En ny verdensorden af knaphed

af Kim Andersen
Lagt på d. 17/10-21


Udskriv
Oversigt


Aldrig før er Åb. 13:16-17 blevet citeret så ivrigt som i dag, hvor et sygeligt, ubegrundet pres lægger over verden for at modtage en vaccine, der er aldeles virkningsløs. Situationen er så synligt et forbillede på situationen i den nærmeste fremtid, hvor den falske profet vil få alle til at tage Antikrists mærke på sig, at et utal med løftede øjenbryn har kikket på den passage. Men rundt om i verden er der mennesker der har luret at noget er galt, og der skal andre tilstande til, for at de indvilliger sig i at lade den diktatoriske stemning tvinge dem til føje sig.

Eliten har planer om en fremtid, hvor knaphed frem for rigeligt vil være den realitet verden skal håndtere. Det er en ny tid hvor kommunismens ideologi er dominerende, hvor kapitalisme er udryddet og regeringerne vil kontrollere hvad befolkningen kan købe – i en sådan udstrækning at ingen kan deltage uden regeringens godkendelse, hvilket er dyrets mærke.

FN’s rolle i fremtidens knaphed


Ligesom Satan og hans tjenere der foregiver at være lysets engle (2. Kor. 11:14), holder FN kommunismens ideologier for dets syn på fremtiden under fanen ”Bæredygtig Udvikling” - 17 verdensmål der smører tykt på med foregivelse af medlidenhed og omsorg. Lad dig ikke bilde ind at FN bekymrer sig for befolkningen – de bekymrer sig for deres gudinde, moder Gaia – Jorden. Målene med etableringen af coronakrisen, er dels programmeringen af verdensbefolkningen igennem Covid-19 vaccinen, til at tage dyrets mærke, og dels at få sat mere fart på den grønne agenda, hvorigennem Gaias ypperstepræster kan beskytte gudinden.

For i elitens moderjord-religion, er vi som lav- og mellemklassemennesker en uønsket belastning for kloden, og udtryk som epidemier og naturkatastrofer, naturlige som kunstige, tager eliten til indtægt som bevis for at moderjord selv kløer sig hvor det kradser, og med tættekam luger ud i lusene.

FN er skabt af Illuminati, af eliten, for at være en organisation hvorigennem verdensovertagelse og kontrol skal etableres. Joseph ”Doc” Marquis der selv var tidligere Illuminatimand, fortæller at den første generalsekretær for FN, Alger Hissm, tillige med flere andre personer, var kommunister. Kongresmedlem ”B. Carroll Reece” forsøgte at få alle disse kommunister afsløret, men J. P. Morgans kontrollerede aviser lod ham fremstå som en person der ikke havde noget bedre at lave, og at der intet bevis var for deres kommunisme.

Og i denne kommunistiske ånd, har FN etableret 411 biosfære reservater i hele verden, hvoraf omtrent halvdelen er ved kysterne. Der kan trækkes en linje mellem disse punkter, og de linjer udgør korridorer, hvor ingen må færdes. Hvis linjerne krydses, er planerne at det skal blive tilladt at skyde personer på klods hold. At mange af reservaterne er ved kystlinjen, forhindrer at mennesker forlader kontinenterne, og med elitens syn på lavtstående, middelmåde mennesker som over 90% af klodens befolkning går under, er for dem ikke anderledes end at inddæmme kvæg på en mark.

Dertil kommer deres biodiversitetsdokument, med målsætningen ”At gøre naturtilbedelse til en statsreligion1 og ganske afslørende deres logo som forkynder sejr over verden igennem okkultisme2.

Puttet godt væk under verdensmål 1 og 2, ”Afskaf Fattigdom” og ”Stop Sult” skjuler sig et par korte sætninger der har umådelig stor konsekvens for dig og mig: ”Det indebærer en målrettet indsats overfor sårbare grupper, øget adgang til basale ressourcer og tjenesteydelser og støtte til samfund3 og ”Afskaffelse af sult kræver også internationalt samarbejde for at sikre investeringer i infrastruktur og teknologi4.

Økonomisk støtte til de demografiske områder hvor fattigdom og sult hærger, er en omfordeling af rigdom, som skal tages efter det kommunistiske princip, ”Fra hver efter hans evne, til hver efter hans behov. Princippet går under navnet Borgerløn eller Basisindkomst, der er en global borgerløn, penge der omfordeles igennem større skatter og gebyrer for dig og mig.

Der er et argument der siger, at fordi kunstig intelligens i fremtiden kommer til at overtage multiple funktioner på alle arbejdsområder, så vil øget arbejdsløshed gøre befolkningen overflødig på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt med en basisindkomst – en god og omsorgsfuld idé… Eller?

Guds orden er, at vi skal arbejde for vores levned. Helt tilbage til syndefaldet sagde Gud at ”Jorden være forbandet for din Skyldi dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden” (1. Mos. 3:17-19). Med andre ord, for at anspore mennesket til at arbejde, blev Jorden forandret så den skulle bearbejdes for at bringe føde, modsat Edens have hvor naturen gav rigelig føde i sig selv. Meningen er at vi skal arbejde og tjene efter indsats. Gentagende gange har Gud påmindet os, ”Den lade attrår uden at få, men flittiges Sjæl bliver mæt” (Præd. 13:4), ”Dovenskab sænker i Dvale, den lade Sjæl må sulte” (Præd. 19:15), ”Den lades Attrå bliver hans Død, thi hans Hænder vil intet bestille” (Præd. 21:25) og Paulus lægger os på sinde at ”sætte en ære i at leve stille og passe jeres egne sager og arbejde med jeres hænder” (1. Tess. 4:11) for ”den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden!” (2. Tess. 3:10).

En borgerløn opfylder to mål for eliten. 1) Der er en naturlig balance mellem at yde og opnå. Når det fjernes, bliver mennesket apatisk og dovent, og befolkningen vil holdes i en dyb afhængighed af eliten. Sammenhængskraften til at gå imod systemet, at demonstrere eller direkte revolution, holdes nede af den givende hånd. 2) De mennesker der før var arbejdsomme og så at de igennem deres slid kunne opnå det liv de gerne ville have, de bliver ligeledes apatiske, for deres evne kanaliseres over i andres behov. Incitamentet til at arbejde fjernes, og Staten bliver den enevældige velgørende kilde.

På den måde kan verdensøkonomien, der nu bygger på kapitalisme ødelægges, og blive fascistisk, hvor knaphed får alle til at tage dyrets mærke på sig, for at føje sig elitens krav for eksistens i deres nye verden.

FN er, kort sagt, organisationen hvorigennem eliten river den nuværende verden ned, for at etablere deres nye system i den nye verden. Derfor er det helt efter planen at Amerikas venstrefløj ønsker at yde maksimal støtte til FN, politisk og økonomisk5.

Social retfærdighed, kommunisme i svøb


Social retfærdighed er nutidens socialistiske kampråb. Ordlyden kan synes ny, men konceptet har Satan med stikprøver, også i nyere tid, forsøgt at se om hans storhedstid var kommet.

Jeg siger ikke at alle foreløbere for denne plan om social retfærdighed intentionelt har været onde. Der er kommet gode ting ud af det – men balancen mellem at give mulighed for at arbejde og etablere det liv man gerne vil have, og så at omfordele arbejderklassens erhvervelser er næsten umulig at opnå.

Præsident Theodore Roosevelt stræbte mod en ”Square Deal”6 (en lige/balanceret/retfærdig aftale) mellem kapital og arbejdskraft, og det motto blev hans kampagneslogan ved valget i 1904. Woodrow Wilson’s kampagneråb var i 1912 ”New Freedom” med løfte om at genoprette uhindret mulighed for individuel handling og at anvende regeringsmagten på vegne af social retfærdighed for alle7. Franklin D. Roosevelt indstiftede ”New Deal” programmerne, der blev vedtaget i USA mellem 1933 og 1939, hvor Bailey modtog de okkulte tanker vi skal se på om lidt. De omfavnede en statsreguleret økonomi med det formål at opnå en balance mellem modstridende økonomiske interesser8. Harry S. Truman’s ”Fair Deal” hævede i 1949 mindstelønnen, fremmede slumrydning og udvidede aldersydelser til yderligere 10.000.000 mennesker9. John F. Kennedy’s 1960 version hed ”New Frontier” (Nyt Grænseområde), hvor det Amerikanske folk skulle være parate til at ofre for at krydse ”en grænse af ukendte muligheder og farer10. Lyndon B. Johnsons version var ”Great Society” (det enestående samfund). Han sagde,

Det Enestående Samfund hviler på overflod og frihed for alle. Det kræver en ende på fattigdom og racemæssig uretfærdighed, hvilket vi er fuldstændig engageret i, i vores tid. Men det er kun begyndelsen. Det Enestående Samfund er et sted, hvor alle børn kan finde viden til at berige sit sind og til at udvide sine talenter. Det er et sted, hvor fritid er en velkommen chance for at bygge og reflektere, ikke en frygtet årsag til kedsomhed og rastløshed. Det er et sted, hvor menneskets by tjener ikke kun kroppens behov og erhvervslivets krav, men ønsket om skønhed og sulten efter fællesskab11

Det lyder med rette formulering godt, men i lyset af Satans planer for sin storhedstid, skal vi ikke lade ignorancen forblinde os, for fælles for alle disse socialistiske aftaler er at Staten får ubetingede bemyndigelser til at omfordele. Johnson’s sætninger som ”frygtet årsag til kedsomhed og rastløshed” og ”sulten efter fællesskab” drypper af kommunisme, den apatiske kedsomhed og rastløshed der følger dovenskaben som resultat af at alle i fællesskabet får lige, uanset indsats. Puttet godt ind under de fine ord ligger forberedelserne til den Nye Verdensorden!

Satan skubber konstant på samfundene for at se om hans tid kunne være nu. Han står til hver en tid klar med politik og folk han kan bruges i sine diabolske planer for social udmattelse og global despotisme. Derfor er det ikke overraskende at hver politiske periode emmer af social retfærdighed, løfter om samfund uden fattigdom. Når økonomien er fordelt ligeligt og sammenligningsgrundlaget er jævnet ud, så alle er lige fattige – så er fattigdom udryddet.

Social retfærdighed er nutidens kampråb for Satans tomhjernede tjenere der sidder på de politiske poster, og det giver staterne – og endnu mere dem, der styrer staterne – uhæmmet økonomisk overskud til at dreje verden præcis derhen hvor de vil.

Idiotiske studier sponsoreres, som bedyrer at menneskeskabt klimaforandring påvirker egern og at Ægyptens ti plager var forårsaget af klimaforandringer, for med sådanne ”dokumenterede” påstande, kan eliten med hver borgers bidrag til den kommunistiske fælleskasse, bruge til at begrænse befolkningens bevægelsesmuligheder, stavnsbinde os, afpresse os for flere penge i form af afgifter, begrænse hvad vi må spise og hvordan og hvor vi må bo, hvor mange børn vi må få, uddannelsesmuligheder m.v.

Med fine floskler der moraliserer samfundsødelæggende politikker, holdes befolkningen intetanende som i Noas dage, som Jesus sammenligner vores til med - ”de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte… de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort” (Matt. 24:38-39).

Hvad siger Satans informanter?


New Age, der simpelt sagt er naturtilbedelse, at mennesket skal finde glæde ved at være ét med universet, frem for ved materielle behov, er i familie med kommunismen. Det afspejler samhørigheden mellem antikrist og den falske profet, der samarbejder om at bringe verden i knæ under denne verdens fyrste, Djævelen, der er orkestratoren for det hele.

New Agere, okkultister, der har hengivet sig til denne antikristelige religion, bliver budbringere for denne fyrste, og han lader sine planer skinne frem igennem dem, og én af dem er Alice Bailey, der var discipel af Djwhal Khul, bogstaveligt talt en dæmon, en budbruger, der foregiver at være ”Tibetansk Mester”. Derfor må du have i mente når du læser citater fra disse skribenter, at vel er det skribenternes formuleringer, men det er ikke deres idéer. De kommer direkte fra den dæmoniske verden og giver os indsigt i hvad Satan påtænker at gøre med klodens befolkning, når hans tid kommer. Verden har set rigeligt med lokale eksempler på de ødelæggelser som idéerne medfører, men endnu ikke et globalt eksempel under én despot.

Bailey har nedskrevet disse okkulte beskeder i sine bøger og i 1940 begyndte de okkulte, såkaldte vejledende ånder, at fokusere på dette økonomiske problem, at klodens rigdomme bør tilhøre alle, men det er kun de færreste får del af den. Det er i sig selv en tragikomisk løgn, for det er eliten selv der sidder på verdens rigdomme – 1% – kun lidt over 2100 milliardærer, ejer det dobbelte af hvad mere end 90% - 6,9 milliarder mennesker ejer12. Men elitens hykleri – den dæmoniske verdens hykleri, vedholder at den kapitalistiske verden (som de har drevet rov på) forårsager at i nogle dele er verden er der overflod, overflod af mad der rådner, mens der i andre dele er hungersnød.

Det fortæller om hun i sin bog ”The Externalisation of the Hierarchy” (Eksternaliseringen af hierarkiet), hvilket, forklarer hun, handler om at Kristus vender tilbage til Jorden:

Denne tilbagevenden må ikke forstås i sin sædvanlige konnotation og dens velkendte mystiske, kristne forstand. Kristus har aldrig forladt jorden. Det der refereres til er eksternaliseringen af hierarkiet og dets eksoteriske fremtoning på jorden. Hierarkiet vil til sidst under sit hoved, Kristus, fungere åbent og synligt på jorden. Dette vil ske, når formålet med den guddommelige vilje og den plan, der vil gennemføre den, bliver bedre forstået, og perioden med tilpasning, oplysning og genopbygning har gjort virkelig fremskridt13

Denne Kristus der er hoved for hierarkiet, er Antikrist, rytteren på den hvide hest i Åb. 6:2) I et kapitel der hedder ”The Coming World Order” (Den kommende verdensorden) taler hun om dette ”Økonomiske Problem”,

Der er tilstrækkelige ressourcer til at opretholde menneskeliv, og denne videnskab kan øges og udvikles. Verdens mineralrige rigdom, olien, markens produktion, dyrerigets bidrag, havets rigdom og frugterne og blomsterne tilbyder alle sig selv til menneskeheden. Mennesket kontrollerer det hele, og det tilhører alle og tilhører ingen gruppe, nation eller race. Det skyldes udelukkende menneskets egoisme, at (i disse dage med hurtig transport) sulter tusinder, mens maden rådner eller ødelægges; det skyldes udelukkende riv-til-sig-ordninger og menneskelige økonomiske uretfærdigheder, at jordens ressourcer ikke er universelt tilgængelige under et klogt fordelingssystem14

Disse riv-til-sig-ordninger, eller ”grasping schemes” som hun taler om, er en reference til privat ejendom i det nuværende kapitalistiske system. Det er præcis det, World Economic Forum taler om, når de med Ida Aukens forestilling om hvor vi er på vej hen siger, ”Du ejer intet. Og du vil være glad15. Husk på at Bailey fik denne dæmoniske indsigt i 1940, for 81 år siden, og nu er ideerne plantet i dagens politikere.

Bailey fortsætter den dæmoniske stemmeføring og siger at ét af de nødvendige tiltag for fremtiden er ”uddannelse af de kommende generationer i behovet for deling, for fri cirkulation af alle de væsentlige råvarer”. Det er denne dæmoniske plan der er implementeret i FN’s verdensmål. Når planerne sættes endeligt i værk, vil eliten have tilranet sig al magt og kontrol over Jorden, være det sig land, vand eller luften. De vil være egenrådige distributører af al rigdom, om det er materialer eller føde. Det handler ikke om at alle skal have lige meget, men at alle skal have lige lidt, for at beskytte moderjord. Vi er unyttige ædere, hvis mål med livet skal være at producere til eliten, så længe vi kan, og når vi ikke kan producere længere, om det er alderdom eller invaliditet, så skal vi vise samfundssind, gøre vores hellige samfundspligt, og godtage vores eget medlidenhedsdrab.

Bailey nævner, ud over statens uddannelse af fremtidens generationer, tre ting der vil gøre en ende på denne kapitalistiske tidsalder:

Tre ting vil afslutte denne tilstand af stor luksus og ekstrem fattigdom, grov overfodring af de få og udsultning af de mange, plus centraliseringen af verdens råvarer under kontrol hos en håndfuld mennesker i hvert land. Disse er: For det første erkendelsen af, at der er nok mad, brændstof, olie og mineraler i verden til at imødekomme hele befolkningens behov. Problemet er derfor grundlæggende distributionen. For det andet skal denne forudsætning om tilstrækkelig forsyning håndteret gennem den rette distribution accepteres, og de forsyninger, der er afgørende for menneskehedens sundhed, sikkerhed og lykke, skal stilles til rådighed. For det tredje, at hele det økonomiske problem og institutionen for de nødvendige regler og distributionsagenturer skal håndteres af en økonomisk liga af nationer. I denne liga vil alle nationerne have deres plads; de kender deres nationale udstyr (baseret på befolkning og interne ressourcer osv.) og ved også, hvad de kan bidrage til nationernes familie; alt vil blive animeret af viljen til det almene gode - en vilje til det gode, der formentlig først vil være baseret på hensigtsmæssighed og nationalt behov, men som vil være konstruktivt i arbejdet.

Vi skal acceptere en økonomisk liga, en elitær håndtering af nationernes økonomi, baseret på befolkning og ressourcer – altså dem der evner, dvs. dem der vil arbejde og vil lægge kræfter i at producere, de skal lægge alt ved fødderne af den økonomiske liga, som omfordeler frugterne af befolkningens anstrengelser. Speciallægen får ikke længere 100.000 om måneden for 60 timers arbejde, og kassedamen får ikke 13.000 i Netto for 37 timer. De får begge 8.000 kr. for deres indsats, det er borgerlønnen, det er den bæredygtige udvikling, det forhindrer overproduktion og overgreb på moderjords ressourcer. Fattigdom og sult er således udryddet, for alle er lige fattige og lige sultne. Det kaldes social retfærdighed. Som det demokratiske socialistiske medie Solidaritet skriver i en kronik, ”Politikken skal derimod angribe strukturelle uligheder, sikre en retfærdig omfordeling af samfundets goder og ikke affinde sig med den absurde ophobning af rigdom i toppen af samfundet16. Det er som taget ud af munden på Karl Marx. W. Cleon Skousen forklarer i sin bog ”The Naked Communist” at ”Kommunister og socialister tager forskellige sider af vejen. Socialisterne har fra begyndelsen fastholdt, at centraliseret kontrol med hele landet og industrien kan opnås ved fredelig lovgivning. Marx stemplede dette som en ønskedrøm. Han gik efter revolution17. Kommunisme og socialisme er slyngveninder med forskellige temperament, og deres kusine er New Age.

Bailey jamrer og skriver, ”Nogle nationer har haft for meget, og har udnyttet deres overskud; andre nationer har haft for lidt, og deres nationale liv og deres økonomiske situation er blevet forkrøblet”. I denne jamrende tone overhøres det faktum, at der er nationer i verden der har høj arbejdsmoral, som har håndteret sine ressourcer godt og har fortjent sin velfærd. Det er lande der lønner efter indsats og ansporer til flittighed, modsat f.eks. kommunistiske lande, der udnytter og undertrykker befolkningen og ressourcerne og derved fremelsker fattigdom. Det som eliten på største hykleriske vis vil ødelægge, er den styreform der faktisk fordrer velfærd, med lovning om social retfærdighed, et positivt ladet ord der udtrykker at alle skal have lige. Fri os fra en elite af niddinger der sidder på samfundets troner som elefanter i porcelænsforretninger og omfordeler frugterne af vores arbejde. Elitens planer er, med magt, at tage al din velfærd og dele ud af den til de fattige – mennesker som lever i samfund der ikke bifalder kapitalisme, som er under kommunisme eller anden form for despoti.

Når den del af overfloden er fordelt, som eliten mener den skal fordeles, står de med overskuddet af dine og mine anstrengelser i egne hænder, og med det kan de styre og kontrollere os – føre krig mod oprørere og dissidenter, mens de selv lever det gode liv – retmæssigt, hvis du spørger dem – af pøblens produktioner.

Jeg får lyst til at fortælle dig om jesuitternes samfundsform i Paraguay i 1600tallet, kaldt Reduktioner - kommuner, hvor de såkaldte Guarani indianere blev underlagt det, vi i dag kender som kommunisme, et klasseløst samfund hvor de indfødtes status var jævnbyrdig.

Det forlød at Reduktionerne var selvregerende, med egen dommer der fik begrænsede, ligegyldige beføjelser, der ikke kunne røre selve styreformen. Hver Reduktion havde en fælles finanskasse eller en centralbank og

...almengyldig ligeberettigelse sejrede. Principperne i socialisme eller kommunisme styrede alle Reduktionerne. Alt der var nødvendigt for indianernes materielle velvære og fremgang, var fælles. Hver familie havde et stykke land til sig selv, som de kunne dyrke. De lærte også at forhandle og mange af dem, både mænd og kvinder, blev eksperter. Men den sammenlagte fortjeneste, blev deponeret i fælles pakhuse ved hver Reduktion og fordelt af jesuitterne i portioner til hvert individ, alt efter hvad der var brug for... Stemmeret var almindelig, men ’godkendelsen af jesuitterne var nødvendig for gyldigheden af valget.’”18

Folkene i Reduktionerne producerede urter, skind, talg og andre varer, som jesuitterne handlede med i Europa, på deres store samling af skibe. Fortjenesten blev brugt til at finansiere krigene mod de protestantiske nationer, som de havde svoret at ødelægge.

Det lokale eksperiment, var en tro firgænger til det globale samfund eliten nu har bygget op. Med vores egen skovl graver vi egne grave. Eliten lukker med afgifter og skatter vores muligheder for frihed, og binder os til et symbiotisk forhold med deres djævelske styreform.

Som Gud har afsløret det for os, kan ingen, rig, fattig, træk eller fri, komme uden om systemet. Ingen kan i fremtiden købe og sælge uden at tage det kommende samfundspligtige dyrets mærke på sig, og med åbenbaringen om denne altfavnende dominans har Gud afsløret Satans hjerte for præcist sådan informerer de dæmoniske informanter også Bailey.

Den nye æra af enkelhed skal komme ind. Den nye verdensorden vil indvie dette enklere liv baseret på tilstrækkelig mad, rigtig tanke, kreativ aktivitet og lykke. Disse væsentlige ting er kun mulige under en et retteligt økonomisk styre. Denne forenkling og denne kloge fordeling af verdens ressourcer skal omfavne det høje og det lave, de rige og de fattige og dermed tjene alle mennesker ens.19

Alice Bailey er ikke alene om at modtage disse idéer. New Age leder Jeremy Rifkin er også en produktiv forfatter og har i sin bog fra 1981 ”Entropy: A New World View” et afsnit med titlen ”Mod en Ny Økonomisk Teori” hvor han begræder vores afhængighed af ikke-vedvarende energikilder. Han siger,

Hvis strømmen af ikke-fornybar energi bremser den amerikanske økonomiske maskine tilstrækkeligt til stilstand, vil farvetonen og råbet om øjeblikkelig handling være øredøvende. Der vil da ikke være flere liberale eller konservative, ikke flere høge eller duer. Kun millioner af desperate mennesker der søger nødhjælp for enhver pris. Den tid er ikke langt væk i en fjern fremtid. Den kunne komme når som helst.
Alternativet til panik og blodsudgydelse er svær, det sværeste nogen civilisation nogensinde har måttet foretage siden historiens begyndelse. Overgangen fra en jæger-samler-eksistens til en landbrugseksistens tog tusinder af år. Det tog hundredvis af år at transformere fra en landbrugs levemåde til en industriel. I begge tilfælde var der masser af tid til at foretage den radikale justering af verdensopfattelser, der var nødvendig for at imødekomme de nye økonomiske omstændigheder. I dag bliver vi tvunget til at foretage en overgang fra industrialderen med ikke-fornyelige ressourcer til en ny og stadig udefineret alder, der igen er baseret på vedvarende energikilder, og vi bliver nødt til at gøre det på lidt mere end en generation. Den radikale ændring i verdensopfattelsen, der kræves for at foretage denne overgang, skal gennemføres stort set natten over. Der vil ikke være tid til høflig debat, subtile kompromiser eller momentan tvetydighed. For at lykkes vil det kræve en nidkær beslutsomhed - en militans, om man vil - af herkulære proportioner20

Den grønne debat følger præcis disse anbefalinger, som vi endnu må huske er Satans planer for fremtiden, udtrykt med Rifkins ord. Der er ikke tid til mere debat, og i flere årtier har vi kun haft 7 år at reagere på, ellers vælter kloden, og befolkningen følger med uden forståelse for konsekvenserne af deres kampråb ”KLIMA RETFÆRDIGHED NU!” Præcist som Refkin udtrykker det fra Satans hjerte, kræver det frigørelse fra alle regler og politikker som verdens selvstændige stater har skabt, det kræver global handling – en kommunistisk global stat med bemyndigelser der giver eliten kræfter til at fjerne landenes suverænitet og indføre og underlægge alle sine restriktioner i alle samfund.

I et afsnit kaldt ”Indenrigsomfordeling af rigdom” stiller Rifkin det hårdt og ufortyndet op:

Uden en grundlæggende omfordeling af rigdom, vil al snak om at sænke energistrømmen og følge vores planets biologiske grænser, ikke resultere i andet end at de rige for altid låser de fattige i deres underdanige status. De smarte økologer i overklassen med deres boblebad, deres huse til en kvart million dollar, deres designertøj og deres Mercedes Benzes, ville have bedst af at indse, at deres krav om ren luft skal ledsages af meningsfulde handlinger, der vil føre til en omfordeling af deres egen uberettigede økonomiske overflod. Hvis de ikke frivilligt begynder at foretage denne økonomiske justering, vil andre gøre det for dem21

De riges overflod er i elitens øjne uberettiget og underforstået er deres forbrug ligeledes uberettiget. Jo, vi kender alle historier om rige forkælede personer der er kommet let til sine besiddelser. Men er det uberettiget? Har deres forældre, eller bedsteforældre mon ikke arbejdet for rigdommen? Deres success har de givet videre, og deres efterkommere nyder fortsat godt at succesen. Men det er ikke vel set hos eliten, hvorfor stor beskatning, om ikke politisk forhindring, af arv er en del af planen for det kommunistiske overtag. I protokol 20 af Illuminatis protokoller (Sions Vises Protokoller) gennemgås planerne for deres finansielle program. Punkt 12 under overskriften ”Vi skal ødelægge kapital” informerer,

Køb, modtagelse af penge eller arv er betinget af betaling af en progressiv stempelafgift. Enhver overførsel af ejendom, hvad enten det er penge eller andet, uden bevis for betaling af denne skat, som vil blive registreret strengt ved navne, vil gøre den tidligere indehaver forpligtet til at betale renter af skatten fra tidspunktet for overførsel af disse beløb op til opdagelse af hans unddragelse af erklæringen om overførslen. Overførselsdokumenter skal forelægges ugentligt på det lokale finansministerium med meddelelser om navn, efternavn og fast bopæl for den tidligere og den nye ejer af ejendommen. Denne overførsel med navneregister skal begynde med et bestemt beløb, der overstiger de almindelige udgifter til køb og salg af nødvendigheder, og disse betales kun med en stempelafgift på en bestemt procentdel af enheden

Det er ikke forkælede rigmandsbørn Rifkin taler om her, men at kloden med dens rigdomme er elitens berettigede ejendom, tror de, men den er, for nu, deres herres – Satan, der er denne verdens fyrste. Men Satans indskudte tanker i deres hovmodige hjerner, giver dem at tro at de er jordens vægtere, som tjener og beskytter Gaia ved at rive al rigdom ud af befolkningens hænder – som pr. definition er uberettiget, og lave den omfordeling de ser passende. Igen – ingen, heller ikke de rige går fri, ”små og store, rige og fattige, frie og trælle” underlægges den diabolske plan.

Den underliggende religiøse New Age tanke skinner tydeligt frem i Rifkins bog,

Den traditionelle visdom, som er legemliggjort i alle de store verdensreligioner, har længe undervist, at det menneskelige livs ultimative formål ikke er tilfredsstillelsen af alle materielle ønsker, men snarere oplevelsen af frigørelse, der kommer af at blive ét med universets metafysiske enhed. Målet er at finde ”den sandhed, der vil gøre os frie”; at finde ud af hvem vi egentlig er; at identificere sig med det absolutte princip, der binder hele eksistensen sammen; at kende Gud. På sanskrit er det kort sagt: Tat tvam asi (Det er du). At kende dette i selve vores væsen og til at leve vores liv i overensstemmelse med denne transcendente virkelighed: det er den menneskelige udvikling, der kommer fra en overholdelse af traditionel visdom. Uberettiget forbrug, ejendele og en generel tilknytning til materielle ting er blevet afskrækket af alle de store religiøse lærere i fortiden22

Det er kernen i New Age - ”Det er du” er Satans gamle løgn fra Edens have. Da Moses blev sendt til det hebræiske folk som var fanget i slaveri i Ægypten, sagde Gud til ham, ”Jeg er den, jeg er!… Således skal du sige til Israelitterne: JEG ER har sendt mig til eder!” (2. Mos. 3:14) og senere tilkendegiver Jesus at ”I skal dø i jeres synder… hvis I ikke tror, at jeg er… Sandelig, sandelig siger jeg eder: før Abraham blev til, er jeg” (Joh. 8:24 , 58). Satan løj for Eva da hun blev fristet til at spise af det eneste træ, hvormed hun kunne vælge at afvise Guds kærlighed og liv, og sagde, ”Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud” (1. Mos. 3:5) og det afsløres hermed at Jeremy Rifkin som Alice Bailey er Satans mundstykke og at New Age er Satans religion, for den religion tilsiger os at være ét med universet, vi er blot stjernestøv og religionen er tilbedelse af det skabte, frem for Skaberen (Romerne. 1:22-25) – vi skal se Gud i selve vores væsen – sige, ”jeg er Gud”. Det er taget direkte fra Satans hjerte hvor han siger, ”jeg vil være som den højeste” (Es. 14:14 , KJV).

Også Jesus tages til indtægt for denne vanartede religion:

Alle de store lærere i traditionel visdom har omfavnet de værdier, der er forbundet med et laventropisk liv. Buddha, Jesus, Muhammed, Israels profeter og mahatmaerne i Indien levede alle eksemplariske liv ienkelhed, frivillig fattigdom og fælles deling. Deres lære udtrykte lignende værdier for hele samfundet. I vores eget århundrede genererede Mohandas Gandhi en hel frigørelsesbevægelse baseret på et laventropisk værdisystem23

I mine afsluttende kommentarer, vil jeg tilbagevise at Jesu lære skulle være i overensstemmelse med læren hos Satans tjenere, Buddha, Muhammed og den Store Sjæl (Mahatma) fra Indien der taler om et enkelt liv i frivillig fattigdom og fælles deling.

Citatet afslører Satans virkelige syn på livet i den nye verdensorden, ”frivillig fattigdom og fælles deling”. Det er præcist det jeg med eftertryk viser i denne artikel. Konsekvensen af denne økonomiske transformation ind i den nye verdensorden, der er defineret ved udelukkelsen af Gud i alle dele er samfundene, er præcist som Gud advarede Adam om, ”den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø” (1. Mos. 2:17). Det tilkendegiver Alice Bailey også i sin dæmoniske skrift:

I dag ser vi en civilisations død eller inkarnationscyklus for menneskeheden. På alle områder af menneskeligt udtryk har krystallisering og forringelse sat ind. Slidte religiøse dogmer og teologiens og de ortodokse kirkes greb, har ikke længere været tilstrækkelige til at holde troskab til det potente, indre, åndelige liv; menneskeheden er dybt åndelig og medfødt religiøs, men har i dag brug for en ny form til at klæde de gamle sandheder på. Gamle politiske skoler er blevet anset for utilstrækkelige, og nye ideologier vidner om livets styrke, der søger mere passende udtryk; uddannelsessystemerne, der har tjent deres formål, anerkendes hurtigt som utilstrækkelige til at imødekomme behovet for løbets krævende liv; der er overalt et råb om forandring og for de nye former i løbets religiøse, politiske, uddannelsesmæssige og økonomiske liv, som vil give friere og bedre åndelig udtryk. En sådan ændring kommer hurtigt og vil fornogle betyde død - frygteligt og bør undgås, hvis det er muligt. Det er virkelig død, men det er gavnligt og nødvendigt.24

Med andre ord er der ikke anden vej tilbage at gå på, end at lade eliten tage over med magt. Religion, politik, uddannelse, økonomi – alt i den nuværende verdensorden har spillet fallit, og vi må velvilligt acceptere nødvendige tab af liv i denne process. Og igen mindes vi om elitens ti bud, hvor det første og vigtigste er, ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen” - hugget i elitens lovtavler i Elberton, Georgia25.

Afslutning


Når vi ser denne tid med knaphed nærmer sig, ser vi også at frafaldet Paulus talte om skulle komme først, tager til.

I 5. Mos. Kap. 28 stiller Gud Israel for valget mellem velsignelse og forbandelse. Hvis folket ville adlyde Gud, ville Han velsigne bl.a. deres jords og kvægs frugt, deres kurv og dejtrug, deres lader og alt, hvad de tog sig for (5. Mos. 28:4-8). Omvendt, når de går egne veje, ”din Okse skal slagtes for dine Øjne, men du skal ikke spise deraf; dit Æsel skal røves i dit Påsyn og ikke komme tilbage til dig; dit Småkvæg skal komme i Fjendevold, og ingen skal hjælpe dig; dine Sønner og Døtre skal prisgives et fremmed Folk, og med egne Øjne skal du se det og vansmægte af Længsel efter dem Dagen lang, uden at du formår noget. Frugten af dit Land og af al din Møje skal fortæres af et Folk, du ikke kender” (5. Mos. 28:31-33)

Israel valgte sine egne veje, og konsekvensen ramte dem så hårdt at de ikke havde sit eget land i næsten 2.000 år. Jesu lære var ikke som Rifkin med sin Sataniske tunge forkynder, at vi skal leve på en sten. Når Jesus kommer tilbage vil Han genoprette sin sociale retfærdighed igen, hvor den der arbejder får for sine anstrengelser: ”Da bygger de Huse og bor der selv, planter Vin og spiser dens Frugt; de bygger ej, for at andre kan bo, de planter ej, for at andre kan spise… mine udvalgte bruge, hvad de virker med Hånd; de skal ikke have Møje forgæves” (Es. 65:21-23).

Når vi ser tilrettelæggelserne af denne globale kommunistiske styreform, med elitekontrolleret omfordeling af vores anstrengelsers frugter, så fortæller det os, at vi er gået egne veje væk fra Guds orden og velsignelse. Men i en intetanende verden, der som i Noas dage er blevet fedladne og vælter sig i dagligdagens overflod fra en gudfrygtig tid, så ser folk ikke ulykken ramme.

Referencer


3Afskaf Alle Former For Fattigdom I Verden”, Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
5Obama vil forbedre forhold til FN”, TV 2 Nyhederne, d. 24-01-2009
6Square Deal”, Britannica, set den 17-10-2021
7New Freedom”, Britannica, set den 17-10-2021
8New Deal”, Britannica, set den 17-10-2021
9Fair Deal”, Britannica, set den 17-10-2021
10New Frontier”, Britannica, set den 17-10-2021
11Great Society”, Britannica, set den 17-10-2021
12World's Richest 1 Percent Own Twice as Much as Bottom 90 Percent”, Philanthropy News Digest, d. 22-01-2020
13 ”The Externalisation of the Hierarchy”, af Alice Bailey, side 260
14 ”The Externalisation of the Hierarchy”, af Alice Bailey, side 105
15World Economic Forum”, Facebook, d. 18-11-2016
16Social retfærdighed betyder noget”, Solidaritet, d. 11-04-2019
17 ”The Nakes Communist” af W. Cleon Skousen, side 55.
18 ”The Footprints of the Jesuits”, af Richard Wigginton Thompson, side 175, 176
19 ”The Externalisation of the Hierarchy”, af Alice Bailey, side 106
20 ”Entropy: A New World View”, af Jeremy Rifkin, side 185-186
21 ”Entropy: A New World View”, side 195
22 ”Entropy: A New World View”, side 206-207
23 ”Entropy: A New World View”, side 212
24 ”The Externalisation of the Hierarchy”, side 61-62


Debat: En ny verdensorden af knaphed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Verdensordnen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation