Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse...

Lagt på d. 01/10-09


Udskriv


DR's P1 Morgen, 1. time, d. 01-10-2009, var der et interview med den syriske muslim og teolog Muhammed Shahrur, som nu er på besøg i Danmark.

Muhammed Shahrur er kendt i Islam som det Luther er i kristendommen, fordi hans tolkning af Koranen menes at gøre op med de gamle dogmer og teologiske traditioner. Han udtaler til DR at:

De fleste mennesker tror at Muslimer kun er følgere af Muhammad. Men min læsning af koranen viser at alle der tror på Gud er Muslim. Hvis den troende så tilføjer troen på Moses, er han muslims Jøde. Tror han på Jesus, er han muslimsk Kristen. Tror han på Muhammed, er han Muhamedansk Muslim. Men grundlæggende er en Muslim bare en der tror på Gud.

Derfor er det heller ikke rigtigt at faste, almisse og pilgrimsfærd er Islams søjler, sådan som man normalt siger. De er Muhamedanismens søjler. Islam handler om etik, og den er fælles menneskelig.

Vores fejl som Muslimer er, at vi har gjort ritualer til troens kernepunkt, og siger at Gud kun vil acceptere dem der faster og beder, sådan som den der følger Muhammed gør. Resultatet er at vi kommer til at sende 80% af verdens befolkning i helvede, og vi ekskluderer os selv fra det menneskelige fællesskab.


Til dette er der kun at sige, at kristendommen, der hedder sådan fordi man følger Kristus i troen på at Han er Guds Søn, og dermed Gud selv, vil aldrig kunne kaldes muslimsk kristendom, da Koranen, uden nogen mulig form for alternativ fortolkning, gør det klart, at Gud ingen søn har:

De siger: "Den Barmhjertige har taget sig en søn." I har gjort noget afskyeligt!
Derved er himlene nær ved at kløves, jorden ved at revne og bjergene ved at synke i grus: At de tillægger Den Barmhjertige en søn!1


Samme fordrejning af Islam findes på siden Nutidensmuslim.dk, som bl.a. siger:

Mange meget højt kvalificerede muslimer, hvis stillinger i den muslimske verden giver dem rigelig legitimitet til at udtrykke deres synspunkter og holdninger om, hvordan islam praktiseres, støtter holdningerne


Tanken bag den reformerede Islam er:

ikke...at ændre på endsige revolutionere selve kernen i islam. Målet er at præsentere de muslimer, der bor i Vesten for en mere tidssvarende måde at praktisere vores tro på, så vores religion, holdninger og dagligdag tilpasser sig de samfund, vi lever i, så vi og vores tro kan få et bedre omdømme.


Kampformen Jihad, som har til formål at bringe underkastelse for Islam, har mange udtryk. Mark A. Gabriel fortæller om tre stadier af Jihad:

De tre stadier i jihad

Hvordan en svag muslimsk
minoritet overtager magten.

Hvis man ser på muslimske lande rundt om i verden, vil man se, at de befinder sig i et af følgende stadier af jihad. (Min kilde vedrørende disse stadier er islamisk teologi baseret på Koranen).

DET SVAGE STADIUM

Dette stadium anvender muslimerne, når de er svage, små minoriteter, som lever i et ikke-islamisk samfund. Under disse omstændigheder er åbenlys jihad ikke på dagsordenen. Muslimerne underordner sig landets love, men de arbejder for at øge deres antal.

I dette stadium efterlever muslimerne det ord, som Muhammed fik i Mekka: "Der er ingen tvang i religion" (Sura 2:256, The Noble Quran). Du har muligvis hørt mennesker citere disse vers i medierne for at bevise, at Islam ikke tvinger eller presser nogen til at konvertere.2


Læs så dette, som Nutidensmuslim.dk forklarer:

Vi muslimer er nødt til at acceptere og respektere, at flertallet bestemmer, hvilke love og regler, der gælder i de enkelte lande. Det gælder både de af os, der lever i muslimske lande, og de af os, der lever i de vestlige lande. Flertallet skal respekteres, og landenes love, skikke og kultur skal følges, så længe de er i overensstemmelse med de universelle menneskerettigheder.


Når Muslimerne i eks. Danmark, er blevet flere og dermed stærkere, tages jihad til næste stadie - og Mark Gabriel forklarer:

FORBEREDELSESSTADIET

Dette stadium er, når muslimerne er en minoritet med betragtelig indflydelse. Da deres fremtidige mål er direkte konfrontation med fjenden, forbereder de sig på ethvert tænkeligt område - finansielt, fysisk, militært, mentalt og på andre områder.

Lad ikke de vantro tænke, at de kan klare sig bedre end de gudfrygtige). De vil aldrig frustrere dem. Klargør din styrke med al din kraft imod dem, inklusive stridsheste, for at skabe rædsel i Allahs fjenders (hjerter) og dine fjenders og desuden andre, som du måske ikke kender, men som Allah kender.
- Sura 8:59-60, Ali oversættelsen
(Kursivering skyldes forfatteren).

The Noble Quran tilføjer nogle interessante kommentarer. Læg mærke til ordene i paranteserne:

Og gør klar imod dem alt, hvad du kan af magt, inklusive krigsheste (tanks, flyvemaskiner, missiler, artilleri) for at true Allahs fjender .....
- Sura 8:60, (kursivering skyldes forfatteren).

Denne kommentar burde bekræfte for læseren, at muslimerne også praktiserer dette vers i moderne tid.3


Nutidensmuslim.dk skriver at:

hvis Gud ved hjælp af de direktiver Han har udstykket i Koranen, ønsker at gøre muslimer til respektable, vellidte og succesrige mennesker, bliver den klare konklusion, at den muslimske verdens problemer ikke skyldes islam, men fortolkningen og praktiseringen af religionen....Jeg håber med denne bog at kunne medvirke til at bygge en bro, som vi muslimer kan bruge til definitivt at forlade vores position som underklasse eller socialt kasteløse i de vestlige demokratiske lande, som vi ønsker at leve i. Hvis muslimer i Vesten kan følge og udnytte de tolkningsmåder, der præsenteres i denne bog, kan den muslimske befolkning i resten af verden også følge vores eksempel og derved få en chance på at forbedre deres levevilkår og stilling blandt verdens samfund af kristne, jøder og andre.


Når dette stadie er opnået, føres jihad endnu et trin op af krigsstien, og Mark Gabriel forklarer:

JIHAD STADIET

Dette stadium er, når muslimerne er en minoritet med styrke, indflydelse og magt. På dette stadium er det enhver muslims pligt at kæmpe aktivt mod fjenden, overvinde det ikke-muslimske lands system og etablere islamisk autoritet.

-Dette stadium er baseret på den endelige åbenbaring, som Allah fik angående jihad, som står i Sura 9:5. Selvom jeg har citeret disse vers tidligere, er de så betydningsfulde i islamisk tankegang, at de kan tåle at blive gentaget:

Kæmp mod hedningerne og slå dem ihjel overalt, hvor du finder dem, grib dem, belejr dem og læg dig på lur efter dem på enhver strategisk måde (i krig) ...........
- Ali oversættelsen.

Muslimer er beordret til at dræbe enhver, som vælger ikke at konvertere til Islam. Dette vers siger "overalt, hvor du finder dem". Der findes ikke nogen geografiske begrænsninger.4


Mark Gabriel gør det klart, at de kristne er et målgruppe i kampen om verdenshererdømmet. Al tale af denne slags, hvor Islam gøres til noget den ikke er - uanset hvor godt Koranen og tilhørende lige accepterede Haddith'er formildes og genfortolkes - er løgn. Islams mål er at overtage verden. Det ændrer sig aldrig, og denne "Lutheranske" form for Islam er ikke andet end forberedelse til overtagelsen af Vesten. Når vi tager forsvaret ned, slår Islam til - om der så skal gå 100 år mere.

1 Koranen af Ellen Wulf, sura 19, v.88-91.
2 "Islam og Terrorrisme", af Mark A. Gabriel, side 107.
3 "Islam og Terrorrisme", side 108-109.
4 "Islam og Terrorrisme", side 109.


Debat: Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse...

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82]; Islam [61];

Flere nyhedsblogs fra 2009

- Dr. Doom spår finanshelvede [29-12-09]
- WHO giver millioner af doser H1N1-vaccine til u-lande [24-12-09]
- Israel indrømmer organhøst af døde palæstinensere [23-12-09]
- Klimatopmødets resultat [20-12-09]
- Vejrets luner [20-12-09]
- To lammet efter H1N1-vaccination [17-12-09]
- Gore erkender fatal klima-regnefejl [16-12-09]
- Var det hadet, der slog Svensmark ud? [15-12-09]
- Forsvaret i Tyskland fik H1N1 vaccine uden hjælpestoffer [14-12-09]
- Befolkningskontrol kaldes nøgle til aftale [11-12-09]
- Medvedev viser prøvemønt for Ny 'Verdens Valuta' ved G-8 [11-12-09]
- Videoer til København repræsentanter, som forklarer global opvarmnings myten [08-12-09]
- Obama kører det tunge klimaskyts i stilling [08-12-09]
- Programmering af samfundene [05-12-09]
- Klimaforandrings data smidt ud [04-12-09]
- Hackede emails presser klimadirektør til afgang [02-12-09]
- Martin Lidegaard bekræfter omstrukturering af verdenssamfundet [30-11-09]
- Groft sagt: Klimaet helliger midlerne [26-11-09]
- Connie H. scorer fedt på nyt job [25-11-09]
- Jødehad er udbredt blandt indvandre [25-11-09]
- FN, klima, utugt og barnemord [24-11-09]
- Værste oversvømmelser i 800 år i Irland [23-11-09]
- Herman Van Rompuy, bekræfter ny verdensorden. [23-11-09]
- Hackede mail ryster klimadebatten [22-11-09]
- Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination [16-11-09]
- Glem ikke Holocaust [15-11-09]
- Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret [13-11-09]
- Norge melder stigende antal bivirkninger af influenza-vaccinen [12-11-09]
- Kræft tager livet af brandmænd fra 11. september [12-11-09]
- Vatikanet afviser ændring af cølibat [11-11-09]
- Påmindelser under H1N1 propaganda [09-11-09]
- Vaccine er fuldstændig godkendt [09-11-09]
- H1N1-vaccinen udløser bivirkninger [05-11-09]
- Marineskibe med svineinfluenza udbrud efter H1N1 vaccinationer - Fem vender tilbage fra mission [30-10-09]
- Bilderbergs planer 2009 [27-10-09]
- Der har været palmer ved Nordpolen [26-10-09]
- Obama kontrollerede pressen under valgkampen. [22-10-09]
- Avis: Barrosso vil have Hedegaard som kommissær [21-10-09]
- Vi er verdensmestre i pressefrihed [21-10-09]
- Overvågning på sociale netværk [21-10-09]
- Truslerne skærpes lige før COP15. [19-10-09]
- Klimaminister truede med at gå af [19-10-09]
- Ufarlig vaccine igen bevist skadelig [16-10-09]
- Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage [15-10-09]
- Al Gore, Gaia's ypperstepræst. [14-10-09]
- Sygdomsramte afrikanske aber bruges til at lave svineinfluenza vacciner [13-10-09]
- Boykot Israel... [10-10-09]
- USA: Nye miljøkrav til myndighederne [06-10-09]
- Vil droppe dollar som betaling for olie [06-10-09]
- Massiv svindel med CO2 kvoter [06-10-09]
- EU styrket igennem krisen [05-10-09]
- Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse... [01-10-09]
- EU godkender nye H1N1-vacciner [30-09-09]
- Hockeystaven Er Død [30-09-09]
- Ny rapport: Vi har brug for Noahs Ark [29-09-09]
- Darwin-provokatør afliver igen Gud [29-09-09]
- Verdens ældste dyr med fjer er fundet [26-09-09]
- Alle øjne hviler på Obamas FN-debut [24-09-09]
- Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal. [22-09-09]
- Læger tvivler på influenzavaccine [14-09-09]
- Ingen H1N1-vaccine til gravide [10-09-09]
- Alarmister forlader luft temperaturer, men havene viser også afkøling. [10-09-09]
- Grundlæggende om global opvarmning: Aflivning af myter. [10-09-09]
- Forskere: Vi er alle mutanter [04-09-09]
- Nye beviser for at mennesket har påvirket klimaet [04-09-09]
- Et billede på fremtiden [03-09-09]
- Frankrig forbereder tvungen svineinfluenza vaccination. [02-09-09]
- Russisk professor: Amerika's kollaps kunne begynde om to måneder. [01-09-09]
- Svineinfluenza vender tilbage i dødelig form [28-08-09]
- Halvdelen af Englands praktiserende læger, nægter at tage svineinfluenza vaccine... [27-08-09]
- Nu kan du købe CO2-aflad hos Posten [27-08-09]
- Klimabombe fra norske forskere [25-08-09]
- En vedtægt angående pandemi og katestrofe forberedelser og reaktion i statsforbundet. [24-08-09]
- Skyer som joker i global opvarmning [23-08-09]
- Svineinfluenzaen bider sig fast [23-08-09]
- Forskere: Vacciner børnene og stop influenzaen [22-08-09]
- 100 taxaer kører CO2-neutralt [20-08-09]
- Gravide vaccineres mod influenza A [20-08-09]
- Svineinfluenza forbindes til dræber nerve sygdom: Lækkede breve afslører neurologers bekymring om over 25 døde i Amerika. [18-08-09]
- VerdensRedder.nu [16-08-09]
- Smagstest afslører neanderthal-dna [13-08-09]
- S vil skyde milliarder i statsbank [13-08-09]
- Økonomisk fremgang eller tilbagegang? [08-08-09]
- Rytmisk musik skal ud af kirken [06-08-09]
- Obama frigiver hemmelige klima-fotos [26-07-09]
- Solen er på slingrekurs [06-07-09]
- Ældste Bibel på lagt ud på internettet [06-07-09]
- Grønland smelter med rekordhast [02-07-09]
- Svensk nej til danske EU-ønsker [01-07-09]
- S vil have varmefotos af alle huse fra fly [01-07-09]
- Vi får det endnu varmere [30-06-09]
- Kronik: Er klimadebatten hysterisk? [30-06-09]
- Grundlæggende om global opvarmning: CO2 myter manet til jorden. [27-06-09]
- Connie Hedegaard revser Rusland for klimaskepsis [20-06-09]
- Mammut uddøde langt senere end antaget [20-06-09]
- Kina, Rusland bejler til centralasiatiske lande med rednings økonomi [18-06-09]
- Dinosaurerne er ikke fuglenes forfædre [13-06-09]
- Unge holdt generalprøve på klimatopmøde [11-06-09]
- Løkke: Euro-forbeholdet det vigtigste [11-06-09]
- Mænd forurener mere end kvinder [09-06-09]
- Vi nedstammer fra larver [05-06-09]
- Desperat Afrika giver jorden væk [02-06-09]
- Dollaren falder til nye dybder [02-06-09]
- Ungdomsvolden er fordoblet [02-06-09]
- Island melder klar til EU [26-05-09]
- Regionsformænd vil lukke kalenderen [26-05-09]
- Irsk støtte til EU-traktat stiger [19-05-09]
- Sadistisk sexmisbrug af børn i den katolske kirke [19-05-09]
- Forskere: Solen er ikke synderen [14-05-09]
- Global opvarmning truer sundheden [14-05-09]
- Island lægger op til EU-afstemning [11-05-09]
- Thorning møder den hemmelige Bilderberggruppe [10-05-09]
- Gåden om hønen og ægget er løst [30-04-09]
- En større, stærkere rolle tænkes for IMF. [23-04-09]
- Staten sniger sig ind som bankejer [16-04-09]
- Ynkeligt slag mod verdensordens bekæmpere [16-04-09]
- Grønlands is smelter hurtigere end antaget [15-04-09]
- De bedste energiløsninger ignoreres [14-04-09]
- Skeptiske klimaforskere undertrykkes [14-04-09]
- Først EU-afstemning når tiden er "moden" [14-04-09]
- G20-ledere: En ny verdensorden [02-04-09]
- FN: Religioner må ikke kritiseres [29-03-09]
- Danmark slukkede lyset [29-03-09]
- Klima-told er en mulighed i USA [18-03-09]
- International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring. [13-03-09]
- Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk [12-03-09]
- Gudløse vinder frem [12-03-09]
- Værre end ventet - men ikke for sent [11-03-09]
- Klima 'fornægtelse' er nu en psykisk lidelse [11-03-09]
- Hvis klimaet tipper over... [11-03-09]
- Klimapolitikere har ikke tid til mere videnskab [10-03-09]
- »Det får konsekvenser for os alle« [10-03-09]
- Enorm klimaregning til Danmark [09-03-09]
- Paven besøger Mellemøsten i maj [08-03-09]
- Gammel dansk sø rummer klimasvar [05-03-09]
- Klima-DM skal ændre din adfærd [05-03-09]
- Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur [06-02-09]
- Miljøguru: Mere end to børn "uansvarligt" [03-02-09]
- Klimaafgifter på køer og grise [02-02-09]
- Russiske premierminister, Vladimir Putin opfordrer til ophør af dollar kvælertag [31-01-09]
- Brown ser 'ny verdensorden' efter krise [31-01-09]
- EU: Hamas har ansvaret for Gaza-krig [27-01-09]
- Obama's første handling: skatteyderens penge skal finansiere Abort af sorte spædbørn [21-01-09]
- Hamas forfølger Israels støtter i Gaza [21-01-09]
- Israel Fundet Gas! [20-01-09]
- Niårige taler om blowjob [16-01-09]
- 911 - Pentagon ramt af missil [15-01-09]
- Småneurotisk klimafreak [14-01-09]
- Du smider om dig med CO2, når du googler [12-01-09]
- Biologilærere kritiserer friskoler [10-01-09]
- Politi lægger jernring om Rådhuspladsen [10-01-09]
- Religionsfrihed? [09-01-09]
- Sarkozy, Merkel, Blair påberåber ny kapitalisme [09-01-09]
- Russerne lukker for al gassen [07-01-09]
- Bank of England beslutningstager forudsiger hidtil uset Dollar Kollaps [06-01-09]
- Tyrkiet og Iran bomber Nordirak [05-01-09]
- Er Euroen den nye Dollar? [05-01-09]