2010 - gennemgribende nedsmeltning?

Lagt på d. 20/05-10


Udskriv


2010 nedsmeltning? ... militær undtagelsestilstand? ... Komplet økonomisk kollaps ???...

Mens alle taler om at økonomien reddes ud - EU's redningspakke, og for vores vedkommende ligeledes den danske regerings redningsplan - så venter der en trængsel forude. En trængsel som vil medføre opfyldelse af Bibelens profetier, der bl.a. siger: "Og nu, I rige! klag og græd over den elendighed, som venter jer. Jeres rigdom er rådnet op, og jeres klæder er mølædte; jeres guld og sølv er fortæret af rust, og den rust skal være et vidne imod jer og æde jeres kød som ild; I har samlet jer skatte i de sidste tider" (Jak. 5:1-3). Med andre ord, selv de rige vil opleve opædende fattigdom.

Men der er flere der nu ser, at der er ikke er redning i sigte. Ikke i første omgang, i hvert fald. Formentlig vil der komme en løsning, når Antikrist sættes frem, og han vil oprette det endelige nye økonomiske system, der kræver overgivelse og hengivelse til ham, igennem en slags symbiose med ham, hvor hans mærke tages på legemet, hånd eller pande (Åb. 13:16-18). Denne nyhed er en såkaldt whistleblower nyhed, en nyhed der ikke er anerkendt/opdaget af offentlige nyhedsbureauer. Det betyder ikke at den er mindre valid end en nyhed fra et anerkendt medie, måske tværtimod. Nyheden flyder over alt på nettet, og jeg har oversat den til dansklæsende, og medgivet egne kommentarer, hvor jeg har fundet det interessant.

Lyt til dette:

Forudsigelser for resten af 2010

Bob Chapman
I de første 6 måneder af 2010, vil amerikanerne fortsætte med at leve i en »uvirkelighed« ... det er i perioden mellem juli og oktober, hvor det finansielle fyrværkeri vil begynde. Den amerikanske centralbank (FED) vil handle ensidigt for sin egen overlevelse uden hensyn til eventuelle politiske konsekvenser ... (kilde er fra deltager på FED møder). I sidste kvartal af året vil vi endda kunne se undtagelsestilstand, hvilket er mere sandsynligt for de første 6 måneder af 2011. Federal Deposit Insurance Corporation (Indskydergarantifonden) vil kollapse i september 2010. Erhvervsejendomme er indstillet til at implodere i 2010. Wall Street mener, at der er 100% chance for et krak i obligationsmarkedet, især kommuner, i løbet af 2010. Dollaren vil blive devalueret ved udgangen af 2010.

Gerald Celente
Terrorangreb og "2010 krakket". 40% devaluering i første omgang = den største depression, værre end den Store Depression.

Igor Panarin
I sommeren 1998, baseret på klassificerede oplysninger om status for den amerikanske økonomi og samfund leveret til ham af kollegiale FAPSI analytikere, forudså Panarin den sandsynlige opløsning af USA i seks dele i 2010 (i slutningen af juni - starten af juli 2010, hvilket han specificerede den 10. december 2000

Neithercorps
Har forudsagt, at den tredje og sidste fase af det økonomiske sammenbrud vil begynde engang i 2010. Men mindre en eller anden form for finansielt mirakel, eller fuldstændig opløsning af den amerikanske centralbank, skulle en rullende implosion være synlig ved udgangen af dette år. Den amerikanske centralbanks adfærd, sammen med IMF (Den Internationale Valutafond) synes at antyde, at de forbereder sig på et fokuseret sammenbrud, som topper i løbet af uger eller måneder i stedet for år, og det højest sandsynlige fald i dollaren.

Webbots (programmer der gennemsøger nettet for informationer)
Fra juli og frem, bliver det hele meget mærkeligt. Revolution. Dollaren er død i november 2010.

Skudår 20/20
2010 overblik fra en gruppe af 25 europæiske økonomer, med en 90% nøjagtigheds vurdering -Vi regner med en pludselig intensivering af krisen i andet halvår af 2010, forårsaget af en dobbelt effekt fra en ophobning af begivenheder, som midlertidigt blev "indefrosset" i andet halvår af 2009, og umuligheden at opretholde tidligere års formildende udbedringer. Der kommer en perfekt (økonomisk) storm inden for globale finansielle markeder, og uundgåeligt pres på kurserne i USAs Indsprøjtning af nul-omkostnings penge i det vestlige banksystem, har fejlet i at genstarte økonomien. På trods af nul-omkostnings penge, er systemet gået i stå. Det ruller langsomt over i den næste store nedtur, der i Elliott Wave terminologi vil blive Super Cyklus Bølge Tre, eller i det fælles sprog, "THE BIG ONE, hvor vi alle styrter sammen."

Joseph Meyer
Prognoser på økonomien. Han ser markedet for fast ejendom i fortsat tilbagegang, og rådede folk til at investere i ædle metaller og råvarer, samt at holde kontanter derhjemme på et sikkert sted i tilfælde af bank lukninger. Aktiemarkedet efter at have toppet i marts eller april (ca. 10.850), vil falde helt ned til et sted mellem 2450 og 4.125, i løbet af den næste etape ned.

Harry Dent (investor)
Et meget sandsynligt krak nr. 2 i slutningen af 2010. Den kommende depression (starter i løbet af sommeren 2010). Dent ser aktiemarkedet - som for nu nyder godt af stigende momentum og mere livlig økonomisk aktivitet - stile efter et meget kort og glædeligt forløb, som kunne løfte Dow til 10.700-11.500 niveau, fra det nuværende niveau på omkring 10.090. Men så, ser han markedet løbe ind i en stenmur, som vil blive efterfulgt af en grim tilbagegang i aktiemarkedet (starter i begyndelsen af marts til slutningen af april), som kunne styre Dow ned senere på året til 3.000-5.000, med hans bedste gæt omkring 3.800.

Richard Russell (Markeds Ekspert)
(Fra 2/3/10) siger at det faldende markeds ræs er i færd med at ødelægge og panik er på vej. Han ser en fuld korrektion af hele stigningen fra 2002's lavpunkt på 7.286 til bull markedets højdepunkt (investorernes tiltro til markedet) på 14.164,53 fra 9. oktober 2007. Halvvejs niveauet for tilbagegang var 10.725. Den samlede tilbagegang var til 6.547,05 den 9. marts 2009. Han ser nu Dow falde til 7.286, og hvis dette niveau ikke holder, "ser jeg det synke til sit 1980-1982 lavområde på Dow 1.000." Den nuværende virkning er den værste, han nogensinde har set. (Bob Chapman siger, at for Russell at fremsætte en sådan overraskende erklæring er usædvanlig, fordi han råber aldrig at ulven kommer og tager næsten aldrig fejl)

Niño Becerra (økonomiprofessor)
Forudsagde i juli 2007, at det der ville ske, var, at medio 2010 vil der komme en krise, som kun kan sammenlignes med den i 1929. Fra oktober 2009 til maj 2010, vil mennesker begynde at se at tingene ikke tilrettelægger sig på den måde, som regeringen troede. I maj 2010 begynder krisen med al sin styrke og styrkes igennem hele 2011. Han forudsagde med nøjagtighed den nuværende recession og markedskrakket på måned.

Lyndon LaRouche
Krisen accelererer og vil blive værre uge for uge, indtil hele systemet kværnes til sammenbrud, sandsynligvis på et tidspunkt i år. Og når det sker, vil det være det største sammenbrud, siden faldet af Romerriget.


Her vil jeg lige stoppe nyheden, og informere om følgende. I nyhedsbloggen "Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret" fortæller jeg om, at det rige som Bibelen har forudsagt skal opstå i vores tid, bestående af ti konger og kongeriger, det er tilrettelagt. I nyhedsbloggen "Irak: Kan gamle Babylon reddes?" fortæller jeg at Babylon vil blive opbygget og blive centeret for Antikrists virke. I artiklen "Trængslen i 2010?", såvel som "Bortrykkelsen i 2006?", giver jeg flere grunde til at tro, at trængslen kunne starte i 2010. Når vi lægger de informationer sammen, så dukker muligheden op for, at tingene uden videre kan falde på plads, præcis som profeteret:

Antikrist vil opstå ud af syvende rige (som måske allerede er opbygget, jf. føromtalte nyhedsblog), med de ti konger, men vil selv være det ottende rige (Åb. 17:11). Dan. 11:21 fortæller at: "De skal ikke give ham (Antikrist) kongerigets ære: men han skal komme fredeligt, og erhverve sig kongeriget med smiger". Åb. 17:12 fortæller at disse ti konger "får herredømme en stund (KJV siger én time) som konger sammen med dyret", og hvis det er sandt at trængslen starter i 2010, så tyder alt på, at Lyndon LaRouche har mere ret end han måske selv ved, når han siger, at det vil "være det største sammenbrud, siden faldet af Romerriget".

Bibelen gør det tydeligt, at Antikrist vil centralisere sig i Babylon, og sammen med ovenstående information, er det yderst interessant at Babylon er sat på verdensarvslisten for bevarelse1. Babylon vil blive genopbygget, for byen skal falde i en sådan grad, at der ikke engang skal kunne stjæles sten fra den mere (Jer. 51:26), hvilket har foregået igennem de sidste 2.000 år.

Lyndon LaRouche er en yderst speciel, ja suspekt figur. Men ikke desto mindre, så siges der om ham, at han og hans folk, er én af de bedste private efterretningstjenester i verden (Norman Bailey, tidligere med det Nationale Sikkerheds Råd), og Heritage Foundation har beskrevet dem som værende "en af de mest mærkværdige politiske grupper i Amerikansk historie". Mens Amerika besvimede over Barack Obama, havde han gennemskuet ham, og lavede kampagner imod ham som oprørte folket, så politiet måtte tilkaldes, kampagner med plakater hvor Obama blev sammenlignet med Hitler - en yderst rammende sammenligning, hvilket en tvivlsom verden vil erkende i løbet af det næste stykke tid. - Tilbage til nyheden:

Wall Street Journal-(2 / 2010)
"Du er vidne til en fundamental nedbrydning af den amerikanske drøm, en systemisk nedbrydning af vores demokrati og vores kapitalisme, et nedbrud drevet af blind umættelig grådighed på Wall Street: Dysfunktionel regering, sindssyge markeder, økonomi på fallittens rand. Multiplicer det mange gange, og se en verden i total kaos. Ignorer det nu, i morgen vil det være for sent."

Eric deCarbonnel
Der er ikke noget fortilfælde for den panik og kaos, der vil opstå i 2010. Det globale fødevareforsyning/efterspørgsels billede, har aldrig været så meget ude af balance. 2010-fødevarekriser vil omarrangere verdens økonomiske, finansielle og politiske orden, og dem som ikke er beredt vil lide forfærdelige tab ... Som dollaren mister det meste af sin værdi, vil Amerika's besparelser blive udslettet. Den amerikanske ydelsesøkonomi går i opløsning, da privat forbrug i faste priser (dvs.: guld eller andre stabile valutaer) falder som en sten, hvilket bringer ledigheden til et niveau, der overstiger den store depression. Folkesundheds tjenesteydelser / programmer vil blive skåret ned, da enkeltpersoner ikke vil have opsparing / lån / indtægter til at betale for lægehjælp. Værdien af de fleste investeringer, vil blive tilintetgjort. De amerikanske finansmarkeder vil fryse igen, denne gang permanent. Der vil ikke være købere undtagen til de mest drastiske udsalgspriser, og inflationen vil udtørre værdier før lånemarkeder har en chance for bedring. Panikken i 2010 vil se de fleste derivater (afledte aktiver) ende som værdiløse. Da det globale derivat marked opererer ud fra antagelsen af en fortsat stabil værdi af dollaren, og kortsigtet amerikansk gæld, er brugen af derivater til at byde mod dollaren IKKE en god idé. Panikken i 2010 vil se de fleste af derivater ende værdiløse. Dollarens sammenbrud vil røve amerikanske forbrugere for al købekraft, og enhver investering som afhænger af det amerikanske forbrug, vil miste det meste af sin værdi.

Alfa-Omega-rapporten (Trends Forecast)
Ved indgangen til 2010, ser udviklingen ikke ud til at føre nogen steder, eller mod glemsel. Geo-politisk set, var og har Mellemøsten en opadgående tendens i retning af en slags militær sammenstød, mest sandsynligt i midten af året, men måske før ... På nuværende tidspunkt ser det ud til 2010 er ved at forme sig til et år med absolut kaos. Vi ser tendenser til krig mellem Israel og dets naboer, der vil ryste alle facetter af menneskelig aktivitet ... I tilfælde af krig, ser vi alle andre samfundsmæssige tendenser blive grundigt forstyrret ... Iran vil sandsynligvis slukke for strømmen af olie fra Den Persiske Golf. Dette vil få enorme konsekvenser for verdensøkonomien. Oliepriserne vil stige højt op i stratosfæren og blive så dyr, at verdens økonomier vil kollapse .. Der er også tendens indikatorer på det økonomiske plan, der peger på mulighederne for en total nedsmeltning af verdens finansielle system, med større krise point som udvikles med forandringen for hvert kvartal af året. 2010 kunne blive et nedsmeltningsår for verdens økonomi, uanset hvad der sker i Mellemøsten.


Her vil jeg også lige informere i forbindelse med talen om Israel og krig, at der vil komme en krig mellem Israel og Palæstinenserne2, der vil fjerne den palæstinensiske okkupering af Israels land. Der vil også komme en krig under ledelse af Rusland, hvor Iran, (formentlig også Irak og Afghanistan), Ætiopien, Libyen, Tyskland, og andre folkeslag vil deltage, for at gøre op med Mellemøstens store problem, lille Israel3. Måske vil en omfattende krig mellem palæstinenserne og Israel, som giver krigen i Gaza baghjul4, befordre at alle nævnte lande går imod Israel.

Robin Landry (Markeds Ekspert)
Jeg tror, at vi er på vej til nye markedshøjder højder mellem 10.780-11.241 i løbet af de næste par måneder. Den mest sandsynlige tidsramme for toppen, er i april-maj område...

John P. Hussman, Ph.D.
Efter min vurdering er der stadig tæt på en 80% sandsynlighed (Bayes 'Rule), at markedet vil styrtdykke igen og en økonomisk afmatning vil udfolde sig i løbet af 2010.

Robert Prechter
Grundlægger af Elliott Wave International, trygler private investorer om at holde sig væk fra markederne ... for nu. Prechter, som var meget tæt på lavpunktet i marts 2009, siger nu at aktiemarkedet "er i et øvre område," og forudser et andet krak i 2010, som vil bringe aktierne under 2009-lavpunktet. Hans ord til den kloge, "vær tålmodig, vær ikke forhastet", behold dine penge i kontanter og likvide midler.

Richard Mogey
Nuværende forskningsleder ved Foundation for the Study of Cycles - på grund af af et sammenfald af mange cyklusser på én gang, kan aktiemarkedet gå op for en stund, men vil gå ned i 2010 og nå hidtil ukendt lavpunkt sent i 2012. Mogey siger, at 2008 krakket var intet sammenlignet med det kommende krak. Guld kan udbedres i 2009, men vil gå op i 2010 og toppe i 2011. Sølv vil følge guld.

James Howard Künstler (januar 2010)
Økonomien som vi har kendt den, kan simpelthen ikke fortsætte, hvilket James Howard Künstler har sagt hele tiden. Narrestregerne med stimulus og redningsaktioner, vil bare forværre det centrale problem med gæld. Der er ikke meget længere at gå, før det hele kollapser og dør. Seks måneder at leve i - for økonomien, vel at mærke. Især den del, der består af bytte papir certifikater. Det er rygtet jeg har fået de første to uger af 2010.

Peter Schiff (2010/03/13)
"Efter min mening, er markedet nu perfekt placeret i forhold til et massivt dollar udsalg. Grundlagende for dollaren i 2010, er så meget værre end de var i 2008, at det er svært at forestille sig en grund til at folk skulle fortsætte med at købe, når et kun et minimum af politisk og monetær stabilitet kan genoprettes i Europa. Faktisk har euroen for nylig stabiliseret sig. Min mavefornemmelse er, at dollarudsalget vil være markant og hurtig. Når dollaren resolut falder under sidste års lavpunkt, vil mange af de handlende der sprang om bord i de seneste stigninger, forsøge at genoprette deres positioner. Det vil fremskynde dollarens fald og målrette alles opmærksomhed tilbage på de finansielle tog-vrag, som udspiller sig i USA..." Schiff er berømt for sine præcise forudsigelser af de økonomiske begivenheder i 2008.

Lindsey Williams
Dollar devalueret 30-50% ved udgangen af året. Det vil blive meget vanskeligt for den gennemsnitlige amerikaner, at få råd til bare at købe fødevarer. Dette blev åbenbaret for ham gennem en Illuminati insider.

Unavngiven økonom, der arbejder for USAs regering (GLP)
Hvad vi har oplevet de sidste to år er intet i forhold til hvad vi vil opleve i år. Hvis du har et job nu ... har du det måske ikke om tre til seks måneder. (I august 2010). Aktiemarkedet vil falde = stor depression. Udenlandske investorer stopper med at finansiere gæld = sammenbrud...

Jimmy "Doomsday"
DOW vil falde til under 7.000 før midt på sommeren 2010 - Dollaren vil stige over 95 på dollarindekset før midten af sommeren 2010 - Gold vil slås uf af bunden med under 800 dollars før midt på sommeren 2010 - Sølv vil nå bunden på under 10 dollars inden midten af sommeren 2010 - CA gælds implosion vil begynde sin store nedtur i midten af sommeren og ramme krise tilstand før Q4 2010 - Dollarindekset vil dykke til under 65 mellem 3. og 4. kvartal 2010 - erhvervsejendomme vil ramme krise-tilstand i Q4 2010 - Over 35 stater vil blive reddet ud ved udgangen af 4. kvartal 2010, af de amerikanske skatteydere. Ved slutningen af Q4 2010 vil guld ramme 1.600 dollars og sølv hoppe til $35 pr. pund.

George Ure
Markedet stiger indtil midten / sidst på sommeren. Derefter "bryder helvede løs" resten af året.


Det er mørke, med ikke overraskende udsigter. Her er 24 stemmer der enstemmigt fortæller at alt nu tegner til at lægge sig til rette, efter Bibelens profetier. Det eneste der kan stoppe det, er hvis Guds tid ikke er endnu. Men meget tyder på, at det er det. Tegnene Jesus gav os for at kende tiden for trængslen, de er alle fuldt ud synlige.

Tænk over dette. Peter forklarede at himmelen skal huse Jesus, "indtil genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet" (Apg. 3:21), og Gud taler om Herrens dag og siger: "til Hævnens Dag stod min Hu, mit Genløsningsår var kommet" (Es. 63:4). Denne genoprettelses tid, genløsningsåret, er Guds opfyldelse af den profetiske sandhed i ordet fra 3. Mos. 25:25, der siger: "Når din Broder kommer i Trang, så han må sælge noget af sin Ejendom, skal hans nærmeste Slægtning melde sig som Løser for ham og indløse, hvad hans Broder har solgt". Jesus er vores slægtning, vores genløser, og denne genløsning, hvor land føres tilbage til ejeren, kaldes jubelåret (3. Mos. 25:15), og i 2017, begynder det 70indstyve jubelår for Israel, hvor de skal have deres land tilbage. Det vil sige efter trængslen, der varer 7 år = 2010.

Vi får se om det hele falder ud som skitseret her. Spændende er det! Opfyldes profetierne nu, så henter Jesus sine hjem d. 9-10. september, hvis den jødiske højtid Rosh HaShanah, trompet højtiden, opfylder det, den betyder - bl.a. at himlens porte åbnes, de dødes opstandelse, bortrykkelse, den sidste trompet (shofar), og den skjulte dag (ingen kender dagen eller timen, Matt. 24:36)5.

1 "The Sacred Complex of Babylon", UNESCO, World Heritage

2 Se Situationen i Guds land, Israel.

3 Se Bibelens troværdighed og Rusland til Israel?

4 Se Krigen i Gaza, 2008/2009

5 Se Bortrykkelsen i 2006?
Kilde: giveusliberty1776.blogspot.com


Debat: 2010 - gennemgribende nedsmeltning?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Konspiration [54]; Kontrol [93]; Tidens ende [78]; Trængslen [70]; Verdensordnen [158]; Økonomi [100];

Flere nyhedsblogs fra 2010

- 400 tusind år gamle tænder udfordrer evolutionsteori [29-12-10]
- Neandertalere kogte deres grøntsager [29-12-10]
- Mere "Gore Effekt" [27-12-10]
- Jøder i Europa [16-12-10]
- Mobilisering af Kloden [15-12-10]
- COP16, konference i moderens ånd [15-12-10]
- Medierne og socialdemokraterne [14-12-10]
- Pia K. venter samarbejde med rød regering [09-12-10]
- KRONIK: Bibelen misbruges i debatten om homoseksuelle vielser [09-12-10]
- Aftalt spil i politiske tv-dueller [06-12-10]
- Nye gen-projekt data indikerer en ung menneskerace. [04-12-10]
- Homoseksuelle vil have egne plejehjem [04-12-10]
- Ny klimaskuffelse truer i Mexico [16-11-10]
- "Derfor vil euroen bryde sammen" [05-11-10]
- EU-landene enige om traktatændring [31-10-10]
- Danske præster vil gøre halloween kirkelig [29-10-10]
- Katolsk præst: Kristus har ophævet Guds løfter til jøderne [27-10-10]
- Tiltagende global overvågning [21-10-10]
- Super Mega Orm [06-10-10]
- Klimakampen er blevet hot igen [02-10-10]
- Hele verden hoppede på rumvæsen-historie [28-09-10]
- Modstanden mod euroen vokser [27-09-10]
- FN vil udpege ambassadør for rumvæsner [27-09-10]
- Forskere: Moses fik hjælp af en storm [22-09-10]
- Naturlovene er måske ikke ens i universet [19-09-10]
- Sex med dyr – ja, hvorfor ikke? [13-09-10]
- Forskere: Grønlands is smelter langsommere [07-09-10]
- Fox News, Illuminati's budbringer [05-09-10]
- Nu rabler det - EU udsteder bøder, hvis vi ikke vil høre Barroso tale... [05-09-10]
- The Book of Eli [02-09-10]
- Mystisk kraft fra Solens indre påvirker radioaktive stoffer på Jorden [30-08-10]
- Obama er kold overfor muslimrygter [30-08-10]
- Senatorer står i kø for at give FN besked på at lade børnene være i fred [26-08-10]
- Influenza-vaccine fremkalder måske sovesygdom [25-08-10]
- Obama er ikke muslim [24-08-10]
- Ny chance for fred i Mellemøsten [21-08-10]
- HAARP, Amerikas usynlige våben [20-08-10]
- Obama fortryder ikke moske-forsvar [18-08-10]
- Bono, du som er i himlen [17-08-10]
- Til vinter vaccineres også mod H1N1 [14-08-10]
- Rusland: Klimaet skyld i katastrofe [10-08-10]
- Forbrydelser forudsiges af ny software [08-08-10]
- Gud får plads ved EU-forhandlingsbord [22-07-10]
- Guldet lokker med rekordpriser [19-07-10]
- Jens og Lena Garnfeldt modtog doktor titel [14-07-10]
- Palæstinensisk leder opfordrer til arabisk invasion af Israel [10-07-10]
- Klimaforskere frifindes [10-07-10]
- Tyrkiet truer Israel med diplomatisk brud [05-07-10]
- Liv for 2,1 mia. år siden [05-07-10]
- Analytiker: "Vi nærmer os klippekanten" [29-06-10]
- Flere kvinder vil have sen abort [28-06-10]
- Danskere strømmer til psykolog [27-06-10]
- Taliban, heroiske frihedskæmpere? [19-06-10]
- Adidas Jabulani, underholdning til folket [15-06-10]
- IDF: Global jihad forbindelser på flotille [10-06-10]
- Rabbinere: Flotille konflikt ligner Gog og Magog profeti [07-06-10]
- Flotilla Choir præsenterer: Vi fupper verden [04-06-10]
- Aktivist-leder: Soldater angrebet i selvforsvar [03-06-10]
- Stillehavsøer overlever højere vandstand [03-06-10]
- "Fredsaktivister" til Gaza [01-06-10]
- Fuldvoksne konfirmander på vej [28-05-10]
- Forskere skaber første bakterie stamme fra menneskeskabt DNA. [26-05-10]
- 2010 - gennemgribende nedsmeltning? [20-05-10]
- Kurser vil gøre kvinder til gudinder [05-05-10]
- Jøder bliver jaget vildt i København [05-05-10]
- EU vil have mere kontrol med Euro-landenes økonomi [04-05-10]
- Egyptens ti plager skyldtes klimaforandringer [23-04-10]
- Jagtvej 69 solgt for otte millioner [23-04-10]
- Kender du den mørke side af biobrændstof? [22-04-10]
- Troede mere på Gud som 13-årig [17-04-10]
- Forsker: Menneskehedens vugge er måske fundet [12-04-10]
- Israelsk reklame kampagne påberåber det tredje tempel [01-04-10]
- Falder lysets hastighed? [01-04-10]
- Jorden på vej ind i ny tidsalder [30-03-10]
- Ny spiritualitet skal forene stort miks af kristne [24-03-10]
- Faderhuset har solgt Jagtvej 69 [22-03-10]
- Er det nu, verden får det tredje tempel? [16-03-10]
- FN's klimapanel skal undersøges [12-03-10]
- Dansk Folkeparti kræver præster fyret [08-03-10]
- Menighedsråd kræver ja til homovielser [08-03-10]
- Muhammed-advokat løj for Politiken [06-03-10]
- Præster: Andre religioner kan føre til Gud [05-03-10]
- Dinosaurer-døden kom fra rummet [05-03-10]
- Leder for IMF foreslår Ny Reserve Valuta [01-03-10]
- Klimarapport trækkes tilbage [23-02-10]
- Flere præster støtter homoægteskaber [22-02-10]
- Danmark tættere på EU-retssag [17-02-10]
- Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år [16-02-10]
- Færre frygter klimakaos [12-02-10]
- Analyse: Krisen vil føre til mere EU-samarbejde [12-02-10]
- Gratis influenza A-vaccine til alle [12-02-10]
- Forskere vil skrotte FN's klimapanel [11-02-10]
- Mirakuløs medalje skal beskytte mod det onde [09-02-10]
- Klimapanel taget i ny fejl [09-02-10]
- Det tredje tempel på vej i Israel? [03-02-10]
- Hård kritik af WHO's influenza-alarm [01-02-10]
- FN's Globale Opvarmnings Rapport Under Nyt Angreb for Regnskovs påstande [30-01-10]
- Klima-aftalen fra COP15: Mere og mere varm luft [24-01-10]
- USA angreb Haiti med jordskælvs-våben [23-01-10]
- Klimapanel: Vi tog fejl om Himalayas gletsjere [21-01-10]
- Clairvoyant i al hemmelighed [21-01-10]
- Bibelen er muligvis skrevet århundrede tidligere, antyder tekststykke [20-01-10]
- Københavns Kommune vil bruge børnene til at få klimabudskab igennem til forældre [20-01-10]
- Fupvidenskab fra FNs klimapanel [18-01-10]
- Dommedag er rykket længere væk [17-01-10]
- Missouri begynder at beskatte yoga undervisning [14-01-10]
- Neandertalerne brugte makeup [12-01-10]
- Vejret som i gamle dage [09-01-10]
- Google er blank om islam [09-01-10]
- Danske katolikker vender tilbage til latinen [09-01-10]
- T.D. Jakes: 2010 vil blive et år med dobbelt del [02-01-10]
- Den Katolske Kirke: Vi kan blive guder [01-01-10]
- 500 peer-reviwed dokumenter, som understøtter skepsis for "menneskeskkabt" global opvarmning [01-01-10]