Benny Hinn, Satans forkælede løgnhals

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/04-03


Udskriv
Oversigt


Endnu engang vil jeg skrive om Benny Hinn, da jeg føler mig meget tilskyndet til, kraftigt at understrege hans anti-bibelske virke.

Jeg ved jeg ikke formår at sige det kraftigt nok, og jeg ønsker heller ikke at piske en stemning op. Men jeg vil lade ånden tale og sige tingene lige ud.

Svensk TV4 havde onsdag den 19/03 2003, en dokumentarudsendelse kaldt ”Mirakel eller bluff”, hvor Benny Hinn og Reinhard Bonnke havde ladet sig interviewe og følge på et af deres ”crusades”, hver især. Det er en udsendelse der er blevet vist fra flere TV stationer.

Det åndelige spil og voldtægt, det følelsesmæssige overgreb på mennesker, skar mig så kraftigt i hjertet, at jeg nærmest føler mig tvunget til at skrive og fortælle dig om deres sataniske virke. Det er så umenneskeligt og så langt fra Guds kærlighed, at jeg må konstatere, at Benny Hinns åndelige virke, er så afsporet og dybt okkult. Jeg mærker så kraftig en åndelig vrede mod den vildfarelse som Hinn lægger ansigt til, at jeg ikke vil ligge fingre imellem. Jeg vil vise Guds kærlighed og sige sandheden som den er.

Jeg vil i denne artikel vise dig Benny Hinns virke, da jeg føler at han er den, der i denne udsendelse, er mest materiale om.

For det første, vil jeg pointere den showprægede kristendom han repræsenterer. Man ser en kæmpe hal i Portland, Origon, hvor tusindevis af mennesker er tilrejst fra nær og fjern. Mange af dem med forhåbninger om, at han kan helbrede dem. Man ser mange tusinder af mennesker, som i et kæmpe kor synger sangen ”O store Gud”.

Som alle andre af denne type menigheder, er taleren ikke med under selve lovsangen, men holder sin indtræden, lige før lovsangens slutning, og stjæler al opmærksomhed. Benny Hinn træder ind på scenen, på sangens mest intense punkt, og tager rollen som dirigenten der styrer hele koret. Straks er Benny centrum, og man ser klart hans anti-ydmyge holdning. Man kan så sige, at det er hans stil, og det er ikke det man skal måle på. Men en sådan stil, ville ikke have plads i et menneskes hjerte, hvis det ikke var fordi den grundlæggende opfattelse, var ukorrekt. Andre vil måske sige, at det er ”USA stilen”. Men sand ærbødighed og respekt for Guds virke, tillader ikke dette skuespil, og mine tanker falder straks på dette Bibelvers – Satans egne tanker: ”Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone”. Se klippet her:
(2,652 MB)

Penge indsamling


Benny starter nu sin tale. Han er ubehagelig snedig når det gælder at lokke penge fra mennesker. Han starter ud med, på sin måde at understrege, at alt er muligt for den som tror
. (230 KB)

Herefter er der selvfølgelig det ”men”, der med alle manipulationens færdigheder, tvinger mennesker til at trække pengene op af lommen, for at få den nåde og de gaver de håber på, fra Gud. Benny Hinn står på scenen over for adskillige syge mennesker, hvor han med alt andet end Guds ånd henrykker mennesker, i det han siger:

”Mine damer og herrer, se mig i øjnene, og lyt nøje efter hvad jeg vil fortælle jer.
Kun de, som har givet til Guds arbejde, vil blive skånet.”

Nogle klapper i henrykkelse, mens andre med armene løftet takker Gud.

”Forøg din tro, forøg din sæd, og spar op til fremtiden. Så når tragedierne rammer jorden, vil du blive skånet.”

Herefter, bliver der delt kuverter ud til alle i salen, hvor de kan ilægge checks, kontanter, eller give penge med kreditkort til Benny Hinn ministries, ved at skrive, hvad Benny nøje understreger, navn, kortnummer og udløbsdato, og til sidst skrive deres navn, hvor der står ”underskrift”.

Om de har givet via kontanter, checks eller kreditkort, bliver de bedt om at lægge hånden på gaven og bede.

”Intet vil røre dig, intet vil røre dine børn, intet vil røre dit hjem, intet vil røre din økonomi. Uanset hvad der sker økonomisk, vil ikke berøre dig. I Jesu navn.”

Med denne bøn fra Benny Hinn, giver folkene til kende, på Bennys befaling, at de er parate til at give.
. (3,2 MB)

Hvad er det vi ser her? Igennem åbenlys manipulation, på bekostning af menneskers frygt for fremtiden, menneskers håb om Guds nåde, bliver mennesker narret til at tro på, at deres gaver, for beløbets skyld, har betydning for Gud.

Den samlede forståelse af dette afsnit er, at alt er muligt for den som tror, om der i forvejen er givet til, og sparet op i Guds rige. Det er løgn og direkte ubibelsk. Peter siger til Simon i Ap.g. 8:20-23Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pønser på, for jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed.”.

Lever vi et gudsfrygtigt liv, og tror vi på Herrens ord og virke i os, vil vi vide, at uanset hvad der sker, godt eller dårligt, er vi i Guds vilje. Når mennesker kommer ud for ulykke eller hårde tider, må vi som brødre og søstre støtte hinanden, og vise hinanden den kærlighed Gud har vist os. Vi må styrke hinanden i troen og håbet om forløsning, igennem bøn og samvær med Gud. Gud vil da give os kraft til at komme igennem vores jordiske trængsler. Som Paulus siger ”Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.” (Rom 12:12)

Det er et hjerte, der afspejler sand kristendom. Det arbejde Benny Hinn udfører, er så langt fra kristendom, da det ødelægger menneskers gudsforhold, og undergraver deres tro i sådan en grad, at fortvivlelse for manges vedkomme, viser sig som smerte og trængsel, efter skuffelsen, at blive overset.

Jeg har oplevet trængsler og jeg har følt at Gud, til tider, har været langt væk. Det sidste jeg har brug for i sådanne situationer, når fjenden raser, er mennesker der med Bibelen i hånden, samtidig undergraver og manipulerer min tro og mit håb om udfrielse.

Man ser Bennys håndlangere, der med favnene fulde, forlader mængden, for at optælle aftenens røvergods.
. (0,317 MB)

Gennem hele mødet, ser man tydeligt Bennys mangel på åndelig dømmekraft. Han bruger udtrykket ”ild” mange gange, hvilket har en stor effekt på folket. Efter indsamlingen af pengene, indleder han sit åndelige virke, med bønnen ”Lad dette møde i aften mester, blive det største vi har set. Besøg os med ild”, hvorefter han vil formidle Helligåndens kraft. Med det som mange kalder håndspålæggelse, men som jeg vil kalde et kraftigt skub, formidler han kraften, sammen med et udtryk ”substance”, som oversættes ”tag imod helheden”, hvilket bevirker at ofrene falder bagover, med kraftige epilepsi symptomer. Men det er ikke kun ved ”håndspålæggelse” han overfører kraften. Han kan med slag ud i luften, udføre samme værk, under påstanden om, at det er Gud der gør det. Jeg tror jeg vil lade nogle klip tale for sig selv:
(2,9 MB)

Mennesker der er vant til denne atmosfære og stemning, vil ikke kunne se, at mørkets magter blomstrer ved disse møder. Men kristne mennesker der lever med respekt og ærbødighed for Guds Ånd, ved, at denne praksis, og dette åndelige virke, ikke kommer fra Herren Gud, vor Fader i himmelen. Det er ved vildfarelsens ånd og alle dens dæmoner, mennesker bliver overvældet af så voldsom en kraft, at de ikke kan kontrollere deres eget legeme. Hele Benny Hinns kropssprog viser, at det er en rutineret opvisning, hvor han ganske talentfuldt, udnytter situationen til at lave et ”underholdning for pengene” show.

Tid for helbredelse


Efter denne seance, er det miraklernes tid, hvor Benny bruger anledningen til at fortælle folket om sin åndelige følsomhed.

”Jeg mærker engles tilstedeværelse i dette rum. Jeg har aldrig følt engles nærvær så stærkt på et crusade, som jeg gør lige nu.”

Han fortsætter med, generelt at bede for de syge, og underbygger sin bøn og autoritet ved at fortælle:

”Jeg ser noget som et dyr – halvt menneske, halvt dyr, bogstaveligt talt gå ud fra denne bygning, i frygt og bæven.”

Se dette klip:
(340 KB). Benny Hinn er meget optaget af åndelige fænomener. Han fortæller, ikke i denne udsendelse, men andre steder, at han ofte har besøg af engle og afdøde mennesker. Læs mere om det her: Menighedens konger.

Han begynder at remse sygdomme op, som i samme øjeblik begynder at blive helbredt. I udsendelsen følger man en indisk familie, som er konverteret fra hinduisme til kristendommen. De er flyttet til USA, og faderen har ikke noget arbejde. De er fattige, men er kommet til møde, med forventning om, at deres søn som i løbet af 5 måneder er blevet blind og stum, på grund af en hjernesvulst. Jeg vil fortælle mere om denne familie senere.

Det er umuligt at følge op på, om det er sandt hvad Benny siger, da der er så mange mennesker. Men flere forsøger at tjekke om det kunne være dem, som var blevet helbredt. Det er simpelthen smertende og hjerteskærende, at se de menneskers ansigtsudtryk, som med et håbefuldt blik, et ”kan det virkelig passe” blik, prøver at mærke efter om deres legeme fungerer normalt, eller om ikke andet, forbedres.
(1,7 MB)

Mennesker kommer op på scenen, da de i denne stund, føler sig helbredt. Nogle kan gøre ting som de ikke har kunnet før, mens andre bare føler sig helbredt. Som sagt, kan det være svært at bedømme umiddelbart, om personerne er blevet helbredt. Men folkene bag dokumentarudsendelsen, fik lov at få navnene på nogle stykker, og fulgte op på det. Der påstås, at der på denne crusade, skete 76 helbredelser. De bad om at få så mange navne og adresse som muligt, for at lave en uafhængig bedømmelse. 13 uger senere, gav Benny Hinns medarbejdere dem 5 navne.

Jessie S., har brækket 7 ryghvirvler, men hun mener at Guds kraft, strømmede igennem hende og Gud helbredte hende. En undersøgelse viser, at ryghvirvlerne stadig er brækkede, men hun siger at smerterne har fortaget sig.
(450 KB)

James M. har for ti år siden, været udsat for en alvorlig ulykke, og lægerne vil erstatte begge hofter. Han kunne ikke sidde på hug, men det kan han nu, og viser på scenen, hans helbredte tilstand, ved at bukke sig og løfte benene. Men hans tilstand forværredes den efterfølgende tid. Nu har han så ondt, at han ikke engang kan tage sit eget tøj på. Men han er så overbevist om sin helbredelse, at han ikke længere tager sin medicin, og vil undlade at gennemgå en operation, som hans læger mener, er nødvendig.
(1,7 MB)

Jeg kender de tanker og følelser, der ligger bag denne slags bedrag, da jeg selv har været en del af det. Jeg ved, at grunden til at mennesker ikke følger fornuften, tager deres medicin eller gennemgår en operation er, at de over for Gud må vise deres tro. De må vise de stoler 100% på Ham, hvorved de gør sig fortjent til Hans nåde og helbredelse.

Det er en løgn fra ondskabens dyb. Hvad er det for en gud de leder efter? Gud kan helbrede momentalt, eller gradvist. Sygdomme kan forsvinde øjeblikkelig, eller igennem nogen tid forbedres til det normale. Det er klart at f.eks. smertestillende medicin er nødvendigt i en periode, hvis det gradvist forbedres. Måske virker Gud gennem en operation, så den lykkes og helbredelsen kommer derigennem. James M. er ikke dum eller mindre begavet, at han handler som han gør. Det er igennem manipulation og følelsesmæssig kontrol han er bundet til denne forståelse. Hvor ville jeg ønske, at man kunne snakke med denne mand, og vise ham hvem den sande Gud er.

Joe Tanner, har i 50 år kun haft 50% af hendes hørelse. Hun kunne ikke høre når man hviskede, eller høre lave toner. Hun skulle være blevet helbredt, men hendes læger har en anden historie. Joe søgte lægehjælp for 2 år siden, for en minimal hørenedsætning, som siden er blevet normal. Lægerne mener bestemt ikke det er noget mirakel.
(613 KB)

Havde Benny Hinn virkelig været i besiddelse af Sandhedens Ånd, ville han nok have kunnet gennemskue denne kvinde. Jeg husker min morfar. Ved et møde, hvor en dame ville helbredes, for noget med hendes arm. Hun havde armen bundet op, og min morfar, en herlig åndsfyldt mand, fik i sit indre vidnesbyrd, givet af Ånden, at det var skuespil. Han afslørede kvinden og hun brød sammen i bekendelse.

Vi hjælper ikke mennesker ved at spille med, eller lade som om. For at hjælpe, må sandheden åbenbares, for at vi kan vide hvordan vi skal gribe problemerne an.

Joe Tanner, er skyldig i løgn og bedrag, og har behov for at blive afsløret, så hun kan blive ledt til korset, og få tilgivelse.

Sabrina Harvey, lider af oxygen mangel. På scenen er hendes symptomer tydelige, idet hun har blå læber. Hun skulle have fået et mirakel, men i dag lider hun stadig af åndenød. Hendes moder er så overbevist om, at et mirakel er sket, at hun ikke mener Sabrina har brug for at gå til sin læge mere.
(436 KB)

Det er forfærdeligt, at et menneske må lide på grund af håbet om helbredelse. Som sagt er undervisningen mange steder, at man skal gøre en tros handling, hvorpå Gud belønner med helbredelse. I dette tilfælde er det som med James M, at handlingen kræver at afstå fra medicinsk behandling.

Susan N., en egentlig omvandrende død kvinde. Hun burde ikke være i live, da hun har kræft i begge hendes lunger. Lægerne er overraskede over det faktum, at hun stadig er i live og trækker vejret. Hendes onkolog afviser forbedringen. Susan har en uhelbredelig form for cancer. Efter mødet, var tilstanden stabil, men senere forværredes canceren, og Susan døde.
(711 KB)

Hvad er der tilbage at sige? De stakkels mennesker som har fået opbygget et håb, som ikke holder, men brister. Det kan have en dyr pris, som kan koste troen og tilliden til Gud, fordi falske forventninger som brister, kan ødelægge såvel selvtilliden, som gudsforholdet.

Ashnil Prakash.
Det mest hjerteskærende i denne udsendelse, er beretningen om Amendra og Mila Prakash, som jeg før kort har nævnt, hvis søn lider af en hjernesvulst. Af en eller anden årsag, nænner jeg ikke, af hensyn til dem, at vise det på nettet. Det er så følsomt og det er med en stor klump i halsen, jeg har måttet se deres historie. Det er nogle mennesker, som man fra første blik, fatter stor kærlighed til. Så ydmyge og behagelige, at man ikke kan holde ud, at se på den mishandling de får, som knapt 1 år gamle, i troen på Gud.

Familien, bliver før mødet interviewet, hvor de med stor forventning fortæller at, intet er umuligt for Gud. De forventer sig et mirakel. Under mødet, interviewer Benny dem, hvor de fortæller, at det var Benny som fik dem til at konvertere til kristendommen, hvilket Benny Hinn selvfølgelig med det samme afviser, og peger op imod himmelen og siger, ”Han gjorde det, Herren frelste dig”. Manden nikker undskyldende mens resten af salen jubler.

Benny Hinn gør det klart, at han sjældent ligger hænder på folk, for at de skal blive helbredt. Han ligger hænder på dem, efter de er blevet helbredt. Men han vil være mere end glad for at gøre det nu.

Moderen fortæller, at hun ikke ville have sin søn opereret. Lægen fortalte hende, at hun kunne prøve at tage til Benny Hinns møder, måske kunne han hjælpe, og en operation ville ikke være nødvendig.

Benny Hinn samler staks tråden op, og gentager historien, hvorefter han peger mod himmelen og siger, det er ikke Benny Hinn, men Jesus, Guds Søn.

Forvent et mirakel, siger han til forældrene, hvorefter han rør ved Ashnil og siger ”Herren kommer til at røre ved dig, unge dreng, Herren kommer til at røre ved dig kæreste.”

Da familien kommer hjem, interviewes moderen og fortæller at, der ikke skete noget. Men hun er ikke skuffet, for hun ved det er Guds plan. Faderen fortæller, at de tror på at svulsten er stoppet fuldstændigt med at vokse, og vi ved at Gud arbejder med ham. Måske bliver det ikke i dag, i morgen eller i overmorgen, men Han kommer til at gøre det. Han har sine planer, Han har sine datoer. Vi må bare have vores tro.

Benny Hinn opfordrede familien til at give 100 dollar (ca. 700 kr.) om måneden, og de blev grebet af en stærk nød for at give.

Faderen fortæller han ville betro Benny sit liv. Og Gud talte til ham i aftes, i kolosæum-centeret, hvor crusaden afholdtes, at han skulle donere ham endnu 2000 dollars (ca 14.000 kr.)

Moderen siger, ”de ord der blev sagt, havde virkelig rørt ved dem, og hun kunne gøre hvad som helst for dem”. Intervieweren spørger ”I giver penge til denne tjeneste, før i køber mad til jer selv?”. Moderen svarer ja, og faderen uddyber at det første de gør, når de får løn, er at tage Guds del ud af den. Derefter kommer kirken, og så familien.

Til slut i udsendelsen, får man at vide, at 7 uger efter mødet i Portland, døde Ashnil. Man ser familien stå ved den sø, hvor Ashnil lærte at svømme, hvor de også har spredt hans aske.

Man ser forældrene hjemme i stuen, hvor de siger:
”At være hans forældre gør, at vi savner ham meget. Vi elskede ham, han var vores baby. Vi troede ikke på, da lægerne fortalte at svulsten var begyndt at vokse igen. Da han sagde at han ville dø, troede vi ham ikke. Vi troede på guden, og vi havde tro på at Gud ville helbrede ham”

Intervieweren spørger:
”Har i aldrig følt, at Gud har svigtet jer?”

Faderen svarer:
”Følelsesmæssigt har jeg aldrig tvivlet., men….”

Moderen overtager:
”Jeg fortale bare Gud, hvad jeg forventede skete ikke og hvorfor han tog mit barn fra mig. Vi er kun en meget lille familie, kun 4 i huset og jeg elske Ashnil så meget. Efter han døde kunne jeg bare ikke klare det. Mit højt elskede barn, er væk.”

Man ser faderen opløst i gråd, med hånden oppe foran øjnene.

Mit hjerte græder lige nu, hvor jeg fortæller om det. Det er frygteligt. For det første er Ashnil død, og for det andet sidder der tilbage, to frustrerede forældre, hvis håb og tro er bristet. De er ikke engang 1 år gamle i troen på Jesus, og har ikke meget at stå imod med.

Takket være et falskt og løgnagtigt evangelium, leveret af Benny Hinn, har de fået presset en falsk forventning ned over hovedet, idet Benny Hinn har beordret dem, at forvente et mirakel. De har ikke haft nogen erfaring, eller nogen kendskab til Gud, hvorigennem de har kunnet bedømme og finde støtte. De har stået uden noget våben og Benny Hinn har udnyttet situationen til at give dem dødsstødet.

Jeg håber, og beder inderligt til Gud om, at hvor end disse mennesker er, må Han støtte dem og give dem styrke til at komme igennem deres trængsel, med troen i behold.

Benny Hinn har hænderne fulde af blod. En mand i udsendelsen, udtrykker sig således:

”Jeg håber der findes en speciel plads i helvede, for mennesker som forsøger at berige sig selv, på andres lidelse. At narre de blinde, de lamme, de døende, de lidende, de endegyldige syge - at lokke med håb, over for forældre med et svært lidende barn, er en ubeskrivelig ond ting at gøre. At gøre det i Guds navn, at gøre det i religionens navn, mener jeg er utilgiveligt.”

Jeg vil understrege denne mening med Bibelen, der siger: ”I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.” (Matt 23:14) – ”Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb” (Matt 18:6)

Interview med Benny Hinn”Du ved, at mange af dem som giver, kommer fra fattige dele af Amerika. Er du fuldstændig tilfreds i dit inderste, at de penge som disse mennesker giver, bliver brugt til de aller bedste formål?”, bliver Benny spurgt.

”Absolut.”, svarer Benny, ”De penge som gives til vores tjeneste, bliver håndteret ekstremt forsigtigt og vist. Selvom jeg får en pæn løn, selvom jeg lever behageligt, som du siger – selvom jeg flyver i et privatfly
. (399 KB) Og jeg vil faktisk fortælle dig, hvorfor jeg flyver i et privatfly. Hvis jeg ikke fløj privat, ville jeg brænde ud, meget hurtigt. Så jeg ser det som en fordel, som et plus, at jeg holder længere på den måde. Jeg vil blive mere produktiv for Guds rige.
(373 KB)”

Her vil jeg godt stoppe interviewet et øjeblik, og minde dig om den store apostel Paulus, som om nogen, har været produktiv for Guds rige.

Paulus første missionsrejse, startede i Antiokia i Syrien og gik til Seleukia, til Salamis på Cypern, til Pafos, til Perke i Pamfylien, til Antiokia i Pisidien, til Lykaonien, til Lystra i Ikonion, til Derbe.
Derefter gik turen hjem til Lystra, til Ikonion, til Antiokia i Pisidien, til Perke, til Attalia og til sidst Antiokia i Syrien. (Ap.g. kap. 13-14)

Se dette kort:

Hans anden missionsrejse, startede fra Antiokia, igennem Syrien og Kilikien til Derbe, til Lystra, til Ikonion, gennem Frygien og det galatiske land, til Mysien, til Troas, til Samothrake, til Neapolis, til Filippi, gennem Amfipolis og Apollonia, til Thessalonika, til Berøa, til Athen, til Korinth, til Cenchrea, tilbage over Det ægæiske Hav, til Efesos, til Cæsarea, til Jerusalem og tilbage til Antiokia. (Ap.g. kap 15-18)

Se dette kort:

Den tredje rejse gik som dette kort viser:

Og lad os ikke glemme rejsen til Rom:

Læser du Apostlenes Gerninger, vil du se, at Paulus på disse rejser blev pisket, stenet 3 gange, smidt i fængsel, led skibsbrud flere gange og meget mere. Han måtte gå til fods og ride på æsel, adskillige tusinde kilometer. Han arbejde hårdt med sine hænder og tjente sine penge, så han ikke var nogen til byrde. ”Brødre, I husker jo vores slid og møje; vi arbejdede nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer.” (1. Thess. 4:9)

Paulus sled og knoklede, og om nogen skulle være brændt ud, var det Paulus. Men han havde en helt anden indstilling end Benny Hinn, i det han sagde: ”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.” (Fil 4:13)

En anden side af Paulus’ primitive rejsemetoder, er den kontakt han havde med mennesker. Forestil dig Benny Hinn tage offentlig fly, tog eller bus. Sikke mange mennesker han ville komme i berøring med. Forestil dig hvor mange mennesker Gud på sin måde kunne nå med Ordet.

Havde Benny været en gudsmand, ville han elske mennesker og dialogen med disse. Jeg kender fra mig selv, den glæde det er at tale om Gud, med mennesker som ikke kender Ham. Jeg kender frugten af Ordets forkyndelse blandt hedningerne. En frugt, som får man lidt af denne smag, vil man have mere og mere.

Men langt de fleste prædikanter, kommer med et monologisk budskab, hvorefter de trækker sig tilbage i nogle lokaler, hvor opvartning med mad, kaffe og kage venter dem. De har ikke den store kontakt med folket, som deltager på møderne.

Benny Hinn, Satans forkælede løgnhals, har købt et privatfly, sponsoreret af fattige mennesker, der med snyd og bedrag er blevet frarøvet deres penge, med et håb om guddommelige gaver. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Lazarus og den rige mand. Hvad var det Abraham sagde til den rige mand i dødsriget? – ”husk på, at du fik dit gode, mens du levede” (Luk 16:25)

Jeg mener absolut ikke vi skal leve i fattigdom for at trøstes hos Gud, når livet er omme. Men måden Benny Hinn tilskraber sig rigdom og plusser, som han kalder det, vil jeg minde dig om, hvad Jesus vil sige på dommens dag: ”Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.” (Matt 25:40)

Intervieweren sidder med gave-kuverten, hvor man med et kryds kan tilkendegive hvor meget man vil give. Som han siger, er det normalt at det højeste beløb er 100-150 dollars, og det laveste 5. Benny Hinns kuvert, slutter ved 10.000 dollars.

Han gennemgår Amendra og Mila Prakash, Ashnils forældres situation. Han siger:

”Forestil dig denne scene, at jeg lige er flyttet her til. Jeg har ikke nogen job sikkerhed. Ved siden af mig, har jeg min elskede søn, som er døende af en hjernesvulst. Lægevidenskaben kan ikke gøre noget for mig, jeg er for enden af vejen. Jeg kan ikke sætte et kryds i den laveste ende af skalaen, for det får mig til at føle, jeg ikke gør det bedste for min søn. Så jeg sætter det i midten, ved 2000 dollars. Jeg har ikke pengene til at betale for det, men jeg har et kreditkort, hvor jeg kan stille mig i gæld”

Benny Hinn svarer:

”Jeg ser ikke noget problem med måden vi indsamler penge. De fleste mennesker giver, kun fordi de tror at Gud leder dem til det. Ikke fordi nogen har spurgt dem om det.”

(1,1 MB)

Lad mig lige opfriske din hukommelse. I starten af mødet i Portland, understreger Benny Hinn at ”Kun de, som har givet til Guds arbejde, vil blive skånet. Forøg din tro, forøg din sæd, og spar op til fremtiden. Så når tragedierne rammer jorden, vil du blive skånet”

Måske er det ikke et direkte personligt spørgsmål. Men jeg vil mene at disse påstande, er stærkere og mere malende, end et simpelt spørgsmål. Benny Hinn erhverver sig rigdom, på bekostning af menneskers frygt for fremtiden og håb om helbredelse. Han manipulerer og snor mennesker rundt om sin lillefinger og tjener styrtende med penge på den konto.

Afslutning


Benny har stået på scenen, på TV, med tårer i øjnene, og hulket over, at det har været et hårdt år, med alle de anklager han har fået.

Er det noget under, at manden møder harme og modstand verden over? Benny Hinn er en ækel mand, der med mørkets magter trylbinder, hypnotiserer og manipulerer mennesker, igennem okkulte metoder. Læs denne artikel: Faret vild og mistet den rette vej

Tilslut, vil jeg at du skal se dette klip, som viser resultaterne af den ild, som han har nedbedt over sit crusade.
(1,2 MB)

Guds Ånd eksisterer ikke i Benny Hinns univers længere. Derfor har han ingen skrupler, i dette psykologiske spil, han påtvinger håbefulde mennesker verden over. Derfor kan han uden problemer, befrugte alverdens menigheder med sin erhvervede krafts-ilds ånd, der gennemsyrer menneskers ånd, sjæl og legeme, så de bliver afhængige af Hinns tjeneste.

Han bruger mørkets magter, under dække af Guds Ånd, til at binde mennesker i tvangstanker og frygt, i stedet for at opbygge menneskers kendskab, kærlighed og forståelse af Herren Gud, den almægtige Frelser, som kom for at frelse, trøste og sætte fri.

Gud er det modsatte af hvad Benny Hinn praktiserer. Han irettesætter, hvor der er behov. Han opmuntrer, hvor der er behov. Han trøster, hvor der er behov. Han helbreder efter sin vilje. Med sit indblik i evigheden, ved han, hvad der for os er bedst, og hvordan vi skal føres hele vejen til et evigt liv i glæde og frihed, med vor Mester og Frelser, Jesus Kristus.

Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.” (2 Kor. 11:14-15)


Debat: Benny Hinn, Satans forkælede løgnhals

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Personer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation