Planen: Islam skal overtage Vesten

Lagt på d. 12/09-15Der er nogen forvirring over at omkringliggende områder som Saudi Arabien, Bahrain, Qatar, Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Oman ikke tager nogle af sine brødre til sig - de udgør 99% af de islamiske lande. Saudi Arabien har endda en lille 20 km2 by med 100.000 telte, installeret med køleranlæg, stående tomme i Mina, som kan huse tre millioner mennesker1. Teltene bruges normalt til Hajj pilgrimme fem dage om året…

Samme Saudi Arabien tilbyder nu at finansiere 200 moskéer i Tyskland, og således tegner der sig et helt klart billede om hvad den overordnede plan er for denne udvandring - hvad fællesforståelsen i den islamiske tro er. Jeg undrer mig i nyhedsbloggen "Flygtninge eller indvandrere til Europa?" over at disse immigranter har krydset 3.000 km. fredelig jord for at komme til Norden, hvis alt de gerne ville var at bringe deres familie i tryghed. Det er ikke kun flygtninge der kommer til Europa, men immigranter, der efter Islams lære om Hijarah2 rejser til Europa for at etablere muslimske samfund.

Den empatiske Dansker understreger højtråbende, at bekvemmelighedsflygtninge aldrig ville rejse så langt med familien, for at få fred - kun flygtninge der vil langt væk fra krig, gør det. Sagen er at i mange tilfælde skal spørgsmålet stilles anderledes. Hvorfor udsætte sin familie for så lang, udmattende og farlig en rejse, når fred findes lige på den anden side af grænsen? Klart er det at mange kommer for at få rettigheder, få betalt deres uddannelse i jagten på et bedre liv, uden at have viljen til at indgå ydmygt i samfundet der betaler for deres nye liv.

Det er som jeg fortæller i "Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse...", et led i Jihad, hellig krig, og Saudi Arabien viser med denne nyhed at de har til hensigt at finansiere denne etablering af et muslimsk Europa.

Saudi Arabiens regering har ind til nu nægtet indgang til flygtninge fra Syrien - men i stedet for tilbyder den Arabiske nation at bygge 200 moskéer i Tyskland, for at tjene migranterne… Moskéerne som er tilbudt Tyskland, skulle fortsat styres og overværes af Saudi Arabien.3


Det bliver helt tydeligt, at der af immigranternes trosfæller ikke forventes at de vil integrere sig - assimileres i samfundene de rejser til. Kuwait og Israel indrømmer at det er derfor de ikke vil tage imod disse mennesker.

En politiker fra Kuwait sagde at:

I sidste ende kan man ikke modtage folk fra en anden etnicitet, kultur og miljø.4


En Israelsk politiker sagde:

Det er truende fordi så vil dette ikke længere være en jødisk stat… vores land er en jødisk stat, en jødisk og demokratisk stat.4


Det er en vigtig sag at forstå. Islam kan ikke sameksistere med andre religioner, for tilhørerne er af Koranen, Hadditherne og kulturen afkrævet at kæmpe for et globalt Islam, en global underkastelse for Allah. Den Ungarske premierminister, Viktor Orban, sagde med beskydning om at være fremmedhadsk til følge, at:

Vi må ikke glemme at de folk der kommer her, voksede op i en anderledes religion og repræsenterer en helt anden kultur. De fleste er ikke kristne, men muslimer. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi Europa og Europæisk kultur har kristne rødder.4


Orban har ret. Alle humanistiske bødler der nu slår hårdt ned på fornuftens stemmer, vil snart selv opdage at de i al deres iver har arbejdet hårdt for selvdestruktion.

1 " Mina, The City of Tents", Amusing Planet, d. 05-08-2014"

2 "Hijrah", indtagelsen af Europa

3 "Saudi Arabia offers to build 200 mosques in Germany", WND, d. 11-09-2015

4 "Kuwait & Israel Admit They Refuse To Take 'Refugees' Because Migrants Don't Assimilate", Inforwars.com, d. 11-09-2015


Debat: Planen: Islam skal overtage Vesten

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Islam [60]; Islam til Vesten [7]; Mellemøsten [72]; Terror [15]; Tidens ende [77];

Flere nyhedsblogs fra 2015