Bliv forvandlede ved sindets fornyelse

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 22/05-05


Udskriv
Oversigt


“Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.” Romerne. 12:2.

Hvad sindet er?


Der er brugt en del oplysninger af Nancy og Chuck Missler om dette emne.

Der er stor forvirring over, hvad sindet er, selv de lærde kan ikke blive enige. Er sindet noget for sig selv, eller er det det samme som hjernen? Dr. Hugh Ross, en kendt videnskabsmand fra Californien, har sagt, at sindet er meget mere end vort intellektuel og vore bevidste tanker.

Han citerer eksempler og siger, at det er beviseligt, at bevidstløse personer, som fysisk er ude af stand til noget, både kan høre og forstå.

En anden videnskabsmand, d. Wilder Penfield, har sagt: ”Det er mulig at være bevidstløs og ude af stand til at tænke og alligevel løse komplicerede opgaver i denne tilstand.

For at underbygge denne udtalelse citerede han en beretning om en togfører, der mistede bevidstheden medens han kørte sit tog fra 125. Street station til Grand Central station uden fejl.

Hele vejen fulgte han korrekt de røde og grønne lys. Penfield sagde: “Sindet var i dette tilfælde noget helt andet end hjerneaktivitet.

Vi får ikke et udtømmende svar i Bibelen, idet sind der også både oversættes til hjerte eller sjæl. For eks. læser vi i Ordsp. 23:7: ”For sådan som han tænker i sin sjæl, sådan er han. Spis og drik! siger han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.”

I NT er der 11 forskellige græske ord, der ganske enkelt er oversat til sind. Hvert enkelt af disse har forskellig betydning. For eks læser vi i Matt. 22:37: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind.”

Det græske ord, der er brugt for sind på dette sted, er dianoia. Dianoia betyder mere korrekt oversat viljestyrke, men er her blot oversat til sind.

Sindet er nøglen til åndelig fornyelse


Store dele af de kristne lever kun et halvt kristent liv, fordi de ikke bliver fornyet i deres sind.

På grund af manglende viden vedrørende sindet og betydningen af dets fornyelse har mange en uklar forståelse derom. Og Satan elsker at holde alle i denne tilstand, fordi han ved, at sindet er nøglen til at binde eller løse vor åndelige fornyelse.

Lad os se på Romerne. 12:2 endnu engang: ”Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.”

Satan ved, at kan han blot holde os i forvirring og uvidende om, hvad sindet er, og hvorledes vi kan forny det, er vi fortfarende afhængig af vore egne følelser og vor egen måde at tænke på, og bliver derved med garanti omformet til denne verdens tænkemåde.

I Det gamle Testamente er ordet sind ofte oversat fra de hebræiske ord for nyrer og ånd. Nyre er et grafisk billede af den store betydning, vort sind har.

Hvad gør vore nyrer for os? De er livsvigtige ved hele tiden at rense vort blod. En mand ville lade sine døtre lære at ride. Ridelæreren tog tømmen af hesten, og den begyndte at gå planløst omkring. Den vidste ikke, hvor den skulle gå, fordi intet fortalte den det.

Sådan også med vort sind. Det skal føre og lede os til et gudfrygtigt liv. Men dersom vi har slukket for Guds Ånd, er vort sind som en hest uden tømme.

Skrifterne taler også om en “tømme”. Den kalder den blot for kærlighedens bånd. (Hos. 11:4.) Men der er også syndens bånd. (Ordsp. 5:22.) Gud prøver vedblivende at lede os gennem vort liv med kærlighedens bånd, Kristi sind. Medens Satan i stedet prøver med syndens bånd at binde os i hans lænker.

Vort sind er altså enten syndens eller Guds “tømme” mellem vort indre jeg og Helligånden.

Ligesom en hest kan være hård eller blød at styre med tømmen, således er menneskers sind. Vi læser i Sal. 32:9: ”Vær ikke ligesom hesten eller muldyret, som ikke har forstand. Med bidsel og tømme må de styres, når de ikke vil komme til dig.”

Gud siger: ”Jeg vil retlede dig og vise dig vejen, du skal gå. Jeg vil give dig råd med mit øje.” Sal. 32:8. Øje og at se er også ofte et billede på sind eller åndelig forståelse.

Sindets fornyelse


Vort sind er altså ikke det samme som vor hjerne, vore bevidste tanker eller intellekt, men noget helt for sig selv.

Som nyrerne fjerner affald og snavs fra vort blod og regulerer blodstrømmen i vort legeme, har sindet den samme opgave. Er vi på ny fødte kristne, er vort sind et filter, der standser syndens urenheder og regulerer de opgaver, Gud giver os, så det får lov at passere.

Vor ånd får sin visdom fra Gud: ”…det er den ånd, som er i mennesket, Den Almægtiges ånd, som giver dem forstand.” Job. 32:8. Når et menneske bliver født på ny, bliver dets ånd levendegjort: ”… den, som er forenet med Herren, er én ånd med ham.” 1. Kor. 6:17. Derved bliver vi til et nyt menneske.

I et vantro menneske findes der ingen vilje eller ønske om at søge Herren. Helt anderledes med et på ny født menneske. Det har Guds Ånd og et fornyet sind til at rense og fraskille alt urent.

Vort sind er altså ikke blot vor hjerne eller bevidste tanker, vort intellekt eller fornuft, men en ubeskrivelig enhed, der er af største betydning, men som vi ved meget lidt om. Men det skal være i funktion for at være det fuldkomme hele, som Guds formål er med os.

Vi skal haste afsted på vejen for at nå det høje mål, der er sat for os: “For hvem har kendt Herrens sind, så han kunne lære ham? Men vi har Kristi sind.” 1. Kor. 2:16. Ingen forstår noget af det åndelige, dersom ikke Guds Ånd åbenbarer det for os.

Hvilke stærke ord: Vi har Kristi sind! Det må vi tage til os og leve på hver dag. Vi er ikke som verdens børn, thi vi har Kristi sind. Derfor må vi heller ikke ligne verden, thi det kan ikke forenes med at have Kristi sind.

Husk på disse ord: “Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.” Romerne. 12:2.

Det har vi ikke helt klart for øje, fordi vi ikke fuldt ud forstår den store betydning, disse ord har. Intet menneske kan fuldt ud være en kristen, dersom det vil beholde sit gamle sind eller ikke vil gøre noget for dets fornyelse.

Forvandlede ved sindets fornyelse! Der sker altså intet med os, hvis der ikke begyndes med sindets fornyelse. Bliver sindet nyt, da er alting nyt.

Et nyt sind bruger ikke de gamle vane-veje, men nye, som der er velsignelse over. Det vil også betyde, at der evt. skal ryddes op i hjemmet, hvor der kan være pynteting med okkulte tilknytninger. Det kan være musik, der tydelig gør Satan til herre. Eller bøger med tilknytning til samme herre. Og meget vigtigt: du må vælge at bruge en god bibeloversættelse. Læser du engelsk, så vælg KING JAMES VERSION. Hvis ikke, så vælge den norske Bibelen Guds ord.

Køber du en vandspand, dersom der er huller i? Nej, så tåbelig er du ikke. Men det er det, du gør, dersom du ikke bruger en god bibeloversættelse.

Du skal være Guds medarbejder og ikke modarbejder. Husk, at vi skal forvandles ved sindets fornyelse.

Der var nogle, der hørte Jesus tale og gik bort, uden at hans ord slog rod. Det samme sker for mange i dag. De hører og går hjem, men giver ikke hans ord lov at slå rod. Sådanne får ikke deres sind fornyet men er godt tilfredse med det gamle. De ser ikke så meget på, om det var sandheden, de hørte. Alt er såre godt for dem, blot der er et dejligt kaffebord og hyggelige mennesker at samles med.

Vi må se på os selv med kritiske øjne og være på vagt mod verdslig kristendom, og virkelig ville have vort sind fornyet og være villig til at sætte alt ind på det.

Ingen vinder frem til den evige ro,

som sig ej vældig fremtrænger.
Bliv forvandlede ved sindets fornyelse.

ooOoo

”Derfor, som Helligånden siger: I dag, om I hører hans røst, da forhærd ikke jeres hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsens dag i ørkenen. Det var der jeres fædre fristede mig, de prøvede mig, de som havde set mine gerninger i fyrretyve år. Derfor blev jeg vred på den slægt, og jeg sagde: De farer altid vild i hjertet, og de har ikke kendt mine veje. Så svor jeg i min vrede: De skal ikke komme ind til min hvile.

Se til, brødre, at det ikke er et ondt vantro hjerte i nogen af jer, så at han falder fra den levende Gud.

Men forman hverandre daglig, så længe det hedder i dag, så ikke nogen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har fået del i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast på den tillid vi havde fra begyndelsen, for det er sagt: I dag, dersom I hører hans røst, da forhærd ikke jeres hjerter som ved forbitrelsen. Hebr. 3:7-15.


Debat: Bliv forvandlede ved sindets fornyelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation