Ateismens 10 bud

Lagt på d. 27/12-14


Udskriv


Det ateistiske samfund har udloddet godt og vel 60.000 kr, i en konkurrence om en sekulær version af Guds ti bud. Over 6.000 stemte, fra 18 lande uden for USA, og 27 stater fra USA, på deres favoritbud, iblandt over 2.800 forslag. Ud af disse 6.000 stemmer kom 10 sekulære bud, som lyder således:

1) Vær åbensindet og villig til at ændre dine overbevisninger med nye beviser.
2) Kæmp for at forstå det der med størst sandsynlighed er sandt, og ikke hvad du ønsker skal være sandt.
3) Den videnskabelige metode er den mest pålidelige måde til at forstå den naturlige verden.
4) Enhver person har retten til kontrol over sit legeme.
5) Gud er ikke nødvendig for at være et godt menneske eller for at leve et helt og meningsfyldt liv.
6) Vær opmærksom på konsekvenserne for alle dine handlinger og erkend at du må tage ansvar for dem.
7) Vær mod andre som du vil de skal være mod dig, og med rimelighed kan forvente de ønsker at blive behandlet. Se fra deres perspektiv.
8) Vi har ansvar for at tænke på andre, inklusiv de fremtidige generationer.
9) Der findes ikke kun én rigtig måde at leve på.
10) Efterlad verden et bedre sted end du fandt den.

Lad mig lige gennemgå disse ti bud.

1) Ingen har set og forstået alle sandheder, og hvad end vi har med at gøre, skal vi selvfølgelig være villige til at give slip på forkerte antagelse, når der kommer nyt bevis. BEVIS! Videnskaben ændrer sig hele tiden, og evig foranderlighed er for ateisten der har videnskab som sin religion en streng nødvendighed. Videnskabens evindelige foranderlighed beviser at de ikke har noget bevis - at ateismens tro er tom. Villighed til at være åben for sandheden er intet nyt fra menneskets perspektiv. Dog - Gud ændrer sig aldrig. Mennesket fødes, lever og dør. Det forandrer sig ikke så længe vi er i dette dødelige legeme. Jesus døde for os, overvandt døden og opstod fra de døde, for at vi i tro på Hans forsoning og opstandelse også skal genopstå. Det er uforanderlige fakta, som intet kan ændre på, absolutte sandheder som vi aldrig må falde fra og erstatte med foranderlige teorier. Gør vi det, sætter vi os på rækken af løgnere, sammen med ateister der dømmer Gud ude.

2) Hvor paradoksalt det dog er, at ateisternes andet bud siger at vi ikke skal kæmpe for det, vi ønsker skal være sandt. Ateismen kæmper med liv og lemmer præcist for det, de ønsker skulle være sandt, at Gud ikke eksisterer. Med logikkens magt er den mest sandsynlige sandhed, at en person, uden for skabningen, en person uden for tid, rum og masse har frembragt tid, rum og masse hvoraf alt der ses er gjort. Det giver ingen mening at fysisk tomhed, intethed har frembragt universets milliarder kilometer af masse og rum.

3) Hvor selvmodsigende det dog er, at den videnskabelige metode prises som den mest pålidelige metode til at forstå verden. Denne metode har nogle processer der går nogenlunde sådan her: 1) Definer spørgsmålet eller problemet, 2) lav indsamlinger af informationer, 3) formuler en hypotese, 4) udfør eksperimenter, 5) observer, 6) konkluder. Kan den videnskabelige metode bevise Big Bang? Kan den videnskabelige metode modbevise Gud? Kan den videnskabelige metode bringe masse ud af absolut intethed? Kan den videnskabelige metode bevise der ikke er liv efter døden? Kan den bevise at Jesus ikke opstod fra de døde, at Han ikke betalte prisen for vores synd? Den videnskabelige metode kan ikke bevise evolutionens store falsum, at intetheden frembrage fylden - ateisterne kan på værste ironiske vis ikke opfylde egne ti bud!

4) Dette bud taler selvsagt om abort, og hvor selvmodsigende kravet om kontrol over eget legeme er, når det indebærer at ødelægge et andet menneskes legeme, blot fordi det endnu ikke er født. Buddet burde vise sine sande ord og befale at: "En kvinde har ret til ta dræbe sit barn". Barnet er som Gud dømt ude, og har absolut ingen kontrol over sit legeme.

5) I dyreverden er der ikke nogen lov om ikke at må slå ihjel, at stjæle og være utro. Hvorfra kommer den globale konsensus iblandt dyret kaldt menneske, om ikke at måtte dræbe? Vi er jo bare højtudviklede dyr i ateisternes øjne, så hvorfra har vi et globalt indbygget kodeks der siger at vi ikke må stjæle, voldtage, lyve, være utro m.v.? Gud har for vores skyld lagt denne bevidsthed ned i os, for at vi skal kunne fungere i samhørighed, i et humant samfund. Han er absolut nødvendig - og den ateistiske verden kan ikke bruge den videnskabelige metode til at bevise at Gud ikke har lagt denne bevidsthed ned i os. Selvfølgelig kan løgn, og afgudsdyrkelse tilvejebringe en fornemmelse af retfærdighed til at handle imod den almene samvittighed og fornuft, og forbryde sig mod menneskeheden i en følelse af at stå i højere magts tjeneste. Men det fratager ikke Guds virke i en global orden af næstekærlighed.

6) HØRT! OG måtte ateisterne dog huske dette bud, når de handler på sit fjerde bud og myrder deres ufødte børn.

7) Som tyvstjålet fra Gud selv. "Du må ikke hævne dig eller gemme på Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!" (3. Mos. 19:18). Gud lægger endda til, at "jeg siger jer: Elsk jeres fjender [velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer] og bed for dem, som forfølger jer" (Matt. 5:44). Det er mere end ateisterne kan mønstre. Igen - ville de dog huske også dette bud, før de myrder flere af deres børn - ville de dog se livet fra barnets perspektiv…

8) Endnu et voldsomt "ironisk" bud, abort taget i betragtning. Ansvaret for fremtidige generationer… Dette bud har selvfølgelig emnet klima skjult i sig - et emne som med den videnskabelige metode ikke er, eller vil blive bevist - tværtimod er det et program skabt til at kontrollere fremtidige generationer - et brud på fjerde, sjette, syvende og ottende bud.

9) Det siger de, mens de kæmper imod Kristendommen. Alt andet end Kristendommen er rigtigt. Kristne mennesker er forkerte og må ikke tro og leve som de gør. Det er direkte farligt imod samfundet, siger f.eks. ateismens ypperstepræst Richard Dawkins. Hvis der ikke er én rigtig måde, hvorfor er lige præcis Kristendommen så forkert? Alene fordi det er deres ønske - på trods af manglende beviser - at sandheden måtte være at Gud ikke eksisterer - et brud på bud nr. 2!

10) Det er en kliché - en floskel så ubetydelig idet intet menneske siden skabelsen har formået dette. Jeg vil ikke engang begynde at opremse alle de ateistiske diktatorer der har begået folkedrab. Er man åbensindet (som bud nr. 1 påbyder) så vil man finde at den evolutionære løgn har degraderet synet på mennesket i sådan en grad, at mennesker ét sted i verden, med den evolutionære religion, har følt sig over mennesker andet steds i verden, og med det ødelagte menneskesyn som dyr kastet sig skrupelløst over "den lavere menneskerace" som løver over en gazelle.

Alene det, at den ateistiske verden føler de skal lave 10 sekulære bud, viser at deres kamp er imod Gud - hvilket i bund og grund beviser at de tror på Ham - hvem ved deres fulde fem ville kæmpe mod en fjende de ikke troede på var der? Det er alene Kristus de er imod - de laver ikke et alternativ til Islams Sharia. De ændrer ikke på befalingerne fra Hinduismens Sanatana Dharma. De beviser med deres oprør imod Gud, at Han er den eneste sande. De forbyder sig med disse ateistiske bud imod samme bud og ateismens usammenhængende religion står for åben forhånelse. Latterligheder magen til ses sjældent!

"Secular Ten Commandments Chosen From Thousands Submitted in Crowdsourced Rethink Prize Competition", Market Wired, d. 19-12-2014


Debat: Ateismens 10 bud

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Ateisme [14];

Flere nyhedsblogs fra 2014