Rick Warren i "Dyrets" hule

Lagt på d. 22/11-14Igen og igen - og så en gang mere, ses Rick Warrens antikristlige virke. Jeg kan ikke advare nok imod det menneske! Denne gang handler det om ægteskabet, der for Gud er så nidkært et emne, at Han fra begyndelsen har indstiftet det som et billede på Jesu løskøbtes forhold til Jesus. Paulus citerer 2. Mos. 2:24 "Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver ét Kød". Han siger: »Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét kød.« Den hemmelighed, der ligger heri, er dyb; jeg sigter hermed til Kristus og kirken." (Ef. 5:31-32).

Sammen med kardinaler, nonner, anglikanere, baptister, rabbier, muslimer, jainologer (en Indisk religion), buddhister, mormoner, sikh'er, taoister og mange flere - i alt 30 religiøse ledere fra 14 religioner1 - mødtes Warren i Vatikanet fra d. 17. - 19. november, for at diskutere emnet: "Komplementariteten mellem Mand og Kvinde: Et Internationalt Kollokvium", (kollokvium er latinsk for samtale) der med forståelige ord betyder en debat om den ægteskabelige pagt mellem mand og kvinde. Selvfølgelig blev samliv uden for ægteskab og ægteskab af samme køn også diskuteret.

Warren stod sammen med verdens religioner, og i dette økumeniske vanvid af endetidens global religion sagde han bl.a.:

Det er fantastisk at være sammen med ledere fra forskellige strømme af kristendommen fra hele verden… Selvom vi har nogle forskelle, så elsker vi alle Jesus Kristus og vi vil alle at ægteskaber og familier skal være sunde og stærke.2


Frem for at konsultere Guds holdninger I site eget Ord, så samles alle disse religiøse ledere for at:

undersøge hvordan dette forhold leves i kulturer og samfund blandt kristne, buddhister, sikh'er, taoister, muslimer og jøder.

Fokus er på betydningen af ægteskab rundt på kloden, og Guds plan, forstået af religionerne verden over.


Frem for at advare fårene mod vildfarelsen, så samles han med klodens ulve i Dyrets hule, i Vatikanet, hvilket er højborgen for endetidens globale religion under Antikrist. Warren havde dette at sige om den falske profet, pave Francis: "Tæt på, kan du mærke den ydmyghed og medfølelse som andre set på lang afstand". Sammen med 14 andre religioner, der overhovet intet forhold har til Jesus, og på ingen måde elsker Ham, hvilket Warren så formasteligt påstår, diskuterer han Guds planer… Gud - hvem er Han? Dæmonernes Gud? Islams Gud? Spaltet blandt Indernes guder? Man kan ikke tale om Gud religionerne imellem, for hver religion har hver sin fabrikerede version, der strider mod hinandens overbevisninger. Kun i Antikrists ånd kan denne udtalelse og denne globale samtale forekomme.

Jeg kan ikke undgå at være på vagt ud fra det, vi så ofte har læst i Ordet: "Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver afhold fra spiser, som Gud har skabt til at nydes med taksigelse af dem, der tror og er nået frem til sandhedserkendelse" (1. Tim. 4:1-3).

Hvor ender det enorme pres der er på det ægteskab Gud har indstiftet? Vil betydningen af det sande ægteskab befordre et forbud mod traditionelt bryllup mellem mand og kvinde, for at give plads til "kærlighed" mellem to mænd, to kvinder, flere mænd og kvinder, mennesker og dyr, mennesker og engle? Alle sammensætningerne er set før i verdenshistorien, og er et kæmpe oprør mod Guds forordninger. Vil skamløsheden i denne henseende blive normen i vores tid?

1 "Pastor Rick Warren speaks at Vatican conference on family, marriage", Humanum; An International Interreligious Colloquium on The Complementarity of Man and Woman

2 "Speakers", Orange County Register


Debat: Rick Warren i "Dyrets" hule

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [29]; Global religion [21]; Rick Warren [4];

Flere nyhedsblogs fra 2014