Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/07-03


Udskriv
Oversigt


Man kan blive træt og irriteret, af at igen og igen skulle høre advarende ord, se løftede pegefingre og alvorlige blikke. Men kære læser, af hele mit hjerte, vil jeg fortælle dig, at bedraget i denne tid, stikker så enormt dybt, at det er umuligt at tro, hvis man ikke kender og anerkender historiens hændelser, som har bragt os her til i kristendommens navn.

Gud har igennem længere tid, ladet mig se og høre ting, som har gjort mig så bedrøvet, at jeg ikke har været i stand til at sætte ord på. Men jeg oplever en stor byrde, at det må blive kendt for de der vil lytte, at vi som kristne, er blevet narret og ført langt væk fra sandheden, af en anden jesus og en anden ånd.

Omkring 35 år efter Jesu død, var der allerede store problemer i Galatermenigheden, fordi de ikke forstod at holde sig til Jesus og Hans frelsende evangelium. I Gal 1:6, undrer Paulus sig over at de allerede begyndte at blive frafaldne. Det gik galt for dem dengang, fordi de tillod mennesker at ændre og pervertere evangeliet. Dengang trak de noget fra evangeliet, og satte loven i kraft igen.

Da Jesus døde, sendte Han os Helligånden – Talsmanden, som har nogle opgaver her på jorden. Vi ved at Jesus forlod denne jord, for at Helligånden måtte komme (Joh 16:7). Bibelen fortæller om Jesu andet komme, hvilket vil finde sted efter bortrykkelsen, hvor alle døde i Kristus vil opstå og alle levende i Kristus skal forvandles og møde Jesus i skyen. (1. Kor 15:51-54) Vi ved også, at denne bortrykkelse ikke har fundet sted endnu, og af den grund kan vi også konkludere, at Jesu 2. komme, heller ikke har fundet sted.

Jesus siger også: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.” (Joh 16:16) Han sagde ikke, En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig; derefter skal I ikke se mig for en stund, men lidt efter igen. Og alligevel, skal I ikke se mig herefter, for så stiger jeg til himmelen igen, men ikke længe, for så skal I se mig igen. Der er ikke tale om Jesu 3., 4., 8. eller 9. komme, men Hans 2. komme, som vil finde sted, når Han kommer ned for at kæmpe for sit land Israel, og sit udvalgte folk, jøderne.

Jesus er Sandheden, og kan ikke tale andet end sandheden.

Helligåndens arbejde, fortæller Jesus, skal være at:Helligåndens vigtigste opgaver, er at lede mennesker til Jesus ved at tale sandheden om synd, dom og retfærdighed (Joh 16:8), og holde os som er blevet frelst til vejen, som fører derhen hvor Jesus er, - Himmelen.

Helligånden vejleder os i dag, gennem Bibellæsning og bøn, som er samvær med Gud. Helligånden lærer os Ordet at kende. Han åbenbarer ordet og giver os kendskab til, hvordan vi kan adlyde Ordet, som er Sandheden, som er Jesus Kristus, Guds enbårne søn.

Satan ønsker at ødelægge dette simple og nådefulde evangelium. Han ønsker at forfalske kendskabet til Jesus og den Hellige Ånd, ved at give os et efterlignende evangelium, hvor en efterlignende jesus og en efterlignende ånd, udfører efterlignende værker. Disse efterligninger kommer helt automatisk ind i forsamlingerne, når vi tillader et andet budskab, end den sandhed som Ånden har åbenbaret os, at blive prædiket. Tillader vi nogle at trække fra, eller ligge til, vil vi i løbet af meget kort tid, miste den sande Jesus og den sande Helligånd, til fordel for efterlignende personer.

Sammen med Helligånden, fik vi Åndens nådegaver. Disse nådegaver, er Satan ekspert i at efterligne, med den ånd, som erstatter Helligånden, når vi i ulydighed mod Sandheden tillader vranglære. Gud har en salvelse, som vi kan få del af, når vi er på Kristi legeme. Satan har en øjensynlig tro kopi af denne salvelse, som mennesker der ikke er tilknyttet Kristi legeme kan få, til fri afbenyttelse.

Den karismatiske bevægelse


Bevægelsen startede i protestantiske kredse. Der er flere udsagn om, hvor vidt bevægelsen var ret eller forkert i starten, så det vil jeg ikke tage op i denne artikel. Min egen tanke omkring det er dog, at der må have været noget grundlæggende forkert, siden det kunne ende ud i det, vi ser i dag. Mange sammenhænge er startet tilsyneladende korrekt, men i løbet af kort tid, har deres lære vist sig at være forkert, ved at de er drejet fra den sande vej. Men jeg vil koble dig på denne bevægelse, hvor den begyndte at forme sig, som vi kender den i dag.

I starten af det 20. århundrede, startede den karismatiske bevægelse i USA, og spredte sig til resten af jorden. Omkring de ”glade” 60’ere, mærkede vi den fornyelse i Danmark, som denne bevægelse bragte med sig. Midt i Danskernes oprør mod den gamle fundamentale levevis, fik de kristne, mens omgivelserne rasede, en fornyelse, som på mange måder gjorde op med gammel tankegang og forståelse. Mange gange er denne synlige verden, et spejl af den åndelige. Når vi ser oprør og krig i denne verden, kan vi være sikre på, at disse er forberedt og kæmpet i den åndelige verden, før det synlige resultat.

Jeg har været lykkelig for denne fornyelse, og har boltret mig i det liv og den glæde, som fornyelsen skabte, ved den tilhørende ånd, i dem som deltog i denne bevægelse. Hastigt voksede antallet af kirker og dermed mennesker, som deltog og ikke mindst promoverede denne smittende bølge.

Denne bevægelse lærte os at adlyde og følge ånden, som ved tegn, undre og mirakler stadfæstede Guds Ord. Nådegaverne var i funktion, og specielt to, som virkelig var og er i brug. Opmuntring og trøst igennem helbredelser og profetier, er et af de største kendetegn i denne bevægelse. Bevægelsen voksede og vokser enormt hurtigt, for alle mennesker sukker efter tilfredsstillelse af deres behov på denne jord. Penge og velstand er også et kendetegn ved denne bevægelse, som vandt indpas med velbehag hos sine tilhængere.

Snart havde man store musikanlæg og underholdning i alle mulige retninger, som tiltrak mennesker. Store evangelisationsmøder kunne etableres, og telte som kunne rumme enorme menneskemængder, skød op her og der.

Metoderne ekspanderede, og fornyelsen stoppede aldrig. Nye oplevelser overtog de gamle, og den åndelige vandring var frodig, med tegn og undre og åndelige manifestationer og bekræftelser.

Flere og flere menigheder, lagde Bibelen til side, for at få mere tid til åndelig betjening af hungrende mennesker, der råbte til Gud efter den søde opmuntring og de gode gaver.

Karisma, stammer fra græsk, ”khárisma”, som betyder ”gave”, så alene af navnet, fremgår hvad denne bevægelse lagde/ligger vægt på. Problemet er så dette, at vi ikke formåede at se eller mærke, hvem der kom og kommer med gaver.

Bedraget


Til forveksling, kunne hele dette udsyn, ligne tiden da Jesus var hos os. Jesus havde forudset dette, og sagde dette til disciplene: ”Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den.” (Matt 17:22) Vi har i mange år haft en stor længsel efter, at det skulle blive som det var, da Jesus var hos os. Denne længsel har overgået vores kærlighed til sandheden, og Satan er lykkedes med at give os det som vi har krævet.

På same måde, som Saul mistede Guds Ånd, og søgte i det okkulte for at få hvad han ønskede, har Gud tilladt kirkerne i dag, at få hvad de ønsker.

Nu kommer den alvorlige del, hvor Gud har åbnet mine øjne, og ved sin nåde, ladet mig se noget af den frygtindgydende og sindsoprivende sandhed, der ligger bag denne bevægelse.

Vi har som Galatermenigheden tilladt Kristi evangelium at blive ændret. Galaterne lod noget trække fra, og vi har tilladt ekstra ting at blive tilføjet evangeliet. Vi har tilladt så meget vranglære, specielt åndelige påbygninger, som har åbnet op for Satans virke i vor midte. At vi før den karismatiske bevægelse, ikke fik hvad vi selv ønskede, fik os til at søge andre veje, som kunne opfylde hvad vi hungrede efter. Alene den simple tro på Jesus, er blevet splittet op, så vi nu skal tro vore bønner, og at vi igennem vor egen tro på en specifik sag, kan gøre hvad vi selv lyster osv. Pludselig har en masse åndelige ekstrabibelske aspekter, gjort den simple tro, at tro på Jesus så kompleks, at flere mennesker har mistet den.

Fordi vi i mange år efterhånden, ikke har lagt hovedvægten på dybdegående undervisning i Guds Ord, har en enorm del af de kristne, mistet den rette forståelse af Ordet. Derfor, kan Gud ikke igennem tegn og undre, stadfæste sit Ord, og derfor har de kristne accepteret en fremmed ild, til at bevise, at deres tro er ret.

Jeg snakkede med en dame, som var med under den karismatiske bevægelses start i Danmark. Hun fortalte at hun kunne huske, at den katolske kirke var meget involveret i denne bevægelse, hvilket skabte nogle spørgsmål i protestantiske kredse.

Sande Bibel troende mennesker, blev i tvivl og stillede spørgsmål til, om katolikker kunne blive døbt med Helligånden, når de var involveret i Maria dyrkelsen? Og blev de frelst og døbt med Helligånden, kunne de så blive i den katolske kirke?

Det er to essentielle spørgsmål, som med 2 gange nej, kan besvares klart og tydeligt. Gud tillader ikke, at vi tilbeder andre guder. Gud stiller i 5. Mos 30:17, Israelitterne over for valget mellem liv og død. Vil de tilbede Gud, eller andre guder.

Dette valg må vi stadig vælge. Og de stakkels romerske katolikker, er narret til at vælge forkert. Derfor, kan de ikke modtage Guds velsignelse. De kan ikke tilbede jomfru Maria, samtidig med at blive døbt med Helligånden. Har de omvendt sig, og åbnet sig for Gud og blevet døbt med Helligånden, kan de ikke forblive i afgudsdyrkelsen. Det er netop det, som Ånden overbeviser om - synd, dom og retfærdighed.

Jeg stødte for nogen tid siden på en mand, som jeg har læst meget om og af. Hans navn er Alberto Rivera, og han var tidligere jesuitpræst, som arbejdede for ”moderkirken”, Vatikanet, med at vinde mennesker til romersk katolicisme.

Der er skrevet utrolig meget imod denne mand, at han var utroværdig med mere. Men læser man andre jesuitters vidnesbyrd og beretninger (eks. Charles Chiniquy), finder man, at historierne er enslydende og sande. Ydermere finder man ud af, hvor løgnagtig den katolske kirke er, for at skjule sine afskyligheder, hvilket giver et klart svar på, hvorfor alle disse beskyldninger mod tidligere jesuitter.

Alberto Rivera blev frelst og født på ny. Han satsede liv og lemmer i adskillige år, for at advare og vende de vildfarede katolikker til Jesus. Han fortalte også utroligt meget, om kampen mod den protestantiske bevægelse, som ved Luther fremhævede nåden og frelsen i Jesus Kristus.

Den katolske kirke, har lige siden Luther, haft en indædt kamp imod protestantismen, som har spillet sig ud, på mange måder.

Kathryn Kuhlman


Et af de brugte redskaber, som virkelig har givet gevinst, for den katolske kirke, har været evangelisten og mirakelmageren Kathryn Kuhlman.

For dig som ikke kender hende, kan jeg fortælle, at hendes ”mirakel tjeneste” startede i 1947 ved Carnegie Hall. Kathryn Kuhlman lagde vægt på helbredelsens og profetiens nådegave. Ånden var i centrum, og det var gennemgående ånden, som hun offentlig gav sin tilbedelse og kærlighed. Hun lagde stor vægt på åndelig åbenbaring og havde ugentlige tv-shows, som hed ”I Believe in Miracles” (Jeg tror på Mirakler), en titel, som understreger hendes vægtning. Her indkaldte hun mennesker som var blevet helbredt, til at give første hånds vidnesbyrd. Hun mente, at Gud havde udvalgt en mand, til at gøre det hun gjorde, men han sagde nej, og hun blev valgt i stedet for [1]. Hun var stor tilhænger af ”slået af ånden” konceptet. ”Slået af ånden”, skulle være det samme, som skete for Saulus på vejen til Damaskus (Apg 9:3-5), hvor et skinnende lys fra himmelen omgav ham, så han faldt til jorden [2]. Hun fortæller, at hun bogstaveligt talt, har set tusinder og tusinder slået af Helligåndens kraft, men lærte aldrig at forstå denne slående Helligåndens kraft [3]. (Video sekvenser er udklip fra www.tbn.org)

Alberto Rivera fortæller om Kuhlman, at hun var en af Roms største spioner, som arbejde i U.S., hvem han snakkede med et antal gange. Hun var associeret med Marias Legioner. Hun var bestemt til at trænge ind i pinsebevægelsen og protestantismen igennem den karismatiske bevægelse. Hun var mester i hypnose og havde enorme psykiske kræfter. Denne kvinde gjorde igennem hendes evangeliske kampagner, et mægtigt stykke arbejde for Rom.

Hun skulle etablere de romersk katolske etiske love, hvilket hun gjorde på følgende måde:60% af hendes publikum var romerske katolikker. (”Kathryn Kuhlman” af Hosier, publiceret af Revell 1976, side 126)

Hun pressede på for enighed, ved at kalde præster, rabbier og pastorer til at være et. (”Daughter of Destiny” side 278)

En speciel messe blev givet for hende i Las vegas (”Kathryn Kuhlman” af Hosier, publiceret af Revell 1976, side 131-132)

Alberto vidste hun var agent for Rom, da han var jesuit. De fleste af dem i spionarbejdet kendte til hendes aktiviteter.

Som belønning for hendes fremragende arbejde, blev hun bevilliget en privat audiens hos paven. Når en person bliver bevilliget en sådan audiens, må han eller hun bukke sig ned, og anerkende paven som Jesus Kristus på jorden. For dette holder han deres hænder i en speciel velsignelse, for et arbejde, vel gjort.

Paven har aldrig velsignet et kættersk individ. Der er ikke registreret noget i historien der viser at det nogensinde er sket. Det er strengt forbudt ved Canons Lov, i den romersk katolske institution.

Kathryn Kuhlman var bare en ud af mange spionagenter i høje kristne positioner, som var direkte eller indirekte forbundet med Rom. (”Duble Cross” s. 27-29, fra Chick Publications)

Kampen fortsatte efter Kuhlman, og Alberto Rivera fortalte at jesuitterne ventede på et specielt tegn.

Han forklarede, at da han var jesuit under jesuitternes sidste ed, blev han fortalt, at et hemmeligt tegn ville blive givet til jesuitterne verden over, når den økumeniske bevægelse, succesfuldt havde fjernet protestantismen, i forberedelsen for underskrivningen af et konkordat mellem Vatikanet og de Forenede Stater.

Signalet ville være, når en præsident fra de Forenede Stater, aflagde sin tjenestes ed med ansigtet vendt mod en obelisk. For første gang i de Forenede Staters historie (Newsweek, 26. januar 1981, s. 32), blev besværgelser i ceremonier flyttet til kapitælen ved vest fronten, og præsident Reagan havde ansigtet vendt mod Washingtons Monument. Dette skete d. 20. januar, 1981. Var præsidenten klar over dette? – det vides ikke. (”The Godfathers” s. 26, fra Chick Publications)

Jim Jones, Jonestown massakren.


Jim Jones var jesuit, en spion for Rom. Alberto Rivera kendte ham, og fortæller han var en jesuit deakon (en lægmand, med en speciel opgave, under ed).

Jonestown massakren, var nøje planlagt som en militærisk, religiøs og politisk begivenhed. Men sandheden om dette, er skjult godt.

Jim Jones var student hos Father Divine* (Fader guddommelig) (en dæmonbesat prædikant, som er dybt inde i okkultisme). Jones var en kraftfuld troldmand, og en vel trænet jesuit.
* ”Six Years With God” af Jeanne Mills, publiceret af A&W Publishers, i New York 1979, side 176,177.

(Jeannie Mills*, hendes mand og datter, blev fundet myrdet, d. 26. februar 1980 fordi hun skrev denne bog.)
* ”These Times” publiceret 1. Juli 1980 af So. Pub. Assoc. Of S.D.A., side 26

Jim Jones var involveret i økomænisk og karismatisk arbejde. Han prædikede “kærligheds budskabet” (Det samme budskab som eks. trosbevægelsen forkynder – som ”Jesus” sagde til Charles Ndifon – ”Fortæl om de gode ting, jeg har gjort for dem.”). De fleste af hans følgere, var romerske katolikker og fra romersk katolske baggrunde. Andre var ikke-frelste protestanter fra forskellige kirkesamfund. I 1953 etablerede han en ”Christian Assembly Of God” kirke. (”Guyana Massacre” af C.S. Krause, Berkeley Publishing Corp., 200 Madison Ave., New York, NY 10016, december 1978, side 28)

I 1962, blev han missionær i Brasilien,* tilknyttet ”Christian Assembly of God”, hvilken han grundlagde.
* ”The Broken God” af Bonnie Thielmann, David C. Cook Publishing Co., Elgin IL, 1979, side 70A

I 1964 var Jones ordineret under “Disciples of Christ” kirken. Hans nøgle folk, var romerske katolikker. (”Deceived” af Mel White, Spire Books Co., Flemmin H. Ravell Co., Old Tappan, NJ 1979, side 14-16)

Som en god Jesuit, beordrede Jim Jones i 1973 sine følgere, at kalde ham “Fader”, og at bede til ham. (”Deceived”, side 57)

Jim Jones kunne på forunderlig vis tiltrække top figurer fra den politiske og religiøse verden, så som Rosalyn Carter (som repræsenterede U.S.A’s præsident), Guvernør Jerry Brown (jesuit trænet), Major Moscone af San Francisco, såvel som stats senatorer, forsamlingsmænd og fuldmægtige generaler. Han blev støttet af adskillige religiøse ledere. (”Six Years With God”, s 185-204)

Alberto Rivera tror på, at alt dette var en del af massakrens opstilling, for at få verdens vid dækning. Jim Jones planlagde og forberedte (med instrukser fra Rom) at ofre sin flok, for at fyldestgøre hans Jesuit ed. Da det var overstået, var verden i chok. Pressen og TV verden over, antog at Jim Jones var en vanvittig bibeltroende fundamentalist. Øjeblikkelig blev alle fundamentale kirker, lagt under mistanke. (Duble Cross, s. 29-31)

Protestantismen bekæmpet.


I Vatikanets øjne, er protestantismen bekæmpet. En organisation, som i århundrede har bekæmpet sandhedens evangelium, Jesus Kristus, har over hovederne på os, også bekæmpet protestantismen. De har givet os en anden jesus og en anden ånd og derved et andet evangelium, som vi ikke lærer igennem Bibelen.

Et i øjenfaldende fakta er, at flere af de store ”mirakelmagere” i dag – Charles Ndifon, Benny Hinn, Bob Brasset har rødder i den katolske kirke. Fakta er også, at den katolske kirke, altid har været fuld af mirakler og underlige hændelser, for at holde på sine medlemmer. Disse ”mirakelmagere” fortæller åbent om sin baggrund i den katolske kirke. Benny Hinn er endda åben om, at han deltager ved katolske messer. Det er direkte afgudsdyrkelse vi snakker om her – et valg mellem liv og død.

Bob Brasset fortæller i et interview ”Min baggrund er Fransk-Canadisk og romersk katolik. Jeg ser tilbage på meget af min åndelige arv og tidlige oplæring, med varm påskønnelse.” (http://www.members.shaw.ca/rsbrasset/interv.html) Hvis Bob Brasset virkelig var vendt om til Gud, vil jeg mene, det ikke var muligt at se tilbage på sin åndelige, dæmoniske opvækst hos skøgen, den katolske kirke.

Når man hører om jesuitpræster som virkelig er vendt om til Gud, vier de hele deres liv til at advare verdens mennesker om den forkastelige ondskab, som den katolske kirke gemmer under alverdens røgslør.

Charles Ndifon fortæller i bogen ”Åndens Magt”, at han hele sin barndom er opvokset med den katolske kirke. Ydermere, er han igangsat af en anden karismatisk og ubibelsk prædikant, T.L. Osborn, som ifølge Ndifon, har sat mange unge prædikanter i gang.

Vi hører ingen advarsler fra disse mennesker. Men de kommer med mirakler og profetier med mere, til de protestantiske menigheder. De stakkels protestanter kan intet bedømme, og tager disse tegn af helbredelse osv. som et tegn på, at gaverne er fra Gud. Bibelen siger ”En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas tegn.” (Matt 12:39)

Når mennesker vælger at tage imod en fremmed ild, og oven i købet afviser advarende stemmer, anser Gud dem for at være en ond og utro slægt. Derfor vil Gud aldrig få lov, at give os Hans gaver. Han har selv sagt det: ”men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas tegn.

Hvor Guds ord prædikes ret, vil Han stadfæste Ordet, og tegnene vil følge dem som tror.

Men menighederne i dag, ligger ikke vægt på Guds Ord mere. Men der imod tegnene med tilhørende ny livskvalitet. Jeg vil vise dig nogle eksempler, med disse reklamer.
Udklip fra medsendt oplysning om Bob Brasset mødet siger: ”De har begge (Brasset og Ndifon) i årenes løb holdt store fælles helbredelsesmøder flere steder i verden, hvor mange mennesker har oplevet at blive helbredt. Nu rejser de hver især og holder møder, hvor fokus er på helbredelse og budskabet om ny livskvalitet ved troen på Jesus.


Udklip for en reklame for Ndifon i parken ”I hele taget ser det ud til, at danskerne og københavnerne har taget Charles Ndifons afrikanske udgave af den kristne spiritualitet til sig, og i dagene 17.-23. august ligger den nigerianske helbredelsespræst igen vejen forbi København.” (http://www.pinsekirken.dk/insite.php?insite=38&nr=13)

Mange mener, at disse beviser for åndelig aktivitet, vil få mennesker til at omvende sig. Men hvad siger Bibelen? – Lazarus og den rige mand i dødsriget giver svaret. Den rige mand, vil at Lazarus skal komme tilbage til live, og advare hans brødre. Men Abraham svarer: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.” (Luk 16:31)

Dengang Lazarus levede, var Moses og profeterne døde for længst. Det vil sige, de havde Bibelen præcis som vi har i dag. Overbevisningen om synd, dom og retfærdighed, kommer ikke igennem tegn og undre, men igennem Guds Ord, hvorigennem Helligånden åbenbarer sandheden, som Jesus selv har sagt Han skal.

Nådegaverne


Det åndelige menneske, som har fået liv ved genfødslen i Jesus Kristus, og dåben med den Hellige Ånd, vil altid længes efter sin Gud og Frelser. Det åndelige menneske, vil søge Gud igennem Bibellæsning og bøn, hvorigennem det sande liv i Kristus liver op, her på jorden. Bibelen fortæller, at det er igennem Ordet, vi bliver stærke og lærer Gud at kende. Det er der vi kan søge trøst og opmuntring, glæde og liv. I vores bønne liv med Gud, kan vi tømme vores sjæl, om det er problemer eller taksigelser, sorg eller glæde. Der møder Gud os, i vores løn kammer, og mætter vores behov. Det er det personlige liv med Gud, som har den virkelige værdi.

Det kødelige menneske, vil søge Gud i de synlige ting og i det åbenlyse. Det kødelige menneske, vil ses og høres, og vil mættes af det, som behager kødet.

Nogle gange, kan selv et åndeligt menneske have brug for hjælp til at bære en byrde, i form af åndelig kamp, eller andre årsager. Derfor har vi brug for hinanden, søstre og brødre i Herren.

Derfor har vi som forsamling, fået nogle gaver, som vi kan bruge til opbygning og formaning af hinanden. Vi har ved Ånden adgang til 9 åndelige gaver, som af Helligånden bliver givet, til hvem Han vil.Disse gaver er blevet os givet, for igennem dem, at kunne bekræfte Guds Ord. Enhver troende i Kristus, kan modtage disse gaver, og så mange af dem som der er. Men at disse nådegaver er synligt i brug, er ikke en garanti for, at det er fra Gud. Satan har nøjagtig de samme gaver, som han rundhåndet deler ud af, på nær en.

I den karismatiske bevægelse, ser vi tydeligt, at alle gaverne er i funktion på nær en. Gaven at bedømme ånder, er gemt langt væk. Vi ser at stort set alle kirker i dag, har taget denne bevægelse til sig, og nyder godt af den åndelige overflod. Men uden evnen til at bedømme hvem der kommer med disse gaver, er der et enormt stort hul i fæstningen, som skulle beskytte os mod fjendens pile.

Vi ved hvad Bibelen siger om de sidste tider. At der skal fremstå falske kristuser og falske lærere, som vil søge at narre mennesker fra Jesus. De skal gøre tegn og undre for at føre mennesker vild.

Kathryn Kuhlman, var en falsk lærer og profet. I dag, har adskillige prædikanter fortsat hendes arbejde, der i blandt Benny Hinn, Copeland, Hagin, Ndifon, Pensacola og Toronto menighederne – Christian Hedegaard, KBC, Faderhuset osv. osv. Alle menigheder som samarbejder med de her nævnte og en lang række andre menigheder, er i stor fare, fordi de ikke lukker af for Djævelens redskaber. Det er blevet til et uoverskueligt netværk af dæmoniske bedragere. Mere end nogensinde, har vi brug for nådegaven fra Gud, at kunne bedømme dæmonisk aktivitet.

Undersøger man denne fornyelse som den karismatiske bevægelse kom med, er der mange ubibelske ting i denne fornyelse, som er åndelig vildfarelse.

Skulle Gud, give sine børn i den sidste tid, en fornyelse, fyldt med sine gaver, undtagen den ene, at bedømme ånder? så de kunne sende gaver fra fjenden tilbage og bevare en sund åndelig standard?

Det er blevet så slemt i dag, at skulle man stadig være i besiddelse af sund åndelig skepsis, og ved Guds nåde se, at nogle mirakler eller helbredelser ikke var fra Gud, vil man blive forfulgt og hånet, og betragtet som blasfemisk, som en synder imod Helligånden. Man får Bibelversene om Jesus og Beelzebul (Matt 12:22-32) og dermed stemplet som åndelig vildfaren.

Skulle man påpege de ubibelske lærdomme om tro, økonomi, Åndens frugter med mere, bliver man hurtigt lukket ude af fællesskabet. Billedet er fuldstændig vendt på hovedet. I Bibelen overgav Paulus vranglærere til Satan, dvs. udelukkede dem af fællesskabet. I dag bliver sandhedens forkyndere afvist og udelukket fra fællesskabet.

Han har gjort det godt Satan. Kærligheden til de falske gaver, lærere og profeter, er så stor, at Guds gaver ikke kan få sin plads i kirken mere.

Fordi mennesker ikke har skyndet på Guds Ord og gaven, at bedømme ånder, er det lykkes den katolske kirke, at implementere en falsk lære og derigennem falske ånder i protestantiske kredse. Fordi vi som sande kristne, ikke har formået, at lukke døren for fjendens redskaber (Kuhlman, Hinn, Jens Garnfelt, David Hansen m.fl.), har vi mistet sandheden og er blevet vildfarende.

Vi vil se i fremtiden, at størstedelen af de kristne mennesker, vil blive ledt, sammen med mange andre trosretninger, til en global kirke, hvor de sammen med buddhister, katolikker, jehovas vider, mormoner og mange flere, vil tilbede en og samme gud, Satan forklædt som lysets engel.

Vi må søge tilbage til de gamle stier og væk fra de nye veje, som den karismatiske bevægelse har åbnet for os. De nye veje leder ikke til Himmelen. Mange af profeterne og mirakelmagerne fra disse karismatiske menigheder, vil stå på dommens dag og sige ”Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?”. Men Jesus vil sige dem som det er: ”Jeg har aldrig kendt jer.” (Matt 7:22-23)

De stakkels mennesker, som sidder i disse menigheder, der på grund af dårlige hyrder er ledt over til en anden jesus og en anden ånd, går også en mørk fremtid i møde, fordi de ikke tager vare på advarende stemmer, sendt fra deres Frelser. Mens de sidder veltilfredse med synlige manifestationer, der behager kødet, henter Jesus sande troende hjem. Når efterfølgerne af det falske evangelium, beder om at blive lukket ind til Lammets bryllupsfest, vil Jesus sige dem ”Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke” (Matt 25:1-13)

Den jesus og den ånd, som forleder mennesker i dag, har til formål at helbrede og opmuntre mennesker med profetiske ord. Igennem dæmoniske lærdomme og hændelser af den ene og anden grad, bliver mennesker mættet og mister appetitten efter sandheden som sætter fri. Den falske jesus, som mængderne følger i dag, er her på jorden, mens Bibelens Jesus er i himmelen, ved Faderens højre hånd. Bibelens Jesus og den Hellige Ånd, har til formål at lede mennesker til Jesus og frelse dem, som når til omvendelse. Den falske ånd, har lært os at adlyde ånden og gøre som ånden byder. Men Helligånden lærer os at adlyde Ordet og kende vores Bibel.

Satan har formået, at få denne åndelige død til at ligne et frodigt land. Vi er i et enormt åndeligt mørke i denne tid. Vi er midt i frafaldet, som Paulus snakker om i 2. Tess 2:3. Satan har formået at bytte gaven at bedømme ånder ud, med en gave der giver os at se, som Satan ønsker – det stik modsatte af Guds gave. Vi ser på åndelig død, som om det var frodigt liv. Og vi ser på åndeligt liv, som gammeldags og uinteressant.

Jesus bød os, at holde fast ved Ham og det sande evangelium til enden. Gør vi det, vil vi blive frelst. Men størstedelen af kristenheden i dag, følger den anden jesus og den anden ånd, som ikke formår at give os bryllupsklæder der er hvide og rene.

Kære læser.


Vi er i en meget alvorlig tid. Der er kun et meget lille stykke af den store lagkage, som er fra Gud. Det lille stykke ser ubetydeligt og sølle ud, i forhold til resten af kagen, som er forgiftet. Bibelen har sagt os det forud. Vi læser utrolig mange advarsler i Ordet, som for de flestes vedkommende bliver overhørt og latterliggjort.

Jeg vil opmuntre dig til, at søge væk fra disse karismatiske menigheder. Jeg kan ikke afvise, at Gud igennem dette, har mødt mennesker og frelst dem. Det tror jeg Han har. Men Gud bruger hvem han vil, og hører alle, der påkalder Hans navn!

Derfor må du, hvis du er betaget og fanget i dette dødelige spind, ligge dig på knæ og bede om tilgivelse. Du må omvende dig, og komme tilbage til Jesus Kristus, den sande Frelser, som giver dig liv.

Er du derimod seende, og kan se denne vildfarelse, må du på dine knæ, inderligt bede Gud om at udfri sit folk, og genoprette kærligheden til sandheden. Vi er i en hektisk åndelig kamp i denne tid. Snart vil den synlige verden afspejle denne åndelige krig, og Antikrist vil stå frem. Den åndelige krig, vi står midt i, er forberedelserne til Satans regeringstid på denne jord. Mit hjerte græder efter, at alle bedragede og forrådte mennesker i kirkerne i Danmark, sammen med de ufrelste må nå til omvendelse, til Bibelens Jesus, Frelseren som gav sit liv på korset og opstod og vandt over dødens magt. Jeg beder dig, stå sammen med mig i bøn, om at vore medmennesker må nå til erkendelse af sandheden. Lad os enstemmigt, inderligt bede Gud om nåde, til at nå disse mennesker.


Debat: Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation