Muhammed og tegninger

Lagt på d. 21/02-15


Udskriv


At tegne Muhammed, er der intet omkring den islamiske tro der forbyder. Koranen og Hadditherne forbyder ikke specifikt tegninger af Muhammed, men advarer imod at tegne levende væsener. Men der er absolut intet om at muhamedanerne skal forsvare Muhammeds ære, ved at angribe tegnere, eller tegneres lande. Med andre ord, er der intet i Islams læretekster der retfærdiggør at de med tegningerne i hånden indjager terror i samfundene, der huser dem.

Koranen siger intet om at tegne, men i Hadditherne giver Muhammed udtryk for sin - nærmest fobiske angst for tegninger og hunde - Aisha, Muhammeds 9årige hustru, kalder det i sine fortællinger, gengivet i Hadditherne, for had.

Først skal følgende forstås: Koranen taler om Salomon, at Allah velsignede ham og folket arbejde for Ham, og de fremstillede "paladser og billeder (statuer), bassiner så store som reservoirer, og koge kedler"1 m.v. Om pagtens-ark som var i Jødernes besiddelse, fortæller Koranen at profeten Samuel, angående Sauls kongerige, siger at som et tegn på hans kongerige: "skal der komme til jer At-Tâbût (en træ kasse), hvori der er Sakînah (fred og tryghed) fra din Herre og en rest af det som Mûsâ (Moses) og Hârûn (Aron) efterlod, båret af engle"2.

I denne trækasse - pagtens ark, siger Muhammed, var Sakinah, hvilket er det Arabiske ord for det Hebræiske Shekinah, hvilket betegner Guds nærvær - Hans fysiske tilstedeværelse iblandt os. At den var båret af engle, refererer til at der oven på arken var to guld-keruber, hvilket ses i 2. Mos. 25:18-20. Det Moses og Aron efterlod, var selvfølgelig de ti bud, og loven ved siden af arken (5. Mos. 31:24-26).

Det er vigtigt at have dette med når Hadditherne læses (at Koranen godtager både statuer, og afbillede keruber), for det viser Muhammeds vanvittige forvirring når Hadditherne, som sagt, viser hans vrede - jeg kalder det en fobisk angst for disse billeder - billeder af væsener med en sjæl.

Profeten forbød accept af prisen på en hund eller blod, og forbød også erhvervet som tatovør, at få tatoveret og modtage eller give åger, og forbandede billedmagere3


Her ses at både Moses og Salomon bliver forbandet, fordi de lavede billeder (statuer og keruber) - selvom Allah i Koranen velsigner begge dele. Ydermere ses, at hvis muhamedanerne skulle terrorisere et samfund for at tegne Muhammed, så burde de også gøre det fordi vi har tatovører. Desuden - hvor mange muslimer har vi ikke set, som selv har fået lavet en tatovering? De er ifølge Hadditherne således ligeså forbandede som når en tegner laver Muhammed. Abu Juhaifa fortæller at Muhammed forbandede en tatovør og personen der blev tatoveret4.Islams terror i vesten har intet med tegningerne at gøre!

Aisha fortæller:

Jeg købte en pude med billeder på den. Da Allahs apostel så den, blev han stående i døren og gik ikke ind i huset. Jeg bemærkede udtrykket af væmmelse i hans ansigt, så jeg sagde: "O Allahs apostel! Jeg omvender mig til Allah og hans apostel. (Lad mig vide) hvilken synd jeg har begået." Allahs apostel sagde, "Hvad med denne pude?" Jeg svarede, "jeg købte den så du kunne sidde og læne dig tilbage på den." Allahs apostel sagde, "Tegnerne (dvs. ejerne) af disse billeder vil blive straffet på opstandelsens dag. Det vil blive sagt til dem, 'giv liv til det du har lavet (dvs. tegnet).' Profeten tilføjede "Englene træder ikke ind i et hus hvor der er billeder."5


Senere bliver der tilføjet at engle ikke går ind i huse med billeder eller hunde6, med hvilket Ibn Abbas mener at Muhammed taler om væsener med sjæle7. Nøjagtig samme fortælling gengives andetsteds i Haddithen, og her polstrede Aisha selv puden8, som endnu en anden fortælling beretter blev syet af et gardin - og en fjerde fortælling forklarer at det var gardinet hun købte9 - og én pude bliver til to:

Aisha sagde, at hun hang et gardin dekoreret med billeder (af dyr) på et skab. Profeten rev forhænget i stykker og hun lavede det til to puder, som forblev i huset for profeten at sidde derpå10


Senere igen er der tvivl om det var én eller to puder, og Aisha fortæller:

Så vi lavede det (dvs. gardinet) om til en eller to puder11


Forvirringen er total, og jo mere man læser i disse skrifter, jo mere ser man hvor glemsom fortællerne har været - et tydeligt bevis for at Islam er bygget på en digters forsøg på at berige sig selv. Men historierne fortæller at det, der er forbudt pludseligt er OK. At der var tegninger - dyr på puderne - var en forbandelse, men alligevel OK, for de forblev i huset10 for at Muhammed kunne have noget godt at sidde på. Kun fordi det i Islam er gjort forbudt at stille sig kritisk til teksterne, har Muhammed endnu følgere.

Angående dommen på opstandelsens dag, fortælles der lidt senere at disse tegnere vil få den hårdeste straf fra Allah12, og at de aldrig vil kunne blæse liv i sine tegninger13, men:

Alle tegnere der laver billeder, vil være i Helvedes ild. Sjælen bliver indåndet i hvert billede udarbejdet af ham, og det skal straffe ham i Helvede14


Muhammed opførte sig som var han bange for disse billeder. Han sagde at billedmagere efterligner Allah i skabelsen15. Flere fortællinger viser at Muhammed ville ikke gå ind i Ka'baen før afguderne var blevet fjernet, og han beordrede andre at fjerne afguderne16. Kan du se hans fobi for billeder? Muhammed var bange for billeder af væsener med sjæle, og måtte have andre til at håndtere dem. Han havde talt sig en fobi til for skildringer af mennesker og dyr, og var så bange for helvede at han ikke turde være i nærheden af dem. Muhammed vidste ikke om frelse eller fortabelse var ham i vente og sagde:

Jeg er ikke noget nyt blandt budbringerne (fra Allah, dvs. Jeg er ikke den første budbringer) jeg ved heller ikke hvad der skal ske med mig eller jer!17


Ved Allah, selvom jeg er apostel af Allah, så ved jeg ikke hvad Allah vil gøre ved mig18


Muhammed vidste ikke om han var frelst eller fortabt, og var helt tydeligt et nervøst vrag. Derfor talte han hårdt imod kunstnere der tegner levende væsener. Det handler ikke om at tegne Muhammed. Det handler ikke om at muslimerne skal straffe kunstnerne eller deres lande. Alt de islamiske tekster siger er, at kunstnere får den største straf ved opstanden, at der skal blæses liv i deres tegninger, som så skal torturere kunstnerne i helvede.

De muslimer der udfører denne terror gør det ikke på grund af tegningerne - det er tydeligt. De gør det fordi de er blevet beordret at gøre det, for at omvende verden til at underkaste sig Islam. Muhamed forsøgte sig som Charlemagne, Napoleon, Hitler m.fl., på verdensovertagelse. Det er samme kraft der står bag al denne terror. Islam vil være global! Det er målet, og tegningerne er ikke andet end et påskud til at foranstalte terror som et våben i krigsførelse hen imod dette mål!

1 Sura 34:13 - oversat fra "The Noble Quran"

2 Sura 2:248

3 Haddith Sahih Bukhari, vol. 3, bog 34, num. 299 + 440.

4 Bukhari , vol. 7, bog 63, num 259; vol. 7, bog 72, num 845.

5 Bukhari, vol. 3, bog 34, num. 318; vol. 7, bog 62, num. 110.

6 Bukhari, vol. 4, bog 54, num. 448 + 450 + 539.

7 Bukhari, vol. 5, bog 59, num. 338

8 Bukhari, vol. 3, bog 54, num. 447.

9 Bukhari, vol. 7, bog 72, num. 840.

10 Bukhari, vol. 3, bog 43, num. 659.

11 Bukhari, vol. 7, bog 72, num. 838.

12 Bukhari, vol. 7, bog 72, num. 834; vol. 8, bog 73, num. 130.

13 Bukhari, vol. 3, bog 34, num. 428; vol. 7, bog 72, num. 846.

15 Haddith Sahih Muslim, bog 24, num. 5272.

15 Sahih Muslim, bog 24, num. 5258.

16 Bukhari, vol. 5, bog 59, num. 584.

17 Sura 49:9

18 Bukhari, vol. 5, bog 58, num. 266.


Debat: Muhammed og tegninger

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Islam [61]; Koranen [8]; Terror [15];

Flere nyhedsblogs fra 2015