Terror imod ytringsfriheden i Danmark?

Lagt på d. 16/02-15


Udskriv


Medierne har snart fået det cementeret i befolkningens bevidsthed, at der er angreb mod ytringsfriheden. Men som også den britiske islamist Anjem Choudary udtrykte på twitter:

Angrebet I Danmark er ikke et angreb på "ytringsfrihed og religionsfrihed", men en reaktion på at nogle fornærmer Budbringeren Muhammad"1


Når en udtalelse lader noget være usagt, kan udsagnet på overfladen være sandt, men er i virkeligheden en direkte løgn. Det er rigtigt at angrebet ikke var imod ytrings- og religionsfrihed, men det er heller ikke fordi Muhammed er blevet tegnet.

Hvem hører om Giovanni da Modena? Mattheus van Beveren? Patriotic Kiwi? D. T. Devareaux? Der er blot få blandt mange, der har tegnet Muhammed med en streg der forkynder Muhammeds liv og budskab2 uden det har kostet terror. Ikke før det sidste årti har muslimerne fundet undskyldning i tegningerne til at udføre terror. At tegningerne ikke er årsagen til terroren, beviser sig selv idet den jødiske synagoge i Krystalgade, København, også blev ramt. Ingen tegninger er knyttet til danske synagoger.

Sandheden er, at terrorhandlingerne er en opfyldelse af Koranens krav. Koranen siger f.eks. "Kæmp imod dem som (1) ikke tror på Allah (2) eller den sidste dag, (3) eller ikke forbyder det som er blevet forbudt ved Allah og hans budbringer (Muhammad) (4) og de som ikke anerkender sandhedens religion (dvs. Islam) iblandt skriftens folk (Jøder og Kristne), indtil de velvilligt betaler Jizyah, og føler sig undertrygt"3. Jizyah også kaldt dhimmi skat, er en skat vi som vantro kan få lov at betale som bod for at leve, hvilket er 50% og derover af alt vi ejer, til det muslimske samfund.

I Sura 48, hvor Muhammed opdigter nogle vers for at få beduinerne med i krig, som var bekymrede for at de ikke skulle komme levende tilbage til deres familier, hvis de gik i ledtog med den terror Muhammed og hans vasaller forårsagede, og han siger til dem (foregivet på Allahs vegne): "Sig (O Muhammad) til beduinerne som sakkede bagud: "I skal blive udvalgt til at bekæmpe et folk overgivet stor krigsførelse, da skal I bekæmpe dem, eller de skal overgive sig. Da, hvis I adlyder, vil Allah give jer en retfærdig belønning; men hvis I afviser som I gjorde førhen, vil Han straffe jer med en smertefuld pinsel"4.

Det ses her, at muslimer der følger Koranen, advares om at hvis de ikke deltager i terror, vil de blive straffet. Sura 33:23-27 forklarer hvordan Allah vil give muslimerne de fremmedes lande, huse og rigdomme, hvis de er tro mod Allah og er tro mod pagten om Jihad - hellig krig: "Ibland de troende er mænd som har været tro mod deres pagt med Allah [dvs. de er rejst ud til Jihad (hellig krig), og de viste ikke sin ryg til de vantro]; af den har nogle opfyldt deres forpligtelser (dvs. er blevet martyrer); og nogle af dem venter stadig, men de har aldrig forandret sig [dvs. de har aldrig bevist sig forræderiske mod deres pagt som de sluttede med Allah] i selv det mindste. At Allah må belønne sandhedens mænd for deres sandhed (dvs. for deres tålmodighed efter fuldendelsen af det de aftalte med Allah), og straffe hyklerne, hvis Han vil, eller acceptere deres omvendelse ved at vende sig til dem (i nåde). Sandelig, Allah er Ofte-Tilgivende og Nådfefuld"5.

Med andre ord, sande muslimer er ifølge Koranen forpligtede til at udføre Jihad, om det ender med deres død. De skal ikke vende ryggen til de vantro, hvilket betyder de skal dræbe os, eller omvende os, før de vender om. Hvis de ikke gør det, vil de straffes - kun blinde, lamme og syge går fri6. Hvis de adlyder vil de blive belønnet, ikke bare med paradis, men også med andre menneskers (vores) lande og gods, hvilket fortiden for muslimerne er et løfte om: "Han forårsagede at I arvede deres lande, deres huse, deres rigdomme, og et land I ikke havde sat fod i (før). Og Allah er Duelig at gøre alle ting"7.

Terror i vesten, handler ikke om tegninger, ytringsfrihed eller få fanatiske mennesker. Det handler om en dokumenteret religion med en milliard tilhængere, skrevet til egen berigelse af en morderisk diktator, der kræver fremtidens generationer skyldige i samme levevis. Moderate muslimer er ifølge Koranen blandt dem Allah vil straffe. Moderate muslimer er ikke repræsentanter for Islam - de følger ikke Koranen og Hadditherne. Det er vigtigt at forstå!

Det vi har set i Danmark, er en opfyldelse af Koranens krav - af forfatter Muhammeds krav til sine efterfølgere. Om vi stopper med at tegne og stopper med at nævne Muhammed, så ændrer det ikke på Koranens cementerede tekst og krav. Det stopper ikke, og global Jihad vokser sig stærkere og stærkere, i takt med at vestens politiske korrekthed inviterer Muhammeds efterfølgere ind.

Jeg har citeret få Koranvers. Der er mange flere. Den er fyldt med terror imod os. Det er vigtigt at forstå Koranens anatomi, hvor læren om ophævelse annullerer alle koranens fredelige vers, og erstatter dem med sværdet. Når politikere i verden læser op af Koranen med vers om fred, så ved alle muslimer at de vers er erstattet med efterfølgende vers om krig. De fredelige vers er med andre ord en trojansk hest. Læs mere i artiklen Koranen eller Bibelen?, og vedrørende Jihad, se mere i nyhedsbloggen Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse.... For lidt historisk bagrund for etableringen af Islam, se artiklen Islam, en storslået løgn.

Jeg er så ked af at skulle skrive sådan her. Jeg ønsker det bedste for alle mennesker. Jeg forstår godt reaktionen blandt dem, der reagerer imod min tale. Men virkeligheden kræver det jo sagt. Enhedslisten, Radikale Venstre m.fl., har et så religiøst forhold til menneskerettigheder, at de glemmer borgeres rettighed til fred i eget land. Vi skal behandle andre mennesker godt!, det er klart, men i det ligger også at beskytte mod ondskab. Hvad skal man gøre med en muslim der dagligt læser og memorerer Koranens vers om terror? Hvornår bliver troen derpå voksen og synliggøres i handling? Vi ved det ikke. Men det sker, og den proces lukker vi øjnene for. Vi tillader moskeer som beviseligt i andre lande, f.eks. England, er arnesteder for terrorisme. Det er naturligt, idet Koranens terror oplæses og udlægges. Jeg har været forbi moskeen på Nørrebro, og de skingre, ophidsede stemmer burde gøre alle bekymrede. Følgere af Jødedom, Kristendom, Hinduisme, Buddhisme osv. udviser ikke truende adfærd, men verden er fyldt med terrorisme fra Koranens følgere.

Noget må ske i danskens bevidsthed, ellers er denne terrorhandling endnu en blandt mange kommende.

1 "Anjem Choudary on Twitter", Twitter, 15-01-2015

2 "Skildringer af Mohammed Igennem Historien", Mohammed Image Archive

3 Sura 9:29, citeret fra "The Noble Qur'an", der giver kommentarer med i teksten, til bedre at forstå hvad der menes.

4 Sura 48:16

5 Sura 33:23-24

6 Sura 48:17

7 Sura 33:27


Debat: Terror imod ytringsfriheden i Danmark?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Islam [61]; Koranen [8]; Terror [15];

Flere nyhedsblogs fra 2015