oplysning om disse ting, er undskyldte Men Bibelen lærer, at vi alle er ansvarlige for vort liv indfor Gud, uanset om vi er født buddhist, hindu, katolik, nogen anden religion eller kristen Alle er og har været vidne til, hvad Gud har skabt (Romerne 1:18-23) ”Det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem”, vers 19 Som det også står i sangen: Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste han har skabt er stort Og kan hans magt bevise Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde Og i Joh 1:9 står: ”Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden”

Det største og det mægtigste parti i verden hedder penge


Texe Marrs beskriver i sin bog Dark Majesty de stærke kræfter, som vi mærker men aldrig ser. De kommer bl.a. fra Bilderberger sammenslutningen, som er stærk nok til at få den præsident valgt, de vil have valgt, og som siden gør, hvad de siger han skal. Det er for Bilderberger-gruppen ligegyldigt, hvilket parti der vinder, for de har deres mænd i alle partier. Og de har indflydelsesrige medlemmer rundt om i verden. For eks, prins Bernhard i Holland, tidligere forbundskansler Helmuth Kohl, tidligere præsident Carter, Henry Kissinger og Margaret Thatcher, som dog er faldet i unåde. Nogle af de samme kan også være medlem i Den trilaterale Kommission (som også har stærk økonomisk magt). Nær tilknyttet disse grupper er Laurence Rockefeller, som financierede Matthew Fox, der skrev den gudsfjendske bog The Coming of the Cosmic Christ. Fox var katolsk præst og samtidig pro homoseksuel, pro heksevenlig og pro New Age. Han var leder for et katolsk kollegie i San Francisko, der i sit stab har en af verdens mest berømte hekse, Miriam Starhawk. Vi kan heller ikke forbigå Illuminati 666, som prins Bernhard var formand for men afløstes af lord Carrington . Den rigeste kvinde i verden, dronning Juliane i Holland, er også med i konsortiet Og ligeledes er mange rige banker medlemmer.

Bilderbergers mål er at beherske verdens økonomi. Og denne aktivitet er den ene af pyramidens sider. En anden side er en ny politisk orden. Og den tredje side er en ny religiøs orden, der agter at ødelægge den kristne tro og vor kærlighed til Gud. Familiemønstret skal ødelægges, og homoseksualitet, lesbianisme og arbejde for fri abort skal fremmes.

Medens George Busch var præsident, inviterede han dem, der holdt sig til forbudte sexformer, til Det hvide Hus (”Hate Laws Target Gospel”, The Christian World Report. Se også ”Forum--- Præsident Bush, the Great Pretender,” The Christian News.) Selvfølgelig var Bush medlem af Bilderberger og Den trilaterale Kommission og arbejdede ligeledes for at fremme The Planetary Meeting i august 1987.

Illuminatis indflydelse


Illuminati har stor indflydelse i både politik og religioner.

Af banker og finansierings-fonde nævner jeg ud af mange blot verdensbanken.

Af mange hemmelige grupper blot Frimurerordenen

Af hemmelig eller delvis skjult politimyndighed nævner jeg også ud af mange kun CIA, KGB, FBI, British Intteligence, Interpol og kommunist partiet.

Af religiøse grupper nævner jeg kun Kirkernes verdensråd, Vatikanet, New Age kulter og Unitarer. Vatikanet tjener Det hemmelige Broderskab Illuminati og verdensvide organisationer som Knight of Malta, Opus Dei og Jesuiterordenen.

Af politiske grupper medtager jeg FN, Bilderberger, Den Trilaterale Kommission og International arbejdersammenslutning.

I kristendommens navn ledes mænd og kvinder ind i åndeligt fangenskab


I bogen Christianity in Crisis af Hank Hanegraff citeres Kenneth Copeland: ”Satan besejrede Jesus på korset.” K. Copeland står i høj grad bag Toronto og Pensacole og er en drivende kraft med hensyn til at vildlede mennesker gennem manifestationer og falsk tungetale. At se videobånd fra møder, hvor han medvirker, er afskyelig. Hans opførsel er en hån mod alt, hvad helligt er. Det er forståeligt, at New Age godkender ham som taler og ikke har noget imod, at deres folk går for at høre ham. Der er også forbindelse mellem Copelands lære og Mormon-kirkens.

Copeland siger videre, at Jesus blev et Satans tegn, da han hang på korset. Guds retfærdighed blev gjort til synd! Han accepterede Satans natur i sin egen ånd! Og i det øjeblik, han gjorde det, råbte han: ”Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forladt mig?” Du ved ikke, hvad der skete på korset. Hvorfor tror du, Moses på Guds befaling rejste slangen på en pæl i stedet for et kors?…” (Kenneth Copeland:What Happened from the Cros to the Throne.)

Kenneth Copeland hævder, at han har haft privat audiens hos Gud for bedre at komme til at forstå Skrifterne.

Det gamle Testamente lærer, at når nogen bragte et offer for synd (syndoffer), skulle det være lydefrit – uden lyde, 3 Mos 4:3 ,28 og 9:3 Og i 5. Mos 15:21 står, at dersom ”de har en lyde, hvis de er lamme eller blinde eller har en anden slem lyde, må du ikke ofre dem til Herren din Gud”

Eftersom disse ofre var et forbillede på Kristi offer på korset, ved vi, at Kristus blev ofret uden plet og lyde, og at han på ingen måde fik Satans natur Og det er et faktum, at Hebr 9:14 siger, at da Jesus døde på korset, var han uden fejl og mangler

Og i 3. Mos 7:1 står: ”Dette er loven om skyldoffer (syndoffer) Det er højhelligt” Syndofferet, Jesus Kristus, var Gud både før og efter sin død og en opfyldelse af de gammeltestamentlige synd-ofringer

Copeland står ikke alene med sin lære om Jesus på korset. Den deles bla. af Trosbevægelsen, som er ved at blive anerkendt af mange kristne.

Og Benny Hinn advarer mod at gå imod Copeland, thi ”dem, der angriber ham, angriber Guds nærværelse.” Hinn siger bl.a. også, at Helligånden har åbenbaret for ham, at kvinden oprindelig var skabt til at føde børn ud gennem siden. Desværre strømmer folk til hans møder, hvor han opfører sig, som var han selv en gud, og vildleder mange.

Paul Yonggi Cho (David Cho)


Paul Yonggi Cho er pastor ved verdens største kirke i Seoul, Syd Korea. Han erklærer, at han har modtaget sine prædikener fra Jesus Kristus selv, som fremtrådte for ham klædt som brandmand. Cho er selv fuldtud opmærksom på sine forbindelser til okkultismen, der igennem buddhismen og yoga udfolder kraften, ”den fjerde dimension” (Se hans bog af samme navn.) Cho forsøger at få kristendommen til at passe ind i den buddhistiske version af ”nævn det, og kræv det.” Det er også en del af den lære, som shamanerne bruger (altså en form for trolddom). Mange kristne ser op til Cho som taler og som den store mand, der har opbygget verdens største menighed. Men det har Cho ikke gjort i Bibelens Guds kraft.

Efterlignende vækkelser


Ledere af sådanne vækkelser pepper deres prædikener og fantasier op med diverse manifestationer og ser gerne, at deres møder fremstår som rene ”kraftcentre”. Og for at få folk til at komme til kraftcentrene har mange ikke taget sig i agt men er blevet narret af falske ånder og sataniske manifestationer, der bliver tilskrevet som fra Helligånden.

I dag har tusinder af kristne prøvet at falde om på gulvet, ramt af ”ånden.” Et sådant fænomen hævder John Wimber er bibelsk. Han hævder endog at have set en omvendt person blive løftet og slynget 30 fod tværs gennem et rum mod en væg (John Wimber, ”Spiritual Phenomena: Slain in the Spirit – part 2). Men det er ikke Guds Ånd, der opfører sig sådant, men ånder, som også ses i forbindelse med hindu-guruer, hypnotisører m.fl.

Helligånds bartenderen, Rodney Howard-Browne


”Scenen var forfærdelig. Det så ud som en bombe var eksploderet. Legemer lå spredt over hele salen. Nogle lå uden at røre sig. Andre drejede sig som i delvis lammelse. Bag mig råbte en kvinde: ”Jeg er varm! jeg er varm!” Foran mig rystede en kvinde voldsomt…. Alt imedens bølger af latterkaskader bølgede gennem salen. En dreng sjokkede drukkent tværs over platformen og faldt sammen for fødderne af den mand, der kalder sig selv ”Helligåndens Bartender.”…

Helligåndens bartender kom ned til min plads og begyndte at true med at kaste mig (Hanegraff) ud. ”Han hidsede sig op og sagde: ”Jeg siger dig, at du vil falde død om, dersom du forbyder, hvad Gud gør.” Han slog ud med armene hen over tilhørerne for ligesom at advare dem mod at være lig mig, som vovede at stille spørgsmål om, hvorvidt det han gjorde, var fra Gud. Og som havde begået denne utilgivelige synd, som hverken ville blive tilgivet i denne eller den kommende verden.”

Læs i øvrigt bogen: Counterfeit Revival af Hank Hanegraff, om dette emne.

Den falske ”ild” kommer til Toronto og Pensacola


Det er en lang beretning, dersom der skal fortælles, hvorledes den falske ”ild” med falden om, latter og diverse manifestationer kom til Toronto og Pansacole. Den kom til Toronto først og med en sådan kraft, at 80 % af de 120 deltagere ved mødet i Toronto Airport Vineyard faldt til gulvet, som om en bokser havde knockoutet dem. Nogle lå som døde i flere timer, alt imedens folk dansede, skreg og råbte. Nogle plagedes af krampeagtige tilstande. Og sådanne forrykte tilstande vover man at tilskrive Gud, som kalder sig Ordenens Gud.

James Ryles syner


Ryle er præst i en Vineyard kirke og præst for McCartney, der er stifteren af Promise Keepers. De syner og undere Ryle påstår at have haft, er til tider så overvældende, at de endog overgår dem, apostlen Johannes havde på Patmos. Han beretter bl.a., at han engang bogstavelig var indeni Jesus og så alt ud gennem hans øjne (Ryle, Hippo in the Garden, 128 og 130).

Selv-værd


Bladet PsychoHeresy skriver: ”Selv-værd er i høj kurs hos mange bekendende kristne, som arbejder hårdt for at udvikle dette selv-værd hos sig selv og deres børn. De tror, at et stigende selv-værd er rigtigt og godt, ja endog absolut nødvendigt. Dr. James Dobson har skrevet om selv-værd i sine mange bøger og talt om det i familie-radioprogrammer og andre tjenester. Og fordi han bekender sig som kristen og værdsætter familieværdier, anser mange Dobsons lære om selv-værd som bibelsk. Men der kan ikke nogetsteds i Bibelen findes blot et skriftsted, der taler for, at vi skal hævde os selv i selv-værd.

I vor mest kontroversielle bog Prophets of PsychoHeresy II, kritiserede vi Dobson for at fremme psykologien. Vi satte fokus på Dobsons selv-værd lære. Men vor bog, der oplyser om det forkerte i Dobsons selv-værd lære, har vi måttet tage ud af salg på grund af manglende interesse. Medens salget at hans bog som en raket nåede til skyerne.

Videre læser vi i PsychoHeresy: ”I 1905, da Freud var 49 år, erklærede han, at folk over 50 kunne vinde lidt ved psykoanalyse. ”Nær eller over de 50 år svinder delvis det elastiske i vor mentale proces.” ….: ”Gamle folk er ikke i stand til at lære.… ”

En fange skriver læserbrev til PsychoHeresy


”….Kirken har fejlet ved ikke at oplyse os korrekt om psykologiens fare. Kan du forestille dig min oplevelse med en fritænker-terapist? Han ville, at jeg skulle acceptere, at jeg var et ”offer” af omstændigheder i min barndom. Men jeg er fuld ansvarlig for den handling, der har fået mig anbragt her…. Der er ingen, der ved bedre end jeg selv, at mit fangenskab er et resultat af mine fejl… og visselig ikke Guds….. I lyset af Guds evige plan er dette fangenskabs oplevelse kun et tidsspørgsmål, så er jeg fri, ”fri, virkelig fri.” Tak til Gud! Fangen.”

Engang gik kristne til Gud, når de var rystede og trængte til hjælp. I dag går mange – også kristne – i stedet til psykologer. Og uanset om det er en kristen psykolog eller ej, ”drager de vand fra en rådden kilde.” De får deres oplæring fra Freuds antikristelige lære. Freud siger selv, at han har en hjælpende ånd, som altid er ham nær. Denne ånd er ikke fra Gud. Bibelen lærer utvetydig, at Gud vredes, når hans folk vil dele deres opmærksomhed mellem ham og en afgud. Slut fra PsychoHeresy

Energier og sindskræfter


Mange i Kristi legeme har hurtigt lært at tage imod New Age teologi som sand kristendom, selv om den er det modsatte af den kristendom, Bibelen lærer, men vidt udbredt i den kristne kirke Læren er nær tilknyttet endetids-vækkelserne, der i stedet vækker til frafald ved at give agt på forførende ånder og dæmoners lærdomme (1. Tim 4:1)

Mange af vore menighedsledere og præster strider måske nok en åndelig strid men mangler ofte indsigt, så de kun ”slår tomme slag” i luften. Det er et stort studie at få indsigt i, hvad det er, New Age lærer, idet den er spredt over mange forskellige organisationer, som tilsyneladende har hver sin kurs. Men de har samme mål, at manipulere med energier eller kræfter, så naturens ”love” ændres til at arbejde i deres programmer. De tror, at energier kan bruges til enten godt eller ondt. Og at det ikke var en personlig Gud, der skabte himlene og jorden (Åb. 21. Kap.) Men at Lucifer var en en personlig gud, og at hans energier fremmer en ny himmel og en ny jord.

New Age bruger okkulte teknikker som visualisation og at manipulere med de såkaldte energi-kræfter, som i virkeligheden er dæmoner. De tror på og benytter trolddom, shamaner, clairvoyanter og ”sindskraften”, der kan skabe eller ændre energier til noget positivt. Og kristne ”køber” disse løgne og søger ved visualisering at opnå ”indre helbredelse” i stedet for at søge Gud og få hans tilgivelse.

En advanceret New Ager er en satan-tilbeder, som desuden tror på udvikling og karma (hindulære om, at skyld følger en person ind i det næste liv). Og de tror, at det er Kristus i os, der skal forløse jorden.

Gud er stadig den samme


Vi er alle på vej fra fødsel til død. Og Gud har givet os denne tid til oplæring i, hvad han har sagt. Og vi skal være opmærksomme, fordi det, han har sagt, og det, vi tror på grund af en dårlig oplæring, ikke altid er det samme. Men Gud mener det, han siger, selv om han har sagt det for lang tid siden. Vi må ikke glemme, at han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og at ikke et ord af hans budskab skal forgå, så længe jorden står.

”… hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig”, Ez 3:17

Omvender den gudløse sig ikke ”fra sin onde vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd”, vers 18.

Og i vers 15 sad Exekiel og stirrede hen for sig og følte dyb bedrøvelse og sin egen ringhed i sit svære kald. Han følte sig bedrøvet over folkets syndeskyld og over den straf, der ville ramme dem. Da var det, Gud talte til ham og påbød ham at advare folket.

I kap 33 ser vi, at profeterne og lærerne havde undladt at advare folket, og det var skylden til deres undergang Også i dag bliver Guds folk advaret om forførelser, der lokker til ikke at gøre Guds vilje, så vi ikke når frem til Guds frelse Disse sjæle skal engang kræves af de menneskers hånd, der undlod at forkynde Ordet i sin helhed, og som ikke var vejledere men vildledere Sådanne vil komme under Guds dom, selv om de har troet, de hørte til de frelste I Ez 3:20 står: ”Når en retfærdig vender sig fra sin retfærdighed og gør uret, og jeg lægger anstød for ham, så han dør, og du ikke har advaret ham, så dør han for sin synd, og den retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans blod vil jeg kræve af din hånd”

Når en retfærdig falder fra Herren, mister han sin retfærdighed og løn. Og Herren lægger en anstødssten på hans vej og leder ham dybere ind i synd, dersom han ikke omvender sig. Således gik det Farao, Akab, Judas og mange flere.

Må ordene i Ezekiel være os en advarsel til ikke blot at følge den store skare men være ansvarlig for vor egen sjæl ”Der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres lyster skaffer sig lærere i hobetal… og de vil vende øret bort fra sandheden”, 2. Tim 4:3-4

Herren taler her til dem, der forkynder Ordet og sat til at advare. Men i nytestamentlig tid, det vil sige også i dag, har alle kristne et ansvar at leve op til, eftersom vi alle er oplyste om Guds ord. Gud mener det, han har sagt. Lad os da tage imod Ordet, som det er sagt og hjælpe hinanden til at blive på hans vej, så vi ikke nedkalder Guds vrede over os selv på grund af, at vi lytter til vranglære. Prøv alt i lyset af Guds ord og stol på Bibelen.

Angreb på angreb


Vi er alle udsatte for angreb fra alle sider og ofte på én gang. Det sker bl.a. gennem mange af de prædikener eller diverse skrifter, som nok kalder sig for kristelige men blot har et kristent skin. Lad mig pege på, at mange af vore præster eller hvad de end måtte være er frimurene. I Danmark må der ikke offentliggøres navnelister over frimurere. Men der er udgivet en bog over svenske frimurere. Og i den ser vi, at der er hundredvis af præster og en del provster, og så vidt jeg husker en eller flere biskopper, der er frimurere. De har svoret troskab til en anden gud end Bibelens Gud. Og hvem tør da stole på, de siger os sandheden om Guds frelse? Der er flere af vore præster, der er homoseksuelle eller lesbiske. Og vi må nødvendigvis vise hen til, at kvinder ifølge Bibelen slet ikke må være præst eller være den ledende i en menighed. Tør vi betro vor sjæls evige frelse til folk, der går direkte imod det, Bibelen påbyder?

Eftersom vi tror, at vi er endetids generationen, som også de mange former for forførelse peger på, er det på tide, at vi tager Bibelens advarsler alvorlige. Der er mange, der kalder sig kristne, men som ikke er åndelig ædrue og holder sig til den sunde lære. Tænk blot på Toronto, Pensacola, Promise Keepers og de mange, som lader sig narre til at arbejde for enhed under pavens regi. Og der er andre former for åndelig drukkenskab. I første række rockmusik og den såkaldte kristne rock, som bruger de samme djævelske rytmer som åndemanere og de falske religioner.

Hele Skriften er indåndet af Gud


Eftersom indsatsen er vor sjæls evige frelse, har vi ikke råd til ligegyldighed i vort frelsesspørgsmål. Der er kun én farbar vej, og den er at leve i efterfølgelse af Jesus Kristus.

Paulus skrev til Timoteus og gav ham det gode råd at blive i alt det, han havde lært af Bibelens ord. Det ville for ham blive en stor ressource på den dag, han mødte forførelser ved falsk lære. Hvis han blot holdt sig til Skriften, ville han ikke blive ledt ind i disse forførelser.

Paulus skriver til ham: ”Helt fra barndommen af har du kendt de hellige skrifter, som har kraft til at gøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed”, 2. Tim 3:15-16 Gud har på underfuld måde kommunikeret sit ord til mennesker og ledet dem til at skrive dette ned til permanent bevaring Det, de skrev, var helt igennem Guds ord, inspirerede og uden fejl [der kan være oversættelsesfejl, eller vi forstår måske vanskelig de meget gamle håndskrifter]

Paulus skriver i 1 Kor 2:13 , at den lære, han giver dem, er fra Gud: ”Dette taler vi… ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord, som Den hellige Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord” Der er altså tale om direkte ord-inspiration fra Gud Se også 2. Pet 1:20-21 Lad os modtage disse ord og bevare dem i vort sind og hjerte.


Debat: New Age, vore medier og de kristne

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation