1. Kor. 11:10 – kvindens hovedbeklædning

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/02-06


Udskriv
Oversigt


Jeg blev for nogen tid siden spurgt om, hvad dette vers skulle betyde: ”Derfor bør kvinden have et myndighedstegn på hovedet for englenes skyld” (1. Kor. 11:10)

Jeg har selv læst verset flere gange, uden at gå grundigere til værks for at forstå hvad det handler om – og har derfor aldrig forstået det. Men da spørgsmålet konkret blev stillet, søgte jeg at finde et tilfredsstillende svar.

Da Bibelen er i stand til at forklare sig selv, har jeg ladet den tale, og jeg tror at dette svar vil give også dig en forståelse, som kaster lys over Paulus tale, her til menigheden i Korinth.

1. Kor. 11:3-15, fortæller om rangorden i menigheden. Der er ingen forskel på mænd og kvinder, i forhold til værdi. Men i Guds orden, er kvinderne underlagt manden, som Gud er Kristi hoved.

Dog, i Herren er det således, at hverken er kvinden noget uden manden eller manden noget uden kvinden” (1. Kor. 11:11).

Det er meget vigtigt at forstå, at kvinden ikke er ringere stillet end manden, i Guds øjne, for det er det, som folk bl.a. har imod Bibelen. Sådan er det ikke! Men da manden er Guds afglans, og kvinden mandens, og kvinden blev skabt for manden, da er der denne forskel, i virke. ”Men det vil jeg, I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved; og manden er kvindens hoved; og Gud er Kristi hoved” (1. Kor. 11:3).

Manden har det endelige ansvar. Det var Adam der blev stillet til ansvar for syndefaldet og ikke kvinden. ”Fordi du (Adam)lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.” (1. Mos. 3:17-19)

Men: ”Her (i troen)er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde; thi alle er I én i Kristus Jesus.” (Gal. 3:28).

Hovedbeklædning… Hvorfor?


Jeg undrede mig meget over, hvorfor kvinder skulle gå med denne hovedbeklædning. Det svar verset selv giver, er ”for englenes skyld”.

King James siger som den danske Bibel af 1948, at der er tale om et ”Myndighedstegn”, som viser forholdet mellem mand og kvinde. Men det kender englene vel? De var selv tilstede, da Gud skabte alt det synlige (Job. 38:7).

Frelsen har fra evighed af været skjult i Gud ”noget, som engle attrår at få indblik i” (1. Pet. 1:12). Selv englene grundede over denne nåde, men kunne ikke forstå det.

Da apostlene var husholdere over denne og disse hemmeligheder (1. Kor. 4:1), var de blevet til et skuespil for verden og for englene (1. Kor. 4:9). I livsførelse og tale, underviste de mennesker og engle, hvordan Gud havde bestemt frelsesplanen.

Man havde i forvejen det Gamle Testamente, der underviste hvordan man skulle leve ifølge loven. Men da tiden kom, hvor Jesus opfyldte alt der var krævet af loven, og frembar det endelige og sidste offer for vores synd (Hebr. 7:27, Hebr. 9:12), da startede en helt ny tid, som apostlene måtte grundfæste, ”som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheder!” (1. Kor. 4:1).

Da apostlene døde, og havde indstiftet kristendommen, med tilhørende Testamente, da havde både mennesket og englene lært, hvordan frelsesplanen var.

Derfor!


I overgangsperioden mellem det Gamle Testamente og det Nye Testamente, blev verden – den synlige og usynlige undervist i, hvordan Guds frelsesplan var. Og det er i følgende passage, jeg fandt svaret på mit spørgsmål: hvorfor?

Ja, mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber, for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden.” (Ef. 3:8-10).

Magterne og myndighederne i den himmelske verden, er både engle og dæmoner. Det skulle gives tilkende for dem, ved kirken, hvordan Gud i al sin visdom, i hemmelighed – den hemmelighed hvorover apostlene blev sat som husholdere - havde bestemt frelsesplanen.

Som apostlene var et skuespil, selv for englene, var menigheden det også. For englenes skyld skulle kvinderne bære et myndighedstegn på hovedet, der viste englene, at manden stadig var kvindens hoved.

Hvorfor ikke længere?


Som vi har fået åbenbaret frelsens hemmelighed, igennem apostlenes åbenbaringer i Guds Ord, Bibelen, således har også englene forstået planen.

Under det Gamle Testamentes tid, havde englene lært, at der var dette forhold mellem mand og kvinde. Det var f.eks. manden der gjorde tempeltjeneste.

Englene måtte have et synligt kendetegn, der viste forholdet mellem mand og kvinde i menigheden. Derfor måtte kvinder ved indstiftelsen af kristendommen - for englenes skyld, så også de blev undervist - bære dette myndighedstegn.

I dag er dette behov ophørt. Apostlenes opgave er fuldført. Vi og englene har lært.

Men hvad med sømmeligheden?Først må vi adskille langt hår, fra myndighedstegnet for englenes skyld. Det lange hår er for ”naturens” skyld og myndighedstegnet for englenes.

Der er ingen tilkendegivelse i Bibelen, at en kvinde skal have tildækket hoved, for at bede. Når Paulus da siger det, så kan det ikke være et krav.

Paulus siger: ”Lærer ikke også selve naturen jer, at når en mand har langt hår, er det en vanære for ham, men når en kvinde har langt hår, er det en ære for hende?” (1. Kor. 11:14).

I Gammel Testamente, indgik folk en ed, og blev nasiræere. Det indebar at de ikke måtte klippe sig (4. Mos. 6:5), men skulle lade håret vokse – som Samson.

Naturen som lærte korinterne denne regel, er dermed ikke forordnet af Gud, men naturen er deres egne vaner og skikke. Paulus vil ikke at vi skal være provokatører og bryde samfundets normer. Er det unormalt at være langhåret som mand, skal vi ikke støde mennesker ved at være langhårede.

I Korint var det sådan, at en skøge var korthåret, og derfor var det usømmeligt for kvinder der. ”men er det usømmeligt for en kvinde at lade sit hår klippe af eller rage af, så må hun tilhylle sit hoved!” (1. Kor. 11:6), siger Paulus.

Dermed er det folkets egen natur (kultur), som kræver denne sømmelighed.

Skal man gøre hovedbeklædningen til en regel, for reglens skyld? ”Døm selv: er det sømmeligt, at en kvinde beder til Gud med utilhyllet hoved?” (1. Kor. 11:13) – ”Men har nogen lyst til at trættes herom - vi har ikke sådan skik, Guds menigheder ikke heller.” (1. Kor. 11:16)


Debat: 1. Kor. 11:10 – kvindens hovedbeklædning

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Bibel undervisning

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation