Jøderne vender stadig hjem

Lagt på d. 02/01-15


Udskriv


Det er altid en glæde at høre, at Guds løfter holder - og hvilken gave det i virkeligheden er at leve og være vidne til, at Hans årtusinder gamle løfter går i opfyldelse. I en verden der arbejder på højtryk for at betvivle Guds eksistens, så varmer det at se Gud være ophøjet over al mistanken, og fortsat gøre hvad Han vil - og det er at opfylde Hans løfter. Han er nidkær med sine løfter, og det kommer alle os til gode, som holder fast ved troen på Ham.

For ca. 3.500 år siden sagde Gud til Israel: "Men når alt dette kommer over dig, både Velsignelsen og Forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du lægger dig det på Sinde ude blandt alle de Folkeslag, HERREN din Gud forstøder dig hen iblandt, og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til HERREN din Gud og adlyder hans Røst i alt, hvad jeg i Dag byder dig, så vil HERREN din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, HERREN din Gud spreder dig iblandt. Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil HERREN din Gud samle dig sammen og hente dig derfra. Og HERREN din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu lykkeligere og talrigere end dine Fædre." (5. Mos. 30:1-5).

Siden 1948 er der vendt ca. 3.152.1461 jøder hjem til Israel, og i 2014 vendte ca. 26.500 af dem hjem, det højeste antal siden 2002. En markant forskel er, som leder for Jødisk Bureau Natan Sharansky siger:

for første gang i Israels historie, er antallet af immigranter som kom til Israel fra den frie verden større end antallet der flygtede fra nødstedte lande2


I kristne kredse verden over, bliver det mere og mere populært at slutte sig til erstatningsteologien, at menigheden er erstattet Israel. Mens det selvfølgelig er med til at nære antisemitismen verden over, så er det også en anklage direkte i ansigtet på Gud - at Han ikke holder hvad Han lovede.

Samtidig med at menighederne forkaster Israel, så arbejder verdslige kræfter fortsat på at opdele samme land, som Gud har givet til Israel. Menneskelige fornemmelser sættes over Guds vilje, og vi sidder i vore små hjem og knokler for at forsvare at palæstinenserne skal have halvdelen af Israel. "mig tilhører Landet, I er kun fremmede og indvandrede hos mig" (3. Mos. 25:23) siger Gud til Israel - og siger Han sådan til dem, Han vil skal bo i landet, så har nationerne absolut intet at sige der kan omgøre ejerskabet.

Vores samtid viser at Gud eksisterer, at Han her og endnu holder sine løfter. Mangler du bevis for Hans tilstedeværelse og virke, så hold øje med Israel. Det giver ganske enkelt ingen mening, at et menneske der igennem generationer har boet i et frit land, får en længsel efter at flytte til Israel, et land hvori de og deres forfædre ikke har boet, i ca. 1.900 år. Hvorfor vil de flytte til dette utrygge og belastede land, frem for at blive boende trygt hvor de er? Menneskeligt set giver det ingen mening, men med åbne øjne for Guds virke i disse dage, er det et mirakel der bekræfter Guds eksistens, trofasthed og kærlighed.

Da folket skulle hjem fra Babylon, da lovede Gud "jeg sender Bud efter Fiskere i Mængde, lyder det fra HERREN, og de skal fiske dem; og siden sender jeg Bud efter Jægere i Mængde, og de skal jage dem fra hvert Bjerg, hver Høj og Klippernes Kløfter" (Jer. 16:16). I dag lader det til at Han ved et hjertekald giver dem længsel efter deres oprindelige hjem - Han fisker dem hjem, og til dem der er for stivnakkede, vil den voksende antisemitisme og blandingen af den muslimske verden ind i den frie verden, nok blive jægeren der jager folket hjem. Guds løfte er ikke til diskussion:

"…over hele Jorden spredtes min Hjord, og ingen spurgte eller ledte efter dem… jeg fører dem bort fra Folkeslagene, samler dem fra Landene og bringer dem til deres Land, og jeg, røgter dem på Israels Bjerge, i Kløfterne og på alle Landets beboede Steder… Jeg vil hente eder fra Folkene, samle eder fra alle Lande og bringe eder til eders Land… Tal så til dem: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg henter Israelitterne fra Folkene, til hvilke de vandrede hen, og samler dem alle Vegne fra og bringer dem til deres Land. Jeg gør dem til ét Folk i Landet på Israels Bjerge; og de skal alle have en og samme Konge og ikke mere være to Folk eller delt i to Riger… de skal kende, at jeg er HERREN deres Gud, når jeg efter at have ført dem i Landflygtighed blandt Folkene samler dem i deres Land uden at lade nogen af dem blive tilbage derude" (Ez. 34:6, 13; Ez. 36:24; Ez. 37:21-22; Ez. 39:28)

Ezekiel så frem i vores tid, og han så hvordan Gud samlede Israels folk i landet Gud havde givet Israels forfædre. Alle beboede steder i Israel skal, som ovenstående citat fortæller, huse Israels folk. Ét folk, ikke delt i to - ingen tostatsløsning! Intet såkaldt besat område - det er et politisk koncept nedfældet af verdens magter, som Gud ikke lader sig stoppe af. For de vågne er det et dagligt mirakel der stadfæster at troens banebryder og fuldender stadig er i fuld kontrol! Emnet Israel handler ikke om hvad verdens magter vil, men hvad Gud har bestemt!

1 "Immigration to Israel: Total Immigration, by Year (1948 - Present)", Jewish Virtual Library

2 "Israel hails highest immigration figures in a decade", Yahoo! News, d. 31-12-2014


Debat: Jøderne vender stadig hjem

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Bibelens troværdighed [18]; Det jødiske folk [14]; Israel [104]; Profetisk opfyldelse [33];

Flere nyhedsblogs fra 2015