Billy Graham - og sandheden

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 31/10-98”Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed”, Joh 17:17

At hellige betyder at sætte tilside. Guds ord har en helligørende indflydelse på troende, dersom de adlyder det. Thi de er sat tilside som et ”kar”, egnet til Guds brug. Det var netop det, Jesus bad om i sin bøn. Han ønskede et folk sat tilside til Guds brug, adskilt fra verden.

Desværre bliver mange ikke i sandheden men går en anden vej. Fordi Billy Graham er den, han er, og kendt viden om, vil vi se på, hvorvidt han er blevet i sandheden.

I Dave Hunts bog Occult Invasion læser vi om, at der i et TV-program i CNN med Larry King udspandt sig følgende dialog:

King: Hvad tror du om andre (trossamfund), som for eks. om mormonismen, katolicismen eller andre former for tro indenfor det, vi kalder kristendom?

Graham: Åh, jeg tror, jeg har et vidunderligt fællesskab med dem alle.

King: Du enes godt med Salt Lake City (mormonernes hjemby)? Og du har det godt med Vatikanet?

Graham: Jeg har det meget godt med Vatikanet. Jeg har besøgt paven adskillige gange. Jeg har prædiket i hans kathedral i Krakow. Jeg var også hans gæst, da han var herovre… i Columbia, South Carolina… han inviterede mig op for at tale med mig på platformen.

King: Du kan godt lide paven?

Graham: Ja, jeg kan meget godt lide ham…. Han og jeg er enige om det meste i alle ting.

King: Kommer du godt ud af det med judaismen? {Det er et interessant spørgsmål, eftersom det var judaister, der ikke ville høre på Paulus´ budskab og gjorde livet så svært for Paulus, at han til sidst måtte vende sig fra dem til hedningerne}.

Graham: Ja, meget godt… Yitzhak Rabin var en stor ven… (og) i New York, hvor de har et rabbinsk råd, mødtes jeg med dem og talte med dem…..

King: Dersom du kun havde 30 sekunder og et stort publikum, hvad ville du så fortælle?

Graham: Jeg ville fortælle, at Gud elsker dem og er interesseret i dem, at de kan bede til ham, og at han vil svare på deres bønner”. Larry King live, 21 jan. 1997. {Ingen Kristus, intet kors, intet evangelie}.

I bogenOkkult Invasion findes også et afsnit, hvor der tales om Schuller og Peale. {Schuller er New age mand og arbejder ivrigt for en New Age verdensorden. Og Peale holder sig tydeligt til et ”anderledes” evangelie}. Graham udspørges om sin mening om disse to, og han svarer: ”Jeg kender dem begge… og elsker dem begge. Den romersk katolske Kirke… åbnede deres arme og bød os velkommen, og vi har fået støtte fra Den katolske Kirke de fleste steder, vi kommer.”

I et interview med Parade Sunday siger Billy Graham: ”… Som amerikaner respekterer jeg andre veje til Gud – og som en kristen er jeg kaldet til at elske dem” Parade, 20 Oktober 1996, side 4 Jesus sagde: ”Jeg er vejen… ingen kommer til Faderen uden ved mig”, Joh 14:6 Der er ingen andre veje til Gud Og derfor kan vi ikke godkende talen om andre veje eller se dem som ligeberettiget Gør vi det, har vi forladt sandhedens vej

I bogen Smokescreens, som er en nøgtern bog om den store skøge, der berettes om i Joh. Åb., siges der meget om Billy Graham tillige med fotografier, der viser hans forbindelse til ”skøgen”. På side 54 ses et billede af Graham og en katolsk biskop. Og på modsatte side læser vi, at en katolsk leder siger: ”Jeg har fulgt Billy Graham i hans karriere, og jeg mener, han er mere katolsk end andre…. Jeg var den første, der inviterede Graham til at tale, og jeg ved, at han skal tale ved 3 andre katolske universiteter i næste måned. Jeg tror, han vil blive inviteret til flere katolske kollegier end til protestantiske”. Fakta er, at Billy Graham prædiker et moralsk teologi, der er acceptabel for katolikker. Gjorde han ikke det, ville han absolut ikke få adgang i katolsk regi.

På side 56 i Smokescreens findes et foto af Billy Graham ved Roman Catholic Belmont College, hvor han modtager the yoke fra Rom. (En æres-doktorgrad fra denne romersk, katolske kollegie.) Graham sagde til sine tilhørere, at det evangelie, der forkyndtes i dette kollegie, var det samme, som han prædiker i dag.

Da Billy Graham var tilstede ved et Phil Donahue show, 11. Oktober 1979, sagde han: ”Jeg tror, Amerikas folk leder efter en moralsk, åndelig leder, der tror på et eller andet. Og det mener jeg, paven gør.”

Graham er ifølge Catholic Herald of 3.juni 1966 ven med jesuiterne i USA. Og han modtog en æresgrad som doctor of Humane Letters fra the Roman Catholic College i 1967. Ved den lejlighed sagde Billy Graham, at det er ”på tide, at protestanter og katolikker mødes og betragter hinanden som brødre og søstre”

Dr. Rivera, ex jesuit-præst (som har fortalt mange rystende ting om Den romersk katolske Kirke) fortæller, at Billy Graham blev brugt af Vatikanet allerede i 1950erne på det tidspunkt, hvor millioner anså ham for at være verdens største evangelist.

Smokescreens fortæller videre, at der kom 5 præster fra Mexico og klagede over, at Billy Graham havde ødelagt 12 års arbejde for dem, da han ved et korstog opfordrede dem, der gik frem til forbøn, at gå tilbage til den katolske Kirke.

Ved et møde i Weston Massachusetts, 9.juni 1982, blev 2100 navne på personer, der ønskede forbøn, givet videre til katolske præster og nonner.

The Star, 26.juni 1979, skriver i et exclusivt interview, at Billy Graham hilste på pave Johannes Paulus II ved et pilgrimsfærd til Polen. Og bladet bringer et billede af Billy Graham, hvor han siger: ”Paven er en stor evangelist.”

Der er meget mere, forfærdende, oplysende stof om Billy Graham. Men dette må være nok til at vi kan se, vi har ulve i fåreklæder iblandt os. Mange vil nok ikke tro, det kan være rigtigt, at Billy Graham har forladt sandheden og er begyndt at godtage løgnen. Men det er en kendsgerning, og vi er nødt til at være på vagt og til at advare andre mod ”ulvene”. Og Bibelen siger klart, at vi ikke må have fællesskab med sådanne. Vælger vi alligevel at have det, kan vi ikke også have samfund med Gud. Lys og mørke kan ikke forenes.

* * * * * * *

FraOccult Invasion citerer jeg videre: ”Det er endnu mere tragisk, når kristne ledere forråder den tro, de har bekendt sig til. På et Phil Donahue program i 1984 sagde Vincent Peale: ”Det er ikke nødvendigt at blive født på ny. Du har din vej til Gud; jeg har min. Jeg fandt evig fred i et Shinto tempel…. Kristus er én af mange veje.”

Peale er grebet af forførelsens ånd og ønsker at videreføre den i kristendommens navn. Men også han er Grahams ven.

Henimod en verdensreligion Før Al Gore blev USAs vicepræsident, priste han i sin bog gudinde-tilbedelsen og dadlede kristendommen for at ville udslette den sidste rest af denne tilbedelse. Han lovpriste islam, hinduisme, sikhisme, bahai og den okkulte, katolske præst, T. de Chardin (Al Gore, Earth in the Balance).

Californiens episcopale biskop, William Swing, sagde efter en rejse verden rundt for at oprette enhed blandt alle religioner: ”Jeg er overbevist om, at tiden er kommen for en global initiativ til at samle verdens religioner ”, San Francisco Chronicle, 20 juni 1996.

Den 23. Juni 1997 mødtes 200 delegerede for forskellige religiøse retninger på Stanford universitet under biskop Swings ledelse. Planen var at oprette ”Forenede Nationer for alle religioner”. Man skulle søge at samle religiøse og åndelige spørgsmål på et fælles bord i en daglig, global forsamling. Og man ville søge at oprette fred imellem religionerne.

Swing erklærer, at han har brugt megen tid til at bede sammen med brahminer, hinduer og buddhister. Og at han er blevet enormt beriget ved at lære af disse folk. ”Pagans of the World Unite” in The New American.

Bibelen siger, at den kommende verdens-religion vil blive grundlaget for antikrists verdensimperium. Noget af det, der karakteriserede Roms religion, var kejser-tilbedelsen. Og det vil sandsynligvis blive en magt-religion, der igen kommer til at præge verdenskirken, som vil blive en blanding af katolicisme og ren hedenskab. Og vi ser, at Billy Graham m.fl, er banebrydere for en sådan verdenskirketro. For eksempel priste nu afdøde John Wimber paven og katoliscismen og undskyldte, at protestanter forlod katolicismen. (John Goodwin, ”Testing the Fruit”.)

Ralph Reed (direktør for Pat Robertsons kristne koalition) har sagt: ”Et partnerskab imellem protestanter og katolikker vil blive den mægtigste enhed i 1990erne…”

Budskabet om omvendelse og tro på Jesus Kristus er ikke længere populær. Og derfor kastes det frelsende budskab bort til fordel for menneskemeninger, som ikke kan frelse. Personlig kan jeg kun sige. Det er i dag, vi må vælge, om vi vil følge verdenskirken eller Jesus Kristus. Den ene leder til død og fortabelse, den anden til frelse og evig glæde sammen med Herren Jesus Kristus. Vi kan ikke være ven med dem begge. Og derfor må vi se på Billy Graham med flere som tjenere for den kommende verdenskirke, der baner vej for antikrist.


Debat: Billy Graham - og sandheden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Personer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation