Konspiration - teori eller fakta?

af Kim Andersen
Lagt på d. 24/09-03


Udskriv
Oversigt


Jeg vil starte med at oplyse, at jeg i bund og grund er overbevist om, at denne verden politisk set, som faktum, er styret af de konspirations teorier mange fornægter og griner af.

Når det handler om at bevise disse fakta, er de tit så langt ude, på grænsen til det umulige at tro – selv med ens bedste vilje, at man bliver betragtet som naiv og mindre intelligent med tankespinds tendenser, hvis man alligevel kaster sig ud i, at samle nogle af disse tråde op.

Når jeg læser Daniels bog, Åbenbaringsbogen, Esajas eller Ezekiel, som fortæller om fremtiden – Antikrists regeringstid og hans evner, kan jeg ikke andet end at overbevises om, at konspiration, i alle udstrækninger, er det eneste redskab til at få disse profetier til at ske, i denne verden.

I 1. Mos 11:1-6 læser vi om menneskene efter syndfloden. Folket havde vandret fra Ararat bjergene, til en dal i landet Sinear (Babylon), hvor de besluttede sig for at bygge Babelstårnet. De ville bygge et tårn som kunne nå op til himmelen. Der kan ikke være tvivl om, at der ikke er tale om en fysisk højde. Betydningen er, at toppen af dette tårn, skulle vies til himlen – okkult set, med Zodiaken* (de 12 stjernetegn) optegnet fysisk, til genstand for tilbedelse.

* I 1876, fandt assyriologen George Smith en babylonisk beskrivelse af dette tempel. Denne beskrivelse viser, at tårnet var ca. 90 meter højt, bygget i etager, som størrelsesmæssigt svandt ind med den nederste på 90 kvm og 33 meter høj og den øverste på 24 m. lang, 18 m. bred og 15 m. høj. I alt 7 etager. Den øverste platform var helligdom for guden Bel-Meodach og Zodiakens tegn. Se på EU parlamentets bygning i Strasbourg, hvilken slående lighed der er mellem Brueghels Babelstårn, det Romerske Kolliserum og parlamentsbygningen.Der var en enhed mellem menneskene dengang, som Gud så var farlig, fordi de handlede ondt. Alt var muligt for dem, derfor forvirrede Han sproget, så de ikke forstod hinanden.

Hvad det ville have udviklet sig til, hvis Gud ikke havde stoppet dem, ved kun Gud. Men jeg tror ikke der kan være tvivl om, at mennesket var kommet ud i seriøse problemer allerede dengang, hvis Gud ikke havde stoppet dem.

Gud åbenbarer for Daniel, at kundskaben skal blive stor (Dan 12:4 ), hvilket som jeg ser det, er fortsættelsen af, hvad Gud stoppede omkring 100 år efter syndfloden i Sinear.

Menneskene tilbad dæmonerne og vi ser i dag, hvordan adskillige opfindelser er indgivet af dæmoner. (Læs evt Teknologisk bortrykkelse, Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden)

I verden i dag, er mennesket igen samlet i stor grad, både sprogligt og åndeligt. Det engelske sprog er utrolig udbredt. Mennesker som har ærinder på tværs af landegrænserne, taler stort set alle engelsk. Åndeligt, er den ledende som ikke ledende del af verden, samlet igennem New Age, som enstemmigt arbejder for en ”En Verdens Orden”, der når endetidens rette betingelser træffer, vil oprejse Antikrist.

New Age har i mange år arbejdet på at samle alt under sig – kontrol af vandforsyninger og fødevarer og andre eksistensbetingede områder. De har på mange måder arbejdet ud fra samme tankegang som de tidlige babyloniere, der sagde: ”Lad os… skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.” (1. Mos 11:4)

I Sinear, var alle tilsyneladende enige i deres religion, deres afgudsdyrkelse. Men efter sprog forvirringen deltes folket og ligeledes deres religion. I dag er det stadig sådan og nogle holder stadig fast ved Abrahams Gud, Den treenige Gud, som frelser igennem Jesus Kristus.

Satan har for lang tid siden indset, at det kræver et usandsynligt bedrag, for at gennemføre sine planer. Han er så snedig, at intet menneske i sig selv formår, at gennemskue hans planer. Men Gud kender dem, og lader os se små detaljer af dette bedrag, der såvel fysisk som åndeligt styrer denne verden til ende.

Konspiration er unægtelig en kendsgerning, og ikke mindst en del af måden Satan styrer sit eget rige på. Bibelen fortæller, at Satan gjorde oprør i himmelen, og sammen med en tredjedel af himmelens engle (Åb 12:4) satte han sig op imod Gud. Hvor mange engle der findes ved vi ikke. Men englene er i Åb 12:4 symboliseret som himlens stjerner, og skal vi deraf fastsætte antallet, kan vi umuligt tælle hvor mange der er tale om. Men for at sætte en tredjedel af himlens engle op imod Gud, skal der noget af en konspiration til.

Vi finder i dag, at alle magthavende mennesker, i alle lande – demokrater som diktatorer – alle magthavende politikere (måske med undtagelse af nogle få) er okkult praktiserende. Det mest magtfulde land endnu – USA, er styret af top politikere, som er uddannet på Yale University, hvortil den mest djævelske loge ”Skull And Bones” er stærkt knyttet (http://www.yale.edu/tnj/34-5/essaycontent.htm) – bla. George H.W. Bush, Clinton og den nuværende Bush.

At Bush bekender sig som kristen er intet under, da en stor del af hans potentielle stemmer gør ligeså. Sandheden er, at han ikke er discipel af Jesus, men tilhænger af New Age kristendom, som er langt mere udbredt end vi forstår. Fakta er, at han er højtrangerende okkultist, med Clinton som sin mester og i sidste ende Satan som sin herre. (”Vatican Assassins”, s. 29, af Eric Jon Phelps)

Som sin herre, så tjener. Vil man styre denne verden, må man som denne verdens fyrste (Satan) indgå i hemmelig konspiration, hvor kun indviede kender begivenhederne.

Konspiration i dag.


Den plan, som verdensmagten i dag arbejder for at fyldestgøre, er den dæmoniske plan som okkultisten Albert Pike i 1870 fik åbenbaret af sin guidende ånd, om en Ny Verdensorden (Læs evt. Hvilken profetisk tid er det?). Denne dæmoniske vision viste at tre verdenskrige var nødvendige. De to har vi set, og den tredje er stærkt på vej. Pike så, på et tidspunkt hvor Israel ikke eksisterede som nation, at den ville starte mellem jøderne og muslimerne. Som det ser ud i dag, ser det meget sandsynligt ud, med den mellemøstlige uendelige konflikt.

Kun få kender detaljerne i denne plan. Men jeg vil vise dig, at nogle hændelser vi har set, år i forvejen har været planlagt.

World Trade / Pentagon.


Den 11. september 2001, skete der noget, som terrorismen og islam har fået skylden for. World Trade og Pentagon blev angrebet af fly, en hændelse som selv i dag virker fuldstændig absurd.

Mange indicier peger på, at det ikke er et resultat af islamisk verdens had, men en organisation kaldet Illuminati, startet af Ignatius Loyola som senere udbyggede denne orden til Jesu samfund og pavens milits. Mange inkl. Kjell Sjöberg, fra hvis bog vi har et uddrag her på Tagryggen: ”Illuminati & Frimurer logen”, tror at Adam Weishaupt var grundlæggeren af denne organisation. Men han var, på samme måde som Osama Bin Laden en kransekagefigur, for at få opmærksomheden væk fra de sande gerningsmænd.

Illuminati, som i dag stadig er en organisation under Vatikanet, stod bag World Trade og pentagon katastrofen. Der findes et rollespil som hedder INWO (Illuminati: New World Order), der begyndte at blive udviklet i 1990 og blev endeligt udgivet i 1995. Ikke nok med det blev firmaets (Steve Jackson Games http://www.sjgames.com/) første million produkt, det vandt også Origins Award i 1995, for det bedste kort spil (http://www.sjgames.com/general/awards.html). Der findes over hundrede kort, hvoraf du skal se nogle få, der med garanti kan få dit blod til at fryse til is.

Omskrivning af historien, er ikke noget nyt fænomen. Sandheden omkring mange hændelser, får vi ikke vist, men en omskrivning der ligger røgslør over den virkelige historie.

Både Første og Anden verdenskrig var i virkeligheden ikke andet end en inkvisition, der gik ud på at genvinde pavens jordiske magt, som den var i den mørke tid ca. år 1200-1800. (”The Godfathers” af Chick Publications)

Vietnam krigen, var ikke spor anderledes, hvor utallige buddhistiske munke og andre vietnamesere måtte lade livet, i endnu en romersk katolsk inkvisition, for at paven også måtte kontrollere dette land (”Vatican Assassins”, s. 27). Historiebøgerne fortæller ikke disse historier. Ikke engang fantasien kan komme på sådanne tanker.

Illuminati indså, at de måtte bedrage en hel befolkning af mennesker, hvis de ville gøre sig forhåbninger om at danne deres Ny Verdensorden. De indså at de offentlige skoler uddannede elever, som kunne læse og kommunikere alt for godt. Disse elever havde ikke tillid til store regeringer og regeringsautoriteter, så Illuminati måtte have kontrol over disse skolesystemer fra grunden og opefter, for at få denne Ny Verdensorden etableret, som i nærmeste fremtid skal tjene Antikrist.

Allerede i 1911 begyndte Illuminati at opkøbe lærebogsforlag, indtil de efter 1. Verdenskrig ejede dem alle (i hvert fald i USA). Da de havde fået kontrol over lærebøgerne, begyndte de gradvist at overfalde pensumet og omskrive historien. I dag har eleverne i offentlige skoler, siden Anden Verdenskrig og indtil nu i stigende grad modtaget ringere uddannelser, så befolkningen i høj grad er akademisk dårlige. De er de politiske hyrders får og ignoranter af sandheden om Jesus Kristus.

Med dette i tankerne, at sandheden skjules på enhver nødvendig vis, så lad os gå videre til næste kort.

Husk på, at dette kort udkom i 1995, og World Trade tårnene faldt i 2001 d. 11. september – 6 år efter.

Hvorfra kunne Steve Jackson, som har lavet dette spil vide, at dette ville ske? Kortet forudser flere fakta om angrebet.
Når titlen siger Nuke (atombombe), er der noget der peger på, at en atombombe har været brugt – måske ved foden af tårnene. For det første, har adskillige af oprydningsfolkene ifølge CNN (http://www.cbsnews.com/stories/2003/01/28/health/main538301.shtml) haft helbredsproblemer siden. Mere end 3500 arbejdere er blevet undersøgt og det viste sig at 52% havde næse / ører / hals lidelser, 46% viste symptomer på lunge sygdomme og 52% med mentale helbredsproblemer.

For det andet var der, selv efter flere måneder, rapporteret en høj varme, ved ”Ground Zero”, der som ved symptomerne ved Bali eksplosionen (http://www.friendsofliberty.com/modules.php?name=News&file=article&sid=229) kan være forårsaget af en såkaldt Mikro Atombombe. Sådan en lille, men atombombe eksplosion, kunne forklare måden den forstærkede beton og stål skal, pludselig smuldrede til støv og faldt. Læs evt. http://www.infowars.com/print/Sept11/pp_fdny.htm

Flere mistænksomme fund, viser god grund til at vi kan give Illuminati ansvaret for denne handling.

Flere CD covers, måtte trækkes tilbage fra distributionen, efter d. 9-11-2003. Vreden imod World Trade Center, som et symbol på opblæst velfærd, var ikke ny i 2001. Rapperen Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G., havde forbundet hans spirende berømmelse til angrebet på WTC i 1993 med teksten:

”You never thought that hip hop would take it this far Now Im in the limelight cause I rhyme tight Time to get paid, blow up like the World Trade Born sinner, the opposite of a winner Remember when I used to eat sardines for dinner”

Metal gruppen “Dream Theater” havde et album klar til udgivelse d. 11-9-2001, med det brændende æble på coveret.

Den mest grove CD, var med gruppen COUP, fra Oakland, California, grundlagt i 1990. Cd’en var sat til udgivelse i september 2001 kaldt ”Party Music”, udgivet af Warner Bros. Music.

Boots Riley, manden på coveret, er kendt for at være en radikal aktivist, igennem sine tekster og holdninger. Han holder en guitar tuner som en detonator. Pam, kvinden på coveret, står med to dirigentstokke, som om hun dirigerer hele angrebet.


Denne CD ”Tele Trieste”, blev optaget live d. 7. april 2001. Artisten der udgav CD’en, som musisk spænder fra elektronisk musik til dystert musik og mere rytmisk materiale, går under synonymet ’eyeon’, lavede coveret i juni 2001.

Illuminati har ikke kun kontrol over lærebogsforlagene. At samme hændelse som Illuminati kortspilkortet viser også viser sig i musikken, er ikke underligt. Illuminati kontrollerer direkte eller via andre selskaber de fleste store pladeselskaber i verden i dag og har sine folk placeret på strategiske steder i disse.

John Todd, en tidligere overdruidepræst og medlem af ”rådet af de 13”, en af de højeste positioner inden for Illuminati – også tidligere heksemester med 65.000 heksepræster under sig, fortæller i en tale fra 1978 at: ”Da jeg var i Illuminati, var jeg direktør for det største bookingbureau – som har måttet skifte navn på grund af min omtale af dem – men da hed det ”Zodiac Productions”. Jeg kendte de fleste af rockgrupperne i staterne – det gør jeg endnu.

Ydermere fortæller han at: ”Så kommer vi til det de færreste kristne forbinder med Satan. Nemlig rock’n roll. Og det skal i vide, at rock og heksekraft er så uløseligt bundet sammen, at det ikke kan lade sig gøre at hekse uden rock.” (”Musikkens Makt” af Tore Sognefest, s. 115)

Ansatte ved et ”Sparta Ill” firma, som distribuerer tegneserier til detailhandlere, var forbløffet da de opdagede at ”Shadow Reavers”, en ny tegneserie på 25 sider, udgivet d. 22. august 2001, skildrede et uhyggeligt angreb på WTC. Dette angreb på Manhattan lød med advarelsen ”New York City vil være den første til at falde.” Mens hovedlinien på heftet siger d. 22. august 2004, rammer andre detaljer angrebet d. 11. september. En anden side, en reproduktion af en FBI ”10 mest eftersøgte” plakat, viser Osama Bin Laden.

Nogle udgaver af tegneserien, publiceret af ”Wizard Entertainment Group” i New York City, viste et fotografi af en globus drejet imod Afghanistan. Pakistan var også præsenteret. Denne kombination af sammentræf var nok til, sagde en ansat hos Diamond Comics, at sende en e-mail til FBI. Imidlertid var det utroligt, at manuskriptet kaldt ”Enden Starter Her” kunne relateres til terrorist angrebet. Det var skrevet to år tidligere.

Jomfru Maria statue ”begyndte at græde dage før terror angreb”
Tilbedere ved en Ecuadorisk kirke, hævder at deres statue af jomfru Maria startede med at græde tårer af blod. Ifølge Extra avisen, startede statuen dage før terror angrebet. Den lokale præst Alfredo Viera at timingen af fænomenet er vigtigt. Kirke autoriteter holder mulighederne åbne. Præsten siger, at tårerne viser Marias bedrøvelse over menneskehedens syndfulde natur. Fænomenet startede tilsyneladende ved et bryllub ved kirken i Cotogchoa. Bruden María Jaramillo siger, at hun lagde mærke til røde tårer, der løb ned at statuens kinder, som er malet hvide. Kirken er nu blevet et sted for pilgrimsrejser af bosatte i Pichincha provinsen. Videnskabsmænd forslår at ”tårerne” er et resultat af årstidens temperaturskift, som får træ statuen til at afgive saft. Indbyggerne påstår, at statuen er for gammel til at indeholde saft. Videnskabsmænd er også ude af stand til at forklare hvorfor tårerne er røde, frem for hvide. (http://www.ananova.com/news/story/sm_406110.html)

Om Illuminati står bag dette, vides ikke. Men, som Alberto Rivera fortæller, i ”The Prophet”, har Jesuitterne fremtidige planer om, at jomfru Maria skal vise sig ”fire eller fem gange i Kina, et antal gange i Rusland, og nogle virkelig store tilsynekomster i USA”

Kan de lave sådanne fup numre, kan jeg sagtens forestille mig, at de også har personer på posten, ”at fremtrylle tårer fra en statue”.

Ud over dette, for at det ikke skal være løgn, var et flash spil kaldt ”Trade Center Defender” lavet.


Det var endnu en variation af over 20 år gamle spil, så som Space Invaders og Missile Command. Ved at bruge et sigtekorn, måtte spilleren nedskyde en endeløs mængde fly, som truede med at ramme tårnene. Når et fly ramte, var der en buldren, flammer og dele af tårnet kollapsede - det samme som skete med Twin Towers den 9-11.

Befolkningsreduktion, har i mange år været med i planen for en Ny Verdensorden. New Age har endda tal på, hvor mange mennesker der må lade livet, for at deres plan kan fuldføres. Mit bud, er at det vil være de svageste i samfundet på første række. Hele den manipulerede tankegang om abort, er ikke nogen tilfældighed. New Age medregner ydermere et estimeret antal kristne, som forsvinder ved bortrykkelsentil en anden planet for at opdrages til at blive bedre planetariske mennesker.

Billedet på kortet viser WTC skjult bag et dødningehoved af røg. Flere kameraer der filmede WTC under angrebet, fangede mystiske røg formationer, der dannede form som ansigter. Jeg læste hos Cutting Edge, at to tidligere satanister, et par timer efter disse billeder var udgivet, ringede til Cutting Edge og fortalte, at disse ansigter nøjagtigt lignede de dæmoner de havde set ved et ritual, hvor dæmoner fysisk manifesterer sig i denne dimension. Cisco Wheeler (en af de tidligere satanister - http://www.xs4all.nl/~sm4csi/nwo/MindControl/cisco_wheeler_interview.htm) fortalte endvidere, at nogle af de mest magtfulde dæmoner i Satans rige, er kendt som ild dæmoner. Det var til disse dæmoner, mennesker i gammel tid – inklusiv jøder, ofrede deres børn, når de ofrede til Molok (3. Mos 18:21)


Illuminati er ikke startet ved menneskehænder, men er styret af dæmoner, der med sine tusinde år gamle planer om at overtage al Guds skaberværk, styrer menneskene med bl.a. tankekontrol og magtopvisninger som WTC hændelsen.

Jeg vil tilskynde dig til læse interviewet med Cisco Wheeler. Du forstår ikke hvad det indebærer når jeg taler om tanke kontrol. Det er nøjagtig det samme som at programmere en computer. Disse mennesker er programmeret til at udføre det program der er blevet lagt i dem. Cisco Wheeler fortæller, at hun allerede fra spæd af, blev programmeret og allerede i en alder af 18 måneder, var hendes fader – en af hendes programmører, i stand til at kontrollere hendes lever, nyrer, hjerte og vejrtræning. Det er fuldstændig uforståeligt for mennesker der ikke har prøvet det. Men det er sandt. Og Illuminati har, hvilket Cisco Wheeler estimerer, omkring 10 millioner af disse programmerede mennesker, der nøjagtig som et program, med en bestemt kommando eksekverer en handling.

Sandheden er også, at igennem musik, film, eventyr og meget mere, kontrolleres almindelige menneskers tankegang også. The Beatles fortæller, at de var nogle af de første som benyttede sig af baglæns maskering. Alister Crowley, en satanistleder for Ordo Templi Orientis (OTO), var deres helt og på omslaget til Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, var han med. En af deres sange fra selv samme plade, “It’s 20 Years ago Today that Sergeant Pepper taught the Band to Play.”, var specielt møntet på ham.


Mange andre, har samme forhold til denne dybt okkulte mand eks. Ozzy Osbourne, Jimmy Page (Led Zeppelin), Mick Jagger, The Doors, Daryl Hall. Hvis du ikke kan finde en grund til at smide meget af dit rockmusik ud, så kan jeg give dig denne grund, at musikken styrer din underbevidsthed og senere, hvis ikke allerede, din vilje.

Hvis du ikke kender til eks. baglæns maskering, må du forstå hjernes virke.

Professor William H. Yarroll, en hjerneforsker ved Stanford og U.C.L.A., fortæller hvordan det foregår når et hørbart budskab går ind i hjernen (Fra The Brain and Rock Music) Først passerer det igennem hjernens kontrolventil. Baseret på tidligere erfaringer, opdragelse, vurderinger m.m. forkastes eller accepteres budskabet. Den venstre hjernehalvdel er ansvarlig for at vi er bevidst om det vi hører. Den højre hjernehalvdel, den intuitive og kreative, har til opgave at tage imod information, registrere den og lagre den. Her bliver budskabet kodet og lagret som fakta, hvad enten det kommer forlæns eller baglæns, da hjernen koder det begge veje. Dette kan sammenlignes med vores syn, hvor vores øjne ser alt på hovedet, og hjernen vender billedet i vores bevidsthed. Hvis du for eksempel hører et budskab der forlæns siger gå og hæng dig, vil din bevidste tanke umiddelbart forkaste det. Hører du det derimod baglæns gid gnæh go åg, repeteret flere gange, vil højre hjernehalvdel oversætte dette og lagre det som en slags fakta eller indtryk - uden du selv får mulighed for at vurdere det. Måske vil du efter stadig gentagelse af dette budskab tro at det er dit eget sind som har fundet på de tanker.

Tilbage til Illuminati spillet.
Der findes flere sammentræf, som er interessante. Men jeg vil gå videre og vise dig det næste kort i kortspillet INWO.

Hvis kortet som på forhånd afbildede WTC under angreb ikke ryster dig, kan de næste kort måske være med til det.

Medmindre man havde god kendskab til Illuminatiplanen, er der ingen mulighed for, at man kunne have lavet billeder i 1995, som så præcist skildrer hændelsen d. 11. september. Pentagon bliver vist i flammer. Vi ved at et fly angiveligt fløj ind i en sektion af Pentagon og nedbrændte næsten den sektion til grunden. Dog var resten af Pentagon ubeskadiget og dens funktioner fortsatte uhindret.

Er det ikke situationen afbilledet her? Dette kort viser en kraftig brænd i centrum af Pentagon, men resten af bygningen ser nok ubeskadiget ud til, at de normale aktiviteter kan forsætte uhindret.

Således viser disse kort bogstaveligt talt begge angreb d. 11. september. Først World Trade Center og derefter Pentagon.

Denne slags nøjagtighed 6 år før angrebet er kun mulig, hvis man kender Illuminati planen meget indgående. Derfor vil jeg også med stor alvor kikke de følgende kort igennem, for som vi ser, afbilleder de Illuminatis plan for verdenskontrol.

og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.” (Matt 24:7)

King James tilføjer ”and pestilences” græsk ”loimos” som betyder sygdom eller pest. Verset i sin helhed hedder ”For folkeslag skal rejse sig mod folkeslag, og rige mod rige. Og der skal blive hungersnød, pest (sygdom) og jordskælv på forskellige steder

Igennem mange år, har biologiske våben og genmanipulation bekymret hele verden. Kundskaben skulle blive stor, så Daniel (Dan 12:4 ) og den kundskab har mennesket higet efter lige siden Edens Have (1. Mos 2:17), hvor Satan lokkede Adam og Eva til at spise af kundskabens træ.

Menneskeheden er blevet kloge, og ondskaben er taget til. Alle opfindelser bliver både brugt i gode og dårlige henseender, og på grund af den skalerende synd i verden efter Noahs syndflod, har ondskaben overtaget i denne verden.

Mange top videnskabsmænd har forsket i immunforsvar og sygdomme. Flere af disse, har været et håb for menneskeheden imod sygdomme. Men nyheder rundt omkring fortæller om videnskabsmænd som på mærkelig vis er døde. Dr. Don C. Wiley (http://www.foxnews.com/story/0,2933,39355,00.html) forsvundet på mysisk vis. Robert M. Schwartz (http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&
node=&contentId=A28864-2001Dec11¬Found=true
) fundet død i sit hjem. Mr Nguyen (http://old.smh.com.au/news/0112/12/national/national104.html), død i laboratorium luftsluse.

Kommer der et biologisk angreb, vil disse eksperter ikke være i stand til at hjælpe. Der bliver gjort mange forsøg på at skabe vira, som kan slå ihjel. Lyt eksempel vis til Dr. Leonard Horowitz bog ”Emerging Viruses: AIDS and Ebola”, s. 106:


”Len: og denne rapport fortsatte med at fortælle at forsøget blev anset for delvis mislykket, fordi de fik en langsom-reagerende virus i stedet for en hurtig. De var angiveligt på udkik efter dødeligt virkende dræbere.

Robert: Bortset fra, at hurtige vira, selvfølgelig, er værdiløse fordi, de er for lette at forsvare sig imod. Jeg mener, en meget hurtig virkende virus er ikke til nogen nytte … Cold Spring Habor (et laboratorium) satser meget på MMMV ’maximally monstreous malignant virus’ (maksimal stor ondartet virus)”

Jeg er sikker på, vi i fremtiden vil opleve flere vira som eks. SARS. Skal man tro medierne, når de fortæller at SARS er under kontrol og at den på uforklarlig vis er opstået? Hvad med AIDS. Der florerer flere historier om tilblivelsen af denne eks. at et menneske er blevet revet af en abe som havde AIDS. I et interview med ”Dr. MacArthur” tilbage i november 1996 fortæller MacArthur: ”I løbet af de næste 5-10 år, vil det være muligt at skabe nye smitsomme organismer, som kan afvige i bestemte vigtige aspekter fra enhver kendt sygdomsfremkaldende organisme” (http://www.rtis.com/reg/bcs/pol/touchstone/november96/worsham.htm)

SARS kan udmærket være et forsøg med molekylær biologi.

Jesus så og fortalte hvad vores kundskab ville ende med. Vi har givet menneskeheden i dæmonernes hænder, som de begyndte på 100 år efter syndfloden. Gud stoppede det dengang, men lader nu synden vokse sig stor og moden til dommens dag.

Jesus nævner i samme vers, at der vil ske jordskælv. Det græske ord ”seismos” betyder ”bevægelse, røre, oprør, tumult”. I luften er der tale om ”storm” og på jorden ”jordskælv”. Det kommer fra ordet ”seio” som betyder ”rokke, gynge, ryste, vibrere, sidelæns, frem og tilbage”.

Nogle mener, at Jesus i dette vers hentydede til ødelæggelsen af Jerusalem og forfølgelsen af jøderne. Men Jesus nævner forskellige steder. Ikke kun i Jerusalem, men forskellige steder. Vi må huske på, at Bibelen er nutidig. Mange afviser at endetiden er nær, fordi disciplene troede at endetiden var i deres tid. ”Det har man altid sagt”, mener de. Paulus sagde ”Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles” (1. Kor 15:51). Med dette vers, mener man at Paulus regnede med, at Jesus kom tilbage i hans tid. Men Jesus sagde ”Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem.” (Matt 25:19). Ordet ”Lang” betyder på græsk (polus) ”lang eller mange”, og bliver sammenlignet med ordet ”pleistos” som betyder ”det største nummer, meget stor, største”.

Der er altså tale om virkelig mange år. Vi ved også, at Gud inden bortrykkelsen ville genoprette Israel og føre sit folk hjem. Den profeti har ikke været opfyldt før nu. Og landet Israel vil aldrig falde mere. Der er ikke profeteret nogen fremtidig ødelæggelse af landet Israel igen. Men Gud har lovet, at bevare sit land og sit folk fra nu af og til evig tid. Dog vil folket gennemgå den værste trængsel nogensinde, op til tiden hvor Jesus kommer igen.

Johannes siger det således: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.” (Luk 21:25-27)

Men uanset hvad, om det er i dag eller om hundrede år, er der det faktum, som vores kundskab har åbnet for, at vi i dag kan kontrollere vejret, hvilket jeg vil fortælle lidt om senere. Jesus forudsagde naturkatastrofer, hvilke i den grad er taget til, siden oprettelsen af Israel i 1948.

Lyt til disse vejrbeskrivelser, et kort udpluk fra år 2002:

Februar 2002: Den gamle rekord slået markant.
Siden midten af januar er der faldet usædvanlig store nedbørmængder. De sidste halvanden måned af vinteren har været de vådeste nogensinde for årstiden.
Nedbørrekorden for februar på 92 mm fra 1990 er blevet slået markant. Nedbøren i februar 2002 er foreløbigt beregnet til 107 mm for landet som helhed. Det er 15 mm over den gamle rekord og næsten 70 mm over normalen (182 % over).

Juli 2002 Nu er det officielt. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i USA meddelte i går den 11. juli at El Niño er tilbage.
Målinger fra bøjer i Stillehavet og især data fra de meteorologiske satellitter indikerer, at temperaturen i havoverfladen i den ækvatoriale del af Stillehavet igennem de seneste måneder har været højere end normalt. Dette fænomen udløser normalt en kæde af atmosfæriske og vejrmæssige forandringer mange steder på Jorden. Herunder varmere og mere regnfuldt vejr i den sydlige del af USA i vinterperioden, og relativt tørt i store dele af Indonesien.
Den nye El Niño vil sandsynligvis udvikle sig yderligere i de kommende måneder. Den forventes dog ikke at blive nær så kraftig som El Niñoen i 1997-98, hvor oversvømmelser og tørke angiveligt skulle have kostet omkring 21.000 menneskeliv og medført globale økonomiske omkostninger på et sted mellem 14 og 34 mia. dollars.

Sep. 2002 Rekordvarme i Grønland. Vestgrønland oplevede fra den 13. september 2002 og nogle dage frem rekordhøje temperaturer.

Sep 2002 Sydkorea: Værste tyfon i 40 år. Soldater og nødhjælpsarbejdere i Sydkorea er mandag i gang med at rydde op efter den kraftigste tyfon i landet i 40 år, skriver det britiske nyhedsbureau Ananova.
Det var tyfonen Rusa, som lørdag ramte landet, og indtil videre menes mindst 100 at være savnet eller dræbt i oversvømmelser eller jordskred som følge af tyfonens rasen, skriver Reuters.

Okt. 2002 Nedbørsrekorder i Norge
Det sydlige Norge fik natten til onsdag så meget regn, at der blev sat nedbørsrekorder over hele Sørlandet, skriver flere norske aviser.

Okt. 2002 Store dele af Skotland var tirsdag lagt under vand efter et voldsomt regnskyl, som startede natten mellem mandag og tirsdag.
Regnen var så voldsom, at mange i det sydlige Skotland måtte evakueres fra deres hjem og veje og jernbaner blev afbrudt af vandmængderne, skriver den skotske avis Scotsman.

Okt. 2002 De sydlige og centrale dele af England kan godt forberede sig på, at den kraftige regn og vind, som tirsdag væltede ned over landet, fortsætter, advarer meteorologerne på Londons Metoffice.
Oversvømmelser som følge af styrtregnen har allerede skabt kaos flere steder i der sydvestlige England. Her fik flere byer fra mandag til tirsdag hele to tredjedele af den nedbør, som er normalt for måneden.

Nov. 2002 Mindst 35 blev dræbt, da de centrale dele af det østlige USA søndag blev ramt af flere end 70 voldsomme tornadoer, skriver flere nyhedsbureauer.

Nov. 2002 Ethiopien og Eritrea tørkeramt
Tørken i de to østafrikanske lande skyldes to ualmindeligt tørre regnsæsoner. Både regnsæsonen fra februar til maj - den såkaldte Belg-sæson - og fra juni til september - Meher-sæsonen - startede sent og sluttede tidligt.
Situationen er meget alvorlig. Vi har ikke noget mad at give til millioner af sultne folk i december, sagde Wagdi Othman fra FN-organisationen World Food Programme til journalister torsdag.

Dec. 2002 Sydney kæmper med de værste brande i 30 år
3500 brandfolk kæmper med flammerne i de værste brande - de såkaldte bushfires - i Sydney i 30 år. 18 hjem er brændt ned til grunden. En kraftig vind og en tør, varm luft har givet ekstra næring til flammerne og ifølge Sydneys brandchef, Phil Koperberg, er brandene de værste i de seneste 30 år.

Dec. 2002 Mindst ni omkommet under snestorm i USA
En kraftige snestorm langs USAs østkyst kostede i går mindst ni mennesker livet. Næsten en tredjedel af USA blev lammet af uvejret.
Den usædvanligt tidlige vinterstorm dækkede den amerikanske Atlanterhavskyst med op til en halv meter sne, mens kraftige vinde piskede isblandet sne gennem luften.

Man kan blive ved. Dette er et minimalt udpluk. Folk der mener det ikke er værre end det altid har været, følger ganske enkelt ikke med.

Følger man med i astronomien, vil man finde ud af, at der også er mange specielle hændelser i himmelrummet i denne tid – bl.a. Mars, som er tættere på jorden, end den har været i 60.000 år. Som Johannes siger: ”der skal ske tegn i sol og måne og stjerner”.

Vejr krigsførelse.


Det jeg vil fortælle dig her, ang. vejr kontrol, lyder fuldstændig vanvittig. Men lyt til det, og tænk over det, før du afviser det. Igennem tiden, har der været nogle fakta, som har været indiskutable. Men som kundskaben er blevet større, har vi forstået at disse fakta ikke var fakta, men fup.Igennem de sidste årtier, har Russiske og Amerikanske videnskabsmænd været i stand til at kontrollere og har kontrolleret vejret igennem vejr kontrol enhederne HAARP ”High Frequency Active Auroral Research Program” som står i Alaska og GWEN ”Ground Wave Emergency Network”.

Mange specialister og videnskabsmænd tror på, at der kan være visse globale grunde til de uforudsigelige naturkatastrofer, der ramte Europa og Asien, sommeren 2002. Først og fremmest handler det om en mulig test af hemmelige eller uautoriserede geofysiske våben. Den russiske forbundsstat Duma, brugte næsten et år på at overveje HAARP programmets globale trussel. Duma gjorde to skrivelser klar til præsident Putin, FN, internationale organisationer, parlamenter og regeringer i alle lande, videnskabsgrupper og massemedierne.

Det er vel kendt, at USA og USSR sluttede aftale sidst i 70’erne, om forbud mod videnskabelig udvikling inden for geofysik til militær formål. Al arbejde på dette område blev hemmeligt, men fortsatte på trods af aftalen. Det blev ganske enkelt udført forklædt som videnskabelige forsøg eller udvikling af dobbelt-formåls teknologi. Hovedsagen og formålet med disse udviklinger, var temmelig uklare og endda mystiske.

Specialister og videnskabsmænd tror på, at det Amerikanske projekt HAARP er en af disse udviklinger. Den Amerikanske videnskabsmand Bernard Eastlund, anses for at være dette projekts gudfader. Han modtog patent for metoden og enheden til at måle atmosfærens lag, ionosfæren og magnetosfæren. Det er en åben hemmelighed, at USA og sikkert ikke USA alene, har bygget højfrekvenssender anlæg. Disse enheder kan varme jordomgivelser op til plasmastadie. Dette gør det muligt at kontrollere miljøet, hvilket kan vise overvejende indflydelse på det atmosfæriske fænomen.

Ejerne af dette våben, er i stand til at programmere oversvømmelse, tornadoer og storme, selv jordskælv i enhver region på jorden. Det er også muligt at paralysere civile og militæriske elektriske overlevelsessystemer og endda hele nationers mentalitet.

Hverken Amerikanske politikere og videnskabsmænd eller verdenssamfundet ved, om det vil være muligt at stoppe et geofysisk våben, hvis det bliver brugt ved sin fulde kraft. Det er det store problem. Det er ganske muligt, at første gang dette geofysiske våben bruges på fulde kraft, vil det ende op med en global katastrofe.

Sådanne våben er placeret i Norge og ved en militær base i Alaska. En endnu større enhed vil blive igangsat i Grønland. Når dette sker, vil det geofysiske våben være i stand til at dække hele det Eurasiske område fra Atlanten til Stillehavskysten.

(Fra artiklen: http://english.pravda.ru/main/2003/01/15/42068.html)

Inde på HAARPs egen hjemmeside (http://www.haarp.alaska.edu/) fortælles at man er i stand til at udsende frekvenser på 3600 kilowatt. Men Dr. Nick Begich og Jeane Manning fortæller i bogen ”Angels Dont Play This HAARP”, at tallet er op til 3,6 gigawatt – 3,6 milliarder watt.

Jeg lærte i fysik, at alle ting har en egenfrekvens. Kan man med en given kraft, ramme denne egenfrekvens, kan man få en genstand til at eksplodere. Vi ved, at jordens egenfrekvens ligger på 7,83 Hz. Rammer man denne frekvens med tilstrækkelig styrke, ville man i teorien kunne få jorden til at eksplodere. Nu kan HAARP og GWEN ikke levere så kraftige svingninger, men jordskælv, vulkanudbrud med mere, er ganske muligt.

Læs evt. http://earthpulse.com/haarp/background.html

Udtalelser fra Senator Claiborne deBorda Pell, der tjente som senator for USA fra Rhode Island i 1961-1997.

”U.S. og andre verdensmagter skulle underskrive en traktat for at ulovlig gøre indgreb i vejret, som et instrument for krig. Det kan se usandsynligt ud at bruge vejret som våben, men jeg er overbevist om, at U.S. faktisk brugte regn skabende teknikker som et krigsvåben i Sydøst Asien. (Vietnam Krigen)”

Vejrkrigsførelsen i Vietnam blev kaldt, Operation Popeye og bliver nærmere beskrevet her, Operation Popeye: Weather Warfare Over Vietnam. Målene for vejrmodifikationerne med konstant regn at blødgøre vejene, skabe jordskred langs vejene, udvaske flodovergange, og opretholde gennemvædet jordtilstande ud over den almindelige tidsperiode.

“Vi har brug for en traktat nu, til at forhindre sådanne aktioner, før verdens militær ledere begynder at styre storme, manipulere klimaet og forårsage jordskælv imod deres fjender. Den grundlæggende ide om miljømæssig krig er enkel. Hvis en nation lærer at udløse naturudfald, kan det bibringe frygtelig skade for en fjende igennem nedbør, oversvømmelser, tidevandsbølger, jordskælv og endda klimatiske ændringer som kunne ødelægge hele fjendens nationale landbrug.”

Her ses en skrivelse, godkendt af FNs generalforsamling d. 10-12-1976 og dateret 27-10-1978, sendt fra FN til USAs udenrigsministerie, med titlen, Konvention for forbydelse af militært eller nogen anden fjendtlig brug af miljømæssige modifikations teknikker:


Der er absolut ingen tvivl om, at senator Pell i disse udtalelser bekræfter, at vejret kan bruges som militærisk våben. Se mere på dette link, Weather Modification Laws in the United States of America, ClimateViewer News d. 14-05-2016.

Lyt til Chen May Yee, Raporter hos Wall Street Journal. Udklip fra Wall Street Journal, Torsdag d. 13 november 1997, side A19.

“Kula Lumpur, Malaysias krig imod smog, er ved at tage en drejning. Regeringen vil skabe en menneskeskabt cyklon til at rense tågen væk, som har plaget Malaysia siden juli. ’Vi vil bruge en speciel teknologi til at skabe en kunstig cyklon til at rense luften’, sagde Datuk Law Hieng Ding, minister for videnskab, teknologi og miljø. Planen kræver brugen af ny Russisk teknologi, for at lave cykloner – de store storme også kendt som tyfoner og orkaner, for at forårsage styrtregn til at skylle røgen ud af luften. Det Malaysiske kabinet og finansministeren har anerkendt planen, sagde Datuk Law. Et Malaysisk firma, BioCure Sdn. Bhd., vil snart underskrive et memorandum of understanding, med et regerings-ejet Russisk parti, for at producere cyklonen. Datuk Law afslog at røbe teknikken og størrelsen på den genererede cyklon. ’ Detaljerne har jeg ikke’, sagde han. Men han sagde alligevel, at den genererede cyklon ville være ’temmelig stor’. Datuk Law afslog også at røbe prisen på at skabe cyklonen.”

Denne artikel er skrevet af den højt ansete Wall Street Journal. Den viser klart, at Malaysia bestiller en cyklon, nøjagtig som man bestiller varer fra et katalog. Den viser også at Rusland kan skabe sådanne en kæmpe storm mod betaling. Usagt men antydet er det, at de kan styre denne cyklon, så den kommer tæt nok på Malaysia til at rense luften, men ikke for tæt så den ødelægger noget.

Den 2. oktober 1992, rapporterede Wall Street Journal at et Russisk firma kaldt ”Elate Intelligent Technologies, Inc.”, sælger vejr kontrols udstyr, ved at bruge reklameudtrykket ”Weather Made to Order” (Vejr bragt til orden). Dette motto er endda på deres visitkort! Elates kommercielle direktør Igor Pirogoff, oplyste at ”Elate er i stand til at finjustere vejr mønstre over et område på 320 kvadratkilometer for ikke mere end 200$ pr. dag”. Er det bare en tilfældighed, at disse 320 kvadratkilometer er samme afstand som GWEN tårnene? Vi skal diskutere hvad GWEN tårnene er og hvordan de virker. Lad det være nok at sige, at GWEN tårnene tilsyneladende blive brugt i forening med HAARP tårnene til at skyde enorme salver af energi ind i atmosfæren for at kontrollere vores vejr.

Denne artikel antyder også, at Dr. Nick Begich og Jeane Manning har ret, når de nævner tallet 3,6 gigawatt frem for HAARPs egne 3600 kilowatt, idet GWEN og HAARP kan sammenkobles. Værre bliver det, nå projektet i Grønland kan kobles på.

Denne Wall Street Journal artikel citerede også Hr. Pirogoff som sagde at orkanen Andrew kunne være blevet formindsket ”til en svag lille kastevind”. Denne orkan var så stor, at det kostede adskillige milliarder dollars at reparere skaderne. Den kostede mennesker livet og ødelagde eller ændrede livet for titusinder af mennesker. Når vi ved, at Amerikanske videnskabsmænd kunne have stoppet denne orkan, kan man sætte et stort spørgsmål til, om det i virkeligheden var Amerikanske videnskabsmænd som havde skabt den?

Vi er så heldige at bo i Danmark, hvor klimaet er rimelig stabilt. Vi har ikke de store naturkatastrofer som vi hører om i andre lande. Men vi kan ikke længere føle os sikre, for som vi ser, kan en hvilken som helst naturkatastrofe efterlignes og skabes kunstigt. Hvor langt vil man gå i brugen af disse geofysiske våben? Kan vi forvente os, at om vi ikke følger planen om en Ny Verdensorden, så bliver vi slået eller fordrevet fra vores land, af orkaner, jordskælv eller flodbølger?

Jeg tror også du kan se, efter at have læst denne artikel, at konspiration ikke blot er en teori, men praksis udøvet på adskillige områder. Det jeg fortæller er kun en lille brik i det store puslespil. Konspiration foregår på alle områder af vort samfund. De sidste 200 år, har verdens ledere fulgt planen om denne Ny Verdensorden, som om ikke så lang tid, vil være moden til at tage imod sin top leder og verdensregent Antikrist.

Vi lever i det sidste minut af denne tidsalder. Jesus sagde, at vi ville se skyggerne af trængselstidens plager. Men jeg vil opmuntre dig, som tilhører Guds rige med disse vers:

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene (Matt 5:3-12)

Uanset hvor trængt vi bliver, må vi minde hinanden om håbet og troen på Jesu ord. Velsignede er vi, for vi har noget bedre i vente!

Kender du ikke Jesus, er tiden nu, at give dit liv til Ham. Paulus siger: ”Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.” (Romerne 8:18) Du kan få del i dette håb. Du kan få en indre tryghed og glæde, ved at bekende din synd og vende om til Jesus Kristus. Du kan få lov til at være i denne verden, uden at tilhøre denne verden, for ved frelsen i Jesus Kristus, bliver dit sande hjem sammen med din Frelser og Skaber, Jesus Kristus. Jesus sagde: ”når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.” (Joh 14:3)

Jesus kommer snart og vi må gøre os rede. Vi må få ryddet op i vore liv og få fred med Gud. Der findes ingen anden vej til Gud uden igennem Jesus Kristus. Alle der prøver at bilde dig ind, at du er et godt menneske, der ikke vil gå til fortabelsen lyver! Du har brug for Jesus Kristus. Hverken meditation eller rensning af din aura eller hvor god du end er mod din næste, gør dig fortjent til himmelens bolig. ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh 14:6)


Debat: Konspiration - teori eller fakta?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation