Herrens ledelse

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 09/10-08For dette er Gud, vor Gud i al evighed, Han skal lede os, også gennem døden.” Sal. 48:15.

Hvilket vidunderligt løfte at Herren vor Gud vil lede den troende hele vejen her på jord; ja, også gennem døden. Herren er i sandhed vor gode hyrde; og hvor har vi brug for en god hyrde hele vejen af vort liv..

Det hebræiske ord for lede og vejlede er nahag, som betyder føre, vise vej, dirigere. Tro er Guds gave til at tage imod Guds nahag. I Hebr. 11:7 står: ”Ved tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke sås, i gudsfrygt indrettede en ark til frelse for sit hus;… og blev arving til retfærdigheden ifølge tro.” Uden tro er Guds løfte om at lede os værdiløs. Og derfor er der så mange kristne, der driver af sted i forskellige retninger.

Gud pressede ikke David til at kæmpe mod Goliat; men David gjorde det på grund af sin tro. (Hebr. 11:32-33.) Lydighed til Guds ord bliver virkelighed ved tro.

Jesus sagde: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.” Joh. 10:27. Vi er disse får, og Jesus Kristus er den guddommelige hyrde, som leder os.

I Sal. 32:8 læser vi: ”Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gå, jeg vil råde dig ved at fæste mit øje på dig.”

”Du leder mig med dit råd og tager mig siden bort i herlighed.” Sal. 73:24.

Vor Frelser har lovet sine efterfølgere at vejlede os ved sin Ånd og gennem Guds ord. Det er ikke løfter fra Gud, der mangler, men vor tro på løfterne. Vi ser i Bibelen at Gud ofte sender hjælp. Men først når alle menneskelige muligheder er udtømte. Og så langt er vi meget sjældent villige til at gå og vælger i stedet en egen løsning, der ikke fører til det rette sted. Måske dadler vi endog Gud, fordi han ikke har ført til det rette.

Dette er meget alvorligt. Vi ser, at den store skare, som Herren førte ud af Ægypten og lod se sine undere i fyrretyve år i ørkenen, ikke kom ind i det lovede land på grund af deres vantro. Kun Josva og Kaleb fik lov, fordi de havde troet på Guds løfter.

Det store flertal af kristne er i dag langt bagefter på troens område. Det skyldes bl.a., at vi er vant til, at der er penge i vor pung, og at vi først ser efter Guds hjælp og vejledning, når det er for sent.

Men nogle søger Gud i rette tid. Jeg husker en skildring af George Müller, der stod for et børnehjem. Han havde ingen økonomisk sikkerhed at se hen til men stolede helt på, at Gud ville hjælpe. En dag ved middagstid sagde han til børnene, at de skulle dække bord. De spurgte ham, hvorfor, når de intet havde at spise. Men Müller sagde, at de blot skulle gøre som han sagde. Da de havde dækket bordet, rullede der et hestekøretøj frem foran døren, og ind trådte en mand, der på grund af en eller anden fejl, havde han fået en del madvarer til overs, som han nu ville give dem. Jo, Herren kommer med hjælp i rette tid til dem, som stoler på ham.

Ransag Skrifterne


Paulus sagde til korinterne, at de skal ransage med sig selv, om de er i troen. (2. Kor. 13:5.) Og Jesus sagde til jøderne, at de skulle ransage skrifterne, så de kunne komme til tro. (Joh. 5:37-40.)

Vi kan ikke forvente at Gud leder os, hvis vi afviser Skrifterne. Thi hvorledes kan vi komme til at kende Guds vilje, dersom vi ikke kender Guds ord?

Bibelen er Guds manual for menneskeheden, thi gennem den vejleder Helligånden. I Joh. 16:13 står: ”Men når han, sandhedens Ånd, kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden.” Helligånden vejleder aldrig modsat det, der står i Bibelen.

Vi skal stole på Gud og ikke støtte os på menneskelige opfattelse. Og vi skal vogte os for de mange artikler, som er skrevet af personer, der uddannelsesmæssig er højt placeret, men er vantro, så mange af deres lærdomme er rent hedenske.

Vi læser i Ordsp. 3:5-6: ”Stol på HERREN af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand; hav ham i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier.”

Dersom hjertets hele og fulde tillid - den som tilkommer Gud, og ham alene - i stedet overføres til os selv, betyder det i virkeligheden, at selvtillid kommer i Guds-tillidens sted. På min forstand skal jeg ikke stole, men hele tiden lade Helligånden styre den, så jeg ikke bruger den uforstandig.

Mange tror, at det er godt at meditere, men det er en ond vej. Ånder, der ikke er fra Gud, får derigennem herredømme over et menneske og giver ofte åndelige gaver, som heller ikke er fra Gud. På engelsk bruges ordet meditation, som betyder at grunde over noget, medens det på dansk betyder at være stille og tømme sit sind. New Age går ind for, at dem, der søger Gud (deres gud), skal tømme deres sind. Men en sådan udtømmelse er en indbydelse til, at magter fra åndeverdenen bosætter sig i den tomme sjæl og tager herredømmet. (Sammenlign med Luk. 11:24-26.) Da får et sådant menneske ikke længere vejledning fra Gud, men fra disse ånder der har trængt sig ind. Will Baron skriver, at disse guide ånder ville bestemme alt i hans liv – endog over hans penge. Og han fortæller, at de forlangte, at han skulle gå hen og høre en bestemt prædikant (som havde et falsk budskab).

Båndene, der bandt ham til disse guide ånder, blev stærkere. Men til sidst bad han til Gud om hjælp og blev fri for disse ånder.

Søg Helligåndens vejledning


Det er nødvendig at blive ledet af Helligånden. Kun derved kan vi undgå at blive ført vild.

Mange folk i dag søger Herrens vejledning i deres liv. Men søger Guds svar gennem kilder, som er ledet af forkerte ånder. Herren svarer ikke gennem psykologer. Bibelen lærer, at vi skal tro på Jesus og kun ham, thi Helligånden levendegør alt det, han har talt. Kun hans ord leder os på ret vej. Medens mange andre kilder kun kan give menneskeråd.

Guds veje og vore veje kan ikke sammenlignes, selv om vi ofte tror, at vore veje er de samme som Guds. Men læs disse alvorlige ord. ”Mine tanker er ej jeres, og jeres veje ej mine, lyder det fra HERREN; nej, som Himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres.” Es. 55:8-9.

Vor del er at tro og adlyde. Dersom vi tror Herren Jesus og træffer alle vore valg i lyset af Herrens ord, har han lovet at vejlede os, så vi får velsignelse over vort liv her på jord og et evigt liv hjemme hos ham.

Debat: Herrens ledelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

- "Hvem kan jeg tale til og advare, siger Herren" [07-09-02]
- Af nåde er i frelst [11-10-98]
- At blive frelst eller gå fortabt [14-12-04]
- At stride troens gode strid [14-09-03]
- At tro på Gud [24-03-02]
- Bliv forvandlede ved sindets fornyelse [22-05-05]
- Blodets betydning [04-04-03]
- De feje [23-09-04]
- Det kan koste livet at være en sand kristen [04-02-05]
- Dommen over os er på vej [11-07-02]
- Døden er opslugt til sejr [02-04-04]
- En kristens forhold til verden [10-06-02]
- En ny og levende vej [13-02-02]
- Er sandheden din rådgiver? [09-06-04]
- Et liv i overflod med Kristus [02-09-04]
- Et udkaldt folk [01-12-99]
- Evigheden [02-07-04]
- Evigt liv eller fortabelse [02-08-03]
- Faderhusets Djarling; sekter og parallelle samfund [29-06-13]
- Forventer vi en vækkelse? [09-03-05]
- Født på ny [25-10-04]
- Genstridighed og egenvilje [16-12-02]
- Gud deler ikke sin trone med nogen [31-10-03]
- Guds fulde rustning [28-09-02]
- Guds sandhed & Satans løgne [10-08-98]
- Gå ud fra Babylon [01-07-99]
- Hele Skriften er inspireret af Gud [26-06-02]
- Hellere Jesus end sølv og guld [22-03-02]
- Hellig og retfærdig ved tro på GUDS LAM [24-04-04]
- Herren er min faste borg [10-05-03]
- Herren er min Hyrde – for hvem jeg vil være dåre. [15-11-03]
- HERREN vor Guds vingård [26-02-02]
- Hjertet Gud vækker op [31-10-98]
- Hvile i, at vi har fælleskab med Gud [28-07-03]
- Hvilken vej går du? [01-07-02]
- Hvorledes kan vi overleve som kristen? [07-04-05]
- Håbet løfter os op til glad udholdenhed [24-11-02]
- Ingen vinder frem til den evige ro, som sig ej vældig fremtrænger [10-05-04]
- Jeg har det imod dig [31-10-01]
- Jeremias, profeten for vor tid [04-03-02]
- Jesus os til trøst og gavn, frelsernavnet ville bære [19-08-98]
- Kaldet til at være hellige [08-09-03]
- Kaldt til regnskab [13-12-98]
- Kraft gennem sejrende bøn [21-06-98]
- Kristne i krisesituationer [04-09-01]
- Kristus og Golgata i centrum [08-01-05]
- Kun en tåbe frygter ikke den åndelige verden [08-08-01]
- Kun JESUS KRISTUS kan fjerne din synd [12-02-03]
- Lad dig ikke rive med af floden [15-10-01]
- Levende tro til frelse [02-11-02]
- Livets eller dødens lov [23-08-05]
- Med Kristus er jeg korsfæstet [13-07-05]
- Renset fra syndens urenhed [22-04-03]
- Romerbrevet - Guds gave [16-03-01]
- Sandheden - Guds hegn [08-12-02]
- Snart er vi hjemme [19-10-03]
- Stol på Herren - men ikke på dig selv [26-06-02]
- Stå imod fast i tro [06-05-01]
- Synd er oprør imod HERREN [03-04-05]
- Synd, frelse og perfektion [26-03-10]
- Syndere - eller hellige? [26-03-02]
- Tid er en hellig betroelse [01-11-98]
- Troens kamp [12-05-02]
- Vend om [16-02-02]
- Venner eller tjenere [08-08-03]
- Vi skal regne os selv for døde [19-12-01]
- Ydmyghed og levende tro [16-02-02]

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation