New Age katolicisme

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 26/01-03


Udskriv
Oversigt


Oversat fra New Age Catholicism, af Mary Ann Collins
(tidligere katolsk nonne) forkortet af HSS

”New Age” er i virkeligheden en genopståen af gammel hedenskab, iklædt Vestens moderne sprogbrug. Den fornægter enhver fundamental bibelsk lære og moral. Men på trods af det er der katolske præster og nonner, som åbent går ind for denne New Age tro og praksis.

Efterfølgende nogle dokumenterede informationer derom fra katolske forfattere. En af disse er en katolsk reporter, der brugte 12 år til at få førstehånds øjenvidneinformation. Der kan også hentes on-line artikler, så du selv kan læse derom. www.catholicconcerns.com

Som vi vil se, er der præster og nonner, der fremmer hedenske ritualer, okkulte aktiviteter, hindu religiøs praksis, tilbedelse af ”gudinder”, hekseri/trolddom og channeling (ånder, der taler gennem dig.) De fornægter fundamental bibelsk lære, såsom at Jesus Kristus døde for at frelse os fra vore synder Og de fornægter traditionel kristen moral.

Hvis du har vanskelig ved at forlige dig med de følgende informationer, forstår jeg det. Det gør jeg også. Men fakta er, at det onde ikke forsvinder, fordi vi ikke synes om det.

Randy England, katolik, skrev: ”Fakta er, at New Age findes i katolske kirker. I England bliver New Age begreber forkyndt ved bønnesammenkomster og oplysningsstævner.”

Jesuit præsten, Teilhard de Chardins teologi åbner døren for New Age begreber, så de kommer ind i katolske kirker. Endnu et led til New Age tro og katolsk feminisme.

Thomas Merton, katolsk munk, lærte, at enhver form for mystiske oplevelser er værdifuld, lige meget hvorfra de kommer. Han lovpriste hinduisme og buddhisme og ønskede at se alle religioner samlet i en religion.

Præster og nonner lærer ivrigt om hindumeditation om brug af visualiserings teknikker og om oprettelse af forbindelse til ånde-guider. Randy England siger, at ånde-guider er dæmoner. Derfor inviterer en person, som dyrker ånde-guider, dæmoner til at komme ind i sit liv.

Jesuitpræster lærer præster, nonner og læg katolikker at bruge Østens meditationsformer og ånde-guider. Præster og nonner lærer bønneteknikker, der ikke har med kristen tro at gøre, men fører til forhøjet bevidsthed og modtagelighed for dæmoners indflydelse. Franciskaner præster med specielt stor indflydelse på nonner lærer dem at ”manipulere” virkeligheden ved hjælp af ”åndevæsener” (dæmoner). Katolikker bliver oplært til, at deres åndelighed bliver forøget ved at bruge New Age teknikker såsom yoga, og ved at bruge okkult meditation. I nogle katolske skoler læres ikke længere om De ti Bud og andre vigtige grundsandheder som for eks. Jesu opstandelse, i stedet læres anden ikke kristen lærdom og tanken om en en-verdens regering.

Mitch Pacwa, jesuitpræst, der skrev ”Catholics and the New Age”, skriver, at medens han var alm. katolik mellem 1970- 1980, oplevede han tre ting fra katolske præster:

1. ”En katolsk præst anbefalede mig selvhypnose og udleverede kassettebånd, der lærte om det. Heldigvis nåede jeg aldrig at lytte til disse bånd. Siden lærte jeg, at enhver form for hypnose er åndelig farlig.

2. Nogle katolske venner anbefalede mig at gå med til specielle mødeaktiviteter om koncentrerede bønner, som afholdtes af en præst. Heldigvis blev jeg forhindret i at være med. Jeg købte hans bog men læste ikke meget i den. Jeg havde lært af Randy Englands bog, at denne bønneform er meget lig Silva meditation (Silva sindskontrol), hvor der anvendes forhøjet bevidsthed og ånde-guider.

3. Jeg gik til katolske kurser. Til min overraskelse lærtes der meget om psykologi af Carl Jung. Der solgtes bøger bl.a. om at finde ”gudinder” i sig. I henhold til Randy England var Jung okkultist og havde ånde-guider.

Jeg havde hele tiden et ønske om at komme nærmere Gud. Jeg gik til katolske præster for at lære, hvorledes jeg skulle bede og få mere styrke i mit åndelige liv. Men i stedet for at give mig en sådan lærdom fortalte præsten mig om New Age. Og jeg var blot en af mange, der fik en sådan lærdom.”

Katolske feminister


Donna Steichen (en katolsk journalist) skrev Ungodly Rage: The Hidden Face of Catholic Feminism. (Ugudelig voldsomhed: Katolske feministers skjulte ansigt.) Hun brugte 12 år for at få et førstehånds indtryk. Og hendes bog er baseret på ting, hun selv har hørt og set og på Catholic feministers egne skrifter.

Hun skriver: ”Disse feministers ledere lærer, at enhver form for sex er godt (også incest og sadomasochism). De agiterer for, at enhver ”kærlighedshandling” er et ritual, der ærer gudinderne. Det åbne mål er at forherlige disse sexformer og at ødelægge moralen.”

Donna Steichen spurgte nogle feminist nonner om, hvad de mente om denne lærdom. De fleste var enige.

Donna Steichen skriver om katolske møder, hvor talerne gik ind for gudinde tilbedelse, ”hellig” seksualitet og hedenske ritualer. Mange talere ignorerede fuldkommen Jesus. En sagde, at han kunne betragtes som et symbol.

Feministerne belæres om, at de skulle oprette coven (pagt grupper) og udføre egne ritualer. Disse grupper kunne erstatte traditionelle kirker eller betragtes som tilflugtsteder for dem, der ville dele deres følelser med andre. En gruppe måtte ikke være større en 13 personer, fordi 13 er tallet for en coven. (Udtrykket coven er brugt om grupper af hekse.)

Steichen interviewede mange af deltagerne. Og ingen af disse katolske kvinder kunne se, der var en konflikt imellem katolicisme og det, de lærte på disse møder. De forsvarede endog tilbedelse af hedenske guder og sagde, at sådant ikke var i konflikt med katolicismen. Denne møderække var under overhøjhed af 20 katolske biskopper og 15 præster, som ikke ønskede deres navn nævnt.

En søndag morgen var der tre møder for dem, der havde deltaget i de tidligere møder. En af disse møder var en Vicca ritual. (Vicca er en religion, baseret på hekseri, der involverer gudindetilbedelse, ritualer og trolddom.) Halvdelen af de førnævnte kvinder deltog, incl. Donna Steichen. Som en del af mødet kastede deltagerne en fortryllelse omkring sig.

Den katolske feminist-bevægelse øger i antal og indflydelse. Læren går ud på at få den falske gud (den sande Gud, som Bibelen lærer om) kastet på porten og i stedet få skabt en religion, der omfatter ”holistisk seksualitet”.

Donna Steichen oplyser, at ved mange af møderne blev det pointeret, at lesbiske kvinder ærede guddommen, og abort blev anbefalet. Der var specielle møder, hvor der lærtes om animisme (tilbedelse af naturånder). Og der blev ikke lagt skjul på, at det var hensigten at få denne lære spredt til skoler og højere uddannelsessteder.

Donna Steichen skriver videre om, at der læres om reinkarnation, brug af krystalkugler og at være kanaler for ånder (spiritisme).

Især to personer, der har haft stor indflydelse på katolske feminister, er Matthew Fox og Rosemary Ruether.

Ruether er katolsk feministteolog og bekender sig åbent som lesbisk. Hun har udviklet en liturgi som en ”pagt” for lesbiske par samt forfatter til en række okkulte bøger.

Matthew Fox


Fox er dominikanerpræst og talsmand for Vicca, hedenskab og gudindetilbedelse i den katolske kirke. Fox afviser, at der findes synd, undtagen af en grund: Det er syndigt at undlade at lære om New Age!

Fox prædiker følelsesmæssig åndelighed, hedenskab og ekstase. Han lærer, at fornuftig brug af narko er en hjælp til at bede. Og han går helt klart ind for hekseri og trolddom.

Fox er en populær taler med stor indflydelse. Han går ind for homoseksualitet, fornægter synden og forløsningen og erklærer, at vi må gå ind for en kosmisk kristus og stoppe al lærdom om den ”historiske Jesus”.

I henhold til Fox er sand åndelighed erotisk. Og han lærer, at den hellige communion (den katolske nadver) skal være ”imtim” og ”erotisk”.

Fox lærer åbent om hekseri, trolddom, shamanisne, astrologi og hedenske religioner. Han lovpriser i sine skrifter heksen Starhawk og hendes vision om gudindetilbedelse.

Ufrivillig New Age indoktrinering


Katolske feminist bevægelser formaner kvinder til kultiveret voldsomhed og vrede imod patriarki. Katolsk feminist bevægelse opmuntrer nonner til at være og forblive bitre.

Donna Steichen siger, at feministnonner kan blive ondskabsfulde, urimelige, samvittighedsløse og destruktive med det formål at skabe en feminist religion, der skal gennemsyre hele den katolske kirke.

Feministnonner underviser om New Age åndelighed i skoler og universiteter, hvortil uvidende katolske forældre sender deres børn.

Mundelein er en katolsk kvindekollegium, der styres af søstre fra charity of the Blessed Virgin Mary og er stærk tilknyttet Loyla universetet, der ledes af jesuitpræster. I marts 1985 afholdtes en konference, kaldet The Goddesses and the Wild Women, som afholdtes i Mundelein. Konferencen blev gentaget i 1986 og fik titlen ”Her Holiness: Maiden, Mother, Crone.” (Hendes hellighed: jomfru, moder, krone). Konferencens program ærede den trefoldige gudinde af hekseri og indeholdt et kroningsritual, hvori en hekseindvielse var indføjet.

Katolske forældre, der sendte deres døtre til Mundelein, forventede ikke at de blev oplært i hekseindvielsesritualer, man troede øjensynlig, at de beskyttede deres døtre ved at sende dem til en katolsk kollegium, ledet af nonner.

Heythrop kollegium, der ledes af jesuitpræster, ansatte i jan. 2002 en bekendende heks som lærer i psykologi som religion. På dette tidspunkt var der ansat en jesuitpræst som daglig leder. Og forældrene havde uden tvivl tillid til, at deres døtre var i gode hænder.

Notre Dame er et velkendt katolsk universitet, der ledes af Holy Cross præster. I året 2002 producerede nogle studenter og fakultetsmedlemmer et rent pornografisk, lesbisk spil med vulgære ord uden sidestykke. I spillet, fik en 24-årig kvinde en 13-års pige gjort stærk beruset og forførte hende. ( I lovens betydning er det voldtægt.) Derefter følger en beskrivelse, som jeg ikke ønsker at gengive. Men hele dette spil var godkendt af universitetets leder, Edward Malloy.

Hvorledes kan dette ske?


Hvorledes kan præster og nonner acceptere New Age tanker og lærdomme, når det klart er imod traditionel katolsk lære?

Fordi den katolske kirke bruger at fortælle deres folk, hvad de skal tro, og kræver ret til at vide hvad de tænker. Og det er let at bedrage folk, der normalt får fortalt, hvad de skal tænke og tro.

I henhold til kanoniske lov (den officielle lov indenfor den Romerske katolske Kirke) kræves det, at katolikker skal åbne deres sind og tanker vedrørende tro og moral og følge det, paven og kirkerådet har bestemt for kirkens medlemmer. Og i henhold til katolsk lære er det ikke tilladt private at tolke Bibelen men følge de kirkelige autoriteters forståelse.

Med andre ord er katolikker påbudt at følge kirkens lære uden at se efter i Skrifterne, om den er rigtig, hvilket er det modsatte af, hvad Bibelen lærer. (jf med Apg 17:10-11.)

Paulus var en stor apostel, martyr og en troens mand, og meget af vor teologi er baseret på hans skrifter. Paulus havde langt mere autoritet end nogen pave, thi han havde den fra Gud. (Rom. 1:1, Gal. 1:1 og 1. Tim 1:1.) Og alle må frit tro og tænke, hvad de vil om hans lære. Der kræves ikke, at man først skal redegøre for det overfor nogen præst.

Gud vil, at vi skal prøve alle ting og bruge Skriften som målestok. Der står i 1. Tess 5:21 : ”Prøv alle ting! Hold fast ved det som er godt!”

”Vi skal ikke længere være som små børn, der bliver kastet hid og did og drevet omkring af enhver lærdoms vind, ved menneskers kneb, ved listig kløgt i vildfarelsens kunster.” Ef. 4:14.

Katolicisme og hedenskab


Historisk har katoliscisme i talrige lande og kulturer været kombineret med hedenskaben. Det kan være en grund til, hvorfor så mange katolikker (inkl. Præster og nonner) har taget imod New Age lærdomme. Vi ser i det følgende eksempler på hedenskab, der er blandet med katolicisme.

Voodoo bliver praktiseret i Afrika, Sydamerika og Vestindien. Og nogle steder i USA, Haiti og især New Orleans er berømt for det. Voodoo er en blanding af katolicisme og vestafrikanske religioner. For eks gik Marie Leveau, den mest berømte voodoo-dronning i New Orleans, til katolsk messe hver dag. Praktikanter af voodoo inviterer ”ånder” (dæmoner) til at besætte sig. Voodoo udøvere er involveret i sort magi, forbandelser og trolddom. Og folk i New Orleans var bange for Marie Leveau. (Læs om hende på intertettet: http://www.prairieghosts.com/laveau.html)

I Cuba er der årlige fester til ære for St. Lazarus, som kombinerer katolske og voodoo ritualer og omfatter ligeledes den katolske messe med ofring af rom og cigarer m.m.

Ærkebiskop Buti Tlagale of Blomfontein fra Syd Afrika ofrede dyr under den katolske messe. Og ærkebiskop George Daniel af Pretoria siger, at dyreofringer finder sted i hans distrikt, som der også kan ses på videooptagelser. En katolsk præst velsignede høns og geder under messen, hvorefter dyrene blev slagtet og deres blod udgydt i et hul udenfor kirken.

I Guatemale er maya ritualer kombineret med romersk katolicisme. I Chichicastenango, Guatemale, er der maya-katolske messer. Maya ritualer bliver brugt i kirken, medens katolske præster siger messen. Det er så populær, at Guatemales turistguider leder folk dertil. I maya-katolske kirker sidder den ene halvdel på bænke, den anden halvdel på et bart gulv. Det gør det muligt for folk at bruge lys, blomster og andre ting, som de anbringer på gulvet som et led i maya ritualer.

Mexikanere fejrer de dødes dag, som er en blanding af aztekernes religion og romersk katolicisme.

Brasilien er det største katolske land i verden med 115 mil. katolikker, hvilket udgør 12 % af den katolske kirke. Med andre ord er en ud af hver 9 katolik fra Brasilien. 93 % af befolkningen erklærer, at de er katolikker Men over 60 % af dem er også aktive spiritister. Altså praktiserer mere end halvdelen af Brasiliens befolkning spiritisme ved siden af deres katolske tro. Dertil er der mange hekse, også hekse, der giver konsultation.

Dertil er der et utal af diverse religionsblandinger, hvoraf mange inviterer ånder (dæmoner) til at besætte tilbederne. Mange brasilianere praktiserer både traditionel romersk katolicisme og candomble. Nogle øver sort magi og en form for spiritisme, der inkluderer reinkarnation.

I Filippinerne er der i ugen før påske processioner med hundredvis af mænd, der pisker sig selv, indtil blodet. Nogle personer lader sig bogstavelig korsfæste i påakeugen (men kun for en kort tid). Og på det seneste er folk kommet dertil fra andre lande for at overvære korsfæstelsen. Også kvinder har ladet sig korsfæste.

Konklusion


Konklusionen er, at når folk er blevet vænnet til at få fortalt, hvad de skal tro, specielt når det kommer fra autoriteter som katolske præster og nonner, har de ringe beskyttelse imod falsk lære?

Det er langt vanskeligere at vildlede dem, der har et godt kendskab til Bibelen og som regelmæssig beder om Helligåndens hjælp til at vejlede sig i bibelske spørgsmål.

Bibelen giver nogle vidunderlige eksempler på ydmyge bønner om vejledning og oplæring.

”Hvem mærker alle sine fejltrin? Tilgiv mig al ubevist synd!” Sal 19:13.

”Af hele mit hjerte har jeg søgt dig. Lad mig ikke fare vild fra dine bud!” Sal 119:10.

”Vis mig dine veje, Herre! Lær mig dine stier! Led mig i din sandhed og lær mig, for du er min frelses Gud. På dig bier jeg hele dagen.” Sal 25:4-5.

”Retled mig, Herre, på dine forskrifters vej, og jeg skal holde dem helt til enden.” Sal 119:33.

”Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte! Prøv mig, og kend mine tanker! Se om fortabelsens vej har indtaget mig, og led mig på evighedens vej!” Sal 139:23-24


Debat: New Age katolicisme

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation