Illuminati på Olympen 2012

af Kim Andersen
Lagt på d. 08/08-12


Udskriv
Oversigt


Når noget så oldtidigt som OL overlever en tid hvor fornyelse og forandring som modeord presser sig på fra alle sider, så må man stille spørgsmålet: hvorfor? Svaret vil for langt størstedelen lyde i nabolaget af, at sport og konkurrence altid har haft folkets interesse, og det er rigtigt. Men lad os hurtigt gennemgå OL’s oprindelse.

Olympus bjerget


Når vi ser på verden i dag, er der to verdensordner der kæmper imod hinanden. Vi har den nuværende, men dog falmende verdensorden, der stille men brutalt overtages af den nye verdensorden, som jeg her på sitet har skrevet meget om, efterhånden. Kampen mellem Titanerne, de gamle verdensregenter, og Olympierne, den nye verdensorden, er dramaet der udspiller sig i mytologien der ligger til grund for OL.

Det første OL, blev afholdt omkring 700 år f.Kr., som en genopførelse af kappestriden mellem Olympierne og Titanerne, og dramaet udspillede sig kort fortalt således:

Kronos, søn af Uranos, himmelens gud, og Gaia, jordens gud (et billede på at himmel og jord mødes, gudesønner og menneskedøtre der avlede kæmper, 1. Mos. kap. 6), var Titanernes konge og var sammen med hans søster og kone Rhea, verdens regenter. Kronos misundende sin fars magt som regent af universet, og slog ham ihjel med sit segl. Med andre ord; Kronos var én af de kæmper, som englene fik med menneskedøtrene, og Kronos var én af de væmmelige væsener der fik Gud til at omstyrte datidens verden med syndfloden.

Kronos frygtede, at som han selv havde dræbt sin egen far, ville hans kommende børn omstyrte ham, så de første fem børn Rhea fødte ham, slugte han i ét stykke. Da Rhea var gravid for sjette gang, snød hun Kronos og svøbte en sten i et tæppe, som Kronos, uden at bemærke bedraget, slugte. Rhea skjulte sin nyfødte søn Zeus, der voksede op og blev tjener for sin uvidende far, et hverv hvorigennem han forgiftede Kronos, så han kastede de fem slugte børn op, der som Zeus selv med tiden var blevet voksne.

En ny verdensorden, næret og opvokset i den gamle, så dagens lys, og de seks børn flygtede til Olympus bjerget, og Olympierne var født. Her fødtes planen om at omstyrte Titanerne, for selv at komme til verdensmagten. Det lykkedes dem, og disse guder levede på Olympus bjerget, og kunne fra disse højder overvåge og kontrollere verden.

Illuinati på Olympen


Pludselig giver det mening, at repræsentanterne for dagens Olympier, den nye verdensorden, Illuminati - de oplyste, har hævet sin pyramide op over olympen, til at oplyse folket med sit altseende øje, som ses på billedet her:


I Illuminatis film ”Metropolis” fra 1927, skildres de olympiske sportsfolk på olympen, i ”club of the sons” - eller sagt uden tilsløring gudesønnernes klub.


Under disse gudesønner, den nye verdensorden, er arbejderklassen, de unyttige ædere for hvem Illuminati har skæbnesvangre planer om omfattende massemord. I ”Metropolis” filmen ofres disse til Molok og i OL’s åbningsceremoni er denne symbolik ikke overset.Arbejderklassen er ikke andet end økonomiske aktiver for verdensordnen, som vil ofres til elitens overhoved, Satan, i ét stort blodbad.

Skildringen herunder, er et replika af Glastonbury Tor, der med sit karakteristiske bjerg er sagnomspundet som et sted hvor sløret mellem den åndelige og fysiske verden er tyndt. Majstangen, den symbolske fallos, er ligeledes en rekvisit i den okkulte tradition, Beltane, en heksesabbat hvis navn betyder ”Bel fire”, dvs. Baals Ild - den olympiske flamme symboliserer denne ild, Zeus (Baals) flamme.


Glastonbury Tor er som sagt et yderst sagnomspundet sted, hvor mennesker påstår at have set spøgelser, feer og UFOer[1]. Nogle der har efterforsket stedet mener, at druiderne i gammel tid ofrede mennesker der. At dette sted får sin plads i OL åbningsceremonien, er yderst passende for budskabet. Illuminati har ikke plads til 7 milliarder mennesker i sin nye verdensorden - og har, efter egne ti bud indhugget i sten i Elberton, Giorgia, planer om at udføre bud nr. 1: ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen[2].

Ley-Lines


Der findes et begreb i den okkulte verden, der kaldes Ley-Lines, der er geografiske kraftfelter, åndelige linier hvor okkultister lettere får kontakt med den åndelige verden, og det siges at linierne er motorveje for kommunikation, passager hvor energier kan kanaliseres igennem. Det ses ofte, at mystikere som spåkoner, håndlæsere osv., er samlet på samme gade, hvilket kan fortælle at gaden er anlagt på en sådan ley-line.

Marian Green har skrevet en bog for seriøse hekse, der hedder ”A Witch Alone”, en heks alene, hvor hun taler om disse ley-lines.

Også mange af de berømte kirker - Sct. Paul’s, bygget og ombygget mange gange, men altid på den bakke, hvorpå der i hedenske tider var et tempel til Måne Ungmøen, Diana. Måske var det derfor den mystiske prins Charles valgte at gifte sig med sin Diana der! Mange af byernes kirker er sammenkoblet af de kraftfulde ’ley lines’ som også forbinder bedre kendte hellige steder, som Glastonbury og Avebury.[3]

Glastonbury, åbningsceremoniens replikalandskab, er altså forbundet til disse okkulte koplingslinier, og uden at lægge for stort eftertryk på det, siges der at stedet hvor man har valgt at bygge Olympen for 2012, er parallelt med Leyton og Leytonestone, som man mener netop er opkaldt sådan for at identificere områderne med ley-lines.

Dertil kommer at designeren af medaljen for OL 2012 fortæller om linierne i medaljen:

Og så til energi-linierne, som ganske enkelt er en forlængelse af logoet. De er fantastiske på den måde at de holder sammen og trækker den eksterne diameter på den interne, centrale kerne. Energien ude og energien i verden, osv, osv.[4]

Det er ikke så underligt at en kæmpe figur, på billedet herunder af Lord Voldemort fra Harry Potter, kommer på scenen. Harry Potter bøgerne bygger på og underviser virksom heksekraft, og Voldemort, der også refereres til som ”Ham-Som-Ikke-Må-Navngives”, er identisk med frimurernes ”Det højeste Væsen”, ”Den navnløse Ånd med hundrede navne”, som New Ages gudmoder, Helene (Madame) Blavatsky, i bogen ”The Secret Doctrine” kalder bl.a. ”den navnløse Sat”. Det der skildres her er mørkets fyrste, Satan selv.


Mary Poppins


Som Illuminati’s pyramide svæver over Olympen, svæver barnepige Mary Poppins over London. Om en sådan barnepige siges i filmen, at hun skal være fast, respektabel uden pjat. En Britisk barnepige skal være en general der kan give ordre, forme det fremavlede (engelsk ”the breed” - det femte element - mere om det senere), for fremtidens imperium er i hendes hænder.


Statsskoler der mere og mere forventes også at være barnepiger, former og har formet generationer, så statsreligionen evolution er lært inden ad, og det sociale tankesæt er formet til accept af et nyt imperium. Hos Poppins, som alle elsker, er alt omvendt, og intet skal dømmes ud fra det, der ses - dog dømmer hun selv menneskers personlighed med målebånd. Hun rucher op ad gelænderet på trappen, hendes taske er bundløs og indeholder al hendes gods, fra stumptjener til potteplanter og standerlamper. Arbejde bliver til leg, for alle ting bliver med en knips levende og ordner sig selv. Godnat sang handler om at holde sig vågen - om ikke at lukke øjnene, ikke lægge sig ned at sove - hvilket får børnene der ikke vil sove, til at falde i søvn alligevel.

Hun har sit eget lille ord, Supercalifragilisticexpialidocious, der skal bruges med omhu, fordi det kan ændre dit liv. Nogle mener at det er et vrøvle ord, mens andre har fundet at ordet er sammensat af græske og latinske ord, der betyder. ”forbedre evnen til uddannelse igennem delikat skønhed”, eller ”ekstrem skønhed soner uddannelse”. Den første oversættelse passer meget godt med kravet til barnepigen - en respektabel general, der kan forme fremtidens generationer. Den anden gengivelse minder om historien om Satans bedrag og fald. Satan var en salvet skærmende kerub, der besad skønhed og var fuldkommen (Ez. 28:14-17). Da han som slange, ”den skinnende” som det hebræiske ord nachash betyder, underviste Eva, sagde han: ”I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!” (1. Mos. 3:4-5), og domænet var hans - hans rige, han imperium. Satan ændrede ikke bare Evas liv, men hele universet, og Supercalifragilisticexpialidocious indeholder denne forandring og dette bedrag, hvormed verdensordnen siden 1776 har formet verden til snarlig total overtagelse.

Åbningsceremonien viser tydeligt, at vi er i en Supercalifragilisticexpialidocious tid. En tid der forandrer vore liv, hvor alt der er en fryd for øjet - synd - har uddannet os til det nye imperium, som Gud vil ødelægge i den kommende tid. Mary Poppins tager børnene med ind i sine eventyr, men når de har set alt og forklarer hvad de har set, benægter Poppins at det har fundet sted - præcis som verdensordnen der vinker med vognstangen lige foran vore øjne, som eks. denne åbningsceremoni, eller igennem film som Mary Poppins - og når deres planer afsløres, fyldes medierne, debatterne og samtalerne med latterliggørelse og fornægtelse af det åbenlyse. Påvisningen af åbenlys konspiration latterliggøres som værende tåbesnak, og ordet teori, som ellers indtil nu har båret ”videnskaben” frem i en verden uden Gud, får en modsat virkning for virkeligheden, og konspiration, hvor åbenlys den end er, er blot en teoretisk tanke, der på ingen måde kan være sand - en konspirationsteori.

Mary Poppins er ikke en person, men en kraft der forandrer alt - og som hun siger, vil hun være i huset indtil vinden skifter - hvor vind og ånd er synonymer. Alle i huset hvor Poppins er barnepige, er berørt af hendes nærvær - positivt selvfølgelig; køkkendamen smadrer ikke flere tallerkener, og hun skændes ikke længere med kokken, og husets herre forstår ikke hvorfor alle er så glade og syngerSupercalifragilisticexpialidocious. Selv hunden kan hun tale med. Herren i huset ser hans orden ødelagt, efter Poppins, som han siger, er kommet med kaos i kølvandet. Når hans orden (den gamle verdensorden) kollapser over ham (han er ansat i en bank hvor der skabes kaos, og hvorfra han fyres), har han kun ét der giver glæde, og det er ordet Supercalifragilisticexpialidocious - overgivelse til den nye verdensorden - og han får sit arbejde igen. Orden ud af Kaos (Order Ab Chaos), er Illiminati’s mantra - og verdensbankerne er i dag, som i filmen, under forandring. Et mantra igennem hele filmen er, at en skefuld sukker får medicinen til at glide ned. Bibelen siger at den falske profet: ”får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr” (Åb. 13:12) - dvs. Antikrist, og han ”får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal” (Åb. 13:16-17). Hvilken skefuld sukker, får verden til at sluge Illuminati’s medicin?

Baby


Den store baby, fortæller leder Danny Boyle, er en hyldest til personalet på Great Ormond Street Hospital. Den er et symbol på National Health Service, der ”blev født” i 1948.


Der er nogle interessante ting her, for 1948 var året Israel blev grundlagt (14-05-1948), og et halvt år efter - præcist, d. 14 september, blev en prins, Prince Charles, født i England. Når jeg siger præcist, så er det fordi Satan arbejder i mønstre efter Guds orden. Et halvt år før Jesus blev født, lod Gud Johannes føde, som gik forud for Jesus med budskabet om omvendelse. På samme måde lod Satan Charles føde. Johannes kom først og pegede på den sidste, Jesus. Israel kom først, og i den okkulte verden menes at Israel er elitens værk, og staten gik forud for diktatoren. Det Engelske kongehus har rødder langt tilbage i oldtiden, og meget tyder på at Antikrist kan komme derfra[5].

Sammen med den tydelige proklamation vi har set ind til videre, at den nye verdensorden regerer fra olympen, er det ganske interessant om der her (med ”kæmpe” babyen) ses en historisk visualisering af den Olympens despot, Zeus - Bibelens Antikrist. Dertil kommer logoet for OL 2012, der kostede 3,7 millioner kroner. Bibelen fortæller at despoten for det sidste verdensrige, vil sætte sig i Israel, i templet (2. Tess. 2:4) - i Zion. Lad billedet her tale for sig selv.

En anden ting er fremstillingen af et utal sygesenge, hvoriblandt den kæmpe Lord Voldemort, Satan selv, kommer ind som dødens hersker. Illuminati har et kort i sit spil ved samme navn, hvor følgende kort sammen med verdensordnens nye ti bud, der påkalder en voldsom befolkningsreduktion, vidner med OL’s visuelle opsætning, at trængslen nærmer sig. Trængslen som Bibelen fortæller vil koste i hvert fald halvdelen af jordens befolkning livet (Åb. 6:8, en fjerdedel + Åb. 9:18, endnu en tredjedel - ialt 50%), og når Jesus kommer igen, vil endnu en halvdel dømmes (Luk. 17:36-37). Er der syv milliarder mennesker, vil der kun være knap 1,8 milliarder tilbage.
SejrsmedaljenSkaberen af medaljen fortæller selv, at det er den græske gudinde, der er på medaljen[6]. Gudinden er Nike, der betyder sejr, og ifølge mytologien var hun med, da Olympierne bekæmpede Titanerne. Sammen med det gennemgående budskab, bebuder hun verdensordnens sejr - Olympens sejr over Titanerne - den Nye Verdensordens sejr over den gamle.

XXX


De tre X’er, siges at være tre af det romerske tital, altså tredive, og de er på medaljen fordi det er det tredivte OL siden 1986. Men hvis vi kikker ”om bag forhænget” og fastholder disse tegn i den græske fremstilling - sammen med den græske gudinde og OL i sin helhed - så har X’et ikke en værdi på ti, men seks. Så ses det tal, som Bibelen har givet os til afsløring af Antikrist, tallet der kan udregnes fra Antikrists navn, nemlig 666 (Åb. 13:17-18).

Men X’et har flere okkulte betydninger. Det er et gammelt symbol for solguden, og Zeus er den græske solgud - synonym med Satan selv. Det symboliserer de 10 yuds, eller manifestationer af ”Livets træ” (Sephiroth) i den dybt okkulte jødiske Kabbala, og er på flere måder flettet ind i de frimureriske ritualer - f.eks i Skull & Bones logo, hvor knoglerne under kraniet er formet som et X. Ordnen der kaldes Knights of the East and West, har som Skull & Bones kraniet med de krydsede knogler som logo, og har et helligt ord, Abaddon, som ses i Åb. 9:11 med det græske navn Apollyon der betyder ødelæggeren - en titel Antikrist får i Dan. 11:31, Dan. 12:11 og Matt. 24:15.

Sammen med den græske gudinde for sejr, er den afkodede titel på medaljen ”Antikrist Olymiade London Zion”.

De olympiske ringe


Det siges at ringene symboliserer de fem beboelige kontinenter, som skal opmuntre til global enhed - hvilket er verdensordnens mål i indpakket vending, udpakket: global magt.

Som X’et i Illuminatis organisation Skull & Bones danner fire punkter med et kranium - det femte element på toppen, danner de olympiske ringe også denne okkulte symbolik. De fire farver, blå, gul, rød og grøn er farverne for de fire elementer, vand, jord, ild og luft, som af okkultisterne tilbedes for at påkalde det femte element (”the breed” fra Mary Poppins), æteren - vist med ringen i midten, der symboliserer den okkulte åndelige verden[7].

Det femte element, den sorte / hvide ring, har med guderne på Olympen at gøre - kort sagt, Antikrist - Olympiadeceremoniens symbolske røde tråd.

Olympiadens afslutning


Afslutningen af Illuminati’s skuespil på Olympen, er også spækket med budskaber. Den olympiske ild skal slukkes, og det bliver gjort med budskabet om genopstandelse. Illuminati har selv, med mottoet ”Order Ab Chaos”, den teologi at de skaber orden af kaos, at den nye verdensorden skal opstå af askerne fra den gamle.

Her ses hvordan de gode planetariske borgere i det nye verdensrige tilbedende skal underkaste sig eliten. Der er pyramider over alt, også én der blev bygget under skuespillet, der skildrer arbejderklassen, elitens slaver, de unyttige ædere, hvorover eliten er ophøjet.Dramaet i historien om Fugl Føniks udspillede sig stort. Fugl Føniks lander i sin rede, hvor den efter sagnet brænder sig selv, for at genopstå af sin egen aske. Et billede på Olympiernes sejr over Titanerne, at den nye verdensorden rejser sig af asken fra den gamle.


Kan budskabet vises tydeligere, end det bliver vist på billedet herunder?


Her ses dansen i flammerne, ”ild- og svovlsøen”, og det er interessant at Bibelen fortæller hvordan dette sidste rige stiger op af afgrunden for at gå sin undergang i møde (Åb. 17:8) - hvordan dette ”dyr” - verdenslederen Antikrist der skildres i symbiose med det sidste verdensrige, kastes ”levende i ildsøen, som brænder med svovl” (Åb. 19:20).


Som de løgnere eliten er, har deres skildring af historien ikke rigets egentlige skæbne med. Det er sandt at al deres møje med at underlægge sig verden, at stjæle det, der er Guds og underkue og mishandle det kan vises i en analogi med Fugl Føniks. Men det skal ikke opstå igen. Hedningenes tid afsluttes snart, og et sandt fredsrige etableres af Fredsprinsen, Jesus Kristus, og ondskaben får aldrig verdensmagt mere.

John Lennon’s sang ”Imagine” blev fremført foran den olympiske ild, Baals Ild. Det er ikke forkert, tror jeg, at sige at John Lennon var fredsaktivist. Han talte stærkt imod krig, men hans dæmoniske inspiration kommer til udtryk i denne sang, for Bibelen der afslører alle hemmeligheder viser, at det er med fred den kommende verdenstyran vil bedrage verden. Den danske oversættelse siger at han skal: ”styrte mange i Ulykke i deres Tryghed”, mens den mere korrekte oversættelse i KJV siger at han: ”igennem fred skal ødelægge mange” (Dan. 8:25). Lyt nu til teksten i Lennon’s sang, der taler om én verdensorden, ingen landegrænser, selv Illuminati’s idé om at fjerne ejendomsretten er med:

Forestil dig der ikke er nogle lande
Det er ikke svært at gøre
Intet at dræbe eller dø for
Og heller ingen religion
Forestil dig al folket, der lever livet i fred

Du, du kan sige
Jeg er en drømmer, men jeg er ikke den eneste
Jeg håber en dag du vil slutte dig til os
Og verden vil blive som én

Forestil dig ingen ejendele
Jeg spekulerer på, om du kan
Intet behov for grådighed eller sult
Et menneskeligt broderskab
Forestil dig al folket, der deler hele verden

Afslutning


Der er uden tvivl meget mere symbolik i denne gigantiske begivenhed, end jeg viser her. Men dette udpluk er nok til at se, at der er mere end øjet ser. Den okkulte verden, hvor okkult betyder skjult, svælger i hemmelige ceremonier og symboler - og da okkultismen stammer fra stolthedens tinde, hvorfra Satan faldt i tidernes morgen, er det intet under at okkultisterne med stolthed ynder at vise sit åbne skjulte ansigt, for den uvidende pøbel.

Lad den afsluttende bemærkning fra åbningsceremonien være kaldet til at vende denne ondskab ryggen, og give dit liv til Jesus. Verdensordnen er for alle borgere på Jorden - der vel at bemærke ikke har sit borgerskab i Himmelen (Fil. 3:20).


Referencer

[1] Glastonbury Tor – That Strange Hill”, af Atasha McMillan
[2] Læs mere i artiklen ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning: Befolkningsreduktion
[3] A Witch Alone”, af Marian Green, side 66.
[4] Interview: London 2012 Games medal designer”, YouTube d. 27-07-2011
[5] Læs evt. mere i ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt: Verdensrigets skjulte storhersker”.
[6] Interview: London 2012 Games medal designer”, YouTube d. 27-07-2011
[7] Læs evt. mere i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt: Den digitale Gaia


Debat: Illuminati på Olympen 2012

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation