Benny Hinn afsløret: En præsentation af en storsvindler og bedrager

af Eskild Skov Særkjær
Lagt på d. 26/02-06


Udskriv
Oversigt


Mange kristne menigheder i Danmark er begejstret: Benny Hinn kommer til København! Forskellige kristne hjemmesider overgår nærmest hinanden med at anbefale Benny Hinn på det varmeste og beskrive alt det gode, som de mener der vil ske under disse møder. Han omtales endda som ’den største nulevende prædikant’, og som ’den mest populære person indenfor kristendommen efter Jesus’ (for nogle endda endnu mere). Benny Hinn (fremover BH) nævnes også som ’manden med salvelsen’, som ’skal redde kirken’. Ifølge disse skal BH vise alle kristne ’den bibelske vej til velsignelse’, og skal ’bruges mægtigt til at omvende mennesker’. Med alt det gode, som de mener, skal ske i forbindelse med hans besøg, kan man da godt forstå, at ’BH anbefales af alle kirkesamfund’.

Men kan BH leve op til alle disse anbefalinger? Efter nøje at have undersøgt, hvem BH er og hvad han står for, må svaret blive et afgjort nej! Det fremgår nemlig klart, at han på det groveste misbruger Guds Ord såvel som kristendommen, både for at forsvare sine falske lærdomme, falske profetier, løgnagtige mirakler, bedrageriske ånder, dæmoniske salvelse, luksuøse levevis, svindel med donationer osv. Dette vil jeg komme nærmere ind på i denne artikel.

Hovedoverskrifter:
Benny Hinn: Hvem er han?
Benny Hinn får inspiration fra Kuhlman, trosbevægelsen og den katolske kirke
Benny Hinn og den falske salvelse
Benny Hinn: Manden med de mange falske profetier
En falsk profeti fra Ruth Heflin får afgørende betydning
Falske profetier åbner op for new age og Antikrist
Benny Hinn lyver - men påstår alligevel, at han taler sandt
Benny Hinn tror også, at han er (en) Gud
Til møde med Benny Hinn
Når mødet er ovre – og begejstringen har lagt sig
Den falske lære om helbredelser:
Helbredelsens pris
Benny Hinn og millionerne - men hvad bruges de til?
Misbrug af de indsamlede penge
En mørkere side af organisationen:
Indtryk fra et møde januar 2006: Hinn er stadig den samme bedrager
Formaning fra Bibelen


BH er født i Jaffa, Israel, 1952. BH påstod længe, at hans far var (jødisk) borgmester i Jaffa, Israel, og skrev dette i sin biografi ’Godmorgen Helligånd’. Men da det blev afsløret som usandt, ændrede BH det til, at hans far (blot) ’virkede’ som en borgmester i Jaffa. Men det blev også afsløret som usandt. I virkeligheden var hans far palæstinenser og var kontorist ved en arbejdsformidling for arbejdsløse arabere. BHs biografi indeholder i øvrigt en mængde usande beretninger. Som når han beretter, at han engang blev handikappet efter en alvorlig ulykke på familiens stutteri, og senere blev en ’fremragende student’. Men da to journalister undersøgte sagen fandt de ud af, at disse påstande ikke var sande. Det nævnte stutteri har aldrig eksisteret, og han blev heller ikke student, da han på et tidligere tidspunkt droppede højskolen.1I slutningen af 60’erne emigrerede familien til Toronto, Canada. Og der er her, historien om BH tager fart. BH har udtalt, at han bestemte sig for at ’blive en karismatisk kristen efter et møde med Kathryn Kuhlman’. Desværre er det således, at det eneste, som er konsekvent med BH og hans historier er, at de ikke er konsekvente. Således findes der f.eks. mindst seks versioner af, hvordan han blev en kristen, og de er så modsigende, at det er umuligt at vide, hvad der er sandhed. I sin selvbiografi ’Godmorgen Helligånd’ havde BH ’en otte timers oplevelse med Helligånden’ i 1973, efter at han (igen) havde hørt Kathryn Kuhlman prædike. På sin hjemmeside skriver han, at dette møde ”forvandlede mit liv. Derefter kom Guds kraft ned og miraklerne begyndte at ske, når jeg tjente”.

Året efter begyndte BH at holde helbredelsesmøder i Canada. På ca. samme tid blev han studievært i sit eget lokale TV program. Hans succes i Canada inspirerede ham til at starte med helbredelseskampagner. I 1983 flyttede BH til Florida, hvor han blev præst & formand for ’Orlando Christian Center’. I Florida blev han gift med Suzanne, som var datter af en lokal præst. Her begyndte BH at opbygge sit ’evangeliske imperium’. I starten af 90’erne havde han et stort og lukrativt Tv-marked, som nu har forgreninger ud til hele verden. Som en trofast samarbejdspartner gennem årene er Poul Crouch, som er pastor og leder for ’Trinity Broadcasting Corporation’, det største kristne tv-netværk i verden. Herfra udsendes BHs daglige tv-udsendelse ’This is Your Day’, som er et af de mest populære ’kristne’ programmer og som nu bliver set i 200 lande og oversat til adskillige sprog.

Efter div. problemer med loven i Florida, flyttede han i 1999 sin virksomhed til Dallas, Texas. Denne flytning var næppe tilfældigt valgt, for Dallas anses for at være et ’Mekka’ for selvudnævnte profeter, helbredere mv. Lovgivningen i Dallas forsvarer div. religiøse svindlere, og det er meget svært at blive anklaget for ret meget i den retning i Texas.


Kuhlmans salvelse inspirerer Benny Hinn
Nogle kilder oplyser, at BH i sin opvækst tilhørte den ortodokse kirke, men siger dog selv, at han ’blev uddannet og påvirket af katolikker’ fra den Romerske Katolske Kirke. Som tidl. nævnt skete der en dramatisk ændring af hans liv i 1973, hvor han fik en overnaturlig kraft og salvelse i forbindelse med en af Kuhlmans helbredelsesgudstjenester. BH gør ingen hemmelighed af, at det er gennem hende, at han har fået en dybere og afgørende forståelse af ’Helligåndens kraft’, og som han har forsøgt at kopiere for at benytte i sit eget liv og tjeneste. BH overtog altså så at sige Kuhlmans tro og tænkning. For katolikken BH var det ikke så stort et spring, for som han sagde ’både katolikker og Kathryn betonede ærefrygt for Gud’.2 Det vil føre for vidt her at komme ind på Kuhlmans falske lære, tilknytning til den katolske kirke og hendes ikke-bibelske helbredelsesforståelse. Men overordnet kan man dog sige, at den stort set er identisk med det, som BH står for nu. For at forstå hans teologi, må man være opmærksom på, at når han taler om (Helligåndens) kraft, så arbejder den fuldstændig uafhængig af Gud Fader og Guds Søn og er derfor ikke den samme som den Helligånd, som åbenbarer sig for os i Bibelen. BH underviser derfor heller ikke om, at denne kraft ifølge Bibelen er uløseligt forbundet med Jesu død og opstandelse og bliver beskrevet som en Guds kraft til frelse, helligelse og forløsning ved Jesus Kristus, 1. Tess. 1:5, 1. Pet. 1:5, Åb. 12:11.

Benny Hinn bliver forkynder i fremgangsbevægelsen
Umiddelbart derefter ’konverterede’ BH til fremgangsbevægelsen, hvor han blev ordineret som forkynder og under nationale ledere som Kenneth Hagin og Kenneth Copeland. BH var begejstret over bevægelsens trosforkyndelse og begyndte straks at undervise om alles ret til at være rig og uden sygdom - en lære, som han stadig har på trods af mange forsøg på at benægte det. Jeg vil komme tilbage til emnet senere, og vil derfor kun give et par eksempler af denne falske lære her:
”Der vil ikke være nogen hellige, som er syge.. Han (Jesus) lovede at helbrede alle, hver eneste, hver eneste! - alle! Hvem som helst og hvad som helst - alle dine sygdomme! Med dette menes: ingen hovedpine.. ikke engang tandpine! Ingen sygdom vil komme på din vej..”.3
”Sig efter mig, alle sammen, det gælder enhver, sig det: ’De ugudeliges rigdomme er mine’! Forsamlingen følger opfordringen. ’Sig det en gang til’. Og forsamlingen gentager igen.4

BH overtog også trosbevægelsens afskyelige lære om, at Jesu fysiske død på korset ikke har nogen betydning for vores frelse. For da han blev menneske, blev han bogstaveligt som en af os og kunne derfor ikke frelse os på korset, fordi han fik Satans natur. Han måtte derfor lide i Helvede, indtil Gud fødte ham på ny, så han kunne opstå som fra de døde. På samme måde hævder BH, at alle troende nu som Guds børn har samme natur som Jesus, og derfor også er blevet guder eller (en) Gud:
”Du er alt det han var og alt det, han er og alt det han skal blive. Sig ikke’ jeg har (Jesus)’. Sig: Jeg Er (Gud), Jeg Er, Jeg Er..”.. ”Må jeg sige det sådan: I er små guder på jorden, som løber rundt”..”Så, jeg er Benny Jehova!” 5-7
Bemærk, at denne selvophøjelse er identisk med djævelens løgn til de første mennesker om, at mennesker kan blive som Gud, 1: Mos. 3:5. Og djævelen fryder sig over, at han gennem falske profeter nu i stigende grad kan få kristne til at tro på denne løgn.

Benny Hinn og den Romerske Katolske Kirke
Der er flere kilder som peger på, at BH trods hans tilhørsforhold til fremgangsbevægelsen ligesom Kuhlman fortsatte med at tilhøre den Romerske Katolske Kirke, for i hemmelighed at arbejde for at fremme og udbrede dens lære. ’Christian Witness Ministries’ har grundigt efterforsket BHs tilknytning til den Romerske Katolske Kirke og kom i 1998 frem til denne konklusion:
”Benny Hinn er en Romersk Katolsk mystiker, som bruger økumenien til at tage pinsevækkelsen og den karismatiske kirke hen imod Rom”.8

BH taler derfor altid varmt for den katolske kirke. Som da han på et korstog til Rom efterår 1996:
”ophidsede han sine tilhængere i pinsebevægelsen ved at give offentligt støtte til paven og den Romerske katolske kirke, så at oversætteren nægtede at tolke hans prædiken og musikgruppen nægtede at medvirke. Og senere havde sponsorerne underskrevet en deklaration om, at de ville ophøre samarbejdet (med BH), og gjorde det klart, at de aldrig ville inviterer ham til Italien igen. Pinsebevægelsen i Italien havde tidligere nægtet at være involveret i korstoget”.9

”Under pinsebevægelsens nationale kongres i 1997 i Adelaide kom Benny Hinn med en lovprisning af paven og fortalte om hans møde med kardinal Sin på Filippinerne, hvor de privat aftalte, at Sin ville arbejde for at få Hinn mere frem – og at Hinn (til gengæld) ville opmuntre romerske katolikker til at vende tilbage og blive i deres katolske tro og kirke”.10

På et møde forklarer og forsvarer BH den katolske kommunion (den katolske altergang). Først taler han om, at han i en vision havde set et væsen, som vistnok var Jesus. Derefter siger BH:
”Jeg rakte ud og rørte ved en kappe, som føltes som silke.. Det næste jeg følte havde skikkelse af et legeme. Og mit legeme.. blev total følelsesløs.. Og Gud gav mig en åbenbaring den nat, at når vi deltager i kommunionen, er det ikke kun kommunion. Vi spiser bogstaveligt Jesus Kristus. Han sagde ikke: ’Tag, spis, det repræsenterer mit legeme’. Han sagde: ’Dette er mit legeme, brudt for jer..’. Når du deltager i kommunionen, spiser du Kristus, og så vil dit legeme blive helet. Når du spiser Jesus, hvordan kan du så være svag?.. Syg?.. Når vi så i aften deltager i kommunionen, så spiser vi ikke brødet. Vi spiser det, Han sagde, vi skulle være en del af: ’Dette er mit legeme” - som han bogstaveligt udlægger til at betyde ’at være en del af Jesus’.11


Ligesom Kuhlman lægger BH også hovedvægten på at være i ’salvelsen’ for at kunne helbrede, profetere og udtale ’trosord’, osv. For at legitimere læren citerer han Bibelen, hvor der står: ’Og I har en salvelse fra den Hellige og har alle indsigt’, 1. John. 2:20. Her ser vi et af utallige eksempler på, hvordan BH misbruger Guds Ord til ukendelighed. Han udlægger nemlig verset til at betyde, at kristne ved denne salvelse nærmest automatisk har adgang til den (eller Guds) overnaturlige kraft. I den bibelske sammenhæng fremgår det derimod klart og utvetydigt, at teksten ikke taler om åndskraft fra Gud til at kunne alt det, som BH påstår. Den siger derimod, at ’salvelsen’ skal bruges til at afsløre enhver falsk lære og antikristelig ånd i de kristne menigheder. Det betyder konkret, at hvis ’salvelsen’ virkelig er fra Gud, så vil den altid kunne afsløre falske forkyndere og helbredelsesprædikanter som BH. Og Bibelen siger jo netop, at der vil komme mange af disse i ’de sidste tider’, og derfor er det uhyre vigtigt at kunne afsløre dem med Guds Ånds sande salvelse.

Modsat Bibelens lære underviser BH konstant de kristne, som gider høre på hans sludder, om det vigtige i at være under denne ikke-bibelske salvelse, og som han siger at han er afhængig af for at kunne tjene. BH beskriver mange slags salvelser, som han og andre benytter sig af. Alt det, som Bibelen nævner som Guds overnaturlige indgreb og specielle nådegaver, har BH ændret til at betyde den (iboende) salvelse, som nærmest kan beskrives som en slags automatisk opdatering, som når man er ’online’ på Internettet. Ifølge BH er der mange niveauer eller stadier i salvelsen, men inddeler den oftest i de fire (hoved) stadier, som han mener, at alle kristne er inddelt i. I bogen The Anointing (Salvelsen) inddeler han de kristne i fire grupper på denne måde:
1):Først (i bunden) er der de alm. kristne.
2):Derefter kommer dem, som er døbt af Ånden
3):Af dem er der nogle, som Ånden bliver over
4):Øverst befinder de sig, som er under konstant salvelse.

BH gør ingen hemmelighed af, at han selv er på det højeste niveau. Det samme erklærer de fleste andre af de store helbredelsesprædikanter også. BH hævder, at det er denne øverste salvelse, som han benytter, når han sender åndelig kraft eller ild ud over mennesker, så de kastes bagover under hans møder og som gør, at de bliver helbredt (se senere). For BH betyder det også, at hans ord er lov, fordi det er Gud som taler og befaler gennem ham. De kristne, som ikke er nået op på 4. niveau, er derfor underlagt BH i den åndelige verden, fordi han ved mere - og derfor er de også forpligtet til at høre ham og rette sig efter hvad han siger. Hvis nogen vover at kritisere ham eller anklage ham for falske lærdomme, så er det ifølge BH i virkeligheden Gud selv, som de anklager eller angriber. BH hævder derfor, at mennesker ikke har ret til at kritisere eller sætter spørgsmål ved læren:
”Lad være med at stille spørgsmål til læren. Det er kun den umodne, som stiller spørgsmål ved den”. 12

Er Elias’ ånd kommet over Benny Hinn?
BH siger, at i forbindelse med, at han i 1973 fik salvelsen og den Hellige Ånds kraft i forbindelse med Kuhlmans helbredelsesgudstjeneste, oplevede at hendes ’Elias-kappe’ var faldet på ham, og som han udlægger til at være hans dobbelte kraft eller Ånd. I 1999 fortalte BH i udsendelsen ’700 Club’ til Pat Robertson – vel som et ’bevis’ på, at han var en Guds profet - at han (også) havde fået Elias’ stav. Efter en lang historie om en mystisk drøm fortalte BH, at han ”i en vision havde set Elias, som sagde til ham: ’tag den’, og jeg tog den fra ham.. Jeg følte salvelsen, mens han talte”. Da BH stoppede, fortsatte Mark Chirona, som også var gæst i studiet, og sagde (profetisk) til ham:
”Og da Elias rakte dig staven, gav Gud dig i hånden et nyt niveau af apostolisk autoritet over nationerne.. Du går nu ind i en ny tid (new age) med mirakler. Der vil komme en skærpelse, for Elias’ ånd hviler på dig”.13

Men kan det passe, at det var Elias, som (åndeligt) havde givet ham sin kappe og sin stav som et symbolsk udtryk for, at Gud nu har givet ham endnu mere af sin salvelse, så han nu er kommet op på et højere niveau? Eller er det hele i virkeligheden et stort bedrag? Kan det påvises at hans salvelse ikke KAN komme fra Gud, men derimod fra Guds modstander. Det er vigtigt at bemærke, at BH ikke får sin inspiration til sin lære fra Bibelen, men får den derimod fra de personer, som åbenbarer sig for ham gennem visioner, om det så er Gud, Jesus, Ånden eller alle mulige andre. BH mener nemlig, at når han er under salvelsen, så vil enhver vision eller ’indre billede’ være fra Gud. Derfor opfordrer han - ligesom de fleste andre trosforkyndere - de troende til at visualisere ånden frem:
”Hvor ofte har vi lukket vores øjne og set en skikkelse i hvidt. Du siger: ’Hvem er det?’ Den hellige Ånd! ’Oh - Det vidste jeg ikke’. Det burde du vide”. 14
Den, som kender sin Bibel ved, at den salvelse og de visioner, som giver BH kraft til tjenesten og inspiration til hans forkyndelse, hverken kommer fra Gud eller Hans Ord. For at finde kilden til hans salvelse skal vi se i en hel anden retning.

Benny Hinn henter salvelsen fra de døde
BH har flere gange erklæret, at han henter sin åndelige ’salvelse’ ved Kathryn Kuhlman og Aimee Semple McPherson grave og siger, at han ofte besøger disse grave for at få (fornyet) sin specielle salvelse fra deres jordiske rester. Hun fik i øvrigt en overmåde dyr begravelse, og med sig i graven fik hun en fuld funktionsmæssig telefon, så hun kunne komme i kontakt med omverdenen - selvom det nok ikke er på den måde, at BH søger at komme i kontakt med hende. Under et møde tidligt i 70’erne beskrev han besøget på hendes gravsted således:
”På fredag skal jeg besøge Kathryn Kuhlmans gravsted (igen). Det ligger tæt på Aimees gravsted… Jeg har allerede været der en gang og vil ofte gå dertil.. Man kan ikke komme derind (i gravkapellet) uden en nøgle - og jeg er en af få, som har tilladelse til at gå derind… Jeg følte en mærkelig salvelse når jeg var der… Guds kraft kom over mig.. Jeg tror salvelsen stadig er i Aimees legeme. Jeg er klar over, at dette må være chokerende for jer.. Jeg skal tage Davis og Kent og Sheryl (som vel er forsamlingens ledere?) med mig i denne uge. I vil komme til at mærke denne salvelse ved Aimees grav. Den er utrolig! Og Kathryns? Den er fantastisk! Jeg har hørt tale om mennesker, som er blevet helbredte når de besøgte denne grav. De blev totalt helbredte af Guds kraft (dér). 15

På et andet møde fortæller han om en uhyggelig oplevelse på Aimees grav:
”Jeg følte en forfærdelig salvelse.. jeg rystede over det hele (og) skælvede under Guds kraft. Jeg sagde: Kære Gud, jeg føler salvelsen.. Jeg tror, at salvelsen bliver over Aimees legeme...16

BH er overbevist om, at hvis en person besad stor åndelig kraft i levende tilstand, så er der stadig kraft i dette legeme i død tilstand - og er overbevist om, at det er denne helbredelseskraft, som nu flyder i og gennem ham. Som i eksemplet omtaler BH ofte denne kraft at være både skræmmende og vidunderlig. Det lyder temmelig modsigende, men i okkulte kredse hører man netop ofte, at en kraft eller ånd på samme tid både kan være god, lys og dejlig; men også samtidig kan være ond, mørk og skræmmende. Alt tyder altså på, at det i virkeligheden er fra denne dæmoniske åndsmagt, at BH henter sin salvelse og derefter giver videre under sine møder – hvor hans tilhængere i begejstring giver ham lov til at sende denne forførende ånd og salvelse ind i og over deres liv.17

Ikke nok med det! Ligesom katolsk tro og lære foreskriver, er BH overbevist om, at han kan bede til de døde for at få del i deres overskydende gerninger, som giver de levende kraft, salvelse og frelse. I Bibelen kaldes denne kontakt med de døde for spiritisme, og kraften han henter derfra kaldes for trolddom. Både spiritisme og trolddom er afskyelige i Guds øjne, 5. Mos. 18:11, 3. Mos. 19:31. Selvom BH påstår, at han har salvelsen fra Jesus, så tro ham ikke - han lyver! 18

BH indrømmer at han var under en falsk salvelse indtil 1992
I tiden op til 1992 var BH blevet afsløret i så mange ’fejl og usandheder’, at det skabte chokbølger ind i den karismatiske lejr, som truede med at ophøre samarbejdet med ham - og ’Assemblies of God’ fulgte efter. Det så sort ud for BH, som stod i fare for at blive stemplet som en ’kætter’. BH kom derfor d. 5/10 1992 med en erklæring i ’Christinaity Today’, hvor han offentligt erklærede at hanhidtil har haft en forkert lære og praksis, som han dog nu er ophørt med. Han erklærede også, at han havde fungeret under en falsk salvelse, men atGud har taget denne (falske) salvelse fra mig. Denne erklæring blev efterfølgende trykt i flere kristne aviser og blade. 19

Denne udtalelse må nødvendigvis betyde, at når BH i den periode, han henviser til, var under en falsk salvelse/ånd, så må hans bøger og videoer fra samme periode derfor også være det. Hvis BHs erklæring kom fra hjertet, ville han da ikke straks trække alt det forkerte tilbage fra markedet? Skete det? Nej! BH og hans organisation markedsfører stadig samme materiale, som om intet er sket. Det er der da heller ikke! BH har siden sin erklæring i 1992 intet gjort for at blive mere bibelsk eller gudfrygtig. I 1992 sagde han eksempelvis med henvisning til trosbevægelsen, at ”jeg tror ikke længere på deres trosbudskab’. Men i virkeligheden forsvarede han stadig bevægelsens læresætninger. Som f.eks. da han i 1994, dvs. 2 år senere, under et møde påstod, at: ”hvis du siger: Jeg vil gøre det’, så er det, hvad Gud siger.. Så når du bekender det, så aktiverer du Guds overnaturlige kraft..!” 20 Efterfølgende hævdede BH, at ’de, som angriber denne troslære, er på djævelens side!’21

BHs indrømmelse af at være under en falsk salvelse må nødvendigvis også betyde, at han så har været under denne falske salvelse, da han i den tid han henviser til var en af ophavsmændene til den såkaldte Toronto-bevægelse. For der foreligger en mængde dokumentationer, som ud fra Bibelen påviser, at denne bevægelses teologi og manifestationer netop er opstået pga. en falsk salvelse (ånd). Og som efterfølgende har forført utallige kristne over hele verden med dæmoniske manifestationer og en ikke-bibelsk ny åndelighed og bibeltolkning.22 Men trods denne logik har BH aldrig beklaget bevægelses lære eller sit arrangement i den.

Det ser ud til, at hans indrømmelser blot var en taktik, som han brugte for at lede opmærksomheden bort fra hans egen utroværdighed, så han igen kunne blive anerkendt som en salvelsesfuld Guds mand i USA. Og det må siges at være lykkedes, selvom han stadig var/er under den samme falske ånd. Der er ikke sket nogen større ændringer i hans lære eller åndelige praksis. Den største forskel synes at være, at han nu er blevet bedre til at lyve eller komme med tvetydige udsagn for at komme ud af sine problemer. Han er også blevet bedre til at true sine modstandere med retssager eller med Guds forbandelse, hvis de f.eks. ikke trækker deres kritik og afsløringer af ham tilbage. 23

Et dårligt træ skal kendes på dets frugter
Bibelen siger, at vi kan afsløre et dårligt træ på dets frugter. Derfor har der været mange kristne, som har været i stand til at påvise, at BH er en svindler, som ikke har ændret kurs trods hans mange (bort)forklaringer. Efter en grundig analyse af om der er sket en ændring af hans lære, konkluderede to medarbejdere for ’Christian Research Institute’, Ron Rhodes og Paul Carden, følgende i en artikel fra 1994:
”Kan vi tro, hvad Hinn nu siger om ’kun at prædike evangeliet’, og (ikke længere) har noget at gøre med den tidligere lære, som er fra djævelen.. Hvis du tror det.. så husk, at siden 1993 ser du ham gøre og sige samme kætteri som han altid har sagt”. 24
En anden skriver således:
”Man behøver ikke vente.. længe på, at nye udviklinger vil ske når de er under salvelsen. Hinn har tidl. talt om forskellige niveauer af salvelse… Hinn er (nu) gået op til næste niveau’. Men i dette nye skridt (opefter) har han (i stedet) taget den første elevator ned”.25

Benny Hinn forvandles til noget ondt under denne salvelse - og hans børn bliver bange
Sandy Simpson, som er en anerkendt kristen bibellærer hævder at BH (og hans kone) siden dengang i stigende grad vender sig hen imod salvelsens ’mørke side’.26I et interview, som blev sendt på ’Trinity Broadcasting Network’ den 13/3 1999, afslørede BH, at når han er under ’salvelsen’, er han ikke mere sig selv. Han bliver en anden! BH siger i interviewet, at selv hans børn bliver bange for ham, når han er under denne salvelse. Han siger, at han også selv er bange for, hvad den kan gøre med ham.27 Under samme interview bliver et videobånd afspillet fra et tidl. møde i Denver. Her kan man se BH blive ’forvandlet’ på scenen og begynder at tale hæst og knurrende som en besat. Der er 100’vis af eksempler på, at BH bliver forvandlet til noget, som kan opfattes som en besættelse.28

På videooptagelsen opfordrer BH derefter de forsamlede til, at de løfter deres hænder ’for at hylde mesteren Jesus’. Det er tydeligt at se, at det ikke er Bibelens Jesus, det drejer sig om. Straks efter hører man ham forbande de mennesker som vover at gå imod hans lære i ord eller handling. Under interviewet omtaler BH denne hændelse i Denver som ’den mest skræmmende oplevelse jeg har haft under sine 25 år som prædikant’. Ifølge BH har han mange lignende oplevelser, som er skræmmende. Man skulle ellers tro, at den værste måtte være den tidligere indrømmelse af, at han i årevis har været under en falsk salvelse, men oplevelsen i Denver var åbenbart endnu værre!

Under samme interview blev der også vist et videoklip fra samme møde, hvor man hører ham tale om salvelsen, og som giver et indblik i hvad BH oplever når han er under den. Med henvisning til salvelsen hører ham give følgende skræmmende oplevelse og opfordringer til publikum:
”Min hud er ved at eksplodere… Det kommer at pirre i jeres legemer fra top til tå. Hæv jeres røst, løft jeres hænder og bed om den (salvelsen)! Guds folk, bliv helbredt (ved salvelsen)! Guds folk, bliv befriet (ved salvelsen)! Rejs jer op fra jeres sygdomme og hop ind i helbredelsens flod og bliv helbredt. I Jesu navn! Sæt jer ned! Dette er bare begyndelsen.. Hvis jeg ikke frigør salvelsen, kommer jeg til at eksplodere. Jeg må slippe den løs mod nogen. Dæmonen må bøje sig for navnet til mesteren Jesus… Ja Gud, gør det. Jeg lægger en forbandelse på hver mand og kvinde, som strækker sin hånd ud mod denne salvelse. Jeg forbander det menneske, som vover at tale ét ord mod denne tjeneste…”29

Lyder det som BH her giver udtryk for som et møde med Guds Ånd? Nej! Enhver kan vel se, at denne salvelsen ikke har noget som helst med Gud eller Hans Ånd at gøre - men kommer derimod tydeligt fra onde åndsmagter. For i modsætning til den ånd, som BH lytter til, så vil Guds Ånd altid give fred og få en profet til at tale besindigt. At BH anvender navnet Jesus betyder ikke, at det så er Bibelens Jesus, han taler om, selvom mange tror det. Paulus advarer netop i sit brev mod dem, som skaber forvirring blandt de kristne ved at forvrænge Kristi evangelium! Hvem er det, som bliver forbandet? Er det dem, som advarer om falske profeter som BH? Nej! Det er tværtimod det menneske eller onde åndsmagt, som vover at komme med en lære, som er i strid med Guds ord, Gal. 1:6-8.

BH påstår, at salvelsen altid er fra Gud!
Selvom BH sagde at han ikke var sig selv under salvelsen og omtaler den som forfærdelig, så tog han alligevel ikke afstand til den. Tværtimod anbefaler han de kristne til at tage imod den. Hvor underligt det end kan lyde for andre, og uanset hvor selvmodsigende det lyder, så mener BH nemlig at den alligevel er fra Gud! Det må være forfærdeligt for BH at tjene ’en gud’, som sender noget ondt og skræmmende over ham, når han ønsker at blive fyldt af ’salvelsen’ for at tjene denne gud. Hvilken dårskab er det at tro, at han skulle tjene den sande Gud, om hvem der står, at
”lutter gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra, fra himmellysenes Fader, hos hvem der ikke er forandring eller skygge, der kommer og går”, Jak. 1:17.

Selvom det efter Bibelen er mere end tydeligt, at BH lytter til og tjener forførende ånder, så er der desværre mange, som af forskellige grunde ikke vil tro, at det kan være sandt og derfor heller ikke vil lade sig advare! For BHs vedkommende ser det ud til, at han for længe siden har bestemt sig for at gå til denne dæmoniske ånd for at blive i salvelsen – og må derfor også betale en høj pris.

BH forbander altid dem, som er uenig med ham
Der er 100’vis af eksempler på, at BH giver sig til at forbande dem, som går imod ham eller hans salvelse. Næste eksempel viser, hvilke forfærdelige forbandelser, der kommer ud af munden på BH, når han taler på Guds vegne: ”Jeg placerer en forbandelse på enhver mand og kvinde, som vil række sin hånd ud mod denne salvelse”. 30 BH forbander dog ikke kun sine modstandere, men truer også deres familier, venner eller børn. Et eksempel:
”.. Jeg taler nu til jer under salvelsen (betyder, at hvert ord dermed er fra Gud selv): I vil komme til at høste det i jeres børn. I kommer aldrig til at vinde… Og jeres børn skal lide! I angriber mig i radioen hver aften! I skal betale og ligeså jeres børn! Hør dette fra Guds tjeners læber: I er i fare! I må angre, ellers kommer Gud den almægtige til at bevæge sin hånd (imod jer). Rør ikke Guds salvelse (dvs. ham selv)”.31

Er det da bibelsk at forbande? Nej! I et fortroligt brev har Udfordringen netop bagatelliseret sådanne forbandelser med at påstå. at ’det er der i øvrigt flere af profeterne i GT, der har gjort.. uden at de af den grund er blevet afskrevet af Gud’. Men det er intet mindre end grov manipulation! For det første var der ikke flere profeter, som gjorde det, men kun Elisa. For det andet kender vi ikke baggrunden nok til at vide helt hvorfor. Men da vi ved, at Gud ikke tillader noget menneske at forbande nogen, så må konklusionen være, at Elisa ikke kom med forbandelsen for sin egen sags skyld. Måske er årsagen lidt hen i retningen af Gal. 1:8-9, hvor Guds Ord forbander det menneske, som forkynder et andet evangelium. Det er altså alene Gud, som har autoritet til at forbande! Derfor siger Bibelen:
Hvor kan jeg forbande, når Gud ej forbander, nedkalde vrede, når Herren ej vredes!, 4. Mos. 23:7. Og Velsign dem, som forfølger jer, velsign, og forband ikke!, Romerne. 12:14.

Benny Hinn ville gerne have haft lov til at dræbe sine modstandere
BH giver til tider udtryk for, at han gerne ville have haft lov til at dræbe sine modstandere:
”Nogen angriber mig for noget jeg har undervist om. Lad mig sige dig noget, broder… Du skal vide, at jeg har ledt efter vers i Bibelen, men det ser ikke ud til at jeg kan finde det! Et vers, som siger: ’hvis du ikke kan lide dem, dræb dem!’ Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne finde dette vers! (Herefter går BH over til at tale direkte til en person): ’Du stinker virkelig…! Ind imellem ønsker jeg at Gud ville give mig et Helligånds maskingevær, da skulle jeg skyde dit hoved bort’..”.32

De hyppige forbandelser og andre voldsomme udfald mod BHs kritikere står dog i skarp kontrast til det, som Jesus lærer i Bibelen. I Matt. 5:39, 44 siger han:
”I må ikke sætte jer mod den, der tilføjer jer ondt.. jeg siger jer: Elsk jeres fjender! Velsign dem, som forbander jer, gør godt mod dem, som hader jer og bed for dem, som forfølger jer”.


Benny Hinn: En sand profet eller en gemen løgner?
BH stiller ikke sit lys under en skæppe! De sande profeter slår ikke på stortromme foran sig som han gør det. De hævder heller ikke, at hvert ord, som de udtaler, er sandt! Tværtimod vil alle sande profeter ønske, at hvert ord må blive bedømt i lyset af Guds Ord. Hvis BH var en sand profet ville han bøje sig for Guds Ord. Ifølge Bibelen er det ganske let at afsløre, om en profet/profeti er sand eller falsk – for at alle kan sortere de profeter fra, som i virkeligheden er bedragere. Den siger:
”Når en profet taler i Herrens navn og det han siger ikke sker og ikke går i opfyldelse, da er dette noget som Herren ikke har talt”. 5. Mos. 18:22.

Falske profeters indtog i de troendes menigheder var så alvorlig, at Gud krævede, at de skulle udryddes (dø). Det er stadig lige alvorligt. I den nye pagt befaler Gud at det onde menneske udstødes af menigheden, 1. Kor. 5:13. Alternativet var og er, at mange ellers vil lytte til sådanne mennesker og blive årsag til, at mange på dette grundlag vil gå fortabt:
”Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet. I deres havesyge vil de udbytte jer med falske ord…”, 2. Pet. 2:1-3.
Disse vers er en nøjagtig beskrivelse af det, der sker, når mennesker bliver forført af falske profeter eller lærere. Disse siger jo ikke: ’Se, her kommer en falsk profet!’ Og netop derfor er det vigtigt at holde sig til Bibelen for at se, om budskabet stemmer eller ikke stemmer med Guds ord.

’Profeten’ med de mange falske profetier afsløret
Hvis man alene ser på de mange falske profetier, som BH er kommet med gennem årene, er det som sagt let at afsløre ham for at være en anden end den ’Guds mand’, han siger at han er. Ifølge Bibelen er han intet mindre end en falsk profet – en bedrager! Vi skal se på nogle af disse falske profetier:Mange falske profetier om, at Jesus vil vise sig fysisk på Benny Hinns møder
Jesus har advaret de troende om, at de skal være på vagt og ikke tro på de mange falske profeter, som vil komme og påstå, at deres lære er fra Gud. De vil endda komme med mange store ’store tegn og undere’ som ’bevis’ på, at deres lære er fra Gud, og mange vil tro, at ’det så må være fra ham’. Hvis de falske profeter desuden kan få mennesker overbevist om, at Jesus også er fysisk (legemligt) tilstede blandt dem, så vil de blive ført ind i et endnu større bedrag. Men Jesus har advaret os forud og sagt: Tro dem ikke! For Han vil ikke vise sig synligt eller fysisk (legemligt) før sit andet komme, Matt. 24:24:11, 23-27, 2. Tess. 2:9. Men sådanne advarsler preller fuldstændig af på BH og på alle dem, som er så begejstret over alt det, der sker ved hans møder, så de slet ikke kan eller vil se, at han i virkeligheden fordrejer sandheden. Vi skal se på nogle af de profetier, hvor BH hævder, at Jesus vil vise sig fysisk under hans møder:


Det var den falske profet Ruth Heflin, som kom med den første af en række falske profetier om, at Jesus fysisk ville vise sig på BHs møder. I tv-udsendelsen ’This Is Your Day, som blev vist d. 29/3 2000, fortæller BH begejstret om profetien og siger:
”Ruth profeterede over mig tilbage i 70’erne. Alt hvad hun sagde, er sket! Hun sendte mig et ord gennem min kone og sagde: ’Herren siger.., at han vil vise sig fysisk på en af vores korstog i de næste få måneder.. Fortæl Benny, at jeg vil vise mig fysisk på platformen på hans møder…”. 37

BH havde nemlig straks accepteret profetien for at komme fra Gud, og lod dermed totalt hånt Guds Ord, som vi jo netop har set klart viser, at sådanne profetier ikke kommer fra ham. Men BH nøjes ikke med at lytte til falske profeter og tage imod de falske budskaber fra dem. Han begyndte også selv at få profetier om, at dette ville ske. I samme udsendelse fortalte BH nemlig, at den Hellige Ånd har talt sagt til ham, at denne profeti fra Ruth Heflin nu var ved at gå i opfyldelse.

Den 2/4-2000, blot fire dage senere kan man på et videoklip fra et andet møde høre flere profetier om, at Jesus vil vise sig fysisk og synligt. BH erklærer endda, at det allerede er sket:
”Mange af jer har kendt mig i mange år. Men jeg fortæller jer sandheden nu, noget jeg ikke har sagt i mange, mange år…: ’Han (Jesus) viste sig (fysisk) efter sin opstandelse og Han er ved at vise sig før sit andet komme. I ved, at profetinden (Heflin) sendte mig et (Guds) ord gennem min kone.., og hun sagde: ’Fortæl din mand, at Jesus er ved at vise sig fysisk under hans møder’… Jeg føler, at det er ved at ske.. Jeg ved dybt i min sjæl, at noget overnaturligt er ved at ske i.. Nairobi Kenya. Jeg føler det. Jeg kommer meget muligt tilbage.. med en filmoptagelse af Jesus på platformen! I ved, at Herren for nylig viste sig (fysisk) for mig i Rumænien, og der er en video af det!.. Poul (Crounch): ’Husker du, da jeg kom på TBN for år siden og viste dig et klip af Herrens (fysiske) åbenbaring oppe på balkonen i vores kirke i Orlando? Ja! Du – du husker det? Meget vel, jeg så det!’.. I ved, jeg altid har undret mig over, hvorfor Herren gjorde dette? Ved I hvorfor…? Det (at han viste sig fysisk) var begyndelsen til det største Gud har foretaget sig i vores kirke. Fordi ’83, ’84 og ’85 var forfærdelige år for mig - forfærdelige år! I ’86 begyndte Gud sine velsignelser, men de begyndte.. med denne manifestation af Herrens ansigt på - på balkonen, som blev der i otte uger. I otte ubrudte uger! Herren har gjort dette tidligere, men han er ved at gøre det igen. Hør dette: Jeg profeterer dette! Jesus Kristus, Guds Søn, er ved at vise sig fysisk i nogle kirker og ved nogle møder og for mange af Hans folk – af én grund: ’At fortælle jer, at Han er ved at vise sig (fysisk), for at (I må) vågne op! Jesus kommer, (I) hellige!” 38

Hvor mange løgne og bedrageriske udtalelser kom BH med i dette afsnit? Det var mange! Jeg vil her nøjes med at nævne og kommentere de værste:
 1. Jesus vil vise sig fysisk før sit andet komme. Hvad siger Bibelen?
  ”.. således skal også Kristus efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som bier på ham”, Hebr. 9:28. Bemærk, at Jesus først på dette tidspunkt kommer (fysisk) til syne.
  ”.. da skal den lovløse (Antikrist) åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme), og han (Antikrist) skal komme (forinden) i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere”, 2. Tess. 2:8-10. Bemærk, at Jesus først kommer fysisk og synligt efter, at Antikrist har vist sig og erklæret sig for at være Gud.
  Vi ser altså, at Jesus ikke kommer og viser sig fysisk for nogen før Hans synlige genkomst! Jesus siger jo netop, at ”mange skal komme i mit navn og sige: ’Jeg er Kristus’, og de skal føre mange vild”, Mark. 13:6 (KJ). Så hvis nogen står frem og erklærer dette, så ved vi, at det er en falsk Kristus. Det er altså antikrists ånd, som BH tror på, lytter til og får sin kraft fra - og som er til stede på hans møder for at forføre mennesker til at tro på en falsk Kristus.

 2. Jesus har åbenbaret sig legemligt for BH i Rumænien og Orlando. Og BH er overbevist om, at han også vil åbenbare sig på hans møder i Kenya (se senere). Men som jeg har påvist er det ikke Jesus, BH i så fald har set, men derimod en ond ånd, som udgiver sig for at være ham. BH hævdede desuden, at han har videooptagelser af Jesus fra Rumænien. Hvis han virkelig troede det, hvorfor har han så ikke fremvist dette ’bevis’ for offentligheden? Vil Jesus vise sig for de kristne rundt omkring i verden? Bibelen siger nej! Men det vil djævelen og de antikristelige kræfter i verden til gengæld gerne få os til at tro - for at få selv kristne til at modtage Antikrist.

 3. Bibelen siger, at en profet/profeti altid skal efterprøves i lyset af Guds ord. Vi har tidl. set, at hvis en profeti er fra Gud, så vil den selvfølgelig også altid være 100 % sand. Ruth Heflin har kommet med så mange andre falske profetier, postulater og ikke-bibelske manifestationer, at hun overfor alle har bevist, at hun er en falsk profet. Hun blev desuden kendt for at være formidleren af ’guddommelige’ guldtænder og guldstøv, som dog senere viste sig at være svindel. 39

 4. I Heflins profeti sagde hun endvidere, at Jesus ville vise sig fysisk på BHs møder i løbet af nogle få måneder. Nu er der i stedet gået mange år! Men selvom dette ikke er sket, og denne del af profetien også er falsk. BH er tilsyneladende ligeglad, og betragter derfor stadig denne profeti som en ægte profeti fra Gud.

 5. BH erklærer, at Jesu fysiske fremtræden ’var begyndelsen til det største Gud har foretaget sig i vores kirke’. Det er skræmmende! For det som BH hævder, betyder jo at alt hvad der sker i denne kirke, er bygget 100% op på denne åbenbaring af en ’Jesus’, som ikke er Bibelens Jesus. Desværre er der meget, som tyder på, at det netop var det, der skete. BH og hans kirke har forladt Bibelens Jesus og lytter nu i endnu større grad på en dæmonisk ånd. Og denne ånd bliver endda troet og tilbedt som Gud! Var åbenbaringen virkelig ’begyndelsen til det største Gud har foretaget sig’. Nej! Det var i stedet begyndelsen til et endnu større bedrag, som i stigende grad vil få indpas i såkaldte kristne kirker.

 6. ’Jeg profeterer…”. Jeg har tidl. påvist en række af falske profetier, og der kommer hele tiden nye til. BH hævder jo, at han altid taler sandt – og det må vel betyde, at han selv mener, at han er ufejlbarlig, selvom han gang på gang er afsløret som en falsk profet. For udenforstående ser det ud til, at når han vil understrege sin egen autoritet eller lære, så får han passende en profeti fra Gud, som bekræfter det, som BH har sagt og mener. Og som desuden også har til formål at lukke munden på dem, som enten er - eller som kunne tænkes at være uenige med ham.

 7. Profetien slutter med en opfordring om at være beredt, fordi Jesus kommer. Mange kristne vil nok tro, at det er en henvisning til, at de troende må være beredt til Jesu Kristi komme. Men vi har jo netop set, at denne person ikke er Jesus Kristus, men derimod (en) Antikrist. BH opfordrer altså til, at mennesker gør sig parat til at modtage den falske Kristus, se næste afsnit.
BH er i øvrigt kommet med flere falske profetier om Jesu fysiske nærvær under hans møder, f.eks. d. 21/4 og 2/5 år 2000. Han er kommet med så mange falske profetier, som bare ikke er gået i opfyldelse. I begyndelsen af 90’erne kom han eksempelvis med en profeti om, at ”Jesus vil komme tilbage i år 2000 og oprette sit kongedømme”.40 Man behøver vel ikke at tilføje, at denne profeti heller ikke gik i opfyldelse, og som derfor igen afslører BH som en falsk profet.


Det burde være tydeligt for enhver, at BH er en falsk profet og åndelig forfører, som hele tiden søger at lokke de troende væk fra den levende Gud og over til hans modstander, djævelen. Og dermed er døren åbnet op for, at den antikristelige ånd nærmest med fuld styrke kan komme ind i menighederne, så at mange af disse en dag vil byde Antikrist velkommen i deres midte.

New age og Benny Hinn er enige: Kristus vil vise sig i Kenya
D. 20. april 2000 kom BH i udsendelsen ”This Is Your Day’ med endnu en profeti om, at Jesus vil åbenbare sig på hans møde/r i Nairobi Kenya, hvorefter ’mennesker i tusindtal’ bogstaveligt skal se, at Jesus vil åbenbare sig fysisk (legemligt) på scenen under BHs møder. BH har som vi har set, tidl. givet udtryk for, at han regnede med at få en videooptagelse med hjem derfra.

Jesus har gentagne gange netop advaret os om, at falske Messiaser og falske profeter kommer og påstå, at Jesus vil fremstå fysisk forskellige steder. Men en lille omskrivning siger Jesus derefter:
”Hvis de altså siger til jer: ’Se, han er i ørkenen (i Kenya’), så gå ikke derud; ’Se, han er i kamrene (hos BH), så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vers, sådan skal Menneskesønnens (synlige komme) være”, Matt. 24:26-27.

Det er tankevækkende, at new age i denne tid også har en stor forventning om, at ’Kristus’ vil åbenbare sig fysisk – netop i Kenya. Denne forventning bliver ligesom hos BH også her fulgt op med mange profetier om, at ’Kristus’ pludselig vil komme fysisk for at være blandt dem, for så at forsvinde igen ligeså pludselig. Det ser ud til, at det er den samme antikristelige ånd, som åbenbarer sig for BH såvel som for new age. Hvis man på nettet søger på ordene Nairobi, Messias eller Christ (Kristus), så kommer mange link frem til sider, som hævder, at denne ’Kristus’ er Maitreya. På en dansk ’Maitreya-hjemmeside’ omtales et af de møder i Nairobi, hvor Maitreya har vist sig fysisk: Under overskriften: ’Kristi tilsynekomst i Nairobi’ står følgende:
”Sandsynligvis tror hovedparten af deltagerne, at det var Kristus, Imam Mahdi eller Messias – eller hvem det nu måtte være - og det er de fuldstændige tilfredse med og venter bare på, at noget mere vil ske i forbindelse med det..”.41

New age har i årevis givet udtryk for, at de er ved at forberede Kristi komme, og ifølge dem er han den samme person som Bibelens Jesus Kristus. ’Maitreyas Mission’ kommer med følgende udsagn:
”Ordet Maitreya er altid blevet associeret med Messias, som vil komme for at forene verden og sammensmelte alle religioner under et banner. Denne forventning går nu i opfyldelse. (Han er) kendt blandt kristne og jøder som Messias, buddhister og hinduer som Maitreya, og muslimer som Madhi eller Muhammed. Maitreya bærer alle disse navne…”..42

New age tror altså, at mennesker i alle verdens religioner dyrker den samme ’frelser’, men bare under forskellige navne. Når han kommer, vil hans opgave være at ’forene verden og sammensmelte alle religioner’. Og det er nøjagtig det, som er på dagsordenen, når Antikrist snart kommer synligt for alles øjne, og som hele jorderig vil følge undrende efter – og de vil tilbede dragen/Satan som Gud, fordi han har givet ham denne magt, Åb. 13:3-4. Ifølge new age har denne Maitreya allerede stor magt, og udfører mange store tegn og undere som ’beviser’. På en hjemmeside står følgende om ham:
”Han har allerede åbenbaret sig for hundredvis ved en religiøs forsamling i Kenya og... har helbredt hundreder”. På en anden står der som overskrift med store typer: ’Han er tilbage’.

På den tidl. omtalte danske hjemmeside refereres der fra et af de møder i Kenya, hvor Maitreya pludselig ”fremstår mirakuløst ud af den blå luft frem for 6000 mennesker på et bønnemøde i Nairobi, Kenya. Der står, at forsamlingen umiddelbart genkender ham som ’Jesus Kristus’. Og videre:
”Nogle kvinder bønfalder ham at helbrede dem og deres.. børn, hvilket han gør, og inden han forsvinder igen, på en lige så mystisk måde som han var ankommet, lover han forsamlingen, at han vender tilbage”. 43

Hvorfor så meget om ’Maitreya’ i denne artikel? Af den simple grund, at det ser ud til, at BH er blevet forført til at tro, at det er ham, som er Jesus Kristus. Ud over mange fællestræk mellem dem fremgår det også klart, at BH er en fortaler for en ny bevægelse inden for kristenheden som, bevidst eller ubevidst, sammen med new age er med til at bane vej for Antikrists fremtræden. Som når BH under det tidl. nævnte møde d. 2/4 2000 kom med en profeti om, at Herren (også) vil åbenbare sig fysisk for muslimerne:
”.. Jesus ryster verden! Noget mere vil ske nu, som er ærefrygtindgydende for mig. Absolut ærefrygtindgydende! Herren vil fysisk åbenbare sig for den muslimske verden. Jeg siger jer.. Jeg hører det mere og mere og mere! Siden vi prædikanter ikke kan gå dertil, vil Jesus.. netop selv gå dertil… I ved, at Skriften siger klart, at Herren viste sig, ikke sandt?.. Nu tænker vi altid, at Jesus virkelig ikke (fysisk) kan prædike.. evangeliet. Hvem har fortalt dig det? Tag f.eks. tilfældet Kornelius, hvor en engel blev sendt til Peter, fordi - fordi (han) var rede.. Men.. Jesus sagde, at denne mand (Peter?) ikke ville lytte til en engel, og ’derfor vil jeg gøre arbejdet selv’. Så gik han (Jesus) og slog ham (Peter?) af hesten og prædikede (selv) evangeliet for ham (dvs. for Kornelius). Han gør de samme ting i den muslimske verden i dag. Han åbenbarer sig! Hør dette! Han åbenbarer sig for muslimer og siger: ’Jeg er Jesus af Nazareth’… Hvornår vil dette ske? I de sidste dage”.44

Som tidl. eksempler ses det klart, at BH forvansker Guds Ord, som han tydeligvis ikke har nogen respekt for. Også her kommer han med en fuldstændig forvrøvlet fortolkning i hans forsøg på at give sine tåbeligheder en bibelsk accept. Hovedindholdet i det, som BH siger, er vistnok, at Peter ikke troede engelens budskab, og derfor var han ikke egnet. Jesus måtte derfor selv forkynde evangeliet for Kornelius. Denne tolkning fører BH over til i dag, hvor Jesus selv vil vise sig fysisk og prædike evangeliet til muslimerne, fordi de kristne ikke kan eller har evnet at gøre dette. Det ser ud til, at BH mener, at de kristne ikke skal forkynde evangeliet for disse, da dette job er lagt i hænderne på (den falske) Kristus, som vil åbenbare sig for muslimerne. Uanset hvordan man tolker profetien, så fremgår det dog klart, at BH ikke har fået sin inspiration til den fra Guds Ord eller Guds Ånd, men stammer derimod fra hans egne forskruede tanker eller fra onde ånder.

Benny Hinn accepterer new age løgnen: Vi er alle børn af den samme Gud!
I 2004 var BH på korstog i Indien og besøgte bl.a. ’Indiens Merchant Kammer’ den 12/10. Dets formand, hinduen Kripalani sagde til BH:
”Pastor, vi regner med et sted mellem 8 og 10 millioner mennesker på disse tre møder. Vi forventer mægtige helbredelser der; og trældom vil blive fjernet. Og, over alt pastor, efter hvad jeg har iagttaget de sidste uger, er der (ved dig) en forening mellem forskellige kristne kirkeretninger, og en forening mellem kristne og andre som hinduer og muslimer, fordi vi alle er Guds børn”.45

Uanset, hvad BH havde sagt eller gjort så kunne det altså give det indtryk, at han mente, at ’vi alle er Guds børn’. Og havde BH ikke ment lige netop dette, så var der nu en rigtig god mulighed for at korrigere en forkert tolkning af hans budskab. Hvis han var en ægte kristen prædikant, så ville han overfor denne mand have brugt anledningen til at forsvare den kristne tro og vidne om, at Jesus er vejen, sandheden og livet; og det derfor kun er dem, som tror på ham, som er frelst og derfor kan kaldes ’Guds børn’, John. 1:12, 14:6. Men gjorde BH dette? Nej! I stedet gav han følgende svar:
”Sidste aften var jeg forbløffet! 85 % af forsamlingen var ikke-kristne, da jeg var tjener for (dvs.: forstår) evangeliet (derfor også) hellige. Jeg gav dem et klart evangelisk budskab, og mange af dem sad der og tog imod..”.46

Hvis det var evangeliet som de tog imod, var det jo godt! Men BH gav dem ikke det bibelske budskab om Jesus Kristus, og fik i stedet et andet evangelium, som er tilpasset new age, som gør selv ikke-kristne til hellige. Af samme grund blev påstanden om, at ’vi alle er Guds børn’, ikke imødegået. Det alvorlige i denne fortielse betyder jo, at BH ikke betragter Jesus Kristus som Guds Søn, verdens frelser.

BH arbejder for at fremme frimurernes ’The Knight Templar’
The Knight Templar (tempelridderne) er en organisation under frimurerne. Denne organisation hævder at arbejde for at genopbygge traditionelle værdier, men deres historie fortæller og beviser det modsatte. Tempelridderne arbejder ligesom andre indenfor new age ihærdigt på at få etableret en base i Mellemøsten, for at de i deres videre planer kan angribe Israel. Målet for denne organisation er dels at skabe en religiøs verdenskoalition (verdensreligion) med det formål at skabe fred i verden - og dels at genopbygge Salomons Tempel, hvorfra Antikrist skal udgive sig for at være Gud, vildlede jøderne og alle andre for at kunne regere over hele jorden, Matt. 24:16, 2. Tess. 2:3-4.

Forskellige rapporter viser, at BH er involveret i arbejdet for denne religiøse og politiske organisation, for bl.a. i hemmelighed at ”få USA’s evangeliske ledere til at begunstige denne proces”. En rapport fra Andrew White som er tempelridder, havde d. 13/2 2004 skrevet følgende om BH:
”Benny har ringet til mig sidste uge, at han gerne ville se mig snarest. Og det skete hurtigt, fordi vi begge var i Dubai samme dag. Han fortalte at han havde hørt så meget om vores arbejde og ønskede at støtte det. Han sagde også at han vil komme til Israel (sammen) med os..”.47

Siden har BH været en deltager i denne bedrageriske new age fredsproces. Men BHs tilhængere synes at være uvidende om, at BH kan finde på sådan noget, og giver derfor fortsat millioner af dollar til BH for at finansiere arbejdet med til at fremme Antikrists planer.

Den 24/5 2004 havde BH samme Andrew White med som gæst i udsendelsen ”This Is Your Day”. Foruden at være tempelridder er han også ærkebiskoppen af Canterburys repræsentant i Mellemøsten. Efter at White var kommet med en længere tale om at få BH til Irak for, at tusinder kan blive frelst (til den nye verdensorden), så BH direkte på kameraet og til publikummet og sagde: ’Denne er en Guds mand, fyldt med Ånden’. Derefter sagde BH, at ’det er vidunderligt, at Gud har White i Mellemøsten med alle de forbindelser, han har dér’. White sagde (derefter), at Benny skulle komme til Mellemøsten og at han så ville arrangere det, så tusinder også der ville blive frelst. Hinn sagde at han efter sit møde med White i Dubai lufthavn har ønsket, at han ville komme til hans show. 48

Bemærk, hvordan BH skandaløst omtaler denne mand, som er med i en okkult orden som har det mål at fremme Antikrists planer, for at være en ’Guds mand, fyldt med Ånden’. BH arbejder nu selv aktiv for at fremme disse planer. Der er mange andre eksempler, som klart viser, at BH er - eller samarbejder med new age og andre antikristelige organisationer. 49


Selvom BHs forkyndelse ikke stemmer med Guds Ord, så påstår han alligevel, at alt hvad han siger, er sandt, og udøser ofte ’profetiske’ forbandelser over dem, som tvivler dette. Metoden med at skræmme og true alle dem, som ikke tror eller er enige, er et klassisk kneb fra falske profeter og lærere i mange forskellige sekter, og medfører selvfølgelig at mange tilhængere ikke tør gå imod det, der bliver sagt eller gjort. En falsk profet som BH vil ikke acceptere, at hans lære bliver efterprøvet, og for at give sig selv større autoritet benytter han sig af Guds navn for at give de kristne mundkurv på. Denne autoritet forstærker BH ved ustandselig at gøre forsamlingen opmærksom på, at han altid taler sandt, fordi han har ”Gud på sin side”. På et videoklip ser BH ind i kameraet og siger:
”Se ind i disse øjne. Jeg har aldrig løjet for jer. ALDRIG! Jeg vil aldrig gøre det. Jeg vil hellere dø end at lyve for Guds folk”.50
Og det kan man så tro på eller lade være. Nogle tror selvfølgelig på ham, for de kan ikke forestille sig, at en som går for at være en Guds mand, skulle lyve! Dog er der mange, som er klar over, at BH stort set lyver om alt uden at blinke med øjnene. O. Anthony, en af BHs tidl. medarbejder, men som nu er af hans største kritikere, siger at hele ”hans tjeneste er baseret på løgn”.

Det er umuligt at vurdere, hvornår BH lyver bevidst og hvornår han tror, at han taler sandt. Vi har set på, at der så mange selvmodsigelser i det han kommer med, at han helt sikkert ikke kan huske, hvad han tidl. har sagt. Gentagne forsøg har påvist, at hvis en løgn bliver gentaget igen og igen, så vil den efterhånden blive troet og accepteret som sandhed. Og dette kan være årsagen til, at BH tror, at han taler sandt, mens han i virkeligheden lyver. Da BH begyndte at lyve for at fremstå som en Guds mand, som dagligt vandrer i overnaturlige mirakler, så startede en proces som er selvforstærkende, og som får BH til at gå endnu længere ind i løgnens mørke labyrinter, hvor han efterhånden ikke kan andet end at lyve og bedrage. Vi skal se et par eksempler på dette:
 1. Den 22/10 1997 fortalte BH i ’This Is Your Day’, at Gud har gjort et guddommeligt indgreb i Miami, så at en national ishockey-kamp d. 10/4 samme år blev aflyst for, at han kunne tale. Dette blev modtaget med begejstring af de forsamlede. Tænk, at Gud vil gøre det for BH! Men da sportscentret efterfølgende blev kontaktet, fandt man ud af, at BH havde talt dér de foregående aftner, men kunne oplyse, at ’ingen’ ishockey-kamp var blevet aflyst’ den pågældende dag, og i øvrigt heller ikke på nogen af de andre dage. Denne udtalelse var med andre ord også løgn!51
 2. BH påstod offentligt, at han ’giver bidrag og støtter 20.000 børn hver måned’. Men dokumenter viser, at listen er på 247 – og ikke 20.000. Altså er han igen grebet i en ny løgn! 52
Flere løgne: Døde er genopstået
Vi har tidl. set på nogle falske profetier, hvor BH er kommet med profetier om, at de døde vil opstå, når de lytter til BH! Han har også flere gange påstået, at han har oprejst mennesker fra de døde. I 1998 proklamerede BH, at han havde oprejst en mand fra de døde i Ghana. Men en nærmere undersøgelse af sagen afslører, at det ikke var sket.53

Under et af hans tv-programmer hævdede BH, at han har oprejst en mand fra de døde under et af hans møder. En seer beskrev det på denne måde:
”Fru Crounch (som sammen med sin mand samarbejder med BH), påstod i et af TBNs programmer, at hun som lille pige vækkede en kylling op fra de døde, ved at hun hældte olie på den overkørte kylling. BH kunne ikke lade sig fremstå som en dårligere helbreder end hende og påstod derefter.. at han.. har oprejst en mand fra de døde under et af sine møder. Men der er intet bevis for at dette er sket! Ingen båndindspilninger fra mødet! Ingen videoindspilninger fra mødet! Ingen vidner som kan bekræfte, at denne hændelse er sket! Ud fra det vi ved om BHs letfærdige omgang med sandheden er det svært at tro, at BH denne gang skulle tale sandt”. 54

Selvom BH igen og igen er blevet afsløret i løgne, så bliver han ved med at køre i samme spor. Og hvor mærkeligt det end lyder, så tror hans tilhængere på dem! BH er da også ganske god til at lægge røgslør ud og bortforklare sine løgne og de mange falske profetier, som aldrig går i opfyldelse. Men i modsætning til de falske profeters mange løgne siger Bibelen klart, at Guds Ord altid vil gå i opfyldelse! Guds Ord vender nemlig aldrig tomt tilbage!


Når man lytter til BH, er der ingen tvivl om, at han har så høje tanker om sig selv, at han endda tror på djævelens løgn om, at han ligefrem er Gud: På en video siger BH følgende:
”Jeg er ikke, hør på mig - er ikke en del af Ham (Gud), jeg er Ham! Ordet er blevet kød i mig! Når jeg rører ved nogen, er det Jesus som rører ved den person”. 55

Og hermed er der lagt op til den guddommelige selvopfattelse, som djævelen også fristede de første mennesker med: ’I skal blive som guder’. På lige fod med trosbevægelsens falske lære påstår BH også, at de troende er Gud (eller guder). Og derfor er det også dem, som er en Jesus for nutidens mennesker, fordi Gud nu er afhængig af dem for at kunne frelse verden. Igen og igen kommer BH ind på denne blasfemiske lære om menneskets guddommelighed. Nogle eksempler er:
 1. ”Når du siger: ’Jeg er en kristen’, så siger du egentlig at ’jeg er en lille Messias, som går omkring på jorden’.. Kan jeg få høre det sådan (fra jer): ’Du er en lille gud, som springer omkring på jorden’…”.56

 2. ”Da du blev født igen, blev Ordet kød i dig. Og du blev kød af Hans kød, og ben af Hans ben. Lad være med at sige, at du har Jesus (i dig). Du har alt det han var og alt det Han er og alt det han nogensinde skal blive (eller være).. Lad være med at sige: ’Jeg har’, men sig: Jeg Er, Jeg Er, Jeg Er (altså Gud selv)”. 57

 3. ”Når du siger: ’Jeg er en kristen’, så siger du på hebraisk: ’Jeg er Messias’. Jeg er med andre ord en lille Messias som vandrer omkring på jorden..” 58
Hvad siger Bibelen? At være frelst af nåde betyder ikke, at vi er blevet syndfri. Guds Ord siger nemlig tydeligt, at selvom vi er født på ny og blevet Guds børn, så er vi stadig syndere som til stadighed har brug for at modtage syndernes forladelse til ånd, sjæl og legeme, 1. Tess. 5:23. Faktisk er der intet i os selv, som vil noget godt, alt skyldes hans ufortjente nåde over os. For selvom vi er frelste, så er vi alligevel stadig trælle under synden. Det er falsk lære at påstå, at vi er mere end det, Romerne. 3:9, 21-26. En hel anden sag er, at de kristne helliges ved Guds Ånd og kraft, for at vi derved kan undfly den fordærvelse, som er i verden, 2. Pet. 1:4, 1. Tess. 5:23. De kristne er altså frelste og helliget ved Jesu blod! Pga. golgata har vi derfor nu ved Guds nåde adgang til det himmelske. Men det betyder ikke, at vi er dermed er hævet op på samme niveau som Jesus. Det er vigtigt for os at forstå, at Bibelen sondrer mellem et ’nu’ og et ’endnu ikke’. Som vi kan se af de følgende eksempler:
 1. ”I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er”, 1. John. 3:12.
 2. ”Thi af nåden ER I (nu) frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven”, Ef. 2:8.
 3. ”Ham elsker I uden at have set ham; på ham tror I uden nu at se ham, og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forherliget glæde, idet I når troens mål, jeres sjæles frelse” (som I altså endnu ikke kan se)”, 1. Pet. 1:8.
 4. ”Så ydmyg jer (nu) under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer”, 1. Pet. 5:7.
På samme måde bliver de kristne omtalt som ’hellige’. Bibelen siger, at vi er det nu! Men alligevel er vi endnu ikke det, som vi engang skal blive, og ved Guds Ånd skal vi arbejde på at blive (mere) hellige, 1. Pet. 1:15. Men det ligger til menneskets syndige natur at ophøje sig over det, Gud i sin nåde har givet for så selv at tage æren for det. Og derfor giver Bibelen rigtig mange advarsler mod netop denne synd:
”Thi i kraft af den nåde, som er mig givet, sige jeg til hver eneste iblandt jer, at han ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have, men han skal tænke besindigt..”, Romerne. 12:3.


Måneder forud for hans ankomst har kristne menigheder i stort antal anbefalet sine medlemmer at komme til hans møder for at se og høre ham - og mange menigheder arrangerer busrejser for de mange, som gerne vil høre ham. Lang tid før møderne begynder, er auditoriet tæt pakket med forventningsfulde mennesker. Det er tydeligt at se, at disse er kommet for at få en berøring af Gud og med egne øjne se nogle af de mirakler, som møderne er kendt for.

BH kommer triumferende frem på senen, når forsamlingen begynder at synge ’How Great Yhou Art’. Som altid er han klædt i dyrt, hvidt moderigtigt tøj, som er speciel designet til ham. BH starter med at bede enhver, som ønsker at tro på Jesus, om at komme frem på scenen og mange rejser sig og skynder sig frem. Men der gives ingen undervisning om, hvad det vil sige at tro. Det er da også tydeligt, at det ikke er mødets formål, da det kun er et lille indslag i det ofte meget lange møde. BH beder kollektivt for de mennesker, som er kommet frem og får derefter udleveret litteratur og lister over de nærmeste kirker, og det uanset, hvilke kirkesamfund det drejer sig om.60

Efter flere høje, rytmiske og øredøvende lovsange siger BH, at der er ’et stærkt nærvær’ og ’en stor salvelse’ over forsamlingen. Men spørgsmålet er, hvad det er for et nærvær? Derefter går han over til at tale om de kristnes rettigheder ind for Gud. BH siger:
”Ethvert behov, enhver bøn! ALT er muligt! Alt, du behøver at gøre er at tro. Gud kan nemlig gøre hvad som helst”61

Denne indledning efterfølges af en længere klapsalve. Derefter kommer indsamlingen, hvor mennesker opfordres til at give meget til Guds riges arbejde. Det er nemlig kun dem, som giver meget, som Gud vil velsigne rigt. Denne velsignelse kan være helbredelse, rigdom eller som her at blive forskånet for kommende katastrofer:
”Kun de, som har givet bidrag til Guds arbejde bliver skånet. Forøg din tro! Forøg din sæd og invester i fremtiden. For så vil du blive skånet, når tragedierne rammer jorden. (Herefter følger en kraftig opfordring til at give penge, for) så er du tryg, ligeså dine børn og dit hjem. Hvad der end kommer til at ske af økonomisk art (på jorden) vil du ikke bliv ramt…”. 62

Efter mere musik starter BH på at fortælle om de helbredelser, som allerede er sket i forsamlingen. BH bekendtgør, at mennesker med astma, cancer, arthritis, leukæmi, emfysem og mange andre sygdomme allerede er blevet helbredt. Mange andre bliver udvalgt til at komme op på scenen, enten for at vidne om en helbredelse som allerede er sket - eller for at blive ramt af Guds kraft og helbredt oppe på scenen. Man ser, at BH enten berører eller ’puster’ på alle dem som er kommet op, og de falder bagover i gulvet. Mens de hjælpes op igen (af griberne) slår BH armene rundt som om han var i en boksekamp, mens han råber og uddeler ordrer til mennesker om at tage imod, og til Gud om at levere det han har lovet. ’Bliv fyldt’ eller ’tag imod ilden’ skriger han med det resultat, at de atter bliver ramt af den åndelige kraft og igen kastes bagover.63

Bud Press, som er efterforsker og direktør for ’Christian Research Service’, hvis mål er at undersøge og afsløre falske lærdomme og selvbestaltede profeter som BH, har været med til et af hans møder i Canada i 2004 og nøje beskrevet og vurderet det, han så og oplevede i Bibelens lys.I de følgende afsnit kommer jeg flere gange tilbage med hans citater fra dette møde.
”Efter at have instrueret en stor flok åndelige ledere til at holde hinandens hænder og være forberedt på salvelsen, skriger han (BH) med en dyb og mærkelig stemmeføring ud over dem: ’Ild over jer - Ild!’, og laver en mægtig bølge med hans højre hånd, og lederne falder bagover.. Hinn (retter derefter sin opmærksom på forsamlingen og) kommanderer: ’Løft jeres hænder.. modtag det! Løft jeres hænder, modtag det!.. bed om alt! Bed om alt det I ønsker..! Bring disse mænd fra Indien herop’, beordrer Hinn. ’Kom nu, hurtigt, hurtigt (gentages seks gange)! Åh, bring den anden unge man herop hurtigt! Ja, ja, ja! Du er netop stivnet (gjort ubevægelig) under salvelsen, mægtige broder!’..” 64

Er det bibelsk at tale om at være ’stivnet under salvelsen’? Er der bibelske fortilfælde? Bibelen omtaler ordet én gang, men i en hel anden betydning, hvor Gud taler om at ’vanddybderne fryser til’, Job. 38:30. Men det har som bekendt intet at gøre med den bibelske salvelse.

Benny Hinns adfærd ændrer sig på scenen og han bliver ’en anden’.
Når BH står på scenen og er i gang med at sende salvelsen eller åndelig ild ud over tilhørerne, så sker det ofte, at han fremtræder nærmest sindssyg eller besat. Hans adfærd og stemme ændrer sig. Det ene øjeblik råber og skriger han, for et øjeblik efter at komme med nogle lyde, som mest minder om en hvæsen, skurren eller hvislen. På andre tidspunkter ser han beruset ud og snubler over ordene og kan tydeligvis ikke huske, hvad han selv siger, eller hvad der står i Bibelen. BH har forklaret det med, at årsagen er, at salvelsen i ham overtager kontrollen med det, der sker på mødet. På et andet møde sagde han, at ’Gud går ind og overtager’ hans sind og tunge, så at han ikke engang ved, hvad han siger.65 Et andet eksempel:
”Efter sin prædiken d. 31/12 1989 i Orlando Christian Center, hvor han havde givet adskillelige profetier om fremtiden, gav Hinn udtryk for, at han... har været så beruset af Helligånden, at han bad nogen om at fortælle ham hvad han netop havde sagt”. 66

Den, som kender Bibelen ved, at Gud ikke går ind og ’overtager sind og tunge’ på den måde, som BH påstår. Intet sted i Bibelen tales der om, at de kristne bliver så ’beruset af Helligånden’, at de bagefter ikke kunne huske hvad Han havde sagt til dem. Når BH og andre ’kristne’ taler om at være åndelig beruset, så er beskrivelsen stort set identisk med verdslige menneskers fuldskab. De mennesker, som er påvirket af denne ånd, forsvarer den åndelige ’beruselse’ med at disciplene også blev det på pinsedagen i Ap.g. 2. Men disciplene sagde jo netop til tilhørerne, at de ikke var det! Og gav sig da også straks til at forkynde evangeliet klart og sammenhængende - noget, som de selvfølgelig ikke ville være i stand til, hvis de var åndelig beruset som BH og andre. Det fremgår da også klart, at de bagefter kunne huske alt. Bibelen advarer da også de kristne mod at blive åndelig beruset, for den er en forførelse som ikke kommer ikke fra Gud. Peter giver os denne alvorlige advarsel:
”Vær ædru og våg; jeres modstander Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod, faste i troen.. ”, 1. Pet. 5:7.

At være ædru er det modsatte end beruselse og de som beruser sig, kan derfor heller ikke våge, men er derimod blevet et let bytte for Djævelens forførelse. Paulus beskriver eksempelvis nogle, som i deres beruselse er blevet fanget af djævelen og beder til Gud om, at de igen måtte blive ædru og befriet af djævelens snare.., 2. Tim. 2:25-26

Et yderligere bevis på, at BHs salvelse, ånd og beruselse ikke er fra Gud er, at de/den bringer kaos, løgne, falske profetier og dæmonisk inspireret lære såvel som falske helbredelser med sig. Er dette fra Gud? Selvfølgelig ikke! Bibelen siger, at falske profeter (som BH) giver sig skin af at være Kristi apostle, men er det ikke. Deres inspiration til denne forførelse er derimod Satan, som giver skin af at være en lysets engel, jfr. 2. Kor. 11:13-14.

Benny Hinn sender åndelig ild og kraft, så mennesker falder bagover!
Som nævnt taler BH ofte om, at tilhørerne skal modtage ilden, så de falder bagover. Et eksempel fra mødet i Canada:
”BH vender sig derefter til koret og skriger igen med en fremmedartet, dyb stemme: ’Min Gud, der er ild her! Der er ild! Jeg sagde: Der er ild! Jeg sagde: ’ILD PÅ JER I KORET! ILD PÅ JER!’ Et stort antal af korets medlemmer falder baglæns”. 67

Der er INGEN Bibelske fortilfælde for at råbe eller befale ’ILD’ over kristne. Hverken Jesus eller hans apostle gjorde det, og det er farligt at acceptere noget, som ikke er bibelsk. Og da det heller ikke er bibelsk at lade troende mennesker falde bagover, så er det klart, at salvelsen til at gøre det ikke kommer fra Gud. Og det uanset, om det skyldes psykologisk påvirkning eller åndspåvirkning! Den verdenskendte hypnotisør Mesmer, som jeg senere vil komme tilbage til, udviklede netop en psykisk-åndelig helbredelsesmetode, hvor han ved hjælp af stemmeføring, bestemte bevægelser og musikledsagelse kunne få patienterne til at gå i trance og til at falde bagover, så at hans assistenter måtte stå bag dem for at forhindre at de skadede sig. Det er nøjagtig samme teknik og forførelse, som nu bliver benyttet af BH under hans møder, også når han sender kraften eller salvelsen over mennesker.

Ifølge Bibelen og erfaringer fra missionsmarkedet er det ’at falde bagover’ altid udtryk for enten dæmonbesættelse eller fjendskab mod Jesus. Et eksempel på det sidste ser vi i John.18:1-8, hvor der på dansk står, at ypperstepræsternes og farisæernes tjenere ’veg tilbage og faldt til jorden’. Men i grundteksten står der, at de ’veg tilbage og faldt bagover til jorden’. Det er vigtigt at bemærke, at når mennesker falder ned i ærbødighed for Gud, så bliver det græske ord ’proskyneó’ benyttet og betyder, at de (tilbedende) falder eller kaster sig ned på deres ansigter! Dette ord bliver f.eks. benyttet i Matt. 28:9, hvor der på dansk står, at kvinderne ’gik frem og omfavnede hans fødder og tilbad ham’. Og i v. 17 står der om disciplene, at ’da de så ham, faldt de (forlæns) ned og tilbad ham’. I begge tilfælde kan man af det græske ord se, at de kaster sig forlæns ned for Jesus. Den salvelse eller ild, som BH benytter, kommer derimod fra en anden ånd og medfører fjendskab mod Gud.

Tilbage til mødet i Canada: Bud Press skriver:
”BHs ’mægtige’ ild-salvelse er ikke kun reserveret nogle få udvalgte på scenen eller i hans kor. Nu er det tid til at ramme hans tilhængere med samme kraft: BH udpeger mennesker på den venstre side af salen og råber højt: ’Tag hinanden i hænderne, hurtigt derovre! (gentages). Den mægtige, mægtige salvelse fra Den Hellige Ånd er her. Modtag den Hellige Ånds ild”.

BH strækker hurtigt hans arme hen over publikum, lukker sine øjne, tager en dyb åndedrag og skriger til dem: ’PÅ JER ER KRAFTEN I JESU MÆGTIGE NAVN!’. Det var helt klart en befaling til forsamlingen om, at de SKULLE tage imod denne kraft og FALDE under den.. Senere råber han ud over forsamlingen: ’Dette er den Hellige Ånd!’ og ’Det er den Hellige Ånd, som er over jer alle’ og mange falder under den underlige kraft, som gennemstrømmer salen. Men hvordan ved BH, at den Hellige Ånd er kommet ’over dem alle’? Kan han se Ham? Eller kan han bestemme, hvad Han skal gøre? Nej! For Ånden blæser hvorhen den vil! Og derfor kan intet menneske se, vide eller bestemme, hvad Han vil gøre.

Tid til at modtage helbredelser
Men det tror BH åbenbart, for det varer ikke længe, før han opfordrer og nærmest befaler Helligånden om at feje sig gennem forsamlingen og uddrive de dæmoniske ånder bag alle sygdomme (BH tror ligesom trosbevægelsen, at dæmoner står bag alt). Råbende giver han følgende befaling:
’Sygelighedens djævel. Jeg bekæmper dig. Jeg bekæmper dig med kraften fra den jeg tjener. Du sygdommens urene ånd. Gå væk.. Jeg ser noget som er halvt dyr og halvt menneske forlade denne bygning i frygt og skælven’… ’Helbred mennesker, Fader, i Jesu navn.. En med hjernetumor helbredes nu til højre for mig.. Jeg fordømmer den i Jesu navn’.

Forsamlingen klapper og jubler over det skete. Flere helbredelser nævnes, og BH kommer igen og igen med samme fordømmelse over sygdommene. Han fortsætter:
’Nogle i kørestol er netop blevet helbredt.. rejs dig op fra kørestolen i Jesu navn. Du er helbredt. Tag nogle skridt, så mærker du at smerten er borte’.68

Man ser mennesker, med hjælp fra familie og venner, som prøver at komme ud af deres kørestole for at bevise, at de har tro nok til at blive helbredt. Man ser en dame som forsøger, men kommer ikke op. Mange bliver helbredt, hvis man skal tro BH. De helbredte opfordres til at gå frem og ’bevise’ for forsamlingen, at de nu kan gøre ting som før var umulige”. Skal man tro BH? NEJ! Intet er sandt, alt er bedrag! Og derfor var der heller ikke nogen, som sprang helbredte op fra kørestolene.

1. eksempel: En dame med knæstøtter blev helbredt – eller gjorde hun?
Fra mødet i Canada skriver Bud Press, at en kontrollør ledsagede en dame op på scenen og siger til BH: ”For 5 år siden fik hun nye knæ indopereret og har siden måttet gå med knæstøttter!”.
BH giver derefter ”igen og igen samme ordre (til denne dame): ’løft dine ben’! Hinn gentager igen og igen (og) støder damen og hendes ledsager bagover, samler (derefter) kvindens.. knæstøtter op og slynger dem væk fra scenen (vel for at illustrere, at de ikke længere skal anvendes?). Men blev hun helbredt?
Det mest sandsynlige er, at hun efter mødet havde flere problemer med sine ben end før mødet. Det er endda sandsynligvis en katastrofe for hende at skulle undvære sine knæstøtter.69

2. eksempel: Helbredelse af en ødelagt lårbensknogle? Men hvad med glasøjet?
Den næste, som kaldes frem for at blive helbredt, er en svag ældre dame, som bliver fulgt op på scenen. Efter at BH har hørt diagnosen, siger han til hende:
’Et kunstigt lårben på højre side og der er planlagt et på venstre side! Det er ikke nødvendigt! Herren har gjort det! Doktor Jesus har opereret..’.70
Hinn løfter sine ben op-og-ned, op-og-ned, og damen efterligner Hinn ved at løfte hendes ben op-og-ned. Hinn skubber damen i armene på en griber… og råber til hende: ’Ilden (er) i dig, frue’.

BH siger derefter til forsamlingen:
’Se, når de kommer herop, så glemmer de deres sygdomme! Det eneste de ønsker er det friske vand fra brønden. Løft dine hænder og bed om det samme!.. I ser, hvor uvigtigt sygdomme er blevet i den levende Guds flod’.
Den ældre dame er igen hjulpet op fra gulvet af to gribere. Hinn svinger sin venstre hånd op og ned, kun få cm. fra hendes ansigt. Hun syntes at være total hypnotiseret. Damen falder (igen) bagover ind i armene på de to gribere. Det er interessant at bemærke.. at den ældre dame (også) havde et glasøje. Havde BHs gud glemt at helbrede hendes øje? Hvorfor var hendes øje ikke blevet helbredt? Og hvorfor blev hendes kunstige øje ikke også smidt ud af scenen - til samme sted som de nævnte knæstøtter - som et tegn på, at hun er helbredt? Nej, af den simple grund, at han så hurtigt ville blive afsløret som en åndelig svindler. Og derfor haltede den ældre dame da også stadig, da hun gik ned fra scenen. Det er muligt, at hun og mange andre for en kort periode glemmer sine sygdomme, som BH påstår. Men, som Bud Press siger: ”begejstringen dør efter kort tid, når realiteterne sætter ind, og de må forlade mødet på samme måde, de kom ind: syg og med smerter”.

Benny Hinn forløser salvelsen og kaster alle dæmoner og sygdomme ud
Hvis første del af mødet var forfærdeligt, så er sidste del endnu værre. BH misbruger den treenige Guds navn og hævder at kunne forløse Helligåndens kraft, så alle dæmoner og sygdomme kastes ud. BH ser direkte på kameraet og skriger til tv-seerne:
”Alle jer i jeres hjemmmmm! (gentages): I er nu vidner til mirakler (Stemmen er dyb og ændret): Det er Guds tilstedeværelse, som vi hungrer efter… Jeg forløser den Hellige Ånds salvelse.. Jeg forløser denne salvelse, og jeg taler ordet om befrielsen ud! Og jeg kaster enhver dæmon ud! Du djævel af cancer, diabetes, hjertesygdomme og AIDS – KOM UD! Kom ud i herren Jesu Kristi navn, den levende Guds Søn.”. 71

Dette udsagn fik den tidl. omtalte Bud Press fra ’Christian Research Service’ til at komme med følgende kommentar:
”.. skræmmende, nedslående og direkte ondt! Har Hinns trofaste tilhængere over hele verden, som lider af de nævnte dødelige sygdomme, oplevet disse mirakuløse helbredelser, som er blevet lovet dem? Hvis det var tilfældet, hvor er så nyhedsmediernes hovedoverskrifter: ’Millioner er mirakuløs blevet helbredt i hele verden fra dødelige sygdomme!’, ’Døende patienter forlader hospitalerne i skarevis!’, ’Læger bekymret, hospitaler må lukke!’..”72

Artiklen fortsætter med at spørge, om ’der da er nogen, som har været vidne til, at millioner, tusinder eller blot nogle hundrede er blevet mirakuløst helbredt? For hvis dette var tilfældet, så er det 100 % sikkert, at disse mange mirakler ville skabe store overskrifter i den kristne og verdslige presse over hele verden’. Men, som jeg senere vil komme nærmere ind på, så er der intet bevis for, at nogen er blevet helbredt på BHs møder. Det kan ikke siges klart nok: Salvelsen til at helbrede og til at uddrive dæmoner kommer ikke fra Gud, men skyldes svindel og åndelig forførelse.

Helligånden nyder samværet med BH
På trods af alt dette er BH overbevist om - eller forsøger at bilde sig selv og andre det ind - at Gud altid er på hans side. Når BH taler om salvelsen, kraften eller den Hellige Ånd, så kan man hurtigt konkludere, at han i alle fald ikke lider af åndelige mindreværdskomplekser. Eller, det gør han måske nok alligevel, siden han hele tiden har brug for bekræftelse på, at Gud godt kan lide ham? Som det f.eks. sker i sin biografi ’God Morning, Holy Spirit’, hvor BH skriver, at Helligånden ligefrem nyder at være sammen med ham:
”Engang, i England, boede jeg hos en kristen familie. Mit værelse var på øverste etage. Om aftenen, hvor jeg var ’væk i Ånden’ og havde den vidunderligste time med at tale med Ham. Kvinden i huset kaldte og sagde: ”Benny, aftensmaden er klar’. Men jeg ’boblede over’ og ønskede ikke at gå. Hun kaldte igen ’det er spisetid’. Da følte jeg én tage min hånd og sige: ’Fem minutter mere – bare fem minutter mere’. Helligånden længtes efter mit fællesskab”.73


For som så mange andre eksempler kan man godt være 100 % sikker på, at intet er sket! Men mange tror, at når BH siger, at mennesker er helbredt, så må det da være sandt og er derfor begejstrede. De kan jo ikke se, at det hele er iscenesat af BH. Han har fået sit show og publikum en god underholdning! Nej - Ikke alle! Der er mange, som forlader mødet og er skuffet og såret, fordi de blev lovet en helbredelse som ikke kom, og må derfor forlade mødet ligeså syg, som da de kom. Dette viser, at BH ikke har virkelig omsorg for de mennesker, som han kalder frem på scenen.

En mødedeltager giver udtryk for sine oplevelser på denne måde:
”Af det, som jeg har set (på mødet), kan jeg af erfaring sige, at sandsynligheden for at blive såret under sådan en begivenhed er væsentlig større en at blive hjulpet eller helbredt. Jeg så med stor ængstelse skarer af mænd, kvinder og børn, som ikke kunne komme.. op på scenen for at blive helbredt af Hinn. Dette hændelsesforløb kan bedst beskrives som en.. ’først-til-mølle’ princip, hvor mennesker styrter som gale for at komme op på scenen for at de kunne opleve det at falde for Hinns fødder. Det er tragisk, at disse, som deltog i mødet i kørestole endte med at tage af sted i samme fysiske tilstand. Nogle forlod mødet med tårer. Andre fortalte mig, at.. (de) følte, at Gud hverken bekymrede sig for dem eller havde tid til at se til deres behov…”. 74

Var det hele blot en massepsykologisk påvirkning?
Mange er som sagt overbevist om, at BH virkelig har helbredt de mange mennesker, som han siger. Og derfor er der mange, som bliver chokerede eller vrede, når de får at vide, at der ikke foreligger et eneste bevis for, at der er nogen som er blevet helbredt på hans møder. Årsagen er bl.a., at disse møder er bygget op på sjæleligt bedrag og åndelig forførelse, hvor der sker en hypnotisk påvirkning af tilhørerne. Hypnose (græsk) beskrives på denne måde i Lademanns Leksikon:
”bevidsthedstilstand, som hverken er søvn eller vågenhed og hvor viljens herredømme delvis er overtaget af en anden person, hypnotisøren.. Fænomenet har været kendt siden oldtiden. I nyere tid genopdaget af F. A. Mesmer (1734-1815), som anvendte den i behandlingsøjemed (mesmerisme). Mesmerismen blev siden videreudviklet til suggestion og hypnose”.

Mesmer var desuden også kendt som healer og opnåede tilsyneladende mange usædvanlige helbredelser, som kan sammenlignes med dem som sker under BHs mirakel-korstog. Mesmer udviklede en metode, som er blevet defineret således:
Mesmerisme ”er evnen til at løfte en følelsesmæssig tilstand af den enkelte, eller en gruppe, til en unormal, men kontrolleret styrke. Hvordan?.. Mest gennem musik! Ja, følelsesmæssig musik, som bliver spillet monotont og med gentagelser, spiller en rolle for at kontrollere tilhørernes sind. Med verbet ’mesmerisme’ menes der: at hypnotisere, at fortrylle, (og er) gået ind i sproget som et synonym for ’at falde i trance’, fordi man derved ville falde (komme) i en tilstand, hvor der sker en (hypnotisk) ændring af bevidstheden. Denne tilstand bliver nu brugt i religiøse kredse, men forklædt med andre benævnelser”. 75

Det engelske ord for denne hypnotiske ændring af bevidstheden er ’semi-consciousness’; og dette ord bliver f.eks. brugt om mennesker som i beruselse ’ikke er sig selv’. Når man iagttager, hvad der sker på BHs møder, ser det ud til, at det er med denne teknik han får forsamlingen ind i en tilstand af sjælelig eller åndelig beruselse, så de i begejstring og ekstase modtager og accepterer hans mange løgne og bedrag som sandheden. Der har altid eksisteret åndelig svindel, og det kan være svært at afsløre, hvis man da ikke hele tiden er årvågen og agtpågivende. Derfor vil der også altid være mange, som tiltrækkes af det. BH har desuden et stort talent for at være en showman, og han er da også langt mere underholdende end de fleste andre ’troshelbredere’. Men dette er, hvad mange moderne kristne kan lide og som derfor finder hans møder, undervisning og manifestationer både underholdende og spændende. Men er man showman, så skal ’gryden hele tiden være i kog’ for at give tilhørerne noget nyt fra det åndelige Hollywood. Denne teknik er faktisk afhængighedsskabende. Det betyder, at har man prøvet denne psykologiske-åndelige ecstasy, så vil alle andre mødeformer nærmest blive betragtet som lidt kedelige.

Men nu drejer BHs møder sig ikke kun om psykologiske teknikker og ’kristen’ underholdning. Der er en mørk åndelig bagside! BH tror sikkert, at den er en god måde at føre mennesker nærmere til Gud på? Men i stedet for at modtage Guds Ånd modtager de en forførende ånd, som fører dem længere væk fra Guds fred. Og i stedet for helbredelse oplever de, at deres sygdomme tiltager. For mange medfører dette skuffelser, frustrationer og selvbebrejdelser, og de ender ofte med at blive bitre på Gud som de tror, har svigtet dem og forkaster derfor til tider også frelsen.


Selvom BH til stadighed påstår, at han til enhver tid kan kalde mirakler ned fra himlen og helbrede de syge, så er det ikke sandt! På sin side har BH begejstrede tilhængere, som er overbevist om, at han er en Guds mand, og er derfor kommet med følgende positive begrundelser for at tro på hans mirakler: Ifølge BH foreligger der da også en mængde dokumentationer for 100’vis af helbredelser, og henviser til at hans lære om helbredelse samstemmer med Bibelen. Men er det nu sandt? Nej! Det er ikke den sunde bibelske lære, når BH f.eks. påstår følgende: ”Hvis din krop tilhører Gud, bliver den ikke syg og kan ikke tilhøre en sygdom”, og videre: ”Guds hellige kan ikke blive syge”! Som tidl. nævnt hævder BH, at de troende ikke engang vil få tandpine. BH mener nemlig, at ”hvis dit legeme tilhører Gud, så bliver det ikke og kan ikke tilhører nogen sygdom”.76Ud fra dette er det ikke svært at gætte sig til, hvordan han betragter de syge mennesker, som kommer til hans møder. Det vil føre for vidt her at komme ind på den teologi, som ligger bag BHs helbredelses-forståelse. Men kortfattet er læren den, at Gud (i princippet) har givet de kristne et åndeligt herredømme, så at de kan få det de ønsker, hvis de gør krav på det i den åndelige verden. Derfor er det ikke Gud, men derimod ’dig’, altså ’dine ord’ og ’positiv bekendelse’, som det kommer an på. Ifølge BH skaber ordet nemlig, hvad det nævner. BH har f.eks. sagt det således
”Djævelen kan dræbe med ord, og da kan du med dine ord bringe liv”.77
”Hvis du siger: ’Jeg vil gøre det’.. (og) bekender det, så vil du aktivere Guds overnaturlige kraft. Ved du, at bekendelse aktiverer himlen? Bekendelse forløser den åndelige verden.. Ord aktiverer himlen”.78
Stemmer denne lære med Guds Ord? Nej! Når man læser skriften, så har den hele tiden fokus på Herren, som frelser os; Det er Ham som giver os tro; Det er Ham som giver os af sin Ånd; Det er Ham som vi kan takke for alt i livet! Bibelen siger nemlig, at alt hvad vi er og har, det har Gud i sin nåde skænket os. Intet er fortjent:
”Thi hvem giver dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke har fået det?”, 1. Kor. 4:7.
Aids-sagen og manglende dokumentationer Jeg har tidligere nævnt, at der til dato ikke har været et eneste dokumenteret bevis på, at der er sket nogen mirakler på BHs møder! Som da BH overfor nogle journalister påstod, ’at han har helbredt mennesker, som har siddet i kørestol, givet blinde deres syn, åbnet de døves ører, men også helbredt fire mennesker med AIDS’. 79 Men da disse journalister efterfølgende bad om at se dokumentation for, at det er sket, var han tavs. Da de spurgte om dokumentation i AIDS-sagen, var der bare lige et problem, nemlig at ’den sidste test er endnu ikke kommet’.Tre kriterier for et ægte mirakel Det var et problem for BH, at der aldrig kunne fremskaffe dokumentationer for de helbredelser, som han hævdede der var sket på hans møder. For at forbedre dette image blev Nathan Daniel i 2003 ”hyret af Hinn til at frembringe nogle dokumenter for at få Hinn til at se ægte ud”. Daniel fulgte de sædvanlige kriterier for, at et mirakel i det hele taget er sket, for at det efterfølgende kan blive godkendt som et ægte og overnaturligt mirakel.. Disse tre kriterier er:
 1. Dokumentation som beviser at sygdommen eksisterede
 2. Dokumentation som beviser at der er sket en øjeblikkeligt og overnaturlig forandring
 3. Dokumentation som beviser at sygdommen er 100 % væk.
Men trods grundige undersøgelser kunne Daniel ikke finde en eneste dokumenteret optegnelse, som kunne bekræfte, at der er sket så meget som ét overnaturligt mirakel på BHs møder. Efter et indgående førstehåndskendskab til bedraget bag BHs helbredelsesmirakler, konkluderer den nu tidl. medarbejder:
”Der har aldrig været én komplet optegnelse, som dokumenterer en mirakelhelbredelse. For mig handler det om bedrageri og bedrag overfor de mennesker, som donerer deres penge”.80

Dertil kommer, at både den kristne og verdslige presse igen og igen har rejst kritiske spørgsmål og opsøgt de mennesker, som tilsyneladende er blevet helbredt ’for åben skærm’ på BHs møder, og derpå undersøgt at det virkelig er sket. Alle undersøgelser viser det samme, som Daniel fandt frem til: Der er til dato ingen beviser på, at der er sket nogle ægte mirakler på BHs møder. Det betyder konkret, at de mennesker, som led af en eller anden sygdom inden de kom til mødet med BH, kunne være sikker på stadig at have den samme sygdom, når de var kommet hjem igen. Når stemningen fra mødet er væk, er der mange, hvor begejstringen over løfterne om helbredelse i stedet er blevet afløst af skuffelse, sorg eller vrede, når intet skete. Nogle er dog stadig optimister og tror, at de er eller vil blive helbredt, selvom de stadig er lige så syge som tidligere. Andre syge er nu døde af de samme sygdomme, som BH har sagt, de er blevet helbredt fra.81

Benny Hinn fremviser tre af sine bedste ’beviser’ på helbredelser
Selvom det ikke er sandt, bliver BH ved med at påstå, at der “er hundredvis af helbredelser, som er blevet dokumenteret som ægte mirakler.82Efter vedvarende kritik og forespørgsler, bl.a. fra ”Christian Research Institute” (CRI) om de manglende dokumentationer, sendte BH omsider tre sager om ”helbredelser, som var registreret af læger og dokumenteret”. BH hævdede, at disse tre sager var taget ud af mange hundrede eksempler.83 Men i stedet for at blive overbevist om, at der virkelig foreligger tre helbredelser, så var de med til at påvise, hvor sløjt det egentlig står til med bevisførelsen. For, efter at disse tre sager var blevet vurderet af CRIs lægelige konsulent, Dr. Preston Simpson, M.D, konkluderede han, at de alle både var dårligt dokumenteret og forvirrende. CRI påpegede derefter følgende mangler ved disse ’tre dokumenterede helbredelser’:
 1. sag: ”Colon Cancer. ”En grundig undersøgelse af optegnelser fra medicinske journaler.. afslører, at en malign tumor er blevet fjernet operativ.. og (var) snarere årsagen end en mirakuløs helbredelse (af BH)”.
 2. sag: ”Lupus (betændelsestilstand, som ofte giver led- og knoglesmerter, min kommentar). ”Dette er en særlig interessant sag, da lupus er meget kendt for spontant at forsvinde for årevis. Dette gør, at det naturligvis er svært at bekræfte, om der er sket et helbredelses mirakel. Men.. i denne sag var der en (dokumenteret) skade i overgangen mellem korsbenet og hoftebenet – og denne skade var bestemt ikke blevet helet”.
 3. sag: ”Spinal tumor med forskellige kræftskader. Denne sag har virkeligt et problem. For det første, så er båndet af CAT scanningen af rygraden ’raderet væk, før knoglerne kunne blive vurderet’. For det andet afslører optegnelserne, at spinal-tumoren var begyndt at skrumpe tre måneder før ’Hinn’s Mirakel Invasion Rally’. Og for det tredje, så var tumoren stadig til stede! Han var (altså stadig) ikke helbredt måneder efter den påståede ’helbredelse’ (af BH).84
Det er klart, at BH har anstrengt sig for at finde de bedste sager, hvor beviserne (og han selv) ville stå stærkest. Så man må formode, at de andre sager fra hans tid som mirakelmager er ligeså tynde. Så er der i virkeligheden slet ikke er nogen sager at vise frem. Men det er medaljens mørke bagside, som mange derfor aldrig ser eller hører om. Vi skal se på nogle af de talrige eksempler, hvor det er gået rigtigt dårligt for de syge, som har troet på BHs helbredende kraft og været så ’heldig’ at komme op på scenen for at blive helbredt af BH.


Under overskriften: ’Helbredelsens pris’ har William Lobdell, som er reporter for The Times, den 27/7 2003 skrevet en kritisk artikel om de mirakler, som ifølge BH har fundet sted på hans møder:

William blev helbredt for sin blindhed – eller gjorde han?
På et videoklip fra et ”Benny Hinn Miracle Crusade” ses den nu 9-årige blinde William Vanderkolk, som 2 år tidligere var kommet op på platformen hos BH. Han lægger sin hånd på drengen og siger til ham: ”Kan du se mig”? Drengen nikker bekræftende og BH erklærer ham for helbredt. Men i virkeligheden skete der intet! Da reporteren to år senere opsøger William, siger ledsagende tekst: ’I dag er han stadig blind og siger at hans syn aldrig er blevet bedre’.85 Men hvorfor bekræftede William så helbredelsen?

Her er det igen vigtigt at være opmærksom på de psykologiske processer, som vil være til stede i forbindelse med et sådant møde. De fleste, som bliver kaldt frem på platformen og får al opmærksomhed, vil selvfølgelig lade sig påvirke af atmosfæren, forsamlingens forventning, egen ønsketænkning eller tro. For BH hævder jo, at hvis man ikke tror (nok), så vil man heller ikke blive rask. BH har endda sagt, at det er en hæmsko at bede om, at Guds vilje må ske:
”Du skal aldrig, aldrig, aldrig gå ind for Gud og sige: ’Din vilje ske’.. Lad ikke sådanne trosforstyrrende ord komme ud af din mund”.86

Det er altså nødvendigt at bekende sin tro for at blive rask! Hvis dette så ikke sker, så ligger problemet ikke hos BH, men derimod hos den syge, som ikke har kunnet ’fastholde helbredelsen i tro’. Williams onkel sagde til reporteren, at ’jeg bliver vred, når nogen roder med en lille drengs tanker’. For det er lige netop dét, som det hele handler om i forbindelse med BHs møder.

To falder på scenen og brækker benet – den ene dør senere pga. faldet
Fra et tidl. møde beskrives det, at en af dem, som ønskede at få BHs forbøn, først slet ikke fik lov til at komme ind i ARGO stadium i Sacramento hvor han optrådte, fordi hun ikke gav tilstrækkeligt mange penge. Senere under aftenen, da hun til slut kom ind på scenen, skete det, at BH ’slog hende ned med ånden’ og hun lå stadig på gulvet, da en stor mand ’også blev slået ned med ånden’, landede på hende og brækkede hendes ben.87

Fra et andet møde var der ”en 85 årig kvinde, som kommet frem for at blive helbredt ved at få en berøring af BH, men brækkede lårbenet da der var en, som ’slået af ånden’ faldt ned over hende. Dette medførte hendes død. Den 21/9 ’97 skrev ’National & International Report’, at kvindens familie efterfølgende stævnede Hinn, og i den efterfølgende retssag krævede de 5 millioner dollar af ham for denne hændelse”.88

Selvom disse eksempler selvfølgelig er hændelige uheld, så kan BH ikke være uvidende om, at den slags uheld sker, når mennesker kastes ned i gulvet på den måde. Det er nemlig ikke altid, at der er gribere nok og de kan heller ikke altid nå at få fat på alle dem, som falder! Derfor sker det ofte, at nogle, som var kommet op på scenen for at blive bedt for, har fået ondt i ryggen eller hovedet, fordi de har ramt gulvet. Når mennesker på den måde kan komme til skade, så bør man stille det kritiske spørgsmål, om det kan være Gud, som er kommet til at sende død og ulykke over mennesker på denne måde. Det er det selvfølgelig ikke! Men hvis man nu alligevel forestiller sig, at det er Gud, som står bag BH med sin mægtige kraft for at helbrede alle, kunne man så ikke også forvente eller tro, at han også ville være mægtig til stede for at helbrede den slags hændelige uheld?

De kom til møde for at blive helbredt - men de døde i stedet af deres sygdomme
Men det bliver endnu værre. Som når BH bevidst lyver og misbruger Gud navn til at profetere over syge mennesker, at de vil blive – eller er – helbredt fra deres sygdomme. På den måde får han mennesker til at sætte deres lid til hans løgne om helbredelser, men får dem også til at tro på hans falske lærdomme. I Jer. 28:15 kan man se, hvor galt det kan gå, når en falsk profet som Hananja kom med falske profetier for at føre folket væk fra det, som Gud har sagt og dermed også væk fra Gud selv. Derfor er det uhyre vigtigt at finde ud af, om profeten er troværdig eller er en løgner. At BH er det sidste, kan meget let afsløres, f.eks. af følgende eksempler om mennesker som døde i stedet for at blive helbredt:
 1. I 1993 ’profeterede’ BH under et møde i Basel, Schweiz over en mand med cancer, at han havde mange år tilbage at leve. Manden døde kun to dage senere!
 2. En kvinde med cancer blev under et møde kaldt op på scenen, hvor BH erklærede hende for helbredt. Kvinden døde dog kort tid efter af sin sygdom.89
 3. I Nairobi, Kenya kom fire patienter i maj, 2000 fra et sygehus for at blive helbredt i BHs omtalte ’Miracle Crusade’. Men disse fire patienter døde mens de ventede på forbøn.90
Nu kan man sige, at BH ikke var involveret i det sidste eksempel. Men her skal man være opmærksom på, at alle hans møder bliver udbasuneret som helbredelseskampagner, hvorfra man kan vente store tegn og undere. Og så kan man da godt forstå, at de syge ofte griber ud efter det mindste strå og er let at narre. Men det er kriminelt, når BH lader som om, at han bliver brugt af Gud, når han ved, at det ikke er tilfældet.

En mand i kørestol fik løfte om helbredelse! Men skete det?
En præst ved navn Justin Peters fortæller, at han som teenager var gået til et troshelbredelses møde, og ønskede at Gud der ville helbrede hans cerebrale lammelse. Ved siden af ham sad der en ældre mand i kørestol, som tømte sin pung i offerspanden, og det lagde prædikanten mærke til. Peters husker, at pastoren pegede på manden og sagde: ”Broder, før denne aften er ovre, så går du ud herfra!”. Nu, mange år efter, siger Peters, at da mødet var slut, så han over på den ældre mand, som stadig sad i kørestolen, og jeg så ængstelsen i hans øjne. ”Der er noget, man ser, men som man aldrig glemmer”, sagde Peters. Denne hændelse gjorde, at han besluttede at blive præst for gennem præstegerningen at afsløre troshelbredere, som giver falske forhåbninger. Om BH siger han: ”Enhver bibelsk omtale viser, at han er en falsk profet”. 91

BH hævder at have myndighed til at sende sygdomme
BH taler ikke kun om, at han kan helbrede alle mennesker, men at han også har myndighed til at sende sygdomme. I et interview på TBN d. 13/9 1999 sagde han, at Gud gjorde en mand syg gennem BH som en straf for, at han ikke troede på ham. BH hævdede efterfølgende, at manden som ikke troede på ham, fik en nylig helbredt kvindes sygdom (kastet) på sig, og han sprang skrigende ud med sin nye sygdom, som var reumatisme!


Den røde tråd gennem denne rapport er at vise, at BH på alle måder er en svindler, og det uanset, om det handler om hans biografi, salvelse, profeti, helbredelse eller undervisning. Det er tydeligt at se, at han ikke virker interesseret i menneskers sjæle - men derimod at få folk til at tro, at hans tjeneste kommer fra Gud, så at han kan få fat på deres penge og dermed leve et liv i overflod. BH er den tv-prædikant, som tjener flest penge. På forespørgsler om sin løn siger BH, at ’den er beskeden’. Men det er underdrevet, for ifølge hans egne oplysninger ligger hans personlige indkomst på et sted mellem ½-1 million kroner om måneden. BH mener nemlig, at han fortjener det. I næste afsnit skal vi se på, at han har et enormt forbrug. Der er dokumentationer for, at han i sin iver for at være rig og leve luksuøst enten ikke kan finde ud af – eller er ligeglad med – om pengene kommer fra egen lomme eller fra hans organisation, dvs. fra div. donationer til Guds riges arbejde. En kristen, som havde deltaget i et af BHs møder i 1996, kom med denne rammende kommentar: ”Det som karakteriserer Bennys korstog er ikke evangeliet, men grådighed”.92

Benny Hinns milliardforretning
BH vil ikke have sin organisations finansielle situation offentliggjort, selvom han siger, at han intet har at skjule. Men han siger dog beroligende: ’Hver dollar går til Guds tjeneste’. Hans organisation ’World Healing Center Church’ har dog udtalt, at de alene i donationer sidste år modtog ca. 89 millioner dollar (625 millioner kroner), og siger, at de som regel modtager ca. samme beløb hvert år. Dertil kommer andre millioner dollars ind på andre måder. F.eks. tager BH fra 100.000 til 500.000$ for hvert møde. Dertil kommer store beløb ind på salg af bøger, videoer, dvd’er osv. Tidl. så vi på BHs indsamlingsmetoder, som viser, hvordan han med trusler om ulykker eller løfter om velsignelser manipulerer med menneskers frygt, tro eller forventninger. Det sker f.eks., når BH igen og igen siger til forsamlingen, at Gud kun velsigner dem, som rundhåndet giver penge til Gud (ved BH). Det betyder, at jo flere penge man giver, jo mere vil man blive velsignet.93 Vi skal se et eksempel på, at BH truer mennesker til at give endnu flere penge:

BH truer sig til flere penge gennem en profeti
Vi har tidl. set på mange af BHs falske profetier. Men han bruger også falske profetier til at franarre millioner af dollars fra troskyldige ofre, som da han på ’Trinity Broadcasting Network’ først advarede publikum om, at 1999 var et år med overflod og at året 2000 ville bringe ulykke. Derefter gik BH over til direkte at true seerne med, at hvis de ikke fordoblede deres gaver, ville de ikke overleve år 2000! Selv givere, som allerede havde givet som de havde forpligtet sig til, blev beordret til at forhøje deres beløb eller acceptere konsekvenserne (næste år).94 Og da ingen ligefrem har lyst til at dø eller miste Guds velsignelse, var det nok medvirkende årsag til, at rigtig mange handlede på denne ’opfordring’ om at give meget, så mange millioner kom ind på den konto. Der var nok også nogle som tænkte, at dette med at give penge som en betingelse for at få Guds velsignelse ikke er bibelsk - men som alligevel gav penge ’for en sikkerheds skyld’.

Hvor blev pengene til ’World Healing Center’ af?
BH havde i længere tid opfordret alle til at støtte byggeriet af et ”verdens helbredelsescenter” (World Healing Center). Men pludselig stoppede han med at tale om projektet. Den 23/6 2000 kunne avisen ’The Dallas Morning News’ afsløre, at: ”Evangelist oprejste kapitalen - men fik aldrig bygget projektet”, og at helbredelsescenteret dermed var blevet skrinlagt. Og videre: ”Hans (altså BHs) skattefritagelses forretning ville ikke give et offentligt regnskab for, hvor mange penge han havde rejst eller hvordan de var blevet brugt..”. Ingen har kunnet få oplyst af BHs organisation, hvor de mange penge er blevet af, som mennesker har givet til byggeriet af helbredelsescentret? De er tilsyneladende forsvundet op i den blå luft!

BH vil hellere have guld her på jorden end i himlen
Der er ingen tvivl om, at BH har taget trosbevægelsens falske lære om den troendes ret til økonomisk velstand til sit hjerte. Igen og igen bombarderes de troende med udsagn om, at:
”Fattigdom er en dæmon. For at bevise dette for mig, var Gud tvunget til at vise mig en dæmon i en vision.. Jeg fik visionen i mit soveværelse. Jeg sov og vågnede og frem for mig så jeg en djævel. Gud talte til mig og sagde, at dette var fattigdommens dæmon”. 95
Der er heller ingen tvivl om, at BH hellere vil have guld her på jorden end i himlen. I en prædiken sagde BH følgende:
”For flere år siden prædikede de (kristne): ’Åh, vi skal gå på gader af guld’. Jeg vil sige: ’Jeg behøver ikke guldet deroppe. Jeg må have det hernede’..”. 96

BH taler ofte om, at det han siger stemmer med Bibelen. Men hvad er det nu, den siger om emnet?
”Men de, som vil være rige, falder i fristelser og snarer og mange uforstandige og skadelige begæringer, som styrter mennesker i undergang og fortabelse; thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt; drevet af den er nogle faret vild fra troen og har voldt sig selv meget bitter smerte”, 1. Tim. 6:9-10.

Problemet er bare, at BH ikke har tænkt sig at bøje sig for Guds Ord. Derfor kommer skriften ikke i betragtning, hvis den ikke passer ind i hans forudfattede meninger og falske lære. Det gælder selvfølgelig også, når han kommer ind på alle kristnes ret til rigdom. Vi skal se et eksempel på, hvordan han tager Jobs bog under behandling for at forsvarer ’det at være rig’:
”Det, at Job sagde: ’Velsignet være Herrens navn’, betyder ikke, at han havde ret. Da han sagde: ’Velsignet være Herrens navn’, var han bare religiøs..”. 97

Bemærk, hvordan BH omfortolker Bibelen, så de tilpasses hans forudfattede meninger. Jobs udsagn kom jo netop efter, at han blev frataget al sin rigdom. Det betyder selvfølgelig, at for ham er ’det at være rig’ i virkeligheden ingenting i forhold til hans gudsforhold. Men BH fordrejer Jobs udsagn til ’at være et forkert ønske’, fordi han kun var religiøs og derfor ikke havde en levende tro.

Mange udgifter for at holde det hele kørende
Selvfølgelig har BH mange store og nødvendige udgifter. BH medbringer f.eks. altid sine egne produktionsmedarbejdere, som bl.a. skal betjene de syv kameraer som dokumenterer alt under møderne, og som bliver klippet, så at showet med BH bliver, som han ønsker det, for intet overlades til tilfældigheder. Dertil kommer store udgifter til hans stab på ca. 170 Det skal også mange udgifter til for at købe over 200 timers sendetilladelser til 80 stationer hver uge. Han får i øvrigt sine shows udsendt til 190 lande og er dermed det mest sete ’kristne’ TV i hele verden. 98

Andre udgifter kan man godt undre sig over, som f.eks. at BH finder det nødvendigt at have flere bodyguards med på alle sine rejser. Man kan også undre sig over, at det er nødvendigt at leje et ’Gulfstream jetfly’ til 120.000$ pr. måned. Men for BH er luksus en livsstil, som der ikke skal stilles spørgsmål ved. På spørgsmålet om, hvorvidt BH ikke kunne rejse lidt mindre luksuøst, svarer hans organisation, at ’pastor Hinn rejser med privat jet af sikkerhedsmæssige årsager’. Vi skal lidt senere komme tilbage til emnet, hvor vi skal se på, at det ikke ’kun’ handler om sikkerhed, men snarere om frådseri, som indbefatter et omfattende misbrug af betroede penge fra div. donationer.99

NBC-dataline havde i dec. 2002 en 2-timer lang dokumentarfilm med mange detaljerede afsløringer af BHs livsstil, misbrug af indsamlede penge og manipulering for at få mennesker til at tro på helbredelser. Dokumentarfilmen var så belastende for BH, og selvom han ikke kunne afvise noget i den, så blev han dog nødt til at kommentere indholdet. Det gjorde han ved at sige til tv, at dette var et angreb fra Satan. I de næste 3 måneder faldt donationerne med 12 %. BH er i øvrigt ofte blevet udfordret til at forsvare sig ud fra skriften, man har til dato ikke villet gøre det. Den ovenfornævnte dokumentarfilm har jeg for en stor del benyttet i den følgende beskrivelse af BHs luksuøse livsstil og misbrug af de penge, som skulle gå til ’Guds riges arbejde’: 100


BH har ikke selv betalt ’sit’ enorme og mondæne hjem, som ligner ’Pacific Ocean’, men er købt og betalt af hans organisation. Det er på over 700 m2 og har en anslået værdi på 70 millioner kroner.101 Selvom BH siger, at hver eneste dollar går til Guds Riges arbejde, fortæller div. dokumentationer dog en anden historie. Ifølge ’Steve’, som har rejst med BH og andre medlemmer af BHs stab, er det et faktum, at BH f.eks. kun handler i de dyreste tøjforretninger. Af disse nævnes f.eks. Bevely Hill ’Versace’ og ’Louis Vuitton’. På de regninger, som nogle journalister fra NBC-dataline fandt, havde BH eksempelvis på blot fire uger haft et forbrug på over 400.000 kroner i 6 tøjforretninger, alt sammen for penge, som er indkommet til Guds riges arbejde.102

Uddrag fra NBC Dataline: Siden vi (journalister) viste den første reportage (om BH), kan vi nu fremvise hundrede af sider, som dokumenterer, at BH bor på lukrative hotelværelser - i forbindelse med hans korstog og betales derfor som en selvfølge af hans organisation. Af de mange eksempler, som vises på filmen, kan nævnes:Organisationen betaler for hans private ’layover’
Til og fra de forskellige korstog vælger BH altid at bo luksuøst. Jo mere, des bedre er det for BH! Alt skal passe med hans øvrige meget luksuøse livsstil. Bl.a. har han et enormt forbrug til noget, som bliver bogført som ’et ophold’ (layover) i f.eks. lufthavnen. NBC Dataline siger hertil:
”For de fleste rejsende betyder layover mange timers ubehagelig venten efter forbindelsesfly i lufthavnen – og måske (en nødtvungen) overnatning på et billigt hotel. Men layover betyder noget helt andet for BH”. Husk, at BH rejser efter sit eget tidsskema i et lejet fly, som han benytter efter forgodtbefindende”.

Så hvad betyder layover så for BH – og hvad går pengene til?
”BH-ministry oplyser, at ’de mange layover ofte er nødvendige for at fylde brændstof på flyet og for at piloten kan hvile’. Ikke overraskende har kritikerne et andet synspunkt: ’Det er hans livsstil! Han føler, at han fortjener det’! Derefter spørger intervieweren en tidl. medarbejder for BH: ’Han er jo hoved for en organisation på 100 millioner dollar’ (underforstået: er det så ikke OK at BH bruger en del penge på sig selv?). Og denne svarer og siger: ’Han er kaldet for at være en ydmyg Kristi tjener – ikke til at leve som en konge’.
Uanset om man er kritiker eller ej, så må man indrømme, at BH i livsstil lever som en konge, som har et stort og uudtømmelig skatkammer, som han bare kan øse af.

NBC Dataline viser et andet eksempel, hvor BH foretog en rejse fra Colombia til Californien. Men selvom BH kunne flyve direkte og ’non-stop’, så
”viser dokumenter, at BH stoppede (dvs. tog en omvej og mellemlandede) og tog ophold i Cancon hotel i Mexico og boede i præsidentsuiten, som kostede 2684 $ (over 18.000 kroner) pr. nat. Dette beløb blev noteret som layover”.

På dyrt familiebesøg i Milano og London for organisationens penge
Efter et korstog til Rusland og Sverige i 2003, tog BH med flyet – ikke mod vest for at tage hjem, men mod syd til Milano, Italien, og derefter igen mod nord til London, England. Dette gjorde han for at besøge henholdsvis sin søn og sin datter og hendes kæreste. I forbindelse med dette besøg løb udgifterne løbsk – eller det er måske den sædvanlige standard, som BH opretholder? I begge byer spiste han på dyre restauranter. På restaurant ’Villa Deste’ i Milano lød regningen på 917,94 $ for et måltid. I London løb regningen på et måltid mad på restauranten op på 1725,27 $.

Under opholdet i Milano boede han i hotellets præsidentsuite, og hotelregningen var på 10.800$ (over 70.000 kroner) pr. nat. Ifølge hotellets hjemmeside er denne suite på 540 m2 og er ’den største hotelsuite i Europa’, og beskrives som ’a dwelling fit for a prince’. Den har da også alt, hvad en prins har brug for, lige fra de mange luksuøse værelser, sauna, jacuzzi, tyrkisk bad, stor hjørneterrasse med panoramaudsigt, 100 fod lang swimmingpool, som er dekoreret med marmor og fresco’, osv. Mon BH nåede at nyde alt dette? I London boede BH i den mere beskedne Lanesborough Hotel, hvor regningen ’kun’ løb op på 3.124$ (21.000 kr.) pr. nat.

På regningen kom der et tillæg for ’transportation’, som udover transport med chauffør også indbefatter drikkepenge, servering af te på værelset og andre serviceydelser. Beløbet i Milano kom her op på 6.361.54 $ mens den i London kom op på 5.065,20 $ (i alt over 75.000 kroner). Dertil kom ekstraregninger for div. indkøb som bellman cigarer til ca. 200 $ og en deskmanager til 1900 $. I London kom regningen i løbet af 3 dage op på 4500 $.

Dette familiebesøg kom altså til at koste mindst 45.000 $ (ca. 300.000 kroner). Dertil kom mange ekstraudgifter i forbindelse med ekstra brændstof til flyet såvel som forplejning og overnatning til flypersonalet, bodyguards og andre fra hans stab, som ledsagede ham. Ingen kender til det eksakte beløb. Hvis alle disse ’private’ udgifter blev betalt af egen lomme, så var det hans egen sag. Men når alle disse ’private’ udgifter kom til at figurere som ’layover’ i forbindelse med hans korstog, så er det i virkeligheden svindel med betroede midler og er derfor bestemt ikke i orden.

Andre private udgifter betales også af missionspenge
Ifølge dokumenter, som NBC dataline er i besiddelse af og fremvises på skærmen, så går der også mange andre penge ud fra BHs organisation til hans private forbrug:
”Ifølge denne konto (fremvises) går store beløb til Benny Hinn’s familie” under betegnelsen ’Petty Cash’... F.eks. har BH fra denne konto givet 1300$ til sin datter Jessica, uden at årsagen nævnes, (og) hendes kæreste har fået to beløb på henholdsvis i alt 2550$ for at passe sønnen”. Det er lidt uvist, hvis søn der er tale om, men det er i alle fald mange penge at give ud for at passe et barn! ”Over en måned er ’23.000$ gået fra organisationen til Benny og hans kone. Og vi fandt denne 25.000$ store regning ’til dækning til BH Anaheim-korstoget’..”
Det er ikke til at vide, hvad ’Benny og hans kone’ skulle bruge de ekstra 23.000$ til, for hverken han eller hans kone er ligefrem dårliglønnet. De sidstnævnte udgifter på 25.000$ var givet som et beløb til diverse under korstoget, som BH kunne bruge løs af uden dokumentation.

Hvorfor griber hans stab ikke ind overfor misbrug af betroede midler?
Man kan undre sig over, at de økonomisk ansvarlige i BHs store virksomhed ikke griber ind, når BH åbenbart ikke selv kan finde ud af – eller er ligeglad med, om de penge, som er givet til evangeliets udbredelse, ikke er hans egne private penge og som han derfor ikke bare kan bruge løs af. Årsagen er nok den, at der ikke er nogen i hans stab, som kan, vil eller tør blande sig. Man kan undre sig, når flere af hans medarbejdere på kritiske forespørgsler giver udtryk for, at de penge som organisationen har, må BH i princippet bruge som han har lyst til: ’Han behøver ikke at forklare sig’ lød en af forklaringerne. Det samme mener BH tydeligvis. Da han f.eks. blev spurgt om nogle kritiske finansielle forhold, sagde han, at han egentlig gerne vil tale om dem, men Gud havde bedt ham lade være. Det er i øvrigt typisk for BH at henvise til Guds vilje, når der er nogen som stiller ubehagelige spørgsmål, som han ikke ønsker at tale om.103

Hvorfor beskæftige sig så indgående med den økonomiske side af BHs milliardforetagende? Af den simple grund, at når mennesker giver penge til BH, fordi de tror på hans udsagn om, at ’hver eneste dollar går til Guds tjeneste’, så har de også krav på at vide, at rigtig mange af de betroede midler i stedet går til at opretholde hans luksuøse livsstil ved økonomisk svindel og frådseri. Hertil siger Bibelen, at hvis en person ikke kan være tro i de jordiske forhold (f.eks. økonomi), hvordan kan han så være tro når han ’taler om de himmelske’ (f.eks. budskabet om frelsen), jfr. John. 3:12.


Gang på gang har der været problemer med BHs nærmeste inderkreds, som eksempelvis har været utilfredse med den autoritære ledelsesstil og dårlige forretningsetik ’indenfor murene’. Denne utilfredshed har været medvirkende til, at mange er gået til pressen og videregivet mange ’insider’ informationer af organisationens hemmeligheder, hvoraf nogle er benyttet i denne artikel. Men der er også mange andre afsløringer om omfattende svindel, som offentligheden ellers ikke hører om. Et eksempel er de mange tilsendte bønnebreve, som BHs organisation får tilsendt. Forud har BH givet løfte om, at alle breve ville blive læst og der vil blive bedt over de begæringer, som de indeholder. Ofte følger der et større pengebeløb med disse breve - for så er der jo som tidligere nævnt større chance for at blive bønhørt. Men i stedet for at bede over bønskriftet, som det var blevet lovet, så har man blot taget penge og check ud af brevene, som derefter er blevet kasseret uden at nogen har læst brevene eller bedt over dem. Enkelte gange er denne fremgangsmåde dog blevet afsløret af offentligheden:
”I Basel blev der indsamlet ca. 300.000 schweizerfrancs. Trods opmuntringer til folk om at skrive deres bedeemner på bagsiden af penge-kuverterne, blev de tomme kuverter i stedet smidt væk”. 104

I 1997 sendte CNN en udsendelse om BH, efter at de havde fået tilsendt en kritisk og afslørende rapport fra en ’insider’ om, hvad der i det skjulte foregik af svindel i Hinns praksis. Som en følge af udsendelsen blev stabsmedlemmer fyret og der blev foretaget en grundig undersøgelse for at finde kilden til CNN’s dokumentationer af BH og hans organisation. Linien blev strammet op, og alle medarbejdere fik besked på at holde munden lukket.105

En anden rapport afslører følgende:
”I 1998 døde to medlemmer fra BHs nærmeste inderkreds af en overdosis heroin. I 1999 fyrede han (BH igen) adskillige bestyrelsesmedlemmer.. og hyrede en tidl. betjent, Mario C. Licciardello til at undersøge hans organisation. Licciardello var en fætter til Carman, en populær kristen sanger, så mange tænkte at Hinn betragtede ham som ’sikker’. Men Licciardello gjorde et så godt job – tog hundrede af vidneudsagn og kom til sidst til heroinmisbruget – at Hinn sagsøgte ham. Mens Licciardello stadig var sikkerhedschef, krævede organisationen gennem et søgsmål at alle hans filer blev udleveret og beseglet, fordi deres offentliggørelse ville betyde enden for den. Kun én dag før Hinn agtede at give sit vidneudsagn af sagen, døde Licciardello af et mystisk hjerteanfald. For at komme ud af retssagen, lavede Hinn-ministry et forlig med Licciardellos enke. Dette forlig inkluderede også en besegling af alle retssagspapirerne”. 106


En reporter ved navn Samisoni Pareti har under overskriften: ’AMERICAN MIRACLE MAN PULLS CROWD’, bl.a. skrevet følgende kritiske indtryk fra det korstog, som BH holdt på Fiji største udendørs sportsarena d. 20-22. januar 2006:
”Efter at Hinn havde afholdt sin sidste samling om søndagen, beskrev overskrifterne næste dag en skuffelse over, at ikke én var blevet helbredt af den besøgende mirakelmand. ’The Fiji Sun Newspaper’ fortalte eksempelvis om, at en lokal handikapforening fyldte en bus med dets medlemmer til korstoget - men kun for at blive afvist. Ronell Singh, som er delvis blind, fortalte til avisen, at ’Jeg prøvede at gå op på scenen hvor Benny Hinn var så han kunne lægge sine hænder på mig. Men til min overraskelse lukkede sikkerhedsvagterne døren’. Fiji Sun talte også med foreningens advokat, Sajendra Sharma, som sagde: ’Jeg er imod alle prædikanter, som kommer i miraklernes navn og påberåber sig af at have evnen til at helbrede, fordi alt det de virkelig gør, er at skabe falske forventninger og depressioner for mennesker, som virkelig ønsker at blive helbredt’. Det, som mange kritikere havde i tankerne, gav pastor Ame Tugawe, som også er generalsekretær for den magtfulde metodistkirke udtryk for, da han til avisen sagde: ’Hvis jeg havde lejligheden til at tale med ham (BH), så ville jeg vise ham til (den lokale) Saint Giles Hospital og til Colonial War Memorial Hospital, fordi dette er stedet, hvor helbredelser er mest tiltrængt..’..”. 107

Artiklen fortsatte med flere eksempler fra mødet, men dette er nok til at påvise, at BH stadig er den samme bedrager. Der er stadig ingen, som bliver helbredt fordi det er bygget op på svindel og bedrag. Og derfor tager BH da heller ikke til hospitalerne for at prøve at helbrede de syge dér. For bare efter et besøg ville det blive afsløret, at intet sker! Ingen bliver helbredt! Alt er bedrag!


Hvordan kan det være, at der er så mange kristne, som påstår at læse i Bibelen, men som alligevel så let lader sig bedrage af BH, så at de lukker øjnene for de mange bibelske advarsler mod falske profeter, så at de endda forsvarer ham med næb og kløer? Svaret finder vi bl.a. i 2. Tim. 4:3-4
”Thi der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster skaffe sig lærere i hobetal (som BH), alt efter hvad kilder deres øren, og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne” (eller digt).

BH er en af de mest produktive falske profeter i vore dage. Vi har set på masser af dokumentation for, at der foregår en omfattende svindel og åndelige bedrag i forbindelse med alt, hvad der har at gøre med BH. Han er kommet med undskyldninger og bortforklaringer. Han har løjet og prøvet at lukke munden på sine kritikere. Han har nægtet at fremvise sine regnskaber og omgivet sig med bodyguards for at beskytte sig. Han har spredt sit bedrag til alle lande i verden og dermed været med til at føre mennesker i fortabelse. Han har gjort meget for at skjule sine bedrag. Men der er noget, som han ikke kan: Han kan ikke skjule sig for Guds vrede. Bibelen advarer:
”Thi der har indsneget sig nogle mennesker, som hvem det allerede for længe siden er skrevet, at de skulle rammes af denne dom: de er ugudelige, folk, som misbruger vor Guds nåde til løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og Herre, Jesus Kristus”, Judas, v. 4.

Hvor er disse ord alvorlige og meget rammende på den tid, som vi nu lever i, nemlig, at falske lærere og profeter har sneget sig ind i de kristne menigheder. Det betyder, at de har en skjult dagsorden, som ikke tåler dagens lys. Mange tror, at disse ledere er kristne, men Guds Ord siger, at de i virkeligheden er ugudelige. Der står om dem, at de misbruger Guds nåde til løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og Herre. Disse taler selvfølgelig om Jesus, for ellers ville de blive afsløret. Og derfor taler BH da også om ham! Men i virkeligheden er Jesus Kristus degraderet til at være en slags kransekagefigur for en falsk gud. Det er ikke Ham, som er Herren, for BH har for længe siden gjort sig selv til herre. Han har ikke brug for Gud, hans kraft eller frelse – det går jo godt uden!

Epilog

Lad os se de faktiske forhold i øjnene! Bibelen siger klart og tydeligt, at der vil komme mange falske profeter og bedragere i endens bestemte tid. Og derfor taler Judas da også alvorligt til de kristne om, at de må lade sig formane og stride for den sande tro og lære:
”I elskede! Nu mens jeg er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, ser jeg mig nødsaget til i et brev at formane jer til at stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige”, v. 3.

Snart kommer Jesus for at hente sin menighed, sin brud. Er vi rede til at møde ham? Er jeg? Er du? Må det være sådan, at vi ikke vil lytte til forførende ånder, som søger at bilde os ind, at vi sagtens kan være kristne på andre mere spændende og underholdende præmisser end de bibelske. Guds Ord siger til os: Her er vejen I skal gå! Benny Hinn viser mennesker en anden vej – og det samme gør alle andre af tidens mange forførere. Men de viser en vej, som ikke fører til lykke, men til ulykke. Lad os derfor holde os til Jesus og Hans Ord - og lade os lede af Ham til frelsen og det evige liv.

Herren Jesu nåde være med eder alle!

Litteraturliste:


1. http://www.thedoormagazine.com/theheretic.html
2. Seiers tro, nr. 3 1993
3. BH: Rise and Be healed, 1991, s. 14, 32.
4. BH: praise-a-Thon, 1990
5. BH: Our Position in Christ, 1990
6. Praise-a-Tron, TBN, 6/11 ’90
7. Spiritual walfare seminar, 2/5 1990
8. http://www.deceptioninthechurch.com/shocking_facts_about_benny_hin.html
9. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
10. Samme
11. Praise the Lord, TBN, 27/12 ’94
12. BH: Our position in Christ, s. 13
13. http://www.deceptioninthechurch.com/hinnalnor.html
14. Great Miracle Service, Texas, 21/6 1990
15. This Is Your Day, TBN, 11/7 1997
16. http://www.deceptioninthechurch.com/benny.htm
17. http://www.satansrapture.com/bennyhinn.htm
18. http://www.letusreason.org/Pent28.htm, Charisma Magazine, august 1993 og Seiers Tro, 29/10 1993, se også http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-nwsl/crn0070a.txt
19. http://www.deceptioninthechurch.com/hinn-01.htm
20. BH:Praise the Lord, 6/12, 1994.
21. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
22. http://www.christchurch-virginiawater.co.uk/articles/toronto.html
23. http://www.apologeticsindex.org/h01ad01-Benny-Hinn-Dateline.html#Subject2
24. http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-nwsl/crn0070a.txt
25. http://www.letusreason.org/Pent39.htm
26. http://www.deceptioninthechurch.com/hinndark.html
27. Læs hele interviewet med BH på følgende adresse: http://www.deceptioninthechurch.com/hinnlower.html
28. http://www.intotruth.org/wof/Hinn.html
29. Samme
30. http://www.deceptioninthechurch.com/bhinn.html, punkt 45
31. World Charismatic Conference, 7/8 1992
32. BH: praise-a-thon, TBN, 7/11 1990
33. Link til ovenstående falske profetier kan findes fra http://www.deceptioninthechurch.com/bhinnfprophet.html
34. For yderligere dokumentation: se http://www.deceptioninthechurch.com/hinnalnor.html
35. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
36. http://www.deceptioninthechurch.com/powell.htm
37. Link til lydklippene kan hentes fra: http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=7
38. Hele profetien kan læses på, eller ses og høres fra http://www.tagryggen.dk/print_article.php?num=7
39. Link til ’guldvideoen’ fra http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=7
40. http://www.profetiskt.nu/bhinn.htm
41. http://www.sharedanmark.dk/udskriv/kristi_tilsynekomst_i_n.asp
42. Constance Cumbey: Regnbuens skjulte farer, s. 21
43. http://shareno.net/hvemer.htm
44. BH, TBN ’Spring fundraising’, fra Praise-A-Tron, 2/4 2000. Se videoklip fra dette møde fra http://www.deceptioninthechurch.com/hinnfalse.html
45. http://www.christianresearchservice.com/BHinn4.htm
46. Samme
47. http://watch.pair.com/bennyhinn.html
48. Samme, jfr.. http://watch.pair.com/new-religion.html#21.G
49. http://www.cephasministry.com/news_pulse_3.2004.html
50. http://www.trinityfi.org/press/latimes02.html
51. http://www.pfo.org/bh-lying.htm
52. http://www.bible.ca/tongues-benny-hinn-ministries-fake-fraud-miracles-healing-prayer.htm
53. http://www.deceptioninthechurch.com/hinninghana.htm
54. Se artikel, dokumentation og flere eksempler fra: http://amightywind.com/wolves/bennyhinn.htm og. http://www.christianresearchservice.com/BennyHinn4.htm
55. BH: ’Our Position in Christ’
56. BH: Praise-a-Thon, TBN, 6/11 1990
57. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
58. Praise-a-tron, TBN, 6/11 1990, refereret fra artikel som ovenfor
59. BH: Our Position in Christ
60. Div. indtryk fra Benny Hinns møder er samlet fra BHs egenproduktion, fra div. dokumentarfilm og artikler med vidnesbyrd fra forskellige mødedeltagere.
61. Referat fra dok. filmen ’Mirakler eller bluff’ kan ses på http://hjem.get2net.dk/Jesus/Index.htm
62. Samme
63. jfr. samme
64. http://www.christianresearchservice.com/BennyHinn4.htm
65. http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hinn/general.htm
66. BH: TBN 12/1 1990
67. http://www.barukmedia.com/mvv/mvv30/avslort.htm
68. Uddrag fra dokumentarfilm fra svensk TV4 d. 19/3 2003, se under pt. 60
69. http://www.christianresearchservice.com/BennyHinn4.htm
70. Samme
71. Samme
72. Samme
73. BH: God Morning, Holy Spirit, 1990, s. 56
74. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
75. http://fakefaithhealers.com/faithhealerormesmerist.htm
76. BH: The Anointing, 1992, side 62 og 94-95
77. BH: TBN, 29/6 1989, http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
78. BH: Praise the Lord, 6/12 1994
79. Orlando Sentinel, 11/10 1987
80. http://www.bible.ca/tongues-benny-hinn-ministries-fake-fraud-miracles-healing-prayer.htm
81. Se dokumentation i artiklen ’mirakel eller bluff’’ fra http://hjem.get2net.dk/Jesus/index.htm. Jfr. http://www.bible.ca/tongues-benny-hinn-ministries-fake-fraud-miracles-healing-prayer.htm
82. Hank Hanegraff; Christianity in Crisis, s. 339-4
83. Læs mere om dette brev fra BH i sept./’92 på http://www.gospelgrace.com/falseprophets/bennyhinn/bennyhinnunmasked.html.
84. Samme
85. http://www.trinityfi.org/press/latimes02.html
86. BH: Rise and Be Healed, 1991, s. 47-48
87. http://www.profetiskt.nu/bhinn.htm
88. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
89. De to eksempler er hentet fra: http://www.profetiskt.nu/bhinn.htm
90. BH: TBN, sept. 2000
91. http://www.trinityfi.org/press/latimes02.html
92. http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html
93. http://www.religionnewsblog.com/1684
94. http://www.deceptioninthechurch.com/hinnalnor.html
95. BH: TBN 1990
96. BH: TBNs Praise-a-tron, 2. april 1991
97. BH: TBN, 1990 / profetiskt.nu), http://www.profetiskt.nu/bhinn.htm
98. http://trinityfi.org/press/latimes02.html.
99. Samme
100. Indholdet i de næste afsnit er hentet fra dok. filmen på ’All New Dataline NBC’ som kan ses på adressen: http://www.wittenburgdoor.com/godstuff/dateline_hinn_video.html?format=wm&vid=dateline_trailer_10.wmv.
101. http://www.bible.ca/tongues-benny-hinn-ministries-fake-fraud-miracles-healing-prayer.htm
102. http://trinityfi.org/press/latimes02.html.
103. Samme
104. Udfordringen, 15/9 1994
105. The Inkhorn, aug. 1997
106. http://cnt10.tripod.com/hinn.htm
107. http://www.islandsbusiness.com/islands_business/index_dynamic/ containerNameToReplace=MiddleMiddle/focusModuleID=5577/overideSkinName=issueArticle-full.tpl


Debat: Benny Hinn afsløret: En præsentation af en storsvindler og bedrager

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Personer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation