Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm

af Kim Andersen
Lagt på d. 08/08-08


Udskriv
Oversigt


Jeg har efterhånden skrevet en del om global opvarmning. Men der bliver ved med at dukke ting op, som alarmerer mig, og senest er det en artikel fra Politiken, som jeg bl.a. vil skrive om her. Mere og mere råber til alle der vil høre, at klodens klima er og bliver et politisk teaterstykke. Denne artikel burde egentlig sammensættes med de to foregående artikler ”Global opvarmning og tarvelige tricks”, og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, men jeg holder dem hver for sig, så dem der har læst de andre artikler ikke skal lede efter det nye materiale.

D. 5-8 juni, 2008, havde Bilderberg-gruppen sit årlige møde, hvilket blev holdt i Chantilly, Virginia, USA. Bilderberg-gruppen, som er Verdensordnens udøvende arm, består af udvalgte personer, som skal levere politiske resultater for nyopkommende krav fra Verdensordnen. I 2005 talte deltagerlisten bl.a. Connie Hedegaard, og det bekymrer mig - hvad i alverden har hun at gøre der? Men lad mig begynde med Al Gore, og Prins Charles.

Al Gore er, som alle ved, en hengiven miljøforkæmper, som kan siges at være én af de mest progressive personer, i forbindelse med bekæmpelse af den globale opvarmning. Men er han det mon, som han ellers påstår, af et frivilligt og oprigtigt hjerte? - eller er han blot endnu et bestilt stykke arbejde fra Verdensordnen?

Joan Veon, en forretningskvinde der har deltaget i 18 FN konferencer, som har omhandlet sociale, miljømæssige og økonomiske emner, har siden hun var 12 år gammel, haft en stor fascination af det engelske kongehus, hvilket er årsagen til at hun stort set har læst alt der kan opdrives, om kongehuset. Hun har skrevet en bog om Prins Charles ”Prince Charles, The Sustainable Prince”, hvor hun viser hvilken enorm magt kongehuset har på verdensscenen, og hun fortæller noget ganske interessant, i forbindelse med global opvarmning. I et afsnit kaldt ”Prinsens arbejde bag verdensscenerne” fortæller hun:

De fleste folk vil ikke finde Prins Charles eller hans miljømæssige aktiviteter på overskrifterne i de store aviser. F.eks., som middel til at skubbe den radikale Forenede Nationers miljømæssige agenda helt frem til verdens opmærksomhed, holdt Prins Charles et to-dags internationalt seminar i april 1991, ombord på den royale yacht Britannia, fortøjet ved Brasiliens kyst. Hans mål var at sammenføre nøgle-internationale personer i et forsøg på at opnå en grad af enighed mellem de konfliktende holdninger i Europa, de Forenede Stater, og industrinationerne (ledt af Brasilien), om de Forenede Nationers miljømæssige agenda. Iblandt andre inviterede han (daværende) Senator Albert Gore, embedsmænd fra Verdens Banken, organisationsledere fra firmaer så som Shell og British Petroleum, de overordnede regeringsuafhængige organisationer, og europæiske politikere, inklusiv de britiske ministre for international støtte og miljø.[1]

FN er et af de synlige og håndgribelige udtryk for begrebet Verdensorden. Her ses at ingen anden end Prins Charles søger at sammenføre en politisk enhed blandt mennesker, som man ikke umiddelbart ville sammenholde med miljø. Hvad har folk fra verdensbanken og brændstofs firmaer med politiske beslutninger om miljø at gøre? Når man forstår hvad der politisk set forgår angående global opvarmning, så forstår man Prins Charles seminar, for global opvarmning er og bliver et politisk magtspil. De høje herrer - uanset hvad de repræsenterer - er medlemmer af organisationer, der bestemmer hvad der skal ske i denne verden. Joan Veon har også gennemskuet dette faktum og skriver videre:

Som nævnt, den første Forenede Nationers miljømæssige konference blev holdt i 1972 med den anden, de Forenede Nationers Konference for Miljø og Udvikling (UNCED), holdt tyve år senere. UNCED, også kaldt the Earth Summit (Klode Topmøde), var en åbenbaring af det filosofiske vendepunkt fra det jødisk-kristne verdensbillede til Gaia. Handlingsplanen, kaldt Agenda 21, er 297 sider langt, og et andet relateret dokument, Global Biodiversity Assessment, er over 1.100 sider langt. Sammen indeholder disse dokumenter en plan som kun kan kaldes ond, da implementeringen af delelementerne vil vende frihed til fangenskab og liv til sorg, da alt vi kender i dag vil erstattes af et planlagt elektronisk samfund, hvori vores eneste værdi vil være at producere. Dette er agendaen som Prins Charles baner vejen for. I feudaltider var det kun kongen og herskab der ejede land og havde frihed. Sådan vil også, under Forenede Nationers styre, feudaltider vende tilbage, og frihedens lys vil slukkes. Prins Charles har intet at tabe, og hele verden at vinde.
Hvis Prins Charles kun er en prins i titel og arv, og formentlig uden nogen magt, hvorfor holdt han da en for-konference af yderst vigtighed, som satte tonen for Klode Topmødet der blev holdt fjorten måneder senere? Hvorfor deltog han ikke på konferencen med stor fanfare, og åbenbarede hans del?[2]

Der er ingen tvivl om at Al Gore er blevet udvalgt som ”bærer af ilden”, der politisk skal gøre krav på planeten jorden. Der er heller ingen tvivl om, at Al Gore udmærket ved, at menneskets CO2 udslip intet har med global opvarmning at gøre. Af (såkaldte) forskere er der snart kun FNs klimapanel tilbage (2.500 forskere, journalister, og regeringsfolk), som fastholder det videnskabelige fupnummer[3]. Hvis Gore var oprigtig politiker, ville han lytte til de mere end 40.000 videnskabsmænd som forsikrer at den globale opvarmning ikke er befordret af menneskeskabt CO2. Gore bryster sig i sin film ”En ubekvem sandhed”, af at have gennemgået 928 artikler - 10% af alle refererende artikler skrevet de sidste 10 år om global opvarmning, og påstår uden at blinke, at ingen af dem var uenige om årsagen til klimaforandringen. Det er os, der forårsager global opvarmning, og det er et seriøst problem - sådan - debatten er afsluttet. Desuden påstår han, at misforståelsen om den videnskabelige såkaldte konsensus, er skabt med vilje af en relativ lille gruppe.

Dr. Benny J. Peiser, en socialantropolog (studiet af mennesket og om sociale og kulturelle forhold), gjorde sig den ulejlighed at tjekke om disse 928 artikler virkelig var enige. Han fortæller:

Ifølge en afhandling af Naomi Oreskes, udgivet af Science i december 2004, er der enstemmig ’videnskabelig konsensus’ om de antropogeniske årsager til nylig global opvarmning. Oreskes, en historieprofessor, påstår at have analyseret 928 referater om global opvarmning, hvoraf 75% enten tydeligt eller underforstået accepterer synspunktet at det meste af den nylige opvarmningstendens er menneske skabt. Da jeg tjekkede den samme gruppe referater [plus tohundrede ekstra fundet i den samme ISI data bank], opdagede jeg at kun over et dusin (senere i artiklen fortæller han at der er tale om 13 artikler - knap 1,2% af de udvalgte 10%) omfavner tydeligt den ”konsensus”, mens den store majoritet af referater ikke nævner antropogenisk global opvarmning. Oreskes påstår enda at denne universelle enighed ikke var blevet betvivlet en eneste gang i nogle skrivelser siden 1993 og konkluderer: ’Denne analyse viser at videnskabsmænd som skriver i den refererende litteratur, er enige med IPCC, det Nationale Akademi for Videnskab og de offentlige udtalelser fra deres professionelle fællesskaber. Politikere, økonomer, journalister og andre kan have indtrykket af forvirring, uenighed eller disharmoni iblandt klimaforskere, men det indtryk er forkert.’[4]

Igen ses at menneskeskabt global opvarmning ikke har nogen videnskabelig grobund. Påstanden om konsensus, enighed blandt dokumenter, forskere osv., er ganske enkelt direkte løgn. Men det er alt sammen er godkendt af Verdensordnens folk, som bruger løgn for at opnå et politisk mål. Det samme gælder IPCC’s behandling af tilgængelige data. Data kan tvinges til at sige hvad som helst, og det er præcis det, IPCC benytter sig af. Her er en oversigt[5] som IPCC i 1995 udgav for at vise temperaturen siden 1000 e.Kr., hvilket viser at klimaet altid forandrer sig:


Her er samme dataoversigt 6 år efter, hvor IPCC har manipuleret den såkaldte ishockeystav frem:


Bemærk hvordan den Middelalderlige Opvarmning (år 900-1300 e.Kr.) på det øverste skema er ca. lige så varm, som 1998 - som desuden var året hvor El Niño fænomenet sparkede temperaturen op. Bemærk også hvordan de aktuelle data er blevet til skygger, som tilmed trækkes langt ned under skærelinien, mens de ønskede data tvinges under skærelinien, for så at eksplodere på det ønskede tidspunkt.

Al Gores varmeshow skærer yderligere den grå, uønskede masse væk, da det for den politiske sag er hæmmende at der engang var lige så varmt som nu. En hockeystav er en fremragende figur til formålet, så Gore’s show-oversigt ser således ud:


På trods af at der ikke findes faretruende varmegrader når dataene selv taler, så tordnes der imod syndere som skulle tillade sig at lytte til de rene data. Her stikker Prins Charles igen hovedet frem, ved det videnskabelige akademi i London, The Royal Society, som har 1.300 engelske medlemmer og 127 udenlandske[6]. Foreningen huser nemlig også det særlige royale medlem, Prins Charles[7], som her uden tvivl har sit at skulle have sagt, i ”videnskaben” om den globale opvarmning. Greenpeace medgrundlægger Dr. Patrick Moore, som nu er en bemærket skeptiker af klimaalarmismen, siger til denne forening at:

Det lader til at være the Royal Society’s politik at undertrykke, være uenig med og gøre enhver tavs, som må have tvivl om forbindelsen mellem global opvarmning og menneskelig aktivitet...Den type undertrykkelse forekommer mere passende for inkvisitionen end for en moderne, respekteret videnskabelig gruppe.[8]

Det er præcis sådan det er, for årsagen til klimaforandring, fjernes fra naturens egen virke, og påføres af politisk grund mennesket, for at danne grund for det største blodoffer til gudinden nogensinde, op til 5,5 milliarder menneskers liv. Hadet til mennesker som ikke bare hopper på aktivisternes brandbil, ulmer dybt i klimaalarmisterne. Jeg citerer i artiklen ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, hvordan Dave Foreman i sin bog En Øko-krigers Tilståelse, tordner imod modstandere og siger: ”Vi må elske Jorden og rase imod hendes ødelæggere”. En anden vanvittig øko-kriger er Mark Lyans, som skriver på sin hjememside:

Jeg tænker over hvordan fremtidens dommerkomité vil se det Konkurrerende Virksomheds Institut’s (en almennyttig offentlig politisk organisation med målet at fremme frihandels principperne og en begrænset regering[9]) handlinger, som, med fuld vished om klimaforandringens realitet, fortsætter med at prædike deres fornægtelsesevangelium i Big Oil (et olieselskab i USA)dollars’ tjeneste. Jeg spekulerer over hvilke domsfældelser dommere vil overgive til fremtidens internationale kriminaldomstole, til dem som vil være delvis og direkte ansvarlige for millioner af dødsfald igennem sult, hungersnød, og sygdom i de kommende årtier. Jeg sætter dette i en lignende moralsk kategori som Holocaustbenægtelse - bortset fra at denne gang er Holocaust forestående, og vi har stadig tid til at undgå det. Dem som prøver at sikre at vi ikke gør, vil en dag blive stillet til ansvar for deres forbrydelse.[10]

Det vil sige, at hvis vi ikke med bind for øjnene, hopper i klimaaktivisternes kogekedel, så vil vi efter Mark’s moralske kodeks, selvom videnskaben på ingen måde hænger sammen i påstanden om menneskeskabt opvarmning, risikere at blive dømt for massemord i fremtiden. Hver gang et menneske dør af sult, eller drukner i en oversvømmelse osv., så vil folk der har talt imod, eller udledt CO2, få påtvunget de afdøde menneskers blod på deres hænder. Hadet er enormt, for det er drevet af løgn, og bag løgn står Satan selv som den ypperligste fjende af menneskeheden.

Bilderberg og gruppens agenda


Bilderberg-gruppen blev startet i 1954 af den hollandske Prins Bernhard, som etablerede et 3 dages møde d. 29-31. maj, på Hotel Bilderberg, Oosterbeek, Holland – deraf navnet til gruppen. Siden da, har der været møde hvert år, og i56 og69 var Danmark vært for gruppen.

Agendaen for gruppen - hvad de næste skridt på verdensscenen skal være - bliver aldrig afsløret. Gruppen mener at denne diskretion er nødvendig, for at deltagerne kan tale frit. Det er meningen at deltagerne skal komme som privat personer, og ikke som repræsentanter for noget parti, nogen organisation eller andet. Alligevel tituleres deltagerne i henhold til sit respektive arbejde. Meningen er, at de som privatpersoner selv skal betale for konferencen, der afholdes på værtslandets bedste hoteller. Men når regningen betales, er det for borgernes penge - og beløbet ligger i 10 millioner euro klassen[11] (over 74 millioner kroner). Skønt der er flere repræsentanter for avishuse tilstede, så er der sjældent nogen nyhed der fortæller bare en lille notits om Bilderberg-gruppens arrangement. Det er yderst bekymrende, for i og med det er her den pragmatiske handlingsplan formes, for hvordan din og min verden skal se ud, så burde vi som borgere indlemmes i disse beslutninger. Men som jeg før har sagt, så er demokrati et fatamorgana. Det kan se ud som om vi har demokrati, men når man kommer tættere på, så finder man verdensordnens vasaller, så som Bilderberg der fungerer som vores diktatorer. Når man siger Bilderberg, bør Council on Foreign Relations og den Trilaterale Kommission også nævnes, da det er søstergrupper som ligeledes er Verdensordnens udøvende arm, og som desuden holder mange af de samme deltagere.

Bilderbergs officielle deltagerliste, er egentlig ikke officiel. Men den kan rekvireres telefonisk. I år (2008) viser listen fra Danmark: Stine Bosse fra TrygVesta, Anders Eldrup direktør i Dong, Flemming Rose, redaktør på Jyllands Posten, Fritz H. Schur fra Fritz Schur Gruppen. Politiken bekræfter at Tøger Seidenfaden, prins Henrik, Hollands Dronning Beatrix, Mogens Lykketoft, Bill Gates (hvorfor i alverden det?), George W. Bush, Anders Fogh Rasmussen og Connie Hedegaard også har deltaget. Artiklen fortæller:

De har alle deltaget i nogle af verdens hemmeligste møder, der går under navnet Bilderberg-møder...Både statsministeren og klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) har senest deltaget i møderne, men de nægter at fortælle, hvad der stod på dagsordenen.[12]

Enhedslistens Per Clausen, har ifølge artiklen skrevet til Fogh, for at få svar på nogle spørgsmål, hvortil Fogh siger:

Mødet var af uformel karakter og uden en sådan væsentlighed, at jeg finder at burde redegøre for mødets indhold over for Folketinget

Ifølge Bilderbergs presse-meddelelse for 2008, som er blevet afsløret af American Free Press, så behandlede mødet primært en atomfri verden, terrorisme via internettet, Afrika, Rusland, økonomi, protektionisme, amerikanske og europæiske relationer, Afghanistan og Pakistan, Islam og Iran[13]. I 2005 behandlede mødet også lignende begivenheder, og selvom der ikke var nogen tale om global opvarmning, så må det have været på agendaen, da Connie Hedegaard var med. Og hvad har et udokumenteret videnskabeligt emne at gøre på et tophemmeligt politisk møde?

Global opvarmning = politisk propaganda og globalt massemord


Det kræver ikke meget forståelse, for at kunne erkende, at en organisation som arbejder bag lukkede døre, uden i det mindste at bekendtgøre resultatet af et så vigtigt og omfattende møde, er yderst problematisk for menig borger. I særdeleshed - hvad i alverden har Connie Hedegaard at skjule? Hvad kan der være hemmeligt omkring klimaet og hendes politiske tjeneste?

Det der kan fastslås igennem disse fakta er, at global opvarmning er politisk propaganda. Det er et redskab for Verdensordnen til at erhverve sig kontrollen over hvert menneskes fælleseje - luft, vand og land. Kan det kontrolleres, kontrollerer man hele verden. Connie Hedegaards deltagelse i denne globale og hemmelighedsfulde gruppe, råber til alle der vil lytte, at hendes politiske virke er af helt anden karakter, end at virke for miljøets og borgernes bedste. Det samme gælder Al Gore, der af Prins Charles er udvalgt til at sætte gang i hjulene på en maskine, der genopretter en feudalisme, der giver vores klode over i hænderne på en Verdensorden, der ser du og jeg som en virus på denne planet.

I flere af mine artikler har jeg vist, at et kommende globalt massemord er uundgåeligt. I den nye (okkulte) verdensorden er der kun plads til 500.000.000 mennesker[14], og hvem bliver de ”heldige” borgere? Heldig er i citationstegn, for alle som ikke er født ind i Verdensordnens herskende familier, vil tjene som slaver for overklassen. Verdensordnen har en over- og en underklasse, og almindelige mellemindkomsts borgere som jeg, og de fleste andre i Danmark, vil ikke begunstiges og optages i overklassen.

Prins Charles, som er bagmanden bag hele den falske klimaproblematik, har det ikke fra fremmede. Hans far, Prins Philip, skrev i ’86, sammen med en Fleur Cowles, bogen ”If I Were an Animal”. I forordet siger han:

Jeg undrer mig bare hvordan det ville være at blive reinkarneret i et dyr, hvis art var blevet så reduceret i antal, at den var i fare for udslettelse. Hvordan ville dets følelser være for den menneskelige race, hvis befolkningseksplosion har frataget det rettigheden til at eksistere nogen steder...Jeg må erkende, at jeg er fristet til at bede om en reinkarnation som en særdeles dødelig virus[15]

Han udtalte i august ’88 til Deutsche Press Agentur, at:

Når jeg bliver reinkarneret, ville jeg gerne vende tilbage som en dødelig virus, for at kunne bidrage til at løse overbefolkning[16]

Han er ikke den eneste der ønsker dødbringende virus. David Graber, en biologiforsker ved National Park Service, skrev d. 22. oktober, ’89 en anmeldelse af Bill McKibben’s bog”The End of Nature”, i Los Angeles Times boganmeldelses sektion, hvor han sagde:

Menneskelig lykke, og bestemt menneskelig frugtbarhed, er ikke så vigtigt som en vild og sund planet. Jeg kender sociale forskere som minder mig om at folk er en del af naturen, men det er ikke sandt...Vi er blevet en plage for os selv og for Jorden...Indtil tiden kommer hvor homo sapiens skulle vælge at genforene sig med naturen, kan nogle af os kun håbe på at den rette virus kommer hen ad vejen[17]

Bertrand Russell skriver i sin bog “The Impact of Science on Society”, at:

Hvis en sort død kunne blive spredt ud over hele verden, en gang i hver generation, så ville overlevende kunne avle uden at gøre verden for fuld[18]

Man kunne blive ved, og jeg har i andre artikler citeret flere af disse rablende sindssyge miljøaktivister. Mange af disse miljøaktivister når heldigvis ikke ud til ret mange. Men det gør massemedierne. Der findes stort set intet medie, som ikke er ejet af Bilderberg’s medlemmer. I Danmark, som genfortalt her i artiklen, er både Jyllands Posten og Berlingske Tidende, Bilderberg’s ejendom. Også CNN er under Bilderberg’s domæne, og i 1999 deltog CNN’s grundlægger, Ted Turner, i Bilderberg mødet, som blev holdt i Sintra, Portugal, d. 3-6. juni.

Ted Turner, endnu en rablende vanvittig miljøaktivist, giver overbefolkning skylden for global opvarmning. I et interview med Charlie Rose, d. 1. april, 2008, fortæller han om konsekvenserne ved ikke at gribe ind i vores levevis nu. Som redskab er også kontrol af befolkningsmængden, at forældre maks. kan få 1-2 børn. Han mener at vi forbruger for meget af klodens ressourcer. Hvis vi fortsætter sådan, vil vi ende uden føre og blive kannibaler. Det er det samme som at smide atombomber i hovedet på hinanden, siger han[19].

Alt sammen er politisk propaganda, et redskab til at etablere den Nye Verdensorden helt ud i samfundenes yderkroge. Her og der hører man vanvittige påfund og udtalelser, fra individer og organisationer der bevidst som ubevidst, knokler for denne løgn, og er dermed med til at give køb på sin egen frihed. En organisation kaldt VHEMT[20], udtalt vehement, som betyder ”heftig, voldsom, lidenskabelig”, ser også os, ”dyreracen” homo sapiens, for problemet. Navnet er en forkortelse for ”Voluntary Human Extinction Movement”, som betyder ”Frivillig Menneske Udryddelses Bevægelse”. Ikke engang Kinas ét barns politik er tilfredsstillende. Forældre skal ganske enkelt nøjes med ingen børn, og programmet for bevægelsen er intet mindre end fuldstændig udryddelse af mennesket. Der er ingen tvivl om at Satan står bag denne organisations sindssyge tanke!

Trængslen i 2010?


Avisen Telegraph, gengav d.15. maj, 2008, Prince Charles udtalelse, at vi kun havde 18 måneder til at stoppe global opvarmning[21]. Artiklen fortæller at Charles også har kontaktet USA, Rusland og Frankrig, for at de skal arbejde med på hans plan.

Al denne postyr kommer fra mennesker, der ikke tror på en Skaber. Måske anerkender de en Skaber, men de tror ikke på Hans Ord. Gud har sagt, at ”Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!” (1. Mos. 8:21-22). Disse politikeres sorte fremtid for klodens tilstand, vil aldrig nogensinde blive aktuel. Gud har hånd om det hele. Han har givet os jorden til det formål at befolke den. Jeg læste et sted, men kan ikke finde det igen, at hvis alle mennesker på jorden samledes, ville vi kunne være på et område på størrelse med Mexico. Jorden er rigelig stor og nærende til at huse os og vore efterkommere. Gud har haft hele historiens gang for øje, da Han skabte jorden. Intet kommer som en overraskelse for Ham!

Når man skal forsøge at tænke som de okkulte mennesker i Verdensordnen, så kan der være en helt anden tale i det, Prins Charles siger her. Der kan i hans ord lægge en betydning, der minder verdensordnens folk om, at den globale opvarmning ”opvarmer” samfundene over hele kloden, til at Antikrist skal træde frem. 18 måneder, 1½ år, lagt til fra midten af 2008, bringer os frem til 2010. Det er året Ehud Olmert ønsker at fastsætte Israels grænser[22]. Det er året hvor Gorbachev jf. sit Earth Charter (Jord Dokument / Frihedsbrev) vil eliminere alle atomvåben[23]. Det er året for den forventede færdiggørelse af det Ny Jerusalem pagts projekt, som vil skabe den ”Ny Verdens Religion” (Åb. 13:12-15)[24].

Global opvarmning, global religion og global trængsel


Det, som vil præge Antikrists første globale regeringstid, vil være fred. Det vil, som sagt mange gange før, kræve økonomisk, militært og religionsmæssig enhed. Freden vil være et dække over den underlæggende krig mod verdensbefolkningen, og Bibelen afslører at Antikrist med denne fred skal ødelægge mange (Dan. 8:25, KJV). Gorbachev’s eliminering af atomvåben, vil bestå i at alle landenes våben - i virkeligheden ikke kun atomvåben, men alle våben - skal være i FN’s besiddelse, dvs. i Antikrists hænder. Billedet her, er en statue ved FN, som skildrer en mand, der smeder et sværd om til et plovjern, jf. Es. 2:4. Det er jo en fantastisk tanke, og al FN’s propaganda materiale er af denne slags, som omtaler fred. Men det er som sagt kun blår i verdens øjne, for freden er i virkeligheden krig.

Det nazistiske udryddelsesprogram i koncentrationslejrene er et ganske godt forbillede på den snedige løgn, som politikere verden over, vidende som uvidende, gentager igennem programmer som ”Krig Mod Terror”. Jeg citerer her et stykke fra bogen ”Skæbnespydet” der fortæller:

Ved hjælp af en Schutzhaftbefehl - ordre om beskyttelsesarrest - kunne Heinrich Himmler og hans civile agenter i Gestapo og hans håndlangere i de frygtede sorte uniformer arrestere hvem de ville. Det forlangtes kun at fangens navn blev indført på en trykt blanket - ’skal ifølge paragraf I i ’ordre om beskyttelse af nation og folk’ omgående føres i beskyttelsesarrest.’ Og derefter gik rejsen for millioner af mennesker til koncentrationslejrenes brutalitet, tortur og masseudslettelse...’Beskyttelsesarrest er en omsorgshandling’, sagde Himmler i en offentlig tale i München det år da han personligt grundlagde koncentrationslejren i Dachau. Ved den lejlighed prøvede han at bringe de rygter til tavshed der var ved at brede sig i udlandet. ’Jeg er gået ret vidt med disse foranstaltninger; og jeg er også mange steder blevet misforstået. Men De må forstå at der har hersket en begrundet ophidselse, vrede og fjendtlighed mod dem der satte sig imod os. Kun ved at sætte dem i beskyttelsesarrest kunne jeg redde de mennesker der har forårsaget denne vrede. Kun på den måde kunne jeg sikre deres liv og helbred.’
’Må jeg benytte lejligheden til at sige, at for os er jøderne lige så meget borgere som folk af ikke-jødisk tro,’ sagde han til de forsamlede journalister ved en anden lejlighed. ’Deres liv og ejendom respekteres i lige så høj grad. Beskyttelsesarrest må, når det drejer sig om jøder, forstås i den ånd.’[25]

Med programmet ”omsorgshandlinger”, førte Himmler millioner af mennesker i døden, under forlydende af at han beskyttede dem med folkelig respekt, og som retmæssige borgere. Det er præcis det vi ser der tilrettelægges i dag. Under dække af fredshandlinger føres der en krig, som vil udmunde i det værste massemord kloden til dato har set (Matt. 24:21). Er man i tvivl om klimapolitikens egentlige formål, findes der efterhånden mange udtalelser der afslører det hele for fuld kraft. Eks. da den franske præsident Jacques Chirac roste FNs Kyoto Protokol som værende ”den første komponent af en autentisk global regering[26], en Verdensorden der ser på 5,5 milliarder mennesker som Hitler så det jødiske folk, en virus.

Vore politikere, Connie Hedegaard, Anders Fogh, Lene Espersen, Mogens Lykketoft, Uffe Ellemann, Ritt Bjerregaard og mange flere, har deltaget i Verdensordnens eksekverende arm, på samme måde som Himmler var naziregimets udøvende arm. Global opvarmning er som Himmlers ”omsorgshandling” og Verdensordnens ”Krig Mod Terror” et redskab der kan bruges til at dække over decideret folkemord. Der bruges bare andre ord.

Hvem falder i kategorien terrorist? Ordet terrorist, er igennem de sidste års propaganda blevet synonym med fundamentalist. Hvad er en fundamentalist? Er det kun islamister, som muhamedanere kaldes i dag? Der er ingen tvivl om, at kristne mennesker, som holder Bibelens Ord som sit fundament, vil være fundamentalister i Verdensordnens øjne. Da Hitler rasede mod jødedommen, blev kristendommen anset for at være den jødiske konsekvens, og Verdensordnen ser ikke anderledes på det. Enhver person der ikke omfavner FN’s fredsprogram, vil uden tvivl være anset for at være terrorist. Kristne, som har set Bibelens opfyldte sandhed igennem historien, er ikke i tvivl om, at den også taler sandt, når den fortæller at den sidste tids fred er midlet til at ødelægge mange. Derfor vil bibeltroende kristne anses for at være potentielle terrorister, der modarbejder global fred.

Talen om personlig CO2 fodaftryk, som jeg i flere nyhedsblogs har omtalt[27], er endnu et politisk ord som er opstået af denne globale opvarmnings propaganda. Den vil kunne blive endnu et program til befolkningsudryddelse, hvis de overbebyrder moder Gaia. Alle der ikke følger den nye religion, som i bund og grund er en direkte tilbedelse af Satan selv, vil højest sandsynligt blive halshugget[28] (jf. Åb. 20:4) i Verdensordnens fredsrige, der af Bibelen kaldes trængslen. Faktisk skal man være fundamentalist for ikke at blive grebet af den gamle religion, som gøres global. Det bliver enten Moderjord / Maria tilbedelsen, eller tilbedelsen af Bibelens Gud, Faderen i Himmelen, der sendte sin Søn for at frelse os fra denne kommende trængsel og syndens konsekvens, den evige adskillelse fra Ham.

Som Joan Veon kommenterer i citerede afsnit, i begyndelsen af denne artikel, så er politikken omkring global opvarmning et redskab, til at vende verden fra det jødisk-kristne verdensbillede, til Gaia, som betegner Jorden som vores moder, sjælen - den højere magt som er ophavet til livet. Den globale opvarmning er religiøst set et redskab til at samle hele jorden i én og samme religion, naturtilbedelsen, som den romerske kirke er hoved for, under dække af moder Maria tilbedelse. Det er den gamle babyloniske religion, gudindedyrkelsen, som erstatter den himmelske Fader med moder gudinden, Himmelens dronning[29].

Legenden om Skæbnespydet, Longinus Spydet, siger bl.a. at da den romerske soldat stak Jesus i siden med dette spyd, så reinkarnerede Solånden sig i Jorden:

Blodet der strømmede ud på Jorden fra såret var det redskab gennem hvilket Sol-ånden inkarnerede sig i selve Jordens legeme. Det var Longinus spydstik der bevirkede den kosmiske Kristus fødsel som Jordånden.
Det åndelige væsen i det hellige blod strømmede ned i Jorden fra dette sår som et hemmeligt spore-element, en art cirkulerende homøopatisk balsam, hvorigennem Kristus-væsenets makrokosmiske ego kunne få den astrale sfære til at lyse igen og gennemtrænge Jord-organismens æteriske rige.[30]

For okkultister, som Verdensordnens indviede er, så er denne Gaia tilbedelse meget seriøs. Den er for disse folk, hvad moder Maria er for den katolske kirke. Selvom de ydre udtryk er forskellige, så er gudinden én og samme person. Derfor kan det heller ikke andet end at give perfekt mening at paven er med i koret om klodens snarlige undergang, hvis ikke vi beskytter ”gudinden”[31].

Det kendetegnende ved afgudsdyrkelse er, at guderne ikke kan klare sig selv, men har brug for tilbedere til at forsvare sig. Bibelens Gud siger om disse afguder at de er: ”Værk af Menneskehænder; de har Mund, men taler ikke, Øjne, men ser dog ej; de har Ører, men hører ikke, Næse, men lugter dog ej; de har Hænder, men føler ikke, Fødder, men går dog ej, deres Strube frembringer ikke en Lyd” (Sal. 115:4-7). Muhamedanerne forsvarer Allah og hans (hendes - Alilahs) profet. Når jeg siger hendes, er det fordi at Allah i tidernes morgen var modergudinden Alilah, der som redskab i Muhammeds hænder blev gjort til hankøn, i håb om at indfange jøderne og de kristne under Muhammeds ”profetskab”.

Tanken at moder Gaia, Alilah, Maria - kald hende hvad du vil, skulle have produceret sin egen undergang, da hun bragte mennesket på banen, burde få de religiøse til at betro sine liv i en anden Guds hænder. Hvorfor behøver en gudinde vores beskyttelse?

Også den engelske biskop af Stafford, Gordon Mursell, synger med på den gamle religion:

det var svært at forestille sig en mere modbydelig forbrydelse en Fritzl’s, som forsejlede sin datter i en celle i 24 år...’Du kunne argumentere at ved at nægte at indse sandheden om klimaforandring, er vi lige så skyldige som han er. Vi låser faktisk vore børn og børnebørn ind i en verden uden fremtid, og smider nøglen væk.[32]

Og igen er Prins Charles inde i billedet:

Problemet med klimaforandring er - som jeg hørte prins Charles debattere meget udtryksfuld for et par uger siden - at det er frygteligt svært at få folk til at se alvoren i det, fordi konsekvenserne ikke kun bæres af personen, som ikke griber til handling nu.[33]

Det er grove udtalelser at komme med, uden at have andet end formodning at støtte sig op af.

Afslutning


Global opvarming er og bliver religiøspolitik for en overtroisk verdensorden. Klimaet varierer, og kloden opvarmes og afkøles naturligt efter behov. Det er der ingen katastrofe i. Gud har skabt alt i den skønneste orden. Dog er synden kommet ind i vores verden, og ikke blot kloden, men hele universet sukker efter udfrielse under dette pres (Romerne. 8:22). Men Gud har ikke brug for vores indsats for at redde jorden fra CO2 udslip. CO2 er en del af denne klode, og vi kan være sikre på, at den kan bære al den CO2 mennesket overhovedet kan producere. I artiklen om ”den globale opvarmning og sammensmeltning”, viser jeg at der reelt er tale om 0,005% af atmosfærens såkaldte drivhusgasser, som vi kan mingelere med. CO2 har aldrig været forurening, men er en naturlig del af klodens klima. Havet sender omkring 80 gigatons CO2 ud i atmosfæren om året, mens mennesket kun sender omkring 7 gigatons. Hvis atmosfæren var en 100 etagers bygning, ville vores antropogeniske CO2 bidrag i dag være tilsvarende til linoleummet på 1. etage.

Global opvarmning er et element i planen for at kontrollere dit og mit daglige liv. Hvad vi må og kan spise[34], hvor og i hvad vi kan køre, hvor og i hvad vi kan bo, hvor mange børn vi må få, hvor meget vi må forbruge osv. osv. Verdensordnen hader privat ejendom og frihed. Derfor påfører regeringerne os alverdens fobier at frygte, verden over, fordi med en og flere fællesfjender, kan den ene borger hidses op til at være storebror for den anden. Kan du forstille dig kædereaktionen når grillen tændes[35]? Den ene nabo står klar med pulverslukkeren, hvis du skulle risikere at fatte mod til at lukke kullenes CO2 ud, den anden nabo står klar med mordvåbnet, for at gøre heltedåd og afbryde det vederstyggelige liv, der skulle formaste sig til at lukke pulverslukkerens indhold ud i luften.

I 70erne var profetierne global nedkøling, og nu er det opvarmning. Det får aldrig ende. Finder videnskaben klimaet stabilt, er det også unormalt. Fra nu af, og ind til befolkningen bliver træt af at høre, uden at se, vil farerne lure lige ude i horisonten. Jo mere malende dommedagsprofetierne kan fremsynges, jo større er helten. Klimaforkæmperne står i kø for at dramatisere sine digte på verdensscenen, for om muligt at opnå ridderstatus. Messende nyheder som den varmeste sommer, meste nedbør nogensinde, tornadoer og skovbrande er ikke et bevis for menneskeskabt global opvarmning, selvom ordene er blevet synonymer igennem Verdensordnens tankekontrol[36]. Verdens mennesker har lært liturgien uden ad, uden at forstå hvad ordene betyder. Derfor behøver Bilderbergs nyhedstjenester blot at nævne disse ord, så messer verdens mennesker, som det gode publikum, per automatik med. Hvor længe går der, før prævention sammenkædes med kamp mod global opvarmning, fordi børn skader moderjord? Udvalgte madvarer er allerede blevet CO2 syndebærere. Hvornår påføres der CO2 roadpricing for en løbetur i skoven? Sindssygen er maksimal i denne politik, så ikke engang fantasien kan sætte grænser.

Reference liste


[1] Prince Charles, The Sustainable Prince”, af Joan Veon, side 44. Fremhævningen er min.
[2] Prince Charles, The Sustainable Prince”, side 44-45
[3] Læs evt. nyhedsbloggen Hej, må jeg købe noget af din CO2?
[4] “The Dangers Of Consensus Science”, Care Warming, 02-05-2008, http://www.carewarming.com/the-dangers-of-consensus-science/. Oprindeligt var artiklen bragt i National Post, d. 17-05-2005.
[5] Begge skemaer er taget fra bogen: “The Politically Incorrect Guide to Global Warming and Environmentalism”, af Christopgher C. Horner, side 119. Hvis du vil læse en bog om global opvarmning, er denne bestemt et fremragende sted at starte!
[6] The Fellowship and Foreign Membership of the Royal Society”,The Royal Society, http://royalsociety.org/page.asp?id=2210
[7] Royal Fellows”,The Royal Society, http://royalsociety.org/page.asp?tip=1&id=2218
[8] Greenpeace co-founder asks UKs Royal Society to stop playing political blame game on global warming”, CNW Group, http://www.newswire.ca/en/releases/archive/September2006/21/c8839.html
[9]About CEI”, Competitive Enterprise Institute, http://cei.org/about
[10] ”Climate denial ads to air on US national television”, marklynas.org, d. 19-05-2006, http://www.marklynas.org/2006/5/19/climate-denial-ads-to-air-on-us-national-television
[11] The World in the Palm of Their Hands: Bilderberg 2005”, af Daniel Estulin, http://www.mindfully.org/WTO/2005/Bilderberg-Millennium-World24may2005.htm
[12] Fogh tavs om hemmelig mødeklub”, Jyllands Posten, d. 17-07-2008, http://jp.dk/indland/indland_politik/article1392875.ece
[13] Bilderberg Announces 2008 Conference”, American Free Press, d. 06-05-2008, http://www.americanfreepress.net/html/bilderberg_press_release.html
[14] Se “Global opvarmning og tarvelige tricks”, under ”Befolkningsreduktion”, og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, under ”Befolkningsreduktion
[15] Prince Philip, In His Own Words: We Need ToCull The Surplus Population”, Prison Planet, 10. juni 2004, http://www.prisonplanet.com/Pages/100604_prince_philip.html
[16] Samme sted
[17] Los Angeles Times: Boganmeldelses Sektion: 22. oktober, 1989, side 9. Citeret i Jay H. Lehr’s bog: ”Rational Readings on Environmental Concerns”, side 819
[18] The Impact of Science on Society”, af Bertrand Russell, side 116.
[19] A conversation with Ted Turner”, Charlie Rose, d. 1. april, 2008, http://www.charlierose.com/shows/2008/04/01/1/a-conversation-with-ted-turner
[20] Voluntary Human Extinction Movement, http://www.vhemt.org
[21] Prince Charles: Eighteen months to stop climate change disaster”, Telegraph, 15. maj. 2008, http://www.telegraph.co.uk/news/ newstopics/theroyalfamily/1961719/Prince-Charles-Eighteen-months-to- stop-climate-change-disaster.html
[22] ”Olmert: I will set borders by 2010”, Jerusalem Newswire, 09-03-2006, http://www.jnewswire.com/article/59
[23] Gorbachev To Convene Meeting In S.F. In Fall - Invitees Include Bush, Thatcher, Tutu”, af Edward Epstein, San Francisco Chronicle, 3-02-1995. Se også artiklen her: http://www.velocity.net/~edju/yna4.zip
[24] Læs mere i artiklen: ”Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=263
[25] ”Skæbnespydet”, af Trevor Ravenscroft, side 256.
[26]Åbningsbemærkning for den 6. partikonference (se http://unfccc.int/cop6/) under UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 13-24. november, 2000. Se også ”Four Pillars of Climate Alarmism”, http://www.govtrack.us/congress/record.xpd?id=109-s20050407-13, og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, under afsnittet ”Et redskab til global sammensmeltning”.
[27] Se nyhedsbloggen ”Er Kina en klima kriminel?”, samt tilhørende links.
[28] USA’s tidligere præsident, George Herbert Walker Bush, underskrev en ”Public Law 102-14” d. 26. marts, 1991, (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:H.J.RES.104.ENR:), en kongres-resolution bygget på de syv Noadiske love – eller Noas syv love, hvor punkt 7 siger: ”Du skal etablere love og domstole til at administrere disse love, inklusiv dødsdom for de som slår ihjel, kun administreret, hvis der er et bekræftende vidne”. Dødsdommen er ifølge Encyclopedia Judaica halshugning. Den fortæller på side 1192 at: ”overtrædelse af en af de syv love i de Noadiske Love, afstraffes med døden, ved halshugning”. Læs evt. mere i underafsnittet ”De syv Noadiske (Noahide) love” i artiklen ”Den Ny Verdensorden”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=358
[29] Læs evt. artiklen ”Gud Moder Maria tilbedelsen”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=451
[30] ”Skæbnespydet”, side 241.
[31] Se ”Paven til kamp for klimaet”, Politiken d. 29-11-2007, http://politiken.dk/udland/article440185.ece
[32] ”Bishop says climate-change deniers are as bad as sex dungeon father Josef Fritzl”, This Is London, d. 02-06-2008; http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23489277-details/ Bishop+says+climate-change+deniers+are+as+bad+as+ sex+dungeon+father+Josef+Fritzl/article.do
[33] Samme sted
[34] Se nythedsbloggene Bliv vegetar for miljøets skyld, Hvilken spegepølse forurener mest? - få svaret på et nyt klimamærke, Skær lidt af bøffen og spar masser af CO2, Stempelkaffe er bedst for klimaet, Økologiske varer kan være CO2-syndere
[35] Se nythedsbloggene »Det er yt at grille«
[36] Som eksempel kan vises artiklen fra Politiken, d. 08-08-2008 der bl.a. siger: ”Udledning af CO2 og andre drivhusgasser fra fossile brændstoffer vil betyde stigende temperaturer over hele kloden. Det vil ifølge de foreløbige beregninger få den samlede sommernedbør over Danmark til at falde med 15 procent. Til gengæld vil det regne voldsommere, når nedbøren afløser de længere perioder med varmt og tørt vejr.”, http://politiken.dk/indland/article549233.ece


Debat: Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation