Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden

af Kim Andersen
Lagt på d. 29/01-09


Udskriv
Oversigt


Da jeg hørte Rick Warrens indsættelsesbøn, og efterfølgende Barack Obama’s tale, var jeg udmærket klar over, at jeg måtte vente og få deres taler på skrift, for at kunne forstå, hvad det var der egentlig blev sagt.

Jeg har før skrevet kort om, hvordan jeg igennem fem år, var en yderst aktiv deltager i sekten Københavns Bibeltrænings Center, hvor jeg oplevede hvordan stemning og følelser kan fratage mennesker evnen til både at tænke, og bedømme rationelt. Samme følelse sad jeg med under denne indsættelses ceremoni. Det var så ubeskriveligt stort. Det, at omkring to millioner mennesker er samlet, forenet i håb til sin nye præsident og alle hans løfter, som forenes i ét eneste ord, gennemsyret af mystik ”forandring”, det må vække stærke følelser i både deltager, som fjernt siddende observant.

Da jeg først hørte at Rick Warren af Obama var blevet valgt til at fremsige indsættelsesbønnen, var jeg også udmærket klar over, at der var større grund end jeg vidste om, til at Obama valgte Warren. Det er denne bekymring og advarsel jeg vil give med denne artikel.

Warren er, som du ved hvis du har læst artiklen ”Det Målrettede Liv (The Purpose Driven Life)”, manden der har skrevet bogen, som utallige menigheder verden over har valgt at følge, ikke blot som appendiks til Bibelen, men som regulær retningslinie til kirkevækst. Jeg viser i omtalte artikel, at Rick Warren er en mand, der omfavner både New Age personager og lære, samt mysticisme. Han henvender sit materiale til bl.a. katolikker, metodister, mormoner og jøder, og derfor er det et markant signal Obama sender, igennem valget af Rick Warren.

Kristen hyldest til Barack Hussein Obama


Barack Obama er en mand med mange titler. Titler hvorover der som hans mantra, ”forandring”, er en underlig mysticisme. Han er ikke bleg for at sole sig i titlerne, og mest af alt minder han om det, bibeltroende kristne vil genkende som en antikrist.

“The Oregonian”, kaldte ham d. 30 Juli, 2008, for en verdensborger, en tværnational mand og en forandringens mand. Antikrist vil som verdensleder med rette kunne lade sig kalde således. Men titler som en ung frelser og en ny messias, har også lydt, sammen med beskrivelsen som eks. ”The Australian” i artiklen ”Obama’s første komme” giver, og kalder ham en kult figur, der for nogle er som én beslægtet til en messias[1]. Den kenyanske Ohanglaman ‘Makadem’, lavede en reggae sang kaldt: ”Obama be thy name”, som er taget fra Fadervor, der siger: ”Helliget vorde dit navn”. Her synger han bl.a.: ”Barack Obama be thy name, Thy change shall come, Thy will be done, As it is in American dream[2]. Det er Fadervor på engelsk, og oversat til dansk: “Barack Obama vorde dit navn” (Helliget vorde dit navn), ”Din forandring skal komme” (komme dit rige), ”Din vilje ske” (ske din vilje), ”Som den er i den Amerikanske drøm” (som den sker i Himmelen). Der er også denne side, der som en hyldest til Obama bl.a. siger:

Han vil ikke kun helbrede vores byer, stater og sjæle. Han vil ikke kun bringe det Himmelske Kongerige - som der drømmes om både i Platonisme og Kristendom - til jorden. Han vil helbrede selve jorden[3]

Der er under flere politiske begivenheder rund om i verden, opstået en underlig religiøs stemning. F.eks. Mahmoud Ahmadinejad. I september 2005, talte han ved en FN konference, og et lys omsluttede ham under talen. Han fortæller det selv således:

På den sidste dag, hvor jeg talte for forsamlingen, fortalte en fra vores gruppe mig, at da jeg begyndte at sige I Guds navn den almægtige og barmhjertige, så han et lys omkring mig, og jeg blev anbragt i denne aura. Jeg følte det selv.

Jeg følte atmosfæren pludselig ændre sig, og igennem de 27 eller 28 minutter, blinkede verdenslederne ikke. Når jeg siger de ikke blinkede, overdriver jeg er ikke, for jeg holdt øje med dem. Og de var henført.

Det virkede, som om en hånd holdt dem der, og havde åbnet deres øjne for at modtage budskabet fra Den Islamiske Republik.
[4]

Ligeledes da Obama var i Seattle. Her blev dette billede taget af fotografen Michael Edwards, og blev d. 16-04-2007 udgivet i en New York Magazine artikel.


Måden disse folk kikker på, er ikke anderledes, end når mariatilbedere får et glimt af deres gudinde:

Her ses en Maria åbenbaring fra Medjugorje.

Her er to besvimet under et syn i Garabandal, Spanien.

Her er et billede fra Ægypten, hvor mange tilsyneladende tilmed blev helbredt under et syn.[5]

På Obamas møder besvimede folk også. Selvom man kan påstå at det skyldes dehydrering eller anden tilstand, så taler hyppigheden i videoklippet her for, at der er mere end blot mennesker der får et ildebefindende. WorldNetDaily siger det således:

Kald det Barack Obamas rejsende frelses show - kampagne møder og taler, der synes at være det verdslige modstykke til telt-møde vækkelser og evangeliske prædikener, som var almindeligt i USA for et århundrede siden.[6]

Se folket besvime, et sammendrag hvor otte besvimer:

Selvom artiklen fra The Australian, citeret tidligere, taler om Obama’s første komme, så taler andre om, at det er Kristi andet komme. Timothy Noah, indviede d. 29-01-2007 en side på nettet under Slate.com, kaldt: ”Obama Messias Vagten”, hvor han skriver:

Er Barack Obama-junior U.S. senator fra Illinois, bedst sælgende forfatter, Harvard Law Review editor, Mens Vogue forside model, og sonderende præsidentkandidat - vor Frelser og Forløsers andet komme, Fredsprinsen og kongernes Konge, Jesus Kristus? Hans pressedækning antyder at vi ikke kan afvise dette som en mulighed.[7]

Lawrence Carter, provst fra “the Martin Luther King Jr. International Chapel”, udtaler at:

mange mennesker leder efter tegn fra Gud når tiderne er turbulente...der er mange elementer i Obama’s sejr, hvori kristne kan finde åndelig betydning...Det er kraftfuldt og betydningsfuldt på et åndeligt niveau, at Obama’s fremkomst er her 40 år efter Dr. King’s død...Ingen så ham komme, og kristne tror at Gud kommer til os fra ukendte sider og steder som vi ikke forventer, som Jesus der fødes i en krybbe.[8]

Ingen grund til forgudelse!


Obama - en udsending fra Bibelens Gud? Et kik på Obamas evangelium viser ganske klart og tydeligt, at han intet har med Bibelsk kristendom at gøre - tværtimod. Cathleen Falsani lavede d. 27-03-2008 et interview med Obama, på en Café Baci i Chicago, der handlede om hans spiritualitet. Dette interview blev første del af en serie kaldt ”The God Factor”, som blev udgivet i avisen Sun-Times. Jeg oversætter ikke hele interviewet da det er langt, men viser Obamas tro igennem udvalgte udpluk. Spørgsmålene er markeret med fed. For at ramme emnet helvede, stiller jeg selv spørgsmålet selvom det ikke bliver stillet i interviewet, men som Obama svarer på under andre spørgsmål. Jeg har markeret spørgsmålet med *.

Hvad tror du på?
...jeg er forankret i den kristne tradition. Jeg tror, at der er mange veje til samme sted, og det er en tro på, at der er en højere magt, en tro på, at vi er forbundet som et folk. At der er værdier, der går ud over race eller kultur, som bevæger os fremad, og der er en forpligtelse for os alle individuelt såvel som kollektivt, til at tage ansvaret for at gøre disse værdier efterfulgt...

Hvem er Jesus for dig?
Jesus er en historisk figur for mig, og han er også en bro mellem Gud og mennesket, i den kristne tro
(det er Jesus også uden for den kristne tro - der er ingen anden vej!), og en, som jeg synes er kraftfuld, netop fordi han tjener som det middel for os til at nå noget højere.

Og han er også en fantastisk lærer. Jeg synes, det er vigtigt for os alle, uanset tro, at have lærere i kødet og også lærere i historien.

* Om helvede
Jeg finder det svært at tro, at min Gud vil sende fire femtedele af verden til helvede.
Jeg kan ikke forestille mig, at min Gud ville give nogle små Hindu børn i Indien, som aldrig får berørt den kristne tro på en eller anden måde, at brænde for al evighed.
Det er bare ikke en del af min religiøse sammensætning.

Tror du på himmelen?
Hvad jeg tror på er, at hvis jeg lever mit liv så godt jeg kan, vil jeg blive belønnet. Jeg antager ikke at have kendskab til, hvad sker der, når jeg dør
(hvilket ingen i den muslimske tro ved - ikke engang Muhammed - læs evt. ”Koranen eller Bibelen?” - mere om Obama og Islam senere). Men jeg føler meget stærkt, at spørgsmålet om hvorvidt belønningen er her og nu, eller i det efterfølgende, at tilpasse mig min tro og mine værdier, er en god ting.

Når jeg putter mine døtre om natten, og jeg føler det som jeg har været en god far for dem, og jeg kan se i dem, at jeg overfører værdier, som jeg fik fra min mor, og at de er rare mennesker, og at de er ærlige mennesker, og de er nysgerrige mennesker - det er lille stykke af himlen.

Hvad er synd?
At være ude af trit med mine værdier
(hvem kan da dømme eks. Hitler? Han fulgte bare sine værdier...).

Jeg tror, det er det samme som spørgsmålet om himlen. På samme måde hvis jeg er tro mod mig selv og min tro, er det belønning i sig selv, når jeg ikke er tro, er det straf i sig selv.

Et eksempel på en rollemodel, som kombinerer alt, hvad du har sagt du vil gøre i dit liv, og din tro?
Jeg tror Gandhi er et godt eksempel på en dybt spirituel mand, der har handlet og risikerede alt på vegne af disse værdier, men aldrig smuttede ind intolerance eller dogme. Han syntes altid at opretholde en stemning af tvivl omkring ham.

Jeg tror, Dr. King, og Lincoln. Disse tre er gode eksempler for mig på mennesker, der anvender deres tro på et større lærred, uden at tillade at tro overføres til noget, som er skadeligt.
[9]

Jesus er altså en historisk person, der i kristendommen er et middel til at nå noget højere, som Obama til formålet kalder Gud. Himlen er den umiddelbare løn for at opfylde egne succeskriterier, og helvede har intet med evig straf at gøre, men det, at gå imod egne succeskriterier - hvilket han også betegner som synd. Det er den kristne tradition Obama er forankret i. Han kender ikke Jesus, og har ingen kendskab til Bibelens budskab. Tilmed har han oprettet et under-domæne til sit domænenavn på internettet, kaldt Obama Pride (pride.barackobama.com), en hjemmeside til støtte for mennesker der er lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle (en mand som føler han er kvinde, og omvendt). Dertil kommer Obama’s overdrevne støtte til abort, hvilket blev ét af hans første forandringer:

Præsident Obamas første tiltag af forandring vil være at udstede en bekendtgørelse, der vil ophæve et forbud mod at anvende skatteyderne penge til at finansiere internationale familieplanlægnings grupper, der rådgiver kvinder og udfører aborter rundt omkring i verden, men primært i Afrika...Obama vil vende den såkaldte Mexico City Policy, den føderale regel, der forbyder støtte til familieplanlægnings grupper, der blev indført af Ronald Reagan i 1984. Den politik gælder ikke for aborter, der udføres i tilfælde af voldtægt, incest eller livstruende sygdomme...Bekendtgørelsen vil også gå forud for en sandsynlig beslutning fra Obama til igen at frigive midler til UNFPA, en FN-organisation, der støtter Kinas politik for tvungen abort.[10]

Man kunne fortsætte, for der er rigtig meget regulær blasfemi udgydt omkring Obama. Men jeg tror at det, jeg har belyst her, er nok til at erkende at Obama i verdens øjne (på nuværende tidspunkt) er mere end en præsident - én der er tilbedelse værdig. Obama opfører sig som man vil forvente sig Antikrist kommer til. Jeg mener ikke han er Antikrist, men han er en antikrist, der laver en trykprøve på verden, og det viser sig at verden er moden til den sidste Antikrists komme.

Obama og Islam


På arabisk og syrisk betyder Barack Hussein ”den velsignede Hussein”. Obama, familienavnet, betyder sagt på persisk (O Ba Ma), ”han er med os”. D. 15-11-2008 bragte jeg i en nyhedsblog fokus på en artikel fra forbes.com, der fortæller både dette, og at den muslimske verden granskede om han kunne være den lovede kriger, som der er profeteret om i Haditten. I Islams forståelse har vi altså med en mand der af navn er ”den velsignede, som er med os”.

Jeg har lige gennemgået den kristne eufori omkring Obama, og her er også en messiansk tilknytning til kristendommen. Bibelen kalder Jesus ”Immanuel”, hvilket betyder ”Gud med os”. På Hebræisk betyder Barak (Barack uden ”C”) også bl.a. at velsigne. Der er dog den forskel her, at Jesus ikke kaldes den velsignede, men den salvede, og det er måske en forskel vi som kristne skal bide mærke i. Jesus kan som den salvede velsigne, men det kan den velsignede ikke. Nå Obama ikke kender den levende Gud og følger Ham, er der ingen velsignelse at hente hos ham, selvom han hedder ”velsignelse”.

Artiklen fra Forbes fortæller bl.a.:

Er Barack Obama den lovede kriger som kommer for at hjælpe den Skjulte Imam for shiitiske muslimer med ad at erobre verden?

Spørgsmålet har floreret i Iran siden sidste måned, da en pro-regerings hjemmeside offentliggjorde en Hadith (eller tradition) fra en shiitisk udgave fra det 17. århundrede. Traditionen kommer fra Bahar al-Anvar (som betyder Hav af Lys) af Mullah Majlisi, et storværk i 132 bind og grundlaget for det nutidige shiitiske islam.

Ifølge traditionen, profeterede Imam Ali Ibn Abi-Talib (Profetens fætter og svigersøn), at ved tidernes ende og lige før Mahdis tilbagekomst
(Bibelens Antikrist), den Endelige Frelser, vil en høj sort mand påtage sig styringen af regeringen i Vesten. Ved at samle den stærkeste hær på jorden, vil den nye magthaver i Vesten give et klart signal fra den tredje imam, hvis navn var Hussein Ibn Ali. Traditionen konkluderer: shiiterne, bør ikke være i tvivl om, at han er med os.

Ved en mærkværdig tilfældighed betyder Obamas første og andet navn - Barack Hussein - den velsignelse Hussein på arabisk og persisk. Hans familie navn, Obama, lyder skrevet med det Persiske alfabet, O Ba Ma, hvilket betyder han er med os, den magiske formel i Majlisis tradition.

Med de mystiske årsager tilsidesat, ser Khomeinist stiftelsen Obamas fremkomst som et andet tegn på Vestens forfald og islams triumf. Obamas løfte om at søge betingelsesløse forhandlinger med den Islamiske Republik er nævnt som et tegn på, at USA er parat til at indrømme nederlag. Obamas holdning kan betyde at opgive tre resolutioner, vedtaget af FNs Sikkerhedsråd der fastsætter vilkår, som Iran skal opfylde for at undgå sanktioner. At Søge ubetinget samtale med Khomeinisterne betyder også en indrømmelse af moralsk ligeværd mellem USA og den Islamiske Republik. Det ville betyde en ende på den amerikanske beskrivelse af regimet som en systematisk overtræder af menneskerettighederne.

Obama har opgivet påstande fra alle amerikanske myndigheder i løbet af de seneste 30 år, om at Iran er en erklæret støtte for terrorisme. I stedet, bruger han udtrykket voldelige grupper til at beskrive Iran-finansieret grupper som Hamas og Hizbollah.

Obama har også lovet at deltage i et topmøde i Organisationen for den Islamiske Konference inden for de første 100 dage af hans præsidentembede. Et sådant skridt ville behage mullaherne, som altid har krævet, at islam skal behandles anderledes, og at muslimske nationer optræder som en politisk blok i forhold til vantro nationer.

Obamas valg vil styrke præsident Mahmoud Ahmadinejads chancer for at vinde endnu en embedsperiode til juni næste år. Ahmadinejads omgangskreds hævder at hans standhaftighed i at modstå den amerikanske Store Satan, var en faktor i at hjælpe Obama med at overvinde de hårdkogte såsom Hillary Clinton og, senere, hobes der, John McCain.

Præsident Ahmadinejad har lært amerikanerne en lektie, siger Hassan Abbasi, en strategisk rådgiver til den iranske præsident. Dette er grunden til, at de nu vælger en der forstår Irans magt. Den iranske leders omgangskreds også påpege, at Obama har kopieret hans kampagne slogan Ja, vi kan fra Ahmadinejads Vi kan, brugt for fire år siden.

En række Khomeinist embedsmænd har markeret deres præference for Obama over McCain, der betragtes som en fjende af islam. En talsmand for udenrigsministeriet siger at Iran ikke ønsker at diktere amerikanernes valg, men finder Obama et bedre valg for alle. Ali Larijani, formand for det islamiske Majlis, Irans ersatz parlament, er gået videre ved at sige at den Islamiske Republik foretrækker at se Barack Obama i Det Hvide Hus næste år.

Teherans forkærlighed for Obama, hvilket afspejles i de officielle medier, øges, når Illinois senator valgte Joseph Biden som sin vice-præsidentkandidat. Biden var en tidlig fortaler for Khomeinist revolution i 1978-1979 og har igennem de seneste 30 år været en konsekvent fortaler for anerkendelse af den Islamiske Republik, som en regional magt. Han har tætte forbindelser med Khomeinist lobbyister i USA og har altid stemt imod sanktioner mod Iran.

Ahmadinejad har beskrevet USA som en solnedgangs (ofuli) magt i modsætning til islam, som han siger, er solopgangs (toluee) magten. Sidste sommer, indviede han en international konference kaldet Verden Uden Amerika - med deltagelse af anti-amerikanere fra hele verden, inklusiv USA.

Set fra Teheran, ville Obamas valg tage modet fra de amerikanske væbnede styrker ved at rejse tvivl om deres sejre i Irak og Afghanistan, hvis ikke endda forvandle dem til nederlag. Amerikansk tilbagetrækning fra Mellemøsten under Obama, vil gøre det muligt for den Islamiske Republik at udøve overherredømme i regionen. Teheran er især interesseret i at dominere Irak, og dermed styrke en ny holdning, som udvider sin magt til Middelhavet gennem Syrien og Libanon.

I løbet af konferencen Verden Uden Amerika, spekulerede flere talere, ville Obama vise forståelse for muslimske klagepunkter med henvisning til Palæstina. Ahmadinejad håber at overtale en fremtidig Præsident Obama til at vedtage den iranske løsning for Palæstina, som sigter efter at skabe en enkelt stat, hvori jøder hurtigt ville blive en minoritet.

At dømme efter anekdotiske vidnesbyrd og sladder blandt iranske bloggere, mens de regerende Khomeinister favoriserer Obama, anser massen af iranere (men bryder sig ikke om) den demokratiske kandidat, som en mildner af mullaherne. Iran er sammen med Israel det eneste land i Mellemøsten, hvor USA stadig er populær. Et Obama præsidentskab, opfattet som venlig overfor det undertrykkende regime i Teheran, kan ændre det.
[11]

Den Libanesiske leder Muammar Gadhafi, fortæller om Obama at:

Senator Barack Obama er muslim af kenyansk oprindelse, som studerede i islamiske skoler og hvis kampagner kan have været finansieret af folk i de islamiske og afrikanske verdener[12]

Gadhafi siger:

Der er valg i Amerika nu. Med det kom en sort statsborger med kenyansk afrikansk oprindelse, en muslim, som har læst på en islamisk skole i Indonesien. Hans navn er Obama...Folket i den arabiske og islamiske verden og i Afrika, priste denne mand...De bød ham velkommen og bad for ham og for hans succes, og de kan have været involveret i legitimeret bidragskampagner, for at gøre ham i stand til at vinde det amerikanske præsidentskab. Vi håber at denne sorte mand vil være stolt af hans afrikanske og islamiske identitet, og af hans tro, og at kan vil kende at han har rettigheder i Amerika, og at han vil forandre Amerika fra ond til god, og at Amerika vil etablere relationer som vil tjene det godt med andre mennesker, specielt araberne[13]

Obama forsøger desperat at skjule sin islamiske identitet. Men fortiden lader sig ikke slette. Obama’s officielle kampagneside, siger lige ud i en artikel at:

Illinois senatoren blev opdraget ’i en verdslig husstand i Indonesien af hans stedfar og moder’, sagde hans øverste talsmand, Roebrt Gibbs i en udtalelse i januar, efter falske beretninger begyndte at cirkulere om at Obama havde deltaget på en radikal madrassa, eller koranskole, som barn. ’For at sige det tydeligt, Senator Obama har aldrig været muslim, blev ikke opdraget muslimsk, og er en hengiven kristen, som kommer i United Church of Christ i Chicago[14]

Det lyder måske godt. Men der er folk der har gjort nogen efterforskning og fundet, at det ikke helt er sandheden. Tilmed erkender Obama i sin bog “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance”, på side 154 at:


I Indonesien havde jeg været to år på en muslimsk skole, to år på en katolsk skole. På den muslimske skole, skrev læreren for at fortælle min moder at jeg lavede ansigter under koranstudierne.

Men der er som sagt også andre kilder, som kraftigt betvivler valgkampagnens påstande.

Da vi talte med landets Kaltim Post, Tine Hahiyary, som var forstander på Obama’s skole mens han var indskrevet der, sagde at hun huskede at han studerede Koranen på Arabisk.

På det tisdpunkt, var jeg ikke Barry’s lærer
(kilden forklarer at Obama var registreret under navnet Barry Soetoro), men han er stadig i minderne, fortalte Tine, som er 80 år gammel. Kaltim Post siger at Obama’s lærer, kaldt Hendri, døde.

Jeg husker at han læste ‘mengaji (recitation af Koranen), sagde Tine, ifølge en engelsk oversættelse af Loatze.

Mengaji, eller det, at læse Koranen med sin korrekte Arabiske tegnsætning, undervises sædvanligvis til mere religiøse elever og er ikke kendt som et sekulært studie.
[15]

Der er meget information der viser, at Obama er muslim. Der går endda rygter om at Obama slet ikke er født som Amerikansk statsborger, hvilket Obama’s farmor bekræfter således:

Ifølge Obama’s Kenyanske farmor, så vel som hans halvbroder og halvsøster, blev Barack Hussein Obama født i Kenya, ikke på Hawaii som den demokratiske præsidentkandidat påstår. Hans bedstemor pralede af at hendes barnebarn er ved at blive præsident for de Forenede Stater, og er så stolt fordi hun var til stede ved hans fødsel i Kenya, på fødestuen...Én forklaring er at Obama’s moder Ann Dunham, fløj til Kenya i 1961 med Obama’s fader for at møde hans familie. Ifølge nogle nyhedsrapporter, blev Ann Dunham ikke særlig godt modtaget af hendes mands familie, fordi hun var hvid:

Ifølge Sarah Obama, tog Obama’s familie ikke særlig godt imod Stanley Ann Dunham, fordi hun var hvid. Kort efter hun var ankommet til Kenya, besluttede Stanley Ann at tage tilbage til Hawaii fordi, sagde hun senere, at hun ikke brød sig om den måde muslimske mænd behandlede deres koner i Kenya. Men, fordi hun var tæt på sin termin, ville flyselskabet ikke lade hende flyve før efter hun havde født. Obama’s bedstemor sagde at spædbarnet - Barack Hussein Obama, Jr. - blev født i Kenya og at Stanley Ann tog tilbage til Hawaii kort efter han var blevet født.
[16]

Er det sandt, er Obama slet ikke kvalificeret til at blive præsident. Sagen har været i højesteret, men er blevet afvist, på trods af flere beviser.

Se sagsøger, advokat Philip J. Berg fortælle:

Obama og FN - Verdensordnen


Jeg har flere gange omtalt FN som værende et synligt udtryk for den Verdensorden, der tales om så mange steder i dag. Derfor vil man kunne forvente sig af en antikrist, at han søger at samle verden under FN, som således vil kunne tjene som helstøbt verdensmilitær. Jeg vil igen fremhæve et stykke fra artiklen fra forbes.com, som jeg tidligere har citeret:

Ifølge traditionen, profeterede Imam Ali Ibn Abi-Talib (Profetens fætter og svigersøn), at ved tidernes ende og lige før Mahdis tilbagekomst, den Endelige Frelser, vil en høj sort mand påtage sig styringen af regeringen i Vesten. Ved at samle den stærkeste hær på jorden, vil den nye magthaver i Vesten give et klart signal fra den tredje imam, hvis navn var Hussein Ibn Ali. Traditionen konkluderer: shiiterne, bør ikke være i tvivl om, at han er med os.

Den stærkeste hær. Hvad andet end FN? Politiken skrev d. 06-11-2008 at:

Endelig har Obama ladet skinne igennem, at FN fremover vil styre USA og ikke omvendt. Man taler om, at Obama vil gå gennem verden og vifte med et palmeblad.[17]

TV 2 Nyhederne fortæller at Obama vil støtte FN massivt, både politisk og økonomisk:

USAs præsident, Barack Obama, udtryk­ker massiv amerikansk støtte til FN og den reformproces, organisationen skal gennemføre. I går foretog han et tele­fonopkald til FNs generalsekretær, Ban Ki-moon.
De to ledere talte om nødvendigheden af at samarbejde om blandt andet den globale finanskrise, klimaforandringer og internationale konflikter, lyder det i en meddelelse fra Bans kontor. De drøftede ligeledes de igangværende bestræbelser på at reformere FN og organisationens behov for passende politisk støtte og finansiering.
FN havde sine uoverensstemmelser med den amerikanske regering under Obamas forgænger, George W. Bush, men Ban Ki-moon siger, at han håber at opbygge et bedre forhold til Obama-regeringen.[18]

Der er også indicier der siger, at Obama og Hillary i al hemmelighed har deltaget på Bilderbergmødet i 2008. Først en lille forhistorie:

Hillary Clinton og den demokratiske præsidentkandidat Barack Obama, mødtes privat for at tale om at forene det demokratiske parti.

Obama sagde, at han ikke vil være forhastet i en beslutning om at vælge en vicepræsident. Clinton-tilhængere i Kongressen og andre steder arbejdede for en drømme billet for at presse en kampagne igennem torsdag, for at overtale ham til at gøre hende hans nr. 2.

Senator Clinton og senator Obama mødtes til aften og havde en produktiv diskussion om det vigtige arbejde, der skal gøres for at få succes i november, sagde deres kampagner i fælles erklæring. Redegørelsen indeholdt ingen nærmere oplysninger om deres samtaler.

Robert Gibbs, en Obama-talsmand, vil ikke sige, hvor de tidligere rivaler mødtes, bortset fra at det ikke var hos Clinton i Washington, som der havde været skrevet meget om. Han har også afvist at kommentere de emner, der blev drøftet, herunder muligheden for at Obama inviterede Clinton til at blive hans vicepræsidentkandidat.

Clintons kampagne kommenterede heller ikke.[19]

Hillary Clinton og Barack Obama mødtes altså et sted for at ”planlægge” den demokratiske fremtid, som ingen må vide af. Da Bilderberg d. 5-8 juni 2008 havde sin årlige ”lukkede fest”, var det i Chantilly, Virginia, USA. Derfor er følgende ganske interessant:

Journalister som rejste med Obama, fornemmede at noget kunne ske mellem parret, når de ankom til Dulles International Airport efter en begivenhed i det nordlige Virginia, og han var ikke ombord på flyet.
Da han blev spurgt om Illinois senators opholdssted, smilede Gibbs og afviste at kommentere.[20]

Det er et interessant sammentræf, som man må overveje som en mulighed for, at Obama og Clintons møde som blev holdt på samme tid, i samme by, kunne have været et møde med Verdensorden på Bilderbergmødet, for at kortlægge fremtiden under Obama’s præsidentskab - som igen er underlagt Verdensordnen. Det faldt ikke til Hillary’s fordel, men Joseph Biden blev, som vi nu ser, dikteret som vicepræsident. Dulles lufthavn, hvor journalisterne havde forventet at møde Obama, ligger knap fem kilometer fra Westfields Marriott Hotellet i Chantilly, hvor Bilderbergerne mødtes.

Det er ikke noget nyt, at både Bill og Hillary Clinton er Bilderberg deltagere, og det er næsten latterligt overhovedet at stille spørgsmålet: Er Obama også en Bilderberger? Det er der ingen tvivl om. Slet ikke når det viser sig, at de folk han samler omkring sig er Bilderbergere. Èn af de begivenheder Bush administrationen led og lider under i dag, er Irak krigen. Forandringen hos Obama er ikke større, end at Obama’s udvalgte udenrigspolitiske rådgivere var, og stadig er, for Irak krigen.

Citatet herunder forklarer det, jeg lige har fremhævet, men omtaler også Clinton og Obama’s møde som værende i Bilderberg-medlemmet Diane Feinstein’s hjem. Er det ikke blot en alternativ mulighed for at skjule mødet med Bilderberg gruppen, men sandt, så forhindrer besøget hos Diane Feinstein ikke deltagelse på Bilderberg-mødet.

Igennem to år, har amerikanerne hørt et vedholdende mantra om forandring, som lyder fra kampagnen. Men nu, hvor den kommende præsident Barack Obama er begyndt at danne sit kabinet, ser vi en ramme af dybere forankrede insidere, end nogen administration, førhen.

Med hensyn til nøgle udenrigspolitiske rådgivere, støttede alle tre af Obamas valg enten oprindeligt Irak-krigen, eller gør det stadigt. På den økonomiske front, opretholder hver udnævnte tætte forbindelser med den jødiske treklang med Ben Bernanke, Robert Rubin og Alan Greenspan - såvel som den økonomiske redningsingeniør, Henry Paulson. Barack Obama er selv et Council on Foreign Relations-medlem, og har stærke bånd til Zbigniew Brzezinski, og deltog i et hemmeligt møde med Hillary Clinton, i Bilderberg medlem Diane Feinstein’s hus på det tidspunkt, hvor 2008 Bilderberg medlemmer var samlet kun nogle få kilometer væk.

Nedenfor er en oversigt over Obamas top 14 valg til dato
(22-12-2008). Når man overvejer deres kollektive historie, bliver en tendens klar, som beviser at jo mere tingene ændrer sig under Obama, jo mere forbliver de det samme.

1. TIMOTHY GEITHNER – SKATTEMINISTER

Bilderberg, Council on Foreign Relations, Trilaterale Kommission, leder og administrerende direktør for Federal Reserve Bank i New York, direktør for politisk udvikling i IMF
(Internationale Valutafond), medlem i Group of Thirty (G30), beskæftiget ved Kissinger & Associates, arkitekt for de seneste 2008 økonomiske redningsaktioner, vejledt af Lawrence Summers og Robert Rubin.

2. PAUL VOLCKER – ØKONOMISK HELBREDELSES RÅDGIVNINGS RÅD

Bilderberg, Council on Foreign Relations, Nord Amerikansk formand for Trilateral Kommission, Federal Reserve formand igennem Carter og Reagan administrationerne, leder i Federal Reserve Bank i New York, G30 medlem, formand I Rothschild Wolfensohn Company, nøgleperson i kollapset at guld standarden igennem Nixon administrationen, langtids associeret med Rockefeller familien.

3. RAHM EMANUEL - STABSCHEF

Medlem af den israelske forsvarsstyrke, trofast zionist, kongresmedlem, med i bestyrelsen for Freddie Mac, medlem af Bill Clintons finans kampagne udvalg, bestående 16,2 millioner dollars i løbet af 2,5 år, som investerings bankmand for Wasserstein Perella. Hans far var medlem af den israelske Irgun terrorgruppe.

4. LAWRENCE SUMMERS - NATIONALØKONOMISKE RÅD

Bilderberg, Council on Foreign Relations, trilaterale kommission, finanssekretær under Clinton-administrationen, cheføkonom i Verdensbanken, tidligere præsident for Harvard University, Brookings Institute bestyrelsesmedlem, stor tilhænger af globalisering og arbejder samtidig for IMF, protegeer for David Rockefeller, vejledt ved Robert Rubin.

5. DAVID AXELROD - SENIOR RÅDGIVER

Politisk konsulent hvis tidligere klienter omfatter senatorer Hillary Clinton, John Edwards og Christopher Dodd; vigtigste Obama problemknuser i William Ayers og Pastor Wright skandaler.

6. HILLARY CLINTON - MINISTER

Bilderberg, Council on Foreign Relations, trilaterale kommission, hemmeligt CIA aktiv anvendes til at infiltrere anti-krigs bevægelsen på Yale University og Watergate høringer, senior partner i Rose advokatfirma, nøglefigur i Mena narkotikahandels affæren, arkitekt i Waco katastrofen, impliceret i mordet / mørklægningen af Vince Foster, og mange andre dødsfald.

7. JOSEPH BIDEN - VISEPRÆSIDENT

Bilderberg, Council on Foreign Relations, US Senator siden 1972, medlem af Senats Domstols Komiteen, nuværende formand for det amerikanske Senats Udvalg for udenrigsanliggender, stærk zionistisk sympatisør, der for nylig fortalte rabbiner Mark S. Golub fra Shalom TV, Jeg er en zionist. Du behøver ikke at være en Jøde for at være en zionist.

8. BILL RICHARDSON - HANDELS SEKRETÆR

Bilderberg, Council on Foreign Relations, tidligere amerikansk kongresmedlem, formand for Den Demokratiske nationale konvent i 2004, ansat i Kissinger Associates, FN-ambassadør, guvernør i New Mexico, energi sekretær, vigtig aktør i Monica Lewinsky tilsløring med Bilderberg skikkelsen Vernon Jordan.

9. ROBERT GATES - FORSVARSSEKRETÆR

Bilderberg, Council on Foreign Relations, tidligere CIA-direktør, forsvarssekretær under præsident Bush, medledende CFR kommandostyrke med Zbigniew Brzezinski, i til knæene i Iran-Kontra-skandalen, er nævnt i en 1999 årgangs retssag vedrørende Mena narkotikahandles affæren.

10. TOM DASCHLE - SUNDHEDSSEKRETÆR

Bilderberg, Council on Foreign Relations, tidligere Senat flertals leder, Citibank lakaj, vejledt af Robert Rubi

11. ERIC HOLDER - RIGSADVOKAT

Nøgle person i benådning af svindler Marc Rich, assisterende rigsadvokat under Janet Reno, lettede benådning af 16 Puerto Rica FALN terrorister under Bill Clinton.

12. JANET NAPOLITANO - HOMELAND SECURITY DIREKTØR

Council on Foreign Relations, Arizona guvernør, advokat for Anita Hill under Clarence Thomas høringer, amerikansk advokat under Clinton-administrationen, instrument i OKC tilsløring, hvor hun erklærede, Vi vil forfølge hver stump af bevismateriale og hver ledetråd, beskrives som en anden Janet Reno, mild overfor ulovlig indvandring (dvs. pro-amnesti og kørekort til illegale).

13. GENERAL JAMES L. JONES - NATIONAL SECURITY RÅDGIVER

Bilderberg, Trilaterale Kommission, Europæisk luftfartøjschef, særlig udsending for Mellemøstlig Sikkerhed under Bush-administrationen, i bestyrelsen for Chevron og Boeing, NATO luftfartøjschef, medlem af Brent Scowcrofts Institut for Internationale Anliggender sammen med Zbigniew Brzezinski, Bobby Ray Inman, Bilderberg leder Henry Kissinger og tidligere CIA-direktør John Deutch.

14. SUSAN RICE - FN AMBASSADØR

Council on Foreign Relations, Rhodes elev, udenrigspolitisk kampagne rådgiver for præsidentkandidaterne John Kerry og Michael Dukakis, medlem af Bill Clintons Nationale Sikkerhedsråd og viceudenrigsminister for Afrika, medlem af Brookings Institute (finansieret af Ford Foundation og Rockefeller), og medlem af Aspen Strategigruppe (vrimler med Bilderberg insidere såsom Richard Armitage, Brent Scowcroft, og Madeleine Albright).”[21]

Som du ser, omgiver Obama sig med Bilderberg folk, Trilaterale Kommissions og Council on Foreign Relations folk (søsterloger til Bilderberg). Han er en Verdensordens mand, og forskellen på ham og Bush er lig nul - de har bare fået forskellige opgaver, adskilt af tid, men tjener samme formål.

Anerkender man, at Obama er en Verdensordensmand, så må man også tolke det han siger, ud fra forståelsen af hans baggrund. Siger en NASA medarbejder ”The Eagle has landed” (Ørnen er landet), så ved de fleste at der ikke er tale om en ørn der er landet på en pæl, men om Apollo 11. Når en New Ager taler om Kristus, så er det ikke Jesus, som mange kristne tror. Så taler han om Kristus kraften, der overskyggede Jesus. Man skal kende den man taler med, for at forstå meningen bag ordene. Når en Verdensordens mand taler om ”new age” (en ny tid) eller ”watchful eye” (vågent øje), hvad betyder det så?

Obama sagde bl.a.

Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age... And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.[22]

Oversat til dansk, i ørerne på en verdensordensmand, lyder talen således:

Vores økonomi er stærkt svækket, for nogles del som følge af grådighed og uansvarlighed, men også vores kollektive fiasko, at tage hårde beslutninger og forberede nationen til en ny Verdensorden...Og vi vil forvandle vores skoler og gymnasier og universiteter til at opfylde kravene i en ny Verdensorden. Alt dette kan vi gøre. Og alt dette vil vi gøre.

Nå verdensordensmanden hører denne tale, så ved han at den kollektive fiasko er iscenesat, at de hårde beslutninger omhandler valget at iscenesætte og udføre ”fiaskoen” som middel til at danne den nye Verdensorden. Han ved at forvandlingen af skolerne skal oplære børn i globalisme og ikke nationalisme, hvilket er kravet for være borgere i verdenssamfundet. Det er et (slagte) offer Illuminati kan og vil gøre.

Næste passage der skal tolkes i rette lys er følgende:

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - and that a nation cannot prosper long when it favors only the prosperous.

Oversat betyder dette at:

Ej heller er spørgsmålet, der ligger foran os, om markedet er en kraft for det gode eller dårlige. Dens magt til at skabe velstand og ekspandere friheden er uforlignelig, men denne krise har mindet os om, at uden Oriris’ øje, kan markedet komme ud af kontrol - og at en nation ikke kan blomstre længe, når den kun favoriserer de velstående.

Verdensordensmanden forstår, at den økonomiske krise (markedet) er en god kraft til at skabe og bringe et længe ventet rige under Antikrist i flor. Med ham på toppen af Verdenen, som det alt seende øje (Osiris’ øje) er alt under kontrol. Uden ham, under det gamle verdenssystem der favoriserer de velstående, kan en nation ikke bestå.

Verdensordnens alt seende øje, findes på den amerikanske dollarseddel, som vist herunder, og øjet, det ”vågne øje”, Osiri’s / Horus’ / Lucifer’s øje - det alt seende øje, ser ud over verden, som endnu ikke (fra 1776 til nu) er klar til en ny Verdensorden - en ny tid - en new age. Vi ved fra Bibelen at Satan / Lucifer vil give Dyret / Antikrist sin magt, og derfor symboliserer øjet også Antikrist.


Der har været flere små indicier på, at det gamle økonomiske system er ved at transformeres over i en ny verdensøkonomi. Se nyhedsblokkene ”Dollaren rammer historisk lavpunkt”, ”Dollaren er snart færdig som verdens valuta” og ”Er Euroen den nye Dollar?

I Israel byggede Rothchild (Dorothy de Rothschild) højesteretsbygningen, som stod færdig i 1992, således at toppen af pyramiden er landet på pyramiden, og Osiris’ øje flyttet ind i pyramiden. Betydningen er for verdensordensmanden, at verden nu er klar til forvandlingen til en ny Verdensorden - en new age. Se også artiklen ”Jesus kommer virkelig snart”, under afsnittet Illuminati er klar”.


Rick Warren og verdensordnen


Som sagt i begyndelsen af denne artikel, er Warren manden der skrev bogen ”Det Målrettede Liv”, som adskillige kirker selv i Danmark bruger som middel til kirkevækst. Warren er en New Age orienteret vranglærer, der omfavner alle religioner, og det gør han ganske klart i sin indsættelsesbøn, ved Obama’s indsættelse som præsident. Mere om det senere. Han er en Illuminati mand, der på det religiøse område arbejder for at reorganisere religionerne til én global religion, hvorigennem alle vil tilbede Satan (dragen) og dyret (Antikrist), Åb. 13:3.

At Warren er en Illuminati mand, hører vi fra mandens egen mund. Warren tog i 2006 til Syrien for at se hvordan det stod til med forfølgelse af kristne og jøder der. Han fandt intet af det, og desuden heller ikke ekstremisme eller sponsorat af terrorisme.

Alle der kender til Syrien, kender til mishandlingen af alt og alle, inklusiv sine egne. Det var også Syrien der krævede sin ambassadør i Sverige hjem, for at forklare hvorvidt den danske regering var imod Muhammed tegningerne[23].
Men Warren kunne bekræfte, at intet sådant fandt sted.
Joseph Farah fra World Net Daily kontaktede Warren, og konfronterede ham med den åbenlyse løgn, hvortil Warren bl.a. svarede - og Farah fortæller:

Jeg forventede virkelig ikke at høre fra Warren - men det gjorde jeg et par minutter senere, med et absolut lammende svar.

Han lod mig vide, at han er en nær ven af præsident Bushog mange, hvis ikke de fleste, af generalerne i Pentagon.

Han har også fortalt mig, at han ikke optog noget, mens han var i Syrien,fordi det var et høflighedsbesøg, som jeg gør i alle lande.

Warren forklarede, at han også havde rådslået sig med det Nationale Sikkerhedsråd og Det Hvide Hus, samt Udenrigsministeriet, før hans lille høflighedsbesøg til naboen.

Faktisk, tilføjede Warren,som medlem af Council on Foreign Relations og Oxford Analytica, kan jeg vide lige så meget om Mellemøsten som dig.
[24]

Det er ikke den eneste gang Warren lader sig associere med CFR. Også i en gruppe e-mail til medlemmerne af Saddleback Family[25], kommer det frem:

Kære Saddleback Familie... Gå ikke glip af dette første opmuntrende budskab i 40 DAGE MED FRED, der begynder nu!!!... I denne uge har jeg delt en del af dette busdskab i New York City, hvor jeg talte ved FN, og også til Council on Foreign Relations. Jeg elsker jer og takker Gud for jer! Pastor Rick.[26]

Council on Foreign Relations er en kulsort organisation, der blev etableret i 1921, for at få oprettet en Verdensorden. Året efter indgik Rockefeller og Carnegie Foundation aftale om at finansiere CFR’s agenda og vækst. I 2006, var der over 4.000 af USA’s ledende personer, der var medlemmer, et medlemskab der er livsvarigt. Dermed styrer CFR den amerikanske regering, og fra 1928-1972 var det, foruden Lyndon Johnson, et CFR medlem som vandt præsidentvalget[27]. Da de fleste af Bilderberg’s medlemmer ofte er CFR medlemmer, er det intet under at Bilderberg gruppen tjener som Verdensordnens udøvende arm, hvor medlemmerne mødes for at igangsætte verdens nøje besluttede begivenheder. Det var her Connie Hedegaard i 2005 blev valgt til dansk fanebærer af det politiske redskab, global opvarmning[28].

CFR kontrolleres af et udvalgt mandskab rekrutteret af Skull and Bones og Scroll and Keys, der er tilknyttet universiteterne Yale og Howard, som en gren af Illuminati, også kendt under tallet 322[29]. Medlemmerne af den Udøvende Komite i CFR, har alle gennemgået indvielse i ”the Order of the Quest”, som også kaldes ”Jason Society”[30]. Jason Society var for øvrigt dem, der før den globale opvarmnings propaganda, forudså at en global istid var i vente[31].

Når der er tale om initiering, eller indvielse i en hemmelig orden, så er der ingen tvivl om, at det er krydret med en ”god” gang okkultisme. At Warren kan prale af sit medlemskab i CFR, er fuldstændig uvirkeligt. Kan man kalde sig kristen, og tilslutte sig en orden der ikke tåler lyset? Jesus siger det ganske klart i Joh. 3:20-21: ”Thi enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at det må blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud”. Hvad holder Warren hemmeligt, som ikke tåler at komme til lyset, til Jesus for at blive åbenbaret?

Det undrer ikke, at Warrens 40 målrette dage (Det Målrettede Liv) indeholder så megen falsk lærdom. Han er okkultist, og er udvalgt af Illuminati til at forme en global spiritualitet. Som Obama mener Warren også at der er mange veje til Gud, selvom Jesus tydeligt forklarer: ”den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men stiger over andetsteds, han er tyv og røver... Jeg er døren; om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde.” (Joh. 10:1, 9).

Ligesom Obama støtter besynderlige seksuelle udskejelser, som homoseksuelle og lesbiske forhold, således gør Warren det også, dog lidt mere afdæmpet, ved at være imod at kalde det ægteskab. Han støtter helt og holdent ligestilling i disse forhold, men vil ikke kalde det ægteskab.
Se interview med Warren, fra Wall Street Journal

Lige såvel som Obama er en mikstur af islam og kristendom, så er Warren det også. Det træder tydeligt frem i hans indsættelsesbøn, hvor han med bestemte udtryk omfavner kristendom, jødedom og islam.

Kristendom
Først beder han ”Almægtige Gud, vor Fader”, hvilket er en kristen beskrivelse af Gud.

Jødedom
Kort efter henvender han sig til jødedommen og citerer 5. Mos. 6:4, der siger: ”Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er én.”.

Islam
Umiddelbart efter, henvender han sig til den muslimske verden, og citerer den passage Koranen starter med, og som står skrevet over alle suraer, undtaget selvfølgelig den første, hvor teksten er Koranens første vers, men heller ikke over den niende sura. Warren beder: ”And you are the compassionate and merciful one” - “Og du er den medfølende og barmhjertige”. Det er næsten samme sætning Mahmoud Ahmadinejad bad ved FN konferencen, som nænt i begyndelsen af artiklen: ”I Guds navn den almægtige og barmhjertige”. Jeg har en Koran i elektronisk format, der er skannet ind, og her ser du teksten der står over 113 af Koranens suraer. Her er et udpluk - sura 2, 10, 50, 100 og 114:


I tilfælde af, at du mener jeg tager fejl, så lyt da til islamisterne fra Jihad Watch, der siger:

Lige efter Hør, O Israel, Herren din Gud, Herren er én.
Den medfølende, den barmhjertige, er naturligvis en henvisning til påkaldelsen i begyndelsen af hvert kapitel af Koranen undtagen ét: Bismillah al-Rahman al-Rahim, På vegne af Allah, den medfølende, den barmhjertige.
For at sikre at alle føler sig inkluderet - fantastisk. Men bønnen indikerer endnu en gang, at der generelt set kun er lidt opmærksomhed på årsagerne til, at udtrykket jødisk-kristen-islamiske værdier er misvisende.[32]

Se og hør Warren’s indsættelsesbøn

Det er ganske enkelt uhyggeligt, at medlemmerne i Saddleback menighed skal konfronteres med to okkulte verdensordensmænd, som vist på billedet herunder, hvor Obama og Warren poserer foran menighedsmedlemmerne. Værre er det, at mere end 200.000 menighedsledere rundt om i verden, er blevet ”trænet i Saddleback’s formåls-drevne filosofi[33]. Paulus advarer menighederne: ”Vogt jer, så ingen fordærver jer igennem filosofi og tomt bedrag” (Kol. 2:8)


Afslutning


Den okkulte verden anerkender Obama. Maitreya, der er en underlig manifestation af antikrists ånd (se 1. Joh. 4:3), mener at Obamas tid er en betydningsfuld tid for verden. På Share International, som er en hjemmeside hvor et verdensomfattende netværk af individer og grupper, har til formål at ”tilkendegive, at Maitreya - Verdens Læreren for den kommende tidsalder (Antikrists nye Verdensorden) - og hans gruppe, Visdommens Mestre, nu er iblandt os, opstår på den offentlige scene - gradvist, så man ikke krænker menneskets frie vilje[34], stilles spørgsmålet:

Tror du at Barack Obama vil være mere lydhør over for Maitreyas ideer, end hans republikanske modstykke?

Hvortil der svares:

Ja, og han er kommet til præsidentmagten i et betydeligt øjeblik for verden.[35]

Et andet spændende spørgsmål der stilles er:

Vil Barack Obama være den sidste præsident for USA? Jeg tror, at det var enten Maitreyas medarbejder eller din Mester, der sagde, at i sidste ende vil det amerikanske formandskab blive erstattet af en gruppe af vise ældre statsmænd, og at forhenværende præsident Jimmy Carter (i embedet, 1976-1980) vil blive inviteret til at tilslutte sig dem, hvis han lever længe nok.

Svaret lyder at:

Det er stadig planen, så der er al mulig chance for, at Hr. Obama vil være den sidste præsident.

Jeg tror ikke der findes mange mennesker på denne jord, der når de vover sig ud og gør sig tanker om den tid vi lever i, og alt der forgår i verden, ikke fornemmer at vi vitterligt står foran en ny tid, og en ny Verdensorden. Den økonomiske krise, som verdensordnen har bragt over jorden, har åbenbaret ganske tydeligt, at formålet er en globalisering af økonomien. Jeg har samlet en lille oversigt i pdf format, med de nyhedsblogs hvor jeg underbygger påstanden. Klik her.

Spørgsmålet vi bør stille, det er hvad en ny Verdensorden betyder for os. Et endnu større spørgsmål er, på hvilket grundlag vi bygger en konklusion. Lytter vi til Verdensordnens bedragende stemmer, der forsikrer os at de arbejder for fred? Man må spørge, hvorfor i alverden krig og ødelæggelse er eskaleret i takt med at Verdensordnen har formet verden efter sin agenda? Lytter vi til det famlende håb i vore hjerter, at det nok skal gå det hele? Begraver vi os i illusionen om, at en verden med globalt kontrolleret økonomi, religion, militær og politik, måske i virkeligheden er det bedste for alle? Man må stille sig selv spørgsmålet, hvordan en global verden ville se ud under Kejser Nero, Hitler, den muslimske invasion eller den katolske kirke osv. Der er en helt specifik årsag til, at nationerne, til alle tider, har haft egne landegrænser. Intet menneske kan bære at have total verdensmagt. Alle uden undtagelse, vil i sin ensporethed og utilstrækkelighed bringe elendighed over kloden, igennem blodige magtdemonstrationer mod mennesker der ikke kan ”stå lige på rækken”. Den kommende verdensleder er ingen undtagelse, og vil lykkes med at oprette et globalt verdensrige, hvorigennem han vil bringe en trængsel over jorden, som endnu ikke har været og aldrig skal komme igen.

Bibelen siger så utroligt meget om den kommende tid. Helt fra gammeltestamentlig tid, har Gud igennem profeterne oplyst os om den sidste tid. Helt tilbage i 5. Mos. 4:25-30, som er skrevet for mere end 3.400 år siden, forbereder Gud Israel på vores tid, og siger: ”Når du er i trængsel, og alle disse ting er kommet over dig i de sidste dage (at Israel er blevet adspredt til hele verden), når du da vender om til din Gud og adlyder Hans røst, (for Herren din Gud er en barmhjertig Gud), vil Han ikke forlade dig eller udrydde dig, eller glemme pagten med dine fædre, som Han svor dem” (5. Mos. 4:30-31, KJV).

Det, Gud lovede Israels forfædre, var landet Israel - helt tilbage til Abraham for mere end 3.900 år siden. Nu har de været spredt ud i hele verden, men er kommet tilbage i det gamle land - på trods af at verden stadig søger at udslette dem.

Alene opfyldelsen af den ene gamle profeti, bør være nok til at svare at Bibelen er grundlaget hvorpå vi bygger vores konklusion, hvad Verdensordnen betyder for os. Verdenslederen Antikrist, siger Bibelen helt tilbage til Daniel, der for mere end 2.500 år siden fik at vide, vil med fred ville ødelægge mange (Dan. 8:25, KJV). På samme tid fik Daniel også at vide, at Antikrist ville rejse sig mod Jesus, men vil blive ødelagt uden menneskehånds indvirke, hvilket vil bevirke at hele Verdensordnen - det globale verdensrige vil blive knust (Dan. 2:34, 45).

Paulus forklarede for ca. 1.950 år siden, at når verden siger ”»Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe” (1. Tess. 5:3). Johannes forklarede for ca. 1.900 år siden, at Antikrist vil medføre en verdensregering og et verdensmilitær (Åb. 13:7), en verdensreligion (Åb. 13:12-15) og en verdensøkonomi (Åb. 13:16-18), præcis det, vi ser dannes nu og her, lige før han skal stå frem. For at kunne navigere i den globale verdensøkonomi som medlem af den ny Verdensorden, kræves et mærke, der tjener dels som brændemærkning, og dels som teknologisk kontrol til at styre køb og salg. Johannes’ beskrivelse af mærket, er blevet og bliver latterliggjort af verdens mennesker, men det ændrer ikke på at det kommer som forudsagt: ”Og det (dyret - Den falske profet - Antikrists ypperstepræst)får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal. Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666”. Nævn tallet 666 for dine venner og bekendte, og de vil slå sig på lårene af grin, hvis du antyder at tage det alvorligt. Jeg ved ikke om det er godt eller dårligt. Måske er det godt at alle kender tallet, så de når de set det i funktion, mindes Bibelens forudsigelse. Måske er det dårligt, fordi verden er forhærdet igennem latterliggørelsen. Tiden vil vise.

Bundlinien er, at Bibelen siger rigtig meget om det, som er på vej over verden. Det er ikke et glansbillede, men det største mareridt verden endnu har set. Barack Obama og Rick Warren er to vigtige tandhjul i det store ur, der hak for hak rykker den store viser hen for at markere, at nu er det midnat. De er en trykprøve på verdens reaktion på Antikrist (Obama) og hans falske profet (Warren), og verden er 100% klar. De der drager deres konklusioner på Bibelens Ord, ved ”god besked om, at Herrens dag kommer som en tyv om natten” (1. Tess. 5:2), og ved at Obama og Warren er fremragende eksempler på de to personager i den komme trængsel.

Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru!” (1. Tess. 5:6)

Reference liste


[1] Obama’s first comming”, The Australian d. 02-02-2008, http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23182456-28737,00.html
[2] Obama be thy Name”, Youtube, d. 27.10.2008, http://www.youtube.com/watch?v=7PDehlPWsdQ
[3] Is Barack Obama the Messiah?”, http://obamamessiah.blogspot.com/
[4] Strong Words From Iran”, Online NewsHour, d. 09-12-2008, http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec05/iran_12-9.html
[5] Alle billeder er taget fra bogen ”Messages From Heaven”, af Jim Tetlow, side 33, 36.
[6] Swooning supporters fainting for Obama”, WorldNetDaily d. 16-02-2008, http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=56559
[7] ”The Obama Messiah Watch”, slate.com d. 29-01-2007, http://www.slate.com/id/2158578/
[8] No one saw him coming... like Jesus being born in a manger”, Is Barack Obama the Messiah? D. 29-11-2008, http://obamamessiah.blogspot.com/2008/11/no-one-saw-him-coming-like-jesus-being.html
[9] Barack Obama: The 2004 God Factor Interview Transcript”, 30-04-2008, http://falsani.blogspot.com/2008/04/barack-obama-2004-god-factor-interview.html
[10] Obama’s First Act: Taxpayer Money To Fund Abortions Of Black Babies”, The Proligious Times d. 21-01-2008, http://sevntl.wordpress.com/2009/01/21/barack-hussein-obama/
[11] Obama and Ahmadinejad”, forbes.com, d. 26-10-2008, http://www.forbes.com/opinions/2008/10/26/obama-iran-ahmadinejad-oped-cx_at_1026taheri.html
[12] Mideast leader: Obama a Muslim who studied in Islamic schools”, af Aaron Klein, WorldNetDaily d. 17-10-2008, http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=78309
[13] Samme sted
[14] Obama Has Never Been A Muslim, And Is a Committed Christian”, Barack Obama and Joe Biden: The Change We Need, d. 12-11-2007, http://www.barackobama.com/factcheck/2007/11/12/obama_has_never_been_a_muslim_1.php
[15] Obama wasquite religious in Islam”, WorldNetDaily, d. 03-04-2008, http://wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=60559
[16] Obama Born In Kenya? His Grandmother Says Yes”, Israel News, d. 13-10-2008, http://www.israelenews.com/view.asp?ID=3324
[17] Er Europa parat til skuffelsen?”, jp.dk, d. 06-11-2008, http://jp.dk/meninger/breve/article1505224.ece
[18] Obama vil forbedre forhold til FN”, TV 2 Nyhederne, d. 24-01-2009, http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20006977.html
[19] Obama and Clinton meet in private”, The Independent, 06-06-2008, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/obama-and-clinton-meet-in-private-841539.html
[20] Samme sted
[21] Change? Obama Inner Circle Filled With Bilderbergers”, American Free Press, d. 22-12-2008, http://www.americanfreepress.net/html/obama_bilderbergers_160.html
[22] ”REMARKS OF PRESIDENT BARACK OBAMA, Inaugural Address, Tuesday, January 20, 2009, Washington, D.C.”, http://i2-files.tv2.dk/344/12015344-2bccb54897fb5983efd29fc9319a88b9.pdf
[23] Syrien hjemkalder ambassadør”, Berlingske Tidende, 01-02-2006, http://www.berlingske.dk/article/20060201/verden/102010160/
[24] Megapastor Rick Warrens Damascus Road experience”, World Net Daily, d. 20-11-2006, https://www.wnd.com/2006/11/38958/
[25] Saddleback Family, http://www.saddlebackfamily.com/home/index.html
[26] En gruppe e-mail sendt til Saddleback Family, d. 17-11-2005. Informationen er hentet fra artiklen ”Warrens P.E.A.C.E. Plan and UN Goals - Part 2 - Equipping Leaders toLead like Jesus?”, af Berit Kjos, september 2005, http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm
[27] The True Story of The Bilderberg Group”, af Daniel Estulin, side 81
[28] Se ”Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=475
[29] Se afsnittet ”Hemmelige Ordenssamfund” i artiklen ”Den Ny Verdensorden”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=358#HemmeligeOrdenssamfund
[30] Behold a Pale Horse”, af William Cooper, side 85.
[31] Samme sted, side 84.
[32] Rick Warren in Inauguration prayer: You are the compassionate, the merciful one...”, Jihad Watch, d. 20-01-2009, http://www.jihadwatch.org/archives/024478.php
[33] History”, SaddleBack Church, http://www.saddleback.com/aboutsaddleback/history/index.html
[34] About Share International”, http://www.share-international.org/aboutus/aboutus.htm
[35] Questions & Answers - a selection”, ”Share International magazine December 2008”, http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2008/2008-12.htm#qa


Debat: Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation