Kunstige følelser - livsånde til dyrets billede

Lagt på d. 13/02-24


Udskriv


Vi er efterhånden godt bekendt med kunstig intelligens, hvilket bygges med "Naturlig Sprogbehandling".

Naturlig sprogbehandling (NLP) fungerer ved at bruge algoritmer til at analysere, forstå og generere menneskeligt sprog. Det kombinerer computeringvistik med maskinlæring og dybe læringsmodeller for at behandle og tolke tekst eller taleord på en måde, som computere kan forstå. NLP gør det muligt at udføre opgaver som oversættelse, sentimentanalyse, genkendelse af enheder og chatbot-interaktion, ved at nedbryde sprog i mindre elementer, forstå relationerne mellem disse elementer og fortolke den overordnede betydning eller stemning.

Det er vitterlig ikke intelligens, men kunstig intelligens. Når man skriver med en kunstig intelligens, er der ikke nogen i den anden ende. Det er ligesom når vi i et tekstbehandlingsprogram bruger automatisk stavekorrektion. Men igennem NLP kan computere bruges til at tolke os, til at forstå vores analoge verden på en digital måde, der forener de to.

Det har været Satans plan fra begyndelsen at nå her til, for det er præcis det, der for én person skal bruges for at kontrollere hele verden. I artiklen "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt" kobler jeg åndelighed og teknologi sammen, på følgende punkter:

  1. En digital Gaia som kosmisk bevidsthed - en digital genskabelse af Gaia-tilbedelsen, hvilket skaber en platform for menneskeheden til at tilbede og forbinde sig med "Moder Jord" på et dybere, åndeligt niveau. Tilbedelsen af skabelsen, munder ud i tilbedelse af Antikrist.
  2. Singularitetens åndelige evolution, hvor teknologiens og menneskets "evolution" sammenfalder, hvilket fører til en æra af transcendent bevidsthed. Teknologien fungerer her ikke kun som et værktøj for fysisk forbedring, men som en katalysator for åndelig opvågnen og udvikling - en drivkraft til at tilbede Antikrist.
  3. Antikrists teknologi, der kan opfylde profetien om hvordan teknologiske fremskridt vil blive udnyttet, for at fremme en falsk åndelig leder, hvilket involverer brugen dyrets mærke (muligvis en form for biochip) der kræves for at kunne handle og deltage i samfundet, hvilket virker en dyb åndelig forførelse.
  4. Det bliver overvågningsstatens åndelige fængsel i en fremtid, hvor teknologi anvendes til at skabe en altomfattende overvågningsstat, der ikke kun kontrollerer de fysiske aspekter af menneskeliv, men også søger at dominere den åndelige tro og praksis.
  5. Teknologi vil anvendes som portal til åndelige forbindelser, hvor teknologier som Virtual Reality kan bruges til at skabe dybe åndelige oplevelser, hvilket muliggør en direkte forbindelse med det "guddommelige", hvilket er Antikrist.

Med kunstig intelligens kan en kommunikation med Satans digitale "åndelighed" etableres med hvert enkelte menneske.

Men det stopper ikke der. For skal man aflæse mennesker, er det nødvendigt at kunne aflæse følelser også, og her kommer kunstige følelser ind.
Kunstige følelser (Emotion AI), eller affective (følelsesbetonet) computing, gør det muligt for maskiner at fortolke, simulere og reagere på menneskelige følelser, hvilket forbedrer interaktionen mellem mennesker og teknologi. Det stammer fra MIT-forskning og gælder for forskellige industrier, herunder reklame, callcentre, mental sundhed, bilindustrien og hjælpetjenester til personer med autisme. Emotion AI giver håb om at øge menneskelige evner, men implementeringen heraf rejser bekymringer om privatlivets fred og behovet for, at maskiner præcist kan forstå forskellige følelsesmæssige udtryk på tværs af forskellige kulturer.

Emotion AI fungerer ved at kombinere maskinlæring, naturlig sprogbehandling (AI) og biometriske indikatorer til at fortolke menneskelige følelser. Den analyserer data fra forskellige kilder som ansigtsudtryk, stemmetoner og fysiologiske reaktioner for at forstå og reagere på individers følelsesmæssige tilstande. Denne teknologi forfines løbende for at øge dens nøjagtighed og tilpasningsevne på tværs af forskellige kulturer og individuelle forskelle. For en mere teknisk forklaring kan du tjekke den originale artikel på MIT Sloans hjemmeside1.

I denne kontekst er det yderst interessant at verdens første AI "barn", er blevet udviklet af kinesiske forskere, og det særligt alarmerende er at den lærer selvstændigt og kommunikerer sin egen glæde, vrede og sorg.

Verdens første "AI-barn", udviklet af kinesiske videnskabsmænd, besidder den følelsesmæssige udvikling og kognitive evne som et tre- eller fireårigt menneskebarn.
Tong Tong, som betyder "lille pige", er det navn, som videnskabsmænd ved Beijing Institute for General Artificial Intelligence (BIGAI) har givet den.

AI-barnet debuterede i slutningen af ​​sidste måned på Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition, hvor det engagerede sig med besøgende og demonstrerede sine menneskelignende kvaliteter, ifølge lokale medier.

Tong Tong er begrænset til den digitale verden, men selv praktisk talt begrænset, besidder den følelsesmæssig intelligens, et ordforråd på mere end 600 ord og evnen til at lære selvstændigt som et barn.

Den taler og opfører sig som et tre- eller fireårigt menneske lige nu, men da den altid lærer, forventes dens evner at stige.

Ifølge dets opfindere udviser Tong Tong også et følelsesmæssigt involveringsniveau, som aldrig før er set i AI-programmer.

En programvideo, der blev vist ved ceremonien, sagde: "Tong Tong besidder et sind og stræber efter at forstå den sunde fornuft, som mennesker lærer. Hun skelner rigtigt fra forkert, udtrykker sine holdninger i forskellige situationer og har magten til at forme fremtiden."

Med brugen af ​​kunstig intelligens, maskinlæring og naturlig sprogbehandling kan Tong Tong tilpasse sine handlinger til de aktuelle omstændigheder. Dens tilbøjelighed til at rydde op i sit virtuelle miljø, herunder at tørre spildt mælk op og korrigere en skæv billedramme uden at blive spurgt, imponerede publikum i ét tilfælde.

Det mest foruroligende aspekt ved Tong Tong er imidlertid dens påståede evne til at opleve og kommunikere sin "egen glæde, vrede og sorg".

Ikke alene kan Tong Tong genkende genstande og mennesker og agere på en måde, der er meget lig et barn, men den kan også efterligne et barns adfærd helt ned til de uforfalskede følelser og naturlige reaktioner.2

Det får naturligt os, der kender Bibelens profetier for fremtiden til at tænke på Åb. 13:15, hvor den falske profet "fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede". Det foregående vers (Åb. 13:14) fortæller at folket på Jorden opfordres til at lave et billede af Antikrist. Der er et fortilfælde i historien, hvor Nebukadnezar laver en sådan billedstøtte, 60 alen høj, 6 alen bred (Dan. 3:1). Når der lød Horn, Fløjter, Citre, Harper, Hakkebrætter, Sækkepiber (6 navngivne instrumenter) samt hvad er ellers var af instrumenter (Dan. 3:5), skulle "alle Folk, Stammer og Tungemål" (Dan. 3:7) bøje sig ned og tilbede. Hvis ikke de gjorde det, ville de blive dræbt, som Daniels 3 venner i den gloende ovn (Dan. 3:12-26).

Dengang kunne billedstøtten - og alle andre afguder - ikke tale, men musikerne var ved deres instrumenter dens stemme. I trængslen vil denne nye slags afgud, i form af dyrets billede, kunne tale. Om der er tale om en global statue, eller en buddha-lignende statue i hvert eneste hjem, ses ikke. 

Hvis det er en global statue, kan det være "The Giant"3, Kæmpen (der koster knap 112 millioner kroner). Det er en statue der er 10 etager høj, som kan bevæge hoved og arme, og kan synge og tale. Den har "hud", som bruger programmerbare LED-pixel, og kan derved skifte udseende til at ligne både dig og mig, og Antikrist. Firmaet der laver Kæmpen, håber at kunne opsætte en i 21 byer. Hvem ved, måske bliver det i trængslen i alle byer. Med kunstig intelligens (AI), vil denne statue synes levende. Ordet Johannes brugte for "livsånde" er pneûma, som identificerer et åndedræt, en ånd, en rationel sjæl, en engel, dæmon eller Helligånden (over 250 gange), og AI ser for nuværende ud til at kunne opfylde denne profeti - særligt når der også kommer kunstige følelser med. 

Hvis det er i hvert hjem en afgud skal etableres, vil producerede statuer med indbygget "smart" home i det, hvor SMART er et akronym for "Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely" (Specifik, Målbart, Opnåeligt, Relevant, Tidsbegrænset) eller med ét ord, overvågning, totalkontrol over hjemme, styret af AI. Når stemmen taler, observerer AI om man føjer sig og tilbeder - og den kan aflæse "ansigtsudtryk, stemmetoner og fysiologiske reaktioner".

Det er ikke sikkert at det bliver præcist som angivet her, men det, vi ser er at virkeligheden nu giver liv til Bibelens gamle profetier. For bare 100 år siden, var det noget troende talte om og med troen accepterede ville komme til at ske. Nu ses det hele muligt i praksis.

Det er sandelig interessante og skræmmende tider vi lever i. Mest opmuntrende og håbefuldt er for os der har Jesus, at det betyder Han meget snart henter os hjem!

1 "Emotion AI, explained", MIT Sloan, 08-03-2019
2 "Tong Tong, the world's first AI child, unveiled at exhibition", The Standard, 09-02-2024
3 "The Giant Company"


Debat: Kunstige følelser - livsånde til dyrets billede

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Falsk religion [82]; Frelse / fortabelse [10]; Global religion [21]; Kunsig intelligens [3]; Teknologi [20]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2024