Situationen i Guds land, Israel.

af Kim Andersen
Lagt på d. 11/09-05


Udskriv
Oversigt


Der er mange der taler om situationen i Israel, og håber på, om ikke forventer, at Gud griber ind og forsvarer sit folk. Jeg læste om en jødisk familie, der kort før rømningen var ved at installere nyt komfur i deres hjem, med en forventning om, at Gud ville kæmpe for dem, da Han har lovet dem landet – at de aldrig skal fordrives igen.

Mange kristne forventer også at se Guds hånd komme til undsætning, og beder at det må ske.

Men Gud har fastsat hvordan tidens ende skal forløbe. Der er stor polemik blandt de kristne, omkring begivenhedernes forestående forløb, for nogle ser det hele opfyldt og afsluttet. Andre mener at det er umuligt at se hvad Gud vil gøre og tillade. Men jeg mener ikke, at der er noget at diskutere. Den forestående tid er ond og blodig – det har Gud forkyndt for flere tusinde år siden.

Ofte har man en tendens til at lukke øjnene for de grimme billeder, som Bibelen giver. Men jeg vil opfordre dig der læser denne artikel, til at læse med et åbent sind, for Gud har altid åbenbaret hvad der skulle ske (Amos. 3:7).

Vi får nogle forskellige brikker igennem Bibelen, som skal placeres, men lad os først samle dem, og så placere dem, som et muligt billede kunne se ud.

Syrien (Antikrist) og Ægypten skal gå i krig mod hinanden (Dan. 11:40, 42). Antikrist skal bryde en fredsaftale med Israel (Dan. 9:27), og gå ind i det hellige land (Dan. 11:41) Ærkeenglen Mikael skal rejse sig, og en trængsel skal komme over Israel, som der aldrig nogensinde har været før (Dan. 12:1) Israel skal udrydde Esaus hus (Obad. 1:18) Antikrist skal sætte sig i templet, og udgive sig for at være Gud (2. Tess. 2:4) Kongerne fra solens opgang (Kina) skal drage over Eufrat floden (Åb. 16:1)
Som man kommer tættere på endetidens billede, og ser hvordan verdenssituationen ser ud, begynder man at kunne skimte hvad Gud så for tusinder af år siden, og som Han har forkyndt til os i denne tid.

Noget skal udløse en krig mellem Syrien og Ægypten. Noget skal udløse et scenarium, som gør Israel i stand til at udslette Esaus hus. Noget skal forårsage, at der kan bygges et jødisk tempel på tempelbjerget, uden muhamedanernes moske. Hvordan passer det ind i dagens billede?

Der er flere kilder og begivenheder, som i brudstykker svarer på dette spørgsmål.

Esaus hus skal blive til strå


Vi ser i disse dage, at Israel er ved at give det land fra sig, som Gud har lovet dem, til Esaus Hus. Det er en situation som kan resultere i, at i og med Esaus Hus bliver isoleret fra det israelske folk, så vil det muliggøre at Israel – Jakobs og Josefs hus – kan opfylde profetien, at Esaus Hus skal udslettes.

Obadias fortæller om et syn Gud gav ham, og beskriver i vers 1-16 hvordan Gud vil komme over Esaus Hus. Vers 17-18 fortæller hvordan Israel skal tage sit land i eje og udslette Esaus Hus.

Ud fra Obad. 1:19-20, kan vi se hvilke områder Israel skal tage i eje. Sydlandet som er områderne ved Judæas bjerge, skal tage Esaus bjerge, som er Edom, der ligger syd for det døde hav. Lavlandet, som er Judæas lavland, skal tage Filisternes land, som er områderne ved Gaza, Ashqelon og Ashdod. Efraim, Samaria ligger nord for Judæa og Gilead og Ammoritternes land nordøst for Judæa og det døde hav. Kana’an og Sefarad, dækker meget af vest bredden.Det viser os, at Esaus Hus, er folket i de egne, som ikke er israelitter. Det vil sige, at vi har med det så kaldte palæstinensiske folk at gøre.

Endeligt slutter Obadias af med at opsummere, at Esaus Hus – Edom, skal dømmes og Riget være Yahwes, Bibelens Gud.

Er der overhovedet noget i dag, der antyder, at det er formålet med Israels tilbagetrækning?
Når templet skal opbygges, hvilket både jøderne forventer og som generalen Guy Tzur har antydet, med stærke ord i sit brev til det jødiske folk, og ikke mindst hvad Gud har fortalt i Sit ord, så er der nødt til at ske noget drastisk på tempelbjerget. Disse tre jødiske aktivister, har kun overfladisk set hvad fremtiden vil bringe. Gud giver os det fulde billede, at al palæstinensisk folk i Israels land, skal udslettes.

Der skal ikke meget fantasi til, at forestille sig, at Illuminati igennem denne krig vil rydde op på tempelbjerget, så deres messias kan få sit tempel.

Når Motti Isaak, den jødiske bevægelse som mener at Messias kommer NU, brigadegeneralen Guy Tzur og Rabbi Yakov Aryeh Alter taler om Messias og hans forløsning som er nær, så er det ikke Jesus der kommer igen, men det er Bibelens Antikrist, de tager imod.

Total mellemøstlig krig


På hjemmesiden Jerusalem Newswire, fortælles der d. 9. august 2005 at: ”Efter Israels afgang fra Gaza Striben denne måned, vil Ægypten frit kunne udruste de palæstinensiske arabere med tanks, panseret personvogne og andre kraftige våben, advarede Knesset Udenrigsministerium og Forsvars Komite Formand, Yuval Steintz…Ha’aretz forsvars ekspert Amit Oren skrev i April, ’forudsigelsen [imellem militær embedsmænd] er at til næste januar til april, efter palæstinensisk terror er forøget og blevet mere sofistikeret, vil IDF (Israels Forsvarsstyrke)vende tilbage til Gaza…’Den helt forbløffende ting’, skrev HaTzofeh militærkorrespondent Haggai Huberman, ’er at Staten Israel avancerer, med forsæt og med sine øjne åbne, hen imod denne dødsfælde. Yom Kippur Krigen i oktober 1973, var en overraskelse, men krigen til oktober 2005, er fuldstændig kendt på forhånd” (http://www.jnewswire.com/library/article.php?articleid=607)

www.haaretz.com har en artikel fra d. 5. september, der hedder Mofaz: Ægypten skal overtage kontrollen af Philadelphia Ruten d. 15. september. I den artikel fortælles der at: ”Den sidste israelske soldat vil forlade Gush Katif og den nordlige Gaza Stribe om 10 dage, d. 15. september, og Israel vil give Ægypten ansvaret for Philadelphia Ruten, på Gaza-Ægypten grænsen, samme dag, fortalte Forsvarsminister Shaul Mofaz kabinettet i går” (http://www.haaretz.com/hasen/spages/620876.html)

Det er umuligt, at Esaus Hus og Jakobs Hus kan leve side om side. De har siden Gud forkyndte Rebekka, at to folkeslag skulle udgå af hendes skød (1. Mos. 25:23), været i strid med hinanden. Israels militær forventer en krig mod palæstinenserne, ved Yom Kippur som er den 13. oktober i år (2005) – en krig som ”er fuldstændig kendt på forhånd”.

Hvis Guds tid er nu, og det er tid for profetien om Esaus Hus at gå i opfyldelse, hvilket meget tyder på, så kan vi forvente os, at hele den forenede arabiske hær, endnu engang vil samle sig til krig, mod Israels folk.

Når man så læser artiklen i Jerusalem Newswire d. 21. april, 2005: ”Israel forventer total mellemøstlig krig i 2006”, så hænger forventningerne godt sammen. ”Israel har efter forlydende udtrykt sin overbevisning til Washington, at Iran og flere af sine arabisk allierede forbereder sig på en total krig imod den Jødiske stat, muligvis efter den forventede US tilbagetrækning fra Irak i 2006. Unavngivne US embedsmænd fortalte denne uge Middle East Newsline, at ifølge Israelisk vurdering, ville det meste af de amerikanske styrkers afgang fra regionen, lede til øgede spændinger og tilvejebringe en moden atmosfære for stigende voldsomhed. Premiereminister Ariel Sharon ’har transmitteret gentagende beskeder til administrationen, at Iran og deres arabiske allierede forberedte sig på krig’, sagde en embedsmand.” (http://www.jnewswire.com/library/article.php?articleid=494)

I samme artikel har Sharon udtrykt sin bekymring at Irans besiddelse af atomvåben, kan skabe mod til at oprette en regional alliance imod Israel.

Har Iran atomvåben?

I en rapport fra Pentagon, december 1997, til The House of Representatives (Repræsentanternes Hus), blev der oplyst: ”Atomfaktoren er blevet et afgørende element i Mellemøsten. Iran har atomvåben og det har Pakistan også. De øverste ledere i Teheran er overbevist om at de talrige sprænghoveder som er købt af det tidligere Sovjetiske Central Asien, er funktionelle…Der er endvidere indikationer om en pakistansk aftale med kinesisk samtykke, at ’bidrage’ til den muslimske atom afskrækkelse”.

Derfor er det et skuespil fra verdens ledere, når de søger at indgå aftale med Iran om, at stoppe deres atomprojekt. Iran har haft atomvåben, som alle andre nationer, i årevis.

Muligt krigsscenarium


Selvom Bibelen viser os fremtidens begivenheder, så er det svært at fortælle den nøjagtige udfoldelse af hvert enkelt punkt i profetierne. Men jo tættere vi kommer på tiden for opfyldelsen af disse sidste profetier, begynder der at tegne sig et forståeligt billede.

Vi har set flere antydninger til, at der ventes en krig imellem araberne og jøderne i Israel. Noget kan tyde på, at palæstinenserne vil angribe Israel, dels fordi Ægypten supplerer dem med våben, men også fordi der er en klar indikation på, at de ikke har tænkt sig at være tilfredse med det nyerhvervede land alene. ”I dag Gaza, i morgen Jerusalem” messede ca. 10.000 palæstinensere og kommandøren, Jamal Abu Samhadaneh, for Gazas folkelige modstandskomiteer, udtalte søndag: ”Vi flytter vore celler til Vestbredden…Tilbagetrækningen er ikke fuldført uden Vestbredden og Jerusalem.” Ahmed Qurei, udtrykte det på vegne af det Palæstinensiske Selvstyres således: ”Vores march standser først i Jerusalem”. (http://dk.danielpipes.org/article/2841)

En anden mulighed er, at Israels Forsvarsstyrker går tilbage ind i Gaza, som Jerusalem Newswire antyder.

Uanset hvad verden gør af forsøg på og anstrengelser for at etablere en levedygtigt palæstinensisk stat, så kan det på ingen måde gå. Jakob og Esau kan ikke leve side om side. Om det bliver Esau der starter krigen mod Jakob, eller omvendt, så vil en udslettelse af palæstinenserne ske i nærmeste fremtid.

Måske er det den krig, der er kendt på forhånd d. 13. oktober – Yom Kippur 2005?

Når det sker, om det er nu eller senere, vil en sådan udslettelse - som højest sandsynligt medfører at klippemoskéen jævnes med jorden – resultere i, at en forenet arabisk verden vil samles imod Israel, for endeligt at udslette jøderne. Måske er det den forventede mellemøstlige krig i 2006. Hvis USA oven i købet trækker sig ud af Irak næste år, 2006, kan Sharons bange anelser vise sig at holde stik, at Iran og allierede, vil samle mod til krig.

Kilder fortæller, at Illuminati forventer sig, at deres Messias – Antikrist skal træde frem ud af klippemoskéens murbrokker, hvilket Peter Lemesurier fortæller i sin bog ”The Armageddon Script” (s. 235), hvor han samler profetier fra flere okkulte ”profeter”, deriblandt Edgar Cayce (1877-1945), Jeane Dixon og Mario de Sabato.

Træder Antikrist frem her, kan vi forvente os at se en fredskontrakt der vil bringe fred i nogen tid, i mellemøsten. Men i løbet af kort tid, vil Antikrist bryde ud i fuld kraft som Satans søn, og lede verden ind i den sidste halvdel af den syvårige trængselstid. En krig imellem Syrien og Ægypten skal tændes og måske kan Israels frygtelige trængsel være tænd-gnisten til denne krig, hvor Syrien er identisk med Antikrist (Dan. 11:40, 42). Her skal Syrien indtage Israel (Dan. 11:41).

Rusland, kendt som Magog i Bibelen (Ez. 38), der som tidligere Sovjet har forsynet Iran med atomvåben, og som i disse dage har militær øvelser med Kina i stillehavsregionen, der som al anden krig i dag, menes at skulle styrke kampen mod terror – denne gang under navnet ”Fredsmission 2005” (http://www.jp.dk/udland/artikel:aid=3195818/) – skal med sine allierede gå imod Israel.

Kina, som i Bibelen blandt andre er kendt som Kongerne fra solens opgang (Åb. 16:12), og som har samtykket i aftale med Pakistan at ”’bidrage’ til den muslimske atom afskrækkelse”, skal drage over Eufrat floden for at angribe Israel ved Harmagedon (Åb. 16:16).

Afslutning


Der sker så meget i verden i dag, og alt går så hurtigt. Nogle ting kan se ud til at tage lang tid, og andet sker hurtigt. Én ting er sikkert. Når først endetidens forhæng er trukket fra på verdensscenen, så går det hele meget hurtigt.

Jesus viste til Johannes ting som hurtigt skulle ske (Åb. 1:1) og når først lavinen ruller, så sker opfyldelsen af hver enkelt profeti ganske hurtigt. I løbet af syv år vil alle nationer være parat til at samles imod Israel ved Harmagedon, samlet for at modtage Guds dom.


Debat: Situationen i Guds land, Israel.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Israel

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation