Bilderberg 2014

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/06-14


Udskriv
Oversigt


Som de fleste sikkert ved, blev Bilderberg mødet afholdt på Hotel Merriott i København. Jeg var forbi for at se hvad der skete, og synet der mødte mig, var horribelt. Jeg ved der er saglige og gode rapportere på stedet, men det svømmer også med fulde aktivister som synger platte protestsange, som går rundt og strinter rundt omkring som dyr, og gør alt hvad de kan for at provokere politiet i håb om at producere en scene på video, hvormed de kan bevise at Bilderberg er ond, og at Danmark er en politistat. Se f.eks. denne unge mand:

Sådan en tilgang til at afsløre eliten er ubegavet. Nyhedsmedier som Infowars.com rapporterer fra stedet, og man kan med god selektiv hånd bruge noget af det, de rapporterer - men man skal være meget kritisk. Om videoklippet ovenfor skriver de f.eks. at den unge mand blev pryglet en time i politiets tortur hule, men vi der kender mentaliteten hos politiet i Danmark ved, at det ikke er tilfældet.

Der er andre kilder som er meget interessante, særligt Fritz Springmeier, der på et niveau har en god kontakt til eliten. Det kommer til udtryk i at Springmeier har fået tilsendt åbningstalen fra Bilderbergmødet hvor William C. Van Duyn åbnede mødet med en særdeles interessant tale. Men først vil jeg vise hvor uvidende Danmarks politikere er - i hvert fald de, der forsøger at afmystificere Bilderberg gruppen.

Afmystificering - halve sandheder


Der har igennem tiderne har været mange udtalelser om Bilderberg - udtalelser der ikke siger meget mere end det, Bilderbergs hjemmeside selv åbenbarer[1]. Berlingske Tidende har kaldt det en snakkeklub, og nu kan Mogens Lykketoft, der i 2003, 2005 og 2007 var deltager, stemme i koret og tilbagevise alle konspirationsteorier.

- Jeg kan tilbagevise alle forestillinger om konspiration. Nogle af deltagerne har formidabel stor indflydelse - tilsammen eller hver for sig. Så også for en demokratisk politiker, som godt vil vide, hvordan verden ser ud, og hvordan man kan påvirke den, bliver det utroligt interessant at være med[2]

Nina Munch-Perrin, erhvervskorrespondent i DR, siger

man ikke ved, hvad der kommer ud af møderne, at man ikke beslutter noget, men at dagsordenen offentliggøres inden hvert møde.

- Deltagerne mødes under ed om ikke at sige noget om det, der bliver diskuteret. De siger selv, at det handler om at blive klogere, men man skal ikke være blind for, at når så indflydelsesrige mennesker mødes, bliver deres holdninger enten rodfæstet eller udfordret

Ulrik Federspiel, vicepræsident for Global Affairs hos Haldor Topsøe, har selv været med som Bilderbergmedlem siden 2000, og han forklarer at:

Der er sådan set ikke så meget hemmelighedskræmmeri, andet end at selve mødet er lukket… Det eneste man ikke må, er at citere hvad denne og den anden og den tredje siger… Man kan sige, at det er sådan et frirum for de her mennesker, der til dagligt sidder og træffer beslutninger i et langt væk. Nu kan de sidde roligt i to en halv dag roligt og vide, at de er i afslappede omgivelser og diskutere emner, der både er kortsigtede og langsigtede – uden at det står i avisen bagefter[3]

I tv-klippet siger Federspiel at: ”Der er ikke nogen konklusioner, der er ikke nogen papirer - vi skjuler ingen papirer for nogen, for der er ikke nogen”. Sandheden er, at definitive konklusioner sikres, og instruktionerne kommer fra deres mestre i Illuminati - Van Duyn afslører det i hans tale. Problemløsninger føres ud i samfundene via Bilderberg, som er bygget på en superorganisation der er skabt til at styre hele Jorden. Det må verden ikke få at vide, og derfor er Federspiel tvunget til at fortælle så afdæmpet om Bilderberg, der er en organisation, selvom han siger det ikke er det.

Dino Knudsen, der har forsket i sådanne organisationer kommer tættere på sagen:

Formelt har medlemmerne ikke nogen magt. Men de har en indflydelse og har været med til at skubbe på europæisk integration og samarbejde… de gør det på en mere indirekte måde og en mere subtil måde, end man kan læse i sensationspressen eller i konspirationsteoretikernes udlægninger. De gør det ved at sætte nogle vigtige agendaer for, hvad der bliver drøftet både i den offentlige debat og i regeringer. De er med til at definere de udfordringer, vi står over for - og løsningerne på dem. Der har de en gennemslagskraft, fordi de samler de her betydningsfulde mennesker fra både USA, Canada og Europa.”[4]

Dino Knudsen tager dog fejl, når han underkender den eksekverende magt hos Bilderberg. Bilderberg er en udøvende magt, der af Illuminati får bestemmelser de skal udføre i samfundene. Han siger at:

Det er ikke sådan, at de sidder og er en verdensregering og beslutter ting i kulissen, som senere bliver udført af tro partisoldater.

Det er rigtigt at de ikke beslutter ting i kulissen - og dog. De har en agenda, som de ikke selv beslutter, men de beslutter hvordan de får skubbet agendaen ud i samfundene. Det er nøjagtigt det samme som med Den Trilaterale Kommission, hvor Knudsen siger at:

Min forskning viser, at kommissionen på dens møder får sat dagsordener, som regeringer senere fører ud i livet… I 1970erne var kommissionen hurtig til at sikre sig indflydelse i forhold til at præge Verdensbanken og den Internationale Valutafond, IMF… Kommissionen har gennem årene støbt mange politiske kugler og mange medlemmer har senere fået topposter i regeringer… I kommissionen er medlemmerne med til at præge vores samfund - den har uforholdsmæssig stor mulighed for at præge verden, og det foregår uden den store bevågenhed[5]

Den Trilaterale Kommission er blot én af Illuminati’s store organisationer. Bilderberg er en anden. Og derfor er det ikke så underligt at både Connie Hedegaard[6] blev Klimakommisær i EU og Anders Fogh Rasmussen blev NATO General, efter deres deltagelse i Bilderberg. Det kan også meget vel være at Helle Thornings møde med Bilderberg skubbede til hendes embede som Statsminister[7]. Måske var det også begyndelsen til at hun nu er i betragtning som EU’s præsident efter Herman Van Rompuy[8]

Billede fra første Bilderberg møde, hvor Prince Bernard bliver valgt som sekretær, hvilket han var fra 1954 til 1976.
Som eliten igennem Den Trilaterale Kommission præger Verdensbanken og IMF, har de også gjort det igennem Bilderberg. F.eks. efter det første Bilderberg møde i 1954, blev Federal Reserve Act en realitet, og igennem dette system styres stort set verdens økonomi, som er stærkt bundet op på den Amerikanske dollar. Fire år efter, i 1958, udformede Bilderberg EU og Euro valutaen. På Bilderbergmødet i 1991, det fyrretyvende møde, holdt i Baden Baden i Tyskland, deltog Bill Clinton, og det var på dette møde det blev bestemt at Clinton skulle være næste præsident. CFR folkene rapporterede tilbage til sine Illuminati mestre og det var derfor han deltog på biodiversitets konferencen i 1992. 1991 var samme år David Rockerfeller efter sigende gav sin takketale til medierne: ”Vi er taknemlige over for Washington Post, New York Times, Time Magazine, og andre store publikationer, hvis direktører har deltaget i vore møder, at de har respekteret deres løfter om diskretion i næsten 40 år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden, hvis offentligheden havde fået kendskab til den.

Bilderberg agenda, 2014


Daniel Estulin, der har fulgt Bilderberg i adskillige år, har fået årets agenda afsløret fra en kilde, og nogle af punkterne lyder således - formuleret af Estulin:

1) Atom diplomati - hvordan Rusland, Kina og endda Iran kunne samarbejde for at nedbryde den vestlige førerstilling.

2) De seneste gas aftaler mellem Rusland og Kina - hvordan dette og andre langvarige projekter mellem de to lande med sandsynlighed vil reducere afhængigheden af dollaren som en reserve valuta.

3) Den stigende nationalisme inden for Europa som udfordrer Europa Unionens magtstruktur - de seneste sejre for det populistiske Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti, som modsætter sig den Europæiske Union, er af særdeles bekymring for Bilderberg Gruppen, fordi EU og dens Euro valuta blev udarbejdet af gruppen på dets andet årsmøde i 1955.

4) Europa Unionens Internet privatlivs regulativer - hvad betyder de for USA

5) Stigningen i cyber krigsførelse - regeringen kunne på en vildledende måde bruge truslen om cyber angreb for at styrke censur og andre Internet regulativer.

6) Fra Ukraine til Syrien - er Obama’s udenrigspolitik dødsdømt?

7) ”Klimaforandrings” agendaen - de-industrialiseringen af bestemte nationer som et resultat af ”klimaforandrings” traktater og lovindgreb.

Punkerne er på ingen måde fastlagte og kan ændre sig. På deres egen hjemmeside er der elleve punkter, 1) er den økonomiske genoprettelse holdbar? 2) Hvem betaler for demografien? 3) Eksisterer privatlivet? 4) Hvor speciel er forholdet i efterretnings deling? 5) Store forandringer i teknologi og jobs. 6) Demokratiets fremtid og middelklasses fælden. 7) Kinas politiske og økonomiske udsigter. 8) Mellemøstens nye arkitektur. 9) Ukraine. 10) Hvad er det næste for Europa? 11) Aktuelle begivenheder[9].

Fritz Springmeier har fået en agenda for lørdag d. 31 maj. Formiddagen lyder på 1) De sociale mediers magt. 2) Jean-Claude Juncker og det europæiske samfund (han skal muligvis være ny formand for EU-kommissionen efter José Manuel Barroso). 3) Obama/Shinseki affæren. 4) Indien og atomkraften. 5) Poroshenko’s Ukraine imod Putin’s Rusland. Eftermiddagen indeholder 1) Pres på NSA / hvordan fås bedre kontrol med NSA. 2) Google: Verdener der ikke er parate til at blive glemt. 3) Syrien og de kemiske våben. 4) Kan Mellemøsten overvinde udfordringerne? 5) Hvordan kan Illuminati’s magt forøges til fordel for befolkningen?

Det vides ikke nøjagtigt hvad der er blevet talt om, og det er vigtigt at forstå at den åbenhed der forsøges lagt for dagen, ikke er hele sandheden - hvis det overhovedet har noget forhold til sandheden. Men jeg vil sige at jeg har bedre tillid til Springmeier’s kilder, end mange andre.

Åbenhed


Nu til William C. Van Duyn’s brev til Springmeier. William er ud af Van Duyn blodlinie, én af Illuminati’s tretten blodlinier. Derfor er det ikke svært at forstå, at han så naturligt refererer til Illuminati i sin tale. De offentlige medier forsøger at programmere den offentlige bevidsthed til at fornægte enhver mulig eksistens af Illuminati, men William C. Van Duyn’s tale bekræfter mange konspirationsteorier som mange, herunder danske politikere der tror sig selv mere vidende end de er, længe har grint af.

Når mennesker som William C. Van Duyn taler, skal man forstå talen ud fra deres tankegang. Den åbenhed han viser, den tilsyneladende hensigt om en bedre fremtid, skal forstås ud fra Illuminati’s tankegang. Han er soldat i Antikrists hær, der som jeg fortæller i artiklen ”Den Sorte Vækkelse”, venter på at gøre verden bedre ved at vælte den nuværende verden, og ud af det kaos indstifte en ny, en verden med ti kongerier og ti konger, der alle giver én person sin magt, nemlig Antikrist. William taler som Antikrist i sin tale, og jeg vil forsøge at vise dig hvad der ligger i hans ord.

Den dæmoniske verden taler igennem sine vasaller så som Illuminati, om en bedre Jord - en ny Jord i fred og balance. De taler om energier på højere frekvenser, der for dem der kan tage et kvantespring ind i disse energier, vil opleve at blive indhyllet i Kristus. Med sandhedens ord, betyder det at dæmoniske kræfter (energierne) vil forandre mennesker der træder ind i dem (igennem dyrets mærke) og de vil blive indhyllet - anerkendt af Antikrist (som de kalder Kristus). Det er okkult - skjult tale, og sådan skal åbningstalen fra Van Duyn forstås.

Jeg har skrevet med Springmeier for at verificere at talen er autentisk. Han har personligt kontakt med Van Duyn, tillige med hans personale, og de har givet ham information der ville have taget tusindevis af timer at lave research til, hvis det var plantet misinformation. Springmeier har af Van Duyn fået billeder, stamtræer til slægtsforsking af Van Duyn familien, tillige med masser af informationer om Van Duyns liv. Og Springmeier er ofte foran nyhedsmedierne. F.eks. skrev Springmeier om Spaniens konges abdicering før det var sket, og før medierne fortalte om det. Han har lavet et kæmpe studie af Illuminati’s tretten blodlinier, og fundet, med stor modstand og skepsis fra andre researchere, at Van Duyn tilhører den øverste liga inden for Illuminati. Men de seneste år er der kommet mere og mere information ud, der beviser at Springmeier havde ret. Springmeiers svar til mine direkte spørgsmål om hvorvidt Van Duyn er ægte, og den, der har skrevet til Springmeier, og ydermere om talen er ægte og givet som skrevet, er klare: ”Mr. Van Duyn er ægte. Han er den, han siger han er”. Om talen er ægte? ”Jeg har lagt teksterne fra flere af hans taler ud. Jeg har modtaget dem før han gav talerne, så jeg har ingen måde hvorpå jeg kan vide om de korresponderer præcist med det som endeligt blev sagt… Til min bedste kendskab er det, jeg lægger ud ægte”.

William C. Van Duyn’s far, William Gerrit Van Duyn, var med, da EU blev formet med sine seks medlemmer, og nu 58 år efter er det William C. der åbner mødet, og talen var som følger - jeg oversætter hele talen og kommenterer ind i mellem:

Damer og Herrer,
Lad mig byde jer velkommen til den 62ende udgave af Bilderbergmødet her i København.
Siden skabelsen af Bilderberg tilbage i 1954, besluttede min far [William Gerrit Van Duyn], HRH Prince Bernhard af Lippe-Biesterfeld, Henry Kissinger, at organisere en begivenhed for at forene forskellige enheder fra industri, politik og kultur. Efter det fjerde møde tilbage i 1958, sammensatte Bilderbergmedlemmerne betingelserne for Rom Traktaten. Den blev endelig underskrevet og det Europæiske Fællesskab var født med 6 statsmedlemmer. I dag indeholder det Europæiske fællesskab 28 lande. Og i dag rådgiver Bilderbergerne 134 statsmedlemmer.

I dag vil min tale blive publiceret offentligt af vores nye fjende: Medierne.
Bilderberg er ikke et hemmeligt samfund, og har aldrig været det. Måske i befolkningens øjne, men det vi gjorde, var at holde vore emner og beslutninger for os selv. Vi er ikke onde. Jeg har ikke et altseende øje. Mine forfædre sørgede kun for at Øjet er på dollar sedlen.

Bilderberg er ikke en konspiration, men mennesker og konspirationsteoretikere med deres infantile fantasier ser det sådan. Ingen af jer, og jeg er ligeglad med hvor magtfuld du er, sidder omkring bordet i et mørkt rum, holder hænder, stirrer på en krystalkugle og planlægger verdens fremtid

Her skal det siges, at Bilderberg netop er hemmelig, fordi de, som Van Duyn selv siger, holder emner og beslutninger for sig selv. De bestemmer bag lukkede døre - ikke hvad der skal ske, men hvordan. Senere i sin tale siger han at: ”Jeg afviser alle hemmelige beslutninger taget af os. Hvorfor skulle vi fortsætte med at styre systemet bag lukkede døre?” På Hotel Merriott blev vinduerne mørklagt med film på ruderne og ingen deltagere må sige noget i det offentlige rum. Som vist kommer der beslutninger fra Bilderberg, beslutninger som træffes ud fra elitens krav til deltagerne, om at føre deres planer ud i samfundene. De planlægger rigtignok ikke verdens fremtid - den er planlagt uden for Bilderberg, af Eliten (hvilket han åbenbarer senere i sin tale). Bilderberg er blot planernes udøvere. Van Duyn lyver ikke, men han fortæller heller ikke hele sandheden - han er med andre ord desinformant - et kendetegn på en soldat i Antikrists hær.

Det er forståeligt at Van Duyn’s syn på verden er stærkt farvet, taget i betragtning hvorfra han kommer. Han mener tilsyneladende oprigtigt at alt hvad kritikerne har fundet frem om Bilderberg, er fabrikeret løgn. Og alligevel formår han at bekræfte fundene.

Den overstrømmende myte skabt af konspirationsteoretikere, journalister og mediemagnater, er et fabrikeret billede af Bilderberg. Men er de virkelig forårsaget som følge af os? Engagerede vi os ikke i dette luksuriøse hemmelighedsfulde, mystiske billede? Tilbage i tiden, samtaler jeg i dag med en vis kontroversiel researcher, som har studeret Illuminati i mere end 2 årtier [Fritz Springmeier]. Jeg har respekterer denne gentleman for hans mod og vision.
Jeg ønsker at forandre historien.

Jeg tror på at menneskeheden har en rettighed til deres fremtid. Befolkningen er frustreret, manipuleret og demoraliseret af deres egne ledere. De lever i deres egne kartesiske fantasier, med håbet om at Gud vil sende messias for at frelse deres sjæl! Gud har andre planer med menneskeheden. Han skaber balancen mellem godt og ondt.

Tiden forandrer sig: og jeg er glad for at mærke de forandringer. Jeg mærker en generel bevidsthed og singulariteter af de opvågnede… Folk begynder at stille mig de gode spørgsmål. Deres primære spørgsmål er ”Hvad er sandt?” Det er et fænomen af svar og reaktion på en overdrevent følt opfattelse af at hele verden er dødsdømt til katastrofe, fattigdom, uretfærdighed og elendighed.

Det er en utrolig tale. Illuminati’s gud skaber balance mellem godt og ondt - det er Ying og Yang - det er himmel og jord der mødes, det er den åndelige verden der bliver den fysiske verden - det stammer helt tilbage fra 1. Mos. 6, da gudesønnerne (englene) gik ind til menneskedøtrene og producerede legemliggørelsen af himmel og jord i ét, nephilims, kæmperne. Det er det, Gud i Dan. 2:43 åbenbarer vil være konstruktionen i det sidste verdensrige - ”som du så jernet blandet med leret, sådan skal de blande sig med menneskets sæd” (KJV).

Singulariteten, som han ser i tidens opvågning, hvilket er dæmonernes arbejde i mennesket for at forberede vejen for Antikrist og forberede mennesket på at modtage hans mærke, det er det ”nye menneske”, supermennesket - en ”bortrykkelse” hvor mennesket loves frigjort fra den nuværende evolutionære tilstand. Det er kernen i Darwins lære, at vi bliver bedre og klogere, og det var læren i Nietzscheismen om supermennesket, som begge, sammen med Marxisme, i Illuminati’s protokoller bliver kaldt deres succes[10] - som ifølge dem selv har haft en opløsende effekt på verdens goyim - et hebræiske ord eliten bruger til at beskrive os som kvæg. Singulariteten kommer visuelt til udtryk i Baphomet[11], foreningen af alle modsætninger der skrevet på sine arme har ordene ”solve” og ”coacula”, som betyder opløs og hærd. Opløs det gamle, og etablér noget nyt - ”Order Ab Chaos”, orden ud af kaos, Illuminati’s motto.

Der er ingen tvivl om, at Van Duyn taler i Antikrists ånd. Han er som taler repræsentant for Antikrist, og når han fortæller at folket spørger ham om ”Hvad er sandt?”, så er det klar tale der identificerer ham med Kristus. Pilatus spurgte Jesus: ”Hvad er sandhed?” (Joh. 18:38) og Van Duyn sidestiller jeg således med Jesus.

Hvad gør Bilderberg så stærk?
Det er på grund af dens udholdenhed. Medlemmer kommer og går, gæster kommer og går men systemet vokser sig stærkere og stærkere. Ingen præsident, ingen konge, ej heller premierminister vover at kritisere mit navn, og heller ikke Bilderbergerne, og de ved at de er marionetdukkerne af det magtfulde Illuminati, som arbejder bag scenerne

Der har du det - råt og u-forsødet. Systemet vokser sig stærkt, og præsidenter, konger, politikere er alle underlagt Illuminati. Det er sagt på Bilderberg mødet det her, og vore politiker prøver at bilde os ind at det er en snakkeklub. Illuminati arbejder bag scenen, og Bilderberg skubber planerne ud i samfundene!

Den generelle økonomi kollapser. Folk er grebet af noget de ikke altid forstår. Men, det tvinger dem til at handle i blinde, for deres egne interesser.

Det er det, de gør i større lande og helt bestemt i USA: det antropiske land! Hillary Clinton fortalte mig i går at det er som om en strømmende bevægelse kom over Amerika og vaskede dens stolthed væk. Som folk opdager at deres eksistens er truet, så beder de til Gud og anklager deres regering, Bilderbergerne og Satans konge kaldt Illuminati.

I den seneste Council on Foreign Relations tale I Brussels for få dage siden, advarede jeg om at en “global befolknings bevidsthed” truede en revolution imod deres regeringer.

I kommer fra meget forskellige ideologier, økonomier, kulturelle og politiske baggrunde. Det, som forener os, er at vi alle er besluttede på at finde løsningen for mennesket og menneskeheden.

Det er ironisk at han nævner, at en revolution er på vej. Helt tilbage fra den Franske Revolution, har Illuminati stået bag sådanne oprør. Om den Franske Revolution skriver de i deres protokoller:

Husk den Franske Revolution, som vi gav navnet ”Storslået”: hemmelighederne for dens forberedelse er velkendt for os, for de var fuldt ud værket af vore hænder[12].

Thomas Jefferson, som også var Illuminatimedlem, var også med til at forordne revolutionen, ifølge hans finansminister Alexander Hamilton, der skrev at Thomas Jefferson hjalp med at anstifte den Franske revolution. Alois Hoffin, som var redaktør for ”Vienna Journal”, havde dette at sige om den Franske revolution: ”Jeg skal aldrig stoppe med at gentage, at den Franske revolution kommer fra frimurerne og Illuminati.

Slagordet for den Franske Revolution var: ”Frihed, lighed, broderskab”. Det er samme motto som står opskrevet i Frimurernes Encyclopedia (Encyclopædia of Freemasonry). Det var den franske frimurerordens motto! Det var ikke folkenes påfund. I protokollerne, protokol 1, under punktet ”Vi skal gøre en ende på frihed” står der:

”Langt tilbage i gammel tid, var vi de første til at råbe ordene i folkemængden ”Frihed, Lighed, Broderskab”, ord som siden dengang er blevet gentaget mange gange, af dumme meningspapegøjer, som fra alle sider dalede ned over denne lokkemad og tog verdens trivsel med sig, sand frihed for individet, som tidligere var godt beskyttet imod pøblens pres. De håbefulde vismænd fra goyim (den menneskelige slavebesætning), de intellektuelle, kunne ikke forstå de udtalte ord i deres abstrakthed; så ikke at i naturen er der ingen lighed, kan ikke være frihed: at Naturen har selv etableret ulighed iblandt sindene, karaktererne og kapaciteterne...[13]

Ligeledes er oprøret i Ukraine ansporet af Illuminati, for at få dem ind i Supernation 5, den Østeuropæiske region[14]. Illuminati bryster sig af sin magt til at skabe et sådant kaos, og de skriver i protokollerne at:

Ubrugelige forandringer i regeringsformer, hvortil vi foranledigede ”Goyim” (kodet ord for os som værende en slavemasse), da vi underminerede deres statsstrukturer, vil have udmattet folket til den tid (ved fuldførelsen af den Nye Verdenorden), så de vil fortrække at finde sig i hvad som helst under os, frem for at løbe risikoen for igen at skulle udholde al den propaganda og elendighed de har gennemgået[15]

Anerkendelsen af vores despot må også komme før ødelæggelsen af konstitutionen; tidspunktet for denne anerkendelse vil komme når folket, udmattet til det yderste af uregelmæssighederne og inkompetencen - en situation vi vil arrangere - hos deres regenter vil skrige: ’Væk med dem og giv os en konge over hele jorden, som vil forene os og udrydde årsagerne til uorden - grænseområder, nationaliteter, religioner, statsgæld - som vil give os fred og ro, som vi ikke kan finde under vores regenter og højtstående repræsentanter’[16]

Ved at påvirke de ”forskellige ideologier, økonomier, kulturelle og politiske baggrunde”, arrangerer Van Duyn og hans med-illuminater oprøret i befolkningen - som i den Franske Revolution, som i Ukraine. Når han taler om at den generelle økonomi kollapser, så skal det forstås at det er Illuminati’s plan - at pille det gamle ned og bygge noget nyt op. I protokollerne siger de at:

Vi skal skabe, med alle hemmelige og skjulte metoder som ligger for os, og med hjælp fra guldet som er i vore hænder, en universel økonomisk krise, hvorved vi vil kaste hele folkemængder af arbejdere på gaden på én gang, i alle Europas lande. Disse folkemængder vil med fornøjelse skynde sig for at udgyde blodet fra dem som de i forenklingen af deres ignorance, har misundt fra vuggen, og hvis ejendom de da vil være i stand til at rane[17]

Tilbage til talen. Van Duyn er klar i mælet, det handler om en Én Verdens Regering:

Og de som arbejder for sin egen grådighed, succes og sult efter berømmelse, som har solgt deres nationer som Bush’erne, Mugabe, Orban, Al-Bashir, Kim Jong-Un er forrædere. Ikke bare forrædere af sit folk, men af menneskeheden som helhed.

Emnet for dette Bilderbergmøde er Én Verdens Regeringen.
For syv år siden kollapsede Europas økonomi næsten. Det var ikke på grund af Europas svage økonomi. Det kom til os direkte fra USA, med deres ustabile banksystem.

USA’s boligboblebrist som toppede i 2006, forårsagede at sikkerhedsværdierne bundet til USA’s ejendomspriser faldt, og det ødelagde globale finansielle institutioner uden at nævne nationalgælden. Global økonomikrise på grund af Amerikansk ejendom? På grund af deres grådighed? Skal resten af verdensøkonomien være afhængig af USA’s økonomi?

Jeg er nødt til her at springe lidt frem i talen, for man kan få fornemmelsen af at Van Duyn vil af med den Amerikanske økonomi. Det vil han ikke - ikke endnu, den skal først tjene sit fulde formål. Han siger længere henne i talen at: ”Med et stærkere Amerika vil vi være i stand til at påvirke verdensøkonomien i den rigtige retning, ar humanitære grunde”. Med andre ord skal verdensøkonomien være afhængig af USA! Det er en direkte erkendelse af at USA’s økonomi har en afgørende effekt på verdensøkonomien - præcis som Illuminati har planlagt det. Her er det vigtigt at forstå, at USA’s økonomi har til formål at forordne den Nye Verdensorden - Illuminati’s løsning på en perfekt Jord - hvilket Gud afslører er begyndelsen på Antikrists globale krigsførelse, hvor alt kød, mennesker og dyr vil dø, om ikke Gud selv griber ind (Matt. 24:22). Illuminati selv, har sat deres logo på den Amerikanske økonomi med pyramiden, øjet som Van Duyn nævner, og Fønix fuglen. I 1935 blev disse to segl trykt bag på dollarsedlen. Budskabet som omgiver denne pyramide siger på Latin: ”Annuit Cæptis, Novus Ordo Seclorum”, der betyder: ”Bekendtgørelse af fødslen, af den Nye Verdensorden” - efter Van Duyn’s ord, emnet for Bilderbergmødet.

Ørnen, som i begyndelsen var Fønix fuglen, viser selvfølgelig at af ilden fra den gamle verdensorden, vil den nye opstå.

En anden nøgle der er implementeret i USA: et universelt velfærdsprincip hvorpå USA er grundlagt. Men velfærd er ikke en ubrugelig bums der sidder på sofaen, spiser pizza, spilder øllen ud over sig selv, ser fjernsyn, mens han/hun venter på en arbejdsløshedscheck.

Spørg en gennemsnitlig person om hensigten med menneskets eksistens, eller med en statsmagt. Ville hans/hendes svar være at sørge for den gennerelle velfærd for menneskehedens kommende generationer? Det tror jeg ikke.

Folk vil have en Nation, et Imperium. Uddan folket, det er det, de vil have: globalisering. Folk tror på at for at have et imperium, skal der penge til. Men penge er ikke et resultat af velfærd. Økonomien er ikke baseret på penge men på produktion og innovation. Penge får ikke verden til at køre rundt. Penge har ingen værdi. Når familier høster deres egne grøntsager og frugter i sine haver, har de mere værdi end penge.

Illuminati’s uddannelse, begyndende i den såkaldte oplysningstid, gav Darwinismen overtaget og bedrog verden til at acceptere en verdensreligion uden Gud. Det var begyndelsen på selvbedraget, hvorom Bibelen med tanke på den evolutionære religion siger at: ”Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer” (Romerne. 1:22). Det var begyndelsen på hovmodet der bilder os ind at vi er den førende, dominerende og stærkeste race som har kæmpet sig op af livets ursuppe.
Det er grundlaget for at vi som i Babel tror vi kan skabe os et navn - at vi kan bygge et rige, der når op til Himmelen - hvor himmel og Jord mødes, Ying og Yang - balancen mellem godt og ondt, som Van Duyn’s Gud repræsenterer. Lad mig citere kong David der siger: ”som Græs er Menneskets dage, han blomstrer som Markens Blomster; når et Vejr farer over ham, er han ej mere, hans Sted får ham aldrig at se igen” (Sal. 103:15-16). Hans søn, Jordens klogeste mand, Kong Salomon, indså ligeså følgende: ”Ej mindes de svundne Slægter, og de ny, som kommer engang, skal ej heller mindes af dem, som kommer senere hen…den vises Minde er lige så lidt evigt som Tåbens, fordi nu engang alt glemmes i kommende Dage; ak! den vise må dø så godt som Tåben” (Præd. 1:11, Præd. 2:16). Mennesket er intet. Absolut intet - var det ikke for Gud. Han er alt i alle (1. Kor. 12:6 ; 1. Kor. 15:28), og afviser man i sit selvbedrag om storhed Ham, vil hvert et minde om os for evigt udslettes. Gud satte os Jordens grænser (Apg. 17:26) og i Illuminati’s hovmod om bedrevidenhed vil de nedbryde dem og lave én Nation, ét imperium, et Nyt Verdensrige.

Menneskelig sinds kontrol. Menneskets sind påvirker planeten. Det er sådan det måles. Det betyder udødelighed for menneskehedens sjæl. Vi er i stand til at nyde universets principper. Det tillader folk at forny sig, at tro og at harmonisere forholdet mellem menneske og natur. Mennesket ødelægger sine egne liv med vilje, igennem deres sult efter højere levestandard. De graver sine egne grave, med deres egen gæld. Hvis mennesket ikke ændrer son holdning, vil 35% af befolkningen udslettes. De vil ødelægge deres egne kreative kræfter uden grund.

Befolkningen gav depressionen skylden. Men 2008 depressionen var ikke en begivenhed som udryddede verdens kapitalister. Meningen var at den skulle gøre befolkningen opmærksom på deres grådighed og dovenskab i sine liv, at lade dem stå ansigt til ansigt med fattigdommens udsyn. De giver bankerne skylden, regeringerne og os alle sammen.

Illuminati’s religion er naturdyrkelsen. Det kommer til udtryk på mange måder - bl.a. som jeg fortæller i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt”, igennem deres dokument kaldt ”Convention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States” fra en kongres der blev holdt i Brasilien, Rio de Janeiro, d. 5. juni 1992, som blev underskrevet af FN året efter, d. 4. juni 1993. Slutresultatet af dokumentet viser at hele biodiversitets traktaten går ud på følgende: ”Målsætning: At gøre naturtilbedelse til en statsreligion”10. Vi skal være ét med moder natur, der har givet os livet, og Illuminati er villig til at lade en menneskeudryddelse går over Jorden, for at beskytte moderjord - Van Duyn nævner udryddelse af 35% af verdens befolkning, men Gud viser i Ordet at det bliver mange flere.

Bemærk det, jeg har understreget i teksten. Depressionen i 2008 også kaldt bankkrisen, havde en mening - den var målrettet til at skræmme os - gøre os opmærksomme på at vi ikke skal blive for velhavende. Van Duyn fortæller her at krisen er fabrikeret af Illuminati! Illuminati kalder det grådighed, men tusinder af mennesker købte huse til særdeles oppustede priser, hvilket ville have været ansvarligt om ikke Illuminati havde skruet på de økonomiske knapper. Hvis det ikke var ansvarlige lån individerne havde taget, ville en triviel konkurs kunne have gjort det. Jeg har fortalt meget om denne fabrikerede krise, som uden tvivl er et led i modelleringen af en mere globaliseret økonomi[18].

Lad os give dem det, de vil have:
Hvorfor giver vi dem ikke retten til at styre naturens gang i økonomi, social velfærd, krigsspillet og fremtidens nytænkning… Grækerne sprænger det europæiske system med deres ubetalelige gæld. Franskmændene stemmer på Front National
(et højreorienteret, nationalistisk politisk parti) til at redde den Franske patriotisme. Italienerne er Italienere. Jeg beder jer ikke om at være for følsomme, vi er ikke Spanske. Jeg vil heller ikke bevæge mig i retning af Østeuropa, Rusland og Asien.
Og så kommer Bruxelles og det Europæiske Fællesskab. Lad os fyre dem alle sammen. De frygtelige ubrugelige folk som sidder i behagelige konferencerum - spark Herman Van Rompuy ud (undskyld Herman) men han er ubrugelig. Bruxelles den onde by, styret af Illuminati.
Washington, de våde pjalter… som kæmper mellem dumme republikanere med deres tro på våben og evangelier, imod de dumme demokrater med deres socialistiske ideologi der følger Lenins regler. Spørg en republikansk bondeknold om forskellen mellem socialisme og fascisme eller demokraterne om våben og evangelium…

Helt tydeligt er Van Duyn sarkastisk her - Bruxelles - EU er Illuminati’s værk, og meningen er selvfølgelig at vi ikke vil kunne klare os uden Illuminati - alt vi kan, er at håne det, vi ikke forstår. Det er et åbenlyst udbrud af hovmod og arrogance. Ifølge Illuminati’s protokoller, er de selv skyldige i at vælte Europas lederskab - konger, dronninger og kejsere - de regerede fint uden Illuminati’s hjælp op i 1700 tallet.

Lad mig svare på Van Duyn’s spørgsmål. Forskellen på socialisme og fascisme er der ikke. Socialisme er elitens middel til at tage vores ejendom og bestyrke Staten med det - hvilket er fascisme. Han sagde det selv, ”præsident… konge… premierminister” som udgør Staten - ”de ved at de er marionetdukkerne af det magtfulde Illuminati”.

Forskellen mellem våben og evangelium er der heller ikke. Begge dele handler om at tilvejebringe frihed. USA’s oprindelige tanke med våbenretten var, at en person der ejer et stykke land, skal have midlerne til at forsvare land, gods og familie imod netop Staten, imod Illuminati - og derfor er der denne kamp imod våben i USA nu. Illuminati taler i sine protokoller om afskaffelse af privat ejendom:

Vi vil skabe, med alle hemmelige underjordiske metoder som ligger åbent for os og med hjælpen fra guld, som alt sammen er i vore hænder, en universel økonomisk krise, hvori vi vil kaste hele hobe af arbejdere på gaderne simultant i alle Europas lande.[19]

Den fabrikerede bankkrise i 2008 og frem, var en forsmag på dette - som Van Duyn siger, for at: ”lade dem stå ansigt til ansigt med fattigdommens udsyn”. Den fulde udfoldelse af denne plan, kan udspille sig hvis eller når Illuminati’s sorte vækkelse[20] forløses over jorden.

GOYIM Aristokratiet som en politisk magt, er død - vi behøver ikke at regne det med; men som jordbesiddende indehavere, kan de stadig være skadelige for os, med det faktum at de er selv-forsynende med ressourcerne hvorpå de bor. Det er derfor essentielt for os, for hver en pris, at berøve dem deres jord. Denne målsætning vil bedst opnås ved at forøge byrderne på besiddende ejendom - ved at bebyrde jord med gæld. Disse tiltag vil hindre landeje og holde det i en tilstand af ydmyg og ubetinget underkastelse.[21]

Van Duyn fortsætter med Antikrists bedrageriske stemme:

Kender regeringen overhovedet til sin borgeres behov? Kender den til middelklassen og dens fattigdom? En den klar over manglen på sin borgeres manglende uddannelse? Sandheden bag sundhedssystemets vederstyggelighed? Vi er nødt til at løse det Amerikanske problem for befolkningen.

I sine protokoller skriver Illuminati - som Van Duyn fortæller senere har pligt til at kontrollere regeringerne - at Antikrist er den, der løser problemerne:

Når Israels Konge tager kronen, givet ham af Europa, på sit hellige hoved, vil han blive verdens patriark. De uundgåelige ofre, ofret af ham som konsekvens af deres egnethed, vil aldrig nå antallet af ofre, ofret af århundredenes gang af vanviddets pragt, efterligningen mellem Goy regeringerne. Vores konge vil være i konstant sammenhørighed med folket, og lave taler til dem fra tribunen, hvis berømmelse i samme time vil spredes i hele verden[22]

Lad mig lige forklare denne tekst. Israels konge er i denne kontekst Antikrist. Det ved vi fordi Paulus afslører at fortabelsens søn ”tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud” (2. Tess. 2:4). Templet repræsenterer med stor sandsynlighed to ting, 1) det kommende fysiske tempel i Israel, og 2) mennesket, der i de troendes tilfælde er Guds tempel (1. Kor. 6:19). Den, der giver sit liv til Antikrist, vil være hans tempel. Den egnethed der som konsekvens gør mennesker til ofre, er en egnethed til at være ofre fordi de ikke vil tage imod ”Israel konge”, Antikrist. Hierarkiet bag Illuminati, den åndelige magt som holder sammen på alle trådene i forberedelserne til Antikrists komme, har fortalt sine meddelere om disse ofre, heriblandt Bill Lambert der var leder for Teosofiens Hus, der blev grundlagt af okkultisten Helena Petrovna Blavatsky. Han fortalte på et New Age seminar at der er en kategori af mennesker, hvis personlige bevidsthed ikke er og aldrig kan blive løftet op til at acceptere ”The Christ”, som er Antikrist, ”Israels konge”. Egnetheden er ikke en positiv egenskab men en egnet tilstand til at blive ofret, og disse mennesker der ikke vil acceptere Antikrist er egnet - udvalgt ”til at gå ind i et andet rum… disse mennesker vil forlade denne dimension[23].

For nogle, for de der har givet sine liv til Jesus, vil denne egnethed betyde at de bortrykkes, og forlader denne dimension - denne Jord. Det har Jesus lovet os (1. Tess. 4:16-17). De mennesker der giver sine liv til Jesus efter dette, vil heller ikke kunne acceptere og tage imod Antikrist, og den falske profet vil ”lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede (Antikrist)” (Åb. 13:15).

Men, ofrene igennem de århundrede hvor kvægenes (goyim) regeringer har efterlignet det, som Illuminati mener at komme til at gøre ordentlig, at lede folket i en perfekt verden, de ofre er talmæssigt større end de ofre Illuminati vil gøre, for at skabe sig de gode planetariske borgere, der har taget imod en opvakt bevidsthed til at tage imod Antikrist. Det er dog en løgn, for Eliten har planer om at udrydde 6,5 milliarder mennesker, som følge af deres 10 bud, indhugget i et monument af granit, lokaliseret i Elberton, Georgia, USA. Her er ét af budene: ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen[24]. Van Duyn selv siger det som tidligere citeret, under overskriften ”Menneskelig sindskontrol” - hvilket er udfaldet af Illuminati’s uddannelse af folket - med ordene: ”at harmonisere forholdet mellem menneske og natur”.

Denne Illuminati’s konge vil ”være i konstant samhørighed med folket”, han vil være i deres legemer som Gud er i de af Jesus løskøbte mennesker. Og det er det, Van Duyn refererer til, når han siger at ”vi”, hvilket er Illuminati, kender folkets problemer og dermed er nødt til at løse problemerne.

Med et stærkere Amerika, vil vi være i stand til at påvirke verdensøkonomien i den rigtige retning af humanitære grunde. Vi vil få en bedre forståelse på det Asiatiske marked. Våben, evangelier og socialisme vil ikke hjælpe dem. Hver enkelt Amerikaner må selv gøre det

Hver enkelt Amerikaner må selv gøre det”, siger Van Duyn, og den fortsatte tale viser, at det, der skal gøres, er at acceptere en ny verdensorden - som efter Van Duyn’s ord var emnet for Bilderbergmødet 2014:

Befolkningen vil styre verden perfekt, til gavn for menneskeheden!

Jeg taler om moral, og ikke videnskabelige eller økonomiske problemer. Tænker folket på deres fremtid om 10 år? Hvilken fremtid vil de have om 5 årtier? Har de ret til at drømme?
Hvem er skurkene her?

Jeg sagde til mig selv at menneskeheden må reddes. Men er det virkelig muligt? Menneskehedens brutalitet venter kun på de modige og fornuftige mennesker til at fuldende nationskonceptet. Jeg tror på nationernes broderskab. Men for nu styrer regeringer efter deres egne personlige agendaer, manipuleret af industriernes interesse begge, for at løse problemerne i sine lande.

Det er Illuminati’s pligt at kontrollere enhver bevægelse i alle regeringer, for at tilvejebringe sikkerhed for befolkningen - derfor skaber vi reglerne, vi bestemmer nationernes politik. Bilderbergerne er nødt til at dirigere de økonomiske faktorer i den rigtige retning og bygge tillid iblandt befolkningen!

Jeg afviser alle hemmelige beslutninger taget af os. Hvorfor skulle vi fortsætte med at styre systemet bag lukkede døre? Hvorfor skulle vi ikke stille befolkningen foran deres eget spejl og fortælle dem: Hallo! Vågn op…

Bilderberg Mødet er Illiminati’s redskab. Det eksisterer på grund af Illuminati. Bilderberg er den stærkeste og mest magtfulde forbindelse, det perfekte koncept for sund økonomisk sikkerhed, ved at holde verdensordenen i form, og menneskehedens initiativtager i fornuftens tidsalder.

Der har du det hele, sort på hvidt - talt til verdens højeste ledere under Illuminati. Med den rette moral, med den nye singularitet - en ophøjet bevidsthed, vil folket styre verden perfekt, og give en global regering under Illuminati al magt. Illuminati vil regere systemet åbent nu. Illuminati’s modige og fornuftige mennesker vil fuldende nationskonceptet, nationernes broderskab hvilket er den Ny Verdensorden - som de holder i form. De skaber reglerne og politikken i nationerne, og de styrer økonomien - og på rette tid vil den gamle verdensorden falde, og de vil række bjergningens strå ud til os hvilket vi kan gribe fat i som deres redning af os, og vinde vores tillid. Det kaldes ”bonding” når en person eller en instans skaber desperation og bagefter kommer med redningen. Jeg fortæller om det i artiklen ”Den Sorte Vækkelse”.

Illuminati skriver at:

Hvad enten en stat udmatter sig selv i sin egne krampetrækninger, eller dens interne uoverensstemmelser fører den under eksterne fjenders magt - så kan den regnes for uopretteligt mistet: Det er i vores magt. Den kapitalistiske despotisme, som helt og holdent er i vore hænder, rækkes ud som et strå, som staten, ubeslutsomt, må gribe fat i: hvis ikke - falder den ned på bunden.”[25]

I hver en stat, hvor der er dårlig organiserings af autoriteter, upersonlige love og ledere som har mistet deres personlighed i strømmen af evigt ynglende rettigheder fra liberalismen, finder jeg en ny rettighed - at angribe ved de stærkes ret, og at adsprede alle eksisterende ordensstyrker og bestemmelser for vinden, at omorganisere alle institutioner og blive den suveræne hersker over dem, som har efterladt os rettighederne til deres magt, ved at nedlægge dem frivilligt, i deres liberalisme.[26]

Det er nøjagtig samme betydning der ligger i Van Duyn’s tale! Når han taler om menneskeheden, så er individet ikke fredet. For at redde menneskeheden skal der skabes balance i naturen. Individerne må ofres. Det er i Illuminati’s naturreligion en balance mellem naturen og befolkningen. Han sagde det selv, vi skal ”harmonisere forholdet mellem menneske og natur”. Som sagt skal menneskeheden holdes under en halv milliard - det er Georgia Guidestones’ første bud. Det tiende bud er: ”Vær ikke en cancer på Jorden - Giv plads til naturen - Giv plads til naturen”.

Når Bibelen taler om en udryddelse af mennesker i trængslen, Antikrists regeringstid, så er det en direkte afsløring af elitens religiøse planer. Van Duyn er oprigtig når han siger de ikke er onde. Han mener oprigtigt at en udrensning er det bedste for menneskehedens overlevelse, for det bringer naturen i balance. En mand i mørket ser ikke klart. Han bekender sig blandt de oplyste, Illuminati, men han er i mørket og ser ikke ondt som ondt, ej heller godt som godt. Jesus advarer mennesker som Van Duyn og siger: ”Se derfor til, at ikke det lys, der er i dig, er mørke” (Luk. 11:35), og forstå lys som sandhed og mørke som løgn.

Afslutning:


Som afslutning på sin tale nævner Van Duyn at fra nu af vil der være en åbenhed for befolkningen. Bilderberg skal åbne mere op, og denne åbenhed som Illuminati begynder at tale om, er et klart signal til os om, at eliten har sine planer så forankrede, at intet kan rokke ved dem. De kan nu begynde at fortælle os hvad de vil gøre, og verdensborgernes reaktion og modreaktion har ingen konsekvens for eliten. I det ligger en stor magtdemonstration for eliten - et signal om deres almagt. De fortæller os hvad de vil gøre før de gør det, og selvom vi ved det og kan se det komme, kan vi intet gøre for at stoppe dem. Virkeligheden er desuden også, at Gud i Bibelen har advaret os om at det må komme.

Protestaktivister som f.eks. Alex Jones, der tror på at deres afsløringer får eliten til at ryste, forstår ikke hvor fremtræden tiden er. Vi er i de sidste minutter før en totalovertagelse af kloden, hvilket Gud som sagt i sin alvidenhed fortalte os for tusinder af år siden. Tiden for Jesu genkomst er nær - det er blevet sagt i hundrede år, men nu ses tydeligt at verden - magtfordelingen, moralen, naturens eget vidnesbyrd m.v. ikke kan fortsætte i eskalerende hast mod afgrunden. Noget må og vil snart ske.

Når tiden kommer, når den rette lunte tændes - og verden er spækket med lunter - vil der bryde kaos ud på globalt plan og tredje verdenskrig vil bane vejen for Antikrist. Det er Illuminati’s plan. En 91 dages krig, 13 uger, der skal tilrettelægge alt for Antikrist - producere Antikrist.

Planerne er der. Men er Guds tid kommet? Det er alt der betyder noget. Han bestemmer og Han alene!

Referenceliste


[1] Bilderberg Meetings
[2] Lykketoft afviser alle konspirationsteorier om Bilderberg”, DR Nyheder, d. 30-05-2014
[3] Bilderberg-deltager: Det snakker vi om på møderne”, TV2 d. 29-05-2014
[4] Bliv klogere på Bilderberg: Så meget magt har gruppen”, DR Nyheder, d. 29-05-2014
[5] Lukket elitært netværk har i 40 år påvirket regeringer”, DR Nyheder, d. 05-11-2013
[6] Connie H. scorer fedt på nyt job”, Tagryggen, d. 25-11-2009
[7] Thorning møder den hemmelige Bilderberggruppe”, Tagryggen, d. 10-05-2009
[8] Østrigsk avis: Thorning skal være EU-præsident”, Politiken, d. 30-05-2014: ”For at få støtte fra Storbritannien og de skeptiske nordiske stater, skal den danske statsminister afløse Van Rompuy…skriver Der Standards erfarne EU-korrespondent Thomas Mayer.
[9] Bilderberg Meetings, Press Release”, 62nd Bilderberg conference to take place from 29 May - 1 June 2014 in Copenhagen, Denmark.
[10] Sions Vises Protokoller, protokol 2, punkt 3. Læs også om singulariteten i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt”, under punktet ”Den digitale Gaia
[11] Læs mere i artiklen ”Påsken, verdensordnen og Lady Gaga
[12] Protokol 3, punkt 14
[13] Protokol 1, punkt 25
[14] Se nyhedsbloggen ”Supernation 5, Rusland, Hviderusland og Kazakhstan er født
[15] Protokol nr. 14, punkt 1
[16] Protokol 10, punkt 18
[17] Protokol 3, punkt 11
[18] Se mere under nyhedsblogemnet økonomi
[19] Protokol 3, punkt 11
[20] Læs evt. artiklen ”Den Sorte Vækkelse
[21] Protokol 6, punkt 4
[22] Protokol 15, punkt 23, 24.
[23] Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden
[24] Læs mere om elitens befolkningsreduktion i ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning: Befolkningsreduktion”. Se dette billede.
[25] Protokol 1, punkt 8
[26] Protokol 1, punkt 14


Debat: Bilderberg 2014

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation