Reinhard Bonnke og den 3. bølge

af Kim Andersen
Lagt på d. 01/10-02


Udskriv
Oversigt


Jeg har forståelsen at mange ikke kan forene sig med Reinhard Bonnke og alligevel ikke kan sætte en finger på ham, hans lære og virke.

Jeg vil med det samme pointere at Bonnke er vranglærer og ”bærer den forkerte ild” på lige fod med Benny Hinn og hele den 3. bølge bevægelse (Pensacola, Toronto, trosbevægelsen m.fl.)

Bonnke kan være svær at finde ud af, da man ikke ved så meget om ham, og fordi han ikke opholder sig så frygtelig meget i den vestlige del af verden.
Han arbejder og har arbejdet i mange år som missionær i Afrika, og derved er han i vores del af verden ikke så synlig som Benny Hinn, Steve Hill, Rodney Howerd Browne m.fl.

Men ikke desto mindre, arbejder han fuldt ud for den 3. bølges virke, og har samme overbevisning som alle andre frontfigurer i denne tid.

Hvem er Reinhard Bonnke?


Reinhard Willi Gottfried Bonnke blev født den 19. april, 1940 i Koeningsberg i Øst Tyskland. Han gav sit liv til Jesus som 9 årig, og blev som 11 årig døbt i Helligånden. Han blev gift med Anna Sulzle i 1964, og har 3 børn - Kai-uwe (1966), Gabriele (1967), og Susanne (1969).

Som 10 årig, modtog han af en dame en vision hvor hun så ”en lille dreng med tusinde af sorte mennesker som fulgte ham”
Senere fik han en anden vision, hvor han så et kort over Afrika, fyldt med blod, som han fortolkede til at være Jesu blod og at Afrika ville blive renset. Der ville blive et blod-vasket Afrika. Endvidere hørte Bonnke en stemme, som han antog at være Helligånden, sige ”Afrika vil blive frelst”.

Bonnke blev pastor for the Apostolic Faith Mission (AFM), I Syd Afrika, hvorfra han byggede et arbejde op i Lesotho, hvor Gud eftersigende gav han en ny Vision.

I bøn bad Bonnke Gud om at give ham en million sjæle – en million sjæle til skyen. Det var fra denne bøn han senere udviklede sit krigsråb ”Vi vil plyndre Helvedes befolkning til skyen”. Men der blev ikke frelst en million mennesker, så derfor tog Bonnke tilbage til Syd Afrika.

Denne tankegang at sige ”Gud giv mig sjæle” er ikke rigtig.

Vi har fået en opgave, at prædike evangeliet, hvorigennem Helligånden overbeviser om synd, dom og retfærdighed. Jeg har fået undervist i troskredse, at vi skal kræve vores generation. At vi kan gøre krav på menneskers frelse. ”I Jesus navn, så gør jeg krav på mine venners frelse.” Det er ikke sandt. Det kræver forvandling af dit liv - at du igennem samvær med Gud og Hans Ord finder sand kærlighed til mennesker, får nød for de ufrelste og ydmygt ligger dig ind under Jesu befaling og ydmygt beder ”Herre brug mig – som du vil.” Vi kan ikke kommandere med Gud. Vi er ham underlegne og formår intet uden han velsigner vores arbejde. Og det gælder alle områder af vores liv. Ingen formår, kun Gud kan – og gør ikke noget imod menneskers vilje. Hvis Gud førte en million sjæle til Bonnke, hvor mange ville tage imod når det kom til stykket? Gud tvinger dem ikke, og det kan vi heller ikke. Vi kan desværre lokke med reklame for helbredelse m.m. – men en frelse på baggrund af oplevelser giver ikke en forvandling der holder i prøvelsens stund.

Senere, 1975, lejede han en stor hal, men kun omkring 100 mennesker kom. Så lavede han et stort show ”slået i ånden” og reklamerede med helbredelser. Rygtet spredte sig og stadionet blev fyld med tusinder af mennesker som påståeligt blev helbredt. Ron Steele, som skrev Bonnkes biografi, sagde noget studsende ”Attraktionen for menneskene til denne begivenhed var rapporterne om helbredelser og mirakler”

Hvis vi ser på hvad der sker i verden i dag, i de kirker hvor Guds Ånd tilsyneladende virker, er trækplasteret netop de åndelige gaver og manifestationer. Helbredelse, profetier, hellig latter, Jesus der viser sig og meget mere.
Vi kan ikke manipulere med Gud, og love på Hans vegne at han vil tale til folk, helbrede folk, komme over folk, vise sig for folk eller andet. De lyver når de siger at vi har krav på helbredelse, for det har Jesus købt til os for en dyr pris. Det er ved Guds nåde at vi bliver helbredt og ved Guds nåde vi bliver frelst. Vi har ikke krav på noget. Det var os der vendte Gud ryggen. Gud er ikke vores tjener, der former verden som vi ønsker den skal være. Gud skaffer os ikke succes og anerkendelse i denne verden. Tvært imod. Vi er Hans tjenere og må bøje hele vores liv, vor ånd, sjæl og legeme ind under Hans vilje. Vil vi kalde os Herrens tjenere, må vi acceptere at vi ved frelsen aflagde os retten til vores gamle liv. At vi sagde JA til at dø bort fra os selv, og genopstå til et nyt liv, hvor vi ikke tilhører synden og djævelens rige længere, vi tilhører heller ikke os selv længere. Jesus har købt os fri fra åndelig død, og er blevet vores Herre, vores Konge og Frelser, hvem vi må adlyde og sige – ikke min vilje Herre men din.

At reklamere med ”slået i ånden” møder, er falsk reklame, og Gud finder sig ikke i at vi øver selvtægt for at få den succes som vi kræver for at være tjenere.

Jesus sagde: ”…Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer” (Joh 15:20) ,
”Ve jer, når alle taler godt om jer” (Luk 6:26),
”…I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn” (Matt 24:9)

Hvordan vover disse ”højt-ragende” mennesker på egen hånd at skabe succes og skabe sig noget stort i menneskers øjne?
Tilmed betegner mange af disse mennesker sig som Guds generaler. At de har mandat fra Gud til at gøre hvad de gør. Tænk på Paulus som aldrig roste sig selv. Han talte aldrig stort om sig selv, men var altid ydmyg selvom han rent faktisk havde fået mandat fra Gud til at tale på Guds vegne. Hvad Paulus sagde, var inspireret og indgivet af Gud. Trods det havde han ingen store tanker om sig selv, og brugte ikke Gud til at skaffe sig ufattelige summer af penge og jordisk gods, tværtimod siger han adskillige gange at han ikke vil være nogen til byrde: ”…og jeg skal ikke ligge jer til byrde, for jeg ønsker ikke det, I ejer, men jer selv” (2. Kor 12:14)

Nogle undrer sig over at de ikke møder den forfølgelse Bibelen taler om det giver at prædike Guds ord.
Hvis du undersøger hvad der sker i andre religioner verden over i dag, synger disse ”succes kristne” med på samme sang. Alt hvad de står for er populært verden over. Det er stort set 100% Newage præget, og det er grunden til at de på forhånd kan love åndelige manifestationer. Det er ikke Guds Ånd der er med dem, men Satan, som hellere end gerne ligger lidt sandhed i hver en løgn, for at så en spire af ukrudt, der igennem disse åndelige manifestationer og denne ”succes undervisning” får vand til at gro op og kvæle det sande ord som engang blev plantet.

Mirakler, tegn og undere kan ske. Gud stadfæster sit ord, men ikke på bekostning af at andre høster æren. Stjæler man fokus fra Jesus, lader Han en gå sin egen vej. Sin egen vej går man når man siger ”Gud giv mig en million sjæle” eller reklamerer for vækkelsesmøder med ”slået i ånden”.
Det skinner klart igennem at der bag disse ønsker ligger ”ikke din vilje, men min” til grunde.

Reinhard Bonnkes bekendtskaber.


Har du svært ved at acceptere tanken at Bonnke er ”en af dem”, så læs her:
Bonnkes forbindelser til ”den 3. bølge”:

Yonngi Cho: Bonnke besøgte Yonggi Cho i Seoul, 1982. Yonggi Cho har bl.a. den opfattelse, at Gud vil give os alt hvad vi ønsker os materielt. Vi skal ikke bare bede om en bil, men definere hvilket mærke, farve, størrelse m.m. den skal have. Så giver Gud os nøjagtigt hvad vi har bedt om. En lære som læner sig meget op af materialisering, og ikke følger hvad Bibelen lærer om dette emne.
Tommy Lee Osborn: Bonnke besøgte T.L. Osborn i USA, 1983. Hertil knytter sig en lille historie, hvor Bonnke ville have Osborn til at bede for sig. ”Nej Broder” sagde Osborn, ”Du skal bede for mig.” Dette viser at Osborn ser Bonnke som ”overmand”, at han stiller sig anerkendende overfor Bonnkes tjeneste, og ikke mindst at han anerkender Bonnke som leder i sin egen forståelse af evangeliet. T.L. Osborn er tilhænger af fremgangsteologien, har holdt enorme helbredelsesmøder og endda skrevet bøger om at helbrede. Bl.a. bogen ”Healing the sick” hvor han siger; ”Seven Steps to Receive the Miracle You Need From Christ (Syv skridt til at modtage det mirakel du har brug for fra Kristus)”
Pat Robertson: en pengetørstig TV prædikant, som har brugt og misbrugt mange penge fra seere som var glade givere. Han har anerkendt Bonnke, og har haft ham på skærmen flere gange. Han er blevet mangemillionær på sine TV udsendelser, og lever i et kæmpe hus med egen landingsbane, ejer hotel og diamantmine m.m. Pat Robertson har i hans TV-show, ”700 club”, interviewet Bonnke ang. en mand - Daniel Ekechukwu, som han opvakte fra de døde (hvilket jeg kommer til senere i artiklen).
C. Peter Wagner: en prædikant – hovedet for ”åndelig krigsførelses bevægelsen” – en del af tros bevægelsen. Bonnke har taget hans ”apostolske krigsførelse” til sig, en tanke der siger at ”evangelisation kan kun blive succesfuld hvis det område man vil evangelisere i er tømt for dæmoniske kræfter igennem ”krigsbøn”. En type bøn hvor man råber meget kraftigt og autoritært. ”Det er os Jesus har givet magten, der er os der skal bruge den” siger de og kommanderer med åndeverdenen. Denne type bøn hører ofte sammen med ”barnsnødsbøn” hvorigennem man mener at kunne føde åndelige ting til eksistens - hvor man ofte imiterer fødselsveer som vi kender dem fra kvinder i fødsel.
Benny Hinn: endnu en pengetørstig TV prædikant, som også lever i overdrevent velfærd, og bringer folket åndelige manifestationer. Se artiklen ”Benny Hinn, falsk profet.”. Benny Hinn har tilmed ”slået” ikke troende muslimer ”i ånden” og sendt dem tilbage til deres moskeer og kaldt dem ”Messianske Muslimer” hvis de bekendte tro på Jesus Kristus.
Kenneth Copeland: endnu en fremgangsteolog som spæder godt til med vranglæren. Bl.a. at Gud er både feminin og maskulin. At Adam til at starte med også både var feminin og maskulin lige som Gud. Men så delte Gud Adam i to – den feminine del og den maskuline del som kvinde og mand. I så fald, undrer det mig at Jesus ikke beskrives som et menneske med skæg og bryster…

Copeland gav Bonnke et telt til hans missioner, et telt med 34.000 siddepladser eller 70.000 ståpladser til en pris af 5. mill. kroner. Det tror jeg ikke man gør med mindre man er enig i den teologiske lære, og mener at den skal udbredes i verden.


Bonnke har også tæt fællesskab med Toronto og Pensacola menighederne. Hans ”salvelse” er overført fra person til person i en lang kæde.

Rodney M. Howard Browne, Sydafrikansk præst – definerer sig selv som ”Helligåndens bartender” som serverer latter i ånden, fik ånden af Bonnke og gav den videre til Randy Clark en Amerikansk præst.

Han siger i ”The comming revival”, fra 1991, side 6 at: “Jeg vil hellere være i en kirke hvor Djævelen og kødet manifesteres end i en kirke hvor intet sker, fordi mennesker er for bange for at manifestere noget som helst… og hvis Djævelen manifesterer sig, så vær heller ikke bekymret for det. Glæd dig fordi der i det mindste sker noget.”

Denne udtalelse er også i linie med deres overbevisning at Ordet ikke er fyldestgørende nok, men at disse manifestationer og oplevelser er en nødvendighed for at evangeliet bliver fyldestgørende.

Han fortæller i “Charisma magazine” fra august 1994, side 24 og i ”Christian Research Journal”, 1995, side 43: ”En aften hvor jeg prædikede om helvede, ramte latter bare stedet. Jo mere jeg fortalte om hvordan helvede var, jo mere grinede folkene.” Hvem ved sine fulde fem kan grine af Helvede? – Ikke åndsfyldte kristne!

Djævelen og kødet. Det er både Guds og vores største fjende. Mon han også forventer sig at Herren dækker bord for ham for øjnene af hans fjender?
Randy Clark videregav salvelsen (fra Satans bartender) til Toronto Vineyard menigheden, hvortil han blev inviteret af John Arnott, den 20 jan. 1994.
John Arnot – grundlæggeren af ”Spred The Fire Inc. (spred ilden)” og med-grundlægger af ”International Revival Network (international vækkelses netværk)” og senior pastor i Toronto Airport Christian Fellowship (TACF).
Marc Dupont, en af TACF assistent pastorerne og profet i Toronto vækkelsen.
Eleanor Mumford modtog salvelsen ved Toronto og medbragte den til ”Holy Trinity Anglican” i Brompton, England, som er blevet et centralt instrument for overførelsen af denne salvelse.
Steve Hill, en Amerikansk præst som blev salvet ved et vækkelsesmøde i Bramton, førte den videre til Brownsville Assembly of God i Pensacola i 1995, hvilken er blevet endnu et stort ”smittecenter”. Han har også været i Københavns Kristne Kulturcenter og et hold fra kirken har været hos Steve Hill i Pensacola. Hans vidnesbyrd som han kom med i KKKC, og hvilket han kommer med mange andre steder, er blevet undersøgt og mange af hans påstande og historier har vist sig at være overdrevne og direkte løgn. http://www.banner.org.uk/brn/nov18_01.htm
John Kilpatrick – er pastor for Brownsville Assembly of God, hvor de påstår at 2,5 millioner mennesker har deltaget i vækkelsesgudstjenesten.


Som du kan se, er det én stor besmittelse der gennemsyrer disse menigheder som står i spidsen for, hvad de kristne, selv i Danmark, betegner som vækkelse. Ingen af disse ”vækkelser” er startet af Gud. Alle er igennem håndspålæggelse og samvær blevet videreført fra person til person, og er derved blevet spredt verden over. De store ”vækkelses” kirker i dag, er et stort bedrag som ved hjælp af løgneånder, satanisk bedrag, manipulation, svindel og meget mere, er blevet anerkendt og printet som ”Guds endetidsvækkelse”.

Alle de ovennævnte personer er vildfarne mennesker. Deres menigheder er frafaldne fra det gamle evangelium som blev givet til os. 2. Kor 11:4 siger: ”I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod”

Alle uden undtagelse viser ved ikke at tage afstand fra Rodney Howard Browne at de har de samme indstillinger til det åndelige liv. Vil du være med til at bedrøve Helligånden ved at flirte med denne verdens åndsmagter, eller vil du vokse i kærligheden til Jesus og sige ”Jeg holder mig til én Herre. Jeg vil vise verden hvem jeg tilhører”? I så fald må du trække dig fra disse menigheder. Det er ikke Guds hus, disse menigheder. Var det Guds hus, ville Rodney Howard Browne sammen med de andre personer ikke acceptere at vores fjende tog den plads i templet som Gud vil have.

Helligånden går bort og Gud overgiver sådanne kirker til vildfarelsens ånd, så de mister deres dømmekraft. Det er derfor de stadig uden at tvivle kan sige at det er Helligånden som er over dem når de oplever at falde, ryste, skrige, grine og ligge i trance i flere timer.

Bibelen siger:
Læs også 2. Tim 3:1-9

Advarslerne er mangfoldige og dette er kun et lille udpluk. Endetiden er farlig og fyldt med fælder, der vil sluge alle som kommer forbi. Kommer du i sådanne menighedssammenhænge, må du virkelig ransage dig selv og din menighed. Sæt spørgsmålstegn til de åndelige manifestationer. Er det Guds ånd som kommer over folk så de ryster, skriger, griner, går i kramper, falder som døde baglæns i gulvet og kommer med dyre lyde? Kommer Helligånden med guldstøv, guldtænder og englefjer? Lader Guds Ånd sig kommandere med af disse prædikanter, som med et håndvift får folk til at falde i store flokke?

Bonnkes overbevisning


Han proklamerer at ”mirakler er et bevis på tilstedeværelsen af Guds kraft”, hvilket kan være sandt, men er desværre reglen mere end undtagelsen at det er et bevis på manipulation, svindel, bedrag og dæmonisk aktivitet.

Han mener han har samme kraft som Gud til at tale helbredelse til virkelighed. Han fører den samme tros lære som fremgangsteologien - at man skal udtale skabende ord for at tale det usynlige til eksistens. Det læner sig jo tæt op ad den okkulte verden, hvor også materialisering er et bevis for åndelig virkelighed. Guds ord er skabende. Ved Hans Ord kom universet til eksistens. Men vi kan ikke selv bestemme hvad Guds Ord skal skabe. Gud alene er suveræn og gør hvad Han vil, men er ikke interesseret i at misbruge sin kraft efter vores vilje. Selv Jesus gjorde intet uden det var Faderens vilje.

Bonnke tilbyder til sine Afrikanske følgere bl.a.: ”Spænding i ånden, tungetale, at blive slået i ånden, ukontrollabel latter og dans i ånden.” Nøjagtig de samme manifestationer som de ovenstående kirker praktiserer.

Ifølge ham selv, har han i det sidste årti prædiket for 17,5 millioner mennesker, men ser man på frugten af hans arbejde, er det ikke synligt at se hvor han har været.

Hans arbejde i Afrika er ikke succesfuld i den forstand at ikke mange bliver forvandlet og kristne. Mange af de mirakler han påståeligt har udført, er ikke dokumenteret og de kirker han starter i Afrika falder hurtigt fra hinanden igen. På hans ”open air rally meetings” (frilufts rally møder) hvor 100.000 vis af mennesker deltager, ender det ofte i tragedier hvor massevis af mennesker bliver trampet ihjel. Han har været nægtet adgang til Nigeria i 8 år, på grund af et mirakel korstog hvor optøjer imellem muslimer og kristne resulterede i at hundredvis af mennesker blev dræbt. Christian Church of Nigeria har sat tabet til 2000 mennesker.

En kronik i Kristeligt Dagblad fra d. 29. juni 1996, fortæller om et af Bonnkes møder. Der i nøjagtig samme stil som trosbevægelsen, pisker en stemning op, så følelserne fuldstændig overdøver Helligånden. Højt lydende udråb som ”’Bølg’ om du er frelst”, ”Er du lykkelig?”, ”Hvor mange af jer er virkelig frie?”, ”Hvor mange af jer kan lide min prædiken?” og ”Hvor mange af jer elsker Bonnke?”
Alene tanken om at iscenesætte sådanne en massehysterisk bølge burde ligge langt fra en prædikant. ”Elsker i Bonnke?” – mere selvcentreret kan det vel næppe blive. Hvor er intentionerne henne? Selvom han afslutter med at sige ”Jeg er et ganske almindeligt menneske” er ydmygheden meget svær at få øje på.

Maitreya


En meget skræmmende hændelse viser at han lige som mange andre i denne tredje bølge bevægelse tror på Jesu fysiske fremtræden her på jorden.

Lørdag d. 4. juni 1988, klokken 13, blev en stor, usædvanlig skarp skinnende stjerne set himmelen.
Søndag d, 11. juni holdt 6000 mennesker møde ved Church of Bethlehem, i en muslimsk by, Kawangware, Nairobi hvor Mary Sinaida Akatsa, en dame som er kendt for at hjælpe mange mennesker, holde helbredelses møder og bede for syge, afbrød lovsangen for at fortælle at Gud havde talt til Hende. Han havde bedt hende om at forvente et mirakel. En vigtig gæst ville komme for at give et vigtigt budskab.

Pludselig ud af det blå – ved 16 tiden, kommer en høj, skægget, barfodet mand, iklædt hvid kjortel og turban gående langsomt imod den nye kirkebygning. Fra hans hoved til hans fødder, skinnede et spredt lys. Akatsa fulgte ham ved hans side og fortalte ham at 20 var blevet helbredt på grund af dagens velsignelser. Menneskerne var slået af forundring over at Jesus var blandt dem. De bad om renselse og angrede deres synder, kom med jammersråb og lå på marken i ukontrollabel gråd. Mange troede at de bad deres sidste bøn, og en tilmed tissede i bukserne i skræk for sit liv.

Jesus hviskede til Akatsa i omkring 2 minutter, hvor han efter hendes eget udsagn sagde at hun er en vigtig budbringer fra Gud. At hun skal fortsætte med at bede. Han sagde at han havde lagt sit klæde ved enden af en gangvej, hvor mennesker med sygdomme, dæmoner eller andre problemer skal gå, hvorefter de ved at se på Akatsa vil blive fri fra problemer, al synd, alle vanskeligheder vil forsvinde og de vil blive helbredte og raske herefter.

Akatsa informerede folket om at Jesus ville tale til dem. På klart Swahili uden accent (hvilket mange har når de ikke taler sit modersmål) forkyndte han at folket i Kenya var velsignede, specielt dem som var samlet på dette møde. Han sagde at Akatsa havde en vigtig opgave, at samle alle raser og stammer under Guds paraply, at folket måtte holde fast ved troen for himmelrigets herredømme er nær. Men før enden vil han komme tilbage og bringe spandevis af velsignelser til alle. Han sagde at de skulle respektere Akatsa for hun er en sand repræsentant for det allerhøjeste.

Da han skulle til at gå, banede to kvinder, grædende på sine knæ sig vej til ham og Akatsa. Shetani Rhihswaah ! sagde han og kvinderne faldt til jorden med et hult dunk. Shetani Rhihswaah er Hebræisk og blev brugt i forbindelse med uddrivelse af dæmoner.

Hans forsvinden er der ikke helt enighed om. Men et har historierne til fældes, at han forsvandt ud i det blå. Blev usynlig som et spøgelse.

http://shareno.net/kenya.htm
http://www.shareno.net/s2/mary.htm

Det skæmmende angående Bonnke er, at han 3 dage for inden dvs. torsdag den 9. juni 1988, ved Uhuru Park, fortalte til tusindvis af tilbedere og TV seere i en direkte TV og radio udsendelse, at Gud havde informeret ham, at Jesus ville komme til Nairobi og gøre store mirakler om lørdagen.

Hvordan kan vi vide at det er Maitreya?
Se følgende link: http://shareno.net/oversikt.htm hvor du kan se en oversigt over hvor han har vist sig. Benjamin Creme som er Maitreyas ”basun” har også kommenteret hændelsen, og siger at det var Maitreya.

Hvordan kan vi vide at det ikke er Jesus?
Uden andet i hænderne end hans ord til Akatsa og folkene der var til stede, kan man se at det ikke er Jesus. Jesus ville aldrig ophøje et menneske som Maitreya ophøjede Akatsa. Jesus ville aldrig vise hen til Akatsa for at blive helbredt. Han ville ikke sige i dag, at han vil komme tilbage med velsignelser, når Han i Bibelen siger det modsatte. ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.” (Apg 1:11-12)

Jeg ved ikke om du kan se det. Men jeg kan se tendens til afgudsdyrkelse og klikedannelse, lige som Djævelens rige er fyld med. Ville Jesus gå i offentligheden og være hemmelighedskrammer med Akatsa? Ville han pege på Akatsa som en ophøjet budbringer og underkende Helligåndens virke? Ville Gud adressere Jesus som ”en vigtig gæst”? Ville Jesus sige at Kenya var et velsignet folk – et land som er fyldt med bedrag og afgudsdyrkelse – hvor en stor del af befolkningen er muslimsk? Bibelen viser at et land er forbandet hvis det afviser Guds love og troen på Jesus.

Den samme gud som talte til Akatsa, talte også til Bonnke om Jesu fysiske tilsynekomst. Den samme Jesus som viste sig i Nairobi, viser Benny Hinn hen til med forventning om selv at få et videoklip af Jesus. Læs evt. denne artikel: ”Jesus Kristus slået til stjerne med Benny Hinn”. Og kan det mon være den samme Jesus som Ndifon har med at gøre – og andre der oplever Jesu fysiske tilstedeværelse her på jorden? Læs evt. ”Charles Ndifon - Guds eller åndernes magt?

Lad os lige slå op i Bibelen.

”Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristuser og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud. (Mark 13:21-23, Matt. 24:23-25, Luk. 21:8-9, Joh 16:7-10 , Matt. 7:22-23)

Bonnke er en profet. Han profeterer tilmed hvad der går i opfyldelse. Men han er ikke en profet der taler på Guds vegne. Han taler i samme ånd som Newage. Han taler i Antikrists ånd og hvem ved, er Maitreya Antikrist? Han har de kvaliteter der skal til.
Her er lidt om hvad der siges om ham – taget fra http://shareno.net/hvemer.htm.

”…I vår tids store politiske, økonomiske og sosiale krise vil Maitreya inspirere menneskeheten til å se seg selv som en familie, og til å skape en sivilisasjon som bygger på fordeling av ressursene, økonomisk og sosial rettferdighet og globalt samarbeid.”

Ifølge esoterisk lære manifesterte Maitreya Seg for 2000 år siden ved å overskygge Sin disippel Jesus, nå Mesteren Jesus.

Utad har Han møtt grupper av journalister og innflytelsesrike ledere på alle felt, informert dem om Sine løsninger på dagens presserende problemer, og om hvilken rolle disse menneskene kan komme til å spille i tiden som kommer

Når du ser Maitreya vil du oppleve at Han snakker direkte fra Sitt hjerte til ditt. Det Han har å si vil gi gjenklang i ditt hjertesenter. Det vil synes så rent, så absolutt essensielt, sant og riktig. Du vil ikke ha noen vanskelighet med å akseptere det Han sier fordi det vil treffe din innerste vesens kjerne

Som du kan se er Maitreya meget politisk engageret, hvilket Bibelen også fortæller om Antikrist.

”Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge.” (Dan 9:27)

”Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande” (Åb 13:16)

For at slutte en pagt i denne verden, eller tvinge folk til at følge dine regler, er du nød til at være politisk involveret.

”Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen” (1 Joh 2:22)

Som du kan se af ovenstående tekst, ser Maitreya ikke Jesus som Guds Søn, men som sin discipel.

Der er ingen tvivl om at Antikrist på en overnaturlig overbevisende måde, kan få mennesker til at tro hvilken løgn som helst. Der skal mere til end en god overtalelsesevne. Som du ser indeholder Maitreya også denne egenskab.

Umiddelbart ser Maitreya god og velmenende ud. Men Bibelen fortæller at Antikrist vil vise sit sande ansigt, og lede trængslen med mord og forfølgelser.

Men hvad siger Gud om sådanne profeter som Bonnke, Benny Hinn og andre som profeterer i en falsk ånd?

”For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd; og hør ikke efter de drømme, de har; for de profeterer løgn for jer i mit navn; jeg har ikke sendt dem, siger Herren.” (Jer 29:8-9)
”Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer. (Jer 14:14)

Bonnke på lige fod med Benny Hinn og Charles Ndifon profeterer og prædiker stik imod Bibelen. De profeterer i Guds navn om ting som Bibelen klart modsiger. Jesus kommer ikke fysisk til denne jord igen før Hans 2. komme. De er løgnere som Jesus ikke kender. De prøver at føre sande kristne – Guds udvalgte vild, med deres løgneprofetier, løgnetegn og løgneundere.

Jeg ved ikke om du kan se planen fra Satans side. I flere år har Maitreya vist sig over hele verden. Nu begynder kristne frontfigurer at pege på ham som Jesus Kristus den opstandne. Gradvist bliver kristenheden forberedt på at Antikrist skal træde frem og tage Guds plads i templet. Mange accepterer allerede Maitreya som Jesus, og er klar til at bygge en ny verden sammen med ham. Måske er folk forledt til at tro at det er tusindårsriget der er ved at blive dannet?
Kan Satan få de kristne til at acceptere Maitreya som Jesus Kristus, mister de troen på den opstandne Jesus Kristus. Ham som døde og opstod igen. Ham som giver os frelse igennem sit blod. De finder kærlighed til Maitreya og dermed løgnen, og Bibelen siger: ” Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen” (2. Thess 2:11)

Daniel Ekechukwu


Nu er jeg et utal af gange stødt på denne historie om Daniel Ekechukwu som bliver opvagt fra de døde, under et Reinhard Bonnke møde.

Denne hændelse er optaget på video og er ifølge Reinhard Bonnke årsagen til at tusindvis af mennesker giver deres liv til Jesus.

Men jeg kan ikke forene denne historie med Bibelen.

Jeg vil give et resume af historien før jeg fortsætter.
--------------------------------------------------------------
Daniel Ekechukwu er pastor i Power Chapel Evangelical Church i Onitsha.
Den 30. november 2001 kørte Daniel og hans broder Kingsley Iruka til en lille by i nærheden af Owerri, hvor deres far bor, med en julegave til ham – en ged.
De kørte i Daniels 20 år gamle Mercedes 230, hvis bremsere svigtede på vej hjem, ned af en stejl vej. Bilen fik mere og mere fart på ned ad bakken, og Daniel kunne intet gøre. Bilen fortsatte ned af bakken og kørte ind i en sten stolpe. Daniel var ikke spændt fast med sikkerhedsselen, og blev kastet frem og hans hoved ramte forruden og rattet og en eller anden kugle eller knop stødte ind i hans krop. Nogle skriver hans ven Kingsley Iruka og andre hans lillebror Kingsley Ekechukwu som var med i uheldet, kom ikke voldsomt til skade men var chokeret. Da han vendte sig mod Daniel, i forhåbning om at alt var vel, så han til sin forfærdelse at der løb blod ned af næsen på ham, fra et sår fra hovedet. Så begyndte han at kaste blod op fra svære indre kvæstelser.

Hurtigt kom der hjælp og utroligt nok holdte Daniel ud til de nåede frem til Intensiv afdeling på hospitalet. Hans kone Nneka blev tilkaldt, og Daniel var kun knapt i live da hun kom. Han holdte fast på livet for at bede hende om at fragte ham til hans familie doktors hospital i Owerri, hvilket var en stor fejl. Det var en tur på halvanden time.

I løbet af få minutter efter at være kommet ind i ambulancen, mærkede han at han var ved at dø. Han prøvede at hviske sine sidste ord og instruktioner til Nneka. Han bad hende specielt om at fortsætte arbejde med deres menighed. Han prøvede også at informere hende om en eller to kirke situationer som hun skulle være opmærksom på, men hans tale blev sløret og usammenhængende idet han gled ind i bevidstløshed.

Ambulance chaufføren fortsatte alligevel i fuld fart med larmende sirener. Da de nåede Owerris regional hospital, løb de ind, råbende ”nødsituation, nødsituation”. Daniels doktor var ikke på arbejde. I stedet tog en læge fra hospitalet sig af situationen og tjekkede Daniels kraftløse krop. Han vendte sig til dem med en sørgmodig mine og sagde at han kunne bekræfte at Daniel allerede var død.

Hans kone Nneka var chokeret. Men et bibelvers havde talt til hende fra Hebræerne 11, ”Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse” og en urealistisk overbevisning greb hende at det gjaldt hende. Hun ville se Daniel rask og i live igen og i det følgende var hun nøglepersonen.

Verset i hendes hoved gjorde det umuligt for hende både at acceptere det tydelige bevis for at Daniel var gået bort og at han skulle begraves. Hendes ophidselse befalede at der måtte gøres noget. De skyndte sig hen til Daniels onkel, Okoronkwo Emmanuel, som bor nær hospitalet, og spurgte om han vidste hvor familie doktoren var – hvilket han ikke vidste, men førte dem hen til sin egen doktor, Dr. Jossy Anuebunisa på St. Eunice klinik. Daniel blev medbragt Ved at se Nnekas bestemthed, tjekkede han Daniel igen og kunne kun bekræfte at døden have gjort sin indtræden. Klokken blev noteret til 23:30 den dag ulykken skete.

Doktoren skrev rapporten og dødsfaldet og spurgte om de ville anbringe Daniel på klinikkens ligkapel, hvilket de ikke ville men de flyttede ham til hans far, og derfra videre til Ikeduru General Hospitals ligkapel, ikke så langt derfra. Den lokale bedemand, Barlington R. Manu, tjekkede igen liget og klokken var over midnat 1:00 søndag morgen.

Ligkapellet havde ikke nogen kølig opbevarings facilitet og bedemanden gav Daniel den sædvanlige kemiske indsprøjtning og forberedte liget for balsamering den følgende morgen. Sammen med kollega lagde han liget på en plade i ligkapellet mellem 2 andre lig. Derefter gik alle.

Stadig var Daniels kone overbevist om at han skulle komme til live igen, og krævede at liget blev transporteret til kirken i Onitsha, hvor Reinhard Bonnke skulle tale om ”Guds nåde i tjeneste”. Danels far som var mormon ville bestemme, og sagde at han ville slå Daniel 7 gange i hovedet med en Bibel, og hvis han ikke rejste sig fra de døde, måtte Nneka acceptere at han var død, og så var den sag afsluttet. Det gjorde han så uden resultat.

Nneka, plagede hendes svigerfar og sagde at Daniel måtte tages med til Bonnkes møde, da hun som kristen overvejede om en mormon ikke ville kunne forstå det. Da han indså at hvis han nægtede hende denne forespørgsel, ville hun huske det hele livet at han havde nægtet hende det.

Da de søndag d. 2. december, kom for at hente liget i kapellet, var bedemanden bekymret over deres intentioner. Han klædte liget til begravelse, som hvis han skulle begraves, for at skjule at de ville fragte et lig i den tilstand, halvanden time til Onitsha. De lagde liget i en kiste og tog af sted.

Da de ankom til Onitsha kirke, bad sikkerhedsvagterne dem om straks at vende om, da de så kisten. Men Nneka havde bestemt sig. Hun bad indtrængende og holdte fast ved at kisten skulle med helt ind i kirken. Da vagten så hendes ophidselse, tjekkede han kisten, at der var et lig for at forhindre en evt. terroristisk handling, og lod dem komme ind.

Bonnke var i færd med at prædike og bede uvidende om liget. Pludselig ser to andre præster, Lawrence Onyeka og Luke Ibekwe at maven bevægede sig på liget. Og liget tog en indånding og uregelmæssig vejrtrækning blev rapporteret. Præsterne begynde at bede kraftigt og indtrængende. De fjernede div. beklædninger og begyndte at massere kroppen fra hoved til fødder. Da nyheden spredte sig bragte den hysterisk forvirring. 17:15 søndag eftermiddag, næsten 2 dage efter døden var indtrådt, åbnede Daniel øjnene, satte sig lænene om ad Pastor Lawrence.
--------------------------------------------------------------
Dette var beskrivelsen af hændelsen. Læs evt. historien her: http://www.cfan.org/offices/usa/testimonies/resurrection/page1.htm

Daniel selv har efterfølgende en historie at fortælle, som Reinhard Bonne i studiet ved Pat Robertson fortæller.

Læs eller hør udsendelsen her: http://www.cbn.com/700club/features/bonnke_raisedpastor.asp
Læs også http://www.udfordringen.dk/arkiv/2002/33/historie1_33.htm

Han fortæller lidt om hvad der skete, at Daniel fik denne kemiske indsprøjtning, og at han var blevet balasmeret.
Han fortsætter og siger at hvad Daniel oplevede i evigheden var fantastisk.

Robertson spørger: ”Hvad så han?”

En engel tog ham med for at vise ham paradis. Han viste Daniel boligerne som venter på de hellige. De var så smukke at han ikke kunne finde ord for det. Englen sagde til ham at boligerne er rede, men det er de hellige ikke. Han så de hellige lovsynge. Det var så vidunderligt at han ville der ind. De hellige stod med ansigtet vendt mod et hvidt, strålende lys. Han kneb øjnene sammen, men kunne ikke se igennem lyset. Det var som om en kraft der styrede hvad menneskene gjorde. Når de løftede hænderne eller bøjede sig forover, gjorde alle det på en gang. Ingen var foran eller bagefter. Daniel fik lyst til at gøre det samme og begyndte endda at gå hen imod dem. Men englen ville vise ham noget mere. Englen viste ham hen til den bolig Jesus havde lovet. Den var smuk og så ud som glas eller guld. Selv blomsterne så ud som guld.

Englen viste ham helvede. De kom til en stor port hvor der på toppen stod ”Velkommen til helvedets port”. Englen løftede hånden og med et vink åbnede den mægtige port med voldsom lyd.
Han hørte klageråb. Da han kikkede ind så han mennesker som havde tøj på. Nogle var hvide, andre sorte og de råbte og der var pine og lidelse. En råbte til ham: ”Jeg var præst og stjal kirkens penge. Hjælp mig med at levere dem tilbage.” Der var en kraft der pinte dem. Daniel sagde at det var så skræmmende for ham, at englen vendte sig til ham og sagde ”Den rige mands bøn i Lukas 16 vil nu blive opfyldt, og du vil blive sendt tilbage til jorden som en sidste advarsel til denne generation.”
Han så ingen ild, men han så at menneskene spiste sit eget kød, men deres kød hoppede på plads igen, og torturen startede forfra.
De så ikke englen ved siden af Daniel, de så kun ham og råbte på hjælp. Englen fortalte at hvis Gud ikke havde besluttet at sende ham tilbage til jorden, ville han blive tilsluttet folkene i helvede.

Daniel Ekechukwu har efterfølgende været med på et af Bonnkes crusade, der foregik på samme tid som en hemmelig sammenkomst, hvor nogle hekse kom over for at høre om den døde der havde rejst sig. Daniel fortalte dem om hændelsen og 50 hekse blev frelst.

Pat Robertson bider mærke i at der ingen flammer var og konkluderer sammen med Bonnke at de flammer Bibelen taler om ikke er bogstavelige, men er flammer af forfejlede muligheder og samvittighedens pine.

Endnu engang viser deres falske evangelium sit ansigt. Ikke nok med at de udvander det sande evangelium, ved at udelade adskillige vigtigheder, så som omkostningerne ved at følge Jesus, de udvander også konsekvensen af at komme i helvede.

Hvis du ser på naturen, hvordan den er i oprør her i endetiden, kan du se en meget lille forløsning af Guds vrede. Menneskers hjem og ejendele forsvinder i floder af oversvømmelser. Mennesker bliver begravet levende i mudder og omkommer i jordskælv. Hagl så store at de ødelægger huse og biler, kan slå et menneske ihjel. Trængselstiden vil blive ufattelig meget værre. Og Helvede den endelige dom, den endelige konsekvens af Guds vrede, kan ikke beskrives med ord og er bestemt ikke bare samvittighedens anklage over for forfejlede muligheder. Vi får den samme straf som Gud ærkefjende Djævelen, hvis vi ikke vender os til det sande evangelium, tager korset op, frasiger os det gamle syndige liv og kæmper troens gode kamp med Jesus Kristus. Straffen er evig pine og plage i ildsøen, som ikke kan beskrives med ord.

Djævelen arbejder hårdt på at gøre menighederne lunkne. Alle skarpt optrukne linier, bliver gjort bløde og vævende. Alt bliver mildnet og det er ikke nødvendigt at hige efter hellighed eller at arbejde på sindets forvandling. Djævelen gør alt hvad han kan for at Gud til slut skal sige: ”Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.” (Åb 3:16)

Det er ikke en tilfældighed at Laodikea menigheden er den mest udbredte i denne tid.

En anden ting ved denne historie er at Gud ifølge denne engel vil opfylde den rige mands bøn i Luk 16:27-28 – ”Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham (Lazarus) til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested”. Abraham siger så i Luk 16:27-28. ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.”
De mener så at Daniel er denne ”ene” som bliver sendt tilbage.
Har Gud ændret mening?
Sender Gud et nyt bevis på evigheden, hvis vi i dag ikke vil tro at Jesus opstod fra de døde?
Siger Gud ”Nå, Jesus gjorde det ikke godt nok, jeg sender Daniel Ekechukwu i stedet – ham vil de måske tro”?
I øvrigt var der slet ikke tale om et løfte i historien om Lazarus og den rige mand.

Nu ved jeg ikke hvordan den ”åndelige krop” er i helvede. Men at de i helvede spiste deres eget kød virker ikke rigtig. Deres kød er dødt og er stadig på jorden hvis det ikke er blevet til jord. Deres ånd er blevet adskilt fra kroppen, og jeg vil mene at der er for meget science fiktion og fantasi i denne historie.

Reinhard Bonnke proklamerer at dette budskab om den døde er årsag til at tusinder kommer til tro og bliver frelst. Bibelen siger: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.” Lyver Bibelen?
Hvor meget mere er så ikke rigtigt i Bibelen? – Er det løgn når Bibelen f.eks siger at man ikke må have seksuel omgang med flere end hvem man er gift med?
Har Guds børn ret, at den type kærlighed også er nødvendig for at vinde menneskers hjerte for Gud?

En tredje ting der undrer mig er, at Daniel kunne komme ind i Himmelen, når han ikke var helliggjort og ren. Englen sagde at han var kommet i helvede hvis han ikke havde fået denne opgave at advare denne generation….igen.
Bibelen siger at intet urent kommer ind i Himmelen. Tabernaklet i det gamle testamente var et billede af tabernaklet i himmelen som du kan læse om i 2. Mosebog. Ingen anden end ypperstepræsterne (et billede på Jesus) havde adgang – og det var først når de havde gjort hvad de skulle gøre for at være helliget til at gå bag forhænget. De skulle bl.a. vaske sig med vand for ikke at dø når de nåede til alteret. ”Ingen må komme ind i Herrens tempel, undtagen præsterne og de levitter, der gør tjeneste. De må komme derind, for de er hellige; hele folkemængden skal holde Herrens bud!” (2 Krøn 23:6).

Hvordan kunne Daniel få adgang til Himmelen? Gud er mere seriøs og nidkær end at gøre undtagelser ind i mellem. Det vil gøre Ham til en løgner.

Djævelen gør alt han kan for at få mennesker til at tænke på himmelen som noget mærkeligt og sterilt. Det Daniel ser, at de hvide mennesker enstemmigt i samme takt løfter hænderne og bøjer jeg fremover, virker som hypnose og er det syn mange har af himmelen. Jeg har snakket med flere som ikke var kristne, og det var også deres forståelse af himmelen. ”Skal vi gøre det en hel evighed, uden ende?” spørger de. Det er der ingen der har lyst til at tænke på. Og hvor er menneskets selvstændighed som Gud har skabt det med. Det er jo en mængde af robotter der ved tryk på en knap gør som der bliver sagt.

Jeg husker en mand Roberts Liardon – som i øvrigt også betegner sig selv som Guds general, har skrevet en bog ”I saw heaven (jeg så himmelen)”. Her forklarer han hvad han ser i himmelen, bl.a ” The Storehouses of Heaven (Himmelens varehuse)”. Her er der alle mulige dele til menneskene kroppe. Der hænger ben ned fra vægen, og der er øjne i alle farver. Disse varehuse skulle have været tomme, men de kristne havde ikke forstået at tage imod. Læs historien her: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-jrnl/web/crj0124a.html

Han fortæller også at Jesus kom og satte sig ved siden af ham, da han sad og så en komedie – ”Laverne and Shirley”. Pludselig som at skifte over på en anden kanal, hørte han kun Jesus. TV’et og telefonen hørte han ikke, men kun Jesus. Jesus bad ham om at studere alle Guds generaler, så han kendte dem som bagsiden af sin hånd. Hvis han ville være tro i det, ville Jesus reklamere (promote) for ham.

Det passer fint på Maitreya, at overtage et menneskes sanser, så det kun er ham der er i fokus. Kender man til Helligånden, ved man at man skal være meget følsom og lytte godt efter for at høre hvad Han siger. Gud tvinger ingen til at lytte efter, men er nænsom og slet ikke at sammenligne med hvad Liardon fortæller her.
Det passer også fint til Maitreya at ”promote” – reklamere for mennesker. Jeg tænker her på Mary Akatsa.

Det er en lige så vanvittig historie som Daniel Ekechukwu’s.
Hvor kommer de historier fra? – er det noget de selv finder på?

Jeg tror vi finder svaret i Bibelen: ”Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed” (1 Tim 4:1-2)

Det er simpelthen dæmoners lærdomme. Det er en del af det Sataniske bedrag. Folk der bliver fanget i troen på sådanne historier, kommer til at leve i en åndelig mudderpøl, hvor de ikke kan skelne sandhed fra løgn.
Der er et hav af sådanne historier, hvor mennesker helt ekstraordinært får ting at se som de viderebringer. Men når det viger fra Bibelens lære, ville det gøre Gud til en løgner, hvis det virkelig var Gud der alligevel, trods han siger noget andet, gør disse ting.

Hvis du ikke kan forene dig med at det er dæmonisk lære, så overvej hvorfor en buddhist munk oplever samme sag. En mand som ikke engang bare kalder sig kristen. Læs denne historie fra Udfordringen: http://www.udfordringen.dk/arkiv/ekstra/buddhistmunk_opstaaet.htm

At andre religioner oplever det samme, er med i Satans plan for at fremme den globale kirke. Alle religioner tror i bund og grund på den samme gud. Tilmed for at narre de kristne i fælden, siger han at fordi de ikke troede på Jesus Kristus og den evige Gud, endte de i helvede. Det lyder jo rigtig. Satan er ligeglad med de andre religioner. De er faret vild og er i Satans favn. Men de kristne skal narres. Og Jesus Kristus er det centrale i den kristne tro. Derfor er han nød til at få Jesus flettet ind i løgnen.

Bibelen fortæller at det ikke er nok at tro på Jesus. Man skal også tro at han er Guds Søn, at han er Messias (Joh 13:19 , Joh 13:19) . At vi ved hans blod har fået frelsen. At han er død og opstanden. Det er den tro på Jesus som frelser. Jesus er en historisk person. Alle tror vel på at han har levet. Alle ved da at hele vores kalendersystem er startet ved Jesu Død og at vi nu er i år 2002 efter Kristus. Men det er ikke nok. Man må også tro på hvem Han er.

Mange vil gerne tro på Jesus, men ikke at han er Guds Søn. Vil man ikke det, tror man ikke på den sande Jesus, lige som Ndifons Jesus heller ikke er den sande Jesus. Satan har ikke noget imod at vi tror på Jesus. Men tror vi at vi ved Jesus sejr over døden, ved Hans blod finder frelse, mister Satan befolkning i helvede.

At de prøver at få historien til at lyde sandfærdig ved at skrive at munken aldrig havde hørt om Jesus og man derved skulle kunne se at det var hans chance fra Gud, svarer ikke overens med Bibelen. Den siger: ”Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.” (Romerne 1:19-21 , Sal. 19:1-3)

At Bonnke og for den sags skyld, Benny Hinn, Charles Ndifon m.fl. spiller med i dette skuespil, viser klart at de har givet efter for dæmoniske løgne og ydermere reklamerer for dem, så også andre godtroende kristne falder fra troen.

Leo Igwe, som er leder for Center for Inquiry–Nigeria (Center for efterforskning) har kontaktet Daniel Ekechukwu familie og dem som har været involveret i denne historie. Det er en lidt anden historie han kommer med. Godt nok er han repræsentant for humanist bevægelsen. Men så længe han ikke forholder sig til åndelige spørgsmål, kan man vel regne med at han taler sandt – selvfølgelig med mindre at han direkte lyver.

Han fortæller at folkene i Nigeria har en umættelig hunger efter åndelig vrøvl. Pastorer vil gå så langt for at bevise deres kaldelse, kraft og mandat, at de er villige til at begå mord og ofringer. Pastorerne proklamerer at de kan kurere HIV/AIDS og andre uhelbredelige sygdomme. Det er der ingen tvivl om at Gud kan. Men for at bevise det, er det set at HIV patienter får ændret deres HIV test til negativ efter at være blevet bedt for. Mennesker der påstår at være besat af onde ånder, vrider sig og kaster sig på jorden under religiøse vækkelser. Hellige områder og tilbedelses pladser dukker dagligt op. Der er meget uærlighed og bedrageri i det land.

Leo Igwe spørger Daniels broder, om Daniel fik denne kemiske indsprøjtning, og han svarede nej. Havde Daniel ikke fået denne indsprøjtning, ville hans krop have været oppustet, hvilket billederne ikke viser. De folk i kirken hvor Daniel skulle have været opstået fra de døde, virker meget fordækte og er ikke ligefrem villige til at fortælle om hændelsen.

Læs Leo Igwe’s historie: http://www.secularhumanism.org/library/aah/igwe_11_3.htm

På Daniels døds attest, står ikke hans fulde navn men kun ”Rev. Dan Eke”. Nu ved jeg ikke hvordan de gør i Nigeria, men burde det fulde navn ikke stå så der ikke kunne opstå tvivl om personen?

Ja. Graver man dybere i denne historie eller i Bonnkes lære, er der meget mere at finde. Jeg har her vist dig nogle fakta som viser dig at Bonnke ikke arbejder i Guds virke. At der måske bliver nogle frelst alligevel, kan jeg ikke sige nej til.

Bonnke prædiker ikke det sande budskab, men Gud møder et hvert menneske der ærligt og oprigtigt påkalder Herrens Navn!


Debat: Reinhard Bonnke og den 3. bølge

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Personer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation