Mediekrig mellem to verdensordener

af Kim Andersen
Lagt på d. 16/02-17


Udskriv
Oversigt


I 2016 blev årets ord post-sandhed[1]. Post betyder senere hen, siden, siden efter, sidenhen, og ordet beskriver forholdet til sandhed - at sandhed er sekundær til følelse og overbevisning, frem for objektivitet. Når det kommer til formidling af begivenheder, er det nødvendigt med objektivitet - nødvendigt at tilsidesætte følelser og overbevisninger for nøgternt at videregive oplysninger. Samtidig er det vigtigt at være frygtløs og skildre sandheden som den er.

Som de sociale medier er vokset, Facebook, Twitter, YouTube m.fl., er det offentlige rum for informationsdeling blevet tilgængeligt for alle. Det er ikke kun journalister og mediehus-censurerede læserbreve, blogs, opinioner o.l. der er nyhedskilder, men alle kan udråbe sig til rapportere, kolumnister, researchere m.v. og det er blevet langt sværere at finde ind til kernen af en sag, at komme igennem meninger og følelser ind til sandheden. Uden Guds Ord, der fra fortiden har forkyndt os fremtiden (Es. 46:9-10), ville vi ingen retningslinjer have for hvorhen verden er på vej. Men med omsorg for os, at Han ikke vil vi skal være uvidende, har Gud vist os at vi går imod en globalisering, hvor politik, religion, økonomi og militær samles som et nyt Pangæa, og med den viden har vi bedre mulighed for at dechifrere nyhederne.

Ligeledes er de etablerede medier med tiden blevet skødesløse og forudindtaget, samtidig med at de ikke blot tager afstand, men med alle midler modgår enhver påstand, der med blot et enkelt bogstav rimer på konspiration. Bagbundet med mundkurv skjuler medierne dele af sandheden, i frygt for at overtræde politisk korrekthed - i frygt for at træde venstreorienterede liberale følelser og holdninger over fødderne.

Medier med mundkurv

Grundet feminisme og politisk korrekthed, blev det skjult under valg-forløbet, at Hillary nogle steder var ti gange mere hadet end Trump
Det blev under det Amerikanske valg en stor hæmsko for bl.a. NBC, hvilket Chuck Todd, leder for NBCs politiske afdeling, indrømmede i et interview:

Hvor jeg mener politisk korrekthed kom i vejen for det, vi alle som rapportere vidste og ikke til fulde overbragte, var hvor hadet Clintons var i hjertelandet... Og jeg tror det var en frygt for, Oh, kommer det til at se ud som om det er kønsdiskriminerende, anti-kvindeligt hvis vi siger det?... Jeg tror vi underspillede det en smule, af frygt for politisk ukorrekthed... Intet medlem af pressekorpset ønsker at se ud som om de isolerer en gruppe, og får en gruppe til at føle sig dårlig, ikke sandt, uanset hvem den gruppe er... Hvis vi på en måde var direkte ærlige og ligefremme omkring - hallo, forstår vi niveauet af hadet som er der ude og, du ved, alle Hillary I Fængsel skiltene som er der ude, ville vi helt sikkert i det mindste lade seeren vide, hallo, du ved, hun er ikke så vellidt nogle steder i dette land, på måder der er 10 gange værre end når det kommer til Trump[2]

Denne artikel er ikke et forsvar af Trump. Jeg ved endnu ikke hvem eller hvad han er - er han den han siger han er og gør han det, han siger han vil gøre, eller griner eliten os op i ansigtet med en underlødig agenda for hans præsidentskab? Kan han foregive at repræsentere højrefløjen, konservatismen, for at fejle fælt og rive al modstand mod eliten ned med et hult drøn for hele verdens øjne, og derved skubbe fuld gang i venstrefløjens globale ideologier og med liberalismen slynge verden ind i den Nye Verdensorden? Er Trump matadorens bytte, der har levet det gode liv for slutteligt at blive stukket til døde med banderilleroer foran verdens øjne? At han f.eks. ikke afbryder, men kun justerer NAFTA projektet (North American Free Trade Agreement)[3], er mistoner i orkestret. USA, Mexico og Canada står til at få Ameroen, ligesom Europa har Euroen - et skridt imod en global økonomisk verdensorden. Jeg vil selvfølgelig omtale Trump og hans gerninger i denne artikel, for han har med sin udelukkelse af forskellige medier sat fokus på mediekrigen, der som redskab i ejernes hænder, drejer verden hvorhen de vil have den. Tilbage i 1926 sagde præsident Calvin Coolidge:

Reklame skaber og ændrer dette fundament for alle populære handlinger, offentlige følelser, eller offentlige meninger. Det er den mest potente indflydelse til at adoptere og ændre vaner og levevis, at påvirke hvad vi spiser, hvad vi går i, og arbejde og fritid for hele nationen. Tidligere var det en læresætning at konkurrence var handelslivet. Under nutidens metoder, ser det ud til at det er mere passende at sige at reklamering er handelslivet.[4]

Global propaganda

Et globalt almennyttigt TV skal indoktrinere masserne, fortælle os hvem og hvad vi skal være, så vi bliver opdraget til gode planetariske, illuminerede borgere.
Med tiden er den politiske verden også blevet storforbrugere af reklamer - både i TV, radio, reklamesøjler og i TV shows på nettet - og det virker. Det virker i en sådan grad, at Verdens Økonomiske Forum (World Economic Forum) i deres rapport The Global Agenda 2009 opfordrer til et global TV netværk til bl.a. at fortælle hinanden - fortælle os - hvem vi er:

Journalistik:
Et hjælpemiddel som han hjælpe med at fremme og promovere denne kultur af inklusion, værdierne i retfærdighed og ligestilling, er Journalisme. Journalisme viser sig fra sin bedste side i et samfund når den informerer, engagerer sig og hjælper med at opbygge vore samfund. Mediet har kapaciteten til at forbinde verden, bygge bro mellem kulturer og folk, og fortælle os hvem vi er og hvad vi betyder for hinanden. Mediet kan også sikre at ingen stemme er uhørt. Vi tror på at denne nye tid også kalder på en ny medieplatform, på tværs af alle mediekanaler, et globalt almennyttigt CNN der tilvejebringer en ny form for uafhængig journalistik til at informere, oplyse og højne kundskaben om emner som bestyrker verdensstaten[5]

Vi har set rigeligt af mediernes mundkurve på mennesker der ikke flyder med strømmen mod verdensordenen. Forskere der taler imod menneskeskabte klimaforandringer og tilfældig evolution som en erstatning for Gud, tillige med præster der taler imod samfundets moralske degenerering. Der er maser af stemmer der ikke bliver eller vil blive hørt i verdensstaten! Lad mig oversætte teksten, sagt direkte fra hjertet af eliten: Vi skal oprette en global TV station, der kan indoktrinere masserne, fortælle dem hvem og hvad de skal være, så de bliver opdraget til gode planetariske, illuminerede borgere, i vores Nye Verdensorden. Samme dokument taler gentagende gange om en global regering, og på side 224 skriver de:

Global regering anskueliggør udfordringer for bæredygtigheden i det industrielle samfund og overlevelsen af verdens mennesker

Den verden jeg var barn i, hvor Danmark var Danmark, og man skulle vise pas når man skulle til Tyskland - samme tid som nutidens politikere voksede op i - er samme politikere blevet så fremmedgjort over for igennem de sidste 20+ år, hvor elitens kontrollerede politikere og medier har uddannet dem til globalisme. De skal nu til at lære, at tale Trumpsk[6]... Det er nu ca. 6.000 år siden det første menneske satte sine fødder på Jorden, og menneskeheden har overlevet - ja mangfoldiggjort sig efter Skaberens befaling (1. Mos. 1.22) i en grad der bekymrer eliten, for de kan slet ikke håndtere så mange mennesker i deres nye verdensrige. Alligevel har de den frækhed og bilde os ind, at vi har brug for deres globale overblik (hvilket er elitens logo, det svævende øje over pyramiden), for at vi skal kunne overleve.

Jeg vil lige indskyde, at et globalt TV vil muliggøre opfyldelsen af profetien i Åb. 11:9, at når Guds to vidner har vidnet i 3½ år, igennem halvdelen af den nye fuldt etablerede verdensstats levetid, da vil elitens despot, Antikrist, dræbe dem, Og mennesker af alle folk og stammer og tungemål og folkeslag skal se på deres lig i tre og en halv dag. Det kræver et globalt TV. Midt i al løgnen, midt i al konspirationen om at overtage samfundene - uanset på hvilket punkt det er, ses Guds Ord vise sig sandt, og hvert et Ord ses på vej til sin opfyldelse i disse sidste dages begivenheder.

Formørket virkelighedsforståelse

Mens venstrefløjen driver verden i favnen på trængslens despot, Antikrist, skildrer de kærlighed til land og folk som et satanisk plot imod menneskeheden.
Der er ingen tvivl om at medierne forsøgte og stadig forsøger at fremstille Trump som værende Satan, på samme måde som de fremstillede Obama som Messias[7]. Trump er ikke perfekt, og det er et af de få ting, han har tilfældes med Obama, og det er venstrefløjens store bekymring. Venstrefløjen, de liberale ideologer, de stræber vidende som uvidende efter den nye verdensorden - det ligger, trods de mange varierende holdninger, i den venstreorienterede ideologi, mens højrefløjen forsøger at bevare den struktur der i menneskets historie indtil nu - hvilket er blevet meget synligt i Trump administrationen - har beskyttet os imod den kommende tid af kaos under elitens despot, Antikrist. Medierne har igennem de sidste 40-50 år medvirket til udfoldelsen af endetidsscenariet som vi kender det fra Bibelen, og det viser sig sandt i den ofte citerede tale, som David Rockefeller gav ved et møde med den Trilaterale Kommission, i juni, 1991,

Vi er taknemmelige til Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens skarpe lys igennem disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering[8]

David Rockefeller, den Trilaterale Kommission, juni, 1991


Chuck Todd (fra NBC, citeret tidligere) siger endvidere,

Jeg mener du satte fingeren på den pointe jeg lavede tidligere ang. selv-udvælgelsen af rapportere som går journalistvejen... Og fordi jeg ser at de stort set er fra den samme liberale klasse, at de ser de tingene igennem det samme ideologiske objektiv, er de så meget mere påvirkelige af den ødelæggende politiske korrekthed som forblinder dem

Med Storbritanniens højreorienterede valg om at gå ud af EU (Brexit), tillige med sejren for de højreorienterede republikanere i USA med valget af Trump, indleder venstrefløjen nu en organiseret og strategisk mediekamp mod højrefløjen - og i disse dage særdeles imod Trump. De er i fuld færd med at lykkes med det, for selv i Danmark er over halvdelen - 59% mere bange for Trump end for terror, økonomi og klimaforandringer[9]. Det er ikke blot en kamp om verdensriget, men ligeledes en åndelig kamp. Alle kristne, der interesserer sig for endetiden, ved at vi står på tærsklen til trængslen - og jeg må sige at det har været en overraskelse for mig at opleve både Brexit og Trump. Men jeg er afventende, for det, vi kan fristes til at se som et åndehul i det frie fald mod den Nye Verdensorden, kan meget vel være dødsstødet til den højreorienterede verdensorden.

Konceptet, Falske nyheder


Hvad er falske nyheder?

Information lige fra rapporter skrevet på en sådan måde, at vigtige informationer f.eks. om gerningsmænd udelades eller gemmes væk i tekstmængden - for at øge chancerne for at den travle læser overser det - til direkte løgn for at beskytte eller fremme en målrettet agenda.
Hvad er falske nyheder - hvad menes der med det? Der findes et hav af falske nyhedssider, som også kaldes Satire Nyheder. Jeg har et utal af gange spildt timer på at komme til bunds med en nyhed, og endt på sådan en side. National Report, The Daily Mash, The Valley Report, Weekly World News, for at nævne nogle få Amerikanske. I Danmark har vi f.eks. AndePosten og RokokoPosten, men det er ikke sådanne falske nyheder der er tale om - det er de medier vi i hverdagen mener at kunne stole på. Jeg vil i dette afsnit gennemgå nogle af de mest omtalte kritikker af Trump-administrationens oplysninger, som anklages for at være falske nyheder.

Falske Nyheder er f.eks. dårlig strukturering af nyhederne, at man gemmer vigtige oplysninger væk langt nede i teksten eller undlader at nævne vigtige beskrivelser - f.eks. undlade ord som jihadister, eller Islam når det handler om terror, for at plante en forudfattet forståelse hos læseren. Det er af de årsager Trump beskylder medierne for ikke at dække begivenhederne ordentligt.

Phillip Haney, en pensioneret Homeland Security embedsmand, og forfatter af bogen See Something, Say Nothing: A Homeland Security Officer Exposes the Governments Submission to Jihad, har mere end 13 års erfaring med at undersøge flygtninge og immigranter for terrorforbindelser. Som tidligere terror-bekæmpelses tjenestemand og grænsepatruljering i afdelingen for Homeland Security, er han en involveret insider og øjenvidne til mange af sagerne på det Hvide Hus liste, og han har forsøgt at vinde gehør med sine efterretninger, men de blev elimineret.

Se hvad det er de vælger at fokusere på. Det er tydeligt den måde de strukturerer artiklen om San Bernardino, at de egentlig ikke ønsker at fokusere på det islamiske aspekt af historien... Hvorfor gav de ikke bare de faktuelle informationer i to eller tre paragrafer i begyndelsen?

Jeg var der ved Boston bombeangrebet, Chattanooga skyderiet, Fort Hood massakren, Times Square bombningen, og jeg så hvordan de historier blev rapporteret... Jeg er absolut enig med det Trump sagde, for jeg så dem som førstehånds vidne. Jeg så hvordan dækningen af disse begivenheder blev fordrejet af modvirk voldelig ekstremisme fortællingen og den herskende tendens til med overlæg at rapportere at der ikke var nogen forbindelse mellem traditionel Islam og terrorisme... Hvad end det er San Bernardino, Chattanooga, Columbus or Orlando... den automatiske refleksiverespons fra medierne var at sige, Vi har ikke noget bevis for nogen udenlandsk terroristforbindelse, eller de sagde med det samme at det var forbundet med ISIS, hvilket tillader folk at drage den falske konklusion, at der er hverken nogen udenlandsk forbindelse til terrorisme eller at det bare er de ISIS fyre, så vi må være OK fordi det bare er nogle skøre kugler som blev radikaliserede af internettet og blev tilknyttet denne beskidte gruppe kaldt ISIS.[10]

Han fortæller at det tog ham 10 minutter at forbinde Orlando gerningsmanden, Omar Mateen, til en moske i Fort Pierce, Florida, som har forbindelser med ekstremistgruppen Tabliqui Jumaat. Alt han behøvede var brugen af åbne kilder på hans bærbare computer. Men når nogle i kongressen ønskede at sætte seriøs fokus på Islamisk terrorisme, blev de brutalt overfaldet i medierne. F.eks. da Michele Bachmann, Louie Gohmert og flere andre medlemmer af kongressen forsøgte at undersøge det Muslimske Broderskabs infiltration af Obama Administrationen i 2012,

Måden de dækkede den historie på, de reagerede med samme niveau af politisk hysteri som de gjorde det da Trump udstedte sin ordre om midlertidig indrejseforbud for syv lande... Mike Rogers [tidligere Michigan Grand Old Party kongresmedlem] John Boehner [formand for Repræsentanternes Hus] og senator John McCain, angreb de fem kongresmedlemmer med hysterisk raseri. De var konspirationsteoretikere, de var forudindtaget, de var islamofobiske, racister, de angreb unødvendigt vidunderlige mennesker som Huma Abedin. Og det blev dækket bredt sådan af de konventionelle medier. Der blev aldrig lavet en analytisk, eftertænksom skridt-for-skridt rapport - jeg undrer mig om det var sandt, kunne det være sandt, og hvad skal generalinspektøren undersøge?

I modsætning til denne farce, nævner Haney hvor hurtigt generalinspektøren satte i gang, da Trump implementerede hans indrejseforbud.

Indenfor en dag eller to, igangsatte generalinspektøren en undersøgelse, hvorimod i 2012 kunne de ikke finde midlerne til at undersøge fem kongresmedlemmers påstand om dyb engagement af det Muslimske Broderskan i Obama Administrationen. Så, Trump har ret, de er forudindtagede. Noget andet de altid siger er, Vi må passe på ikke at drage forhastede konklusioner, og så er det det, de lader dig hænge.

Kan du huske Mogens Glistrup? De udtalelser han kom med for 20+ år siden, er nærmest profetisk gået i opfyldelse. Han var i den grad politisk ukorrekt, og elendig til at formidle budskabet, men han havde ret. Det samme ser vi i Trump, og Haney siger, Trump har ret, Han er ikke altid velformuleret i det han siger, men han har ret. Glistrup blev stigmatiseret af medierne, og det samme gør de ved Trump. Psykiatere dømmer ham mentalt ustabil[11], fordi han ikke handler efter nutidens globale planer.

Medierne slås, som i et kortspil, om at placere sorteper på den modsatte fløj, og sorteper hedder Falske nyheder. Trump har opildnet det spil, ved at kalde de etablerede nyhedsmedier for falske. Han har nægtet dem samarbejde og valgt at bruge Twitter, og det er med god grund - for som Rockerfeller, citeret ovenfor, erkender, er de i ledtog med venstrefløjen om deres Nye Verdensorden.

Elitens nyhedskontrol

Indviede mennesker, der med den rette blodlinje er berettiget til at dele denne verdens magt, kontrol og overflod, ejer 90% af de Amerikanske nyheder igennem 6 elitekontrollerede virksomheder.
I 80erne, var 90% af de Amerikanske medier ejet af 50 virksomheder - i dag ejes de af kun 6 virksomheder[12], og alle er kontrolleret af eliten. For en god ordens skyld vil jeg her adressere hvem eliten er. Annette Heick skrev for nyligt et forsvar af Trump, og stillede samme spørgsmål:

Eliten skal man forstå som dem, der har alle de rigtige værdier, en høj moral, er belæste og berejste og ikke mindst er rummelige overfor fremmede kulturer. Folket må dermed være karakteriseret ved det modsatte. Eliten er stemt for Obamas stil og folket er så dem, der har stemt Trump ind[13]

Eliten er ikke nogen af os - moralske, belæste, berejste, rummelige eller ej. Eliten er indviede mennesker, der med den rette blodlinje er berettiget til at dele denne verdens magt, kontrol og overflod. Trump er tilsyneladende ikke én af dem, som Newton Leroy Gingrich, der var formand for Repræsentanternes hus i 1995-99, og præsidentkandidat i 2012, afslører:

han er en outsider, han er ikke dem, han er ikke en del af klubben, han er ukontrollabel. Han har ikke gennemgået initieringsritualerne, han tilhører ikke det hemmelige samfund. De har ingen ide om hvordan de skal forholde sig til ham[14]

Eliten forsøger igennem sine medier at få situationen under kontrol, med ting som bagvaskelse, latterliggørelse igennem satire - der også fordrer f.eks. respektløs nøgen-Trump-installationskunst i både Los Angeles, Seattle, Cleveland og San Francisco[15], som får lov til at skænde gaderne, selvfølgelig for at angribe respekten for Trump. Også deres arsenal af skuespillere fra Hollywood bliver som forladningsskyts kastet i propagandakanonen - Arnold Schwarzenegger, Jack Black, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Meryl Streep for bare at nævne nogle få[16]. Meryl Streep blev hyldet for at tude over Trumps fejlfortolkede mobning af en handikappet journalist[17], mens verden har glemt hendes hyldest af Roman Polanski, der stak af fra sin dom i 1977, for som 44årig at have voldtaget den 13årige Samantha Geimer[18] - desuden i Robert De Neros hus. Omvendt blev Lady Gaga skoset for ikke at kritisere Trump til Super Bowl[19]. Ikke at hun taler for Trump og hvad musikbranchen angår, er også den et krydderi til gryden hvori højrefløjen skal koges - Madonna ønsker det Hvide hus bombarderet[20], og Bono gav også Trump et par slag[21] - for at nævne nogle ganske få. Politisk propaganda i alle brancher udnyttes til at målrette falske nyheder, som midler til at vende verden mod Trump, mens de råber falske nyheder af de sidste 10% af medierne, hvoraf de fleste forsøger at holde sig til fakta.

Eksempel: Trump kommenterede via Twitter på terrorangrebet ved Louvre Museum, fredag d. 03-02-2017, og skrev:

En ny radikal Islamisk terrorist har lige angrebet ved Louvre Museum i Paris. Turister blev låst inde (dvs. ført i sikkerhed). Frankrig er på kanten igen. BLIV KLOG U.S.[22]

Hurtigt forlød det på Facebook og Twitter, at det ikke var ved Museet, men ved Carrousel du Louvre, at gerningsmanden ikke angreb turisterne, og at Frankrig ikke er på kanten igen. De etablerede medier siger selv, at det var ved Museet det foregik, og Trump sagde intet om at turisterne blev angrebet, blot at de blev locked up, hvilket medierne også siger blot med andre ord: Hundredvis af turister blev inde i museet under hændelsen, og nogle blev ført i specielle sikre rum, ifølge et vidne[23]. Nogle anklager endda Trump for at forsøge at starte Tredje verdenskrig[24]. CNN går til modangreb på Trump, og anklager ham for ikke at tweete om at en hvid højreorienteret terrorist angreb en moske i Quebec City, Canada[25]. Trump burde absolut have talt hårdt imod det angreb - medierne forventer sig tilsyneladende at han ene mand skal udtale sig om verdens begivenheder, og mens nyhedsmedierne bruger masser af journalister, så udtalte Sean Spicer (det Hvide Hus pressesekretær) sig trods alt, fordømte angrebet og mindede om vigtigheden af at være proaktiv[26]. Man må med rette spørge sig selv, om anklagen fra CNN er helt fair.

Sagen er at Post-sandhed tydeligvis er et levende og truende koncept! Trump har ikke sagt mere end de gængse medier i denne sag, og alligevel bliver han hånet og forsøgt umyndiggjort.

Massekontrol.

Venstrefløjen bruger alle tilgængelige medier for at vende masserne mod Gud, Israel, Kristendommen, fædrelandsfølelse - praktisk talt alt, der i 6.000 år har holdt samfundene sunde.
Venstrefløjen har igennem medierne vendt verden mod Israel, de har gjort det mod kristendommen, og de gør det imod Trump. I 2014 anså amerikanerne Israel for at være USAs sjette bedste ven og allieret. I 2017 var Israel faldet til en 16. plads[27]. I 14 rangerede republikanerne Israel ind på 2. pladsen og i 17 på 5. pladsen, mens demokraterne i 14 skubbede Israel helt ned på 20. pladsen - og nu, i 17 på 28. pladsen.

Eksempel: Filmproducenten Ami Horowitz gjorde i 2014 et eksperiment ved University of Californien i Berkeley - som er iblandt de mest ansete og udvalgte universiteter i USA, for at se hvordan de intellektuelle elever reagerede på at han vajede med et ISIS flag, kontra et Israelsk flag. Først forsøgte han med ISES flaget.

Mange af eleverne gik forbi, ligeglade eller uden nogen følelse af harme, da han vajede med flaget for en organisation der i ondskab har dræbt tre Amerikanske borgere og spreder sig i regionen med en kampagne af massemord og tortur.

Derefter, når Horowitz tager et Israelsk flag op, da bliver det bekymrende. Som det israelske flag vajes, gik mange af eleverne forbi og tog sig tid til at udtrykke deres raseri mod Israel. Mange af eleverne udbrød med kritik og obskøne tegn. De, der havde noget at sige, kaldte den Israelske regering for massemordere... Det viste sig, at de fleste Berkeley elever lader til at finde den lille stat Israel mere stødende end ISIS.[28]

Se videoen her:Rasmus Paludan, der som højrefløjsaktivist ville interviewe venstrefløjsaktivister ved et Venstreradikalt stormøde i Folkets Hus på Nørrebro, fik sig en ubehagelig oplevelse.

Rasmus Paludan var iført en kalot, selv om han ikke er jøde... Kalotten havde han på for at markere, at han ikke mener, man har den reelle frihed til at bære kalot på Nørrebro[29]

Han beviste sin sag, og selv med kalot på hoved bliver han kaldt et racistisk møgsvin, og bliver jagtet ud af området. Mens disse venstrefløjsfolk omfavner alt der rimer på sager som Islam, feminisme, seksuel afvigelse, anti-nationalitet etc., nærer de ingen fornemmelse for dobbeltmoral når det kommer til Israel, rettigheder, ytringsfrihed og fri samtale.

Se videoen her:Intolerant tolerance.

I drabelig vrede over at blive modsagt, gør venstrefløjen alt højreorienteret til syndebuk for alle verdens onder, og mens deres intellektuelle ros burde kunne nøjes med pennen og ordet, forbereder de sig på fysisk kamp.
Den ellers så bekendende tolerante venstrefløj, har under valget af Trump vist sig at være drabeligt intolerante over for højrefløjens tilhørere, og med alverdens fysiske udfald har de forsøgt at forhindre lødig diskussion og demonstration fra højrefløjen. Det er lige fra at sætte ild til en Trumpstøttes hår[30], til at tæve løs på dem[31], til at lave oprør og ødelæggelse i gaderne[32]. Den liberale senator Tim Kaine, opfordrer demokraterne til at kæmpe i kongressen, kæmpe ved domstolene, kæmpe i gaderne, kæmpe online kæmpe ved stemmeboksene, imod Trump[33]. Selvom det er sjældent at tidligere præsidenter kritiserer sine efterfølgere, er Obama ikke tavs og kritiserer Trump og anbefaler masseprotester[34]. Ved University of Central Florida, er der blevet oprettet en Knights for Socialism gruppe (socialisme-ridderne), der skal lære venstrefløjens unge at kæmpe fysisk imod højrefløjen.

Som respons på det store antal hadforbrydelser mod Latinxsa, immigranter, muslimer, kvinder, LGBTQIA+ samfundetb, aseksuel, jøder, afroamerikanere og andre minoriteter, siden fremgangen for Donald Trump og andre Alt-Right ny-nazier, har Knights for Socialism besluttet at være vært for en serie af selv-forsvars klinikker for alle, der vil lære at BASH THE FASHc[35]

A) latinamerikanske mænd og kvinder, B) Lesbisk, Homoseksuel, Biseksuel, Transvestit, Bøsse, Interseksuel (seksuelle karakteristika mellem hankøn og hunkøn), C) Slang: at dræbe et afskum af et nazi-svin - dvs. republikanerne.

Det er de intellektuelle liberale socialister der taler her. Forblindet og fordummede af deres hovmodige intellekt, giver de Trump og de der støtter ham skylden for al ondskab i verden, kategoriserer dem som værende nynazister. Der er ingen tvivl om at der findes rablende højreorienterede nynazister, der bruger Trump som stenen i deres katapult - for ikke at nævne det Danske Danskernes Parti, men det retfærdiggør på ingen måde stigmatiseringen af hele højrefløjen. Ideologien i højrefløjspolitikken er ikke at ingen fremmede er velkomne, men at beskytte landets befolkning mod racistiske fremmede, mens venstrefløjen vil åbne alle grænser for at vise deres tolerante sindelag. Som de også siger, Damer: Den øverstbefalende tyv (dvs. Trump)er et seksuelt rovdyr og voldtægtsforbryder... Han har normaliseret seksuelle overgreb og det forventes at seksuel vold imod kvinder får en himmelfart, de næste tolv måneder. De uddanner hinanden til at kæmpe i gaderne - og som vist, er det ikke kun for selvforsvar, men for at kunne give afløb for et indre intolerant raseri over, at knap 63 millioner dumme Amerikanere sejrede. Og for en god ordens skyld bekendtgøres det, Denne begivenhed er åben for alle, UNDTAGEN REPUBLIKANERE.

Det elskelige og tolerante raseri kommer ganske demonstrativt til udtryk i denne dame:Morderisk retorik.

Med primitiv vrede, kanaliseret mod ét mål, ønskes Trump hen hvor Lincoln og Kennedy endte.
Eliten vil bruge alle midler til at opildne imod Trump, for de ved, at hvis det han siges at stå for bliver en succes, kan han trække demokrater over på den republikanske fløj, og det kan koste årtier at rette folket ind på vejen til deres Nye Verdensorden igen. Der er ingen tvivl om at Trump er i samme overhængende fare som Lincoln og Kennedy var det. Lige fra den Tyske avis, Die Zeit[36], til en skolelærer fra Dallas[37], fra menig mand på gaden[38] til en militærveteran[39], er der blevet råbt efter et snigmord på Trump. Det tyder stærkt på at det ikke blot er en politisk kamp, men som tidligere sagt, en åndelig kamp. Ligesom der ud af den sataniske treenighed kommer dæmoners ånder, som samler Jordens konger til krigen ved Harmageddon (Åb. 16:13-16), lige sådanne arbejdes der fra den dæmoniske verden på at opildne hadet til enhver modstand imod det sidste verdensrige.

Der er ingen tvivl om at både Lincoln og Kennedy indgik i nogenlunde samme kamp som Trump. Uden at gå for meget ind i det, skriver Fritz Springmeier i sit studie af Illuminatis 13 blodlinjer om Rothschild familien, der endnu arbejder intenst på at oprette Antikrists rige, at Der er utallige indikationer som viser at Rothchilds til dels var bag snigmordet på Lincoln[40]. Kennedy siges at have været på sporet af at afsløre Illuminatis plot - han kaldte dem skygge regeringen - en e-mail fra Hillary Clintons lækkede server, offentliggjort af FBI, fortæller om denne skygge regering, en magtfuld gruppe af meget højtstående statslige embedsmænd[41], også kaldt 7ende etage gruppen. Det er ikke meget anderledes det Trump gør i dag. Magten trues med at blive ført tilbage til folket, elitens maltraktering af forfatningerne trues med at heles. Situationen er ikke noget at spøge med!

Bowling Green
Tilbage til mediekrigen. De er voldsomt på nakken af Kellyanne Conway for hendes reference til Bowling Greensagen fra 2011, hvor to Irakiske terrorister (Waad Ramadan Alwan og Mohamad Shareef Hammadi) som flygtninge slog sig ned i Bowling Green, efter de havde været i krig i Irak, hvor de angreb soldater fra USA. Herfra sendte de penge og tunge skyts til al Qaeda i Irak - maskingevær, sprængstoffer og stingermissiler[42]. Det medierne nu gør, er at ord kløve, for Conway sagde massakre, mens det burde være terrorisme. Hun kaldte de to terrorister for hjernerne bag massakren (the masterminds), og medierne dechifrerer ordet mastermind og kommenterer at ordet almindeligvis antyder en kompleks terrorist handling[43]. Conway kan have været misinformeret om begivenheden, for i et telefoninterview med Cosmopolitan, fortalte hun at de to terrorister tog tilbage til Mellemøsten, for at komme til USA igen, med skærpede terrorismefærdigheder[44]. Det har fået hele verden til at pippe med på, at Bowling Green er opdigtet. Selv de danske medier siger det - Kellyanne Conway har i flere interviews fortalt om Bowling Green-massakren, der kostedeadskillelige soldater livet. Men angrebet har aldrig fundet sted[45]. FBI selv skrev at de to terrorister, blev tiltalt for en 23-punkters anklage[46].

I stedet for at forstå hvad Conway mener, i stedet for at forstå seriøsiteten i at indvandrere kommer ind i landet hvor de i fred og ro kan begå landsforræderi, så begynder de at navlepille - en leg med ordene som de ikke vil indgå i, når f.eks. ordet racisme bruges i alverdens forkerte kontekster, for at retfærdiggøre ukontrolleret indvandring. Mens de etablerede medier ofte nedtoner terror af frygt for at gøre det, Trump ikke er bange for, at forhindre terroristers adgang til landet, bruger Conway ord der forstærker - og måske for meget - beskrivelsen af begivenhederne. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må føles som massakre for de soldater der ser sine kolleger blive slagtet.

Indrejseforbuddet

Præsidentiel praksis.

Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama er alle iblandt Amerikanske præsidenter der på samme måde som Trump, satte forhindringer, eller italesatte behovet for sådanne.
På Facebook er de få ord Ingen er over loven, heller ikke præsidenten delt, og synes godt om igen og igen, fordi det antyder at Trump går imod loven, når han udsteder indgangsforbud for de syv omtalte lande. Trump kender godt loven, og citerer den for åben skærm:

Hvornår som helst præsidenten finder, at indrejsen af enhver fremmed eller enhver klasse af fremmede ind i de Forenede Stater vil være skadelig for de Forenede Staters interesser, kan han ved bekendtgørelse, og i så lang en periode han finder det nødvendigt, indstille indrejsen for alle fremmede eller enhver klasse af fremmede som immigranter, eller ikke-immigranter, eller pålægge hvilken som helst restriktion for indrejse af fremmede, som han finder passende[47]

Årsagen til at nogle alligevel mener at det er imod loven, er i bund og grund at ingen ved retssagen huskede nogen fra de angivne lande (Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen) som siden 2001 har begået terrorhandlinger på Amerikansk jord[48]. Dommen faldt fordi retsafdelingssagfører Michelle Bennett der skulle forsvare regeringen ikke kunne huske sådanne handlinger. Dommer James Robart spurgte hende om borgere fra de syv lande navngivet i ordren var blevet arresteret for sammensværgelser i Amerika, siden 9/11. Svaret var

ingen, så vidt jeg ved... Du argumenterer her på nogles vegne som siger vi er nødt til at beskytte de Forenede Stater fra disse individer som kommer fra disse lande, og der er ingen bevis for[49]

Samme artikel minder os om at FBI har bekræftet at mere end 40 somaliske flygtninge blev afsløret i terrorsammensværgelser, hvorefter de forlod USA for at tilslutte sig ISIS, al-Shabab eller al-Qaida.

Andrew Luger, sagfører i Minnesota erkendte i april 2015, at staten havde et terrorrekrutteringsproblem som involverede det somaliske flygtningesamfund. Både 17. september og 28. november 2016 var der somaliske flygtninge der stak i alt 20 Amerikanere ned. Det er også nødvendigt at tage alle terrorhandlingerne i Europa med i overvejelserne - f.eks. lastbilterrorhandlingerne i Frankrig, Berlin og Jerusalem - det er noget at beskytte sig offensivt imod. Tidligere anklager og dommer Jeanine Pirro, der holder TV-showet Justice, anklager James Robart og siger at,

denne pause (af Trumps indrejseforbud)må standses, og vil blive standset... dette er afgjort konstitutionelt og vil opretholdes på både retsmæssig præcedens og af nationale sikkerhedsgrunde[50]

Hun påpeger at ingen, absolut ingen har nogen ret til at komme ind i USA, hvis de ikke er statsborgere, og at en præsident har autoritet til at beskytte det Amerikanske folk fra fremmede nationaliteter. Det er, som citeret ovenfor sandt, alligevel blev sagen tabt ved appeldomstolen[51]. Dagen efter blev en redegørelse af information samlet af en senatkomite i 2016 udgivet, som viser at 72 individer fra de syv lande, er blevet dømt for terror siden 2001[52]. Noget tyder på at der er en agenda større end sandheden, og Trump må finde andre veje til i handling gøre det, som andre præsidenter og kandidater blot har talt om.

Dog - andre præsidenter har også gjort lignende. Jimmy Carter[53] og Barack Obama[54], invaliderede visse udlændinges visa for at bremse indvandring og terror. Carter sagde i 1980:

rigsadvokaten vil i dag effektivt ugyldiggøre alle visa udstedt til iranske borgere til fremtidig indrejse i USA. Vi vil ikke genudstede visa, vi vil heller ikke udstede nye visa, medmindre der er tungtvejende og beviste humanitære grunde, eller hvor den nationale interesse i vores eget land kræver det. Dette direktiv vil blive fortolket meget strengt.[55]

Obama lavede i 2011 Visa Waiver Programmet, hvor han i 2011 udelukkede at folk fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen - både folk med dobbelt statsborgerskab, og folk uden Amerikansk statsborgerskab, ikke kunne rejse ind i USA, hvis de efter 01-03-2011 havde været i ét af de angivne lande. Det var ikke et direkte indrejseforbud, men det nedsatte antallet af flygtninge, og de kendte blev reeksamineret. Lyt også til Bill Clintons tale fra hans State of the Union tale i 1995.

Din browser kan ikke afspille denne video

Ronald Reagan udelukkede i 1987 HIV positive indvandrere, som i 2010 blev ophævet af Obama[56].

Samme medier som jamrer op om dette midlertidige indrejseforbud, gør sig ingen besvær med at berette om at følgende 16 overvejende muslimske lande, ikke tillader indrejse for folk med Israelsk pas: Algeriet, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen. Dertil kommer at Iran, Kuwait, Libanon, Libyen, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien og Yemen heller ikke tillader indgang for andre som ikke er Israelske, hvis der blot er bevis for at de har været i Israel[57].

Trump anklages af medierne for at lave et forbud mod muslimer - det er selvsagt ikke kun muslimer, men alle uanset religion, fra de lande. Omvendt er de muslimske lande meget specifikke og tillader ikke indrejse for nogen, der har haft blot den mindste berøring med Israel - men intet nævnes i medierne for at tale Jødernes sag. Mens venstrefløjen utrætteligt vedbliver i gentagelsen af disse sætninger, i håbet om at de kan vokse i fællesskabets bevidsthed til indoktrinering af verden, forstår de Arabiske lande godt Trumps handling.

Saudi-Arabien har givet verbalt støtte til præsidentens initiativ. Saudi energiminister Khaled Al-Falah sagde i et BBC interview, at det ikke var målrettet Islam, og at det er Amerikas rettighed at garantere nationens sikkerhed... Udenrigsminister for de Forenede Arabiske Emirater, Sheik Abdullah Bin Zayed Al Nahyan sagde, der er ingen tvivl om at lande har rettighederne til at tage suveræne beslutninger. Amerika tog en beslutning indenfor rammerne for disse suveræne beslutninger. Der er forsøgt at gøre indtryk af at beslutningen er målrettet en bestemt religion, men det er ukorrekt[58]

Andre lande, Ægypten, Marokko og Jordan så da gerne at der ikke kom et forbud, men de vil fortsat samarbejde med Amerika, ligesom Sudan og Yemen, der blot kommenterer - og dermed bekræfter de behovet for indrejseforbud - at forbuddet kan give mere støtte til ekstremister.

Muren mod Mexico

Præsidentiel praksis.

Både George Bush og Barack Obama, har bygget mur mod Mexico. Hillary Clinton stemte som senator flere gange for at bygge denne barrierer
Bill Clinton blev i 1995 hyldet for at sige følgende - og her 22 år efter, er verden blevet hjernevasket nok til at kalde talen nazistisk... Clinton og Trump er ikke så uenige endda:

Alle amerikanere, ikke kun i staterne der er hårdest ramt, men alle steder i dette land, er med rette foruroliget af det store antal illegale udlændinge der kommer ind i vores land.

De jobs, de tager kunne gives til borgere eller lovlige indvandrere. De offentlige tjenester, de bruger pålægger byrder på vores skatteydere. Derfor har vores administration gået aggressivt til værks for at sikre vores grænser mere, ved at ansætte et rekordstort antal nye grænsevagter, ved at deportere dobbelt så mange kriminelle udlændinge som nogensinde før, ved at slå ned på illegal ansættelse, ved at spærre velfærdsydelser til illegale udlændinge.

I budgettet vil jeg præsentere for jer, vil vi forsøge at gøre mere for at fremskynde udvisning af illegale udlændinge, der er anholdt for forbrydelser, for bedre at kunne identificere illegale udlændinge på arbejdspladsen som anbefalet af kommissionen ledet af det tidligere kongresmedlem Barbara Jordan.

Vi er en nation af indvandrere, men vi er også en nation af love. Det er forkert og i sidste ende selvødelæggende for en nation af immigranter til at tillade den slags misbrug af vores udlændingelovgivning, vi har set i de seneste år, og vi skal gøre mere for at stoppe det.[59]

Obama løb i 2008 med følgende kampagneløfter:

Sikring af vores grænser vil ikke isoleret løse det ulovlige indvandringsproblem, men kombineret med en fortjent vej til statsborgerskab for de udokumenterede og nye lovlige alternativer til uautoriseret indrejse, kunne noget ekstra indhegning hjælpe med at få grænsen under kontrol... Støtter fysisk hegn langs grænsen under meget specifikke omstændigheder, hvor det giver mening i forbindelse med sikkerhed, og for at virke afskrækkende for usikker udokumenteret indgang.[60]

I 2006 underskrev Bush Jr. Et lovforslag - Secure Fence Act, der resulterede i opførelsen af ca. 1.200 km. med hegn langs den 3.200 km. grænse mod Mexico, som blokerer for biler og fodgængere. Det meste af det forskelligartede hegn, blev bygget under Bush administrationen, og resten blev i 2009 færdiggjort under Obama[61]. USA bruger årligt omkring 100 milliarder dollars (690 milliarder kr.) på illegal immigration[62], og mens denne mur ikke vil stoppe, men nedsætte indvandringen, koster den kun mellem 10-15 milliarder dollars[63] (70 - 105 milliarder kr.) - én gang, plus selvfølgelig noget løbende vedligehold.

Se denne kompilering af Hillary Clintons tanker om emnet:

Din browser kan ikke afspille denne video

Det er ikke kontroversielle emner, og ikke en vanvittig præsidents handlinger. Både Bill og Hillary Clinton, sammen med Obama, gjorde ingenting - det var snak. Nu gør Trump det, de andre ikke turde for at løse problemerne. Eliten bruger derfor sine medier til at bekrige og skildre Trump som en frådende racist, og de vil forstørre hvert eneste lille fejltrin - forstørre hver eneste lille modsigelse af venstrefløjens egen-opdigtede moraliserende og opdragende politiske korrekthed, i deres forsøg på at ødelægge Trumps regering. Medierne lod Obama gå under radaren, så folket utrætteligt deler og liker udtalelser om at Obama klarede otte år uden skandaler, men der var masser af skandaler. Masser af løgne om f.eks. arbejdsløshed og jobskabelse, om Obama Care og immigration m.v. Operation Fast and Furious der resulterede i en grænsevagts død. Benghazi terrorangrebene i Libyen, hvor Obama ikke sendte hjælp hvilket resulterede i fire døde Amerikanere. Ulovlig overvågning af Amerikanske borgere, som Obama burde have adresseret. Ingen reaktion på Hillary Clintons ulovlige e-mail-skandale og meget, meget mere[64]. Fortielser og løgn er absolut skandaløst af en præsident!

Chef-strateg, Stephen Bannon
Når det kommer til at stigmatisere Trump, er Breibart News et af de medier der får store slag, da den administrative leder for Breibart er Stephen K. Bannon, som Trump har udvalgt som sin chef-strateg. Der er ingen tvivl om at Breibart laver provokerende overskrifter, og i forhold til politisk korrekthed, der er navnet på vores tids krig mod ytringsfriheden, giver de også provokerende nyheder. Men det er ikke af den grund falske nyheder, eller årsag til at associere med nazisme, racisme, antisemitisme, kvindehad m.v.

Eksempel: Breibart News er en splittende højrefløjs menings- og nyhedskilde, kendt for stødende overskrifter... Ifølge Southern Poverty Law Center, promoverer sitet racist, anti-muslimsk og anti-immigrant ideer, og det er blevet anklaget for hvid nationalisme, en bevægelse der modsætter sig multikultur, og tror på den hvide races suverænitet[65]

Det er den venstreorienterede medie-propaganda der taler. Sagt balanceret, er det et site der tør sætte fokus på problemerne med Islam, som tør rapportere at det multikulturelle dør med Islam. Det har intet med racisme at gøre, for om det er mad, musik, kunst, hvad end det handler om, så bydes forskellighederne velkommen. Det har intet med hvid suverænitet at gøre - men det er bagvaskelse som kan bruges, fordi vestlige folk der elsker sine lande og søger at beskytte dem, er hvide.

Vi har i Danmark f.eks. ødelæggelsen af det multikulturelle på Nørrebro. Der er det store problem,

at alle så gerne vil forherlige det som mangfoldighedens højborg, at det bliver et tabu, at visse dele af indbyggermassen ikke kan leve op til det rosenrøde billede om tolerance (dvs. muslimerne)... ingen har lyst til at vælte forestillingen om det mangfoldigt favnende Nørrebro, hvor der er plads til alle, for så bliver indvandrerne bare stigmatiserede... Nørrebro huser både de allermest tolerante i det her land, dem, som virkelig vil sameksistens og multikultur og alt det der - og så et meget lidt tolerant mindretal (dvs. muslimerne). I ghettoen trives modviljen mod det danske samfund i de uintegrerede grupper i ghettoen (dvs. blandt muslimerne), og dermed blomstrer isolation og social kontrol op.[66]

Teksten i parenteserne er mine kommentarer. Fordi medierne - grundet venstrefløjens hæmmende korrekthed, deres sygelige humanistiske mundkurv - ikke tør nævne den muslimske mentalitet mod ikke-muslimer, er man bange for at alle indvandrere bliver stigmatiserede, når de uagtet herkomst, taler om indvandrerproblemer. Medierne er at beskylde for netop det problem, for de fortier præcis hvem og hvad der forårsager problemerne. Hvis de rapporterede at det ikke er Kinesere, Koreanere, Japanere, Jøder m.v., så ville det være naturligt ikke at tænke dem med ind i den offentlige forståelse af problemerne. I ca. 3.500 år har de hebræiske skrifter forkyndt at Ismael og hans efterkommere, hvorfra Islam er kommet, skal være et Menneske Vildæsel, hvis Hånd er mod alle, og alles Hånd mod ham (1. Mos. 16:12) - og det har igennem hele historien siden da, vist sig sandt - det er det, vi ser på Nørrebro.

Det lyder provokerende når Breibart siger, Fødselskontrol gør kvinder u-attraktive og tossede[67], men ud fra videnskabelige studier er det bevist, viser artiklen, at f.eks. injicerbar fødselskontrol gør kvinder tykke. Ligeledes kan det ifølge undersøgelser gøre kvindestemmen knapt så kvindelig - og meget, meget mere. Population Research Institute forklarer at en abort forøger chancerne for klinisk depression med 65%, og det er 160% større sandsynlighed for indlæggelse for psykiatrisk behandling. Chancerne for selvmord stiger med 3½ gange, og misbrug stiger med fem gange. Chancerne for ufrivillig abort stiger med 60% efter en fremprovokeret abort[68].

Breibart er villig til at fortælle den upopulære sandhed, og venstrefløjen hader dem for det, med alle skældsord de kan klistre på dem. Dokumentet som jeg om et kort øjeblik vil kikke på, viser at venstrefløjen vil gå hvor som helst hen, for at ødelægge Breibart - de skriver, Et dybdegående studie af Breibarts indhold, evaluering af tusindvis af deres historier, vil demonstrere at de ikke møder kvalifikationerne for original rapportering[69]. Med andre ord kan nyhedssider som Breibart ikke være kilden til nyheder, men må kun referere til venstrefløjs-rapportering - dvs. videregive liberal propaganda.

Med disse eksempler vil jeg gå til arbejdstegningen for venstrefløjens mediekrig mod højrefløjen. Har du læst ovenstående tekst, bør du være i stand til at forstå hvor bedragerisk og ødelæggende venstrefløjens virke i informationsudbredelse er. Nu er der nedfældet dette dokument, der med ord for ord viser planerne om direkte organiseret mediekrig - overtagelse af alle informationsstrømme.

Demokrati betyder noget - Strategisk Plan for Handling


Venstreorienteret propaganda.

Højreorienteret materiale skal med al magt fremstilles som manipulation, misinformation, propaganda, løgne, falske nyheder, konspiration, chikane, journalistisk fordærv, ekstremisme - en trussel imod demokratiets overlevelse.
Skildret som lys mod mørke, har venstrefløjen planlagt en strategi for, med alle positive superlativer i venstre side og tilsmudsninger til højre, at kvæle ethvert højreorienteret indlæg i de digitale medier. Uenighed, andre holdninger og meninger tåles ikke! Facebook, Twitter, som Trump ind til videre har valgt at bruge for at lægge afstand til de eliteejede mediehuse, YouTube m.v. er blevet en trussel mod den liberale indoktrinering af befolkningen. De sociale medier ses fra liberal side i symbiose med konservatismen, og det skal ændres, for højrefløjen er indbegrebet af manipulation, misinformation, propaganda, løgne, falske nyheder, konspiration, chikane og journalistisk fordærv, der som en virus der skal vaccineres imod fordrer ekstremisme - en kamp imod demokratiet - en trussel imod demokratiets overlevelse. Det er ikke mine ord, men en beskrivelse af højrefløjen igennem hele dokumentet - I et hyper-fragmenteret mediemiljø, driver højrefløjen aggressivt rov på sårbarheder og finder nye måder at forgifte informationsøkosystemet med løgne[70]

Venstrefløjen synes at have denne forståelse af, at mennesker ikke kan tænke selv, at hvis venstrefløjen blot besad hver en informationskilde, så ville de vinde i et og alt. De går ikke efter kvalitetsnyheder, men kvantitet og siger,

Forøgelse af antallet af kvantitative undersøgelser som vi udgiver, vil styrke Media Matters samlede varemærke, mens det vil øge vores troværdighed hos aktivister, medier og vores bevægelses partnere[71]

Det handler om at brede sig og være allestedsnærværende, at oversvømme alle medier med bagvaskelse af og propaganda imod højrefløjen. Men - vi behøver ikke deres ord og nyheder, for vi ser deres handlinger og forstår, at vejen de vil gå er mod globalisering, mod en struktur hvor staten, med en venstreorienteret og universelt eneste korrekte etik, distribuerer alt - information, penge, rettigheder, frihed og så videre - mens mennesket skal ofre sin individualitet for fællesskabet, for kloden, for klimaet.
Som sagt, hver en fjer i højrefløjens fejltrin, skal blæses op til ti høns og afsløres som bevis for, at den gamle verdensorden er udemokratisk, ond, løgnagtig, uintelligent, intolerant og meget mere. Det er årsagen til at vi har hørt så uendeligt meget om det fysiske opmøde ved Trumps indsættelse, om Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conways Alternative Nyheder. Igen - der er brodne kar i begge lejre, ingen tvivl om det, og netop billederne fra Trumps indsættelse skildrer ganske godt tendenserne for begge lejre.

Venstrefløjen viser billeder set bagfra ved Washington Monumentet, mens højrefløjen viser billeder set fra talerstolen. Det ene billede viser få publikummer, mens det andet viser mange. Sagen er meget uklar, for hvilke parametre skal man tage højde for? Tidspunktet for hvert af billederne? At venstre-aktivister dannede barrikader for forhindre publikum i at komme frem[72]? At folk ikke havde weekenden til at mobilisere sig, da Trump blev indsat en torsdag frem for en tirsdag[73]? At Obama var den første sorte præsident i historien? Skal TV og internet tælles med og er det Obamas 2009 eller 2013 indsættelse der måles med? Det er bedøvende lige meget - Trump blev præsident, men selv legen i denne sandkasse kan af venstrefløjen få evigt liv, hvis det kan hjælpe med at underminere troværdigheden hos højrefløjen.

Dokumentet som titlen for dette afsnit henviser til, blev udgivet som privat og fortroligt, men det blev lækket og afslører en grim plan om planlagt mediedominans - der vil resultere i indoktrinerende programmering af befolkningen, hen imod den Nye Verdensorden som Gud har afsløret for os. Det er ikke blot nogle brodne kar, men en organiseret plan for dominans. Det er dette dokument der gør, at jeg skriver denne artikel, for jeg tror vi er nødt til at være bevidst om denne informationskrig for ikke at fare vild i den ene eller anden grøft. Vi er nødt til at stå fast på Guds Ord, vi må lytte til hvad Gud siger om vores tid - Han har både i store træk og i detaljer vist os fremtidens begivenheder, og lærer vi at tyde dem, da vil vi ikke blive narret.

Dokumentet lægger ud med at tale imod Trump som værende den mest upopulære nogensinde, mens taberen som altid er nationens mest populære og beundrede person. Som jeg fortalte i begyndelsen af artiklen, så erkender NBCs Chuck Todd, at de af frygt for den politiske korrekthed, underforstået venstrefløjens selvskrevne etik, ikke fortalte hvor hadet Hillary var.

Der er fire spillere - Media Matters, American Bridge, CREW og Shareblue, der angriber fra hver sin side.

- Media Matters vil bekæmpe misinformation - dvs. bombardere alle medier for at ændre beretningerne i højreorienterede nyheder.
- American Bridge vil sætte standarden for efterforskning af højrefløjen, dvs. lamme højrefløjs informationskilderne.
- CREW vil være venstrefløjens etiske politi. De vil kræve etisk adfærd - at alle dele af regeringen følger venstrefløjens kodeks for etik, og de vil afsløre upassende indflydelse fra magtfulde interesser og sikre ansvarlighed når nogle unddrager sig deres etiske standarder, regler og love (hvilket de som tidligere fortalt ikke gjorde, da deres egen Obama administration var under mistanke om infiltrering fra det Muslimske Broderskab). Denne etik er i diametral modsætning til beskyttelse af ufødte spædbørn, til at advare imod homoseksualitet, at gengive Bibelens budskaber, at advare imod Islam, at forkynde kærlighed til sit land, at være fortaler for et naturligt familiemønster, far, mor og børn osv. osv.
- Shareblue vil vinde de sociale medier tilbage til demokraterne. De vil ulovliggøre Trumps præsidentembede, ved at give mod til oppositionen og give magt til majoriteten af Amerikanere som er imod ham - Trump er retmæssigt valgt, og det viser deres ligegyldighed over for konstitutionen, de skrevne love og regler. Der er i deres verden kun deres egen opdigtede etik. De vil informere, beskæftige og væbne Amerikanere til at kæmpe for deres Verdensorden.

Sammen vil de vil modstå ethvert af Trumps konfliktende interesser - og under en overskrift, Vi vil kæmpe, hver dag, siger de at de vil bekæmpe,

hver eneste smule kammerateri, hvert af hans skridt mod autoritære principper, enhver undergravning af vore demokratiske systemer og principper, hver eneste radikale afvej fra udenrigs og indenrigs politik.

Vi vil bestride ethvert forsøg, fra hvert et niveau af regeringen, på at begrænse rettigheder, ophæve beskyttelse (af indvandrere), befæste ulighed, redistribuere rigdom opad, eller på nogen anden måde fundamentalt underminere grundsætningerne for lighedstanke som må tjene som fundament for vores demokrati[74]

Med andre ord skildres Trump som en vanvittig, udemokratisk diktator, der i ét og alt skal bekæmpes for at bevare den liberale struktur - der som anklager falder for egen dom, at være autoritær. Uenighed tolereres ikke!

Dokumentet anerkender, at demokraterne i valgkampen fik tæv i det digitale rum - dvs. de blev overmandet af højrefløjens aktivitet. Bl.a. som vi vil se senere, fordi Facebook er dygtig til at give interessante nyheder efter brugerens smag.

Trump lejren talte effektivt til græsrødderne og stolede på online kanaler for at udbrede information og misinformation og påvirke medierne, selv med falske historier på kabel TV.

Og højrefløjen koloniserede Facebook, som har etableret et virtuelt monopol på informations distribution.

Vores digitale indsats var stort set kun fokuseret på at ændre fortællingen igennem de traditionelle medier kontra vælgerne.[75]

Bemærk den sidste paragraf - venstrefløjen taler ikke om sandt og usandt, men om at ændre fortællingen... Og det vil de (Media Matters) blive bedre til i løbet af de næste 4 år (indtil næste valg), som de siger,

Media Matters vil fortsætte sin kernemission, at afvæbne højrefløjens misinformation, alt imens vi står i spidsen for kampen mod den næste generation af konservativ misinformation: Spredningen af falske nyheder og propaganda, truer nu landets informationsøkosystem[76]

Hele vejen igennem dokumentet, sidestilles højrefløjsnyheder med misinformation, propaganda og falske nyheder - og denne venstrefløjs-firkløver-krigsmaskine vil neutralisere højrefløjen. Det eneste rigtige, sande og sunde informationsøkosystem, er fra venstrefløjens egen hånd videre til borgeren. Lyt som eksempel på denne CNN nyhedsvært der taler om Wikileaks og Hillary Clintons hackede e-mails:

Det er også interessant at huske på, at det er ulovligt at besidde de stjålne dokumenter - men det er anderledes for medierne - så alt du hører om det, det hører du fra os[77]

Det er naturligvis venstrefløjens ændrede fortælling (deres egne ord), at det skulle være ulovligt at gå ind på Wikileaks og læse de lækkede informationer. Som fortalt tidligere, udgav FBI en e-mail fra Hillary med information om skyggeregeringen.

Al højreorienteret information, omtales som misinformation og vil blive bekæmpet med venstreorienterede fabrikerede, ændrede fortællinger. Ingen anden er moralsk og etisk berettiget til at videregive nyheder, eller til at have en holdning der taler venstrefløjen imod. Venstrefløjen alene har den korrekte tilgang til og forståelse for fremstilling af sandheden i verdens begivenheder. Om nogen er venstrefløjen diktatorisk og empirisk, hvilket de uden nogen form for selvforståelse beskylder enhver uenig instans for at være. Alle der er uenige skal straffes... Google og Facebook vil blive deres redskaber til at fjerne deres fjender.

Media Matters succeskriterier er at,

- Serie misinformanter og højrefløjspropagandister der beboer alt lige fra sociale medier til de højeste niveauer af regeringen, vil blive afsløret, miskrediteret.
- Internet og sociale medieplatforme, som Google og Facebook, vil ikke længere ukritisk og uden konsekvens huse og berige falske nyhedssider og propagandister.
- Giftige alt-right
(alternative-højrefløjs)social medie-drevet chikanekampagner som forstummer uenighed og forgifter vores nationale debat, vil blive straffet og standset.[78]

Alternativ-højre er et udtryk der dækker over hvid nationalisme, hvid magt, racisme, neo-nazisme, antisemitisme, islamofobi, homofobi, monarki, mænds rettigheder - og Donald Trump[79]. Bemærk venligst, at samtidig med at venstrefløjen i dette dokument vil overtage alle medier og kvæle alle modargumenter, vil de straffe og forstumme alle der modgår uenighed og debat. Kan du sige dobbeltmoral? Hykleri?

American Bridges succeskriterier er at,

- Trump vil blive besejret, enten igennem rigsretten eller ved stemmeurnen i 2020.
- Magtbalancen vil skifte tilbage til demokraterne. Vi vil målbart påvirke US senatet, guvernøren, og lovgivende kapløb.
- Vi vil gøre os fri af kun at være afhængig af pressen. Vores robuste digitale program vil nå vælgerne direkte online.
[80]

Både Obama og deres Hillary var på punkter modne til rigsretten, men det blev ignoreret. Clinton Foundation står i disse dage til at blive endevendt af IRS (det Amerikanske skattevæsen), men the Clintons arbejder med en noget-for-noget logik, så der forventes ikke meget af den undersøgelse[81]. Desuden er de der skal undersøge fonden, kontrolleret af eliten - og selvom Trump nu kontrollerer IRS, så vil the Clintons formentlig komme grinende og rensede ud af deres latrinspande og tøndeklosetter. Hvad modstanderen Trump angår, er de letbenede og villige til at bruge de ubeskæftigede redskaber. Så meget for venstrefløjens etik.

CREWs succeskriterier er at,

- Trump vil blive plaget af en stabil mængde af skadende information, nye afsløringer, og manglede evne til at undgå konfliktende emner.
- Trump administrationen vil blive tvunget til at forsvare ulovlig opførsel i retten.
- Magtfulde industrier og interessegrupper vil se deres indflydelse aftage.
- Sorte penge vil blive en politisk belastning i nøglestater.
[82]

Igennem bedrag og korruption, vil de venstreorienterede medier med store og små ideer til skadende information (f.eks. forsøget på at annullere Trumps indrejseforbud), forsøge at tvinge regeringen i retten - og i så fald kan regeringen blive lammet og forhindres i at udføre sine løfter og planer - og igen fremstå som løgnere. De vil fremme deres grønne agenda, og vedholde løgnen om menneskeskabt global opvarmning - nu kaldt klimaforandring for at dække over at hverken global menneskeskabt kulde eller varme kan godtgøres i de faktuelle målinger - og olie og kul penge skal gøres til en belastning. Et godt eksempel på falske nyheder er denne artikel der siger, Videnskabsmænd planlægger protestmarch mod Trump... Foreløbig 40.000 personer på tværs af landegrænser planlægger en protest mod Donald Trumps tilgang til videnskab[83]. At 40.000 der ikke har en klap forstand på klima samles for at gå imod Trumps overbevisning om klimaforandringer, skildres med videnskabsmænd i overskriften for at give indtrykket af at demonstranterne er 40.000 kyndige klimafolk. Det er de ikke - det er også sådan FNs klimapanel har behandlet sine peer-reviewed (fagfællesbedømte) klima-rapporter. Masser af erfarende forskere har i uenighed forladt panelet, men deres navne står stadig på papiret.

Shareblues succeskriterier er,

- Shareblue vil blive en de-facto nyhedskilde for oppositionsledere og græsrødderne.
- Trump allierede vil blive tvunget til at træde af eller ændre kurs, på grund af nyheder udgivet af Shareblue.
- Under pres fra Shareblue, vil demokrater indtage en mere aggressiv holdning imod Trump.
- Shareblue vil opnå økonomisk bæredygtighed, alt imens de spreder indholdstilbud og platforme.
- Top redaktionelle og skrivende talenter, vil forlade konkurrenter og tilslutte sig Shareblue.
[84]

Med andre ord vil de med deres fortolkning af virkeligheden, kontrollere regeringen og dens allierede. De vil være dem, der danner indholdskilder og platforme - dvs. hvor borgere kan læse nyheder - og dermed vil de tvinge dygtige mediefolk ind i deres fold.

Som tidligere sagt, så styrer venstrefløjen verden direkte ind i den kommende trængsel som Gud har advaret os om - men de ser det ikke og siger, Lige nu, er vores institutioner iblandt de kritiske få, som står imellem det Amerika vi elsker, og afgrunden. Vi må beskytte og forsvare vores demokratiske værdier. Endnu engang - de vil lukke munden på al opposition. Der er ikke plads til andre meninger, og dermed er netop demokratiet dødt. Mens de påstår at beskytte og forsvare demokratiet, afliver de det med den diktatoriske blodrus som de beskylder højrefløjen for at besidde. Det er dem, der i alle deres løgne driver verden i afgrunden!

Mange ser uden problem, at de etablerede medier er mangelfulde, og finder derfor andre steder at høre den fulde historie. Resultatet er, at de gængse aviser og medier ikke bliver velbesøgt, og det faktum vil Media Matters også forandre:

Næsten to-tredjedele af Amerikanere (200 millioner) bruger nyheder fra sociale medier. I modsætning, ser under halvdelen af voksne lokale nyheder, mindre end en tredjedel ser kabel nyheder eller aften netværks nyheder, en fjerdedel lytter til radio og kun én ud af fem læser aviser.

I 2016, brugte hele to-tredjedele af Facebook brugerne den platform til at få nyheder. Facebooks algoritme føder bekræftelses fordomme ved at give indhold fra kilder som fortæller brugeren det, de vil høre. Falske nyhedsleverandører udnyttede denne sårbarhed til profit og politisk indflydelse[85]

Digital overvågning.

Igennem data-høstning fra alle gængse sociale medier, Facebook, Youtube, Twitter m.v., vil venstrefløjen overvåge (kopiere) og kategorisere dine og mine opslag og samtaler, for at bekæmpe højreorienteret materiale.
Facebook giver brugerne det de søger - og da det naturligvis ikke kun er højreorienterede der bruger Facebook, vil venstreorienterede, ligeledes ud fra Facebooks algoritme, også få det, de søger. Men denne retfærdighed er ikke nok for venstrefløjen - de vil have monopol med deres holdninger, og vil tvinge sociale medier til at foie gras fodre deres etik, moral og politiske korrekthed til brugerne. Den direkte modbydelige arrogance der åbent viser sig i venstrefløjens bedrevidenhed, bør være nok til at overbevise verden om at det er den fløj der udspyr propaganda og falske - forandrede - nyheder.

Ganske som forventet, vil venstrefløjen bruge big-brother til at sætte alt du skriver på nettet under lup i deres holdningsmaskine. Og de har allerede - de sidste 12 år - sikret sig rådata fra sider som Facebook, Twitter og andre sociale sider - dvs. alle dine og mine aktiviteter. Det er direkte korruption, for mens jeg på Facebook tror jeg selv bestemmer hvem der skal kunne se mine opslag, så er de videregivet til misbrug i venstrefløjens krigsmaskine.

Medie overvågning gør os i stand til at identificere skadelig misinformation og udvikle strategier til bekæmpelse af det. Historisk set har det betydet overvågning af konservative medier, TV nyheder og aviser... Media Matters har allerede sikret adgang til rådata fra Facebook, Twitter og andre sociale mediesider. Vi har også klargjort den nødvendige teknologi til automatisk at hente data fra hvide nationalist fora og alt-right fællesskaber til vores arkiv.[86]

Det betyder at de har kopieret dine og mine kommentarer til tredjepart. Facebook selv skriver at, Du kan når som helst slette din konto. Hvis du sletter din konto, sletter vi alle dine opslag, f.eks. billeder og statusopdateringer[87]. Når Facebook samarbejder med Media Matters, vil disse data da fortsat ligge i deres arkiver?

Vi vil nu udvikle teknologier og processer til systematisk at overvåge og analysere disse ufiltrerede data. Jo før vi identificerer en falsk nyhedshistorie, jo mere effektivt kan vi slå den ned. Med denne nye teknologi ved hånden, vil researchere der overvåger nyheder i realtid, være i stand til at identificere oprindelsen af en løgn med matematisk præcision, og skabe et tidligt advarselssystem imod falske nyheder og misinformation

De fortæller at både Facebook og Google har indvilliget i et samarbejde mod højrefløjens nyhedskilder. Breibart fortæller at:

Google iværksatte aktionen mandag eftermiddag (05-12-2016)da Silicon Valley søgegiganten sagde at den ville udelukke websider som løber med falske nyheder fra at bruge deres online reklametjeneste. Timer senere opdaterede det sociale netværk Facebook ordlyden i sin Facebook Audienve Network politik, som allerede siger at de ikke vil vise reklamer på sider som viser misledende eller ulovligt indhold, til også at inkludere falske nyhedssider[88]

Således sidestiller Facebook højreorienteret materiale med misledende og ulovligt indhold.

Afslutning


Der er meget, mere at sige, men jeg har her givet dig smagen af den krig der foregår i informationsverden. I fremtiden er du og jeg nødt til selv at finde de kilder vi kan stole på. Vi kan ikke tro på det, vi hører og læser, og vi må vænne os til selv at gøre vores hjemmearbejde. En god start vil være at kikke nærmere på de kilder venstrefløjen angriber.

En vigtig ting verden ikke forstår i dag er, at Gud har en holdning til vores samfund, hvad vi siger og gør - endog hvad vi tænker. Når bevægelser har en agenda der står over sandheden, vækker det Guds harme, og Han siger, Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør Mørke til Lys og Lys til Mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt! (Es. 5:20).

En bevægelse der er imod landegrænser og kalder det ondskab, propaganda, en kurs direkte imod afgrunden, da vender man Gud ryggen, som er også grænsernes Gud - Han lod alle folk nedstamme fra ét menneske og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og Han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle søge Gud (Apg. 17:26-27). Når folkeslag er forsvundet, landet erobret og tabt, vil et grundigt studie af involverede menneskers handlinger, om det var muligt at kende disse hjerter, kunne spores tilbage til oprør mod Guds Ord, oprør mod kærlighed, retfærdighed og tilgivelse.

En bevægelse der er for kvinders ret til abort, kan også få et land i oprør mod Gud, for det ufødte barns ret til liv bliver uretfærdigt dømt ugyldigt. Gud siger, At frikende skyldig og dømme uskyldig, begge Dele er HERREN en Gru (Ordsp. 17:15) - og at dømme et uskyldigt menneske til døden, fordi en bevægelse har påvirket samfundet til at mene at en kvinde råder over sit eget legeme - og som konsekvens et ufødt barns legeme, så provokerer det Gud. I Danmark er det kommet så vidt, at den Danske regering vil samle EU imod Trumps abortlov[89], der bekendtgør at internationale organisationer ikke længere kan få økonomisk støtte fra USA, hvis de enten tilbyder, informerer om eller henviser kvinder til abort - regeringen kalder abort seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Dronningens rutinebøn Gud bevare Danmark, falder Gud for døve øren!

En bevægelse der er så intellektuelt, uintelligent arrogant, at virkeligheden kun må bestå af de kompendier de selv er blevet fodret med, overgivet fra den ene oplyste til den anden - alle formet af gudfornægtende forblindede evolutionister, den provokerer Gud og endnu et ve står til eksekvering, Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker! (Es. 5:21). Enhver der af ærlighedens og logikkens vej ikke er blevet bedraget af den videnskabelige konsensus om skabelsens oprindelse, ser tydeligt at Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer (Romerne. 1:22) - et synligt bevis for det er at de ombyttede den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede, der forestillede et forkrænkeligt menneske, fugle, firføddede dyr og krybdyr (Romerne. 1:23) - og menneskets tidligste forfader ser nu således ud:Venstrefløjen som skildret i denne artikel, har ikke blot højrefløjen imod sig. De har også Gud imod sig, og den sidste kæmpenation i denne bevægelses hænder, vil foranledige at hele verden dømmes, og Gud tager samfundene tilbage og indstifter sit rige beboet af nationer, der med respekt og agtelse for Gud følger Hans anordninger - som mere end ofte går imod venstrefløjens etik og moral.
Lad mig slutte af med denne provokerende udtalelse:

Døde Fluer gør Salveblanderens Olie stinkende, lidt Dårskab ødelægger Visdommens Værd. Den vise har sin Forstand til højre, Tåben har sin til venstre, Hvor Dåren end færdes, svigter hans Forstand, og han røber for alle, at han er en Dåre. (Præd. 10:1-3)

Referenceliste


[1] Word of the Year 2016 is.., Oxford Dictionaries
[2] NBC's Chuck Todd: Media knew how 'hated' Hillary was in heartland and we 'underplayed' it, The Washington Times, d. 27-01-2017
[3] The Latest: Trump says he wants to tweak NAFTA, Yahoo Finance, d. 13-02-2017
[4] Calvin Coolidge, The American Presidency Project
[5] The Global Agenda 2009, World Economic Forum, side 46
[6] Nu skal danske diplomater lære at tale trumpsk, Jyllands-Posten, d. 10-02-2017
[7] Se artiklen Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden.
[8] Citat fra David Rockefeller ved et møde med den Trilaterale Kommission, i juni, 1991, citeret i Matrix of Power, i år 2000, i artiklen How the World Has Been Controlled by Powerful Men Without Your Knowledge af Jordan Maxwell side 15-16
[9] Ny måling: Folk er mere utrygge ved Trump end terror, TV2 Nyheder, d. 13-02-2017
[10] Trump proven right: Media spinning terror stories, WND, d. 08-02-2017
[11] Psykiatere advarer mod Trumps mentale tilstand, Jyllands-Posten, d. 15-02-2017
[12] These 6 Corporations Control 90% Of The Media In America, Business Insider, d. 14-06-2012
[13] Annette Heick: Hvad hvis Trump har ret?, BT, d. 02-02-2017
[14] Newt Gingrich Confirms "Trump Is Not Secret Society!", YouTube, d. 03-03-2016
[15] Anarchists Put Naked Statues of Donald Trump in Cities Across the US, Vice.com, d. 18-08-2016
[16] Celebrities against Donald Trump, am New York, d. 20-01-2017
[17] Meryl Streep Cries Over Donald Trump at Golden Globes, Mark Dice, YouTube, d. 08-01-2017
[18] Did Meryl Streep Applaud Roman Polanski at the Academy Awards?, Snopes.com, d. 09-01-2017.
[19] Left Bashes Lady Gaga for Not Attacking Trump During Super Bowl Halftime Show, Breibart, d. 06-02-2017
[20] Madonna:'Thought About Blowing up White House', Associated Press, YouTube, d. 22-01-2017
[21] Bono Has a Harsh Message for Donald Trump, Vulture, d. 15-11-2016
[22] Donlad J. Trump, Twitter, d. 03-02-2017
[23] Louvre terror attack: Egyptian man,'who arrived in France in January' shot five times after attacking soldier with machete, The Telegraph, d. 03-02-2017
[24] 'GET SMART US' Donald Trump reacts to terror attack on Paris' Louvre by warning America, Sunday Express, d. 03-02-2017
[25] "You're lying to me" Jake Tapper EXPOSES Kellyanne Conway's lies, Trump Truth Watch, YouTube d. 07-02-2017
[26] Trump calls Trudeau following Quebec mosque shooting, Politico, d. 30-01-2017
[27] Israel falls to 16th place in US popularity survey, Ynetnews, d. 03-02-2017
[28] ISIS-Flag Waving Man Shouts Propaganda at a College. No One Cares. Then He Pulls Out Another Flag...,
[29] Islamkritiker gik på gaden med kamera og mikrofon - måtte flygte fra flaskekast og trusler om tæv, TV2 Nyheder, d. 03-02-2017
[30] Anti-Trump Protestor lights a girl's hair on fire!, YouTube, d. 20-01-2017
[31] Hypocritical Anti-Trump Protesters Are Attacking People Everywhere, YouTube, 16-06-2016; Anti Trump protesters attacking Trump supporters, YouTube, 30-01-2017; Video: Anti-Trump Rioter Knocks Out Trump Supporter At Portland Airport, Infowars.com, d. 30-01-2017
[32] Anti Donald Trump Riots In The USA! (Compilation) - 01/20/2017, YouTube, 20-01-2017
[33] Kaine: Democrats Have to 'Fight in the Streets' Against Trump, Breibart, d. 31-01-2017 (se videoklippet fra 4:47)
[34] Barack Obama hits out at Donald Trump, warning'American values' are at stake, 31-01-2017
[35] 'Leftist Fight Club' trains UCF students to fight Republicans, Campus Reform, d. 06-02-2017
[36] Newspaper Editor Calls for 'Murder in the White House' to End 'Trump Catastrophe', Prophecy in the News, d. 27-01-2017
[37] 'Die!' Teacher Goes Berserk, Fires Toy Gun At Trump, WND, d. 26-01-2017
[38] Fierce backlash after woman suggests assassinating Trump, WND, d. 22-01-2017
[39] Army vet'hangs' Trump from noose in his tree, WND, d. 31-01-2017
[40] The Rothschilds, af Fritz Springmeier - se under Introduktionen.
[41] New FBI release on Clinton email probe refers to'Shadow Government', CNBC, d. 17-10-2016
[42] Exclusive: US May Have Let'Dozens' of Terrorists Into Country As Refugees, ABC News, d. 20-11-2013
[43] Kellyanne Conway's 'Bowling Green massacre' wasn't a slip of the tongue. She has said it before, The Washington Post, d. 06-02-2017
[44] That MSNBC Interview Was Not the First Time Kellyanne Conway Referred to the "Bowling Green Massacre", Cosmopolitan, d. 06-02-2017.
[45] Trumps tætte rådgiver opdigter terrorangreb - igen, Ekstra Bladet, d. 06-20-2017
[46] Two Iraqi Nationals Indicted on Federal Terrorism Charges in Kentucky, FBI, 31-05-2011
[47] Trump Lashes Out at Liberal Renegade Judges for Blocking Executive Order on Travel Restrictions, James Hoft, YouTube d. 08-02.2017
[48] Trump's travel ban: A clash of conflicting laws, USA Today, d. 06-02-2017
[49] Travel-ban judge makes decision based on whopping lie, WND, d. 07-02-2017
[50] Pirro: Judge's Halt to'Eminently Constitutional' Travel Ban Will Be Reversed, Fox News Insider, d. 05-02-2017
[51] Trump overvejer nyt dekret: Vil ikke indgive indrejseforbud for højesteret, Berlingske, d. 10-02-2017
[52] Study Reveals 72 Terrorists Came From Countries Covered by Trump Vetting Order, Center for Immigration Studies, d. 11-02-2017
[53] Breaking News: USA President Bans Muslim Immigrants!, Sharing the News, YouTube, d. 13-12-2015
[54] Obama Immigration Reform 2014 Speech: Announcing Executive Action [FULL] Today on November 20th, The New York Time, YouTube, d. 20-11-2014
[55] Sanctions Against Iran Remarks Announcing U.S. Actions, The American Presedency Project.
[56] US lifts ban on foreigners with HIV imposed by Reagan, Independent, 05-01-2010
[57] Israeli passport, Wikipedia.
[58] Arab countries offer limp opposition to Trump executive order, Arutz Sheva 7, d. 09-02-2017
[59] 1995 State Of The Union Address, Washington Post, d. 24-01-1995
[60] WikiLeaks Reveals Obama Supporting Border Fence, The Daily Caller, d. 14-11-2016.
[61] Here's What the U.S.-Mexico Border Looks Like Before Trump's Wall, NBC News, d. 26-01-2017.
[62] The Fiscal Burden Of Illegal Immigration On United States Taxpayers
[63] This is what Trump's border wall could cost, CNBC, d. 26-01-2017
[64] Lists of Obama scandals; Squeaky clean, huh? Obama forgot about these 25 scandals, WND, d. 02-02-1017; Obama Says He's Had A Scandal-Free Administration. Here Are 11 of His Scandals, The Daily Wire, d. 22-11-2016
[65] Who Is Steve Bannon? 15 Things to Know About Donald Trump's Chief Strategist, Cosmopolitan, d. 03-02-2017
[66] Nørrebro - multikultur eller parallelsamfund?, Berlingske, d. 20-07-2012.
[67] Birth Control Makes Women Unattractive and Crazy, Breibart, d. 08-12-2015
[68] Editorial on Abortion
[69] Democracy Matters - Strategic Plan for Action, side 8
[70] Side 5
[71] Side 8
[72] Anti-Trump Protesters Build Walls To Stop Trump Supporters Attending Inauguration, Infowars.com, d. 20-01-2017
[73] Inaugural road closures: What's closed when?, Washingtons Top News, d. 18-01-2017
[74] Side 1
[75] Side 2
[76] Side 2
[77] CNN says it's ILLEGAL for you to read the Wikileaks/Hillary Clinton emails, Little Centipede, YouTube, d. 16-10-2016
[78] Side 2
[79] Alt-right, Wikipedia
[80] Side 2
[81] Clinton Foundation Caught in IRS Crosshairs, Fox Business, d.
[82] Side 3
[83] Videnskabsmænd planlægger protestmarch mod Trump, Politiken, d. 04-02-2017
[84] Side 3
[85] Side 9
[86] Side 10
[87] Datapolitik, Facebook
[88] Geller: 'Fake News'? Left-Wing War on Conservative Websites: Facebook, Google, LA Times, Obama Take Aim, Breibart, d. 06-02-2016
[89] Regeringen samler lande imod Trumps abortlov, Jyllands-Posten, d. 07-02-2017


Debat: Mediekrig mellem to verdensordener

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation