De skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie

Lagt på d. 01/07-14


Udskriv


Dette var et påbud fra Gud til Moses: "Dette er det Lovbud, HERREN har kundgjort: Sig til Israelitterne, at de skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie, der er uden Fejl og ikke har båret Åg" (4. Mos. 19:2), og iblandt ortodokse Jøder har man med længsel ventet fødslen af den perfekte røde kvie, fordi det for dem er et tegn på at Messias' komme er nært forestående.

I denne tid er det interessant, nu hvor Et tetraedre af blodrøde måner er i vente, nu hvor religionerne forenes i forskellighed, nu hvor Antikrists hus bygges i Berlin, at en rød fejlfri kvie er blevet opdrættet i USA. Rabbi Chaim Richman fra Tempel Instituttet i Israel fortæller:

kvien er opdrættet i overensstemmelse med Toraens lov, et ukendt sted i USA.

Institutledere siger at de er spændte, fordi få dyr møder kvalifikationerne at være rød uden end ikke to sorte hår.

"Dette [dyr] kunne være en kandidat for genoptagelsen af renselsesprocessen"1


Tempel Instituttet siger at:

I sandhed, skæbnen for hele verden afhænger af den røde kvie… For Gud har ordineret at dens aske alene, er den eneste manglende ingrediens for genindsættelsen af bibelsk renhed - og derefter, genopbyggelsen af det Hellige Tempel


Til spørgsmålet om der virkelig er kvalificeret en rød kvie i dag, svarer Richman at:

Ja… Når tiden kommer, vil alle omstændigheder som er nødvendige, blive sat på række på den samme side… vi vil blive i stand til at indvarsle en ny æra med renhed.


Samtidig med at tingene ser ud til at kulminere i nærmeste fremtid, så ser vi hvilken urenhed der i virkeligheden ligger til grund for de ortodokse Jøders vision for fremtiden. Det viser os hvorfor vi som Jesu efterfølgere ikke kan forenes med Jødedommen. De har vedholdt denne røde kvie som deres renhed, men Gud har ofret Sin Søn for at give os Sin renhed - "han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lovløshed og rense sig et ejendomsfolk (Tit. 2:14). "Thi hvis blod af bukke og tyre og aske af en kvie, når det stænkes på de besmittede, helliger og bringer kødelig renhed, hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi han i kraft af en evig Ånd frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud" (Hebr. 9:13-14).

Der er mange religiøse og politiske sten på vejen til det tredje tempel, men vi ved fra Guds Ord at det kommer, og det vil ske. Måske kan denne kvie være et tegn på at noget drastisk snart vil ske, så Bibelens sidste profetier kan udfolde sig til fulde.


1 " Bible condition for 3rd Temple now met?", WND, d. 26-06-2014


Debat: De skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Det jødiske folk [14]; Israel [105]; Templet [8]; Tidens ende [78];

Flere nyhedsblogs fra 2014