T.D. Jakes: 2010 vil blive et år med dobbelt del

Lagt på d. 02/01-10Jeg faldt over denne nyhed, og synes jeg vil dele følgende med dig. T.D. Jakes, eller Thomas Dexter Jakes, er leder for megakirken i Dallas, The Potter's House, som har ca. 25.000-30.000 medlemmer. Han prædiker et modbydeligt falsk evangelium, som falder inden for rammerne af trosbevægelsen eller fremgangsteologien, et evangelium hvor helbredelse og rigdom erstatter sand tro og omvendelse.

Grunden til jeg studser noget over budskabet i denne nyhed, er fordi T. D. Jakes er udvalgt af Illuminati - med andre ord er han Verdensordens mand. Jeg opdagede at den romersk katolske moderkirke havde indbygget et manifest i sin katekisme, som vil kunne bruges til at omfavne alle mystikere, som siger at vi er guder1, og kommenterede at "Store dele af den såkaldte protestantisme, er yderst positive over for moderkirken". Det gælder også Jakes. Han skrev f.eks. om Karol Józef Wojtyła (Johannes Paul II), da han døde at:

Den Katolske Kirke og hele trossamfundet har lidt et stort tab af en stor leder. Hans hellighed, Johannes Paul II var i sandhed en hengiven og modig Guds budbringer. Hans arv vil være en model som vi alle skulle følge.
Hans hellighed var ikke kun leder af kirken, med også en verdensleder. Hans liv var et eksempel som alle kan tage ved lære af. Hans mission at sprede troens Gode Nyheder over hele verden, og hans hengivenhed til menneskerettigheder, var en inspiration.
Den længst tjenende ypperstepræst i det tyvende århundrede, Johannes Paul II havde en dybsindig indflydelse på religion i dette land og rundt om i verden. Vi kunne alle se i ham, at være i harmoni med Gud er nøglen til et lykkeligt og succesfuldt liv.
Hans liv lærte os så meget, og hans død vil vise præcis hvor vigtig hans lærdomme var.2


Karol Józef Wojtyła var hengiven Mariatilbeder, gav sit liv til hende med ordene: "Totus Tuus, Maria! Totus tuus. (Din Alene, Maria! Din alene)"3, og helligede hele verden til Marias uplettede hjerte4. Den nye pave Joseph Ratzinger er lige så maria-hengiven5. Den dybsindige indflydelse han havde på verden, bunder i det, Bibelen kalder "Satans dybder" (Åb. 2:24), som findes i netop Tyatira kirken, Tyatira, der betyder "uendelig ofring", og henviser til den romersk katolske nadver, transsubstantiationen, der ofrer Jesus igen og igen, selvom Han blev ofret "én gang for alle" (Hebr. 7:27; 9:12)

Som du ser, hylder Jakes denne romersk katolske tro og lærdom, som udgydes over hele verden. Han støtter "Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder" (Åb. 17:5), som vil samle verden i tilbedelse af dragen (Satan) og Antikrist (Åb. 13:4). Han er Illuminati's mand, og hans budskab skal ses i lyset af dette. Men før jeg kommer til hans budskab, vil jeg vise yderligere dokumentation for, at han er Illuminati's mand.

Vi ved at hans kollega, Rick Warren, som er leder i SaddleBack Church i Californien, er med i Illuminati's klub, "Council on Foreign Relations", og blev uden tvivl grundet sin indvielse til Satan, valgt til at bede indsættelsesbønnen for Obama, hvor han gjorde sit for at omfavne alle verdens religioner6. Jakes er også en kending af de hvide hus:

Præsident Obama...har i stilhed forædlet en håndfuld evangeliske pastorer til private bønne konsultationer over telefonen, og til diskussioner om rollen af religion i politik...inklusiv...den dynamiske energiske Biskop T. D. Jakes...Biskop Jakes siger at han er blevet udnyttet til flere bønne telefonopkald - sidste gang da Hr. Obama's bedstemoder døde i november, to dage før hans udvælgelse...Biskop Jakes sagde at han opsøgte Hr. Obama i Chicago, på grund af deres fælles interesse for Kenya og fordi Hr. Obamas tale ved the Democratic National Convention i 2004, gjorde indtryk på ham...Indvielses morgenen, gav Biskop Jakes prædiken ved en privat gudstjeneste ved St. John’s Episcopal Church. Han sammenlignede Hr. Obama med drengene i Daniels Bog, som blev kastet ind i en brændende smelteovn, som var syv gange varmere end den skulle være - og overlevede. "Gud er med dig i smelteovnen," prædikede Biskop Jakes til Hr. Obama.


Obama er ikke frelst og tror ikke på at Jesus er Gud. Obama er muslim, med en politisk tilgang til kristendommen. Det ved Jakes, for han er tæt på, hvis ikke en del af Illuminati. Jakes er en antikrist, der forbereder verden på sin nye leder, og det tror jeg ligger ladet i hans ord i hans forudsigelse af 2010. Ydermere er det interessant, at mange anser historien om Daniels venner i smelteovnen, for at være et billede på den kommende trængsel. Daniel er som menigheden ikke til stede (vi er bortrykket), mens hans venner, Israels folk (og Obama) er i trængsel. Men først lidt mere om hans Illuminati forhold.

Time Magazin, som er en af Illuminati's budbringere, lod for ni år siden, d. 17. september 2001, Jakes vise på forsiden, med teksten: "Er denne mand den næste Billy Graham?", og "...vi ser på den galvaniserende prædikant T.D. Jakes, og andre som forandrer måden vi ser verden på"7.

Er Time Magazine én af Verdensordnens budbringere? I artiklen Den Ny Verdensorden citerer jeg Illuministen David Rockerfeller, som ved et møde i 1991 med den Trilaterale Kommission, endnu en af Illuminati's klubber, sagde:

Vi er taknemmelige til Washington Post, the New York Times, Time magazine og andre store udgivere, hvis direktører har været med på vores møder, og respekteret deres løfter om diskretion, i næsten 40 år. Det ville ikke have været muligt for os, at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været genstand for offentlighedens skarpe lys, igennem de år


Times har været ét af de medier, der har lullet verden ind i en løgn, der skjuler den egentlige verdensorden. Dette magasin spørger om T.D. Jakes vil være den nye Billy Graham. Hvad betyder det? For det første støttede Graham alle religioner. Som Jakes, er han stor tilhænger af moderkirken og sagde bl.a. om Karol Józef Wojtyła: "jeg kan meget godt lide ham...Han og jeg er enige om det meste i alle ting"8. I artiklen "Katolske Bedragere" gennemgår jeg hvordan Billy Graham var et redskab til at drage verden i favnen på moderkirken. Jakes er uden tvivl den "skovl" hvormed Verdensordnen undergraver sand kristendom, og leder vore brødre og søstre væk fra Jesus.

Times kalder Jakes den galvaniserende prædikant. Hvad er det for en underlig betegnelse? Galvanisering er en kemisk proces, hvor jern gives en zinkbelægning, igennem nedsænkning i smeltet zink. Det er interessant, for når vi ved at det kommende verdensrige består "halvt af Jern og halvt af Ler" (Dan. 2:33), så kan det betegne Jakes virke, at forsøge at styrke dette rige som grundet ler og jern mixturen "delvis skal være stærkt, delvis svagt". Han kan være zinken i galvaniseringsprocessen, hvormed der søges at holde sammen på riget, og få det til at se ud som noget det ikke er. Konstantin den store skabte politisk stabilitet i 300tallet, ved at gøre præcis som Jakes, Graham og mange andre, nemlig at blande religionerne. Konstantin var datidens galvaniserende prædikant.

Lad os så med følgende viden om Illuminati manden Jakes, se på nytårets profeti9:

Bibelen er ikke mystisk omkring tab. Det er bare de nutidige lærere vi har i dag, som har ført os ned at den forkerte sti, hvor vi tror at der ikke ville være nogle udfordringer...Bibelen har altid været tydelig omkring at der ville være tab. Men Han lovede at genoprette springerens år...Når du ser på 2010, så tror jeg det er tid for os...at se på det faktum at vi har været igennem nok, været igennem nok turbulens, så vi nu er parate til at gå til næste niveau.


Passagen med springeren, findes i Joel kap. 1, og handler om den kommende trængsel, kaldt "Herrens Dag", hvor Gud dømmer hele jorden. "Næste niveau", som Jakes taler om, er i Illuminati sprog den Nye Verdensorden, det nye rige, "ler og jern", og som han siger vi nu er parate til at gå ind i, på grund af det store økonomiske tab vi har lidt, i foregående år. Det er præcis det, politikerne verden over taler om, og som jeg igennem flere nyhedsblogs har fremhævet, som eks. Gordon Brown, der "ser en 'ny verdensorden' efter krise" og siger "Nu er tiden til at bygge global samfund her".

Men han fortsætter:

Når Gud spænder buen, vil pilen nå længere end den nogen sinde er nået før...Jeg tror at vendepunktet vil være 2010.

Jeg tror på at fordi vi har krydset Jordan som Elias og Elisa, så er vi nu kvalificerede til at træde ind i en dobbelt del. Økonomisk, ja. Vi behøver det; vort land behøver det; vores verden behøver det. Men endnu mere visdom, inspiration, en ny udvikling af troen; jeg tror på at nye tjenester vil springe ud i fuld flor.


Når Gud spænder buen... Om Antikrist, der skal være verdensdiktator i Jakes rige, den Nye Verdensorden, siger Gud: "der var en hvid hest, og han, som red på den, havde en bue; og en sejrskrans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr" (Åb. 6:2). Efterfølgende beskrives trængslen, "en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme" (Matt. 24:21). Denne pil, Antikrist med buen, vil nå længere end nogen sinde før, siger Jakes, og samstemmer med Bibelen. Blot er forskellen at Bibelen kalder det forbandelse, mens Jakes, som en Illuminati mand, kalder "ondt for godt og godt for ondt, gør Mørke til Lys og Lys til Mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt", Ve dem, siger Gud (Es. 5:20).

Bibelen beskriver det sidste rige og forklarer at det er forskelligt fra alle andre: "frygteligt, skrækkeligt og umådelig stærkt; det havde store Jerntænder, åd og knuste, og hvad der levnedes, trampede det ned med Fødderne" (Dan. 7:7).

Jakes taler om en dobbelt del, og sammenligner den økonomiske krise med da Elias og Elias gik over jorden, hvilket beskrives i 2. Kong. 2:8. Den økonomiske krise har ført os over på den anden side, dvs. ind i den Nye Verdensorden. Elias blev bortrykket, og Elisa fik to dele af Elias' ånd (2. Kong. 2:9-15). Før Antikrist kan stå frem, skal menigheden bortrykkes, som Elias. Derefter får verden en ånd, som jakes kalder en dobbelt del - "en ny udvikling af troen". Bibelen fortæller at når de kristne er rykket bort, skal Antikrist: "komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden" (2. Tess. 2:9-12).

Verden vil efter Illuminati's udvalgte galvaniserings prædikant, få en dobbelt del af vildfarelsens ånd, og vil gennemgå en trængsel verden endnu aldrig har set, og aldrig skal se igen. Og Jake tilskynder verden - og forstå hvad det er han siger - jeg håber at mine forklaringer i denne nyhedsblog er nok til at vægte ordenes alvor:

Åben dine arme for Gud og modtag din velsignelse...Hvis der ikke er nogen strategi på plads, til at drive dig selv frem...vil du ikke være forberedt til at bevæge dig fremad til den næste dimension...Hvis du planlægger at bruge alle anstrengelserne fra 2009 til at drive dig i 2010, tror jeg at du vil blive velsignet...Jeg har lært vores kirke at planlægge at være velsignet. Det er ikke tilfældigt; det er ikke en fejltagelse. Der er en strategi for det. Så din sæd nu.


Jesus sagde: "Jeg er kommen i min Faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis en anden kommer i sit eget navn, ham vil I tage imod" (Joh. 5:43). Jakes siger "åben dine arme for Gud". Han har forberedt sin kirke til at tage imod Antikrist, og har med en planlagt strategi undervist menigheden i det. Jeg mindes Cutting Edges fortælling om et New Age seminar ang. den Nye Verdensorden, hvor Bill Lambert, New Englands leder for "the House of Theosophy", fortæller at menneskeheden skal løfte: "sin kollektive bevidsthed til at være passende vågne modtagere" (for the Christ, Antikrist), og de der ikke vil det, er "udvalgt til at gå ind i et andet rum"10.

Jake har undervist sin menighed, sådan at de er parate til at løfte sin bevidsthed og tage imod Antikrist. De der ikke vil det, vil efter Jakes ord ikke blive velsignet, som efter Lamberts ord er at "gå ind i et andet rum", som igen efter Bibelens budskab, er at blive taget hjem til Jesus. Forbandelsen er velsignelse og omvendt. Jakes efterfølgere drives ind i Antikrists favn, og Jakes er hyrden der er en lejesvend: "en, som er lejesvend og ikke hyrde, hvem fårene ikke hører til, han ser ulven komme og forlader fårene og flygter — og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hverandre — fordi han er en lejesvend og ikke bryder sig om fårene." (Joh. 10:12-13).

Han driver dem, og ang. at drive, læs da i artiklen Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord under "The Force" og "Hvem er ”The Force?”" om at drive.

Jesus kommer snart. Er du parat til at "gå ind i et andet rum", at blive frelst fra dette dødens legeme, og få evigt liv hos Jesus? Jakes siger på vegne af Illuminati, at 2010 er året vi går ind i den Nye Verdensorden. Læs også Trængslen i 2010?.

1 Den Katolske Kirke: Vi kan blive guder
2 "BISHOP T. D. JAKES STATEMENT ON THE PASSING OF POPE JOHN PAUL II.
3 "GENERAL AUDIENCE OF JOHN PAUL II, The Holy See, onsdag d. 16-10, 2002.
4 "Call of the Ages" af Petrisko, side 5 - "The pope consecrated the entire world to the Immaculate Heart of Mary in 1982 and 1984-".
5 Se mere i artiklen "Gud Moder Maria tilbedelsen".
6 Læs mere i artiklen Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden, Rick Warren og verdensordnen".
7 "Preacher T.D. Jakes", Time Magazine Cover, d. 17-10-2001
8 Se artiklen Billy Graham - og sandheden.
9 "T.D. Jakes: 2010 Will Be a Year of Double Portion, the Christian Post, d. 26-12-2009
10 Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden
Kilde: www.christianpost.com


Debat: T.D. Jakes: 2010 vil blive et år med dobbelt del

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Falsk religion [82]; Personer [40]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157]; Økonomi [100];

Flere nyhedsblogs fra 2010

- 400 tusind år gamle tænder udfordrer evolutionsteori [29-12-10]
- Neandertalere kogte deres grøntsager [29-12-10]
- Mere "Gore Effekt" [27-12-10]
- Jøder i Europa [16-12-10]
- Mobilisering af Kloden [15-12-10]
- COP16, konference i moderens ånd [15-12-10]
- Medierne og socialdemokraterne [14-12-10]
- Pia K. venter samarbejde med rød regering [09-12-10]
- KRONIK: Bibelen misbruges i debatten om homoseksuelle vielser [09-12-10]
- Aftalt spil i politiske tv-dueller [06-12-10]
- Nye gen-projekt data indikerer en ung menneskerace. [04-12-10]
- Homoseksuelle vil have egne plejehjem [04-12-10]
- Ny klimaskuffelse truer i Mexico [16-11-10]
- "Derfor vil euroen bryde sammen" [05-11-10]
- EU-landene enige om traktatændring [31-10-10]
- Danske præster vil gøre halloween kirkelig [29-10-10]
- Katolsk præst: Kristus har ophævet Guds løfter til jøderne [27-10-10]
- Tiltagende global overvågning [21-10-10]
- Super Mega Orm [06-10-10]
- Klimakampen er blevet hot igen [02-10-10]
- Hele verden hoppede på rumvæsen-historie [28-09-10]
- Modstanden mod euroen vokser [27-09-10]
- FN vil udpege ambassadør for rumvæsner [27-09-10]
- Forskere: Moses fik hjælp af en storm [22-09-10]
- Naturlovene er måske ikke ens i universet [19-09-10]
- Sex med dyr – ja, hvorfor ikke? [13-09-10]
- Forskere: Grønlands is smelter langsommere [07-09-10]
- Fox News, Illuminati's budbringer [05-09-10]
- Nu rabler det - EU udsteder bøder, hvis vi ikke vil høre Barroso tale... [05-09-10]
- The Book of Eli [02-09-10]
- Mystisk kraft fra Solens indre påvirker radioaktive stoffer på Jorden [30-08-10]
- Obama er kold overfor muslimrygter [30-08-10]
- Senatorer står i kø for at give FN besked på at lade børnene være i fred [26-08-10]
- Influenza-vaccine fremkalder måske sovesygdom [25-08-10]
- Obama er ikke muslim [24-08-10]
- Ny chance for fred i Mellemøsten [21-08-10]
- HAARP, Amerikas usynlige våben [20-08-10]
- Obama fortryder ikke moske-forsvar [18-08-10]
- Bono, du som er i himlen [17-08-10]
- Til vinter vaccineres også mod H1N1 [14-08-10]
- Rusland: Klimaet skyld i katastrofe [10-08-10]
- Forbrydelser forudsiges af ny software [08-08-10]
- Gud får plads ved EU-forhandlingsbord [22-07-10]
- Guldet lokker med rekordpriser [19-07-10]
- Jens og Lena Garnfeldt modtog doktor titel [14-07-10]
- Palæstinensisk leder opfordrer til arabisk invasion af Israel [10-07-10]
- Klimaforskere frifindes [10-07-10]
- Tyrkiet truer Israel med diplomatisk brud [05-07-10]
- Liv for 2,1 mia. år siden [05-07-10]
- Analytiker: "Vi nærmer os klippekanten" [29-06-10]
- Flere kvinder vil have sen abort [28-06-10]
- Danskere strømmer til psykolog [27-06-10]
- Taliban, heroiske frihedskæmpere? [19-06-10]
- Adidas Jabulani, underholdning til folket [15-06-10]
- IDF: Global jihad forbindelser på flotille [10-06-10]
- Rabbinere: Flotille konflikt ligner Gog og Magog profeti [07-06-10]
- Flotilla Choir præsenterer: Vi fupper verden [04-06-10]
- Aktivist-leder: Soldater angrebet i selvforsvar [03-06-10]
- Stillehavsøer overlever højere vandstand [03-06-10]
- "Fredsaktivister" til Gaza [01-06-10]
- Fuldvoksne konfirmander på vej [28-05-10]
- Forskere skaber første bakterie stamme fra menneskeskabt DNA. [26-05-10]
- 2010 - gennemgribende nedsmeltning? [20-05-10]
- Kurser vil gøre kvinder til gudinder [05-05-10]
- Jøder bliver jaget vildt i København [05-05-10]
- EU vil have mere kontrol med Euro-landenes økonomi [04-05-10]
- Egyptens ti plager skyldtes klimaforandringer [23-04-10]
- Jagtvej 69 solgt for otte millioner [23-04-10]
- Kender du den mørke side af biobrændstof? [22-04-10]
- Troede mere på Gud som 13-årig [17-04-10]
- Forsker: Menneskehedens vugge er måske fundet [12-04-10]
- Israelsk reklame kampagne påberåber det tredje tempel [01-04-10]
- Falder lysets hastighed? [01-04-10]
- Jorden på vej ind i ny tidsalder [30-03-10]
- Ny spiritualitet skal forene stort miks af kristne [24-03-10]
- Faderhuset har solgt Jagtvej 69 [22-03-10]
- Er det nu, verden får det tredje tempel? [16-03-10]
- FN's klimapanel skal undersøges [12-03-10]
- Dansk Folkeparti kræver præster fyret [08-03-10]
- Menighedsråd kræver ja til homovielser [08-03-10]
- Muhammed-advokat løj for Politiken [06-03-10]
- Præster: Andre religioner kan føre til Gud [05-03-10]
- Dinosaurer-døden kom fra rummet [05-03-10]
- Leder for IMF foreslår Ny Reserve Valuta [01-03-10]
- Klimarapport trækkes tilbage [23-02-10]
- Flere præster støtter homoægteskaber [22-02-10]
- Danmark tættere på EU-retssag [17-02-10]
- Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år [16-02-10]
- Færre frygter klimakaos [12-02-10]
- Analyse: Krisen vil føre til mere EU-samarbejde [12-02-10]
- Gratis influenza A-vaccine til alle [12-02-10]
- Forskere vil skrotte FN's klimapanel [11-02-10]
- Mirakuløs medalje skal beskytte mod det onde [09-02-10]
- Klimapanel taget i ny fejl [09-02-10]
- Det tredje tempel på vej i Israel? [03-02-10]
- Hård kritik af WHO's influenza-alarm [01-02-10]
- FN's Globale Opvarmnings Rapport Under Nyt Angreb for Regnskovs påstande [30-01-10]
- Klima-aftalen fra COP15: Mere og mere varm luft [24-01-10]
- USA angreb Haiti med jordskælvs-våben [23-01-10]
- Klimapanel: Vi tog fejl om Himalayas gletsjere [21-01-10]
- Clairvoyant i al hemmelighed [21-01-10]
- Bibelen er muligvis skrevet århundrede tidligere, antyder tekststykke [20-01-10]
- Københavns Kommune vil bruge børnene til at få klimabudskab igennem til forældre [20-01-10]
- Fupvidenskab fra FNs klimapanel [18-01-10]
- Dommedag er rykket længere væk [17-01-10]
- Missouri begynder at beskatte yoga undervisning [14-01-10]
- Neandertalerne brugte makeup [12-01-10]
- Vejret som i gamle dage [09-01-10]
- Google er blank om islam [09-01-10]
- Danske katolikker vender tilbage til latinen [09-01-10]
- T.D. Jakes: 2010 vil blive et år med dobbelt del [02-01-10]
- Den Katolske Kirke: Vi kan blive guder [01-01-10]
- 500 peer-reviwed dokumenter, som understøtter skepsis for "menneskeskkabt" global opvarmning [01-01-10]