Partskonference 28 (COP28)

af Kim Andersen
Lagt på d. 16/12-23


Udskriv
Oversigt


Under et logo, der symboliserer ”En Verden” (en Ny Verdensorden), gav Kong Charles III sin åbningstale og slog fast at:

Vi er alle forbundne, ikke kun som mennesker, men med alt levende og alt, der opretholder liv. Som en del af dette store og hellige system, skal harmoni med naturen opnås. Jorden tilhører ikke os. Vi tilhører Jorden.

Det er New Age læren fra højeste niveau, hvilken fjerner menneskets særlige plads i skabelsen. Vi er skabt i Skaberens eget billede. Gud har løftet mennesket op over alt andet, og sagt: ”Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der rører sig på Jorden” (1. Mos. 1:28).

Kong Charles gør mennesket til noget sekundært, noget der er underlagt Jorden. ”Jorden tilhører ikke os, vi tilhører Jorden”. Det er kernen, i den grønne religion – mennesket er en invasiv art, der skal håndteres og som alle andre dyr. Det kaldes ”vildtforvaltning” eller ”bestandsregulering”, hvilket er en praksis hvor man kontrollerer antallet af visse dyrearter, for at sikre det man mener er en sund balance i økosystemet. Man forebygger overpopulation, i nogle tilfælde også for at beskytte andre arter.

Harmoni skal opnås med naturen, siger han. Det sammenfatter buddene på de nu nedrevne Georgia Guidestones der truende stod i Elberton USA. ”Bevar menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen… Vær ikke en kræftsygdom på jorden. Giv plads til naturen. Giv plads til naturen[1] . Det er det første og det sidste but på monumentet, som pakket ud betyder, ”Iværksæt globalt massemord, indtil kun en halv milliard mennesker er tilbage… Vær ikke en kræftsygdom på jorden. Indfør streng kontrol med befolkningsvækst, og underlæg mennesket naturen. Naturen skal have førstepladsen”. Det er religiøs liturgi afspejler Romerne. 1:25 , ”de ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen fremfor Skaberen”.

Den religiøse sygelighed tager et skridt mere da COP28 præsenterer et AI-drevet ”Livets træ”, hvilket afslører hvordan løgnen er indsmurt i tyk symbolik.Livets træ, gav Gud initielt mennesket som en kilde til evigt liv (1. Mos. 3:22). Om COP28s ”Livets Træ” siges der at det er ”ikke bare et fængslende digitalt kunstværk, men et stærkt symbol på transformation”. Livets træ er et symbol på liv – opretholdelse og bevarelse af liv – i modsætning til kundskabens træ, der netop symboliserer transformation, en forandring fra liv til død (1. Mos. 2:17). Og det er præcist det denne bevægelse handler om, overgangen fra menneskelig overflod og velstand – livlighed – til en minimalisering af alt omkring mennesket – både antal mennesker og hvad de forbruger, af alt fra tøj til føde. Igen spiser vi af dette træ, der bringer os død – træet der af Satan, løgnens fader, nu kaldes ”Livets Træ”, og vores liv, transformeret til astronomiske summer af penge, bruges til at puste liv i det grønne plot mod menneskeheden, mens mennesker omkring os dør af sult.

Jeg har i årevis skrevet om det, i håbet om at mine krummer, sammen med andres brød, kunne nære en sund viden og skepsis imod denne del af endetidens bedrag. Nu gør jeg det igen, med en vinkel der måske kan tale til nogle der endnu ikke har forstået.

Selv forstod jeg tidligt, tilbage i 1990’erne, at det er dybt, dybt alvorligt. Den plan som den grønne bevægelse har sammensat med løgn og hjælp fra prominente medie-figurer, ødelægger vores muligheder, vores børns muligheder og nedriver alt vores forældre har bygget op for at vi nu kan leve med den standard vi kender, hvor føde, sundhed og udfoldelsesmuligheder aldrig har været større.

For to år siden, på COP26, sagde Kong Charles (dengang Prins Charles) at:

...mange af dem er belastet af voksende gældsniveauer og har simpelthen ikke råd til at blive grønne. Her har vi brug for en omfattende militærstil kampagne for at mobilisere styrken i den globale private sektor, med trillioner til hans rådighed langt ud over det globale BNP, og med den største respekt, ud over selv verdens lederes regeringer.[2]

Hvem denne ”han” er, er der mange der har spekuleret i. Er det Antikrist – er det ham selv – og dermed måske begge i én og samme person?

Svaret synes at ligge på hans egen hjemmeside for Sustainable Markets Initiative (Initiativet vedrørende bæredygtige markeder), i en pressemeddelelse for et møde han holdt med G7. G7 (Gruppe af Syv) er en mellemstatslig organisation bestående af syv af verdens største avancerede økonomier: Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA. Den Europæiske Union er også repræsenteret i G7. I denne meddelelse fortælles der:

Administrerende direktører repræsenterer over 300 globale erhvervsledere, som er en del af Koalitionen af Villige, der er samlet af Prinsen af Wales som en del af hans Initiativ for Bæredygtige Markeder.

Finans- og investeringsmedlemmer af koalitionen forvalter aktiver for over 60 trillioner dollars. For at sætte det i perspektiv var hele verdens BNP i 2019, 88 trillioner dollars.

I halvtreds år har Prinsen af Wales argumenteret for, at der er brug for hidtil usete niveauer af nøje målrettede investeringer for at tackle klimaforandringer og beskytte naturen. De administrerende direktører Hans Kongelige Højhed har samlet i de sidste to år, har udviklet tre initiativer, som bliver præsenteret for G7-ledere:


Lad os lige forstå hvor mange penge der er tale om. Hvis 1.000 dollars er 16 sekunder, er 10.000 dollars 2,7 minutter. 100.000 dollars er 27,7 timer og 1.000.000 dollars (en million) er 11,5 dage. 1.000.000.000 dollars (en milliard) er 316 år og 10.000.000.000.000 dollars (en trillion) er 316.887 år. 60 trillioner dollars er 19.013.258 (19 millioner år).

Artiklen fortæller endvidere at ”Forud for COP26 vil disse koalitioner arbejde sammen med andre globale initiativer for at identificere muligheder for at fremskynde overgangen på tværs af: energi, naturkapital, vejtransport, mode og tekstiler, sundhedssystemer, teknologi, affald, plast og kemikalier, luftfart og skibsfart”. Som du ser er COP26 forbundet med dette initiativ, der har givet 60 trillioner dollars (415 trillioner danske kroner) – ”trillioner af dollars til hans rådighed”.

En grøn krigsstrategi.

Den grønne bevægelse arbejder i strategisk militærstil, med taktikker der overmander verden med totalkontrol.
Så ”ham” der tales om, er Charles selv, der med alle de penge skal indlede en ”omfattende militærstil kampagne” for at få tingene til at ske. Hvad betyder det helt præcist? Hvorfor det sprogbrug? En kampagne i militærstil, refererer til en række koordinerede aktioner, der udføres for at opnå et specifikt militært mål. Disse kampagner er typisk karakteriseret ved omhyggelig planlægning, strategisk udførelse og brug af forskellige militære ressourcer og taktikker. Det betyder med andre ord, at eliten gør hvad de vil, alle taktikker er helliget målet. Vi så det med Corona, hvor løgn erstattede sandhed igennem censur. Det samme ser vi her – de omtalte mål er fysisk umulige, så det er ikke det, der er de egentlige mål. Det er kontrol med al energi – og alt er energi – madproduktion, transport, materialefremstilling af alt lige fra byggeri til tøj og køkkenudstyr. Med denne diabolske plan får de med andre ord totalkontrol over hele Jorden.

Ligeledes sagde han i en video at:

Vi kan simpelthen ikke opretholde denne kurs på ubestemt tid. For at bygge en produktiv og bæredygtig fremtid er det afgørende, at vi fremskynder og integrerer bæredygtighed i alle aspekter af vores økonomi. For at komme videre skal der være et tyngdepunkt for at katalysere en så monumental indsats og mobilisere de nødvendige ressourcer og incitamenter. Til det formål, byggende på mit bæredygtige markedsinitiativ, lancerer jeg Terra Carta som grundlaget for en genopretningsplan for natur, mennesker og planeten på dette historiske vippepunkt, hvor liv og levebrød for nuværende og fremtidige generationer er i tankerne. Terra Carta har til formål at tilvejebringe et køreplan for acceleration mod en ambitiøs og bæredygtig fremtid, en der vil udnytte naturens kraft kombineret med den transformative kraft af innovation og ressourcer fra den private sektor… Hvis vi overvejer arven fra vores generation, inspirerede Magna Carta for mere end 800 år siden en tro på grundlæggende rettigheder og friheder for mennesker. Som vi stræber efter at forestille os de næste 800 års menneskelig fremskridt, ligger de grundlæggende rettigheder og værdi af naturen i hjertet af Terra Carta og repræsenterer et skifte i vores fremtidige industriel og økonomisk tilgang.[4]

I modsætning til ”Magna Carta”, også kendt som ”Magna Carta Libertatum” hvilket er latin for ”den store frihedshåndfæstning” (en frihedskontrakt), har Kong Charles’ ”Terra Carta” (en sammensætning af de latinske ord for ”Jord” (Terra) og ”Charter” (Carta), en pagt med Jorden) flyttet frihedsrettigheden fra mennesket over på Jorden.

Til dette mål, har Charles fået designet et segl, hvorpå der med engelsk og latin tekst er skrevet ”For the Harmony of Nature, People and Planet” (For Harmonien mellem Natur, Mennesker og Planeten). Han har også et segl for universet ”Astra Carta”, en pagt med stjernerne hvorpå der på engelsk og latin står, ”To Care for the Infinite Wonders of the Universe” (At passe på universets uendelige vidundere). På Space Sustainability Summit 2022, delte Charles sin vision og ambition for denne Astra Carta – et initiativ, der vil hjælpe med at bringe den offentlige og private sektor sammen for at fokusere på rummets bæredygtighed.

Terra Carta-seglet er designet af Sir Jony Ive og legemliggør visionen og ambitionen fra Hans Majestæt Kong Charles III og Terra Carta som en genopretningsplan for Natur, People and Planet.
Astra Carta-seglet er designet af Sir Jony Ive… Strukturen er på samme måde defineret af hellig geometri, overlejret med astronomiske bevægelser og himmellegemer.

Det storhedsvanvid Charles præsenterer her, minder meget om Satans hovmodige hjerte, der vil rejse sin trone blandt Guds stjerner (Es. 14:13) – kan Charles være Antikrist? Det er svært at forestille sig andet menneske med så stort et ego. Når Charles siger om sig selv (under COP26) at man skal vise ham den ”største respekt, ud over selv verdens lederes regeringer”, så giver det genklang i vers som Åb. 13:4 , hvor hele klodens befolkning åndeløst erkender ”Hvem er dyrets ligemand? og hvem formår at kæmpe mod det?” og Åb. 17:12-13 hvor 10 konger skal regere en kort stund med Antikrist, ”De har én og samme tanke, og deres kraft og magt stiller de til dyrets rådighed”. Charles viser det sindelag der beskrives værende i Antikrist, ”som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud” (2. Tess. 2:4).

Astronomiske omkostninger

Hvert år modtager Kong Charles 5 trillioner dollars fra verdens skatteborgere – ca. 34,6 trillioner danske kroner.
Vi får intet for de penge som vi har brug for!
Oven i det svimlende beløb på 60 trillioner dollars, har ”verden” på COP28 (2023) aftalt at give ham yderligere 5 trillioner årligt:

Storbritanniens kong Charles har krævet, at skatteydere over hele kloden hoster op med 5 trillioner dollars hvert år for at fremme den globalistiske Net Zero-dagsorden.

Net Zero er en liste over urealistiske mål opstillet af World Economic Forum (WEF), med opbakning fra De Forenede Nationer (FN), som søger at fremme en globalistisk kollektivisme-dagsorden.

Tyndt tilsløret som miljøisme ville de uopnåelige mål for Net Zero slå samfundet konkurs og gøre offentligheden afhængig af en ikke-valgt korporatokratisk elite.[5]

Og det er fuldstændig rigtigt hvad artiklen her siger, det er uopnåeligt. Virkeligheden er, at pengene skal bruges til at indføre verden i den Nye Verdensorden, hvor klima er katalysatoren. Kong Charles III’s program bygger på offentlige/private partnerskaber. Private engagementer har leveret 60 trillioner dollars, hvilket betyder at det er de pengestærke, socialistiske, antikristelige private kræfter, der bestemmer retningen, mens det offentlige (dine og mine skattekroner) bidrager med 5 trillioner om året.

At han er den der står bag det hele, er ikke noget han holder tæt til kroppen. Han fortalte om sig selv til det britiske magasin ”Majesty” i 1994, at:

Alt jeg prøver at gøre, forgår bag scenen. Så det er svært for folk at forstå hvordan alle ting passer sammen[6]

Det er tydeligt at Charles føler han har den vide verden i sin hånd. I hvert fald, er han bagmanden bag hele den grønne kult. I sin bog ”The Conspirators Hierarchy The Committee of 300”, fortæller John Coleman at:

Vi siger, at historien gentager sig, og i en vis forstand er dette sandt. undtagen at den gentager sig i en stadigt opadgående spiral. I dag finder vi, at nogle af de største virksomheder, angiveligt forurener jorden, er de største bidragydere af midler til den miljøbevægelse. De store navne udsender deres budskab. Prins Philip er en af deres helte, men hans søn Prins Charles ejer en million tønder skovland i Wales, hvorfra tømmer jævnligt høstes, og desuden er Prins Charles en af de største ejere af slumbebyggelse i London, hvor forurening trives.[7]

Det er ikke Jorden, klimaet eller lokalmiljøet der er modtager af kongens oprigtige nidkærhed, det er tydeligt – der stikker noget andet under, og det er magt, penge – herunder global kontrol.

Se denne mini-dokumentar om Kong Charles' Terra Carta

COP28 aftalen


Det underskrevne dokument fra COP28, var der nogle der mente ville være pagten med de mange som Antikrist ville bestyrke ud fra Dan. 9:27) Af samme årsag lavede jeg denne note, for at vise hvorfor det er en forkert fortolkning, ”En pagt med (de) mange, Dan. 9:27 ”. Det bliver tydeligt at se at det ikke er denne pagt, når man gennemgår det udfærdigede dokument fra COP28[8] .

Men det er et interessant ordvalg der er brugt om signalværdien i COP28. FNs rammekonvention om klimaændringer skriver:

(COP28) afsluttedes i dag med en aftale, der signalerer begyndelsen på enden for fossile brændstoffer ved at lægge grundlaget for en hurtig, retfærdig og ligelig overgang, understøttet af dybe emissionsreduktioner og opskaleret finansiering.

I en demonstration af global solidaritet samledes forhandlere fra næsten 200 parter i Dubai med en beslutning om verdens første globale statusopgørelse for at skrue op for klimaindsatsen inden udgangen af dette årti – med det overordnede mål at holde den globale temperaturgrænse på 1,5°C inden for rækkevidde.

Selvom vi ikke vendte bladet på fossile brændstoffer i Dubai, er dette resultatet begyndelsen på enden, sagde FNs klimaændringssekretær Simon Stiell i sin afslutningstale. Nu skal alle regeringer og virksomheder omsætte disse løfter til reelle økonomiske resultater uden forsinkelse.[9]

Begyndelsen på enden. Paulus forklarer om opstandelsen i tre aspekter, først Jesu opstandelse, dernæst os der hører Ham til, og derpå kommer enden (1. Kor. 15:23-24). Klimaprogrammet har det eneste formål, at forberede enden, at klargøre verden til Antikrists fremkomst, så denne signalering er i den grad rettidig. Det signalerer seriøsiteten omkring den store nulstilling, at få hastighed på tilrettelæggelsen af enden. Det er som at høre Jesus sige, ”se, jeg kommer hurtigt” (KJV, Åb. 3:11 ; Åb. 22:12 ; Åb. 22:20). Når tiden for enden kommer, så går det hele hurtigt!

Dokumentet er et detaljeret udkast til beslutning fra den femte session af partskonferencen, der fungerer som møde for parterne i Parisaftalen, afholdt i De Forenede Arabiske Emirater fra den 30. november til den 12. december 2023. Det adresserer resultaterne af den første globale statusopgørelse af Parisaftalen, med fokus på klimaændringsbegrænsning, tilpasning og støttemekanismer. Vigtige punkter inkluderer:


Samlet set afspejler dokumentet et engagement i at forbedre den globale klimaindsats, adressere mangler i nuværende bestræbelser og yde nødvendig støtte til nationer, især udviklingslande, i bekæmpelsen af klimaændringer. Med andre ord – ingen lades tilbage, alle skal ombord – undtagen, som altid, Kina.

Mange har fokus på 2030 målene, for der er 7 år tilbage, hvilket passer med 7 års trængsel. Men der er både umiddelbare, kortsigtede, mellemlange og langsigtede mål.

Øjeblikkelige/Nuværende Mål (Pr. 2023)


Kortsigtede Mål (Inden 2025)


Mellemlange Mål (Inden 2030)


Langsigtede Mål (Inden 2050)


Løbende/Kontinuerlige Mål


Aftalen går altså 20 år længere end 2030, og endnu længere, med løbende mål. Det er således tydeligt at det ikke er denne aftale vi skal kikke på, i forbindelse med Dan. 9:27.

Udfaldet af COP28, var skuffende for klimapræsterne, for der kom ikke en definitiv afslutning på brugen af naturlige brændstoffer, olie, gas, kul. Al Gore siger f.eks.,

Beslutningen på #COP28 om endelig at anerkende, at klimakrisen i sin kerne er en krise for fossile brændstoffer, er en vigtig milepæl. Men det er også det absolutte minimum, vi har brug for, og det er længe ventet. Indflydelsen fra petrostaterne er stadig tydelig i de halve foranstaltninger og smuthuller, der er inkluderet i den endelige aftale.

Interesser inden for fossile brændstoffer gik all-in for at kontrollere resultatet, men det passionerede arbejde fra millioner af klimaaktivister over hele verden inspirerede og motiverede delegerede fra mange nationer til at løsne industriens greb.

Om dette er et vendepunkt, der virkelig markerer begyndelsen på enden af æraen for fossile brændstoffer, afhænger af de handlinger, der kommer herefter, og mobiliseringen af finansiering, der er nødvendig for at opnå dem.

Vi må spørge os selv, hvor meget længere verden skal vente, før alle nationer samler den politiske vilje til at overvinde disse snævre særinteresser og handle på vegne af menneskehedens fremtid. Det er op til os alle at holde vores ledere ansvarlige for deres løfte om at gå væk fra fossile brændstoffer en gang for alle.[10]

Al Gore’s barnlige utålmodighed, tillige med forstandighed, så helst at al magt i verden nu var overgivet i de fås hænder – at alle samfundenes små drejeknapper blev smeltet om til én stor knap som Gore kunne dreje på hver gang han kom i en religiøs Gaia tilbedelses sindsbevægelse, som kunne standse livet omkring ham og give hans naturtilbedelse den ro han alene mener er behørig.

Kamp mod uvidenhed


Det er ikke myndighederne der sidder til COP28 og skriver under på vores undergang, der er problemet. De havde ikke siddet der, hvis der havde været en årvågen befolkning til at sætte stemmerne de rigtige steder. Myndighederne er et symptom på befolkningens ligegyldighed, der har resulteret i voldsom udbredt uvidenhed, globalt set. Det er ikke myndighederne der skal bekæmpes, men ligegyldigheden der har forårsaget udmattende uvidenhed hos din umiddelbare nabo. Verden er klima-analfabeter, og derfor kan myndighederne sige hvad som helst, og få opbakning fra en snork sovende, sportselskende, fladskærms-tv-befolkning.

De rigste er de største ”syndere”.

De bidrager mest til klimaforandringerne; de rigeste 1% var ansvarlige for 16% af de samlede globale udledninger i 2019, hvilket overstiger samtlige udledninger fra bil- og vejtransport.
Deres udledninger forventes at overgå det bæredygtige niveau 22 gange i 2030.
Et nyt studie fra Oxfam International (en sammenslutning af 20 uafhængige velgørende organisationer med fokus på afhjælpning af global fattigdom), har netop lavet en undersøgelse der viser, at 1% af verdens rigeste (77 millioner) udleder ligeså meget CO2 som ⅔ af menneskehedens fattigste (5 milliarder). Når du læser følgende, så husk at CO2 dæmoniseringen er løgn – det er intet klimatisk problem at de står for ⅔ af al menneskehedens udledning – sprogbruget er 100% propaganda:

De rigeste 1 procent af verdens befolkning producerede lige så meget kulstof forurening i 2019 som de fem milliarder mennesker, der udgjorde de fattigste to tredjedele af menneskeheden, afslører en ny Oxfam-rapport i dag. Det kommer forud for FNs klimatopmøde i Dubai, midt i voksende frygt for, at målet på 1,5°C for at begrænse stigende temperaturer synes mere og mere uopnåeligt.

Disse overdrevne udledninger fra de rigeste 1 procent vil forårsage 1,3 millioner overskydende varmerelaterede dødsfald, svarende omtrent til befolkningen i Dublin, Irland. De fleste af disse dødsfald vil forekomme mellem 2020 og 2030.

Super-rige plyndrer og forurener planeten til randen af ødelæggelse, og efterlader menneskeheden kvalt af ekstrem varme, oversvømmelser og tørke,” sagde Oxfam Internationals fungerende administrerende direktør Amitabh Behar.

I årevis har vi kæmpet for at afslutte æraen af fossile brændstoffer for at redde millioner af liv og vores planet. Det er tydeligere end nogensinde, at dette vil være umuligt, indtil vi også afslutter æraen af ekstrem rigdom,” sagde Behar.

Climate Equality: A Planet for the 99%” bygger på forskning fra Stockholm Environment Institute (SEI) og vurderer forbrugsemissionerne for forskellige indkomstgrupper i 2019, det seneste år, for hvilket data er tilgængelige. Rapporten viser den skarpe kløft mellem de super-riges kulstofaftryk – hvis kulstofhungrende livsstil og investeringer i forurenende industrier som fossile brændstoffer driver den globale opvarmning – og størstedelen af mennesker over hele verden.

De rigeste 1 procent (77 millioner mennesker) var ansvarlige for 16 procent af de globale forbrugsemissioner i 2019 — mere end alle bil- og vejtransportemissioner. De rigeste 10 procent tegnede sig for halvdelen (50 procent) af emissionerne.

Det ville tage omkring 1.500 år for en person i de nederste 99 procent at producere lige så meget kulstof som de rigeste milliardærer gør på et år.

Hvert år annullerer emissionerne fra de rigeste 1 procent de kulstofbesparelser, der kommer fra næsten en million vindmøller.

Siden 1990erne har de rigeste 1 procent brugt dobbelt så meget af det kulstof, vi har tilbage at brænde uden at øge de globale temperaturer over den sikre grænse på 1,5°C end den fattigste halvdel af menneskeheden.

Kulstofemissionerne fra de rigeste 1 procent er sat til at være 22 gange større end det niveau, der er foreneligt med 1,5°C-målet i Paris-aftalen i 2030.[11]

Al skræmmekampagnen i artiklen er løgn, fra ende til anden. Det der er interessant er hykleriet, at mange af de rige CO2 forbrugere sidder i til klimatopmøder og kræver at vi andre skærer ned på vores livskvalitet for at redde Jorden. Oxfam foreslår bl.a. at vi hurtigt og retfærdigt skal komme ”væk fra fossile brændstoffer. De rige lande bærer et uforholdsmæssigt stort ansvar for den globale opvarmning og skal stoppe olie- og gasproduktionen tilsvarende hurtigere”. Så med udskamningen af de rigeste personer, flyttes ansvaret med let pen til de rigeste lande, dvs. til dig og mig.

Der er et hav af videnskabelige data der viser, at det hele er løgn, og min pointe med at referere denne artikel er at pointere, at selv med så markant en afsløring, høres intet fra befolkningen. Rigmænd, politikere, medier kan sige hvad som helst – det rykker ikke ved ligegyldigheden hos din nabo.

Sydpolen modarbejder narrativet:

Vestantarktis har oplevet en betydelig afkøling siden 1999, hvilket modsiger forudsigelser fra klimamodeller.
Tilbagetrækningen af Antarktis' havis for 21.000 år siden skete før stigninger i CO2, hvilket udfordrer antagelser om CO2's indflydelse på klimaændringer.
Grønlands iskappe vokser tykkere hurtigere end tidligere.
Kort om Sydpolen:

Kontinentet Antarktis er en vanskelig jagtmark for klimaapokalypse-fanatikere, da der næsten ingen samlet opvarmning har været i løbet af de sidste 70 år. Undtagelsen er Vestantarktis, hvor der har været nogle lokale klimavariationer, muligvis hjulpet af betydelig geotermisk aktivitet. Selvfølgelig er dette nok til en skræmmekampagne eller to, mens man tydeligt undlader at nævne den geotermiske aktivitet.

Ny forskning indikerer, at Vestantarktis gennemsnitlige årlige overfladetemperatur er kølet med mere end -1,8 C (0,93 C per årti) fra 1999-2018. Om foråret nåede afkølingsraten for Vestantarktis iskappe (WAIS) -1,84 C per årti.

Betydelig afkøling i det 21. århundrede i det centrale Stillehav, det østlige Stillehav og næsten hele Antarktis indebærer betydelige usikkerheder i fremtidige temperaturprognoser for CMIP6-modeller (Coupled Model Intercomparison Project, fase 6).

Ikke alene har WAIS gennemgået en betydelig afkøling i de sidste to årtier, størstedelen af kontinentet er også kølet med mere end 1 C. Af 28 CMIP6-modeller fangede ingen en afkølingstrend, især ikke af denne størrelsesorden, for denne region. Denne modelleringsfejl indebærer betydelige usikkerheder i fremtidige temperaturprognoser for CMIP6-modeller.

Den gennemsnitlige årlige temperaturafkøling af det antarktiske kontinent og næsten halvdelen af det sydlige halvkugles SSTer (havoverfladetemperaturer) fra 1999-2018 støtter ikke påstandene om, at overfladeopvarmning er drevet af menneskelige udledninger af drivhusgasser.

Fra ca. 21.000 til 19.500 år siden, da CO2 menes at have været på sit laveste punkt i kvartær istiden (~180 ppm), fuldførte havisen omkring Øst- og Vestantarktis 50% af sin eventuelle deglaciationsperiode tilbagegang. Tidspunktet for denne tidlige tilbagegang af havisen var mindst 2.000 år før det antarktiske klima begyndte at varme op (med en størrelsesorden på i sidste ende 8 grader C, og før CO2 begyndte at stige (med 80 ppm) i løbet af -5.800 års deglaciationsfase (-17.500 til 11.700 år siden).

Den årtusindgamle forsinkelse antyder ikke kun, at CO2 ikke var en medvirkende faktor i tilbagetrækningen af antarktisk havis, men at tilbagetrækningen af havisen kan have været den faktor, der sekventielt igangsatte Antarktis opvarmning og CO2-stigning. (2)

Over på Grønlands iskappe viser de seneste oplysninger fra det danske Polar Portal, at vinterisen vokser tykkere hurtigere end gennemsnittet for 1981-2010.

Nordpolen modarbejder narrativet:

Arktis' sommerhavis har ikke vist yderligere tilbagegang, hvilket modsiger klimaalarmisters forventninger.
En stabil trend i havisudbredelsen i september i de seneste 17 år udfordrer teorien om CO2's indvirkning på sommerhavis.
Trods stigende CO2-udledninger har sommerhavisen i Arktis ikke aftaget tilsvarende.
Data viser, at Arktis' havisudbredelse er på det højeste niveau i 12 år, hvilket står i kontrast til mange forudsigelser.
Kort om Nordpolen:

Arktis sommerminimum for havisudbredelse nægter at falde yderligere, hvilket overrasker og frustrerer de alarmistiske medier.

Hvis det varmeste år nogensinde ikke kan fremkalde isfrie forhold i september, hvad skal der så til, spørger Susan Crockford. Aktiv havis nægtede at dykke i år, hvilket utvivlsomt skuffede eksperter, der har forudset et fald i dødsspiralen i evigheder. Arktisk havis ramte sit sæsonmæssige lavpunkt omkring midten af september i år.

Dette betyder, at vi nu har haft 17 år med en næsten nul-trend for havis i september. Dette sprænger utvivlsomt et kæmpe hul i det herskende koncept, at mere atmosfærisk CO2 forårsager mindre sommerhavis. Målinger i metriske ton af CO2-udledninger på grund af fossile brændstoffer steg fra 31,1 milliarder i 2007 til 37,1 milliarder i 2021 (sidste år med data), igen uden tilsvarende nedgang i sommerhavis.

John Happs giver en mangfoldighed af forudsigelser om arktisk havis og hvordan den vil (eller allerede burde være) forsvundet. Han spørger så, hvordan har alle de ekspertforudsigelser fungeret nu, da sommerisens smeltesæson i Arktis er afsluttet? Data fra National Snow and Ice Data Center (NSIDC) afslører tendensen, der viser, at havisudbredelsen i Arktis står på et 12-års højdepunkt.

Klimaalarmister ignorerer det faktum (måske ved de det ikke) at det ikke er ualmindeligt for Arktis at være isfri, for blot at komme tilbage.

Der er mange andre modsigelser af narrativet:

Stigning i havis i visse asiatiske havområder siden 2005.
Historiske data viser varmere perioder i fortiden, hvilket modsiger opvarmningsteorierne.
Ingen markant nutidig opvarmning i Brasilien og Kina siden 1400-tallet.
Afkøling i Donau-regionen fra 1961 til 2013.
Andre steder:

Ny forskning finder, at havisens udbredelse har gennemgået en samlet stigende tendens fra 2005-2021 i Japanhavet, Det Gule Hav og Bohaihavet..

Denne region, Det Gule Hav og Japanhavet, var varmere end i dag i 1700- og 1800-tallet.

Paleoklimastudier fortsætter med at undergrave påstande om hidtil uset global opvarmning i den moderne æra.

En ny temperaturrekonstruktion for Brasilien afslører, at der ikke har været nogen netto moderne opvarmning siden 1400-tallet.

En anden ny temperaturrekonstruktion indikerer, at der ikke har været nogen netto moderne opvarmning i Central Kina siden 1400-tallet.

Den Rumænske Nationale Meteorologiske Administration indikerer, at Donau-regionen er kølet fra 1961-2013.[12]

Men ingen bekymrer sig om naturens modsigelser. Videnskaben er sat og politikken er besluttet, siger de, og så er der ingen vej tilbage.

I nyheden ”De idiotiske, klimareligiøse idéer”, viser jeg at man skal køre 2000 km 65 gange, for at udlede lige så meget CO2 som en privatjet gør på én tur. Alligevel viser det sig, at politikkerne ikke tager det mere alvorligt, end at COP28 har det største kulstofaftryk i historien:

FNs klimakonference i 2023 (COP28) vil have historiens mest betydningsfulde CO2-fodaftryk. Med næsten 100.000 deltagere overgik den konferencen, der blev afholdt i Egypten sidste år, med kun 49.000 delegerede.

Mens Dubai er mere almindeligt kendt som omdrejningspunktet for luftfartsgiganten Emirates, har dets hjem i Dubai International Airport (DXB) også set en byge af private jetfly over COP28. Det er uklart, om disse er relateret direkte til konferencen, men det løfter et par øjenbryn.

En hurtig søgning på Flightradar24 har set flere private jetfly på vej til De Forenede Arabiske Emirater, herunder en Bombardier Global 7500 fra Nigeria, en Embraer Legacy 650E fra Schweiz, en Gulfstream IV fra Japan og en Dassault Falcon 7X fra Indien.

Besøgende på konferencen så nogle store navne, med kong Charles III, USAs vicepræsident Kamala Harris, den franske præsident Emmanuel Macron, den britiske premierminister Rishi Sunak, Japans premierminister Fumio Kishida og Luiz Inacio Lula da Silva, Brasiliens præsident, alle RSVP d. Det er usandsynligt, at nogen af dem vil rejse kommercielt.[13]

Og efter at have forbandet olie, gas og kul, flyver de afhængige af selv samme hjem igen. Bjørn Lomborg bemærker:

”Mens90.000 deltagere fra de seneste FNs klimaforhandlinger flyver tilbage, mange af dem i private jetfly, bliver almindelige mennesker fortalt, at vi skal rationere vores rejser med et kulstofpas for at tvinge os til at rejse mindre.

Nogle gange er eliten forbløffende tonedøv.[14]

Manglende videnskab:

”Der er ingen videnskab... der siger, at udfasningen af fossilt brændstof er det, der vil opnå målet for 1,5℃.
Der er ingen holdbar plan for udfasning af kul, olie og gas, uden at føre verden tilbage i hulerne...
Sultan Ahmed Al Jaber, der er minister for teknologi og industri i De Forenede Arabiske Emirater, klimarepræsentant, adm. Direktør for Abu Dhabi National Oil Company, er også udvalgt præsident for COP28. Han siger at:

der er ingen videnskab bag opfordringer til at eliminere fossile brændstoffer for at modvirke global opvarmning… Al Jaber sagde også, at slippe af med fossile brændstoffer ikke ville give mulighed for bæredygtig økonomisk vækst medmindre man vil føre verden tilbage i hulerne... Han fremsatte bemærkningerne under en udveksling med Mary Robinson, formanden for Elders-gruppen og en tidligere FNs særlige udsending for klimaændringer, under en virtuel begivenhed afholdt den 21. november.

Der er ingen videnskab derude, eller intet scenarie derude, der siger, at udfasningen af fossilt brændstof er det, der vil opnå 1,5, sagde Al Jaber til Robinson med henvisning til tærsklen på 1,5 grader Celsius for en stigning i globale gennemsnitstemperaturer, som mange videnskabsmænd og aktivister peger på som kritisk at holde sig under… Hjælp mig venligst, vis mig køreplanen for en udfasning af fossilt brændstof, der vil give mulighed for bæredygtig socioøkonomisk udvikling, medmindre du ønsker at tage verden tilbage i hulerne, sagde Al Jaber til Robinson ifølge The Guardian.[15]

Disse udtalelser er ekstremt varme kartofler, da de ødelægger hvert eneste argument, som de klimaradikale har foie gras fodret os med igennem de sidste 40+ år. Er du som de fleste, så vil du straks affeje disse påstande med at han er oliemogul og derfor forudindtaget med en agenda. Og hvis ikke det, vil du finde måder at tilsmudse kilden der videregiver informationen. Det er koden du er programmeret med der træder i kraft. Han har ret, men lynhurtigt går man efter manden frem for videnskaben. Det trækker samme artikel desuden også frem:

Al Jabers præsidentskab har også skabt andre kontroverser, da han driver Emirati statsejede vedvarende energifirma og den statsejede olie- og gasgigant. Lækkede dokumenter viste, at emiratiske embedsmænd planlagde at bruge COP28-relaterede møder til at diskutere potentielle forretningsforbindelser relateret til de to firmaer med udenlandske embedsmænd, og separate dokumenter afslørede, hvordan virksomhederne betragtede den særlige præsidentielle udsending for klima John Kerry som en nøglespiller i bestræbelserne på at sikre deres fremtidige økonomiske succes.

Når der ingen videnskab er bag kravet om at udfase olie og gas, er der intet fortænkt i at han bruger lejligheden til at opnå nye forretningsforbindelser. Men det bruges til at bagvaske manden. Han er imod narrativet, men ikke imod videnskaben.

Hans halvbror, energiminister prins Abdulaziz bin Salman, gør det klart at Saudi-Arabien afviser kategorisk at de vil udfase ”fossile” brændstoffer.,

Absolut ikke, sagde han i et interview i Riyadh. Og jeg forsikrer dig, at ikke en eneste person - jeg taler om regeringer - tror på detJeg vil gerne give den udfordring til alle dem, der... kommer ud offentligt og siger, at vi skal (udfase), jeg vil give dig deres navn og nummer, ringe til dem og spørge dem, hvordan de vil gøre det.

Hvis de mener, at dette er det højeste moralske spørgsmål, fantastisk. Lad dem gøre det selv. Og vi vil se, hvor meget de kan levere.[16]

Uanset hvordan du vrider hjernen for at forsvare den politiske klimaagenda, så er det sidste søm i kisten Kina. Kina udleder allerede mere CO2 end Amerika og Europa tilsammen[17] , og har oven i det planlagt, godkendt eller er i gang med at bygge 182 nye kulkraftværker[18] .

Klimaprogrammet er den ignorantes vej ind i den Nye Verdensorden, ikke som et frit menneske, men under elitens slaveåg af restriktioner, krav og dominans. Verden er tynget af uvidenhed, og din nabo er en mental klods på vægtskålen. Vi er nødt til at tale sammen, præsentere alle de fakta som skjules for os, for at holde løgnens narrativ i live. Den eneste vej ud af det er samtale, der kan fordre modstand og styrke stemmerne på politiske holdninger, der vil have os ud i frihed. Vi skal ikke acceptere at Staterne opdrager vores børn til at have solangst. Hver gang solen står op og vi nyder dens varme og lys, så skal vi skamme os, og acceptere at Staten beskatter solen, for at beskytte os fra Jordens undergang. Det er i bund og grund programmet.

Når vi trækker vejret skal vi føle skyld, for vi er medskyldige i udledning af metan og lattergas. Man kunne tro det var løgn, men det er der lavet et studie af i England. Studiet ”Målinger af metan og lattergas i menneskelig ånde og udviklingen af emissioner i Storbritannien[19] undersøger forekomsten af metan (CH4) og lattergas (N2O) i menneskers ånde, begge kendt som bidragydere til global opvarmning. Det involverede 104 britiske frivillige, indsamlede 328 åndeprøver og optog data som alder, køn, diæt og rygevaner. Her fandt de at:


Spørgsmålet er så hvor meget vi skal beskattes af Staten, hvor meget vi skal slave for eliten for at leve, for at trække vejret, til at der er nok penge til de kan redde os fra global åndenød. Der er ingen grænser for hvor lavt forskere kan synke.

Jorden er Guds


Kong Charles sagde med bedste antikristelige – menneskehadske stemme, at jorden ikke tilhører os, men at vi tilhører Jorden. Men hvad siger Skaberen selv?

Gud ejer Jorden

Kong Charles hævder, at vi tilhører Jorden, men Bibelen siger, at Gud ejer Jorden og alt på den. Kong Charles' pagt med Jorden og universet har ingen gyldighed, da kun Gud har rettigheder over sin skabelse.
I en samtale med Moses, der leder Israel ud af Ægypten, siger Gud, ”Hvis I nu vil lyde min Røst og holde min Pagt, så skal I være min Ejendom blandt alle Folkene, thi mig hører hele Jorden til” (2. Mos. 19:5). Og igen i 5. Mos. 10:14 , ”Se, Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er på den, tilhører HERREN din Gud”.

Det er et faktum – en selvfølgelighed – at Gud ejer Jorden. Han ejer al sit skaberværk. ”Jorden tilhører HERREN” (2. Mos. 9:29), ”Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden, thi alt i Himmelen og på Jorden er dit” (1. Krøn. 29:11), ”HERRENS er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpå” (Sal. 24:1), ”Din er Himlen, og din er Jorden, du grunded Jorderig med dets Fylde” (Sal. 89:12).

Kong Charles har lavet en pagt med universet og med Jorden, men han har ingen rettighed til det, for både Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Gud. Men Gud holder det ikke for sig selv.

Gud gav Jorden til mennesket


Sal. 115:16 siger, ”Himlen er HERRENS Himmel, men Jorden gav han til Menneskens Børn”. Jorden er altså vores, den tilhører os, for Skaberen har givet os Jorden. Kong Charles går imod Kongernes Konge, Skaberen af ”Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem” (2. Mos. 20:11). Han har ingen rettighed til at annullere vores ejerskab over Jorden. Men det viser os, at han ejer samme morderiske hjerte som Satan, der forsøgte at udrydde menneskeheden i Noas dage. Han er det, man kan forvente af Antikrist.

Jorden tilhører mennesket!

Kong Charles hævder, at mennesker tilhører Jorden, men Bibelen siger, at Gud gav Jorden til menneskene. Charles' syn modsiger Guds ord om ejerskab og arv af Jorden. Jorden er menneskets hjem, skabt til os
Dette fundamentale ejerskab kommer til udtryk helt fra begyndelsen, hvor Gud skabte de to første mennesker af jorden, ”Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der rører sig på Jorden!” (1. Mos. 1:28). Igen efter syndfloden, hvor Gud forpurrede Satans plan om at udrydde menneskeheden, da giver Han til kende, ”Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden!.. Alt, hvad der rører sig og lever, skal tjene eder til Føde; ligesom de grønne Urter giver jeg eder det alt sammen” (1. Mos. 9:1-3).

Da menneskeheden blev mangfoldig, gav han folkeslagene grænser (hvilke Satan med sin elite vil slette og redefinere), ”Da den Højeste gav Folkene Eje, satte Skel mellem Menneskenes Børn, bestemte han Folkenes Grænser efter Tallet på Guds Sønner” (5. Mos. 32:8). Oprindeligt var der 70 nationer – Jafet’s 14 sønner (1. Mos. 10:2-5), Kam’s 30 sønner (1. Mos. 10:6-20), og Sem’s 26 sønner (1. Mos. 10:21-31), og Gud bestemte deres grænser – KJV siger ”Da den Allerhøjeste delte arven ud til nationerne”. Jorden er vores arv. Passagen fortsætter, ”men HERRENS Del blev Jakob, Israel hans tilmålte Lod”. Israel er Guds ejendomsfolk, og Han gav dem landet Israel, og til Abraham sagde Gud at Israel ”de skal eje det evindelig!” (2. Mos. 32:13).

Som Jesus sagde i Bjergprædiken ”Salige er de sørgmodige, thi de skal arve jorden”, hvilket er en utrolig dårlig oversættelse, for det er ikke sørgmodige, men sagtmodige (som den gamle danske 1871 siger det) eller ydmyge. Hvad det betyder er at ”Ugerningsmænd skal ryddes ud, men de, der bier på HERREN, skal arve Jorden” (Sal. 37:9). Den Danske oversættelse siger ”landet”, men teksten kommer fra salmen, der siger ”Jorden”, så igen, fra skaberens mund, så er Jorden vores arv – vores ejendom!

Arv refererer til at modtage ejendom og aktiver fra en forfader, og vi der er i Guds familie, er medarvinger med Jesus. ”når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger” (Romerne. 8:17). Hvad arver Jesus? I Sal. 2, der giver os en dialog mellem Faderen og Sønnen, siger Faderen, ”Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje” (Sal. 2:8) og ikke blot det, men Gud har ”nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden” (Hebr. 1:2).

Jesus er som Guds søn arving til alt i dette univers, og vi er hans medarvinger – os tilhører universet. Kong Charles har ingen bemyndigelse til på noget måde at hæve skabelsen over os, eller på nogen måde hæve sin egen magt over os, igennem sine pagter med skaberværket. Det er en udstilling af et latterligt hovmod som oprinder alene i Satans hjerte.

Mennesket er ikke en invasiv art på Jorden. Jorden er skabt med os for øje – skabt til at være vores hjem. Vi hører til her – vi har ikke andre steder at tage hen, omend rigmænd som Elon Musk mener vi skal kolonisere rummet – ikke mindst for at aflaste Jorden. Alene Jorden er skabt til at kunne huse os som et hjem, hvor vi kan mangfoldiggøre os, hvor vi kan opbygge en bedre fremtid for vores børn end vi selv havde – hvis ikke det var for Satan og han vasaller.

Vi kan ikke ødelægge Jorden ved at bruge de naturlige energikilder som olie, kul og gas som Gud har givet os. Men vi kan ødelægge Jorden ved at smadre økosystemer for at udvinde litium til batterier inddrage enorme landarealer for at etablere vindmølleparker og solcelleparker. Læs evt. ”De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges”. Selv hav-vindmølleparker er et stort indgreb i naturen. Fakta-tjekker-siderne flyder selvfølgelig over med bedrevidenhed, men biologer advarer om at hvalerne er så påvirket af larmen, at hvalmødre adskilles fra deres kalve, og bringer dem i fare fordi de ikke kan navigere. Se f.eks. dokumentaren ”Thrown To The Wind”. Jeg er klar over det er et kontroversielt emne, ikke mindst fordi Donald Trump har kommenteret på det, og fordi der er rigtig mange penge idet.

Gud styrer vejret


Visse forskere har erhvervet sig det hovmod, at de tror at de kan kontrollere vejret. Mens det er rigtigt, at vejrmodifikationsteknikker kan fremprovokere ethvert vejrfænomen, så er det også rigtigt, at ingen forstår klodens vejr og klima til fulde. Hvis det var let at forstå, ville den påståede videnskabelige konsensus ang. klima eksistere, men det gør den ikke, for videnskaben har kun fundet elementer de kan manipulere, uden at forstå den større sammenhæng. Og det er til tider så skræmmende primitivt som at f.eks. Bill Gates vil blokere solen – for det er jo den der varmer Jorden op, så lad os sprøjte støv eller små, solreflekterende partikler ud i stratosfæren og lade som om vi er et vulkanudbrud.

Forskere kan ikke kontrollere vejret eller klimaet.

Kun Gud har den magt, som beskrevet i Bibelen. Menneskelige forsøg på at påvirke vejr og klima, er ineffektive sammenlignet med Guds kontrol.
Bibelske fortællinger illustrerer Guds magt over vejret, både til velsignelse og dom over synden som påvirker naturen.
Efter skabelsen, havde Gud ”ikke ladet det regne på Jorden… men en Tåge vældede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade” (1. Mos. 2:5-6) og efter syndfloden sagde Gud, ”så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!” (1. Mos. 9:22). Det er Gud der har skabt det hele og bestemmer hvordan skabelsen, herunder vejret, skal opføre dig. Det er en forståelse der går igen igennem Bibelen, ”HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og på Jorden, i Have og alle Verdensdyb. Han lader Skyer stige op fra Jordens Ende, får Lynene til at give Regn, sender Stormen ud fra sine Forrådskamre” (Sal. 135:6-7). Samme passage fortsætter og ihukommer plagerne i Ægypten – det var Gud der styrede begivenhedernes gang.

Ild og hagl, sne og røg, storm, som gør, hvad han siger” (Sal. 148:8), ”HERREN skal I bede om Regn ved Tidlig- og Sildigregnstide; HERREN skaber Uvejr; Regnskyl giver han dem, hver Mand Urter på Marken” (Zak. 10:1)

De gamle profeter havde forstået at Gud var den endelige autoritet, Han alene har 100% kontrol over vejret. Job sagde, ”Nej, jeg ville søge til Gud og lægge min Sag for ham, som øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal, som giver Regn på Jorden og nedsender Vand over Marken” (Job. 5:8-10). Gud styrer vejret i en sådan grad at Han tugter og velsigner med det. I tre år havde der været hungersnød i Israel, på grund af at Israel havde forladt Gud for at tilbede afguderne. Elias havde advaret kongen om hungersnøden, og da den havde varet i 3 år, sendte Gud regn, ”Et Øjeblik efter var Himmelen sort af Stormskyer, og der faldt en voldsom Regn” ( 1. Kong. 18:45 ).

Da Jonas ikke ville tage til Nineve for at advare om deres forestående dom, skjulte han sig på en båd og Gud ”lod et stærkt Vejr fare hen over Havet, og en stærk Storm rejste sig på Havet, så Skibet var ved at gå under” (Joh. 1:4).

Menneskets synd kalder på en natur i oprør. Hungersnøden i Elias’ dage viser det, men også Hos. 4:1-3 viser det, ”Hør Israelitter, Herrens ord, thi Herren går i rette med Landets Folk. Thi ej er der Troskab, ej Godhed, ej kender man Gud i Landet. Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld. Derfor sørger Landet, og alt, hvad der bor der, sygner, Markens Dyr og Himlens Fugle; selv Havets Fisk svinder bort”. Naturen synede hen på grund af Israels synd. Omvendt havde Gud lovet Israel, ”Hvis I følger mine Anordninger og holder mine Bud og handler efter dem, vil jeg give eder den Regn, I behøver, til sin Tid, Landet skal give sin Afgrøde, og Markens Træer skal give deres Frugt” (3. Mos. 26:3-4).

Hvad gjorde israelitterne som forårsagede en modarbejdende natur? De var troløse, nådesløse, kendte ikke Gud, de sværgede, løj, dræbte, stjal, horede og gjorde indbrud. Hvis Gud ikke dømmer den nuværende verden, så må Han undskylde over for Israel, for så har Han i fortiden handlet uretfærdigt med dem.

Oversvømmelse forkynder dom


Alle kender historien om syndfloden, hvor hele kloden blev oversvømmet. Årsagen var dengang menneskets ondskab, og det viser sig igennem Bibelens historie, at det er et af Guds billeder til at beskrive dom.

Syndfloden symboliserer Guds dom over ondskab.

Både Bibelen og Jesus selv,
bruger naturkatastrofer som tegn på kommende dom. Historiske oversvømmelser ses som Guds dom, og nutidens vejr er et varslingstegn på en forestående dom.
Alle ting spiller sammen i Guds planer. Mens det er naturligt vejr vi oplever i denne tid, så forkynder vejret at en dom er forestående. Jesus selv brugte naturens rasen som pejlemærke for tidens ende, hvor hungersnød, sygdomme og jordskælv (Luk. 21:11), tillige med ængstelig rådvildhed over havets og bølgernes brusen (Luk. 21:25) peger på den forestående dom. Derudover nævner Jesus krig og rygter om krig, og alle elementerne kulminerer i dagens nyheder – emner der igennem lang tid har haft hovedfokus i alle nyhedsmedier.

Da Assyrien i gammel tid kom imod Israel, blev hærene beskrevet som oversvømmende vande,

se, så lader Herren Flodens Vande (Eufrat), de vældige, store, oversvømme dem (Israel), Assyrerkongen og al hans Herlighed; over alle sine Bredder skal den gå, trænge ud over alle sine Diger, styrte ind i Juda, skylle over, vælte frem og nå til Halsen; og dens udbredte Vinger skal fylde dit Land, så vidt det når - Immanuel!” (Es. 8:7-8)

Da Babylon under Nebukadnesar blev brugt som Guds redskab til dom over nationerne, blev det ligeledes beskrevet som en oversvømmelse,

Så siger HERREN: Se, Vande stiger fra Nord, de bliver en Strøm, der svømmer over, de oversvømmer Landet og dets Fylde, Byerne og dem, som bor der. Menneskene skriger og jamrer, alle, som bor i Landet.” (Jer. 47:2)

Den forestående Magog-krig beskrives således,

Du skal trække op som et Uvejr og komme som en Sky og oversvømme Landet, du og alle dine Hobe og de mange Folkeslag, som følger dig… som en Sky skal du drage op mod mit Folk Israel og oversvømme Landet. I de sidste Dage skal det ske” (Ez. 38:9 , Ez. 38:16)

Og ikke mindst trængslen, som vi også står lige over for. Mens en delvis opfyldelse af profetien i Dan. 9:26 blev set af datidens Israel, der oplevede ødelæggelsen af Jerusalem i romertiden, så er der en forestående og fyldestgørende opfyldelse i vores sidste dage, og Daniel fik at vide at,

efter to og tresindstyve Uger (efter Jerusalems genopbyggelse efter eksilet i Babylon) skal Messias udryddes, men ikke for ham selv (men for vores synds skyld), og den kommende fyrstes (datidens romerske kejser og fremtidens Antikrist) folk skal ødelægge byen og helligdommen; og enden deraf skal være med en oversvømmelse, og indtil krigens ende er ødelæggelser bestemt.” (Dan. 9:26)

Ofte bruger Gud naturen som vidne om Hans gerninger. Det er ikke underligt at vi i denne periode af klodens klimamæssige cyklus oplever en Jord i oprør, som en proetisk stemme for Guds nært forestående dom – trængslen. Jorden lader os se i fysiske begivenheder, at Gud ikke taler med tomme ord, men at noget er ved at ske. Og det udnytter Satan med sin ”videnskabelige” bortforklaringer og klimaprogrammer til at undertrykke verden mens han indføres som Guds redskab til dom over en ugudelig verden. Det er ikke konsekvensløst for Satan - hans villighed til at rase og myrde, dømmes også.

Voldsomt vejr op imod trængslen


Efter oversvømmelserne kommer der tørke. Oversvømmelserne viser os at trængslen er forestående, og tørken fortæller at trængslen er kommet.

Efter oversvømmelse følger tørke.

Esajas forudsiger Jordens ødelæggelse og tørk,e mens Joel ser ødelagt landbrug og tørre marker.
Gud underviste Job og spurgte, ”Har du været, hvor Sneen gemmes, og skuet, hvor Hagelen vogtes, den, jeg gemmer til Trængselens Tid, til Kampens og Krigens Dag?” (Job. 38:22-23). I Åb. 16:21 ser Johannes at ”store centnertunge hagl faldt ned fra himmelen på menneskene; og menneskene spottede Gud på grund af haglplagen; thi stor var denne plage, såre stor”. Disse hagl, ses i passagen fra Job, er nogle Gud har gemt til trængslens tid. Enhver forsker vil grine af dette ”metaforiske” vers og affeje påstanden med videnskabelige fakta. Men et sted deroppe i atmosfæren, er der hagl – centnertunge (50 kg), og vi ser allerede nu hvordan store hagl smadrer huse og biler rundt om Jorden.

Gud profeterer igennem Esajas og siger, ”HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned på dens Overflade… Jorden blegner og segner, Jorderig sygner og segner, Jordens Højder sygner hen. Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtrådte Budet, brød den evige Pagt. Derfor fortærer Forbandelse Jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides Jordens Beboere bort, kun få af de dødelige levnes. Druesaften sørger, Vinranken sygner, alle de hjertensglade sukker… De drikker ej Vin under Sang, besk smager den stærke Drik” (Es. 24:1-9).

Joel så at ”Marken er ødelagt, Jorden sørger; thi Kornet er ødelagt, Mosten slog fejl og Olien hentørres. Bønder skuffes og Vingårdsmænd jamrer både over Hveden og Byggen; thi Markens Høst gik tabt; fejl slog Vinstokken, Figentræet tørres; Granatæble-, Palme- og Æbletræ, hvert Markens Træ tørres hen. Ja, med Skam veg Glæde fra Menneskens Børn” (Joel. 1:10-12)

Paradisisk vejr efter trængslen


Én af de ting der sker i trængslen er, at Gud ændrer Jordens placering i universet. Es. 24:1 fortæller at ”HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned på dens Overflade, han spreder dens Beboere”. KJV siger at Han vender Jorden på hovedet. Es. 24:20 siger at jorden ”skal falde og ikke rejse sig igen” (KJV). I Es. 13:13 fortæller Gud at jorden skal flytte sig fra sit sted.

Jorden under forandring.

Under trængslen ændrer Gud Jordens placering i universet, hvilket skaber store naturkatastrofer.

Efter trængslen genoprettes en paradisisk tilstand på Jorden. Jesu tilbagekomst medfører en fredelig og grøn verden, hvor selv rovdyr spiser urter.

Menneskeheden vil opleve enestående fred og velstand uden krig og sygdom og befolkningstallet vokser kraftigt i dette nye paradis.
Det vil ske under trængslen, og vil skabe enorme forandringer sammen med forfærdelige naturkatastrofer, som beskrives igennem Åbenbaringsbogens skildring af trængslen. Men efter de voldsomme ”veer”, vil en tilstand være genoprettet, som ligner den der var efter Gud havde skabt alt, og så at alt var godt.

Når Jesus kommer tilbage og opretter sit rige, så vil Jorden være en planet vi ikke har kendt siden skabelsen. ”Ulven skal gå hos Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven og Ungløven græsse sammen, dem driver en lille Dreng. Kvien og Bjørnen bliver Venner, deres Unger ligger Side om Side, og Løven æder Strå som Oksen; den spæde skal lege ved Øglens Hul, den afvante række sin Hånd til Giftslangens Rede” (Es. 11:6-8).

Da Gud skabte Jorden, gav Han alle dyr på Jorden grønne urter til føde (1. Mos. 1:30). Det betyder at hele kloden var paradisisk, den var grøn overalt. At løven skal spise strå som oksen, fortæller os at også rovdyr skal spise urter og at kloden derfor igen bliver paradisisk og grøn.

Mika så frem i tiden hvordan Jesus ville regere, og der er en spændende detalje, ”Da dømmer han mange Folkeslag imellem, skifter Ret mellem talrige, fjerne Folk; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer. Da sidder hver under sin Vinstok og sit Figentræ, og ingen skræmmer dem, så sandt Hærskarers HERRES Mund har talet” (Mika. 4:3-4). Der er tale om mange folkeslag, fjerne (for Israel) folk, som skal sidde under egen vinstok og figentræ. Der er tale om varme områder, og hvis biologer og eksperter af alverdens slags, er lige så lukkede for forståelse som i da, vil de virkelig kunne jamre op om at klimaet ødelægger biodiversitet og invasive arter ødelægger lokale naturområder.

Der er fred og velstand, fred og sikkerhed, som verdens politikere forsøger at få til at ske under deres ledelse med manipulation og løgn.

Oven i købet vil det være en tid hvor den unge dør som 100årig (Es. 65:20). Med ca. 275 millioner mennesker for 1000 år siden[20] til godt 8 milliarder i 2023, en befolkningsvækst på 7,7 milliarder, hvor alverdens ting som sygdom, hungersnød, krig og meget mere, har udryddet milliarder. Hvor mange milliarder vil der være bare på 500 år – halvvejs inde i 1000årsriget, hvor det, der betegnes som et barn dør som 100årig? Ingen krige eller sygdomme slår ihjel, der er rigeligt med føde. Der er ingen tvivl om at nutidens alarmister ville kaste op af ængstelighed over at observere en ”overbefolkning” måske 20-30 milliarder, som de aldrig havde troet kunne bo på Jorden.

Afslutning


Det er tydeligt, at med trillioner i offentlige og private penge, der strømmer til klimaændringsindustrien, er der flere politiske dagsordener og sager, der går ombord. Alle der ikke arbejdsmæssigt selv kan producere – der ikke har et produkt at sælge og leve af, de sværmer som fluer om en lort, omkring denne enorme pengekasse. Det vil kun føre til øget og overvældende regeringskontrol med alle aspekter af det individuelle liv og samfund, herunder i tilsyneladende frie, demokratiske nationer.

Det er hele dagsordnen for dette projekt – overtagelse af alle aspekter i samfundene, for at kunne føre verden ind i antikrists kommunist-fascistiske system, hvor enhver modstand hugges ned med hovedet i guillotinerne.

Selvom Al Gore ikke fik sin vilje, er alle de trillioner af kroner der er stillet til Kong Charles’ rådighed, øremærket til at arbejde for magt over og kontrol med vores minutiøse liv. De personer der kommer i kontakt med de penge, er købt og betalt til at indføre slaveri for en kold, sulten og nedslidt befolkning mens de selv skummer fløden af vores anstrengelser.

Al Gore beholder sin kæmpe bolig med opvarmet swimmingpool, spa og springvand, vinkælder, terrasser, seks pejse, fem soveværelser og ni badeværelser i mere end 6.500 kvadratmeter boligareal. Han bruger lige så meget ”fossilt” brændstof for at holde sin 61 millioner kroners bolig kørende, som en mindre landsby. Da Al Gore er klimaypperstepræst, og burde gå på vejen han selv prædiker, så lad os lige se på han egen livsstil:

- Det seneste år har Gores energiforbrug i hjemmet i gennemsnit været 19.241 kilowatt-timer (kWh) hver måned sammenlignet med det amerikanske husstandsgennemsnit på 901 kWh om måneden.

- Gore sluger mere strøm på et år, end den gennemsnitlige amerikanske familie bruger på 21 år

- I september 2016 forbrugte Gores hjem 30.993 kWh på kun én måned – lige så meget energi, som en typisk amerikansk familie forbrænder på 34 måneder.

- I løbet af de sidste 12 måneder slugte Gore 66.159 kWh elektricitet blot ved at opvarme sin pool. Det er nok energi til at forsyne seks gennemsnitlige amerikanske husstande i et år.

- Fra august 2016 til juli 2017 brugte Gore næsten 22.000 USD på elregninger.

- Gore betalte anslået $60.000 for at installere 33 solpaneler. Disse solpaneler producerer i gennemsnit 1.092 kWh om måneden, kun 5,7% af Gores typiske månedlige energiforbrug.[21]

Oven i det, kommer hans udledning ved transport over hele verden. Hvis klimapropagandaen var sand, hvordan ville verden se ud, hvis alle levede som ypperstepræsten?

Al Gores levestandard viser, at han ikke selv tror på at Jorden er truet. Klimaprogrammet har intet med klima at gøre – kun for de bedragede. Men det har alt med kontrol og trængsel at gøre, og hver gang den årlige klimakonference er overstået, er verden flere skridt tættere på målet for Antikrists regeringstid. Mens der i år har været fokus på et mål for udfasning af naturlige brændstoffer, har det intet med målet at gøre. Målet er, som sagt, det Kong Charles for to år siden talte om, og som nu har ubundelig økonomi til sin rådighed, er en omfattende militærstil kampagne for at mobilisere offentlig/privat samarbejde om at underlægge sig Jorden. Gud Ord til mennesket ang. Jorden, ”gør eder til Herre over den” (1. Mos. 1:28), er blevet kapret af eliten, og de føler at kun deres udvalgte har bemyndigelse til at tilrane sig det ord.

Men Jesus kommer snart og river dem op i nakkehårene, og indstifter sit rige, hvor den lille mand kan leve som kun de rigeste herskere i dette nuværende sataniske system.

Referencer


[6] Prince Charles, the Sustainable Prince”, af Joan Veon, side 100.
[7] ”The Conspirators Hierarchy The Committee of 300”, John Coleman, side 132.
[8] Outcome of the first global stocktake”, United Nations Framework Convention on Climate Change, d. 13-12-2023
[9] COP28 Agreement Signals “Beginning of the End” of the Fossil Fuel Era”, United Nations Framework Convention on Climate Change, d. 13-12-2023
[10] Al Gore, Twitter, d. 13-12-2023


Debat: Partskonference 28 (COP28)

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation