Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

af Kim Andersen
Lagt på d. 14/08-03


Udskriv
Oversigt


Jeg er stødt på denne artikel, som er så interessant, at jeg bestemte mig for at oversætte den, så også du blev opmærksom, på de oplysninger den viser.

Det er oplysninger fra et New Age seminar, som fortæller meget om, hvad New Age har i tankerne for fremtiden. Man kan så mene, at New Age er uinteressant for os kristne. Men er man bare en smule interesseret i verdens gang, er det utroligt oplysende at følge med i, hvad New Agere siger.

Artiklen er oversat fra Cutting Edge!

Fortsat god læsning!


Mange lyttere har stillet mig (forfatteren hos Cuttingedge) mange spørgsmål om de endelige faser af verdensbegivenhederne, som leder til etableringen af den Ny Verdensorden, og dens Guddommelige Mand, ”The Christ”! (Bibelsk Antikrist) Dette seminar, holdt alene for medlemmer, åbenbarer svar på alle disse spørgsmål. Vi lærer også, at den okkulte side også venter på bortrykkelsen af de troende, og giver en omtrentlig tidsangivelse af den. Vi lærer også at den Ny Verdensordens Plan, giver top lederskabet af ”The Christs” Nye Religion til den romersk katolske Pave!

Først er vi nød til at give dig lidt baggrundsoplysninger omkring dette seminar. I starten af 1990, blev jeg interviewet af en kristen radio station, om den kommende Ny Verdensorden. Ved timens slutning, modtog jeg et telefonopkald på stationen, fra en mand som sagde at han nu var en på ny født kristen, men at han var kommet ud fra det okkulte. Denne gentleman, som vi vil kalde John, sagde at han var begejstret over at høre en kristen leder, som havde mere end en begyndende ide om, hvad der foregik. Ydermere, sagde John, at han ville vise mig meget mere materiale som jeg skulle læse, for at gøre min forståelse af den okkulte Ny Verdensorden dybere.

John havde været et medlem af ”the Worldwide Church of God” (den verdensvide Guds kirke) eller ”Children of God” (Guds børn), plus ”the House of Theosophy” (Teosofi huset). Jeg besluttede mig for at møde John, for at konstatere om han var ægte eller uægte og hvorvidt han var troværdig. Efter vores første møde, tog John mig med til den største New Age boghandel jeg nogensinde havde set, i Cambridge, Massachusetts, ikke langt fra Harvard Universitetsområde.

John viste mig mange bøger som han anbefalede, og i hvilken rækkefølge jeg skulle læse dem. Jeg købte den første bog dengang, og har læst lige siden. Gud brugte disse okkulte bøger til virkelig at udvide min forståelse for den ny Verdensordens Plan. Jeg kan ikke tro den forskel det gjorde, da jeg gik direkte til selve kildebøgerne, i stedet for at være afhængig af kristne forfattere, som var eksperter på disse bøger. Jeg opdagede også, at selvom de kristne forfattere talte sandt, var der så meget mere de ikke sagde! Min forståelses horisont blev dramatisk udvidet.

Over et år gik og John og jeg blev nære venner, og han min fortrolige. Meget af det materiale du læser, er resultatet af hans input, i forhold til hvad jeg skulle læse. For nogle måneder siden, modtog jeg et kæmpe kompliment for min okkulte forståelse, fra en ”praktiserende national socialist”, som han definerede sig selv. Denne mærkat betyder selvfølgelig, at denne person var en praktiserende Nazist, og det skinnede klart igennem i hans mail, at han var dybt involveret i okkult praksis. Denne Nazist fortalte mig at jeg tydeligvis havde ”læst det rette materiale”, og han advarede mig imod at forsøge at bruge mit kendskab til det okkulte, til at identificere Antikrist!! Han advarede mig, at sådanne et forsøg, sandsynligvis ville resultere i min alt for tidlige død!

Jeg tog denne e-mail som et virkeligt kompliment, og jeg indså, at det faktisk var et kompliment til John!!

Men nu tilbage til min historie. Tidligt i august 1991, ringede John til mig for at fortælle, at den nye engelske diktator for ”the House of Theosophy”, Bill Lambert, holdte et seminar ved Bostons hovedkvarter. Navnet på dette seminar ”MULIGE OG SANDSYNLIGE HÆNDELSER I FREMTIDEN”, pirrede virkelig min interesse!! John fortalte, at Bill Lambert var en af de store spillere i den Ny verdensordens Projekt, fordi ”the House of Theosophy” altid har været en stor spiller siden Madame Blavatsky havde grundlagt det i 1875.

John sagde, at Lambert stadig anså ham som et medlem, så han kunne komme ind, med mig som sin gæst. John bad mig om, at holde min identitet som kristen hemmelig, og bare lytte og tage noter. Åbenbaringerne var lamslående, ikke så meget for deres egentlige indhold, men fordi deres planer opfyldte Bibelsk profeti, og meget af det han åbenbarede, viste at endetiden virkelig er over os.

Lambert åbenbarede mange punkter, hvoraf jeg vil nævne nogle få: 1) Lambert åbenbarede under hvilke omstændigheder den Ny Verdensordens Religion skulle etableres, og til sidst samle alle verden religioner i en. Han åbenbarede endvidere, hvem der var den valgte top leder til denne globale religiøse kolos. Denne leder ville selvfølgelig automatisk være den falske profet, om hvilken Åbenbaringsbogen 13 fortæller os meget om. Mig bekendt er det første gang nogen har afsløret hvem den falske profet er planlagt at være. 2) Lambert åbenbarede at verdens okkulte lederskab ventede på hændelsen, som den kristne kirke kalder bortrykkelsen. 3) Lambert åbenbarer vigtigheden af Antikrists fremkomst, og nogle af de tegn og undere som vil gå forud for hans fremkomst.. 4) Lambert åbenbarede at der i fortiden var givet megen kundskab til mennesket igennem tiderne – et faktum jeg havde lært fra andre kilder – men også at der frem til enden af dette århundrede, ville blive åbenbaret endnu en stor opfindelse inden for elektricitet. Denne opfindelse ville forberede mennesket til at gå ind i ”The Christs” tidsalder, og hans tusindårige regeringstid.

Husk at dette er mine noter. Derfor, alle specifikke tekstmæssige eftertryk, og alle understregninger, og al placering af noter i bokse, og alle noter med store bogstaver er mit arbejde. Jeg prøver ganske enkelt at skære af til det relevante, nøglefakta klarere til din opmærksomhed. Jeg vil fortælle dig, at jeg er glad for at min mester-universitets-stenografi ikke havde forladt mig, selvom der er 26 år siden jeg forlod universitetet, ved denne tid ved dette seminar. Lamberts faktiske ord, vil være omsluttet af anførselstegn ( ”).

Jeg indrømmer også, at åbenbaringerne som Lambert gav, til tider gjorde mig så betaget, på grund af de bibelske endetids profetier, at jeg fandt det svært at fortsætte med at skrive ved det næste forløb af hændelser som han skitserede. Husk, Lambert åbenbarer detaljer af en menneskelig plan, lavet i samarbejde med overnaturlige ”ledende ånder” for at etablere den Ny Verdensorden. De har ingen anelse om, at deres Plan ganske enkelt og præcist opfylder bibelsk profeti.

Og nu mine noter fra dette mest røbende seminar.

I. ”Profeti – Naturlig selv-opfyldelse af:

”Hvad en person tror, han skaber. Okkulte love erklærer at energi følger tanke. Derfor kan kollektiv tro, på en forkert profeti, af millioner af mennesker, forårsage et umådeligt ubevidst niveau af negative følelser, som kan lede til opfyldelse af profetien.”

”Armageddon er et godt eksempel. Folk tror på Armageddon konceptet, hvilket er, at denne nuværende verden må ødelægges, før den nye kan skabes (den nye himmel og den nye jord). Derfor leder en massiv kollektiv tro på dette koncept, hen imod en selv-opfyldelse af dette koncept. Tro på Armageddon er sammenflettet omkring Israel og mellemøsten, og er skyld i at nationer imod denne region, sandsynligvis danner iscenesættelsen af en massiv, endda atom krig.”

II. ”Ny Jerusalem pagts projekt

”På et tidspunkt mellem 1985-2010, vil det følgende scenario foldes ud, afhængig, ene og alene af de rette omstændigheder:

* Muslimske og jødiske områder i Jerusalem vil blive kombineret med kristendom, for at skabe den Ny Jerusalem Pagt

* Alle religioner vil indkalde til at fejre (3) religiøse festivaler samtidig.

1. Festival of Goodwill (velviljes festival) – normalt i maj-juni

2. Festival of Easter (påske festival) – normalt i april
(Fejrer nyfødsel, som eksempelvis Kristus – Jesus Kristus for Kristne)

3. Festival of Wesak – normalt i marts
(Fejrer Buddhas fødsel)

Denne fejring af disse tre kombinerede festivaler, vil skabe den Ny Verdensordens Religion og vil være åndelige tilsvarende den politiske Forenede Nationer.”

”Når verdens religiøse samfund således bliver sammensluttet, vil politiske regeringer samtidig holde de følgende politiske/forretnings konferencer:

1. Planetary Goodwill Congress (planetarisk velviljes kongres)

2. Planetary Human Resource and Disarmament Congress (planetarisk menneske ressource og nedrustnings kongres)

3. Planetary Environmental Resource and Space Congress (planetarisk miljøbestemt ressource og rum kongres)

NOTAT: NÅR LAMBERT NÆGTEDE AT INDETIFICERE LEDEREN AF DENNE SPECIELLE “POLITISKE OG FORRETNINGS KONFERENCE”, TROR JEG DET HØJEST SANDSYNLIGT BLIVER THE CHRIST: TRODS ALT, VIL DEN RELIGIØSE KONFERENCE BLIVE LEDT AF DEN FALSKE PROFET, PAVEN. DET GIVER MENING AT DEN POLITISKE KONFERENCE VIL VÆRE BESAT AF DEN PERSON SOM ER LIGE I RANG MED PAVEN, THE CHRIST!

”Således, når de tre religiøse konferencer og de politiske/forretning konferencer bliver holdt på samme tid, vil en verdensvid hovedsammenslutning af alle kræfter foregå, som vil dreje verden i enhver ønsket retning.”

”Da og kun da, vil de være muligt at bygge en kombineret Tempel/Kirke/Moske i Jerusalem.”

Bill Lambert nægtede at sige, om denne kombinationskirkebygning ville blive bygget på tempelbjerget, da jeg spurgte ham direkte. Men læg mærke til, at den specifikke del af den Ny Verdensordens Plan, kaldt det Ny Jerusalem Pagt Projekt, forudser etablissementet af et kombineret religiøst Jerusalem – Islam, Kristendom og Jødedom.

Bill oplyste videre, at ”hvilken som helst rent politisk ordning i mellemøsten ville ikke, af sig selv, befordre fred. Med andre ord, en rent politisk ordning, ville lade den religiøse naturlige del af problemet, uløst.”

”Enhver permanent løsning på den mellemøstlige konflikt, må også se på løsningen af den religiøse del af problemet. Når dette religiøse problem er løst, så vil magten og indflydelsen af ortodokse jøder i Israel permanent aftage.”

NOTAT: NY VERDENSORDEN PLANLÆGGERE ER MEGET BEKYMREDE OVER MAGTEN OG INDFLYDELSEN FRA DE ORTODOKSE JØDER. DENNE GRUPPE ER DET SPECIELLE MÅL AF ANTIKRISTS BEDRAG, NÅR HAN BEGYNDER AT OVERBEVISE DEM OM AT HAN ER DERES MESSIAS. DA, NÅR ANTIKRIST BEGYNDER HANS FORFØLGELSE, VIL HAN GÅ, PÅ MEST ROVBEGÆRLIG MÅDE, EFTER DE ORTODOKSE JØDER.

Drivkraften imod denne type af ordning er gjort muligt, kun på grund af generel frygt for krig. Denne frygt for krig må opretholdes indtil de ønskede politiske og religiøse forandringer er oprettet.

NOTAT: MATTÆUS 24:6 OPFYLDT

”På det rette tidspunkt i historien, vil paven besøge den kombinerede jødiske/kristne/muslimske del af Jerusalem, for at bekendtgøre, at alle religioner skulle kombineres til en. Denne begivenhed vil endeligt bryde den mellemøstlige hårdknude.

NOTER: PÅ DETTE TIDSPUNKT VIL DET PROFETEREDE EN VERDENS RELIGIØSE SYSTEM, UNDER DEN FALSKE PROFET, VÆRE BLEVET OPFYLDT!!

III. ”Bedømmelse af etablissementet af den Ny Verdensordens Religion som talt igennem Alice A. Baileys bøger

* ”What is occurring now at such a rapid pace (Hvad sker der nu i sådan en hast) er skrevet af A.A.B. Bailey taler om fredsånden, som nu invaderer menneskeheden, på side 173 i hendes bog, The Externalisation of the Hierarchy (Eksternaliseringen af Hierarkiet):

”Sammensmeltningen af mange bevidstheder, til en ensrettet aktivitet, er i dag af yderst vigtighed… Forening af ensrettet tanke og formål er garantien for uundgåelig og fremtidig succes. Kraften i sammensluttet tanke er almægtig… Fredsånden driver tæt til menneskeheden, og søger muligheden for at gøre hans tilstedeværelse mærkbar. Fredsånden er ikke et abstrakt koncept, men et potentielt individ, som formidler hidtil ukendte kræfter til vores planet. Stærke kræfter venter på den tid hvor de kan fungere som befriere og forløsere for menneskeheden. Men døren til deres indgang, må åbnes af menneskeheden selv, og den vil blive åbnet ved en forenet handling af vilje, udtrykt igennem nogle formularer af ord og udtrykt i lyd. Det vil blive bragt på bane ved en aktivitet, udført i velvilje, af alle mænd og kvinder og af hele verdens aspiranter og disciple. Døren vil ikke blive åbnet undtagen påkaldelsen er bakket op af den fokuserede vilje. Den styrede bestemmelse af mennesket eller gruppen der bruger den foreslåede formular, bøn eller påkaldelse er essentiel.”

NOTAT: MINUTTER FØR ANTIKRIST OPSTÅR, VIL NOGLE OVERNATURLIGE LYDE BLIVE HØRT, OG SPIRIUALITET MÆRKET, AF ALLE PÅ PLANETEN, SAMTIDIGT. PÅ INTET ANDET TIDSPUNKT I VERDENSHISTORIEN VIL SÅ MANGE MENNESKER BLIVE SAMMENSMELTET PÅ EN GANG. DENNE HANDLING ER LAVET TIL AT FÅ ENHVER TIL AT SE SIG OMKRING OG OP I LUFTEN, FOR AT SE HVAD DER FORÅRSAGEDE DENNE LYD. DA, MED ALLES OPMÆRKSOMHED VÆKKET, VIL BILLEDER AF ANTIKRIST VISE SIG PÅ EN GANG OVER HELE JORDEN, TALE TIL MENNESKEHEDEN, PÅ HVER SIT SPROG, ”TEGNENE OG UNDERNE” VIL VÆRE BEGYNDT. (Læs evt. ”Teknologisk bortrykkelse”)

* ”Energier vil flyde fra Hierarkiet til jorden for at producere den fysiske manifestation af ”The Christ”. Men sådanne en strøm kan kun ske, når menneskeheden løfter sin kollektive bevidsthed til at være passende vågne modtagere.” (Side 617-618, Externalisation of the Hierarchy, omskrevet af Hr. Lambert)

På dette tidspunkt rakte jeg min hånd op, for at spørge Hr. Lambert, ’Du talte tidligere om paven der rejste til Jerusalem. Når Lord Maitreya gør sin tilsynekomst, vil der være tre typer mennesker:

1. De, hvis bevidsthed er blevet passende løftet så de let kan modtage ham.
2. De, hvis bevidsthed er blevet løftet noget, men ikke så højt at de let og øjeblikkeligt kan acceptere ham, men de kan blive i stand til at modtage ham, efter videre oplysning.

3. De, som aldrig vil acceptere ham’

Jeg fortsatte:

’Hvilket ansvar har lederne af verdensreligionerne i forhold til medlemmerne af deres folk, som tilhører gruppe nummer to? Vil de stå frem offentlig og tilskynde folket i gruppe nummer to, til at acceptere Kristus?’

Bills svar var, at accepten af ”The Christ” var en fuldstændig individuel sag.

Jeg prøvede da igen, at få Bill til at erklære, at en af lederne for verdensreligionen ville stå frem og spille rollen som Bibelens falske profet. Jeg sagde, ’Tilbage til paven et øjeblik, Bill. Du erklærede at, på det rette tidspunkt, ville paven rejse til Jerusalem. Sandelig er paven en passende modtager af The Christ

På dette tidspunkt, nikkede Bill, bekræftende med sit hoved, at paven var en passende modtager af The Christ. Dette er den mest direkte indrømmelse fra en indflydelsesrig person, involveret i planlægningen af åbenbaringen af Kristus, at den nuværende pave er klar og venter på fremkomsten af The Christ. Indrømmelsen peger også på den romersk katolske pave som den falske profet, fordi Bill fastslog meget klart, at forberedelsen af den Ny Verdensordens Religion ville blive besat af den økumeniske bevægelse, som er spydspidsen for paven.

Bill forklarede da skæbnen for medlemmerne af gruppe 3, de hvis personlige bevidsthed ikke var og aldrig kunne blive løftet passende højt til at acceptere The Christ. Bill sammenlignede dem med en person, som havde levet hele sit liv i totalt formørket rum. Hvis et pludselig skarpt lys skinnede ind i rummet, ville personens øjne ikke være i stand til at udholde lyset. Personen ville forsøge at undgå lyset, og gå ind i et andet rum som er mørkt. Personer i gruppe 3 er, ”udvalgt til at gå ind i et andet rum(Lamberts præcise ord)

På dette tidspunkt løftede jeg min hånd og spurgte, ’Hvordan gør disse mennesker det, Bill? Ingen kan bare få sin ånd til at forlade denne verden. Begår disse mennesker selvmord?’ Bill svarede eftertrykkeligt ”NEJ”. Han sagde, ”Jeg ved ikke hvordan det vil ske, men disse mennesker vil forlade denne dimension.”

Efter megen eftertanke, har jeg konkluderet at Bill taler om bortrykkelsen af kirken. Han nægtede at sige at disse mennesker blev dræbt, og vi ved at Bibelen lærer at Antikrist ikke vil begynde med at dræbe kristne, før midtvejs i den store trængsel. Men Bill siger, at timingen af folket i den 3. gruppes bortgang, er umiddelbart efter tilsynekomsten af The Christ, og at metoden for deres afrejse på mystisk vis er frivillig. Jeg tror at New Age ledernes vejledende ånder, har lavet denne historie som et middel til at forklare den verdensvide bortrykkelse af kirken. Således, når bortrykkelsen sker, vil mennesker ikke give Gud æren, og vil fortsætte med at være bedraget.

Mr. Lambert fortsatte med sit seminar:

D.K. (en af Alice Bailey’s vejledende ånder - Djwahl Khul) har åbenbaret at, ”når The Christ kommer frem, vil han etablere sin trone på jorden. Alligevel må døren hvor ondskaben dvæler, forblive lukket.” D.K. identificerer denne ondskab som værende det ”laveste niveau af menneskelig natur, hvor vi banker på vores oprindelige, fundamentale natur.”

Med andre ord, denne ondskab indeholder medlemmerne af gruppe 3, hvis bevidsthed ikke har og ikke kan rejses passende, så de kan være passende modtagere af The Christ, dvs. på ny fødte kristne.

Citeret fra Alice Baileys bog, Esoteric Psykology 1, åbenbarede Mr. Lambert mysteriet om Dynamisk Helbredelse. Energiens Arbejde i syv stråler, vil producere menneskelig helbredelse. For at lette denne helbredelse, har Hierarkiet åbenbaret videnskabelige opdagelser til menneskeheden (side 373-374). På dette tidspunkt, løftede jeg min hånd for at dele, at bestemte videnskabsmænd havde påstået at de havde modtaget inspirationen til deres opfindelse under indflydelse af en psykisk drøm. Citerende fra mine seminar noter, nævnte jeg Mr. Vogel af IBM, udvikleren af Xerox kopimaskinen, og jeg påpegede at Thomas Edison var en hengiven theofist. Mr. Lambert modsagde ikke disse punkter, og fortsatte med at forklare at ”elektricitet er en enorm livskraft. Livskraften af elektricitet er en kombination af magnetisme, elektricitet og en ukendt kraft. Hele universet er en manifestation af elektrisk kraft.”

På et tidspunkt ved enden af dette årtier, vil hierarkiet åbenbare en kæmpe ny hemmelighed til menneskelige videnskabsmænd angående elektricitet.

Jeg var fængslet. I mine vildeste drømme, kunne jeg ikke have forestillet mig sådan en direkte bekræftelse på, at Satan direkte havde grebet ind i fortagende gennem dette århundrede, for at åbenbare videnskabelige hemmeligheder. Dette forklarer den pludselige eksplosion af kundskab, som startede i begyndelsen af dette århundrede.

Faktisk, som Bill fortsatte med at tale, fornemmede jeg, at New Age tilbeder videnskab som deres Gud. Mere specifikt, tilbeder de videnskab af kræfter som deres Gud, som således direkte opfylder Daniels profeti, Neither shall he (Anti-Christ) regard the God of his fathers...but in his estate shall he honour the God of Forces. Dan 11:37-38, King James).

Mr. Lambert fortsatte med sit seminar:

IV. ”En kontantløs økonomi kommer, og vil løse alle slags problemer:

* Kriminalitet vil forsvinde
* Enhver husstand vil have en computer, med hvilken de vil gøre alle indkøb. Der kommer computere som er små nok til at holde i din hånd, så du kan udføre små transaktioner dvs. avis drengen eller en teenager som slår din græsplæne. Omkostningen på computere falder fortiden, så selv mennesker på bistand kan få råd til en.

V. ”Virtual Reality (virtuel virkelighed) er ved at være en virkelighed. Virtual Reality er defineret som mentalt at skabe en realitet, som er så virkelig at du bogstaveligt talt kan leve i den for en tid.”

Dette koncept bliver nu undervist i universitets musik programmet. Min søn, er musik fuldmyndig på et kristent universitet, og han har hørt om Virtual Reality, selvom universitetet ikke underviser det. Virtual Reality vil af computer spil f.eks. Nintendo få sin drivkraft. En person vil være i stand til at tage en hjelm på som placerer ham i en alternativ virkelighed som er lige så virkelig som den faktiske virkelighed. Faktisk er opdagelser i fremgang, som vil tillade hans computer at opsamle et individs hjernebølger og vise den type virkelighed inde i hjelmen, som individet forestiller sig i hjernen!! Lyder dette overnaturligt? Det er det, det er fra Satan.

Hr. Lambert fortsatte sit seminar:

VI.Ufoer og Rumvæsner er en del af den Ny Verdensorden. De er menneskekærlige væsner, som vil hjælpe menneskeheden med at opnå målet, at blive en humanitet. De vil fremkomme på det rette tidspunkt, for at gøre menneskeheden i stand til at gøre et kæmpespring af kollektiv bevidsthed – når Antikrist åbenbares.”

VII. ”Antikrists Overnaturlige evner
Hr. Lambert åbenbarede at ”når Lord Maitreya viser sig, vil han vise sig som forskellige væsner for forskellige mennesker.

* Han vil vise sig som en mand for en mand, og en kvinde for en kvinde.

* Han vil vise sig som en hvid for en hvid, og en sort for en sort, som en indianer for en indianer, osv.”

Det gør ingen forskel om du ser ham personligt eller på tv. Således ”vil han vise, at han er alt for alle”.

En anden forfatter har også indikeret, at hans billede vil vises over alle nationer på jorden på en gang, og at han vil tale til hver etnisk gruppe på deres eget sprog. Vi ved at denne teknologi er mulig med computer billeder som bliver sendt fra jorden til satellitter og tilbage til jorden. Der vil øjensynligt blive en blanding af overnaturlige fænomener og avanceret teknologi, når iscenesættelsen af Antikrist sker. Selvfølgelig, hvis Satan med fuld overlæg har åbenbaret videnskabelige hemmeligheder til mennesket, som New Agere påstår, så kan vi sige at både overnaturlige og videnskabelige teknologier, er Satans værk.

* ”Endeligt vil en lyd blive hørt verden over, som vil forkynde kommet af Kristus Maitreya. Omgående ved denne lyd, vil folk være bevidste om hans fremkomst på tre tydelige niveauer. Spirituelt, fysisk og følelsesmæssigt. (Henvist tilbage til side 2 til den citerede del af Alice Baileys bog.)”

* Angående tidstabellen af Maitreyas fremkomst, ville Hr. Lambert ikke være specifik. Alligevel løftede en af lytterne sin hånd for at fortælle informationen, at han havde læst at Maitreya var om bord på krigsskibet ved Malta 1989, og deltog i konferencen mellem præsident Bush og Gorbachev.

Hr. Lambert benægtede det ikke, og en begejstring gik igennem de sande New Age deltagere, ved tanken om at dette kunne være sandt. Hvis det er sandt, er Maitreyas fremkomst meget nær.

Således kan New Age Planen om at iscenesætte fremkomsten af Antikrist, meget vel være i overensstemmelse med Guds timetabel, lige som alle fundamentalistiske Bibel studenter altid har hævdet!

Dette afslutter mine notater fra det mest interessante seminar. Jeg lader det være op til dig selv, at nå til konklusioner angående betydningen af disse åbenbaringer. Husk alligevel to ting:

1. Bill Lambert indrømmer han bliver ledt af sine vejledende ånder, som fortæller ham mange ting, angående den nærmeste fremtid.

2. Bill Lambert er deltager i det kritisk vigtige Ny Jerusalem Pagt Projekt. Målet for dette projekt er at skabe Planen, hvorigennem Maitreya kan løse mellemøstens krise og bruge denne krise til at iscenesætte sin tilsynekomst i verden.

Jeg ville ikke blive overrasket hvis denne gruppe faktisk skriver freds traktaten/pagten som Maitreya underskriver med Israel på det rigtige tidspunkt. Dette ville direkte opfylde Daniels profeti i kap 9:27.


Debat: Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation