UFO’er

af Kim Andersen
Lagt på d. 14/03-06


Udskriv
Oversigt


Det kan virke lidt mærkeligt at tage et sådan emne op, på denne side. Men jeg tror at dette fænomen vil kunne spille en stor rolle i forbindelse med bortrykkelsen af den kristne menighed, som snart vil ske.

Jeg vil her i indledningen sige, at fænomenet et ”Uidentificeret Flyvende Objekt”, som ofte er forbundet med væsner fra det ydre rum, ikke er et fysisk fænomen, men et åndeligt, et dæmonisk fænomen, som kan komme til at spille en særlig rolle i Antikrists hænder.

Universet er så stort, at man har tendens til ikke at kunne tro andet, end at det må indeholde liv på nogle af de andre trillioner kilometers plads. Igennem årtier med UFO propaganda i film, bøger og blade m.m. - sågar politik, er folket blevet indoktrineret til at tro på, at der må være noget derude. Er en fortælling om en evt. ufologisk hændelse overbevisende nok, vil de færreste på jorden i dag være i stand til at afvise den – specielt hvis det fremlægges ved hjælp af vildfarelsens ånd (2. Tess. 2:9-11).

Med dette fænomen, følger mange andre overbevisninger. Evolution startet og dirigeret af overlegne intelligente væsner, fra andre planeter; menneskets fortsatte mentale evolution; Bibelske beretninger vendes til at være disse intelligente væsners indblanding i vores verden, og meget mere. Kort sagt et religiøst trossystem, der kan sammenfattes i religionen New Age, som verdens mennesker dagligt – bevidst som ubevidst - får indprentet i deres tanker igennem eks. aviser og livsstilsmagasiner, og ligevel igennem de kristne menigheder.

Det er et omfattende emne og jeg er nødt til at prøve at korte emnet ned, hvis jeg ikke skal skrive en tyk afhandling. Men jeg vil prøve at gennemgå flere af ufologiens store faldpunkter, som sætter en stor streg under, at hele denne lære og religion hverken er – eller kan være sand.

UFO’er i det fysiske univers.


Der findes nogle fysiske love, som også UFO’er må underkaste sig – hvis de tilhører denne fysiske verden. Det kræver energi at ophæve tyngdekraften, og at manøvrere i luften, har såvel som på landjorden sin fysiske lov over sig. Sådanne fysiske blokeringer skal vi se lidt nærmere på, da det er et meget godt udgangspunkt at starte med.

Da vi har udforsket en del af universet tæt på os, har vi lært at der inden for ”rækkevidde” ikke findes beboelige planeter, som kan huse skabninger af biologisk art.

Afstand
Internetavisen Jyllands-Posten, havde d. 26-01-2006 en artikel der fortalte: ”Jord-lignende planet opdaget af danske forskere…Teorierne om liv i verdensrummet har fået ny næring, efter at danske forskere 25.000 lysår væk har opdaget en planet, der på mange måder ligner Jorden.[1]

Lad os tage udgangspunkt i at nogle rumvæsner ville besøge os fra planeten OB 05390, som den er blevet døbt, en planet der siges at være 5 gange større end jorden og have en temperatur på -200 grader. Selvom OB 05390 stadig er i den indre mælkevej (som det ville tage 100.000 år at krydse – med lysets hastighed), og at der menes at findes milliarder af andre galakser som mælkevejen (den nærmeste mælkevej er ca. 2,3 millioner år væk – og den næste igen ca. 20 millioner år væk – med lysets hastighed – og der er stadig millioner galakser at udforske), hvorfra vi skulle kunne vente besøg, så er denne planet kun 25.000 år væk, med lysets hastighed.

Et lysår svarer til godt 9 trillioner km. Lyset bevæger sig med 300.000 km/sek. Skal man regne ud hvor langt lyset kan rejse på et år, ser regnestykket sådan ud:

300.000 km/sek.
* 60 sek. i min.
* 60 min. i timen
* 24 timer i døgnet
* 365 dage på et år
= 9.460.800.000.000 kilometer.

Det vil sige at på et år, kan lyset nå 9,46 trillioner km ud i rummet. Denne afstand skal du så gange med 25.000, for at komme ud til OB 05390. Resultatet er 2.365,2*1014 – dvs. 2.3652*10*10*10*10*10- 14 gange – 236.520.000.000.000.000 km.

I gamle dage sagde man at de besøgende fra rummet kom fra Venus, Mars eller Jupiter. Men i dag ved vi, at de planeter er ubeboelige. Men med tiden har man flyttet problemet længere ud i rummet, og mener at de besøgende kommer fra ”fjerne” stjernesystemer så som Syvstjernen (Pleiades) – som også Job. 9:9 omtaler (ca. 440 lysår væk), Zeta Reticuli (ca. 820 lysår væk) og Sirius (ca. 11 lysår væk).

I og med Syvstjernen nævnes i Bibelen, kan vi med sikkerhed sige, at der ikke findes liv der. Bibelens skabelsesberetning omfatter detaljeret beskrivelse af skabelsen af alt det synlige. Kun på jorden bliver levende væsner skabt, og intet sted omtales liv på andre planeter – skønt de nævnes ved navn.

Hvis Syvstjernen, Zeta og Sirius er fjerntliggende, så er OB 05390 særdeles, usandsynligt og afsindigt mere fjerntliggende. Hvis det var muligt for et rumvæsen at opnå lysets hastighed, ville det tage 25.000 år, at komme hertil. Flyves der på halv kraft, vil det tage 50.000 år. Et menneske bliver ca. 80 år i dag. På 80 år, vil man kunne nå 756.864.000.000.000 – ca. 757 trillioner km ud i rummet. Der mangler stadig at blive tilbagelagt 235.763.136.000.000.000 km – 235 kvadrillion km – 235 tusind million millioner kilometer… Det er jo vanvittigt. Det ville tage 312 menneske livslængder.

Hastighed
Lysets hastighed, er ifølge Einstein den maksimale mulige hastighed, vi kan opnå i universet. Det er endnu ikke lykkes os at opnå bevægelse af en genstand, med noget der tilnærmelsesvis ligner lysets hastighed. Lydens hastighed kan vi med et concorde fly overstige med 2 gange. Lydens hastighed afhænger af fugtighed og temperatur. Men lad os antage at det er tørvejr og 25 grader varmt. Da vil lydens hastighed være ca. 346,65 meter i sekundet – 1.247,94 km/t. Concorden vil i dette regnestykke kunne flyve omkring 2.495,88 km/t. Der mangler stadig ca. 1.079.997.504,12 (godt 1 milliard) km/t, for at nå op på siden af lyset. Vi kan godt og vel følge med jordens rotationshastighed på ca. 1.609,34 km/t, hvorimod lyset ville nå syv gange rundt om jorden, på 1 sekund.

Det må slås fast, at selvom genstande i rummet er ”vægtløse”, så kræver det en given energi at flytte disse genstande. Skal man løfte en 20 kg. vægtstang, kræver det mere energi, end at løfte 5 kg. Enhver genstand har en masse, som skal sættes i bevægelse, og derfor betyder vægtløsheden (som resultat af manglende tyngdekraft) ikke, at man med et let skub kan flytte eks. månens placering – eller en stor sten på månen. Er stenen tungere en manden på månen, så er det manden der må flytte sig…

At regne energien ud, som kræves for at få en genstand op på en given hastighed, er lidt speciel. Formlen hedder ”½ masse (kg) * hastighed (m/s) * hastighed (m/s)”, og resultatet er en mængde kinetisk energi – joule- energi enheder.

Skal man eks. opnå at få en 0,5 kg genstand op på halvdelen af lysets hastighed, altså 150.000 kilometer i sekundet, så kræver det 5.625.000.000.000.000 joules - en energi der svarer til 89 Hiroshima atombomber. Hiroshimabomben, navngivet Little Boy, indeholdt 63 terajoules [2] – 63.000.000.000.000 joules, en energi der svarer til ca. 16.000 ton dynamit. Det tragiske resultat var at 100.000 mennesker døde øjeblikkeligt og ca. 200.000 efterfølgende.

Skal vi bringe 10 kg. til en hastighed af 300.000 km/s, skal vi bruge 450.000.000.000.000.000 joules – 7.143 Hiroshimabomber.

Hvor meget vejer en UFO? – 1.000 kilo? – Det vil kræve 714.286 Hiroshimabomber… Det er blot for at få UFO’en i gang. Det kræver samme 714.286 bomber at bremse den igen – og dertil kommer manøvrering – bremse / acceleration et ukendt antal gange.

Kan du forestille dig hvor meget energi der skal bruges til at få NASA’s ca. 105 ton tunge Space Shuttle op på lysets hastighed? Det vil kræve 75.000.000 atombomber, eller 1.200.000.000.000 - 1200 trillioner ton dynamit.

På kollisionskurs.
Med en hastighed på 300.000 km i sekundet, eller 1.080.000.000 km i timen, vil en kollision med blot et støvkorn være enorm kraftig… fatal for et rumskib. Det er anslået at der i rummet er ca. 100.000 støvpartikler pr. kubikkilometer. Det er umuligt at manøvrere igennem disse uden at blive ramt.

Hvis vi antager at et støvpartikel på størrelse med en ært, som vejer ca. 0,2 gram træffes med lysets hastighed, vil det skabe en kinetisk energi på 9.000.000.000.000 joules, som svarer til 0,15 atombombe – ca. 2.285 ton dynamit. Skulle man støde på en lille sten, som måske vejer 20 gram, svarer det til 28 atombomber.

Science Fiction har i sin problemformulering klaret problemet med et såkaldt elektromagnetisk skjold, som kan modvirke dette sammenstød. Denne UFO (på 1.000 kg) skal allerede indeholde nok energi til at starte og stoppe, dvs. rundet op, 1,5 million atombomber. Derudover skal der produceres energi til at modstå sammenstød med partikler. Lad os tage udgangspunkt i stenen på 20 gram. Hvis der er 100.000 partikler pr kubikkilometer, kan vi måske antage at 1 pct. er sådanne sten, dvs. 1000 sten pr. kubikkilometer. Rammer man blot 1 pct. af dem, er det 10*28 – altså 280 atombomber pr. kilometer den flyver. Skal den fra OB 05390, og til jorden, skal vi gange 280 atombomber med 236.520.000.000.000.000 km, hvilket giver 1.051.200 – godt 1 million atombomber. Dvs. for at starte og stoppe og rejse 25.000 lysår i UFO, skal der produceres ca. 2,5 millioner – 2.479.772 atombomber. Dertil skal så lægges at de øvrige tusinder af partikler ikke er medregnet – både mindre og større end 20 gram, samt opbremsning og accelerering.

Manøvrering
Jeg har netop slået op på en side med nogle rapporter der beskriver UFO tilsynekomster, og den øverste på listen jeg støder på fortæller: ”3 objekter bevægede sig, med tilsyneladende høj fart. De blev observeret at flyve på kryds og tværs…[3]

Problemet med denne beskrivelse er, at personen i UFO’en er oppe imod centrifugalkraften - g-kraften (g for gravity– tyngdekraft), som er en væsentlig faktor i manøvreringen. På landjorden vil denne kraft ikke forårsage samme effekt som i luften. På jorden vil g-kraften overgå friktionskraften, så genstanden i bevægelse slipper grebet på underlaget og svinger ud.

I luften, f.eks. i en jetjager, vil g-kraften forårsage at piloten vil blive udsat for et fysisk stort præs, som kan forårsage at personen besvimer. Jordens tyngdekraft kan påvirke med 1 g – hvilket du f.eks. kan mærke lidt af, på vej ned i en ruchebane i tivoli. Det giver et stort sug i maven.

Hvis et menneske påvirkes med 3 g, kan øjnenes blodkar springe. 5 g vil forårsage at en trænet pilot vil besvime og 9 g ville dræbe en person i løbet af få sekunder. En påvirkning over 9 g, ville rive flyet i stykker.

Lad os forestille os, at et rumskib skal kunne detektere en stor sten, som den skal undvige i rummet. Lad os antage at det var muligt, at sende et signal af sted, som, på trods af formodningerne om at lysets hastighed er den maksimale hastighed i rummet, kunne detektere en sådan sten, så skulle signalet kunne skyde af sted og komme tilbage med en så stor hastighed, at der var tid til at piloten kunne udføre en undvigelsesmanøvre. Et eksempel kunne se sådan ud: Lad os digte historien således at rumskibet er kommet ind i et kritisk område, med mange sten, og har derfor sat farten ned til halvdelen af lysets hastighed. 16.000 kilometer forude (skibet flyver 150.000 km/sek.) er en sten som skal undviges, og detektoren fortæller piloten at det er tid til at undvige. Piloten har således kun 0,1 sekund til at reagere.

Det ville skabe en g-kraft på 1,8 millioner g. Med 90% af lysets hastighed, ville der produceres 284 millioner g. Skulle rumskibet detektere stenen i så god tid, så g-kraften reduceres til 3 g, så skulle det ske på en afstand af over 4 millioner kilometer, og det er hvis skibet kun flyver halvdelen af lysets hastighed. Med 90% af lysets hastighed, skulle stenen detekteres over 156 millioner kilometer forude.

Stråling
I rummet er radioaktiv og ultraviolet stråling meget mere intens end her på jorden, hvor vi beskyttes af ozonlaget. Flyver man med lysets hastighed, vil selv relativ ufarlig lavfrekvent radioaktivitet blive dødeligt for mennesker.

Vægtløshed
Problemet med kunstig tyngdekraft, er endnu ikke løst. På den russiske Mir rumstation, tilpassede astronauterne sig hurtigt til den vægtløse tilstand. Men den anden vej rundt, tog flere måneder og endda år. Knoglerne bliver skrøbelige og det forårsager store problemer.

Realitet / fantasi
Vi har her nogle punkter, som forholder sig til den realistiske verden. Afstande, hastigheder, sammenstød med elementer, manøvrering, stråling og vægtløshed, er nogle faktorer vi må forholde os til, i den fysiske verden.

Men i fantasiens verden, findes der altid en løsning. Disse rumvæsner som har en meget mere avanceret teknologi en vores, har fundet en løsning på problemerne. Mere air dynamiske fartøjer, de kan trække uanet energi ud af selv en sten.

Videnskabsopspindet (Science Fiction) har endda også løst afstandsproblemet. Da man har indset at det er umuligt at indeholde energi, tilsvarende millioner af atombomber, opbevaret i en UFO eller et rumskib, så folder man da bare rummet sammen, som i Frank Herbert’s Dune serie, eller bruger Warp Drive som i Star Trek.

I et forum læste jeg følgende sætning: ”Når vi taler om warp, taler vi sædvanligvis om langt større hastigheder end lyset. Lysets hastighed er ikke vores begrænsning, teoretisk kan vi rejse i ubegrænset hastighed[4]. Det er jo morsomt at læse entusiasternes absolutte fornægtelse af realiteterne.

Star Wars har føjet Hyperspace til løsningen, så der er rigelige løsninger at vælge imellem, når lysets hastighed skal have ”baghjul”.

Begyndelsen.


Når vi nu har set, at fysiske UFO’er ikke har startet hele denne religion, som det er blevet til, så lad os kikke på hvordan hele denne UFO besættelse er kommet til.

Fænomenet er ikke nyt, men har til alle tider eksisteret. Fortællinger er givet igennem tiderne fra mange af verdens lande. De gamle romere og grækere havde historier om ildkugler og flyvende skjold. Ægypterne fortalte om ild cirkler og stridsvogne, som sejlede over himlene. Den Ægyptiske gud Ra, fløj ifølge mytologien på en rund skive med vinger. Horus, søn af Ra og Isis, fløj også ifølge ægyptisk mytologi på disse Ra-vinger, som mange mener, var datidens beskrivelse af UFO’er. Amerikanske indianere fortalte om flyvende kanoer og store sølvagtige luftskibe. På disse forskellige befordringsmidler, var der af og til også passagerer.

Nogle vil se på sagen fra den side, at alle disse fortællinger er et bevis for at rumvæsner altid har besøgt jorden – helt fra begyndelsen for 4,5 milliarder år siden. Men sagen er, at folk har set det, som de kendte og kunne relatere til. Som fantasien er blomstret i vores tidsalder, er rumvæsnerne blevet meget mere avancerede, netop med Warp Drive og Hyperspace osv. Men i gammel tid var det kanoer, hestevogne og skibe m.m. Har disse rumvæsner i løbet af de sidste hundrede år, udviklet sine fartøjer og trængt gennem vores atmosfære i højteknologiske maskiner, i stedet for kanoer? Svaret er selvsagt nej.

Andre vil mene, at datidens mennesker ikke havde andre ord eller genstande at forklare fænomenet UFO med, og derfor blev beskrivelsen rettet mod kanoer, hestevogne og luftskibe. Men der kan ikke herske nogen tvivl om at mennesket dengang, også kendte til beskrivelsen af en rund genstand. Tallerkener var vel heller ikke et ukendt fænomen i de dage? I vore dage er fænomenet ofte kaldt flyvende tallerkener. Det måtte kunne beskrives sådan dengang også…

Men i de sidste 50 års tid, har rumvæsnerne fundet sit eget liv i tankerne på tusinder af mennesker, verden over. Hvis Gud ikke er kraften bag den fysiske verden, og når regnestykket for evolution på denne jord er umulig at løse, så er løsningen at evolutionen har haft andre, formildende omstændigheder andet steds i universet.

War of the worlds
Søndag d. 30. oktober 1938, sendte CBS (Columbia Broadcasting System) et musikradioprogram i den bedste sendetid – 20:00-21:00, som en tid inde i programmet blev afbrudt med ordene: ”Damer og herrer, vi afbryder vort danse og musik program, for at bringe dig en specialmeddelelse fra Intercontinental Radio News. Tyve minutter i otte, central tid, rapporterer professor Farrel ved Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, at have observeret eksplosioner af blændende gas i regelmæssige intervaller, på planeten Mars. Spektroskopet angiver at gassen er hydrogen (brint) og bevæger sig mod jorden med enorm hastighed. Professor Pierson ved Prinston observatorium bekræfter Farrell’s observation, og beskriver fænomenet som, citat, ’et blåt flammestråleskud fra et skydevåben,’ citat slut.” (Læs evt. radio transskriptet [5])

Journalist Carl Phillips kommenterede som øjenvidne ved Wilmuth farm, Grovers Mill, New Jersey. En meteor er styrtet til jorden og Phillips fortæller: ”Godt, jeg er lige kommet. Jeg har endnu ikke haft en chance for at se mig omkring. Jeg tror det er denne. Ja, jeg tror at dette er tingen, lige foran mig, halvt begravet i et langt hul. Må have slået ned med en frygtelig kraft. Jorden er dækket med splinter fra et træ den må have ramt på vej ned. Det jeg kan se af objektet selv, ligner ikke en meteor særlig meget, i det mindste ikke de meteorer jeg har set. Det ligner mere en stor cylinder. Det har en diameter… hvad ville du sige, professor Pierson?... 28 meter. Omkring 28 meter… Metallet på kappen er… ja, jeg har aldrig set noget lignende. Farven er gulligt hvidt. Nysgerrige tilskuere presser sig på ved objektet, skønt politiet forsøger at holde dem tilbage. De kommer frem foran min synsvinkel. Vil du være så venlig at flytte dig til side, tak?

Situationen spidser til og Phillips kommenterer fra den gamle lade: ”Et øjeblik! Der sker noget… En pukkelformet figur stiger op af hullet…Hvad er det? En flamme springer frem fra spejlet og springer direkte på de påtrængende mennesker. Den rammer dem klokke rent! Du godeste, de forvandles til flammer! Nu er hele pladsen i brand. Træerne… laderne… bilernes benzintanke… det spreder sig overalt. Det kommer denne vej. Omkring 18 meter til højre for mig

Forbindelsen til Phillips ved Grovers Mill, bliver afbrudt. Men via telefon nogle minutter senere, bliver speakerne ved radioen informeret at ”Mindst fyrre mennesker, inklusiv seks betjente ligger døde på jorden, øst for Grovers Mill landsbyen, deres legemer er brændt og molesteret til uigenkendelighed.

Det er en ganske underholdende historie, og du skulle læse den hele. Afslutningsvis lyder stemmen i radioen: ”…Imidlertid må vi fortsætte, med vores tro til Gud, at udføre vores pligter hver og en af os, så vi kan konfrontere denne destruktive fjende med en forenet nation, modige og indviet til bevarelsen af det menneskelige herredømme, på denne jord. Tak

Responsen var slående. Denne lille times radio, bliver aldrig nogensinde glemt. Masse hysteri over hele Amerikas land brød ud. Folk flygtede fra deres hjem og greb til våben, for at forsvare sig selv. Politiet fik tusindvis af opkald og hjemmeværnet blev mobiliseret. Omstillingsbordet ved New York Times brød sammen - 875 opkald. Husk på det var i 1938. En fra Dayton ringede op og spurgte ”Hvornår er det verdens ende?[6]

Der er ingen tvivl om, at denne radioudsendelse var en stor dunk benzin på UFO bålet. Folk flygtede ud af husene, fordi disse marsmænd var landet på planeten jorden. Tusinder af mennesker tvivlede ikke på historiens ægthed, og kunne med lethed, på trods af at de ikke var påvirket på samme måde som vi er i dag, tro på rummænd med avancerede befordringsmidler.

I dag findes der utallige UFO kulter, og troen på at vi ikke er alene, er vokset markant igennem de seneste år. Man kan næsten ikke undgå bemærkningen ang. universets størrelse, at noget må være derude – skulle vi virkelig være de eneste? Folket er mere end ivrige for at tro på rumvæsnernes eksistens.

Tusinder af rapporter fortæller om mennesker som har haft besøg af fremmede fra rummet. USA’s militær har en spræng fyldt bog med rapporteringer – ca. 12.618 UFO rapporteringer – Project Blue Book [7], hvor 701 rapporteringer – ca. 5½ % - er uopklarede: ”Ved afslutningen af Project Blue Book i 1969, udgav luftvåbnet et ’Fakta Ark’, om sit UFO studie. Det rapporterede at luftvåbensefterforskere havde studeret 12.618 rapporter og identificeret alle, undtagen 701. Ifølge Fakta Arket, ’Af alle disse rapporter, blev der fundet at 11.917 var forårsaget af materielle objekter (så som balloner, satellitter og flyvemaskiner) immaterielle objekter (så som lyn, refleksioner og andre naturlige fænomener), astronomiske objekter (så som stjerner, planeter, solen og månen), vejr forudsætninger og svindleri. Som indikeret forbliver kun 701 rapporterede syn uopklarede.[8]

Der er ikke det, som folk ikke med vold og magt får til at fremstå som UFO’er. Ca. 27% af alle syn som menes at være UFO’er, er den gode gamle planet Venus. Andre misforståede objekter inkluderer: De fleste indberetninger om UFO syn, er fra mennesker der ikke kan skelne mellem en luftballon og en satellit. Men fordi fænomenet UFO er blevet indprentet igennem en hel generation nu, ikke mindst visuelt, igennem filmproducenternes mange film og specialeffekter, så er fokus på fænomenet så intenst og virkeligt for mennesker, at selv flyvende dyr forveksles med UFO’er.


Regeringen og Jimmy Carter
Eftersom regeringerne verden over har en masse information, både indenrigs og udenrigs, som de holder tæt til kroppen, så er det almen tro, at også på UFO området har de hemmelige informationer. Dertil spæder også diverse film, så som Independence Day og Men in Black osv.

Før Jimmy Carter blev præsident, gav han under sin valgkampagne i 1976 udødeligt liv til denne overbevisning. Han havde selv set en UFO i 1969 og sagde: ”Det var den mægtigste ting jeg nogensinde har set. Den var stor, den var meget lys, den skiftede farve og den var på størrelse med månen… Vi så den i ti minutter, men ingen af os kunne finde ud af hvad det var. En ting er sikkert, jeg vil aldrig gøre grin med mennesker som siger de har set uidentificerede objekter på himmelen. Hvis jeg bliver præsident, vil jeg gøre alle informationer som dette land har om UFO observationer tilgængelig for offentligheden og videnskabsmændene. Jeg er overbevist om at UFO’er eksisterer, fordi jeg har set en.[11].

Folk kan få en oplevelse af noget de ikke kan forklare, som giver dem en klippefast overbevisning om, at det er en UFO de har set. Carter udgød ikke blot, som højt stående og betydningsfuld person, vand på UFO møllen, men tilkendegav også at regeringen vidste mere end resten af befolkningen.

Andre personer som formodes at have troværdig forstand inden for området, har også spædet til alt dette. Gordon Cooper, en af Mercury astronauterne og den sidste Amerikaner til at flyve alene i rummet, så d. 15 maj 1963 en UFO, under en rejse hvor han den sidste omgang ud af 22 rundt om jorden, så synet.

Den 7. maj 1996 blev Cooper interviewet på national TV - Paranormal Borderline- hvor han bl.a. sagde: ”Jeg tror vi vil se vores regering gribe UFO situationen eller rumvæsner eller hvad du vil kalde det, helt anderledes an. Jeg tror at presset som kommer over regeringen, uanset af hvilken grund de tilbageholder information, vil helt sikkert blive større og større og større, så jeg tror at de bliver nødt til at frigive al informationen

Carter kom til magten, men selv 20 år efter, var sløret endnu ikke løftet. Var der mon intet at fortælle?

Det var ikke første gang Cooper havde set UFO’er, men allerede i 1951 så han flere, mens han var F-86 Sabejet pilot, over Vesttyskland. Cooper holdte informationen for sig selv i årevis, men det gav ham en dyb tro på UFO’ens virkelighed. I et brev til FN’s sikkerhedsråd, skrev han: ”Jeg tror at disse rumvæsensfartøjer og deres besætninger besøger denne planet fra andre planeter og er tilsyneladende lidt mere avancerede end vi er her på jorden… De fleste astronauter talte nødigt om UFO’er. Jeg mener at vi har brug for et topplan, koordineret program til videnskabeligt at samle og analysere data fra hele jorden, vedrørende enhver type kontakt, og til at afgøre hvordan man får den bedste kontaktflade med disse besøgende, på en venskabelig måde. Jeg havde også lejlighed til i 1951, at have to dages observation af mange af deres [UFO’ernes] flyvninger, i forskellige størrelser, flyvende i kampformation, generelt fra øst til vest over Europa[12]

Cooper der havde forstand på luftfartøjer, måtte vel være et seriøst vidnesbyrd. UFO’erne er fysiske væsner på besøg fra andre planeter, mener han, som blot er lidt mere avancerede end os. Denne erfarende mand har ingen anelse om hvad han har set. Hvad han virkelig så, skal vi kikke på senere. Gordons trossystem var allerede blevet ændret år i forvejen, og da det er blevet et spørgsmål om tro ”Jeg tror at disse rumvæsensfartøjer og deres besætninger besøger denne planet fra andre planeter”, siger han, så er han som et pålideligt vidne, ubrugelig.

Hangar 18.
Der findes uendelige historier og teorier som kunne, og måske burde tages op - historier som for folk er bevis, for det ene og andet. I og med fysiske UFO’er ikke er hverken muligt eller sandt, så kan ingen af disse UFO teorier være sande. Der er tale om dæmonisk bedrag i de tilfælde, hvor der ikke er en naturlig forklaring. Dermed kan rumvæsen obduktioner, okkuperinger af rumskibe m.m. ikke på nogen mulig måde være sandt.

En af disse historier, som underbygger Carters ed om offentlig tilgængelighed af oplysninger, er den om Hangar 18, en lagerbygning i Roswell, New Mexico, hvor regeringen skulle skjule en nedstyrtet UFO, med rumvæsner inden i. Vi er her tilbage til 1947. Senere blev denne titel til en film, og konceptet genopstod på forskellige steder – f.eks. det mystiske regeringsanlæg kendt som Area 51 i Nevada.

Gennem tiden, er hemmelige billeder og dokumenter blevet afleveret her og der, som skulle afsløre regeringens dække over hændelsen. I 1984 blev en ufremkaldt filmrulle med billeder, som angiveligt efter fremkaldelse, viste tophemmelige regeringsdokumenter, leveret ved UFO efterforsker Jaime H. Shandera. Disse dokumenter siges at skulle bevise regeringens indhentede UFO’er ved Roswell og andre steder.

Senere igen i 1994, kom endnu en filmrulle frem, igennem Don Berliner, som er en aktiv forfatter af konspirationsbøger inden for UFO feltet. Denne film indeholdt formentlig en Special Operations Manual (SOM 1-01), som viste hvordan man skulle håndtere UFO tilfælde.

Disse dokumenter ”beviste” at regeringen konspirerede for at dække over sandheden om UFO’erne. Endvidere viste dokumenterne, at præsident Harry S. Truman på baggrund af hændelserne ved Roswell, autoriserede grundlæggelsen af Operation Majestic Twelve – MJ-12.

Senere blev denne styrke kendt som Men in Black, da man formodede at folkene her arbejdede hævet over lov og orden, og at de intimiderede vidner og fjernede beviser og selv vidner, for at hemmeligholde sandheden om UFO’er – præcis som i filmen opkaldt derefter – Men in Black.

Søg på nettet efter MJ-12 eller SOM 1-01 og du får hundredetusinde af fundne resultater. Utallige beviser, redegørelser og forklaringer er blevet fremlagt om dette emne. Og det er blot et ud af rigtig mange.

Jaime Shandera og William Moore, som Shandera havde fremkaldt filmen sammen med, påstod at de havde fundet lignende dokumenter gemt i regeringens arkiver. Men deres dokumenter viste sig at være fup. Et dokument kaldt Eisenhower briefing document, blev af en sprogvidenskabelig ekspert vist som en blanding af flere dokumenter. F.eks. var måden datoen var skrevet på ikke konsistent med andre dokumenter af samme forfatter – men passede med måden William Moore skrev i sine egne personlige breve [13].

Der er så meget fup i alle disse sager, fordi disse mennesker er blevet tilhængere af en religion, som ikke kan forsvare sig selv. Andre dokumenter fra disse mænd, så som Truman Memo, viste sig også som svindel. Midlet retfærdiggør målet. Fordi hele den ufologiske religion, hvor videnskabsmænd er ophøjet som ypperstepræster, i bund og grund er et dæmonisk bedrag, for at holde liv i et alternativt verdenssyn, så bruges løgnen, hvortil faderen er ingen anden end bedrageren Satan, som søger at afholde mennesker fra troen på Skaberen.

Rumvæsner i milliarder af år


Hvis Rumvæsner skulle have igangsat og vedligeholdt evolutionen på planeten jorden, som efter videnskabens teori påstås at være en proces på 4,5 milliarder år, så må disse væsner have eksisteret i mindst 4,5 milliarder år. Det er almindeligt accepteret at universet er 15 milliarder år.

For kort at opsummere evolutionens begyndelse, så var der i begyndelsen ikke noget overhovedet. Men en tilsyneladende kvantesvingning (var der noget eller ikke?) producerede en kerne af energi, som nogle siger ikke var større end et nål hoved – men som alligevel kunne indeholde hele universet og alt deri – inklusiv det uendelige univers. Allerede her går det galt. For at slide yderligere på en gammel sætning, så kan der ikke komme noget ud af intet, med mindre der findes en, som er i stand til at skabe noget ud af intet.

Om det alligevel kunne være sandt, så kan det ikke bevises videnskabeligt, da en sådan hændelse bryder alle videnskabelige love. Det kan ikke afprøves. Det vi ser, er et resultat af noget vi ikke på nogen måde kan vide, måle eller afprøve. Det er et spørgsmål om tro – og troen på videnskabens ypperstepræster, kræver en langt større og mere blind tro, end at tro på Skaberen, som er det eneste acceptable svar, når tanken er tænkt til ende.

Men lad os antage at livet grundet ukendte omgivelser, evolerede hurtigere andet steds i universet. Rumvæsner havde måske bedre vilkår end jordboerne og var allerede videnskabelige avancerede evolutioninger (de kan jo ikke kaldes skabninger), for 4,5 milliarder år siden, da evolutionen i ”videnskabens” religion startede på jorden. Lad os også antage at de formerede sig som os her på jorden, og lave et lille regnestykke ud fra det.

Frank Drake, som udviklede en binær kode til at hjælpe med at dekryptere kommunikationer med rumvæsner (hvilket i sig selv burde være unødvendigt, hvis rumvæsnerne var mindst 4,5 milliarder år foran) og som var den første til at konstruere en såkaldt interstellar meddelelse (et budskab til andre stjerner), som blev sendt via radiobølger, udviklede i 1961 en formel til at udregne antallet af formodede teknologiske civilisationer, som kunne eksistere i vores galakse - en formel der blev kendt som Drake ligningen.

Ligningen består af flere parametre [14]:

R* = Hastighed hvorpå passende stjerner dannes. – (Stjerner med en passende beboelseszone)

fp = Brøkdelen af disse stjerner som har planeter.

ne = Antallet af ”jorde” pr. planetariske systemer.

fl = Brøkdelen af disse planeter hvor liv har evoleret.

fi = Brøkdelen af planeter hvor intelligens udvikles.

fe = Brøkdelen af planeter hvor teknologi udvikles.

L = Levetiden af kommunikerende civilisationer. (Tiden hvor sådanne civilisationer udsender målbare signaler ud i rummet)

Resultatet N = R * fp * ne * fl * fi * fc * L, er tallet der viser hvor mange civilisationer der er i rummet, som er intelligent udviklede – måske endda så avancerede at de kan besøge os i UFO’er.

Drakes egen teori – for teori er og bliver det, for alle tal er formodninger, præcis som religionen evolution – den lyder således: 10 * 0,5 * 2 * 1 * 0,01 * 0,01 *10 = 0,01.

Det ser ikke godt ud. 0,01 civilisation som vi kan kommunikere med… Er det virkelig al den umagen værd? Vi har siden at Frank Drake i 1974 udsendte første rumbesked til vore brødre derude, sendt håbefulde signaler ud i rummet, og skulle vi justere formlen, så andre civilisationer i rummet har været lige så påholdende som os – lad os sige 32 år, så er antallet på civilisationer 0.032.

Artiklen som jeg henviser oventil, er meget gavmild og taler om at vi lever i en meget optimistisk tid, og det må man give dem ret i, og de kunne forvente sig at disse rumvenner findes i en mængde af 17.100.000.000 civilisationer – over 17 milliarder civilisationer. Skal det tal ganges med nogenlunde samme mængde individer som vi er på denne jord, så skal det ganges med ca. 6 milliarder individer.

Det er jo svimlende. I så fald – hvorfor kræver det så store ører og så enorm en tålmodighed for at høre fra dem? – Man burde kunne høre hver gang de snublede over hinanden… Ud af flere milliarder civilisationer, skulle der så ikke tænkes at der kunne være blot ét samfund, der som os kunne sende signaler som tilkendegav sin tilstedeværelse derude? Hvorfor har vi intet hørt? Kunne det være at der som påstået i denne artikel, ikke er tale om fysiske væsner fra det ydre rum, men om dæmoner, der som altid tager en maske på i anledning af fremvisningen? For dem der vil bedrages, gør dæmonerne sig gerne til, om det er som rumvæsner, lysets engle, behagelige følelser eller endda at udgive sig for at være Jesus – eller katolicismens gudinde, jomfru Maria.

SETI
Jeg kan ikke lade være med kort at nævne SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), da jeg på en arbejdsplads blev præsenteret for dette program, som analyserer signaler, om vi har fået en kontakt med andre, vi kunne dele universet med.

Det var nærmest en konkurrence, hvem der havde været mest aktiv, og dekrypteret flest data enheder, som de kaldes. Det fungerer sådan at man henter et lille program, der downloader nogle datapakker, og computeren analyserer dem og sender bearbejdningen af pakkerne tilbage til SETI.

I skrivende stund, er der 390.287 brugere i SETI’s database, men der er også andre sider der tilbyder medlemskab, så som Predictor@Home, Climateprediction.net m.fl. Ialt er der ca. 1.198.962 brugere [15], som stiller sine computere til rådighed, for at detektere om der skulle være røget et telefonopkald fra E.T. i nettet…

Frank Drake, som er ophavsmanden til føromtalte Drake ligning, var også forløberen til SETI. I 1984 blev SETI formet under Tom Pierson og Frank Drake’s vejledning og opsyn. Helt til 1994 var SETI støttet af NASA, men da programmet mistede interesse hos U.S. Kongressen, så blev støtten afbrudt flere gange. Paul Allen, som er medstifter af Microsoft, og endda Steven Spielberg, har med tiden også bidraget med økonomisk støtte til dette tåbelige projekt. I dag sponsorerer firmaer som Sun og Quantum [16].

Evolutionen udført og vedligeholdt af rumvæsner.


Som tidligere nævnt, er der en tro på at disse rumvæsner er så intelligente, at de har kunnet forsøge sig på denne jord med div. DNA, og er dermed skaberne af livet på denne planet.

Det eneste vi har set på vores planet, er at liv kan give liv, også kaldt biogenesis, men man har aldrig oplevet abiogenesis, hvor noget dødt har givet liv. De der har været i stand til at se paradokset evolution i øjnene, og indset at Bibelen fortæller os sandheden om livets oprindelse, også i den fysiske verden, ved at livet der skabte liv, er Bibelens Gud – hvor Faderen som designer skabte alt ved Sønnen (Kol. 1:16).

Da evolutionen, alene af den grund at død ikke bringer liv, så er vi stadig oppe imod regnestykket, at få DNA skabt ud af ingenting – ved en tilfældighed – og har derfor flyttet problemet et andet sted hen i universet. Lad os lukke øjnene og se bort fra denne faktor at det er en komplet umulighed, og forestille os, at denne evolution havde bedre vilkår i genbo-galaksen – 20 millioner lysår væk...

DNA (Deoxyribonucleic Acid)
Professor Francis Harry Compton Crick, som er bedst kendt for at være medopdager af DNA molekylets struktur siger selv at: ”En ærlig mand, som er bevæbnet med den kendskab som er tilgængelig for os nu, kunne kun oplyse at på en måde ser livets oprindelse ud til, på nuværende tidspunkt, næsten at være et mirakel, så mange er betingelserne som ville være nødt til at være tilfredsstillet, for at få gang i det[17].

For kort at ridse op, hvad disse rumvæsner skulle kunne mestre for at leve op til evolutionens trossystem, så må vi forholde os til denne DNA kompleksitet.

DNA er byggeplanen – tegningen som indeholder de informationer der skal til, for at bygge en given struktur. Alle levende organismer har den DNA information tilgængelig i sine celler, som skal til for at cellerne kan vide hvad de skal producere. Om det er et menneske eller et dyr og hvordan de skal se ud – hårfarve, hudfarve, øjne, hjerte osv.

DNA er det mest kompakte informationssystem som er kendt i universet. Mængden af DNA information, som kan ligge på et knappenålshoved, ville være den samme information som en stak papirer der er over 200 gange så høj som afstanden herfra og til månen, eller det der svarer til den information der kan ligge på en 4.000.000.000 gigabyte harddisk [18]

Dr. Carl Wieland, som er grundlægger af magasinet Creation, fortæller ”…at der er 75 til 100 trillioner celler i (menneske)kroppen. Tager man det laveste tal, betyder det at hvis man strakte al DNA’en ud, som er i ét menneskelegeme, og samlede den ene ende med den anden, så ville den strække sig over 150 milliarder kilometer. Hvor langt er det? Det ville strække sig omkring jordens ækvator, 3,5 millioner gange. Det er tusinde gange så langt som fra jorden til solen…det ville tage lyset, som rejser med 300.000 kilometer hvert sekund, 5,5 dage at nå derhen.[19] Tænk over det. I lille dig er der minimum 150.000.000 km information!

I New Scientist, vol. 92, nr. 1280, 19. november 1981, s. 527, citeres Sir Fred Hoyle, en verdensberømt astronom, og han gav denne illustration: ”Forestil dig 1050 blinde personer [dvs. 100.000 milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder mennesker – som står skulder ved skulder, de ville mere end fylde hele vores planetsystem] hver med en blandet Rubik terning (som på billedet)og prøv at forestille dig sandsynligheden for at de alle på en gang når til den samlede form. Da har du sandsynligheden for ved tilfældig blanding [tilfældige variationer] at nå til bare en af de mange biopolymer, hvorpå livet afhænger.[20]

Francis Crick som er citeret i starten af dette afsnit, ræsonnerede og mente at et sådant intelligent design, ikke kunne fremkomme fra ikke-levende kemikalier, under nogen tænkelig tilstand på jorden. Men som atheist kunne han ikke acceptere tanken om en levende Gud som skaber og flyttede som mange andre problemet ud i rummet, og mente at livet derfra kom til jorden. Denne ide som er kendt som panspermia (et ord sammensat fra de græske ord pan/pas (alle) og sperma (sæd))

Molekylær biolog Michael Denton skriver i sin bestseller bog ”Evolution: A Theory in Chrisis”, at ”Intet illustrerer mere tydeligt hvor ustyrlig et problem livets oprindelse er blevet, end det faktum at verdens autoriteter seriøst kan lege med panspermia ideen[17].

Problemet med udviklingslæren er også, som før nævnt, at DNA’en er den information der fortæller hvordan skabningen skal se ud – byggeplanen. Det betyder, at hvis alt liv virkelig startede som en simpel organisme i havene, så var der meget lidt DNA tilgængeligt. Forestil dig at du kaster tre legoklodser op i luften, og de ved en tilfældighed lander, så de danner en given figur – eks. en trekant. Det ønskede resultat med de tre klodser er at forme en firkant. Der er ikke information (klodser) nok til at forme den. Om du så kaster dem op i luften eller nøjsomt placerer dem - uendeligt, så vil det aldrig lykkes at danne en firkant.

Nu er eksemplet med 3 og 4 klodser langt fra det korrekte forhold. Den mest ”simple” levende organisme vi kender, har 482 protein-kode gener, eller 580.000 tegn (klodser) af information, hvorimod mennesket har 3 milliarder – 3.000.000.000 tegn, som må sammensættes med nøjagtighed og præcision – og ikke tilfældigt.

Professor ved det tyske forbundsinstitut for fysik og teknologi, Dr. Werner Gitt, som er en verdensledende mand inden for informationsvidenskab gør det klart at: ”Det kræver altid mere information for at producere information, og ultimativt er information et resultat af intelligens

Et kode system er altid resultatet af en mental proces (det kræver en intelligent oprindelse eller opfinder)…Det skulle pointeres at substans ikke er i stand til at generere nogen kode. Alle erfaringer indikerer at det kræver et tænkende væsen som frivilligt udøver sin egen frie vilje, viden og kreativitet.[21].

Der er ikke nogen kendt naturlov hvorigennem substans kan frembringe information, der er heller ikke nogen fysisk proces eller materielt fænomen kendt, som kan gøre det” (s. 79)

Religionen evolution har brug for hjælp. Hjælp ude fra rummet, hvor ingen kan vide hvad der mon findes? Panspermia ikke tilstrækkelig for religionens proselytter og derfor har religionens ypperstepræster - videnskabsmændene - profeteret et nyt scenarium. Styret panspermia (directed panspermia) gav ny tro på religionens ægthed. Ifølge Francis Cricks bog, til hvilken han var medforfatter, var det oprindelige liv transporteret til jorden af rumvæsner i UFO’er (hvis det kom fra OB 05390 (den nyfundne jordlignende planet), ville rejsetiden som sagt tage over 300 generationer – 25.000 år, med lysets hastighed), for 9 milliarder år siden. [22]. Lad mig også indskyde at alderen på universet har ændret sig flere gange. Med tiden bliver det imod enhver erfaring yngre – alene på 50 år lykkedes at blive 50 milliarder år yngre.

Crick indrømmede selv at ”Hver gang jeg skriver et stykke om livets oprindelse, så sværger jeg at jeg aldrig vil skrive flere, fordi der er for megen spekulation som fører til for få fakta[17]

Styret panspermia
Selvom mange mener at rumvæsnerne bortfører mennesker i deres UFO’er, for at samle sæd og æg fra dem (som vi kommer ind på senere), så er der altså denne lære i ufologien, at selv samme rumvæsner, som sagt, har tilført denne DNA information, som ikke var og kunne komme tilstede, uden intelligens til at ”tegne byggeplanen”. Hvad skal de bruge sæd og æg fra mennesker til, når de selv formodes at have designet skabelsen? John Mack, som er Harvard universitetsprofessor, er en af dem, som tror dette, og tilkendegiver denne overbevisning i sin bog ”Abduction: Human Encounters with Aliens”.

Men teorien at disse rumvæsner har tilført denne planet biologisk information i form af DNA, er begrænset af at de ikke har kunnet give os mere, end de selv har (lige som med legoklodserne). Dvs. at disse rumvæsner som fragtede denne DNA information til jorden i deres rumskibe, medbragte al den information det kræver at skabe milliarder af dyr- og plantearter – lige fra strudse og kolibrier til hval hajer og den lille fiskeart paedocypris. Lige fra markernes smørblomst til skovens kæmpefyrtræ og fra den smukkeste blomst til den mest ækle svamp. Tænk over træerne og buskenes egenskab til at bære frugt og selv reproducere. Det kræver ubeskriveligt mere end den information et rumvæsen kan bære, at skabe alt dette!

Det er en umulighed som ikke på nogen er værd - eller skal man sige for dyr - at tage til overvejelse. Derfor er vi igen tilbage til udvikling, hvor rumvæsner startede livet, og udviklingen førte arbejdet videre. Men problemet er uløseligt. Problemet er så, at hvis disse rumvæsner har givet information nok til én skabning - eller måske to skabninger så formering var mulig - så måtte de nødvendigvis have skabt to af de mest avancerede skabninger på jorden, for DNA informationen kan som sagt ikke avancere og tilføje mere information af sig selv. Selv den mest avancerede skabning på jorden, har ikke al DNA informationen som skal bruges, for at forme alle andre mindre avancerede skabninger på kloden. Tre klodser bliver ikke af sig selv til fire. Er evolutionen som Darwin præsenterede den, pludselig vendt på hovedet? Begyndte det ikke i ursumpen med en ”simpel” celle, men derimod omvendt med en perfekt skabning, med al den DNA information der skulle til, for at frembringe mennesker med brune og blå øjne, mørke og lyse hudfarver – krøllet og glat, brunt, sort og blond hår - dyr og planter osv?

Hvis det så var sådan at evolutionen havde udviklet denne skabning, igangsat af rumvæsner, så er der også det problem, at arterne ikke kan krydses. Hvorfor kan mennesker ikke krydses med aber? De ligner ifølge Darwin hinanden så meget, at man kunne tro de var beslægtede. Selv højtuddannede videnskabsmænd står på nakken af hinanden for at degradere sig selv og bevise at de er avancerede aber… Men aberacerne indeholder ikke DNA informationerne til at kunne avancere til et menneske.

Vi ved af erfaring, at de menneskelige gener er så degenererede, at om man formerer sig inden for én og samme familie i bare en til to generationer, så tabes der så megen DNA, at mutationer og deformation bliver et problem – med andre ord, indavl. Mutationer kan ikke tilføre ny information, men er et resultat af informationstab.

I menneskets begyndelse, måtte familiemedlemmer af fornødne årsager giftes og stifte familie, inden for en lille kreds. Gud havde sagt: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden” (1. Mos. 1:28) og med to mennesker i begyndelsen, var der nødt til at være ægteskab imellem bror og søster. Vi ser også Abraham, som giftede sig med sin halvsøster Sara, ca. 2000 år efter skabelsen.

På Moses’ tid, ca. 500 år efter, laver Gud en forordning, der vejleder folket til at undgå det vi i dag kalder incest. Det var nu forbudt at have omgang med ”eget blod”. 3. Mos. 18:6-17 fortæller dette ganske klart.

Grunden til denne nye forordning, kan måske diskuteres. Gud siger: ”I må ikke bære jer ad, som man gør i Egypten, hvor I boede, og I må ikke bære jer ad, som man gør i Kanaan, hvor jeg fører jer hen. I må ikke følge deres skikke. I skal følge mine retsregler, og I skal holde mine love og vandre efter dem. Jeg er Herren jeres Gud!” (3. Mos. 18:3-4). Men var det kun fordi det var skik i Ægypten og i Kana’an, at de ikke måtte gøre det? – Abraham gjorde det uden det var til skade og fik Isak… Jeg tror der har været mere i det. Siden der her er gået ca. 2.500 år efter skabelsen, og synden med tiden havde gjort sin synlige skade, så var det allerede dengang nødvendigt at sætte forholdsregler op for menneskets skyld, så dårlige gener fra to mennesker ikke førtes videre til deres afkom. Vi har lært hvor galt blodskam kan gå…

Internetavisen Jyllands-Posten fortalte d. 7. marts 2006 at: ”Opdagelsen af en tyrkisk familie, der bevæger sig på alle fire, kan hjælpe forskningen i menneskehedens udvikling, meddelte forskere tirsdag. Forskere mener, at de fem søskende, som kun kan bevæge sig naturligt på alle fire, kan give nye viden om, hvordan mennesket udviklede sig fra firbenede til opretgående skabninger. Nicholas Humphrey, evolutionspsykolog ved London School of Economics, siger, at opdagelsen åbner ’et ekstraordinært vindue til fortiden’.[23]

Forskerne bruger hver en chance for at bevise deres religion. Selv disse stakkels mennesker, som bestemt ikke er tjent med at være levende beviser for en abereligion. Det er utroligt at babyer der endnu ikke har lært at gå, ikke er et brugbart bevis for dem… Tiden vil måske vise at det som al anden misdannelse, handler om DNA tab. Under alle omstændigheder, skulle disse fire mennesker i så fald være bevis for, at grundet DNA tab, er mennesket gået fra den bedre tilstand på alle fire, til at miste kontrollen over lemmerne, så de kun behersker at gå på to ben. DNA kan ikke tilføjes, men kun mistes.

Det betyder at om rumvæsner for 4,5 milliarder år siden startede evolutionen, så har de været nødsaget til konstant at rejse jorden rundt, for kontinuerligt at føje forskellige DNA informationer til de forskellige arter, for at skabelsen kunne avancere til det vi ser i dag. Det er jo en fuldstændig vanvittig tanke. Hvis rumvæsnerne virkelig er så avancerede, hvorfor så ikke skabe alt som det skulle være, til at begynde med?

Sagens kerne.


Når vi nu har gennemgået nogle få sider af de ufologiske teorier, skal vi se lidt på sagens kerne, hvad UFO’er er.

Vi har allerede set på, at fænomenet uidentificerede flyvende objekter til alle tider har eksisteret, og udviklet sig efter menneskets bevidsthed, lige fra kanoer og hestevogne til højtavancerede lyskugler, som ubesværet kan lave luftakrobatik, om det så skulle være ottetaller med tusinder af kilometer i timen, fra den ene ende af himmelen, til den anden.

George Lucas sagde til Times Magazine, d. 9. februar 2003 at. ”Jeg tager kraften (the Force) med i filmen (Star Wars), for at forsøge at vække en vis slags åndelighed i unge mennesker… Jeg tror der er en Gud. Ingen spørgsmål om det. Hvad den Gud er eller hvad vi ved om Gud, er jeg ikke sikker på[24]

Med den udtalelse er der ingen tvivl om, at det hele handler om spiritualitet – noget ikke fysisk, og åndeligt. Der er i korthed vist, igennem denne artikel, at den fysiske UFO ikke kan opfylde de krav universet stiller til transport. Derfor er fænomenet nødt til at være hævet over fysikken, og derfor er vi tvunget til at kikke ind i den åndelige verden, for at få et anvendeligt og tilfredsstillende svar.

Der findes tusinder af videoklip, selv ved højlys dag, hvor UFO’er er blevet filmet, og derfor kan vi ikke bare afvise fænomenet som synsbedrag. Det er noget der sker og mennesker er påvirket af det over hele jorden. Mexico, Israel, Arizona og Korea er nogle af de lande, som har meget at fortælle om UFO’er. Astronauter og fly piloter kan også vidne om UFO syn. Fænomener som korncirkler og ansigtet på Mars, betager gang på gang mennesker, og gyset af det uforklarlige får hurtigt folket til at glemme al fornuft og virkelighed.

Men der er den modbydelige del af sagen, hvor mennesker bliver bortført og oplever frygtelige ting, der mærker dem for resten af livet. Nogle mener at disse kidnappere fra det ydre rum, kommer med gode hensigter, men andre har oplevet, at det gør de ikke. Der er stor forvirring om disse brødre i rummet har gode eller dårlige hensigter med- og nyheder til os. Men vi skal se, at de siger et, og gør noget andet, og derfor er forvirringen om hensigten total, og derfor kan alle som kender Bibelen genkende, at det er dæmoner vi har med at gøre. Vidnesbyrdene er mange og der vil altid være en fortælling, som for én vil være overbevisende og en anden åbenlys fup. Men også den anden vej rundt. Den skarpsindige vil hurtigt få sin sag for, hvis han skulle gå uberørt igennem alle historierne og beviserne. Der skal nok være en historie derude, som også kan få dig til at smide paraderne og fornuften væk, og blive overbevist om det intelligente liv, i det store univers.

Bortførsler CE4 – nærkontakt af fjerde grad.
Mennesker som er blevet bortført af disse rumvæsner, kan fortælle mange historier om hvordan rumskibene så ud, om sterile borde og undersøgelser. Kvinder fortæller om graviditetstest foretaget af disse rumvæsner og mænd om at deres sæd er blevet taget. Samtidig er der mange som ikke husker hvad der er sket, timer er bare forsvundet og under hypnose kan de fortælle ”spændende” ting.

En fortælling jeg kort vil tage frem, er den med Betty og Barney Hill – søg efter dem på Google, og du vil få mange sider der fortæller om dette.

I 1961, september måned, var Betty og Barney på vej hjem i sin bil. De fik øje på nogle klare farvede objekter på himmelen, som lod til at følge efter dem. Barney stoppede bilen og tog sin kikkert for at se nærmere på fænomenet, og blev så chokeret og bange over at se ansigter som stirrede tilbage på ham fra fartøjets vinduer, at han kørte videre. Kort tid efter hørte de bip lyde som kom fra bagenden af bilen, og det var det sidste de kunne huske før de kom hjem – to timer senere end forventet.

Betty begyndte at læse UFObøger og fik efterfølgende foruroligende drømme om gynækologiske undersøgelser, som blev foretaget på hende inde i et rumskib. Det indbefattede bl.a. at en lang nål blev ført ind i hendes navle, og hun husker at blive fortalt, at det var en graviditetstest.

Barney havde også problemer, og led af mavesår og kønslige lidelser.

De bandt begge problemerne sammen med UFO synet og besøgte nogle år senere en hypnoterapist med overbevisning om, at de havde været ude for begivenheder som de ikke kunne huske ved bevidsthed. Efter timer under hypnose – et forløb som varede et halvt års tid - huskede de pludselig deres oplevelser efter bippet bag fra bilen.

Barney huskede at han blev kontrolleret telepatisk, og blev kommanderet til at køre hen til et nærliggende skovområde. Da de ankom, blev de ledt ind i rumvæsnernes fartøj, hvor de mødte væsner som var ca. 152 cm høje, og Barney beskrev dem som Science Fiction har lært os de ser ud – store mørke øjne og med lille og smal mund, mens Betty huskede dem med store næser.

Følgende startede de medicinske procedure. Barney fik taget sæd og Betty fik som i drømmene denne lange nål i maven, igennem navlen.

Betty fik efter undersøgelsen en rundtur i rumskibet og hun spurgte dem hvor de var fra. De viste hende et detaljeret stjernekort, som hun kunne beskrive detaljerne af, og nogle mener at det er et gyldigt diagram over stjernesystemet, som omgiver Zeta Reticuli (som tidligere nævnt ca. 820 lysår væk).

Der har igennem tiderne været mange forsøg på at komme med en forklaring på, hvad det var de havde oplevet. Da Betty er hvid og Barney mørk, har psykologer forslået at det kan være underbevidstheden, der, baseret på følelsesmæssige konflikter på grund af deres blandede raceægteskab, har skabt disse billeder, som så er kommet til overfladen igennem dette UFO syn. Andre har påstået at Bettys drømme var et resultat af hendes svælgen i UFO bøger, efter UFO synet. Andre igen kom med en teori, at det var underbevidsthedshukommelsen der genspillede dele af filmen ”Invaders from Mars”, fra 1953, da den viser lignende tilfælde – og desuden skildrer rumvæsnerne med store øjne og store næser.

Der findes tusinder af sådanne historier, og som sagt, skal der nok være en historie, som fortalt overbevisende nok, også kan få dig til at komme til erkendelse af, at vi ikke er alene, men deler universet med fysiske, levende, intelligente væsner.

Ofte er sådan en oplevelse årsag til, at mennesker ændrer hele deres verdensbillede, og mange gennemgår en religiøs forandring: ”Bortførsels spørgeskemaer har vist at et overvældende flertal af bortførte, har vist interesse i overnaturlige aktiviteter, østerlandske religioner og New Age’s verdenssyn. En stor procentdel af bortførte, har også fortalt om en fortid med Ouija boards, astrologi, heksekraft, astral rejser, telepatisk kommunikation, kanalisering, før-livs oplevelser og lignende.[25]

Til alle tider, har Djævelen og hans dæmoner søgt at oprette en ny verdensorden, der igennem en 100% satanisk kontrolleret mand, styres af Satan selv. New Age er den religiøse side af dette værk, og er derfor det budskab som disse dæmoner, i skikkelse af Science Fiction’s rumvæsner, proklamerer og underviser verden over.

Selv samme dæmoner viser sig for andre religiøse mennesker, i skikkelse af Jesus, Maria, engle og afdøde mennesker. Alle midler er taget i brug for at fremme resultatet, som er en ny verdensorden, med en verdensreligion og verdensøkonomi. Der er intet nyt under solen og resultatet som er ved at blive opfyldt, i disse sidste dage, var nær lykkes for ca. 4000 år siden, da menneskeheden bestemte sig for at skabe et navn, og i enhed skabe et sådant samfund, med et tårn som symbol derpå. Gud stoppede det dengang, men vil lade planen lykkes i vor tid, og derfor er UFO aktiviteten eskalerende, for at prædike det Ny Tids evangelium, om en ny og bedre verden.

Dæmonernes religiøse budskaber
Det er interessant, at disse rumvæsner kommer med budskaber, som til tider minder meget om Bibelens budskab – og ofte er det budskaber om trængsel og mørke tider forude. Samtidig er det et budskab, der som New Age binder alle religioner sammen, mens kristendommen udelades. Jesus angribes derimod, og som New Age påstår, er Han ikke verdens frelser, men blot én af de få gode religiøse ledere, som er blevet sendt til jorden. I andre budskaber er han en UFOnaut – et rumvæsen som dem selv, og det at han blev løftet op, og at en sky tog Ham bort fra øjnene på vidnerne (Apg. 1:9), er blot en fortælling om at Jesus, i en UFO, forlod planeten jorden. Rumvæsnerne er derimod verdens frelsere, og er her for at få mennesket op på et højere mentalt og åndeligt niveau – præcis som New Age i årevis har arbejdet for!

Det næste stykke er modbydeligt, og er du følsom skulle du måske hoppe punktopstillingen over. Hvis du læser videre, så forbered dig på et kik ned i helvede. Det er primært de tre første punkter og det sidste, der forholder sig til emnet, religiøse budskaber. Men de efterfølgende har jeg taget med, i sammenhæng, selvom de måske burde være i afsnittet om nærkontakt.

Dr. Karla Turner kom, baseret på egne erfaringer og undersøgelse af andres oplevelser, til følgende konklusioner: [26]Ud fra denne liste er det tydeligt at det er de selv samme dæmoner, som Bibelen advarer imod, som udøser sin had og ondskab over disse mennesker. Et ækelt budskab blandet med trængsel og bortrykkelse, er et tydeligt bevis for at det er dæmoner der smider en tornado igennem Guds Ord, for at forvrænge budskabet og dække over sandheden om frelsen, i Jesus Kristus.

Mennesker som har oplevet denne type besættelse af dæmoner i form af rumvæsner, bliver ofte traumatiseret som andre mennesker, der har oplevet naturlige traumer. De tror med dybeste oprigtighed på deres oplevelser og lider af stress symptomer, som ordinære traumatisk ramte mennesker.

Som sagt er der et mønster, som ofte går igen i alle disse bortførelses historier. Involvering i okkultisme, af den ene og anden art. Områderne som tidligere er citeret fra Chuck Missler’s bog, er blot nogle få. Der findes tusinder af måder at involvere sig med disse dæmoner.

Kristne mennesker har også oplevet at disse bortførelser finder sted. En efterforskningsgruppe som undersøger CE-4 nærkontakt, grundlagt af Joe Jordan og Wes Clark [27], søgte at finde mønstre som var overset af alle de andre mange efterforskere. Muslimer, buddhister, jøder, agnostikere osv, havde alle oplevet disse bortførelser. Men der var noget anderledes ved de kristne.

Clark og Jordan interviewede Bill D., som havde en oplevelse i julen 1976. Bortførelsen startede som normalt, sent om natten, i sengen. Tidligere på aftenen havde han set nogle unormale lys igennem sit stuevindue, over en skov nord for sit hus. Han antog det var en politihelikopter, der ledte efter narkomaner eller noget. Hvad end det var, så var hans hund oprørt flere timer derefter.

Hans kone var gået i seng, og da han selv gik i seng, blev han holdt vågen af sin hund der gøede. Det var da, paralyseringen gik i gang. Han var ikke i stand til at råbe og kunne kun se en grålig tåge, og mærkede at noget var i rummet. Han blev løftet op af sengen. Leviterende over sengen, mærkede han en stang blive ført ind i hans endetarm. Han blev fyldt med frygt og kunne ikke råbe. Han fortæller at: ”Jeg troede jeg havde en satanisk oplevelse; at djævelen havde fået fat i mig og havde stukket en stang ind i min endetarm, og holdte mig oppe i luften… Så hjælpeløs, jeg kunne intet gøre. Jeg sagde ’Jesus, Jesus, hjælp mig!’ eller ’Jesus, Jesus, Jesus’. Da jeg gjorde det, var der en følelse eller en lyd, eller noget som enten mine ord som jeg tænkte, eller ordene jeg havde forsøgt at sige, gjorde, hvad end det var som holdte mig oppe i luften på denne stang, ondt. Jeg følte den blev trukket ud og jeg faldt. Jeg ramte sengen, fordi det var som om jeg blev kastet tilbage i sengen. Jeg kan ikke sige det, men da jeg faldt, så vågnende min kone og spurgte hvorfor jeg hoppede i sengen[28]

Hvis Jesus var en af dem, et rumvæsen fra en anden planet, hvorfor er de gode rumbrødre så bange for Ham? Bibelen viser klart hvordan disse dæmoner frygter Jesus, for de ved, at de er overvundet. Paulus fortæller at Jesus: ”afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus” (Kol. 2:15) og han gør det klart for os at: ”for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” (Ef. 6:12). Kan dæmonerne bilde os ind at Jesus er en af deres egne, så har de vundet et strategisk slag, for hvem spørger fjenden om hjælp?

Men det er ikke kun i den store verden alt dette forgår. Også i lille Danmark er dæmonerne travlt aktive med deres bedrag. Ingerlise Provstgaard skriver i sin bog ”Med Ført Hånd”, at ”Det begyndte med, at en kollega lånte mig et par bøger om UFOer… Der var mennesker, der havde haft kontakt med væsener fra andre kloder. Set UFOer. Snakket med de fremmede, ja, én havde endog oplevet at blive taget med af dem ud i rummet. Han havde skrevet en af bøgerne, og den handlede om de ting, rumvæsenerne havde »undervist« ham i derude. Krige, vold og ødelæggelse, som vi kendte det på jorden, sagde de, var blot et tegn på, at man endnu ikke var nået frem til så høj en udvikling, som man var bestemt til. Han (Svend, Provstgaards ven)havde kendt én, der havde lært at skrive ordene direkte. Hendes hånd skrev, uden at hun selv vidste, hvad der kom - det var vist nok rumvæsenerne, der dirigerede det, mente han. Måske kun­ne vi lære os det?” [29]

Automatskrift er en meget velkendt teknik inden for New Age og okkultisme. Vassula Ryden, som kaldes verdens største nulevende profet, er besat af samme dæmoner (og rumvæsner) og om hende skrives der: ”De budskaber, der bliver givet til Vassula, skrives af hende med en statelig håndskrift – forskellig fra hendes egen – når hun lader sin hånd blive ført på overnaturlig vis. Mange voksne mennesker, inklusive Vassula selv, har spurgt, om dette er Jesu håndskrift. Jesu svar var, at det ikke var Hans håndskrift, ellers ville den være perfekt. Men Han siger altid: Vassula, lad Mig bruge din hånd,’ eller ’lyt og skriv...’[30]

Vassula siger selv om fænomenet: ”Jesus har klart sagt til mig og vist mig, at denne håndskrift ikke er automatskrift, som nogen mennesker bilder sig ind.[30]

Hun aner ikke hvad det er der overtager hendes legeme. Ufologer kalder dem rummænd, religiøse for Jesus, Kristus(energien), Maitreya m.m. Ingerlise Provstgaard fortæller videre: ”Jeg kastede mig begærligt ud i forsøget (på automatskrift). Først var der en periode, hvor jeg hele tiden syntes, det var lige ved at bryde igennem, men der var alligevel en slags mur, jeg ikke kunne komme over. Indtil plud­selig en fredelig søndag morgen muren sprængtes…Da ordstrømmen begyndte at flyde, var det første, jeg skrev, dette: »Ja, jeg er Jesus af Nazaret, Kongen over alle. Du er den, Faderen elsker, den, Faderen stoler på. Du skal blive en lysets engel på jorden og komme til at bringe lys og varme til mange menne­sker. «…Sproget var højtideligt poetisk, skriften fuldendt smuk. Store, perfekt formede bogstaver med en snorlige retning - en håndskrift, totalt ulig min egen, som altid har været og stadig er sjusket og uden system og retning, selv, når jeg gør mig megen umage.[29]

Det er præcis samme sag med den falske profetinde Vassula Ryden, der er narret til at tro – lige som Provstgaard – at Jesus er kraften bag fænomenet.

Som tiden gik for Provstgaard, så blev hun og hendes meddeltagere beordret til at køre forskellige steder hen, for at opleve et møde deres søstre og brødre fra rummet. Diktaterne på papiret, som fyldte hæfte op og ned, blev til kommanderende stemmer i hovedet: ”»Gå til højre«, »pas på, der er et hul her«, »kryds vejen nu« - sådan lød det hele tiden, og jeg fulgte lydigt og trygt[31]

Til sidst blev det for meget for Provstgaard, og hun sagde til denne person der var blevet hendes guide: ”Er du Gud, så er det altså nu, du må give dig til kende og redde mig. Og hvis du ikke er Gud, så forlanger jeg nu at få at vide, præcis hvem du så er, og hvad det er for et spil, du spiller med mig!« Jeg nærmest råbte det ud i stuen i oprør og vrede. Så greb jeg en blyant og et stykke papir. Og med en iver som en eksplosion - som om han havde længtes efter dette øjeblik, som en tilbagestængt vulkan læn­ges efter at slynge sine gloende indvolde op under himlen, begyndte han at skrive gennem min hånd. Det var den sædvanlige fuldendt smukke skrift, omend den syntes at ryste en smule af en slags op­hidselse. Men bogstaverne var denne gang 4-5 cm høje - de største, han nogen sinde havde præsteret, og de formelig lyste af triumf.
På papiret stod: »JA! JEG ER DJÆVELEN, OG JEG EJER DIN SJÆL!«[32]

Ingerlise Provstgaard fortæller i bogen om, hvordan Jesus – den levende Guds Søn - hjalp hende ud af alt dette bedrag. Djævelen måtte slippe sit greb, skønt han mente at han nu ejede hendes sjæl. Er du involveret i lignende, så er denne bog god for dig at læse!

Jorden, universets ”smørhul”


Jorden er anderledes end nogen anden planet i universet. Uanset hvor mange år videnskaben søger, vil planeter egnet for liv aldrig blive fundet. Var det anderledes, ville vi have vidst det nu i mange tusinde år. Gud har fortalt os alt om den fysiske verden, og var det anderledes end Han har fortalt, ville Han aldrig have sagt det, sådan som Han har.

Det som vi selv har fundet ud af om vores planet, er i sig selv forklaring nok på, hvorfor Gud ikke har fortalt om fysisk liv andre steder.

Stjernerne og deres afstand fra jorden
Vores nabostjerner i vores mælkevejsgalakse, er med så nøjagtig afstand imellem hinanden, at de producerer nok lys til at blive set, men er ikke så tæt, at de overvælder os med farlig radioaktivitet eller tyngdekræfter. På den anden side, hvis de var længere væk, ville nattehimmelen være betydelig mørkere, og stjernerne ville ikke være så nyttige som navigationshjælp, og til at bedømme årstiderne, som menneskeheden har brugt i mange år.

Solsystemets position i galaksen.
Solsystemet er placeret omkring to tredjedele fra mælkevejens centrum. Hvis det var tættere på centrum, hvor der er en tæthed af andre stjerner, kendt som galakse bulen, ville vi være overvældet af deres lysstyrke, og intet andet i universet ville være synligt. Var vi for tæt på galaksens ydre grænse, ville nattehimmelen være for mørk.

Perfekt dagslys
Vores sol svinger ikke (lysmæssigt) som mange andre stjerner lader til at gøre. Det ville gøre tilstanden ulevelig på jorden. Solen giver lige den rette mængde lys til jorden, og det er den perfekte farve (dens bølgelængde) til jobbet. Den har en gul-hvid farve, til forskel fra mange andre stjerner med forskellige farver. Spidsintensiteten af dens lys, er i det infrarøde spektrum, som giver varme til alle jordens beboere.

Jorden roterer med den rette hastighed
Jordens rotation er ideel til at give dag og nat. Længere dage ville forårsage større opvarmningseffekt og, omvendt, længere nætter – mere kulde. En hurtigere rotation ville producere konstant voldsomme vejrtilstande.

Den rette hældning
Jordens hældning er tippet til en vinkel på 23,5 grader. Denne hældning tillader den nordlige halvkugle at modtage mere sol fra april til september, og den sydlige halvkugle fra oktober til marts, og solens varme spredes således over en større del af kloden, end hvis der ikke var en hældning. Denne sæsonmæssige forandring er absolut vital for at udløse blomstringen hos planter og frugter, og brunsten hos nogle dyr. Hvis hældningen var større, så ville iskapperne smelte om sommeren og oversvømme landområderne. En mindre hældning, og årstiderne ville være svagere markeret, pga. den reducerede variation i temperaturerne.

Perfekt afstand fra solen
Hvis vi var 10 procent tættere på solen, ville jorden have ovnagtige temperaturer og 10 procent længere væk, ville producere isørkener. Havene ville også respektivt bringes i kog eller fryse fast, så der ikke kunne være noget liv, som vi kender det.

Jordens korrekte bane
Jordens bane varierer kun lidt i dens afstand fra solen, som resulterer i ganske små variationer i temperatur. En mere ellipseformet bane (som nogle andre planeter har) ville være ødelæggende for livet på jorden.

Den rette størrelse
Vi kender effekten af reduceret eller forøget tyngdekraft, på de andre planeter i vores solsystem. Der er enten for meget eller for lidt. Jorden er lige den rette størrelse for dens beboere. Derfor forbliver vandet i en flydende form. Mindre tyngdekraft, og vi ville miste vandet ud i rummet, på grund af den forøgede fordampning af koldt vand, grundet det lavere atmosfæriske tryk.

Vand cyklusen
Vand dækker 70 procent af jorden, via dens verdenshave, floder, søer og vandløb. Dette arrangemet (fordampning fra havene for at danne skyer, som endeligt forårsager at regn falder på jorden) er unik inden for vores solsystem, og giver passende forsyning af frisk vand til jordens livsformer.

Rette konstruktion
Jorden tilbyder en overvejende forsyning af ressourcer, så som træ, metaller, dyr, planter og en skare af andet, som er brugbart for mennesket. Ud over det, har jorden den rette tilstand til at danne og vedligeholde ozonlaget i atmosfæren, for at beskytte os. Den har et magnetfelt som hjælper med at afbøje skadelig stråling fra solen. Magnetfeltet hjælper også med navigation for mennesker og dyr. Vores atmosfære er sammensat af præcis de rette gasser, modsat nogle af de skadelige kombinationer, fundet andre steder i vores solsystem. [33]

Afslutning


Jeg ved godt, at denne artikel langt fra er udtømmende. Der er et utal af beretninger som er formet således, at ægtheden er slående. Men jeg håber at denne artikel har vist dig at det folk oplever med UFO’er, ikke nødvendigvis er forkert, men alligevel heller ikke sandt.

Der er ikke tale om videnskab, men om religiøsitet, som former menneskets forståelse og verdenssyn således, at Gud – Bibelens Gud, den levende Skaber og Frelser, skubbes i baggrunden, til fordel for Satan og hans dæmoner, der har ét for øje, at opsluge hvem de kan, i et spind af løgn og bedrag – specielt i denne sidste tid.

Jeg startede med at fortælle, at UFO fænomenet med stor sandsynlighed vil være et vigtigt redskab i Antikrists hænder, når Jesus har hentet sin menighed hjem. I årevis har New Age proklameret det.

I artiklen Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden, fortæller om Bill Lambert fra ”the House of Theosophy”, der holdt et seminar ang. Han klassificerede tre typer mennesker, i forhold til deres sindstilstand, over for Antikrist:

1. De, hvis bevidsthed er blevet passende løftet så de let kan modtage ham.
2. De, hvis bevidsthed er blevet løftet noget, men ikke så højt at de let og øjeblikkeligt kan acceptere ham, men de kan blive i stand til at modtage ham, efter videre oplysning.
3. De, som aldrig vil acceptere ham.


Klasse 3 er de sande kristne, som ikke har ladet sig bedrage, men holdt fast ved Guds Ord og Hans frelse igennem troen på Jesus Kristus. Derfor bliver de bortrykket før trængslen, og Lambert beskriver, som dæmonerne i ufologien, denne hændelse således: ”Bill sammenlignede dem med en person, som havde levet hele sit liv i totalt formørket rum. Hvis et pludselig skarpt lys skinnede ind i rummet, ville personens øjne ikke være i stand til at udholde lyset. Personen ville forsøge at undgå lyset, og gå ind i et andet rum som er mørkt. Personer i gruppe 3 er, ’udvalgt til at gå ind i et andet rum’ (Lamberts præcise ord)

På dette tidspunkt løftede jeg min hånd og spurgte, ’Hvordan gør disse mennesker det, Bill? Ingen kan bare få sin ånd til at forlade denne verden. Begår disse mennesker selvmord?’ Bill svarede eftertrykkeligt ”NEJ”. Han sagde, ’Jeg ved ikke hvordan det vil ske, men disse mennesker vil forlade denne dimension.’


Der er ikke noget at være i tvivl om. ”Rumvæsnerne” er intenst hos os i denne tid, for de ved at tiden for Antikrist er nær. De kristne kirker formes igennem eks. nye målrettede kirke [34], New Age igennem meditation og kanalisering (som kristne menigheder nu også i stort omfang tager til sig, som redskaber til at ”nærme sig Gud”, som det hedder) – direkte kontakt til disse dæmoner, ikke i form af rumvæsner, blot som en højere fælles bevidsthed. Andre religioner er ligeledes under massiv mental og åndelig påvirkning fra disse dæmoner, så verden snart med én stemme kan tilbede Antikrist.

Tiden er nær. Verden ændrer sig fra nu af hurtigt hen imod en kontant synliggørelse af Ny Verden Orden, som okkultreligiøse politikere og magthavere i hemmelighed verden over, de sidste par hundrede år har arbejdet med iver på.

Referencer


1. http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3517102/
2. http://www.algebra.com/algebra/about/history/Little-boy.wikipedia
3. http://www.nuforc.org/webreports/ndxe200512.html
4. http://www.paklinks.com/gs/archive/index.php/t-91797.html
5. http://members.aol.com/jeff1070/script.html
6. http://members.aol.com/jeff1070/wotw.html
7. http://www.bluebookarchive.org/download.aspx
8. ”Project Blue Book Exposed”, side 169
9. http://www.crystalinks.com/lenticular.html
10. http://www.abc.net.au/science/news/stories/s520317.htm
11. ”The National Enquirer”, 8. juni, 1976) og citeret i bogen “Above Top Secret: The Worldwide U.F.O. Cover-Up
12. http://www.alienencounters.com/aechap1.html
13. http://www.csicop.org/si/2000-05/majestic-12.html
14. http://www.glyphweb.com/esky/concepts/drakeequation.html
15. http://stats.kwsn.net/
16. http://setiathome.berkeley.edu/sponsors.php
17. http://creationdefense.org/68.htm
18. http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i2/dna.asp#r8
19. http://www.answersingenesis.org/creation/v17/i4/information.asp
20. http://boise.jesusproject.com/content.cfm?contentid=1064
21. W. Gitt, In the Beginning was Information, CLV, Bielenfeld, Tyskland, side 64–67
22. http://www.pathlights.com/ce_encyclopedia/20hist11.htm
23. http://www.jp.dk/nyviden/artikel:aid=3599386/
24. http://www.atheists.org/flash.line/star1.htm
25. ”Alien Encouners”, af Chuck Missler og Mark Eastman, side 109
26. http://alienresistance.org/ce4premise.htm
27. http://www.alienresistance.org/ce4.htm
28. http://www.christianwebsite.com/cgi-bin/search/jump.cgi?ID=103970
29. ”Med Ført Hånd”, af Ingerlise Provstgaard, side 7-10
30. http://www.vassula.dk/sider/artiklermm/handskriften.html
31. ”Med Ført Hånd”, side 16
32. ”Med Ført Hånd”, side 21
33. ”He Made the Stars Also”, af Dr. Stuart Burgess, side 62-78
34. http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=375


Debat: UFO’er

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Universet

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation