En videnskabsminister der tror?

Lagt på d. 04/07-15


Udskriv


Igennem de forskellige sider der giver mulighed for debat, vises hvor unuanceret og uoplyst den almene dansker er om Gud. Ligeledes viser det hvor lidt de ved om deres egen religion, evolution. Det er ærlig talt hulkende læsning, men en klar samfundsrealistisk påmindelse, der giver genklang til Jesu Ord: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" (Luk. 18:8).

Esben Lunde Larsen går for at være en naiv tosse, en farlig ekstremist, bindegal, at have jord i hovedet, have en mentalitet der truer med hekseafbrændinger igen, at vi er tilbage den middelalderlige "jorden er flad" overbevisning og månen er lavet af ost. Der er en generel frygt for at Esben forkaster Darwin1.

Hvem skabte Gud? - og det er jo præcis omdrejningspunktet for vores eksistens. Hvorfra kom al den energi der materialiserede sig i vores univers? Oprindelse er og bliver en trosmæssig overbevisning. Hvordan opstod livet? Vi har endnu ikke observeret at liv er opstået fra døde ting - det er en fundamental lov inden for biologi, at liv kommer af liv. Denne mellemregning springer de evolutionære lægfolk let og ofte uvidende over, og går direkte til de evolutionære ypperstepræsters resultat. Der er ingen anden løsning på dette paradoks - på denne årsag / virkning realitet, at alting er her - uden den, at noget der altid har eksisteret, som aldrig har haft en begyndelse og aldrig får en ende, står bag det hele. At Gud er årsagen. Gud er den eneste logiske løsning på skaberværkets oprindelse - og jo længere man kommer ned i forståelse af skaberværket, ser man at Han også er den der opretholder hvert eneste atom. Den eneste logiske forklaring bortforklares af "videnskaben" med koncepter som Big Bang, singularitet, inflationsmodel - alle ideer der har tilhængere og modstandere inden for den interne "videnskab". I bund og grund handler det om hvad du inden for "videnskaben" tror på.

Som videnskabsminister skal man ikke forholde sig til tro, siges der, men findes der bare én videnskabsminister i nogen verdensdel, der har observeret skabelse og evolution, som kan genteste begge dele under den videnskabelige proces og dermed vide? Hvis ikke, findes der efter folkets dom ikke én værdig videnskabsminister i hele verden. Alle uden undtagelse tror - hvilket er tilfældet for hvert eneste tænkende individ på denne Jord.

1 "Den nye videnskabsminister: Gud skabte jorden", Ekstra Bladet, d. 03-07-2015


Debat: En videnskabsminister der tror?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [58]; Kristendom [61]; Politik [116]; Samfund [67]; Skabelse [17]; Videnskab [53];

Flere nyhedsblogs fra 2015