Klima og journalistisk bagvaskelse i en politiskreligiøs debat

Lagt på d. 18/12-11


Udskriv


Der har nu igen været klimakonference. Denne gang i Durban, Sydafrika, hvor en forlængelse af Kyotoaftalen fra 2013-2020 blev bestemt, og at en "Durban-køreplan" skal arrangeres i 2015, for at træde i kraft 2020, således at også Japan, Kina, USA, Indien og resten af verden bindes til en juridisk aftale.

Inden Durban klimamødet, blev yderlige 5.000 mails, 39.000 udskrevne sider, frigivet via en anonym fil-delings server i Rusland. Det er endnu en omgang mails fra Climate Gate sagen, hvor vi lærte at man ikke kan stole på det, medierne fortæller os om klimaet, for det er alt sammen journalistisk bagvaskelse. Den nye omgang afsløringer kaldes "Climate Gate 2".

Leder Phil Jones, der efter afsløringen i Climate Gate 1 gik af1, og tilstod at der ikke havde været betydningsfulde stigninger i temperaturerne siden 19952, viser også i disse mails, at løgn og bedrag driver den globale opvarmning.

Forskere er underlagt regler om at dele forskningsresultater og de data forskningen bygger på, så der kan foretages peer-reviews af dokumenterne for at sikre videnskabelig korrekthed og kvalitet. Jones skriver i en mail at:

Jeg er blevet fortalt, at IPCC er over nationale FOI [Informations Frihed] love. En måde at dække sig selv og alle andre der arbejder i AR5, kunne være at slette alle e-mails ved afslutningen af processen. Alt arbejde vi har lavet i fortiden, er lavet på bagsiden af de forskningsbevillinger vi får - og skal skjules godt. Jeg har tidligere diskuteret dette med hovedsponsoren (U.S. Energistyrelse), og de er glade for ikke at frigive de originale station data3


Det er ikke så underligt, at det det blev bekræftet at disse data blev smidt ud4, for de politisk drevne forskere er, som nu ses, blevet opfordret til at gøre det. Der ses endvidere at Jones er yderst selektiv i udvælgelsen af sagens brugbare forskere:

Sarah Raper fortalte mig at Ambenje var ved Maynooth sidste måned, ved IPCC mødet. Den supplerende liste sendt fra WG1 indeholder FÅ brugbare navne. Der er nogle som er CLAere/LAere på andre kapitler (Forster, Hegerl, Hewitson, Karoly, Lean, Nicholls, Peterson og Villalba). Af disse ville kun Neville Nicholls, Bruce Hewitson og Tom Peterson sikkert have været brugbare. Af de andre er der mange som jeg ikke har hørt om før. Brugbare kunne være Baldwin, Benestad (som har skrevet inden for sol/sky området - på den rigtige side, dvs. anti-Svensmark)5


Svensmark er altså ikke brugbar, alene af den grund at han bringer valid klimaforskning der modbeviser den politiske agenda. Og her ses igen journalistisk bagvaskelse, for når man kalder modbevisende forskere for skeptikere, så har det en negativ tone, og det er manipulation - som også vises i Nyhedsbloggen Skeptiske klimaforskere undertrykkes.

Ligeledes er det med El Niño og La Niña fænomenerne, der forårsager hhv. varme og kulde. Se dette eksempel på manipulerende journalistik:

De to naturfænomener, kolde La Nina og varme El Nino er med til henholdsvis at dæmpe og forstærke den globale opvarmning, som ifølge klimaforskerne er menneskeskabt.6


Der er menneskeskabt global opvarmning - færdig! Som general for FN's meteorologiske organisation siger:

det er hævet over enhver tvivl, at verden bliver varmere, og at opvarmningen skyldes menneskelige aktiviteter.7


La Niña dæmper den menneskeskabte opvarmning. Den gør ikke klimaet koldere, den dæmper blot den menneskeskabte opvarmning. El Niño forstærker modsat den menneskeskabte globale opvarmning. Derfor siges der også, at når 2011 er koldere end sidste år, så er det fordi den menneskeskabte globale opvarmning afkøles af La Niña. Klimaet er ikke koldere, men kloden har blot mindre feber. Journalistisk bagvaskelse!

Dermed har vores klode lidt mindre feber i år end i fjor, der – afhængig af hvem man spørger - sluttede som det varmeste eller næst varmeste år, der er målt af instrumenter.

Alligevel mener WMO, at 2011 er et opsigtsvækkende – for ikke at sige bekymringsvækkende - klima-år.

Det skyldes især, at 2011 har været præget af en relativt kraftig udgave af det afkølende klimafænomen La Niña. På trods af det ventes året at slutte med en højere global middeltemperatur end årene 2008, 2000 og 1989, der også var præget af nedkøling fra La Niña-episoder med udspring i Stillehavet.7


Temperaturer er blevet målt i 150 år. Vi aner på baggrund af disse data intet om klodens klima. Luft indkapslet i rav fra fortidens dage, viser både meget mere ilt og CO28. Når samme artikel så siger at "De 13 varmeste år, der er målt siden midten af 1800-tallet, ligger alle i tidsrummet fra 1997 og fremefter", så siger det absolut ingen ting om menneskeskabt global opvarmning. Målingerne er startet på et tidspunkt hvor det ikke kan andet, end at blive varmere, efter den såkaldte Lille Istid.

Journalistisk og politisk mantra driver klimaet. Det er som så ofte sagt før, et middel til at give ejerskabet af land, vand og luft over i hænderne på eliten - dvs. tilhørende kontrol over dig og mig. Gud siger at "mig hører hele Jorden til" og det er klart at Antikrists vasaller vil angribe den påstand. Sandheden er ikke et redskab i den retning, og derfor vil løgn, journalistisk bagvaskelse og politisk religiøsitet drive programmet. Målsætningen fra klimasagens barndom er: "At gøre naturtilbedelse til en statsreligion"9. "Videnskaben" er og bliver fanatisk religiøsitet, som undertvinger alle lydighed.

1 Hackede emails presser klimadirektør til afgang

2 Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år

3 "2440", Climategate 2 FOIA 2011 Searchable Database

4 Klimaforandrings data smidt ud

5 "3205", Climategate 2 FOIA 2011 Searchable Database

6 "Vi får det endnu varmere", b.dk, d. 30-06-2009

7 "Kloden har mindre feber", b.dk, d. 29-11-2011

8 Første sommerdag i oktober nogensinde

9 Se mere i artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt i afsnittet Den digitale Gaia


Debat: Klima og journalistisk bagvaskelse i en politiskreligiøs debat

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Journalistik [19]; Klimaforandringer [179];

Flere nyhedsblogs fra 2011