"Messias" forventningen i Israel

Lagt på d. 27/12-15


Udskriv


Forventning blandt rabbinere om at deres messias snart kommer, tager til. Muslimerne venter den tolvte imams snarlige komme, mens de kristne tyder tidens tegn og forstår derved, at noget snart vil ske. To prominente rabbinere har oplyst at Messias er meget nært forestående, så nært at han er iblandt dem, og klar til at fremstå når som helst.

I november sagde Rabbi Chaim Kanievsky, som både er leder for Haredi grenen af jødedommen og forfatter af adskillige autoritative bøger om jødisk lov, at messias her med os allerede:

...Rabbi Shteinman, leder for litauisk jødedom, skulle rejse til Amerika af presserende årsager. Han gik til rabbi Kanievsky for at modtage velsignelse, til en sikker rejse og succes.

Rabbi Kanievsky svarede at han ikke skulle rejse og sagde, "Det kan meget vel ske at Messias vil komme denne uge. Han kan komme når som helst. Han er allerede hos os. Rejs ikke.1


Advarslen kommer i forlængelse af at han havde erklæret at messias ville komme når shmittah året sluttede, hvilket det gjorde d. 13. september 2015 (Rosh HaShanah). Måneden forinden gav han dette råd til en ung mand:

Saml din familie og kom til Israel. Ellers vil der ikke være plads nok til jer på flyene.1


Som indikation på hvilken messias han venter, oplyser artiklen at efter en massakre i Har Nof synagogen i november 2014, sagde Kanievsky at "drabene var en bod før messias' komme, som ville komme meget snart". Der er ingen tvivl om at de ikke kender Gud legemliggjort i Jesus - at Gud skulle kræve soningsofre inden Jesus kommer igen, er direkte imod Jesu offer på korset.

Der er ingen tvivl om at Kanievsky venter på Antikrist!

Rabbi Shlomo Amar, en af Jerusalems øverste rabbier, har en lidt anden tilgang til "messias'" komme. Han mener at da Toraen blev givet, var det fra da den jordiske domstol der bestemmer reglerne, og den himmelske domstol er bundet af dem. Han beordrer derfor Gud at sende messias, hvilket han gjorde sammen med adskillige kolleger mens han holdte sine sidemænd i hånden:

Hermed bestemmer vi ifølge kravet fra de tilstedeværende - vi ser sagsøgeren men kan ikke se den tiltalte - at Gud den Almægtige i hast bringer enden og åbenbarer Messias for vore øjne i virkeligheden.2


Efterfulgt af et enstemmigt "amen", minder ceremonien mere om jøderne opråb da deres sande Messias blev korsfæstet: "Hans blod komme over os og vore børn!" (Matt. 27:25) - det er en bestemmelse Gud sanktionerer, og deres falske messias, Antikrist vil endnu engang opfylde deres krav.

Disse jødiske okkultister studerer den kabbalistiske Zohar, som er okkulte skrifter der fortolker Toraen (GT), og i disse skrifter er der en sektion kaldt "Tegn der varsler messais' komme", der fortæller at messias vil komme i det jødiske år 5773, der i vores kalender begyndte i september 2012. Først vil han komme i det skjulte blandt jøderne, men siden da åbenbare sig for nationerne - og måske er det med denne 700 år gamle okkulte profeti, rabbierne finder deres mod til at forkynde messias overhængende komme.

Samtidig åbner 25 prominente rabbier op for et fornyet syn på Jesus og siger at:

Jesus bragte dobbelt godhed til verden… på den ene side styrkede han Moses' Torah majestætisk… og på den anden side fjernede han afguder fra nationen… Jesus, mere end nogen anden jødisk vismand, ærede, styrkede og beskyttede "Toraens uforanderlighed"


Det lyder umiddelbart godt, men i forlængelse af messiasforventningen - åbenbaringen af Antikrist - så er dette intet andet end de fortsatte forberedelser til den kommende globale religion, hvor alle vil tilbede Antikrist. Det bliver tydeligt når de ortodokse rabbier siger:

Efter næsten to årtusinder med gensidig fjendskab og fremmedgørelse, søger vi ortodokse Rabbier som leder samfund, institutioner og seminarier i Israel, USA og Europa… at gøre vor Himmelske Faders vilje og acceptere håndsrækningen der er os givet af vores kristne brødre og søstre… Som Maimonides og Yehudah Halevi gjorde, vil vi anerkende at kristendom er hverken et uheld eller en fejl, men det viljesbestemte guddommelige resultat og gave til nationerne. Igennem adskillelse af jødedommen og kristendommen, var det Guds vilje at adskille partnere med betydelige teologiske forskelle, ikke en adskillelse af fjender3


Det ses tydeligt at det ikke handler om deres Himmelske Faders vilje, som jo er at alle skal tage imod Jesus (Joh. 6:40). Tvært imod at adskille jøde og hedning, forenede Gud dem i ét legeme, i Kristus (1. Kor. 12:13). Denne forening som rabbierne arbejder for, er ikke andet end en genklang af pavens kald til jøder og muslimer, at de er vore søstre og brødre (se Islam, Jødedom og Katolicisme forenes i bøn).

Selvom det er anerkendte lærde rabbier der taler her, som den religiøse befolkning generelt har stor respekt for - som anses for at vide hvad de taler om, så anskuer og fortolker de verden ud fra det Gamle Testamente, som er lukket i forhold til endetiden. Ikke at GT ikke taler om endetiden, det gør de gamle profeter mere end noget andet, men som Gud sagde til Daniel "sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid!" (Dan. 12:4), hvilket betyder at vel kan man læse om endetiden, men forståelsen kommer først til fulde i det Nye Testamente, åbenbaringen af endens tid, hvor Johannes i åbenbaringen får at vide: "Du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under segl, thi tiden er nær" (Åb. 22:10). De forstår ikke at Antikrist kommer før Kristus - de læser ikke Skaberens Ord at "Jeg er kommen i min Faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis en anden (Antikrist) kommer i sit eget navn, ham vil I tage imod" (Joh. 5:43).

Forstod rabbierne de tekster de læser, hvilke de har fået af Skaberen selv, da ville de ud fra Dan. 7:20-24 forstå at Antikrist skal rejse sig blandt de ti horn, ti konger i et globalt rige, som vi endnu ikke ser - af hvilken grund Antikrist ikke kan fremstå endnu. Vi er godt på vej til oprettelsen af dette rige, men vi er der ikke endnu. Desuden skal den, der holder igen fjernes, før Antikrist kan rejse sig (2. Tess. 2:6-7) - og selvom der er utallige bud på hvad eller hvem det er, så giver en grundig gennemgang det svar, at det er menigheden4.

Der går og kommer ikke et nyt år, før nye stemmer truer med at det nye år byder på store kataklysmiske forandringer, der indebærer trængslens begyndelse. Og nu er det evangeliske personer som Jonathan Edwards og William J. Reid's udtalelser der bruges som attraktion for begyndelsen for enden. Deres beregninger bygger på den romersk katolske moderkirkes temporale magt, der blev grundfæstet i år 756. Fortolker man Åbenbaringsbogens 1260 dage i Åb. 12:6 som år, når man til år 2016 for tidspunktet hvor Antikrist skal stå frem - men teksten stopper ikke der. Han skal jo sætte sig i templet og udgive sig for at være Gud (2. Tess. 2:4) - men der er endnu ikke noget tempel.

Med andre ord. De okkulte rabbier løber med tomme rygter fra deres okkulte skrifter (Zoharen). To markante pejlemærker som templet og verdensriget opdelt under ti konger, viser at 2016 er ikke året Antikrists rejser sig.

1 "Rabbi Kanievsky: Messiah Could Come This Week", Breaking Israel News, d. 09-11-2015

2 "The Time Has Come for God to Reveal the Messiah, Says Jerusalem's Chief Rabbi", Breaking Israel News, d. 13-11-2015

3 "Orthodox Rabbis Bring Jesus Home for Christmas", Israel Today, d. 24-12-2015

4 Læs gerne Menighedens bortrykkelse og Herrens dag.


Debat: "Messias" forventningen i Israel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Global religion [21]; Kabbalisme [5]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2015