Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/07-04


Udskriv
Oversigt


Den romersk katolske kirke, er for de fleste mennesker i dag et symbol på kristendommen. Kirken tilkendegiver sig selv som en kristelig kirke, der med Paven på toppen, indeholder Jesu repræsentant på jorden. Kirken lader sig kende som fredsskabende og omsorgsfuld for mennesker i nød.

Der er imidlertid mange andre ansigter der viser sig i organisationen, som ikke når mediernes opmærksomhed, med moderkirkens velsignelse. Deriblandt misbrug af børn i et omfang, som er fuldstændig vanvittigt. Der må af samme årsag, være nogle kendsgerninger i kirken, der ikke for offentligheden er kendt. Disse kardinaler må via en ukendt holdning, nå til erkendelsen af, at det er dem tilladt at handle som de ønsker, mod hvem de ønsker. Vi skal gennemgå flere beviser for dette senere, da der ikke er få.

Jeg har igennem den sidste tid, gennemgået en del materiale om den romersk katolske Moder Kirke og har fundet, at denne kirke er meget andet end en kirke. Igennem at læse afdøde jesuitters materiale om hvad de har oplevet, dukker der en skikkelse frem i denne organisation, som vi får adskillige advarsler om i Bibelen. Paven minder mig unægtelig om hvad Johannes så i Åbenbaringen – en der så ud som et lam, men talte som en drage. Paven er med sin milde skikkelse i stand til at bedrage, men er en drage, der i Åb. 13:11 er billedet på Antikrists falske profet.

Denne profets opgave, er at forføre menneskene på jorden og give dem i hænderne på Antikrist. Det er en stor opgave, men Paven har i adskillige år, arbejdet på at omfavne alverdens religioner. Paven bliver igennem organisationen, den romersk katolske kirke, ophøjet som ufejlbarlig og tilregner sig både den politiske og religiøse magt som Skt. Peters efterfølger og Jesu Kristi stedfortræder.

Bag sig, har han en udefinerlig hær af jesuitpræster, der verden over arbejder trofast og lydigt for at kontrollere verden. Generalen for denne hær, den sorte pave som fortiden hedder Peter-Hans Kolvenbach, er den øverste trussel mod det liberale samfund, bygget på den protestantiske kristendom. Det kræver en del forklaring, hvilket jeg vil give dig, efterhånden som du kommer igennem materialet.

Paver igennem tiden, har forsøgt denne hær afskaffet, i kirkens selvforsvar, med livet som pris. Eks. Pave Klemens XIII (1758-69) der på Europas kongers efterspørgsel, forsøgte offentlig at støtte deres bortvisning af denne hær, fra Sydamerika og fra de største katolske nationer i kontinentet. Natten før denne offentlige bekendtgørelse, blev Klemens XIII forgiftet: ”I løbet af natten før dagen, fastsat for den offentlige ceremoni for bekendtgørelse af afskaffelse af jesuitterne, fik Klemens XIII pludselig et anfald af krampetrækninger og døde, og efterlod handlingen ugjort og jesuitterne sejrende. Cormenin…omtaler denne begivenhed med korte og udtrykkelige ord: ’jesuitterne havde forgiftet ham’” (”The Footprints of the Jesuits”, s. 224)

Hans efterfølger Klemens XIV (1769-74), underskrev i 1773 efter en fire års undersøgelse en Afskaffelses Bulle, forseglet under ”fiskerens” segl (en ring paven gik med), hvoraf en del lyder: ”…’at kompagniets navn skal være, og er for evigt udslettet og fortrængt’, så ’ingen af dem kan udføre deres frækheder til at angribe, bekæmpe, eller endda skrive eller tale om den førnævnte undertrykkelse, eller grundene og motiverne for den.’ Og at den førnævnte Afskaffelses Bulle og ophævelse skal ’for evigt og evindeligt være gældende, permanent, og effektiv.’” (”The Footprints of the Jesuits”, s. 229)

Efter at have underskrevet denne Bulle, tidligt om morgenen (halv to), sagde paven: ”Denne undertrykkelse er gennemført, jeg angrer den ikke, da beslutningen er kommet efter undersøgelse og vægtning af alt, og fordi jeg fandt det nødvendigt for kirken. Hvis det ikke var gjort, ville jeg gøre det nu. Men denne undertrykkelse bliver min død.” (”The History of Romanism” af John Dowling, s. 604)

Underskriften blev skrevet d. 23. juli 1773 og d. 27. september 1774 døde han. (”The Black pope”, s. 363)

Man kan undre sig, at selv paver bliver likvideret af denne hær. Man skulle tro, at de arbejdede for en og samme sag. Men nogle paver har, på trods af kirkens menneskefjendske religion, haft en anderledes samvittighedsmoral og arbejdet imod denne hær. Den nuværende pave Johannes Paul II, har arbejdet efter denne hærs rettesnor og har i modsætning til hans forgænger, pave Paul Johannes I, som vovede at sætte spørgsmålstegn ved Vatikanets udokumenterede, astronomiske pengebeholdning, levet hele livet.

Du vil se, at denne katolske hær, der er årsag til mange menneskers lidelse verden over, er den egentlige trussel, da den bag både historieskrivernes og pressens ryg, udfører et enestående stykke arbejde, for at overtage verdensmagten. Få mennesker med insider informationer – jesuitter der har omvendt sig til Jesus, har velsignet os med informationer der gør det muligt for os at se, at dette Satans mesterværk, ikke er en omfavnende velgørenhedsorganisation, men en bedragerisk og morderisk magtelite, der har sit udspring i Satans eget hjerte.

Indeks

1. Den romersk katolske kirke

2. Profession: At blive en Jesuit

3. Katolicismens støttepiller

4. De syv bjerge

5. Katolsklære

6. Intellektuel uddannelse

7. Vatikanets Penge

8. Pavevalg

9. Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 1

10. Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 2

11. Assorterede katolske mord (en håndfuld fra havet)

12. Katolske Bedragere

13. Jesuitterne i dagDebat: Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation